Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm
(Baohatinh.vn) - Chiều 1/2, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, chăn nuôi đầu năm tại các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc.
62cdx7659xbaa6xb89bx9028xb6cex8a1bx64b8xd311xX7x6a1ax6fe5x8331xcad3xd7fax74e5xX5x761bxXax9657xcba7xa73fxX3xXexX1x9691xX3xXcx6a59xb191xX1xX3xb9d4xdec0xX3xcda7x76abxX3xc76axc281xX1cxX1xX3x9d68x87c6xX1cxX3x85d8xXdxcafcxa2baxX3xXexd731xX6xX3xXexX26xX1cxX1xX3xX1xX26xX1cxX1xX3xX7xcd42xX1cxX3x8571xca8bxb725xXexX3xaf28xe9e8xX46xX3xX1cxa9a8xX31xX0xad5bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfacxX10xX6xb2faxXaxX12xae4cxX1xXdxc9d3xX46xX3xX2xX52x7a05xd63axX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX3xbdd1xb3d1xX3xbcb6xX1x8e35xX3xX67xX1xX1fxX3xXex6f86xX4xX1xX3x94b7xX13x783cxcd4fxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xX25xba74xX1cxe150xX3xc2f2xX46x632axX4xX3xd248xXdxX1cxX1xX3xX4x8800xX1cxXaaxX3xX4axdadaxX8exX1cxX3xX4xb677xX1cxXaaxX3xXex96baxX4xX3xX4axc371xX3xX4axXdxX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX34xX6xX3xXexX26xX1cxX1xX3xX1xX26xX1cxX1xX3xX7xX42xX1cxX3xX45xX46xX47xXexX70xX3xX4xX1xX4fxX1cxX3xX1cxX46xXc1xXdxX3xX4axX4bxX46xX3xX1cxX4fxX31xX3xXexcba1xXdxX3xX4xXc6xX4xX3xX1xX46xX20xdcf8xX1cxX3xXb1xaf32xX3xXacxX46xX6xX1cxXaaxX70xX3xX61xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX2axX2bxX1cxX70xX3xX67xX6xX1cxX3xX22x991exX4xc5b1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbcxX64xX20xXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX45xXexe939xX6xX5xXdxXaaxX1cxbecfxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX34x6e00xXaxX12xX0xXdxX31xXaaxX3xX6xX5xXexX9xXax7022xXdxX3xXexX1xX46xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX46xX20xX3xX5xX10xX3xX64xXdxX1cxX1xX3xX7xXbcxX1cxX3xX2exXdxX10xX31xX3xXexX34xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xXdxX1cxX1xX3xX7xX6xX1cxX3xX45xX46xX6xXexX3xX64xX6xX46xX3xX1cxX6xX31xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX128xX164xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX128xX8dxX1cxX52xX1cxX10xa523xX7xX52xX2x990ex96c9xbf42xX52xX2xX1c1xX1c2xX64xa7a9xX6fxX2xX1c1x8033xX1c2x62f7xXexX1c0xX1c0xX1c8xX5xX2xX1c1xX128xdcacxXbxXaaxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX64xXexX1xX14fxX1c2xX1c2xX1c1xXbxX45xX157xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX14fxX1c8xc7d1xX1c0xXbxX45xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxXexX10xX45xXexX149xX6xX5xXdxXaaxX1cxX14fxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX34xX157xXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX34xX6xX3xXexX26xX1cxX1xX3xX1xX26xX1cxX1xX3xXaaxXdxX10xXbcxX3xXexX34xX1bxX6xX3xX5xXffxX4xX3xX45xX46x9886xX1cxX3xXexXffxXdxX3xXexX1xXc1xX1cxX3xX61x6608xXbxX3xX25x956exX4xX70xX3xX45xXcaxX3xX61xX18xX2bxX1cxXaaxX3xe820xXdxX1cxX1xX128xX128xX128xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbcxX64xX20xXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX3xX4xXb7xX1cxXaaxX3xX4axXbcxX8exX1cxX3xX4axXcaxX3xX2exXdxX30xX31xX3xXexX34xX6xX3xX4xXc1xX1cxXaaxX3xX8dxXdxX109xX4xX3xX5xX8exX31xX3xX4axX47xXexX70xX3xXaaxXdxX10xXbcxX3xXexX34xX1bxX6xX3xX5xXffxX4xX3xX45xX46xX265xX1cxX3xXexXffxXdxX3xXexX1xXc1xX1cxX3xX61xX272xXbxX3xX25xX276xX4xX70xX3xX45xXcaxX3xX61xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX283xXdxX1cxX1xX157xX3xXexX1xX4fxX31xX3xXexX34xX6xX1cxXaaxX3xXexX34xXffxXdxX3xX4xX1xX4fxX1cxX3xX1cxX46xXc1xXdxX3xX5xX272xX1cxX3xX1cxXc6xXdxX3xXacxX46xX6xX1cxXaaxX3xX283xXdxX1cxX1xX70xX3xd110xX46xX20xX3xX31xXc1xX3xX1ccxX6fxX1c1xX3xX4xXbcxX1cxX157xX3xXexX34xX6xX1cxXaaxX3xXexX34xXffxXdxX3xX4xX265xX20xX3xX4fxX1cxX3xX345xX46xX42xX70xX3xX4xX1xX4fxX1cxX3xX1cxX46xXc1xXdxX3xXex8accxX1cxXaaxX3xX1xX272xXbxX3xX4xX1fxX6xX3xX6xX1cxX1xX3xX9fxXaaxX46xX20xa7ecxX1cxX3xX25xX276xX4xX3xX9fxXdxX1cxX1xX3xXexXffxXdxX3xX45xXcaxX3xX61xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX283xXdxX1cxX1xX157xX3xX4xX1xbc1dxX4xX3xXex8eadxXexX3xX4xXc6xX1cxX3xX164xX126xX70xX3xX1cxX1xX265xX1cxX3xX8dxXdxX23xX1cxX3xXb1xX18xadcbxX1cxX3xX345xX46xXaexX4xX3xXaaxXdxX6xX3xXb1xX10dxX3xXacxX46xX6xX1cxXaaxX128xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX12xX0xXdxX31xXaaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX164xXdxX3xXexX1xX46xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX46xX20xX3xX5xX10xX3xX64xXdxX1cxX1xX3xX7xXbcxX1cxX3xX2exXdxX10xX31xX3xXexX34xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xXdxX1cxX1xX3xX7xX6xX1cxX3xX45xX46xX6xXexX3xX64xX6xX46xX3xX1cxX6xX31xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX128xX164xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX128xX8dxX1cxX52xX1cxX10xX1bcxX7xX52xX2xX1c0xX1c1xX1c2xX52xX2xX1c1xX1c2xX64xX1c8xX6fxX2xX1c1xX1f7xX1c1xX2xXexX1f7xX2xX2xX1f7xX5xX1c0xX128xX1d7xXbxXaaxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX64xXexX1xX14fxX1c2xX1c2xX1c1xXbxX45xX157xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX14fxX1c8xX1f7xX1c0xXbxX45xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX12xX128xX128xX128xXexX1xX4fxX31xX3xXexX34xX6xX1cxXaaxX3xXexX34xXffxXdxX3xX4xX1xX4fxX1cxX3xX1cxX46xXc1xXdxX3xX5xX272xX1cxX3xX1cxXc6xXdxX3xXacxX46xX6xX1cxXaaxX3xX283xXdxX1cxX1xX3xXexXffxXdxX3xX45xXcaxX3xX61xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX283xXdxX1cxX1xX128xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbcxX64xX20xXaxX12xXcxX1xX10xXbcxX3xX164xXc6xXbcxX3xX4xXc6xXbcxX3xX4xX1fxX6xX3xX1xX46xX20xX109xX1cxX3xXb1xX10dxX3xXacxX46xX6xX1cxXaaxX70xX3xX1cxXaaxX6xX20xX3xXex9ca9xX3xX1cxXaaxX8exX20xX3xX31xa41dxX1cxXaaxX3xX6fxX3xXexX3b0xXexX70xX3xX1cxXc1xX1cxXaaxX3xX64xX265xX1cxX3xX4xXc6xX4xX3xX45xXcaxX3xX4axXcaxX3xX4xX1xX1fxX3xX4axX126xX1cxXaaxX3xX34xX6xX3xX4axX537xX1cxXaaxX3xX7xX42xX1cxX3xX45xX46xX47xXexX70xX3xX4axX42xX31xX3xX164xX42xXbcxX3xX5xX99xX4xX1xX3xXexX1xX3c7xXdxX3xX8dxe634xX128xX3xX25xX3b0xX1cxX3xX1cxX6xX20xX70xX3xXexXbcxX8exX1cxX3xX1xX46xX20xX109xX1cxX3xX4axXcaxX3xXaaxXdxX10xXbcxX3xX8dxX8exX3xX4xX47xX20xX3xX4axX18xX272xX4xX3xX2xX128xX2xX1cexX1c8xX1xX6xX3xX5xX3acxX6xX3x778exX4axXffxXexX3xX1cexX1f7xb686xX3xX2exX3b0xX3xX1xXbcxXffxX4xX1xc8e9xX70xX3xX4xe6e5xX1cxX3xX1c2xX1c1xX3xX1xX6xX3xX4xX1xX1fxX3xX20xX3b0xX46xX3x9bb0xX3xX45xXcaxX3xX61xX18xX2bxX1cxXaaxX3xXcxX1xd7b7xX3xX8dxX8exX3xX31xX126xXexX3xX7xXaexX3xX14xXexX3xX34xX42xXdxX3xX34xXc6xX4xX3xX4xXc6xX4xX3xX45xXcaxX3xX64xcf7dxX3xX2exXdxX3b0xX1cxX3xX45xXbcxX1cxXaaxX3xXexX34xX18x98b7xX4xX3xX1cxXaaxX8exX20xX3xX1c0xX52xX6fxX128xX3xXb1xX61bxXdxX3xX64xXdxX109xX1cxX3xXexX14xX4xX1xX3xX1cxXaaxXc1xX70xX3xX5xXffxX4xX3xX5baxX2xX128xX2xX1c1xX1c1xX3xX1xX6xX5cbxX70xX3xX164xX8exX3xX4xXbcxX1cxX3xX1cxXc1xX1cxXaaxX3xX64xX265xX1cxX3xX4axX6xX1cxXaaxX3xX2exX1xde11xX1cxX3xXexX34xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX5xX8exX31xX3xX4axX47xXexX70xX3xXbxX1xX47xX1cxX3xX4axX47xX46xX3xXaaxXdxX10xXbcxX3xXexX34xX1bxX6xX3xX45xXbcxX1cxXaaxX3xXexX34xXbcxX1cxXaaxX3xXexX1xXc6xX1cxXaaxX3xX6fxX128xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX12xX0xXdxX31xXaaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX164xXdxX3xXexX1xX46xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX46xX20xX3xX5xX10xX3xX64xXdxX1cxX1xX3xX7xXbcxX1cxX3xX2exXdxX10xX31xX3xXexX34xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xXdxX1cxX1xX3xX7xX6xX1cxX3xX45xX46xX6xXexX3xX64xX6xX46xX3xX1cxX6xX31xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX128xX164xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX128xX8dxX1cxX52xX1cxX10xX1bcxX7xX52xX2xX1c0xX1c1xX1c2xX52xX2xX1c1xX1c2xX64xX1c8xX6fxX2xX1c1xX1c0xX1c2xX2xXexX1f7xX2xX1ccx8c36xX5xX1c2xX128xX1d7xXbxXaaxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX64xXexX1xX14fxX1c2xX1c2xX1c1xXbxX45xX157xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX14fxX1c8xX1f7xX1c0xXbxX45xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX12xX0xXdxX31xXaaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX164xXdxX3xXexX1xX46xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX46xX20xX3xX5xX10xX3xX64xXdxX1cxX1xX3xX7xXbcxX1cxX3xX2exXdxX10xX31xX3xXexX34xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xXdxX1cxX1xX3xX7xX6xX1cxX3xX45xX46xX6xXexX3xX64xX6xX46xX3xX1cxX6xX31xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX128xX164xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX128xX8dxX1cxX52xX1cxX10xX1bcxX7xX52xX2xX1c0xX1c1xX1c2xX52xX2xX1c1xX1c2xX64xX1c8xX6fxX2xX1c1xX72cxX1c1xX6fxXexX1f7xX1f7xX1c2xX1c0xX5xX1ccxX128xX1d7xXbxXaaxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX64xXexX1xX14fxX1c2xX1c2xX1c1xXbxX45xX157xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX14fxX1c8xX1f7xX1c0xXbxX45xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX12xX128xX128xX128xXexX1xX4fxX31xX3xXexX34xX6xX1cxXaaxX3xXexX34xXffxXdxX3xX4xX1xX4fxX1cxX3xX1cxX46xXc1xXdxX3xX1xX18xX2bxX46xX3xXcxX46xX20xX3b0xXexX3xXcxX1xX18xX5e0xX1cxXaaxX3xXexXffxXdxX3xX45xXcaxX3xX2axX2bxX1cxX3xXcxX34xX46xX1cxXaaxX3xX5baxX61xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX2axX2bxX1cxX5cbxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbcxX64xX20xXaxX12xXcxXdxX3b0xXbxX3xX4axX92xX70xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX4xXb7xX1cxXaaxX3xX4axXbcxX8exX1cxX3xX4axX3b0xX1cxX3xXexX1xX4fxX31xX3xXexX34xX6xX1cxXaaxX3xXexX34xXffxXdxX3xX4xX1xX4fxX1cxX3xX1cxX46xXc1xXdxX3xX1xX18xX2bxX46xX3xXcxX46xX20xX3b0xXexX3xXcxX1xX18xX5e0xX1cxXaaxX70xX3xX345xX46xX20xX3xX31xXc1xX3xX2xX1c1xX1c1xX3xX4xXbcxX1cxX3xX5baxXexXffxXdxX3xX45xXcaxX3xX2axX2bxX1cxX3xXcxX34xX46xX1cxXaaxX70xX3xX61xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX2axX2bxX1cxX5cbxX3xX8dxX8exX3xXexX34xX6xX1cxXaaxX3xXexX34xXffxXdxX3xXexX34xX537xX1cxXaaxX3xX4xX6xX31xX70xX3xX345xX46xX20xX3xX31xXc1xX3xX2xX128xX72cxX1c1xX1c1xX3xXaaxXaexX4xX3xX4xX1fxX6xX3xXaaxXdxX6xX3xX4axX26xX1cxX1xX3xX4xX1xX99xX3xXb1xbd33xX3xXcxX1xX99xX3xX22xXbcxX6xX1cxX3xX5baxXexXffxXdxX3xXexX1xXc1xX1