Palestine có dám không công nhận Israel?
Sau cuộc họp dài 3 giờ, Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) quyết định thành lập một ủy ban cấp cao nhằm nghiên cứu cắt đứt quan hệ với Israel.
69ffxc197xe404x841exe238x11a12xd518x1016exf1a7x10118xfacdxa991xc103xed88x115a7x104edxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1160dxcadaxe97dxXexX0xd3ffxXaxX17xX18xX19xXexX0x8fd3xc45fxX19xdd88xXexX0xXaxd26axX9xb0baxXdxX18x910axX2fxc785x83cfxb4afxX5xcbcdxXbxXdxX17xX32xXexX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35x9358xX17xX9xX2cx715dxX9xX19x10272xXcxX9xbcc2xXax10395xX42x88c2xX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxbccfxX42xX9x9ef9xX2fxe2e3xX18xX17xXdxb147xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc13exX17xX18xX19xX32xXexbec6xX18xcca7xX9xX2cxX7bx8ae1xX2cxX9xXax9b7axX33xX9xX19x735bxX35xX9xe000xX9xX50xX35x10878xe530xX9x11755xX18xX42xX9xX2cxXaxec6axX33xX9xXaxX87xX42xXaxX9xX5xf714xX9xX2cxXaxd11axX2cxX9xa122xX35x10017xX35xX9xX33xXaxX46xX42xX50xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xcd84xX7xe5cfxX3x11a96xX9xe863xX7bxX26x83ccxXbxX9xd4ccx711dxX42xXaxX9xXbxXaxX87xX42xXaxX9xXdxX59xX33xX9xXcxX7fxXbxX9xbc24xX26xX9xX23xX18xX42xX9xX2cxX97xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX42xXax9f30xXcxX9xX42xX50xXaxX35xcc4cxX42xX9xX2cxXa4xX7bxX9xX2cx9800xXbxX9xXc8xXa4xXbxX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xXaxeab3xX9xa712xd5cexX35xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxe034xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xcb8bxX35xX19xXbxXaxeaf1x8a96xe40exa1daxX33xdafaxe808xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX13bxX8axX13dx97fcxX33xX140xX32xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX114xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX114xX10axX42xX1cxX42xX17xX136xX2fxX1cxX2axX14bxX13ex8bedxX1cxaeb3xX175xX19xX2axX2axX13cxX2ax88bfxX13cxX13exXbxX173xX13cxX2axX13dxXdxX13exX114x938exX33xX50xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX2cxX24xX9xX19xX18xXcxX9xX4cxXaxX24xX42xX50xX9xX2cxX24xX42xX50xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX35xX2fxX5exX18xX17xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX140xXbx8419xX18xXdxX35xX50xX42xX13bxX9xX187xX7bxX2fxXbxX35xd279xX26xX141xX32xXexX91xbb00xX9xX50xX49xX35xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX32xX33xXaxb05bxXbxX9xXbxXax9455xX9xXc8xa367xX32xX9xX10axX10bxX35xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fx842axX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xX2cxX18xX42xXaxX9xX50xX49xX2cxX9xfce3xX9xXc8xX35xbf21xXcxX9xX50x9f2cxX42xX9xX23xX35xXf3xX42xX9xX50xX35xX10bxX35xX9xX1dfxX9x11c58xX42xXaxX13bxX9xa2efx11722xX7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX4xX49xX2cxX9xX42xX50xXaxXc9xX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX9xX2cxXdbxX18xX9xX73xX7fxX35xX9xXc8x7acexX42xX50xX9xXbxX5exX7bxX42xX50xX9xf231x83bbxX42xX50xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xXbcxX7xX4xX4xXc0xX8fxX9xXaxX18xX26xX9xX2cx11a4fxX42xX9xX50xX83xX35xX9xXdxX87xX9xX73xX7fxX35xX9xXc8xX278xX42xX50xX9xX5xX5exX7bxX42xX50xX9xX282xX283xX42xX50xX9xX7xXbexX3xX8fxX9xX2fxX18xX7bxX9xX2cxX7bxX7fxX2cxX9xXaxX83xX33xX9xX42xX50xX87xX26xX9xX8axX1dfxX13dxX9xX23xX18xX24xX9xX50xX278xXcxX9xXc8x993fxX42xXaxX9xX2cxXax7142xX9xXcxX83xX35xX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxX59xX42xX9xXc8x11a82xX35xX9xX10axX10bxX35xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xXaxX278xX35xX9xX42xe176xXcxX9xX2axc5c0xX14bxX14bxX9xX2cxXaxX24xX9xXc8xXc5xX42xX9xX4cxXaxX35xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxX59xX42xX9xX42xXaxX87xX9xX42xX282xX10bxX2cxX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX2cxX46xX9xXc8xX282