Lexus IS 300 và 350 ra mắt phiên bản đặc biệt, giới hạn 150 chiếc
Phiên bản IS Black Line Special có giá từ 39.485 USD cho dòng xe IS 300 và 42.796 USD cho dòng IS 350. Biến thể này sử dụng chung phần cứng với phiên bản thể thao F Sport.
1aadx51f0x3131x35d2x6bddx9c81xX2x6d18x4f00x7843x8ce5xX3x2b1fxXbxa128x9666x6722xX1xX2x3f89xX3xX6xXfx44f0xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXex7effxX0xX1x46abxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexafcbx431cxX16xXfxX9xX2xXexX22x2bcexX2xb824x4116xXbxX7xb053x7128xX7xb6a5x9b51xX40xX7x345cx534dxX7xX3fx9ad9xX40xX7xX6xX3xX7xa663x8c7dxXfxX7xX2exX1xX16x9397x5489xX7x81bbx79cfxX55xX7xacb8x60e8xX8xX7xX57xX16x9d8exXfxa67exX7xa641xX16xacedxX16xX7xX1xa3bcxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xb52exX8xX0x4f74xX1xX25xX22xX0xX78xX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16x63b0xX55xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4dxX3xX16xX55xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex7d6axX2xX3xX4xXexX22x537cxX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX3cxX3dxX7xaabaxX9xX3xX8x4213xX7xX36xX16xX55xX2xX7xX3dxX2exX2xX8xX16xX3xX9xX7xX8x5a1exX7xX65xX16x8e31xX7xXfx3de3xX7xX3fx2e01x52e2xb820xbc4cxX47xX7x1d8dxX3dx42fbxX7xX8xX1xX8bxX7xX4x9ec5xX55xX65xX7xX38xX2xX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xXd9xb034xXd8x4e51xXd7x5423xX7xXddxX3dxXdfxX7xX8xX1xX8bxX7xX4xXe6xX55xX65xX7xX3cxX3dxX7xX3fxX47xX40xXd8xX7xXb9xX16xX75xX55xX7xXfxX1x38d1xX7xX55xX44x2fd6xX7xXbxa7f4xX7xX4x68f1xX55xX65xX7xX8xX1xX39xX55xX65xX7xX2exX1x51a4xX55xX7xX8x80b3xX55xX65xX7xX43xX67xX16xX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xXfxX1xX11axX7xXfxX1xX3xX8bxX7x82dcxX7xX3dxX2exX8bxX6xXfxXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX4xX16xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xX57xX8bxX4xX11exXexX22xX0xXfxX3xX57xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX65xX55xXdxXexX8xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2ex8825xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xX16xX4xXdxXexX2xX38xX16x8591xX43xX16xX2xaee5xX2xX6xX12xX16xX4dxX65xX12xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX78xX16xXd8xX57xX3xX8bxX1xX3xXfxX16xX55xX1xXd8xX43xX55xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX25xX25xX78xX25xX40xXdaxX4xXd9xXf8xX40xX47xX40xX25xXfcxXfxX25xXdaxX25xXd9xX9xX25xXd8x7451xX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX57xX16xX55xX4xX12xX2xX43xX2xX55xXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX78xX22xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX4xX2xX1d9xX3xX39xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX36xX2xX38xX39xXbxX7x6f91xX39xXbxXfxX6xX3xX9xX16xX3xX7xX43xXd4xX3xX7xX65xX16xX67xX16xX7xXfxX1xX16xX61xX39xX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX7xX3cxX3dxX7xXb9xX9xX3xX8xXbdxX7xX36xX16xX55xX2xX7xX3dxX2exX2xX8xX16xX3xX9xX7xaa21xX4xX16xXfxX16xX8bxX55xX7xX8xX1xX8bxX7xXf8xX7xX4xXe6xX55xX65xX7xX38xX2xX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3cxX3dxX7xX3fxX47xX40xXd8xX7xXacxX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX7xX55xX44xX11exX7xX8xXcdxX7xXbxc08cxX7xX9x6dcdx9df5xX55xX65xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX40xX47xX7xX8xX1xX16xX75xX8xX7xX5bxX368xX16xX7xX43xX67xX16xX7xX4dx38c0xX39xX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xXd9xX47xX7xX8xX1xX16xX75xX8xX7xX8xX1xX8bxX7xX4dxX38cxX39xX7xX3cxX3dxX7xX3fxX47xX40xXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xX78xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xX78xXfxX3xX57xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX57xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX65xX55xXdxXexX8xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xX16xX4xXdxXexX2xX38xX16xX1d9xX43xX16xX2xX1ddxX2xX6xX12xX16xX4dxX65xX12xXf8xXexX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX4xXfxX1xX39xX4dxX57xX7xX16xX1c5xX2xX55xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX11exX9xX2xXdxXexX1ddxX16xX4xXfxX1x76afxX7xXfcxX25xX47xX2exX38x6febxX7xX1xX2xX16xX65xX1xXfxX462xX7xXd9xX25xX40xX2exX38xX469xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX78xX16xXd8xX57xX3xX8bxX1xX3xXfxX16xX55xX1xXd8xX43xX55xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX25xX25xX78xX25xX40xXdaxX4xXd9xXf8xX40xXd9xXd7xX40xXd7xXfxXf8xX25xXdaxX40xXfaxX9xX40xXd8xX21bxX2exX65x1faaxX6xXdxX47xXdaxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX57xX16xX55xX4xX12xX2xX43xX2xX55xXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX78xX22xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX4xX2xX1d9xX3xX39xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX7xXbxXfxX11exX9xX2xXdxXexXfxX2xX38xXfxX12xX3xX9xX16xX65xX55xX462xX7xX21bxX39xXbxXfxX16xX1d9xX11exX469xXexX22x6ef2xX16xX368xX55xX65xX7xX55xX1xX36bxX7xXfxX54xX55xX7xX65x7c6dxX16xX63xX7xX4dxX38cxX39xX7xX38xX2xX7xX55xX44xX11exX7xX8xXcdxX7xX8xXd1xX8xX7xX5bxX16xX11axX4dxX7xX55xX1x4990xX55xX7xX4dxX44xX39xX7xX5bxX2xX55xX7xb1a4xX7xX55xX65xX8bxX6bxX16xX7xXfxX1xX5b6xXfxX7xX9xX38cxX55xX7xX55xba65xX16xX7xXfxX1xX5b6xXfxXd8xX7x3635xX1x56aaxX55xX7xXfxXd4xX7xX2exX1xbfd0xX3xX7xXfxX6xX36bxX67xX8xX63xX7xX3cxX3dxX7xXb9xX9xX3xX8xXbdxX7xX36xX16xX55xX2xX7xX55x56b5xX16xX7xX57x7879xXfxX7xX43xX67xX16xX7xX8xX124xX4dxX7xX9xX36bxX67xX16xX7xXfxX58xX55xX7xX55xX1xX16xX61xXfxX7xX1xX5dexX55xX1xX7xX5bx78bcxX55xX65xX7xX1xX623xX7xX8xXd1xXfxX7xX4dxX44xX39xX7xX5bxX2xX55xX7xX57xXcdxX55xX65xX7xX43xX67xX16xX7xX5bxX36bx3cbaxX55xX65xX7xX43xX16x1f44xX55xX7xX4dxX6bxX7xX8xX6xX8bxX4dxX7xX38xX39xX55xX65xX7x75c6xX39xX3xX55xX1xXd8xX7xXa6xX61xX7xXfxX1xX368xX55xX65xX7xX5bxb3e6xX55xX7xX8xX1xX16xX75xX39xX7xXbxXd1xX55xX65xX7xX8xX1xX5e6xX55xX1xX7xXbxX121xX7xX4xX124xX55xX65xX7xX8x6225xX55xX65xX7xX55xX65xX1xX61xX7xX57xX16xX12xX36xX325xXdfxX7xX65xX16xa06axX2exX7xXfx95ccxX55xX65xX7xX8xX36bxX641xX55xX65xX7xXbdxX1xX58xX7xX55xX69bxX55xX65xX7xX657xX39xX3xX55xX7xXbxXd1xXfxX7xX43xX44xX8bxX7xX57xX3xX55xX7xX5bxX54xX4dxXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xX78xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xX78xXfxX3xX57xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX57xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX65xX55xXdxXexX8xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xX16xX4xXdxXexX2xX38xX16xX1d9xX43xX16xX2xX1ddxX2xX6xX12xX16xX4dxX65xX12xX3fxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX78xX16xXd8xX57xX3xX8bxX1xX3xXfxX16xX55xX1xXd8xX43xX55xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX25xX25xX78xX25xX40xXdaxX4xXd9xXf8xX40xX47xX40xX25xXfcxXfxXdaxXf8xX3fxXf8xX9xXf8xXd8xX21bxX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX57xX16xX55xX4xX12xX2xX43xX2xX55xXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX78xX22xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX4xX2xX1d9xX3xX39xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22x2f82xX2xX7xXbxX121xX7xX4xX124xX55xX65xX7xX57xX5d3xX7xX4dx8ac3xX4dxX7xX47xX7xX8xX1xX5b6xX39xX7xXbdxa294xX2exX7xX5bxX36bxX641xX55xX65xX7xXbdxX5e6xX55xX1xX7xX25xXdaxX7xX16xX8xX55xX1xXd8xX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX2daxX39xXbxXfxX6xX3xX9xX16xX3xX7xX8xX39xX55xX65xX7xX8xX5b6xX2exX7xX8xX1xX8bxX7xXbdxX1xXd1xX8xX1xX7xX1xX44xX55xX65xX7xXd9xX7xX4dxX44xX39xX7xX55xX65xX8bxX6bxX16xX7xXfxX1xX5b6xXfxX7xX57xX3xX8bxX7xX65xX623xX4dxX7x273axX1xX16xXfxX2xX7xX5dcxX8bxX43xX3xX63xX7xX36xX16xX657xX39xX16xX4xX7xa45bxX2xXfxX3xX9xX63xX7xX58axX6xX3xX2exX1xX16xXfxX2xX7xXb9xX9xX3xX8xXbdxX7xX43xX44xX7xX1c5xX8bxX9xX57xX3xX9xXfxX7xX8c1xX16xX3xXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xX78xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xX78xXfxX3xX57xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX57xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX65xX55xXdxXexX8xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xX16xX4xXdxXexX2xX38xX16xX1d9xX43xX16xX2xX1ddxX2xX6xX12xX16xX4dxX65xX12xXd9xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX78xX16xXd8xX57xX3xX8bxX1xX3xXfxX16xX55xX1xXd8xX43xX55xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX25xX25xX78xX25xX40xXdaxX4xXd9xXf8xX40xX47xX40xX25xXfcxXfxX3fxXf8xX3fxXf8xX9xX3fxXd8xX21bxX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX57xX16xX55xX4xX12xX2xX43xX2xX55xXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX78xX22xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX4xX2xX1d9xX3xX39xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX3dxX8xX8bxXfxXfxX7xX2fxX1xX8bxX4dxX2exXbxX8bxX55xX63xX7xX1c5xX325xa054xX7xX2daxX39xXbxXfxX6xX3xX9xX16xX3xX63xX7xX8xX1xX8bxX7xX57xX16xX75xXfxX7xX3cxX3dxX7xXb9xX9xX3xX8xXbdxX7xX36xX16xX55xX2xX7xX9xX44xX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX4dxX3xX55xX65xX7xX5bxX75xX55xX7xX8xX1xX8bxX7xXbdxX1xXd1xX8xX1xX7xX1xX44xX55xX65xX7xXbx4ddfxX7xX8xXd1xX7xX55xX1xX84bxX55xX7xX1xXcdxX3xX7xX55xX1xX16xX647xX39xX7xX1x485cxX55xX63xX7xX55xXcdxX7xX8xX1xX8bxX7xX2exX1xX856xX2exX7xXbdxX1xXd1xX8xX1xX7xX1xX44xX55xX65xX7xX55xX1xX603xX55xX7xX5bxX36bxX36cxX8xX7xX4dxX5d3xXfxX7xX8xX1xX16xX75xX8xX7xX38xX2xX7xX43xX67xX16xX7xX55xX1xX16xX647xX39xX7xX8xX58xX4dxX7xX38xX697xX8xX7xX43xX44xX7xX8xXd1xX8xX7xX1xX599xX3xX7xXfxX16xX75xXfxX7xXfxX1xb8dfxX7xX65xX16xXd1xX8xX7xX57xXcdxX55xX65xX7xX57xa065xX11exX7xX1xXad0xX55xXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xX78xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xX78xXfxX3xX57xX9xX2xX22xX0xX78xX4xX16xX43xX22xX0xX78xXbxX2xX8xXfxX16xX8bxX55xX22xX0xXfxX3xX57xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xX7xX65xX3xX9xX9xX2xX6xX11exXexX7xX3xX9xX16xX65xX55xXdxXexX8xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX4xX2xX1d9xX3xX39xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX16xX1c5xX2xX55xXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX11exX9xX2xXdxXexX1ddxX16xX4xXfxX1xX462xX7xXfcxX25xX47xX2exX38xX469xX7xX1xX2xX16xX65xX1xXfxX462xX7xX3fxXd7xXf8xX2exX38xX469xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX78xX16xXd8xX57xX3xX8bxX1xX3xXfxX16xX55xX1xXd8xX43xX55xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX25xX25xX78xX25xX40xXdaxX4xXd9xXf8xX40xXd9xXfcxX3fxXfcxXfxXd9xXfcxXd9xXd7xX9xXd9xX12xX47xX47xX47xXd8xX21bxX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX78xX22xX0xX78xX2exX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX58axX1xX75xX7xXfxX6xX36bxX67xX8xX7xX8x6f17xX3xX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3cxX3dxX7xX3fxX47xX40xX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xXb9xX9xX3xX8xXbdxX7xX36xX16xX55xX2xX7xX8xXcdxX7xX65xX1xX75xX7xXfxX6xX36bxX67xX8xX7xX8xX1xa5c2xX55xX1xX7xX5bxX16xX61xX55xX7xXfxX5e6xX8xX1xX7xX1xX36cxX2exX7xXbxX36bxX5c1xX16xXd8xX7xX1c5xXd1xX8xX7xXfxX16xX61xX55xX7xX55xX65xX1xX16xX7xXfxX6xX54xX55xX7xX38xX2xX7xX8xXcdxX7xXfxX1xX11axX7xXbdxX11axX7xX5bxX75xX55xX7xX55xX1xX36bxX7xX43xX685xX7xX9xX69bxX55xX65xX7xX8xX1xXcfcxX55xX1xX7xX5bxX16xX61xX55xX63xX7xX5bxX16xX647xX39xX7xX1xXe6xX3xX7xXbdxX1xX5e6xX7xX1xX603xX39xX7xXf8xX7xX43xbf0exX55xX65xX63xX7xX4dxX44xX55xX7xX1xX5dexX55xX1xX7xX65xX16xX58xX16xX7xXfxX6xX5e6xX7xX25xX40xX7xX16xX55xX8xX1xXd8xXd8xXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xX78xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xX78xXfxX3xX57xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX57xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX65xX55xXdxXexX8xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xX16xX4xXdxXexX2xX38xX16xX1d9xX43xX16xX2xX1ddxX2xX6xX12xX16xX4dxX65xX12xXdaxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX78xX16xXd8xX57xX3xX8bxX1xX3xXfxX16xX55xX1xXd8xX43xX55xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX25xX25xX78xX25xX40xXdaxX4xXd9xXf8xX40xX47xX40xX25xXfcxXfxXf8xXf8xXd9xXfaxX9xXd9xXd8xX21bxX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX57xX16xX55xX4xX12xX2xX43xX2xX55xXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX78xX22xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX4xX2xX1d9xX3xX39xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX5bxX36bxX36cxX8xX7xXfxX6xX3xX55xX65xX7xX57xXb26xX7xX5bxX5d3xX55xX65xX7xX8xXad0xX7xX38xX69bxX55xX65xX7xXd9xX7xX38xX11exX12xX9xX3xX55xX1xX7xXfxX69bxX55xX65xX7xXd1xX2exX63xX7xX4xX39xX55xX65xX7xXfxX5e6xX8xX1xX7xXf8xXd8xX40xX36xX63xX7xXbxX58xX55xX7xXbxX16xX55xX1xX7xX8xX685xX55xX65xX7xXbxX39xX5b6xXfxX7xXf8xXd9xX40xX7xX4dx2514xX7xX9xXabbxX8xX7xX43xX44xX7xX4dxX685xX12xX4dxX2xX55xX7xX38xX8bxX4exX55xX7xX8xXabbxX8xX7xX5bxX6bxX16xX7xX3fxX47xX40xX7xX5dcxX4dxXd8xX7xX2fxX6xX8bxX55xX65xX7xXbdxX1xX16xX7xX3cxX3dxX7xX3fxX47xX40xX7xX4xXd64xX55xX65xX7xX5bxX5d3xX55xX65xX7xX8xXad0xX7x4b70xXfcxX7xX1xX697xXfxX7xXbdxX1xX5e6xX7xXfxXabbxX7xX55xX1xX16xX54xX55xX7xX3fxXd8xX47xX36xX63xX7xXbxX58xX55xX7xXbxX16xX55xX1xX7xX8xX685xX55xX65xX7xXbxX39xX5b6xXfxX7xX3fxX25xX25xX7xX4dxXf5bxX7xX9xXabbxX8xX7xX43xX44xX7xX4dxX685xX12xX4dxX2xX55xX7xX38xX8bxX4exX55xX7xX8xXabbxX8xX7xX5bxX6bxX16xX7xX3fxXdaxX40xX7xX5dcxX4dxXd8xX7xX1c5xX58xX7xXf8xX7xX5bxX647xX39xX7xX4xXd64xX55xX65xX7xX1xX5d3xX2exX7xXbxX368xX7xXfxXabbxX7xX5bxX5d3xX55xX65xX7xXdaxX7xX8xX5b6xX2exXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xX78xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xX78xXfxX3xX57xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX57xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX39xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX65xX55xXdxXexX8xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX2xX55xXfxX2xX6xXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xX16xX4xXdxXexX2xX38xX16xX1d9xX43xX16xX2xX1ddxX2xX6xX12xX16xX4dxX65xX12xXd7xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX78xX16xXd8xX57xX3xX8bxX1xX3xXfxX16xX55xX1xXd8xX43xX55xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX25xX25xX78xX25xX40xXdaxX4xXd9xXf8xX40xX47xX40xX25xXfcxXfxX3fxXfaxX3fxXf8xX9xX47xXd8xX21bxX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX57xX16xX55xX4xX12xX2xX43xX2xX55xXfxXdxXexXfxX6xX39xX2xXexX7xX78xX22xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xX7xX4xX2xX1d9xX3xX39xX9xXfxX12xX8xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX1c5xX3xX2exXfxX16xX8bxX55xXexX22xX1c5xX5cxX2exX7xX5bxX685xX16xX7xX55xX44xX11exX7xXbxX121xX7xX4xX124xX55xX65xX7xX8xX1xX39xX55xX65xX7xX2exX1xX130xX55xX7xX8xX134xX55xX65xX7xX43xX67xX16xX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xXfxX1xX11axX7xXfxX1xX3xX8bxX7xX14fxX7xX3dxX2exX8bxX6xXfxX63xX7xX57xX3xX8bxX7xX65xX623xX4dxX7xX1xX61xX7xXfxX1xX368xX55xX65xX7xXfxX6xX2xX8bxX7xX57xX16xX75xX55xX7xXfxX1xX16xX54xX55xX7xXfxX1xX5e6xX8xX1xX7xX134xX55xX65xX63xX7xX4dxXd1xX7xX2exX1xX3xX55xX1xX7xX1xX16xX61xX39xX7xXbxX39xX5b6xXfxX7xX8xX3xX8bxX7xX5c1xX7xX2exX1xX5e6xX3xX7xXfxX6xX36bxX67xX8xX63xX7xX65xX1xX75xX7xXfxX1xX11axX7xXfxX1xX3xX8bxX7xX55xX1xX67xX7xX43xXb26xX7xXfxX6xX5e6xX63xX7xX8xX58xX55xX1xX7xX57xXd1xX8bxX7xX5bxX16xX11axX4dxX7xX4dxXd64xXd8xXd8xXd8xX7xX1c5xXd1xX8xX7xX8xX685xX55xX65xX7xX55xX65xX1xX61xX7xX3xX55xX7xXfxX8bxX44xX55xX7xXfxX6xX54xX55xX7xX38xX2xX7xX8xXcdxX7xXfxX1xX11axX7xXbdxX11axX7xX5bxX75xX55xX7xX55xX1xX36bxX7xX8xX58xX55xX1xX7xX57xXd1xX8bxX7xX8xX1xX61xX8xX1xX7xX9xX44xX55xX7xX5bxX36bxX641xX55xX65xX63xX7xXbdxX16xX11axX4dxX7xXbxX8bxXd1xXfxX7xX1xX44xX55xX1xX7xXfxX6xX5dexX55xX1xX7xX8xX1xXcc4xX7xX5bxX5d3xX55xX65xX63xX7xX8xX58xX55xX1xX7xX57xXd1xX8bxX7xX43xX3xX7xX8xX1xX6bxX4dxX7xXfxX6xX36bxX67xX8xX7xX5bxX130xX39xX7xX38xX2xXd8xXd8xXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xXfxX4xX22xX0xX78xXfxX6xX22xX0xX78xXfxX57xX8bxX4xX11exX22xX0xX78xXfxX3xX57xX9xX2xX22xX0xX4xX16xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX2fxX16xX55xX7xX9xX16xX54xX55xX7xX657xX39xX3xX55xX462xX0xX78xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX0xX39xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX39xX4dxX57xX12xX3xX55xX4xX12xXbxX3xX2exX8bxXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX8bxX11exX8bxXfxX3xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX1xX623xX16xX7xX65xX130xX55xX7xXf8xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX38xX2xX7xX4xX8bxX7xX55xX65xX39xX11exX7xX8xXad0xX7xX8xX1xX75xXfxX7xX4dxXd1xX11exX7xX5bxX5d3xXfxX7xX55xX65xX5d3xXfxXexX7xX1xX6xX2xX1d9xXdxXexX78xX38xX2xX78xXfxX8bxX11exX8bxXfxX3xX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX1xX8bxX16xX12xX65xX3xX55xX12xXf8xX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX38xX2xX12xX4xX8bxX12xX55xX65xX39xX11exX12xX8xX8bxX12xX8xX1xX2xXfxX12xX4dxX3xX11exX12xX4xX8bxXfxX12xX55xX65xX8bxXfxX78xX25xXdaxXdaxX3fxXfaxXd7xXd8xX1xXfxX4dxXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX4dxX2xX4xX16xX3xX78xX25xXf8xX40xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX40xXd7xX78xX25xX40xX47xX4xX40xXf8xX25xX47xXd7xX40xX25xXfxXf8xX40xXd7xX3fxXd7xX9xX40xXd8xX21bxX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX78xX22xX0xX78xX3xX22xX0xX4xX16xX43xX22xX0xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX2fxX8bxX11exX8bxXfxX3xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX1xX623xX16xX7xX65xX130xX55xX7xXf8xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX38xX2xX7xX4xX8bxX7xX55xX65xX39xX11exX7xX8xXad0xX7xX8xX1xX75xXfxX7xX4dxXd1xX11exX7xX5bxX5d3xXfxX7xX55xX65xX5d3xXfxXexX7xX1xX6xX2xX1d9xXdxXexX78xX38xX2xX78xXfxX8bxX11exX8bxXfxX3xX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX1xX8bxX16xX12xX65xX3xX55xX12xXf8xX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX38xX2xX12xX4xX8bxX12xX55xX65xX39xX11exX12xX8xX8bxX12xX8xX1xX2xXfxX12xX4dxX3xX11exX12xX4xX8bxXfxX12xX55xX65xX8bxXfxX78xX25xXdaxXdaxX3fxXfaxXd7xXd8xX1xXfxX4dxXexX22xX2fxX8bxX11exX8bxXfxX3xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX1xX623xX16xX7xX65xX130xX55xX7xXf8xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX38xX2xX7xX4xX8bxX7xX55xX65xX39xX11exX7xX8xXad0xX7xX8xX1xX75xXfxX7xX4dxXd1xX11exX7xX5bxX5d3xXfxX7xX55xX65xX5d3xXfxX0xX78xX3xX22xX0xX78xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2fxX1xX2xX8bxX7xX1c5xX5dcxX5dcxX63xX7xX5bxX36cxXfxX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX1xX623xX16xX7xX4dxX5c1xX7xX6xX5d3xX55xX65xX7xX8xXcc4xX3xX7xX2fxX8bxX11exX8bxXfxX3xX7xX8xXcdxX7xXfxX5ffxX55xX65xX7xXbxX368xX7xX38xX2xX7xX9xX44xX7xX25xX63xXdaxX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXd8xX7xX1c5xXd1xX8xX7xX4dxX38cxX39xX7xX38xX2xX7xX5bxX36bxX36cxX8xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX1xX623xX16xX7xX8xXcdxX7xXfxX1xX11axX7xX57xXb26xX7xX9x8132xX16xX7xX4xXd4xX55xX65xX7xX5bxX5d3xX55xX65xX7xX8xXad0xX7xX5bxX5d3xXfxX7xX55xX65xX5d3xXfxX7xX43xX44xX7xXbdxX1xX685xX55xX65xX7xXfxX1xX11axX7xXbdxX1xX5c1xX16xX7xX5bxX5d3xX55xX65xX7xX9xX6bxX16xXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xX4xX16xX43xX22xX0xX78xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8c1xX38cxX39xX7xX3dxXddxXf9exX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xXddxX83cxX7xX8xX1xX39xXb33xX55xX7xX57xXb26xX7xX57xXd1xX55xX7xX6xX3xX7xXfxX1xXb26xX7xXfxX6xX36bxX641xX55xX65xXexX7xX1xX6xX2xX1d9xXdxXexX78xX38xX2xX78xX4dxX3xX39xX12xXbxX39xX43xX12xX9xX2xX38xX39xXbxX12xX39xX38xX12xX8xX1xX39xX3xX55xX12xX57xX16xX12xX57xX3xX55xX12xX6xX3xX12xXfxX1xX16xX12xXfxX6xX39xX8bxX55xX65xX78xX25xXdaxXfaxXd9xX25xX40xXd8xX1xXfxX4dxXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX4dxX2xX4xX16xX3xX78xX25xXf8xX40xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX40xXfaxX78xX25xX40xXdaxX4xX3fxX40xXd7xX25xXf8xX40xXf8xXfxXd9xX40xX3fxXd7xX9xX40xX12xXbdxX9xX16xX4dxXbxX25xXdaxX12xX9xX2xX38xX39xXbxX12xX39xX38xXf8xX40xX40xXd8xX21bxX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX78xX22xX0xX78xX3xX22xX0xX4xX16xX43xX22xX0xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX8c1xX38cxX39xX7xX3dxXddxXf9exX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xXddxX83cxX7xX8xX1xX39xXb33xX55xX7xX57xXb26xX7xX57xXd1xX55xX7xX6xX3xX7xXfxX1xXb26xX7xXfxX6xX36bxX641xX55xX65xXexX7xX1xX6xX2xX1d9xXdxXexX78xX38xX2xX78xX4dxX3xX39xX12xXbxX39xX43xX12xX9xX2xX38xX39xXbxX12xX39xX38xX12xX8xX1xX39xX3xX55xX12xX57xX16xX12xX57xX3xX55xX12xX6xX3xX12xXfxX1xX16xX12xXfxX6xX39xX8bxX55xX65xX78xX25xXdaxXfaxXd9xX25xX40xXd8xX1xXfxX4dxXexX22xX8c1xX38cxX39xX7xX3dxXddxXf9exX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xXddxX83cxX7xX8xX1xX39xXb33xX55xX7xX57xXb26xX7xX57xXd1xX55xX7xX6xX3xX7xXfxX1xXb26xX7xXfxX6xX36bxX641xX55xX65xX0xX78xX3xX22xX0xX78xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX8c1xX3xX9xX3xX11exXbxX16xX3xX7xX5bxXf5bxX7xX5bxX69bxX55xX65xX7xXfxX58xX16xX7xX9xX54xX55xX7xXfxX6xX3xX55xX65xX7xX14fxX3xX8xX2xX57xX8bxX8bxXbdxX7xX8xXcc4xX3xX7xX4dxX5dexX55xX1xX7xX4dxX5d3xXfxX7xX43xX16xX4xX2xX8bxX7xX43xX647xX7xXbxXabbxX7xX38xX39xX5b6xXfxX7xX1xX16xX61xX55xX7xX8xXcc4xX3xX7xX4dxX38cxX39xX7xX3dxXddxXf9exX7xXddxX83cxX63xX7xX1xX856xX7xX9xX5d3xX7xX55xX65xX44xX11exX7xX57xXd1xX55xX7xX6xX3xX7xXfxX6bxX16xX7xX8c1xX3xX9xX3xX11exXbxX16xX3xX7xXbdxX1xX685xX55xX65xX7xX8xXe6xX55xX7xX38xX3xXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xX4xX16xX43xX22xX0xX78xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX58axX130xX55xX7xXfaxX40xX40xXd8xX40xX40xX40xX7xX38xX2xX7xX2fxX8bxX11exX8bxXfxX3xX7xX43xX44xX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX57xXb26xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX1xX623xX16xX7xX4xX8bxX7xX9xX15e8xX16xX7xX57xXad0xX4dxX7xX55xX1xX16xX54xX55xX7xX9xX16xX61xX39xXexX7xX1xX6xX2xX1d9xXdxXexX78xX38xX2xX78xX65xX3xX55xX12xXfaxX40xX40xX12xX40xX40xX40xX12xX38xX2xX12xXfxX8bxX11exX8bxXfxX3xX12xX43xX3xX12xX9xX2xX38xX39xXbxX12xX57xX16xX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX1xX8bxX16xX12xX4xX8bxX12xX9xX8bxX16xX12xX57xX8bxX4dxX12xX55xX1xX16xX2xX55xX12xX9xX16xX2xX39xX78xX25xXdaxX47xXd7xXd9xXd7xXd8xX1xXfxX4dxXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX4dxX2xX4xX16xX3xX78xX25xXf8xX40xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX40xX3fxX78xX25xX40xXdaxX4xX25xX40xXd7xX25xXfcxX25xXd7xXfxXd7xX40xXdaxX40xXd7xX9xX40xXd8xX21bxX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX78xX22xX0xX78xX3xX22xX0xX4xX16xX43xX22xX0xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX58axX130xX55xX7xXfaxX40xX40xXd8xX40xX40xX40xX7xX38xX2xX7xX2fxX8bxX11exX8bxXfxX3xX7xX43xX44xX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX57xXb26xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX1xX623xX16xX7xX4xX8bxX7xX9xX15e8xX16xX7xX57xXad0xX4dxX7xX55xX1xX16xX54xX55xX7xX9xX16xX61xX39xXexX7xX1xX6xX2xX1d9xXdxXexX78xX38xX2xX78xX65xX3xX55xX12xXfaxX40xX40xX12xX40xX40xX40xX12xX38xX2xX12xXfxX8bxX11exX8bxXfxX3xX12xX43xX3xX12xX9xX2xX38xX39xXbxX12xX57xX16xX12xXfxX6xX16xX2xX39xX12xX1xX8bxX16xX12xX4xX8bxX12xX9xX8bxX16xX12xX57xX8bxX4dxX12xX55xX1xX16xX2xX55xX12xX9xX16xX2xX39xX78xX25xXdaxX47xXd7xXd9xXd7xXd8xX1xXfxX4dxXexX22xX58axX130xX55xX7xXfaxX40xX40xXd8xX40xX40xX40xX7xX38xX2xX7xX2fxX8bxX11exX8bxXfxX3xX7xX43xX44xX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX57xXb26xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX1xX623xX16xX7xX4xX8bxX7xX9xX15e8xX16xX7xX57xXad0xX4dxX7xX55xX1xX16xX54xX55xX7xX9xX16xX61xX39xX0xX78xX3xX22xX0xX78xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX2fxX8bxX11exX8bxXfxX3xX7xX43xX44xX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX43xXd4xX3xX7xXfxX6xX16xX61xX39xX7xX1xX623xX16xX7xX65xX130xX55xX7xXfaxX40xX40xXd8xX40xX40xX40xX7xX38xX2xX7xXbxX3xX39xX7xX9xX8bxX6bxXfxX7xXbxXabbxX7xX8xX368xX7xX38xX2xX7xX57xXb26xX7xX8xX1xX75xXfxX7xX4dxXd1xX11exX7xX65xX16x40abxX3xX7xX5bxX36bxX641xX55xX65xX7xX4xX8bxX7xX9xX15e8xX16xX7xX57xXad0xX4dxX7xX55xX1xX16xX54xX55xX7xX9xX16xX61xX39xXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xX4xX16xX43xX22xX0xX78xX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX1c5xX1xX16xX7xXfxX16xX75xXfxX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX325xX3dxX7xXf8xX47xX40xX7xXf8xX40xXf8xX40xX7xXfxX6bxX16xX7xXf9exX16xX61xXfxX7xX5dcxX3xX4dxX7xX12xX7xX3dxX2xX4xX3xX55xX7xX1xX6bxX55xX65xX7xXbxX3xX55xX65xX7xX5bxX130xX11exX7xXfxX16xX61xX55xX7xX55xX65xX1xX16xX7xX43xX44xX7xXfxX16xX55xX1xX7xXfxX75xXexX7xX1xX6xX2xX1d9xXdxXexX78xX38xX2xX78xX8xX1xX16xX12xXfxX16xX2xXfxX12xX9xX2xX38xX39xXbxX12xX2xXbxX12xXf8xX47xX40xX12xXf8xX40xXf8xX40xX12xXfxX3xX16xX12xX43xX16xX2xXfxX12xX55xX3xX4dxX12xXbxX2xX4xX3xX55xX12xX1xX3xX55xX65xX12xXbxX3xX55xX65xX12xX4xX3xX11exX12xXfxX16xX2xX55xX12xX55xX65xX1xX16xX12xX43xX3xX12xXfxX16xX55xX1xX12xXfxX2xX78xX25xXdaxX47xXdaxX47xX47xXd8xX1xXfxX4dxXexX22xX0xX16xX4dxX65xX7xXbxX6xX8xXdxXexX78xX4dxX2xX4xX16xX3xX78xX25xXf8xX40xX78xX55xX2xX1ddxXbxX78xXf8xX40xX40xXf8xX78xX25xX40xXdaxX4xXfcxXf8xX25xX25xX25xX25xX25xXfxXd7xX47xXd9xXd7xXf8xX9xX40xXd8xX21bxX2exX65xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX2xX38xX39xXbxX7xX3cxX3dxX7xX3fxX40xX40xX7xX43