cxX3x923cxX1cxX1xX3xX61xXb7xX1cxXaaxX70xX3xX45xXcaxX3xXcxX1xX18xX272xX1cxXaaxX3xX22xX126xX4xX70xX3xX67xX6xX1cxX3xX22xX126xX4xX5cbxX128xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbcxX64xX20xXaxX12xX67xX1xX276xX1cxXaaxX3xX2exXdxX3b0xX1cxX3xX2exX1xXc1xX1cxXaaxX3xX2exX1xX14xX3xX7xX42xX1cxX3xX45xX46xX47xXexX3xX2exX1xX662xX1cxX3xXexX34xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX4axX4bxX46xX3xX1cxX4fxX31xX70xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX3xXaaxX1xXdxX3xX1cxX1xe98axX1cxX3xX4xXc1xX1cxXaaxX3xXexXc6xX4xX3xX5xXcaxX1cxX1xX3xX4axXffxXbcxX70xX3xX4xX1xX1bxX3xX4axXffxXbcxX3xX7xX42xX1cxX3xX45xX46xX47xXexX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX47xXbxX3xX1fxX20xX70xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xX345xX46xX20xX6axX1cxX3xX4xXc6xX4xX3xX4axX99xX6xX3xXbxX1xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX8dxX8exX3xX4xXc1xX1cxXaaxX3xXexXc6xX4xX3xX4axX42xX31xX3xX164xX42xXbcxX3xX6xX1cxX3xXexXbcxX8exX1cxX3xX4xX1xXbcxX3xX1cxXaaxX18xX3c7xXdxX3xX64xX265xX1cxX3xXexX34xXbcxX1cxXaaxX3xX64xX99xXbxX3xXexX3b0xXexX128xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX12xX0xXdxX31xXaaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX164xXdxX3xXexX1xX46xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX46xX20xX3xX5xX10xX3xX64xXdxX1cxX1xX3xX7xXbcxX1cxX3xX2exXdxX10xX31xX3xXexX34xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xXdxX1cxX1xX3xX7xX6xX1cxX3xX45xX46xX6xXexX3xX64xX6xX46xX3xX1cxX6xX31xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX128xX164xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX128xX8dxX1cxX52xX1cxX10xX1bcxX7xX52xX2xX1c0xX1c1xX1c2xX52xX2xX1c1xX1c2xX64xX1c8xX6fxX2xX1c1xX72cxX1ccxX6fxXexX1c2xX1c2xX2xX5xX1cexX128xX1d7xXbxXaaxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX64xXexX1xX14fxX1c2xX1c2xX1c1xXbxX45xX157xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX14fxX1c8xX1f7xX1c0xXbxX45xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX12xX128xX128xX128xX8dxX8exX3xXexX34xX6xX1cxXaaxX3xXexX34xXffxXdxX3xXexX34xX537xX1cxXaaxX3xX4xX6xX31xX3xX4xX1fxX6xX3xXaaxXdxX6xX3xX4axX26xX1cxX1xX3xX4xX1xX99xX3xXb1xX949xX3xXcxX1xX99xX3xX22xXbcxX6xX1cxX70xX3xXexX1xXc1xX1cxX3xX95exX1cxX1xX3xX61xXb7xX1cxXaaxX70xX3xX45xXcaxX3xXcxX1xX18xX272xX1cxXaaxX3xX22xX126xX4xX3xX5baxX67xX6xX1cxX3xX22xX126xX4xX5cbxX128xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbcxX64xX20xXaxX12xXcxX34xX5cfxX3xX4xX1xX46xX20xX109xX1cxX