xX8exX42xX50xX9xX23xX35xXf3xX42xX9xX50xX35xX10bxX35xX9xX5exX35xXf3xX42xX50xX9xX42xXaxX282xX9xXaxX278xX35xX9xX42xX309xXcxX9xX2axX30dxX173xX175xX9xX10axX87xX9xc9baxX4exX42xX50xX9xc096xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xXdxX87xX9xXbxXaxXdbxX9xXc8xX4exX9xX2cxXdbxX18xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX4exX42xX50xX9xX23xX49xX24xX9xXbx11c56xX9xX2cxX7bxX7fxX2cxX9xXaxX83xX33xX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xX42xX46xX35xX9xX5ex8f5cxX9xX4cxXaxX35xX9xX42xX87xX24xX9xX2fxc7ebxX9xXbxX35xXc5xX42xX9xXaxX87xX42xXaxX9xX42xXaxX282xX42xX50xX9xX42xXc5xX7bxX9xX42xX46xX9xXc8xX282x1064dxX2cxX9xX49xX33xX9xX19x8eafxX42xX50xX9xXbxXaxX2dfxX9xX2fxX3d6xX9xXdxX87xXcxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXc8xXa0xX35xX9xXaxX24xX87xX42xX9xXbxX24xX87xX42xX9xX2cxX3f8xX2cxX9xX19xX35xX108xX42xX9xXc8xX87xXcxX9xX33xXaxX49xX42xX9xXaxX35xX108xX42xX9xX42xX18xX26xX9xX23xX22cxX35xX9xX4cxXaxX35xXc5xX42xX9xX2cxX49xX2cxX9xX4cxXc5xXbxX9xXc2xX7bxXa9xX9xXc8xX87xXcxX9xX33xXaxX49xX42xX9xXaxX282xX10bxX42xX50xX9xXc8xXc5xX42xX9xXaxX29dxX18xX9xX23xX2dfxX42xXaxX9xXc8xda2fxX9xX2cxX46xX9xX2fxX3d6xX9xXc2xX7bxX18xX26xX9xXbxX5exX22cxX9xX10ax7e45xX9xX4exX9xX2fxX2f6xX9xX13exX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX5exX24xX42xX50xXexX4xX59xX26xX9xX42xXaxX8exX9xXbexX35xXf3xX42xX9xX73xX35xX108xX33xX9xa885xX7bxX2f6xX2cxX0xX1cxX2fxXbxX5exX24xX42xX50xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX73xX7fxX35xX9xXc8xX278xX42xX50xX9xX7xX4xX4xX9xXc8xX468xX9xX2cxXaxX2e5xX9xXbxXaxXc9xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXax8bdaxX42xXaxX9xXc2xX7bxX26xX47axX42xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX23xXfbxXbxX9xXc8xX234xX7bxX9xXc8xX282xX18xX9xX5exX18xX9xX2cxX49xX2cxX9xX4cxXc5xX9xXaxX24xX205xX2cxXaxX9xX2cxXaxX35xXc5xX42xX9xXdxX282xX3f1xX2cxX9xX42xXaxXecxXcxX9xX2cxXfbxXbxX9xXc8xXa4xXbxX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xXaxX108xX9xX10axX10bxX35xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xX22cxX9xXcxX83xX35xX9xX2cxX97xX33xX9xX10axX87xX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xXbxX5exX2dfxX42xXaxX9xX10axX97xX42xX9xXc8xX47axX9xX42xX87xX26xX9xXdxXf3xX42xX9xX36exX205xX35xX9xXaxX7fxX35xX9xXc8xX278xX42xX50xX9xXbexX73xX4b2xX9xX10axX87xX9xX73xX7fxX35xX9xXc8xX278xX42xX50xX9xX91xXa9xX24xX9xX18xX42xX9xXbexX73xX4b2xX9xX50xX35xXa9xX35xX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXc8xX46xX8fxX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xda97xX18xXaxXcxX7bxX19xX9xX248xX23xX23xX18xX2fxX9xX2fxX3d6xX9xXbxX5exX2dfxX42xXaxX9xX23xX87xX26xX9xXbxX205xX35xX9xX36exX205xX35xX9xXaxX7fxX35xX9xXc8xX278xX42xX50xX9xXbexX73xX4b2xX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xXbxXaxX49xX42xX50xX9xX42xX87xX26xX9xX10axX87xX9xXc8xX282xX18xX9xX5exX18xX9xX26xXf3xX7bxX9xX2cxX234xX7bxX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxX59xX42xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xXdxX87xX9xXcxX7fxXbxX9xXc2xX7bxX2f6xX2cxX9xX50xX35xX18xX9xXbxXaxX87xX42xXaxX9xX10axX35xXf3xX42xX9xXc8xX234xX26xX9xXc8xXdbxX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX91xX18xX42xX9xX2cxXaxX97xX33xX9xXaxX87xX42xXaxX9xX7xXbexX3xX9xX2cx10d68xX42xX50xX9xX2cxXaxX2e5xX9xXbxX5exX4f2xX2cxXaxX9xX2cxX49xX35xX9xXcxX87xX9xX2cxX283xX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xX42xX87xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX87xX9xX32xXaxX87xX42xXaxX9xXc8xX7fxX42xX50xX9xXc8xX17xX9xX19xX83xX18xX32xX9xX10axX87xX9xX32x10108xXcxX9xXcxX282xX7bxX9xX23xX46xX33xX9xXcxX1f2xX24xX9xX2fxeb3cxX9xX10axX35xX108xX2cxX9xX42xXaxXecxXcxX9xX2cxXaxX2f6xX42xX50xX9xXdxX205xX35xX9xX23xX18xX42xX9xXdxX468xX42xXaxX9xXc8xX205xX24xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX32xX9xX2cxXdbxX18xX9xX5e0x8bb9xX114xX9xX7xXbexX3xX9xX4cxXf3xX7bxX9xX50xX83xX35xX9xX5e0xX711xX9xX42xX50xX3b5xX42xX50xX9xX42xXax10871xX42xX50xX9xX32xXbxX7bxX26xXf3xX42xX9xX23xX2f6xX9xXbxXax10ecfxX9xXc8xXc9xX2cxXaxX32xX9xX2cxXaxX2f6xX42xX50xX9xXdxX205xX35xX9xX42xX50xX282xX8exX35xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX10axX87xX9xX42xX50xX3b5xX42xX50xX9xX32xX2fxd3dcxX9xX19xX3f8xX42xX50xX9xX2cxX49xX2cxX9xX2cxXaxX4f2xX42xXaxX9xX2fxX49xX2cxXaxX9xXc8xX17xX9xX19xX83xX18xX32xX9xXc8xX230xX9xXc8xX2f6xX35xX9xX33xXaxX46xX9xX10axX10bxX35xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexaeb8xX97xX42xX9xXc8xX47axX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xXbxX5exX22cxX9xX42xXf3xX42xX9xX42xX46xX42xX50xX9xXaxX283xX42xX9xX2fxX18xX7bxX9xX4cxXaxX35xX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX5e0xX711xX9xX2xX24xX42xX18xXdxX19xX9xX5xX5exX7bxXcxX33xX9xXc8xX468xX9xXc8xX283xX42xX9xX33xXaxX282xX283xX42xX50xX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxX59xX42xX9xXbxX7bxX26xXf3xX42xX9xX23xX2f6xX9xX2cxXdbxX18xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xXc8xX2f6xX35xX9xX10axX10bxX35xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xX10axX87xX24xX9xX42xX50xX87xX26xX9xX42xX50xX87xX26xX9xX173xX1dfxX2axX13dxX1dfxX13dxX13exX2axX175xX9xX10axX3b5xX18xX9xXc2xX7bxX18xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5exX282xX10bxX2cxX9xX33xXaxXa9xX42xX9xXa4xX42xX50xX9xX2cxXdbxX18xX9xX42xXaxX35xX47axX7bxX9xXc2xX7bxX2f6xX2cxX9xX50xX35xX18xX9xX4cxXaxX49xX2cxX8fxX9xX5e0xX711xX9xX2fxX768xX9xX19xX3f8xX42xX50xX9xX23xX35xX108xX42xX9xX33xXaxX49xX33xX9xX2cxX6cexX26xX9xX50xX59xX26xX9xXc8xX17xX9xX19xX83xX18xX9xX50xX278xXcxX9xX2cxXfbxXbxX9xX50xX35xXa9xXcxX9xX10axX35xX108xX42xX9xXbxX5exX3f1xX9xX2cxXaxX24xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX10axX87xX9xX19xX83xX18xX9xX2cxXfbxXbxX9xX10axX35xX108xX42xX9xXbxX5exX3f1xX9xX42xXaxX72bxX42xX50xX9xXc2xX7bxX2f6xX2cxX9xX50xX35xX18xX9xX42xX87xX24xX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xXdbxX42xX50xX9xXaxX7fxX9xX5e0xX711xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX6dexX2cxX9xXbxXc5xX9xXdxX87xX9xXaxX4exXcxX9xX2axX1dfxX13dxX8fxX9xX4exX42xX50xX9xX248xXaxXcxX18xX19xX9xX73xX18xX42xX24xX7bxX42xX9xX1dfxX9xX4xXaxX7bxX26xXf3xX42xX9xX50xX35xX18xX9xX10axX47axX9xX2cxX49xX2cxX9xX10axX97xX42xX9xXc8xX47axX9xX42xX50xX282xX8exX35xX9xXbxXc9xX9xX42xX205xX42xX8fxX9xXc8xX468xX9xXdxXf3xX42xX9xXbxX35xXc5xX42xX50xX9xX2cxXa9xX42xXaxX9xX23xX49xX24xX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX2cxXdbxX18xX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX5e0xX711xX9xX2xX24xX42xX18xXdxX19xX9xX5xX5exX7bxXcxX33xX9xX2cxXfbxXbxX9xX50xX35xXa9xXcxX9xX10axX35xX108xX42xX9xXbxX5exX3f1xX9xX2cxXaxX24xX9xX4xX283xX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xX4xXa4xX7bxX9xXbxX5exX3f1xX9xX10axX87xX9xX10axX35xX108xX2cxX9xXdxX87xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX50xX282xX8exX35xX9xXbxXc9xX9xX42xX205xX42xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX2cxXdbxX18xX9xXbexX73xX4b2xX9xXbcx9dadxbcafxab5cxbde3xX248xXc0xX9xX2fxX3d6xX9xX4cxXaxX35xXc5xX42xX9xXbxXa0xX9xX2cxXaxXa4xX2cxX9xX42xX87xX26xX9xXbxXf3xX9xXdxX35xX108xXbxX9xXaxX24xX205xXbxX9xXc8xX7fxX42xX50xX9xX10axX87xX9xXc8xX2f6xX35xX9xXcxa946xXbxX9xX10axX10bxX35xX9xX42xX50xX7bxX26xX9xX2cxX283xX9xX2fxX3f8xX33xX9xXc8xXa0xX114xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXc2xX7bxX24xXbxX17xX32xXexX0xXbxXaxX17xX18xX19xXexX0xXbxX5exXexX0xXbxXaxXexX0xX1cxXbxXaxXexX0xXbxXaxX9xX2cxX24xXdxX2fxX33xX18xX42xX31xX32xX13dxX32xXexX0xX1cxXbxXaxXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xX1cxXbxXaxX17xX18xX19xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5exXexX0xXbxX19xX9xX2cxX24xXdxX2fxX33xX18xX42xX31xX32xX8axX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX36exX7fxX42xX50xX9xXbxXaxX49xX35xX9xX2cxXfbxXbxX9xX50xX35xXa9xXcxX9xX10axX35xX108xX42xX9xXbxX5exX3f1xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX97xX26xX9xX5e0xX711xX9xXc8xX468xX9xX42xXaxX97xXbxX9xXbxX5exX4f2xX9xX10axX10bxX35xX9xX26xXf3xX7bxX9xX2cxX234xX7bxX9xX2cxXdbxX18xX9xX5xXaxXdbxX9xXbxX282xX10bxX42xX50xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xX91xX17xX42xX187xX18xXcxX35xX42xX9xXa0dxX17xXbxX18xX42xX26xX18xXaxX7bxX9xX10axX47axX9xX10axX35xX108xX2cxX9xX140xX46xX18xX9xX2fxXa0xX9xXa0cxXa0dxXa0exXa0fxX248xX32xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX1ecxX24xX24xXbxXexX0xXbxX5exXexX0xXbxXaxX9xX2cxX24xXdxX2fxX33xX18xX42xX31xX32xX13dxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXex10fc0xX42xX50xX9xX248xXaxXcxX18xX19xX9xX73xX18xX42xX24xX7bxX42xX9xX1dfxX9xX4xXaxX7bxX26xXf3xX42xX9xX50xX35xX18xX9xX10axX47axX9xX2cxX49xX2cxX9xX10axX97xX42xX9xXc8xX47axX9xX42xX50xX282xX8exX35xX9xXbxXc9xX9xX42xX205xX42xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxXaxXexX0xXbxXaxXexX0xX1cxXbxXaxXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xX1cxXbxX1ecxX24xX24xXbxXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5exX282xX10bxX2cxX9xXc8xX46xX8fxX9xXa0fxX18xX2fxXaxX35xX42xX50xXbxX24xX42xX9xXc8xX468xX9xXbxX3b5xX9xX2cxXaxX2f6xX35xX9xX50xX35xXa9xX35xX9xX42xX50xX6cexX42xX9xX173xX13cxX9xXbxX5exX35xX108xX7bxX9xXa0cxX79xX2xX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xX50xX46xX35xX9xX10axX35xX108xX42xX9xXbxX5exX3f1xX9xX2axX13dxX13cxX9xXbxX5exX35xX108xX7bxX9xXa0cxX79xX2xX9xX19xX87xX42xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXa0cxXa0dxXa0exXa0fxX248xX9xX10axX87xX9xX2cxX68fxX42xX50xX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xX2cxX97xX33xX9xX17cxX13cxX9xXbxX5exX35xX108xX7bxX9xXa0cxX79xX2xX9xX10axX35xX108xX42xX9xXbxX5exX3f1xX9xXdxX282xX283xX42xX50xX9xXbxXaxX6dexX2cxX9xXc8xX468xX9xX2cxX18xXcxX9xX4cxXc5xXbxX9xXaxX278xX35xX9xXbxXaxX49xX42xX50xX9xXbxX5exX282xX10bxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX283xX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xX42xX87xX26xX114xX9xX4xXaxX7bxX26xXf3xX42xX9xX50xX35xX18xX9xX42xX87xX26xX9xX2cxX49xX24xX9xX23xX7bxX7fxX2cxX9xX5e0xX711xX9xXc8xX18xX42xX50xX9xXcxX7bxX2f6xX42xX9xX140xX46xX18xX9xX2fxXa0xX9xXa0cxXa0dxXa0exXa0fxX248xX9xX10axX10bxX35xX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX2cxX3f8xX9xXdxX87xX9xX2cxXaxXa42xX42xX9xX42xX50xX7bxX278xX42xX9xXdxX6dexX2cxX9xXbxX87xX35xX9xX2cxXaxX4f2xX42xXaxX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5exX24xX42xX50xX9xX2cxX7bxX7fxX2cxX9xX2cxXaxX35xXc5xX42xX9xX42xX309xXcxX9xX2axX30dxX173xX175xX8fxX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xXc8xX468xX9xX2cxXaxX35xXc5xXcxX9xXc8xX46xX42xX50xX9xX4cxXaxX7bxX9xX10axX6dexX2cxX9xX36exX4exX42xX50xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX8fxX9xX2fxX18xX7bxX9xXc8xX46xX9xX2fxX49xX33xX9xX42xXaxX59xX33xX9xX10axX73bxX42xX50xX9xXc8xX97xXbxX9xX42xX87xX26xX9xX10axX87xX9xXbxX7bxX26xXf3xX42xX9xX23xX2f6xX9xX32xXbxX24xX87xX42xX9xX23xX7fxX9xXbxXaxX87xX42xXaxX9xX33xXaxX2f6xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xXdxX87xX9xXbxXaxXdbxX9xXc8xX4exX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xXbxXaxX230xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2cxXfbxXbxX9xX2cxXdbxX18xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX32xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX4xX7fxX42xX50xX9xXc8xX278xX42xX50xX9xXc2xX7bxX2f6xX2cxX9xXbxXc5xX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxX59xX42xX9xX2cxXaxXdbxX9xXc2xX7bxX26xX47axX42xX9xX2cxXdbxX18xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xXc8xX2f6xX35xX9xX10axX10bxX35xX9