xX44xX7xX3fxX47xX40xX7xX6xX3xX7xX4dxX4exXfxX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX5bxX5cxX8xX7xX57xX16xX61xXfxX63xX7xX65xX16xX67xX16xX7xX1xX6bxX55xX7xX25xX47xX40xX7xX8xX1xX16xX75xX8xXexX7xX78xX22xX0xX78xX3xX22xX0xX4xX16xX43xX22xX0xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX1c5xX1xX16xX7xXfxX16xX75xXfxX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX325xX3dxX7xXf8xX47xX40xX7xXf8xX40xXf8xX40xX7xXfxX6bxX16xX7xXf9exX16xX61xXfxX7xX5dcxX3xX4dxX7xX12xX7xX3dxX2xX4xX3xX55xX7xX1xX6bxX55xX65xX7xXbxX3xX55xX65xX7xX5bxX130xX11exX7xXfxX16xX61xX55xX7xX55xX65xX1xX16xX7xX43xX44xX7xXfxX16xX55xX1xX7xXfxX75xXexX7xX1xX6xX2xX1d9xXdxXexX78xX38xX2xX78xX8xX1xX16xX12xXfxX16xX2xXfxX12xX9xX2xX38xX39xXbxX12xX2xXbxX12xXf8xX47xX40xX12xXf8xX40xXf8xX40xX12xXfxX3xX16xX12xX43xX16xX2xXfxX12xX55xX3xX4dxX12xXbxX2xX4xX3xX55xX12xX1xX3xX55xX65xX12xXbxX3xX55xX65xX12xX4xX3xX11exX12xXfxX16xX2xX55xX12xX55xX65xX1xX16xX12xX43xX3xX12xXfxX16xX55xX1xX12xXfxX2xX78xX25xXdaxX47xXdaxX47xX47xXd8xX1xXfxX4dxXexX22xX1c5xX1xX16xX7xXfxX16xX75xXfxX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX325xX3dxX7xXf8xX47xX40xX7xXf8xX40xXf8xX40xX7xXfxX6bxX16xX7xXf9exX16xX61xXfxX7xX5dcxX3xX4dxX7xX12xX7xX3dxX2xX4xX3xX55xX7xX1xX6bxX55xX65xX7xXbxX3xX55xX65xX7xX5bxX130xX11exX7xXfxX16xX61xX55xX7xX55xX65xX1xX16xX7xX43xX44xX7xXfxX16xX55xX1xX7xXfxX75xX0xX78xX3xX22xX0xX78xXbxXfxX6xX8bxX55xX65xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX8c1xX67xX16xX7xX5bxX84bxX11exX63xX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xXf9exX16xX61xXfxX7xX5dcxX3xX4dxX7xX5bxXf5bxX7xX8xX1xX5e6xX55xX1xX7xXfxX1xX134xX8xX7xX8xX685xX55xX65xX7xX57xX368xX7xX2exX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xXf8xX40xXf8xX40xX7xX8xXcc4xX3xX7xX4xXe6xX55xX65xX7xXbxX2xX4xX3xX55xX7xX8xX1xX16xX75xX4dxX7xX4xX8bxX3xX55xX1xX7xXbxX368xX7xX8xX1xXcc4xX7xX9xXabbxX8xX7xXfxX6bxX16xX7xXfxX1xXb26xX7xXfxX6xX36bxX641xX55xX65xX7xXfxX6xX8bxX55xX65xX7xX55xX36bxX67xX8xX63xX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX325xX3dxXd8xX7xXf9exX38cxX55xX7xX9xX44xX7xXbxXabbxX7xXfxX16xX61xX55xX7xX55xX65xX1xX16xX7xXbxX3xX55xX65xX7xXfxX6xX599xX55xX65xX7xX5bxX130xX11exX7xXfxX16xX55xX1xX7xXfxX75xX7xXfxX1xX2xX8bxX7xX2exX1xX8bxX55xX65xX7xX8xXd1xX8xX1xX7xX5dcxX1xX603xXfxX7xXb9xX58xX55xX63xX7xX55xX1xX36bxX55xX65xX7xX55xX65xX8bxX6bxX16xX7xX1xX5dexX55xX1xX7xX8xXcc4xX3xX7xX36xX2xX38xX39xXbxX7xX325xX3dxX7xXf8xX40xXf8xX40xX7xX5bxXf5bxX7xX5bxX36bxX36cxX8xX7xX65xX599xXfxX7xX65xX16x2e73xX3xX7xX8xX1xX8bxX7xXbxX4exX8xX7xX55xX856xXfxX7xX1xXad0xX55xX63xX7xX5bxX16xX7xX8xXd64xX55xX65xX7xXbdxX1xX58xX7xX55xX69bxX55xX65xX7xX43xX603xX55xX7xX1xX44xX55xX1xX7xX5bxX130xX11exX7xX1xX134xX3xX7xX1xae46xX55xX7xX55xX1xX641xX7xX1xX61xX7xXfxX1xX368xX55xX65xX7xXbdxX1xX39xX55xX65xX7xX65xX130xX4dxX7xX4dxX67xX16xX7xX43xX44xX7xX8xXd1xX8xX7xXfxX5e6xX55xX1xX7xX55xX69bxX55xX65xX7xX3xX55xX7xXfxX8bxX44xX55xX7xX1xX44xX55xX65xX7xX5bxX130xX39xX7xX8xXcc4xX3xX7xX1xX61xX7xXfxX1xX368xX55xX65xX7xX36xX3dxX3dxa1c4xXf8xXd8xX7xXacxX1xX16xX54xX55xX7xX57xX58xX55xX7xX325xX3dxX7xXf8xX47xX40xX7xX4dxX67xX16xX7xXbxX5c1xX7xX1xX1b37xX39xX7xX65xX16xXd1xX7xX57xXd1xX55xX7xXf8xX63xX47xXd9xX7xXfxXcfcxX7xX5bxX623xX55xX65xXd8xX0xX78xX2exX22xX0xX78xX4xX16xX43xX22xX0xX78xX9xX16xX22xX0xX78xX39xX9xX22xX0xX4xX16xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX78xX4xX16xX43xX22xX0xX78xX4xX16xX43xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX3dxX8bxX39xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX8bxX7xabe1xX16xX55xX65xX0xX78xX2exX22