3xX8dxX61bxXdxX3xX1cxXaaxX18xX3c7xXdxX3xX1cxXc1xX1cxXaaxX3xX64xX265xX1cxX70xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX4axXc6xX1cxX1xX3xXaaxXdxXc6xX3xX4xX6xXbcxX3xX8dxXdxX109xX4xX3xX4xX1xX1fxX3xX4axX126xX1cxXaaxX3xX7xX42xX1cxX3xX45xX46xX47xXexX70xX3xXexX46xX265xX1cxX3xXexX1xX1fxX3xX5xX99xX4xX1xX3xXexX1xX3c7xXdxX3xX8dxX583xX70xX3xX34xX6xX3xX4axX537xX1cxXaaxX3xX1cxXaaxX6xX20xX3xXexX52fxX3xX1cxX1x7146xX1cxXaaxX3xX1cxXaaxX8exX20xX3xX4axX4bxX46xX3xX1cxX4fxX31xX157xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x72a0xX3xX8dxX61bxXdxX3xX1cxXaaxX18xX3c7xXdxX3xX64xX265xX1cxX3xX1cxX1xXc34xX1cxXaaxX3xX2exX1xX92xX3xX2exX1xX4fxX1cxX3xX8dxX6axX3xXaaxXdxXc6xX3xX4xX6xX31xX70xX3xXaaxXdxXc6xX3xX5xX272xX1cxX3xX1xX2bxXdxX3xXexX1xX3c7xXdxX3xXaaxXdxX6xX1cxX3xX345xX46xX6xX3xX4xX92xX3xX7xX583xXexX3xXaaxXdxX42xX31xX157xX3xX5xX18xX46xX3xd4eexX70xX3xXexX34xXbcxX1cxXaaxX3xX8dxX583xX3xX7xX42xX1cxX3xX45xX46xX47xXexX70xX3xX4xX1xX4fxX1cxX3xX1cxX46xXc1xXdxX3xX31xX61bxXdxX3xX4xX4bxX1cxX3xX4xX1xX3acxX3xXexX34xX5edxX1cxXaaxX3xX4axX3b0xX1cxX3xX4xX1xX47xXexX3xX5xX18xX272xX1cxXaaxX3xXaaxXdxXaexX1cxXaaxX70xX3xXexX34xX6xX1cxX1xX3xXexX1xX1fxX3xXexX1xX3c7xXdxX3xXexXdxX3b0xXexX3xXexX1xX46xX9e9xX1cxX3xX5xX272xXdxX3xX45xX46xXaexX1cxXaaxX3xXaaxXdxXaexX1cxXaaxX3xX4axX3acxX1cxXaaxX3xX5xX99xX4xX1xX3xXexX1xX3c7xXdxX3xX8dxX583xX3xX5xX99xX4xX1xX157xX3xXexX46xX265xX1cxX3xXexX1xX1fxX3xX5xX99xX4xX1xX3xXexXdxX23xX31xX3xXbxX1xX5cfxX1cxXaaxX3xX8dxX8exX3xX4xX1xXaexX1cxXaaxX3xX34xa7a1xXex7dc4xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX12xX0xXdxX31xXaaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX164xXdxX3xXexX1xX46xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX46xX20xX3xX5xX10xX3xX64xXdxX1cxX1xX3xX7xXbcxX1cxX3xX2exXdxX10xX31xX3xXexX34xX6xX3xXexXdxX1cxX1xX3xX1xXdxX1cxX1xX3xX7xX6xX1cxX3xX45xX46xX6xXexX3xX64xX6xX46xX3xX1cxX6xX31xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX128xX164xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX128xX8dxX1cxX52xX1cxX10xX1bcxX7xX52xX2xX1c0xX1c1xX1c2xX52xX2xX1c1xX1c2xX64xX1c8xX6fxX2xX1c1xX1cexX1c8xX1c8xXexX2xX1f7xX2xX72cxX5xX6fxX128xX1d7xXbxXaaxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX64xXexX1xX14fxX1c2xX1c2xX1c1xXbxX45xX157xX1xX10xXdxXaaxX1xXexX14fxX1c8xX1f7xX1c0xXbxX45xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxXbcxX1cxXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX4xXb7xX1cxXaaxX3xX4axXbcxX8exX1cxX3xX4xX1xX3acxX4xX3xXexX3b0xXexX3xX67xX13xX9fxXb1xX3xXb1xX18xX3c7xX1cxX3xX345xX46xXaexX4xX3xXaaxXdxX6xX3xXb1xX10dxX3xXacxX46xX6xX1cxXaaxX128xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbcxX64xX20xXaxX12xX13xX14xX3xXexX1xX18xX3xXcxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX3xX25xX26xX1cxX1xX3xX2axX2bxX1cxX3xX20xX23xX46xX3xX4xX4bxX46xX3xX4xXc6xX4xX3xX4axX99xX6xX3xXbxX1xX18xX2bxX1cxXaaxX70xX3xX4axX2bxX1cxX3xX8dxX99xX3xX4xX1xX47xXbxX3xX1xX8exX1cxX1xX3xX1cxXaaxX1xXdxX23xX31xX3xXexX3acxX4xX3xX4xXc1xX1cxXaaxX3xX8dxXdxX109xX4xX3xX4xX1xX46xX20xX23xX1cxX3xX31xXc1xX1cxX3xX1cxXaaxX6xX20xX3xXexX52fxX3xX1cxXaaxX8exX20xX3xX4axX4bxX46xX3xX1cxX4fxX31xX157xX3xXexX46xX20xX109xXexX3xX4axXaexXdxX3xX2exX1xXc1xX1cxXaaxX3xX4axXdxX3xX5xX38bxX3xX4xX1xXb7xX6xX70xX3xX8dxX46xXdxX3xX4xX1xX2bxXdxX70xX3xX5xXdxX23xX1cxX3xX1xXbcxX6xX1cxX3xXexXdxX109xX4xX3xXexXb7xX1cxXaaxX3xXexX34xXbcxX1cxXaaxX3xXaaxXdxX3c7xX70xX3xX1cxXaaxX8exX20xX3xX5xX8exX31xX3xX8dxXdxX109xX4xX3xX1xX8exX1cxX1xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX157xX3xX2exX1xXc1xX1cxXaaxX3xX7x64b4xX3xX64xX583xX1cxXaaxX3xX45xX10xX3xX4xXc1xX1cxXaaxX3xX8dxX8exXbcxX3xX8dxXdxX109xX4xX3xX34xXdxX23xX1cxXaaxX128xX3xX25xXa8xX4xX3xX164xXdxX109xXexX70xX3xX4xXc6xX4xX3xX4axX2bxX1cxX3xX8dxX99xX70xX3xX4axX99xX6xX3xXbxX1xX18xX2bxX1cxXaaxX3xXbxX1xX42xXdxX3xXexXdxX3b0xXbxX3xXexX583xX4xX3xXbxX1xX377xX3xX164xXdxX3b0xX1cxX70xX3xX345xX46xXc6xX1cxX3xXexX34xXdxX109xXexX3xX8dxX8exX3xXexX1xX60cxX4xX3xX1xXdxX109xX1cxX3xX1cxXaaxX1xXdxX23xX31xX3xX9fxXaaxX1xX99xX3xX345xX46xX20xX3b0xXexX3xXcxX34xX46xX1cxXaaxX3xX18xX2bxX1cxXaaxX3xX1ccxX3xX5baxX2exX1xX92xX6xX3x67f4xb2c3xXff0xX5cbxX3xX8dxX6axX3xc2cbxXcxX4fxX1cxXaaxX3xX4xX18xX3c7xX1cxXaaxX3xX45xX265xX20xX3xX64xX60cxX1cxXaaxX70xX3xX4xX1xX1bxX1cxX1xX3xX4axXaexX1cxX3xX25xX42xX1cxXaaxX157xX3xX1cxXaaxX4fxX1cxX3xX4xX1xXa8xX1cxX70xX3xX4axX662xX20xX3xX5xXb7xXdxX3xX7xX60cxX3xX7xX46xX20xX3xXexX1xXbcxXc6xXdxX3xX8dxX6axX3xXexX18xX3xXexX18xX5e0xX1cxXaaxX70xX3xX4xX1xX14xX1cxX1xX3xXexX34xX99xX70xX3xX4axXffxXbcxX3xX4axX276xX4xX70xX3xX5xXaexXdxX3xX7xXaexX1cxXaaxX70xX3xX1cxX1xXc34xX1cxXaaxX3xX164xXdxX30xX46xX3xX1xXdxX109xX1cxX3xXff7xXexX60cxX3xX64xXdxX38bxX1cxX3xX164xXdxX3b0xX1cx8067xX70xX3xXff7xXexX60cxX3xX4xX1xX46xX20xX30xX1cxX3xX1xX92xX6xX1085xX3xXexX34xXbcxX1cxXaaxX3xX1cxX126xXdxX3xX164xX126xX1085xX128xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95exX46xXexX1xXbcxX34xXaxX12xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX61xXbcxX8exXdxX0xX52xXbxX12
Thanh Hoài