xX36exX4exX42xX50xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX8fxX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xX4cxXaxX35xX9xX42xX50xX282xX8exX35xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX140xX49xX2cxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX36exX4exX42xX50xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xXdxX87xX9xXbxXaxXdbxX9xXc8xX4exX9xX2cxXdbxX18xX9xX42xXaxX87xX9xX42xX282xX10bxX2cxX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xXbxX282xX283xX42xX50xX9xXdxX18xX35xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX136xX35xX19xXbxXaxX13bxX173xX17cxX13exX33xX140xX141xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX13bxX17cxX13dxX30dxX33xX140xX32xX9xX2fxX5exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13bxX1cxX1cxX35xX114xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX114xX10axX42xX1cxX42xX17xX136xX2fxX1cxX2axX14bxX13exX173xX1cxX175xX175xX19xX2axX2axX13cxX2axX17cxX13cxX13exXbxX17cxX8axX13exX13dxXdxX2axX114xX187xX33xX50xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX2cxX24xX9xX19xX18xXcxX9xX4cxXaxX24xX42xX50xX9xX2cxX24xX42xX50xX9xX42xXaxX18xX42xX9xX35xX2fxX5exX18xX17xXdxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX140xXbxX1dfxX18xXdxX35xX50xX42xX13bxX9xX187xX7bxX2fxXbxX35xX1ecxX26xX141xX32xXexX5xX5exX18xX42xXaxX9xXcxX35xX42xXaxX9xXaxX83xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX7bxX7fxX2cxX9xX2cxXaxX35xXc5xX42xX9xXc8xX29dxX35xX9xXdxX468xX42xXaxX9xXbxXaxXa0xX9xX2cxXdbxX18xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX140xX18xX42xXaxX42xXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX42xX50xX31xX32xX13exX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX42xX50xX31xX32xX13cxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5exXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX5xXaxXa0xX9xX50xXa42xX33xX9xXa7xX35xX49xX24xX9xXaxX24xX87xX42xX50xX9xX23xX87xX42xX9xX2cxXaxX7bxX26xX108xX42xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX35xX47axX7bxX9xX17cxX1dfxX13dxX9xXbcxX50xX35xX8exX9xXc8xXc9xX18xX9xX33xXaxX282xX283xX42xX50xXc0xX8fxX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX5xXaxXa0xX9xXa0dxXaxX21axX9xd8a6xe052xX9xX5xX18xX26xX26xX35xX33xX9xX8xX5exX19xX24xX50xX18xX42xX9xXc8xX468xX9xXc8xXc5xX42xX9xd9e6xX8fxX9xX23xXfbxXbxX9xXc8xX234xX7bxX9xX2cxXaxX7bxX26xXc5xX42xX9xXbxXaxX309xXcxX9xX2cxXaxX4f2xX42xXaxX9xXbxXaxXa4xX2cxX9xX7b4xX18xXbxX35xX2cxX18xX42xX9xX10axX87xX9xX10b5xX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xXaxX18xX35xX9xX42xX50xX87xX26xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX8xX5exX19xX24xX50xX18xX42xX9xX2fxX3d6xX9xX2cxX46xX9xX2cxX7bxX7fxX2cxX9xX50xXa42xX33xX9xX10axX10bxX35xX9xXa7xX35xX49xX24xX9xXaxX24xX87xX42xX50xX9xX249xX5exX18xX42xX2cxX35xX2fxX9xX2cxX68fxX42xX50xX9xX42xXaxX282xX9xX5xXaxXdbxX9xXbxX282xX10bxX42xX50xX9xX5xX29dxX18xX9xXbxXaxX49xX42xXaxX9xX7xX35xX17xXbxX5exX24xX9xX7xX18xX5exX24xXdxX35xX42xX114xX9xX73xX18xX35xX9xX23xXf3xX42xX9xXbxXaxXa9xX24xX9xXdxX7bxX59xX42xX9xX10axX47axX9xXcxX2f6xX35xX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xXaxX108xX9xX2fxX24xX42xX50xX9xX33xXaxX282xX283xX42xX50xX8fxX9xX42xXaxX72bxX42xX50xX9xX19xX35x77f1xX42xX9xX23xX35xXc5xX42xX9xXcxX10bxX35xX9xX42xXaxX97xXbxX9xX10axX47axX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX8fxX9xX2cxX49xX2cxX9xX10axX97xX42xX9xXc8xX47axX9xX4cxXaxX7bxX9xX10axX6dexX2cxX8fxX9xXbxXaxXa9xXcxX9xX4cxXc9xX2cxXaxX9xX42xXaxX6cexX42xX9xXc8xX205xX24xX9xX22cxX9xX79xX26xX5exX35xX18xX9xX2cxX68fxX42xX50xX9xX42xXaxX282xX9xX2cxX7bxX7fxX2cxX9xX2cxXaxX35xXc5xX42xX9xX2cxXaxX2f6xX42xX50xX9xX4cxXaxXdbxX42xX50xX9xX23xX2f6xX8fxX9xXbxX2dfxX42xXaxX9xXbxX5exX205xX42xX50xX9xX23xX87xX35xX9xX42xX50xX24xX205xX35xX9xX10axX87xX9xX23xX87xX35xX9xXc8xX205xX24xX9xX73xX278xX35xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX4xX68fxX42xX50xX9xX42xXaxX282xX9xX42xXaxX87xX9xXdxX468xX42xXaxX9xXc8xX205xX24xX9xX5xXaxXa0xX9xXa0dxXaxX21axX9xX109cxX109dxX8fxX9xXa7xX35xX49xX24xX9xXaxX24xX87xX42xX50xX9xX249xX5exX18xX42xX2cxX35xX2fxX9xXdxX87xX9xXcxX7fxXbxX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xX42xXaxX72bxX42xX50xX9xX42xXaxX87xX9xXdxX468xX42xXaxX9xXc8xX205xX24xX9xXc2xX7bxX2f6xX2cxX9xXbxXc5xX9xXaxX87xX42xX50xX9xXc8xX234xX7bxX9xX2cxX46xX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xXc8xX35xX230xXcxX9xX2cxXaxX2e5xX9xXbxX5exX4f2xX2cxXaxX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX2cxXdbxX18xX9xX5e0xX711xX9xXaxX278xX35xX9xXbxXaxX49xX42xX50xX9xX2axX13dxX1dfxX13dxX13exX2axX175xX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxX59xX42xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xXdxX87xX9xXbxXaxXdbxX9xXc8xX4exX9xX2cxXdbxX18xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX114xX9xX4xXaxX7bxX26xXc5xX42xX9xXbxXaxX309xXcxX9xX42xX87xX26xX9xX2cxXdbxX18xX9xX4exX42xX50xX9xX8xX5exX19xX24xX50xX18xX42xX9xXdxX87xX9xX2cxXaxX7bxX26xXc5xX42xX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX19xX7bxX9xXc8xX234xX7bxX9xXbxX35xXf3xX42xX9xX2cxXdbxX18xX9xXcxX7fxXbxX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX5xXaxXa0xX9xXa0dxXaxX21axX9xX109cxX109dxX9xXc8xXc5xX42xX9xX7b4xX18xXbxX35xX2cxX18xX42xX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xX13cxX30dxX9xX42xX309xXcxX9xXc2xX7bxX18xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX5exX24xX42xX50xXexX373xX24xX5exX19xX18xX42xX9xX42xXaxX2dfxX42xX9xX42xXaxX59xX42xX9xX32xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xXbxXaxX230xX9xXbxXaxX35xXc5xX7bxX9xX5e0xX711xX32xX0xX1cxX2fxXbxX5exX24xX42xX50xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX49xX35xX9xXc8xX7fxX9xX2cxXa4xX42xX50xX9xX5exXfbxX42xX9xX2cxXdbxX18xX9xX2cxXaxX4f2xX42xXaxX9xXc2xX7bxX26xX47axX42xX9xX5xX5exX7bxXcxX33xX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xX10axX35xX108xX2cxX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxX59xX42xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xXdxX87xX9xXbxXaxXdbxX9xXc8xX4exX9xX2cxXdbxX18xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xXc8xX468xX9xX4cxXaxX35xXc5xX42xX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xX4f2xXbxX9xXc2xX7bxX2f6xX2cxX9xX50xX35xX18xX9xXdxX24xX9xXdxXfbxX42xX50xX9xX23xX22cxX35xX9xX10axX18xX35xX9xXbxX5exX29dxX9xX2cxXdbxX18xX9xX5e0xX711xX9xX22cxX9xX4cxXaxX7bxX9xX10axX6dexX2cxX9xXdxX87xX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xXbxXaxX230xX9xX33xXaxXdbxX9xX42xXaxX59xX42xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5exX24xX42xX50xX9xX33xXaxX49xXbxX9xX23xX35xX230xX7bxX9xX42xX50xX87xX26xX9xX17cxX1dfxX13dxX9xXbxX5exXf3xX42xX9xX2cxXaxX282xX283xX42xX50xX9xXbxX5exX2dfxX42xXaxX9xX32xX249xX18xX5exX17xX17xX19xX9xbf57xX18xX4cxX18xX5exX35xX18xX9xXa7xX7xX79xX32xX9xX2cxXdbxX18xX9xXc8xX87xX35xX9xX4xXa0dxXa0dxX9xX4b2xX7bxX2f6xX2cxX9xX10axX282xX283xX42xX50xX9xX248xX23xX19xX7bxXdxXdxX18xXaxX9xX5cxX5cxX9xX2cxXdbxX18xX9xX373xX24xX5exX19xX18xX42xX9xX42xXaxX97xX42xX9xXcxX205xX42xXaxX9xX5exXecxX42xX50xX9xX5e0xX711xX9xX10ax8698xX42xX9xXc8xX46xX42xX50xX9xXcxX7fxXbxX9xX10axX18xX35xX9xXbxX5exX29dxX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xXbxXaxX230xX9xXbxXaxX35xXc5xX7bxX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xX23xX97xXbxX9xX4cxX109dxX9xXaxX26xX9xX10axX83xX42xX50xX9xX42xX87xX24xX9xX10axX47axX9xXcxX7fxXbxX9xX50xX35xXa9xX35xX9xX33xXaxX49xX33xX9xXaxX29dxX18xX9xX23xX2dfxX42xXaxX9xX50xX35xX72bxX18xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xX10axX87xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX4b2xX7bxX2f6xX2cxX9xX10axX282xX283xX42xX50xX9xX2cxXdbxX18xX9xX373xX24xX5exX19xX18xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX5exXecxX42xX50xX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xXbxXaxX230xX9xX2cxX46xX9xXcxX7fxXbxX9xXbxX35xXc5xX42xX9xXbxX5exX2dfxX42xXaxX9xXaxX29dxX18xX9xX23xX2dfxX42xXaxX9xXaxX18xX26xX9xXcxX7fxXbxX9xX50xX35xXa9xX35xX9xX33xXaxX49xX33xX9xXaxX29dxX18xX9xX23xX2dfxX42xXaxX9xXcxX87xX9xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xX2cxX46xX9xX10axX18xX35xX9xXbxX5exX29dxX9xX2cxXdbxX18xX9xX5e0xX711xX8fxX9xX4cxX230xX9xX2cxXa9xX9xX2fxX18xX7bxX9xX4cxXaxX35xX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX5e0xX711xX9xX2xX24xX42xX18xXdxX19xX9xX5xX5exX7bxXcxX33xX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX2cxXaxX7bxX26xX230xX42xX9xX36exX205xX35xX9xX2fxXa4xX9xXc2xX7bxX49xX42xX9xX5e0xX711xX9xXbxX10bxX35xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xXbxX3b5xX9xX5xX17xXdxX9xX248xX10axX35xX10axX9xX1dfxX9xX42xX283xX35xX9xXc8xXa42xXbxX9xXc8xX205xX35xX9xX2fxXa4xX9xXc2xX7bxX49xX42xX9xX2cxXdbxX18xX9xX50xX234xX42xX9xX42xXaxX282xX9xXbxX97xXbxX9xX2cxXa9xX9xX2cxX49xX2cxX9xXc2xX7bxX2f6xX2cxX9xX50xX35xX18xX9xX2cxX46xX9xX2cxX283xX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xXc8xX205xX35xX9xX19xX35xX108xX42xX9xX42xX50xX24xX205xX35xX9xX50xX35xX18xX24xX9xXbxX205xX35xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX2xX73bxX9xXbxXaxX3b5xX18xX9xX42xXaxX59xX42xX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX2cxXdbxX18xX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX5e0xX711xX9xXc8xX468xX9xX32xX50xX6cexX26xX9xX33xXaxXa9xX42xX9xXa4xX42xX50xX9xXcxX205xX42xXaxX32xX8fxX9xX4cxXaxX35xXc5xX42xX9xX42xX50xX282xX8exX35xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX2cxXa9xXcxX9xXbxXaxX97xX26xX9xXa0fxX18xX2fxXaxX35xX42xX50xXbxX24xX42xX9xX32xX4cxXaxX4exX42xX50xX9xX2cxX29dxX42xX9xXdxX87xX9xXcxX7fxXbxX9xX42xXaxX87xX9xXbxX5exX7bxX42xX50xX9xX50xX35xX18xX42xX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX23xXecxX42xX50xX32xX9xXbxX5exX24xX42xX50xX9xXbxX35xXc5xX42xX9xXbxX5exX2dfxX42xXaxX9xXaxX29dxX18xX9xX23xX2dfxX42xXaxX9xX5xX5exX7bxX42xX50xX9xX36exX4exX42xX50xX8fxX9xX42xXaxX282xX42xX50xX9xX4b2xX7bxX2f6xX2cxX9xX10axX282xX283xX42xX50xX9xX248xX23xX19xX7bxXdxXdxX18xXaxX9xX5cxX5cxX9xX2cxXaxX24xX9xX5exXecxX42xX50xX9xX10axX1551xX42xX9xX2cxX234xX42xX9xX33xXaxXa9xX35xX9xXc8xX3f1xX35xX9xX33xXaxX4f2xX18xX9xX5e0xX711xX9xXc8xX282xX18xX9xX5exX18xX9xX4cxXc5xX9xXaxX24xX205xX2cxXaxX9xXaxX29dxX18xX9xX23xX2dfxX42xXaxX9xX10axX87xX9xX4exX42xX50xX9xX2fxX3d6xX9xX10axX1551xX42xX9xX23xXa9xX24xX9xXdxX282xX7bxX9xX42xXaxX72bxX42xX50xX9xXc8xX49xX42xXaxX9xX50xX35xX49xX9xX2cxXdbxX18xX9xXcxX2dfxX42xXaxX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX4xX49xX2cxX9xX2cxX7bxX7fxX2cxX9xXc8xX2f6xX35xX9xXc8xX234xX7bxX9xXbxX5exX22cxX9xX42xXf3xX42xX9xXcxX205xX42xXaxX9xXcxX3d6xX9xXbxX5exX22cxX9xXdxX205xX35xX9xX50xX35xX72bxX18xX9xX42xX50xX282xX8exX35xX9xX19xX6cexX42xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xX10axX87xX9xX23xX35xX42xXaxX9xX2fxX21axX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xX1dfxX9xX243xX42xXaxX13bxX9xX248xX249xX7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX5xX5exX282xX10bxX2cxX9xXc8xX46xX8fxX9xX10axX87xX24xX9xX42xX50xX87xX26xX9xX13dxX2axX1dfxX2axX8fxX9xXbxX205xX35xX9xX23xX7bxXa0xX35xX9xXbxX35xXc5xX33xX9xX7xXaxX46xX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX5e0xX711xX9xX5e0xX35xX4cxX17xX9xX7xX17xX42xX2cxX17xX9xX22cxX9xXbxXaxXdbxX9xXc8xX4exX9xX248xXcxXcxX18xX42xX8fxX9xX4b2xX7bxX2f6xX2cxX9xX10axX282xX283xX42xX50xX9xX248xX23xX19xX7bxXdxXdxX18xXaxX9xX5cxX5cxX9xXc8xX468xX9xX23xX87xX26xX9xXbxX20dxX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xX42xX50xX205xX35xX9xX10axX47axX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX2cxXdbxX18xX9xX5e0xX711xX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxX59xX42xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xXdxX87xX9xXbxXaxXdbxX9xXc8xX4exX9xX2cxXdbxX18xX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX8fxX9xXc8xX278xX42xX50xX9xXbxXaxX8exX35xX9xX4cxXaxb9cdxX42xX50xX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX32xX36exX4exX42xX50xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xX33xXaxXa9xX35xX9xXdxX87xX9xXbxXaxXdbxX9xXc8xX4exX9xX2cxXdbxX18xX9xX42xXaxX87xX9xX42xX282xX10bxX2cxX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX9xXbxX282xX283xX42xX50xX9xXdxX18xX35xX32xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX73xX278xX35xX9xXbxXaxX49xX42xX50xX9xX2axX13dxX1dfxX13dxX13exX2axX175xX8fxX9xX2fxX18xX7bxX9xX4cxXaxX35xX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX2xX24xX42xX18xXdxX19xX9xX5xX5exX7bxXcxX33xX9xX4cxaa3exX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX2cxXaxX7bxX26xX230xX42xX9xX36exX205xX35xX9xX2fxXa4xX9xXc2xX7bxX49xX42xX9xX5e0xX711xX9xXbxX3b5xX9xX5xX17xXdxX9xX248xX10axX35xX10axX9xXbxX10bxX35xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX8fxX9xX373xX24xX5exX19xX18xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX5exXecxX42xX50xX9xXc8xX35xX47axX7bxX9xXc8xX46xX9xX32xX10axX35xX9xX33xXaxX205xXcxX9xX2cxX49xX2cxX9xXc2xX7bxX26xX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX2cxXdbxX18xX9xXdxX7bxX59xXbxX9xX33xXaxX49xX33xX9xXc2xX7bxX2f6xX2cxX9xXbxXc5xX9xX10axX87xX9xX73xX35xXc5xX42xX9xX2cxXaxX282xX283xX42xX50xX9xXbexX73xX4b2xX32xX114xX9xX4b2xX7bxX2f6xX2cxX9xX10axX282xX283xX42xX50xX9xX248xX23xX19xX7bxXdxXdxX18xXaxX9xX5cxX5cxX9xX2cxX68fxX42xX50xX9xX42xXaxXfbxX2cxX9xXdxX205xX35xX9xX42xXaxX72bxX42xX50xX9xXc2xX7bxX18xX42xX9xX42xX50xX205xX35xX9xX2cxXdbxX18xX9xX4exX42xX50xX9xX10axX47axX9xX10axX97xX42xX9xXc8xX47axX9xX42xXf3xX7bxX9xXbxX5exXf3xX42xX9xX10axX10bxX35xX9xX7xXaxX46xX9xX5xXa0xX42xX50xX9xXbxXaxX2f6xX42xX50xX9xX5e0xX711xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX91xX24xX19xX26xX32xXexX4xX46xX9xXbxXaxX230xX9xXbxXaxX97xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xXc8xXc5xX42xX9xX42xX18xX26xX8fxX9xX373xX24xX5exX19xX18xX42xX9xX10axX1551xX42xX9xXc8xX282xX3f1xX2cxX9xX140xX17xXcxX9xXdxX87xX9xXc2xX7bxX2f6xX2cxX9xX50xX35xX18xX9xX2cxXaxX2f6xX42xX50xX9xXdxX282xX42xX50xX9xX42xXaxX35xX47axX7bxX9xX42xXaxX97xXbxX9xX10axX87xX9xX50xX234xX42xX9xX50xX68fxX35xX9xX42xXaxX97xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxX4f2xX42xXaxX9xXc2xX7bxX26xX47axX42xX9xX7xX18xXdxX17xX2fxXbxX35xX42xX17xX114xX9xX4b2xX7bxX26xXc5xXbxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX32xX2cxXaxX8exX9xX5e0xX711xX32xX9xX2cxXdbxX18xX9xX373xX24xX5exX19xX18xX42xX9xXc8xXdbxX9xXc8xX230xX9xXbxXaxX97xX26xX9xX5exXecxX42xX50xX9xX2cxX49xX2cxX9xX42xX282xX10bxX2cxX9xX10axX1551xX42xX9xXcxX7bxX2f6xX42xX9xX140xX17xXcxX9xX2fxX18xX7bxX9xXc2xX7bxX26xXc5xXbxX9xXc8xXc9xX42xXaxX9xX2cxX4exX42xX50xX9xX42xXaxX59xX42xX9xX373xX17xX5exX7bxX2fxX18xXdxX17xXcxX9xXbxXaxX7bxX7fxX2cxX9xX10axX47axX9xX5cxX2fxX5exX18xX17xXdxX9xXbxXaxX2dfxX9xX2cxXaxX4f2xX42xXaxX9xXc2xX7bxX26xX47axX42xX9xX2cxXdbxX18xX9xX4exX42xX50xX9xX5xX5exX7bxXcxX33xX9xX2fxX3d6xX9xXc8xX282xX18xX9xX5exX18xX9xX50xX35xXa9xX35xX9xX33xXaxX49xX33xX9xX42xX87xX24xX9xX2cxX46xX9xXbxX4f2xX42xXaxX9xXc8xX7fxXbxX9xX33xXaxX49xX9xX10axX87xX9xX4cxXaxXa9xX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX29dxX18xX9xX23xX2dfxX42xXaxX9xX22cxX9xX4cxXaxX7bxX9xX10axX6dexX2cxX9xX42xX87xX26xX114xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX79xX24xX7bxX5exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX7bxXa0xX35xX9xXbxX5exX20axX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe