Messi lập đại công, Barca bỏ xa Real 8 điểm
Lionel Messi là người mở ra cơ hội đầu tiên, là người ghi bàn, người mở ra pha bóng nâng tỷ số lên 2-0. Messi làm tất cả. Barcelona chiến thắng, nhưng thực tế là Bilbao chỉ thua mỗi Leo Messi mà thôi.
d041xde93x16198x141efx1513cx12442xff66x191d0xfbb4xX7x11c5fx14db8x10d64x18e84x16ae3x167a0xX5x111baxXax153efx140acxX10xX7xX7xXdxX3xX5xe93cxXbxX3x10ceex10ca8xXdxX3xX4x1151cx1a52bx16effx1472axX3x10774xX6x15de8xX4xX6xX3x18239x14d97xX3x13cf0xX6xX3x12901xX10xX6xX5xX3xdf88xX3xX1dxXdx14047xe8fbxX0x19068xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c93xX10xX6x189d5xXaxX12x19aedxXdx19beexX23xX10xX5xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX5xe28dxX3xX23xX24x17ed8xe1c1xXdxX3xX3dx156abxX3xX29xX6xX3xX4x15ce3xX3xX1x11e17xXdxX3xX1dxe61ex15142xX3xXexXdx173daxX23xX25xX3xX5xX62xX3xX23xX24xX66xX67xXdxX3xX24xX1xXdxX3xX2dxX62xX23xX25xX3xX23xX24xX66xX67xXdxX3xX3dxX6bxX3xX29xX6xX3xXbxX1xX6xX3xX2dx180f0xX23xX24xX3xX23x1a3a5xX23xX24xX3xXexebfdxX3xX7x14fccxX3xX5xX7dxX23xX3xed92x16f11x127f4x15eb3xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX5xX62xX3dxX3xXex11a25xXexX3xX4x1a25fxXbaxX3xX27xX6xX29xX4xX10xX5xX56xX23xX6xX3xX4xX1xXdx12512xX23xX3xXexX1x164e9xX23xX24xX25xX3xX23xX1xX66xX23xX24xX3xXexX1x1782dxX4xX3xXexXdbxX3xX5xX62xX3xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xX3xX4xX1x186e4xX3xXexX1xX79xX6xX3xX3dx1089bxXdxX3xX54xX10xX56xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX3dxX62xX3xXexX1xX22xXdxXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51x1892exXaxX12xX0xXdxX3dxX24xX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXax17e9bxXdxX51xXexX1x194cbx13357xXb9xe38axXbxX30xe6c7xX1xX10xXdxX24xX1xXexX142xXb7x18aeaxXb9xXbxX30xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX3fxX3fxXdxXbaxX2dxX6xX56xX1xX6xXexXdxX23xX1xXbaxddbexX23xX3fxX23xX10xX13dxX7xX3fxX2xX151xX143x14348xX3fxX2xXb9x16ec3xX51xXb9xXb9xX17exX2xX145xXb7xX2xXexXb7xX145xX2xX2xX5xXb9xXbax174cfxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3dxX10xX7xX7xXdxX3xX5xX6xXbxX3xX51xX6xXdxX3xX4xX56xX23xX24xX3xX2dxX6xX29xX4xX6xX3xX2dxX56xX3xX30xX6xX3xX29xX10xX6xX5xX3xX38xX3xX51xXdxX10xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX0xX10xX3dxX12xX27xX62xX23xX3xXexX1xXe0xX23xX24xX0xX3fxX10xX3dxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX27xX6xX29xX4xX10xX5xX56xX23xX6xX142xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3x114ebxX17axX17ex1300cx1286dxX25xX3x17dcaxX6xX79xX5xXdxX23xX1xX56xX3xX214x14ddbxXb9xXaxX218xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX2dxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10xX3dxX2dxX10xX51xX2dxX56xX30xXaxX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX145xX151xXbaxX38xX145xXb9xX143xec3axX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX24xX9xXaxXb9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX23xX24xX9xXaxXb9xXaxX3xX6xX5xXdxX24xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX29xXaxX12xX0xXexX2dxX56xX51xX12exX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10xX3dxX2dxX4xX6xXbxXexXaxX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX2xXb9xXb9xX25axX148xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexXb8xX6xX5xXdxX24xX23xX142xX3xX4xX10xX23xXexX10xX29xX148xXaxX12x164bcxXexX1xX5xX10xXexXdxX4xX3xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xX3xXb9xXb8xXb7xX3xX27xX6xX29xX4xX10xX5xX56xX23xX6xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX1xX12xX0xX3fxXexX29xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX51xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10xX3dxX2dxXdxXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX2xXb9xXb9xX25axX148xXaxX12xX0xXdx1247fxX29xX6xX3dxX10xX3xX7xXexX12exX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX51xXexX1xX142xX3xX143xX17exXb9xXbxX30xX148xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX142xX3xXb7xX151xXb9xXbxX30xX148xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX3fxX3fxX16fxXdxX51xX10xX56xXbaxX2dxX56xX23xX24xX51xX6xXbxX5xX79xX7xXbaxX16fxX23xX3fxX3dxX10xX51xXdxX6xXb8xX2dxX56xX30xX3fxX16fxXdxX51xX10xX56xX3fxX143xXb9xXb9xX151xX2xXbaxX2dxX51xX3dxX10xX51xXdxX6x10448xX13dxXdxX51xX9xX143xX17exXb9xXaxX3xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxX143xX17exXb9xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXb7xX151xXb9xXaxX3xX348xX29xX6xX3dxX10xX2dxX56xX29xX51xX10xX29xX9xXaxXb9xXaxX3xX3dxX6xX29xX24xXdxX23xX13dxXdxX51xXexX1xX9xXaxXb9xXaxX3xX7xX4xX29xX56xX5xX5xXdxX23xX24xX9xXaxX23xX56xXaxX12xX0xX3fxXdxX348xX29xX6xX3dxX10xX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX29xX12xX0xX3fxXexX2dxX56xX51xX12exX12xX0xX3fxXexX6xX2dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX21bxX1x10b14xXexX3xX2xX151xX25xX3xX3dxX74xXexX3xXbxX1xX438xXexX3xX7xX71xX3xX7xX3cxX23xX1xX3xX4x17074xX6xX3xX1xX62xX23xX24xX3xXexX1xX451xX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xX1dx136fexX3xXexX1exX56xX3xX4xX71xX3xX1xX74xXdxX3xX1dxX3cxX3xX4xX1xXa9xX23xX3xX7xX438xXexX3xX2eexX51xX79xX29xXdx1917fxX3xX1dxXb1xXdxX3xX3dx1175bxXexX3xXexX1xX451xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xXexX10xX29xX3x18bc8xXexX10xX24xX10xX23xX3xXexX29xX56xX23xX24xX3xX1dxXdx14616xX79xX3x17517xXdx11c41xX23xX3xX4xXa4xX3xX29xXc7xXexX3xX23xX1xXdxX4a9xX79xX3xXexX1xX67xXdxX3xX24xXdxX6xX23xX3xX30x1129exX3xX5x12840xX3xX1dxX3cxX3xX24xX1xXdxX3xX1dxX66x181b4xX4xX3xX3dxX74xXexX3xX2dxX62xX23xX3xXexX1xXe0xX23xX24xX3xX1dxdb17xXbxXbaxX3x14aa5x16f53xX23xX24xX3xXexXdxXdbxX4xX25xX3xX2eexX51xX79xX29xXdxX482xX3xX5xX1exXdxX3xX4xX1x154d9xX23xX3xXbxX1xX66xX71xX23xX24xX3xX4eexX23xX3xXex12c92xXdxX3xX23xX1xXc7xXexXbaxX3xX4edx17494xX23xX3xX4xXcbxX23xX1xX3xX2dxX4eexX56xX3xX4xX451xX6xX3xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xX3xX1dxX66xX4d7xX4xX3xX1xXdxX3cxX79xX3xX23xX1xX66xX3xX3dxX74xXexX3xX5xX67xXdxX3xX23xX1xXe0xX4xX3xX23xX1xX6bxX3xXexX1xX10xX56xX3xX4acxXdxX3cxX79xX142xX3xX4edx14559xX23xX24xX3xX16fxX67xX23xX3xX23x1088axX6xX25xX3xXexX79xX23xX24xX3xX1dxX51dxX23xX3xX4acxXdbxXexX3xX5xXdx17fa6xX79xX3xXexX1xX22xXdxXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12x1259axX62xX3xX4xX1xXffxX3xX7xX6xX79xX3xX1dxXa4xX3xX1dxX438xX23xX24xX3xXb7xX3xXbxX1xX438xXexX25xX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xX4xXa4xX3xX1dxX51dxX23xX3xX1dxX4eexXbxX3xXexX29xXcbxX3xX23xX24xX6xX12exXbaxX3xX54xXdxX56xX23xX10xX5xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX4xXa4xX3xX2dxXa4xX23xX24xX3xXexX29xX56xX23xX24xX3xXexX1xXdbxX3xX1dxXb1xXdxX3xX3dxX489xXexX3xXexX1xX451xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3x1675axX10xXbxX6xX25xX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX1axX3dxX3xX4xX1x11d69xX3xX4xX51dxX23xX3xX16fxX7dxX3xXexX29xX4eexXdxX3xX2dxXa4xX23xX24xX3xX16fxX66xX4d7xXexX3xX5xX79xX22xX23xX3xX4xXcbxX3xXexX1xX451xX3xX3dxX22xX23xX3xX1dxXb1xXdxX3xXbxX1xX66xX71xX23xX24xXbaxX3x158acxX1xX66xX23xX24xX3xXexX1xX1axXexX3xX4acxX1xX22xX23xX24xX3xXexX1xX3cxX3xXexXdxX23xX3xX1dxX66xX4d7xX4xX25xX3xX13xX2xXb9xX3xX5xX1exXdxX3xX1dxX4eexX3xXexX29xX438xX23xX24xX3xX4xX4eexXdxX3xX4xX74xXexX3xX51xX505xX4xX3xXexX29xX56xX23xX24xX3xXexec03xX23xX1xX3xXexX29xX1exX23xX24xX3xX4acxX1xX79xX23xX24xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xX2dxX2exX3xXexX29xXb1xX23xX24xX3xX1xX56xX62xX23xX3xXexX56xX62xX23xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX644xX1xX66xX23xX24xX3xX4xX4eexX4xX3xX4xX79xX5xX10xX3xX4acxX1xX22xX23xX24xX3xX4xXa4xX3xX4xX71xX3xX1xX74xXdxX3xX1dxX3cxX3xXexX29xX4eexX4xX1xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX25xX3xX2dxX6bxXdxX3xX4xX1xXffxX3xX2xX145xX3xXbxX1xX438xXexX3xX7xX6xX79xX25xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX1dxX464xX3xX4xX1xX79xX74xX4xX3xX5xX107xXdxXbaxX3xX49axX6xX79xX3xX3dxX74xXexX3xX16fxX62xXdxX3xXbxX1xX6xX3xX1dxX1axXbxX3xX23xX1xXcbxX3xX3dxX6xX23xX24xX3xXexX1xX66xX71xX23xX24xX3xX1xXdxX4aexX79xX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xX6bxX3xX24xXdxX568xX6xX3xX7xXa9xX23xX25xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX4xX1xX79xX12exX4a9xX23xX3xX3dxX74xXexX3xX4xX1xX1exX3dxX3xXexX1xX78xX23xX3xXexXb1xX4xX3xX30xX79xXb1xX23xX24xX3xX2dxXdxX7dxX23xX3xXexX29xX4eexXdxX3xX4xX1xX56xX3x12b10xX56xX29xX51xXdxX3xX2eexX5xX2dxX6xX3xX29xX513xXdxX3xX4xX1xX610xX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX3dxX6bxX3xXexXb1xX4xX3xX1dxX74xX3xX30x1a075xX3xX24xXdxXa4xX3xX30xXa9xX3dxX3xX23xX1xX1axXbxX3xX16fxX51dxX23xX24xX3xX4xXc7xX3dxX3xX1dx14abcxX6xX3xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xX3xX1dxX3cxX3xX23xX1xX1axX23xX3xX1dxX66xX67xX23xX24xX3xXexX29xXcbxX3xX23xX24xX66xX4d7xX4xX3xX4xX451xX6xX3xX2eexX5xX2dxX6xX3xX16fxX62xX3xX51x125baxXexX3xX1dxXdxX3cxX3dxX3xXexX79xX23xX24xX3xX24xXa4xX4xX3xX4xX1xXdbxXexX3xX4acxX1xX79xX23xX24xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xX1dxXb1xXdxX3xXexX1xX451xXbaxX3xX17axX3xXbxX1xX438xXexX3xX7xX6xX79xX25xX3xX5xX1exXdxX3xXexX1xX7dxX3dxX3xX3dxX74xXexX3xXexX687xX23xX1xX3xX1xX79xXb1xX23xX24xX3xX1dxX74xXexX3xX23xX24xX74xXexX3xXex149a2xX23xX24xX3xXexXb1xX4xX3xX4xX451xX6xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX5xX56xX1exXdxX3xX2dxX2exX3xX1xX62xX23xX24xX3xXexX1xX451xX3xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xXbaxX3xX13xX2xXb9xX3xX16fx16e5dxX12exX3xX4xX4eexXdxX3xX4xX1xXa9xX23xX3xX29xXc7xXexX3xX23xX24xX56xX6xX23xX3xX51xX505xX23xX3xX4xX107xX3xX1dxX3cxX3xX21bxX6xX79xX5xXdxX23xX1xX56xX3xX2dxX850xX23xX24xX3xX5xX7dxX23xX3xXexX79xX23xX24xX3xX4xX438xX3xX7xX438xXexX25xX3xX23xX1xX66xX23xX24xX3xXexX29xX4eexXdxX3xX2dxXa4xX23xX24xX3xX5xX1exXdxX3xXexX687xX3dxX3xXexX29xX438xX23xX24xX3xX30xX62xX3xX23xX24xX6xX23xX24xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX27xX62xX23xX3xXexX1xXe0xX23xX24xX3xX3dxX6bxX3xXexXaexX3xX7xXb1xX3xX4xX451xX6xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX3dxX74xXexX3xX5xX78xX23xX3xX23xX568xX6xX3xX4xX1xX7f7xX23xX24xX3xX3dxXdxX23xX1xX3xX7xXedxX3xX4ccxX3xX24xXdxX568xX6xX3xX6xX23xX1xX3xX16fxX62xX3xX2eexX5xX2dxX6xXbaxX3xX27xX6bxXdxX3xX1dxX66xX67xX23xX24xX3xX4xX1xX79xX12exX3cxX23xX3xX24xXdxX438xXbxX3xX13xX2xXb9xX3xX7xX438xXexX3xXexX79xX23xX24xX3xX5xX66x11797xXdxX3xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xX3xX4xX1xX610xX23xX1xX3xX5xX62xX3xX5xX78xX23xX3xXexX1xX7f7xX3xX143xX3xXexX29xX56xX23xX24xX3xX3dx121e1xX6xX3xX2dxXa4xX23xX24xX3xX23xX62xX12exX25xX3xX2eexX5xX2dxX6xX3xX4acxXdxXdbxX23xX3xXexX1exX56xX3xX16fxX62xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX24xX1xXdxX3xX2dxX62xX23xXbaxX3xXcxX1xX10xX56xX3xX13xX6xX29xX4xX6xX25xX3xX4acxX1xX22xX23xX24xX3xX3dxX74xXexX3xX4xX78xX79xX3xXexX1xX451xX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xX23xX62xX56xX3xX51xX505xX23xX3xX4xX107xX3xX4xX1xX56xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX24xX1xXdxX3xX2dxX62xX23xX3xX23xX1xXdxX4a9xX79xX3xX2dx15550xX23xX24xX3xX2eexX5xX2dxX6xXbaxX3xXcxX29xX56xX23xX24xX3xX2dxXb1xXdxX3xX4xXcbxX23xX1xX3xX644xX10xX12exX3dxX6xX29xX3xX1dxX464xX3xX29xX6xX3xX1dxXdxX25xX3xX54xX79xXdxX7xX3xX49axX79xX6xX29xX10xX482xX3xX4acxX1xX22xX23xX24xX3xX4xXa4xX3xXbxX1xX56xX23xX24xX3xX1dxX74xX3xX4xX6xX56xX25xX3xX16fxXdxX4aexX4xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xXexX687xX3dxX3xX1dxX66xX4d7xX4xX3xX1dxXb1xXdxX3xXexX4eexX4xX3xX3dxX96bxXdxX3xX4xfb8cxX23xX24xX3xX5xX62xX3xX1dxXdxX4a9xX79xX3xXexXb1xXexX3xX4xX1xX56xX3xX27xX6xX29xX4xX6xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX0xXdxX3dxX24xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX3fxX3fxXdxXbaxX2dxX6xX56xX1xX6xXexXdxX23xX1xXbaxX16fxX23xX3fxX23xX10xX13dxX7xX3fxX2xX151xX143xX17axX3fxX2xXb9xX17exX51xXb9xXb9xX17exX2xX145xXb7xX2xXexX2xX151xX17exX2xX5xX2xXbaxX18fxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3dxX10xX7xX7xXdxX3xX5xX6xXbxX3xX51xX6xXdxX3xX4xX56xX23xX24xX3xX2dxX6xX29xX4xX6xX3xX2dxX56xX3xX30xX6xX3xX29xX10xX6xX5xX3xX38xX3xX51xXdxX10xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX1dxX464xX3xX5xX62xX3dxX3xXexXc7xXexX3xX4xXcbxXbaxX3xX2eexX23xX1xX3xX24xX1xXdxX3xX2dxX62xX23xXbaxX3xX2eexX23xX1xX3xX4acxXdxXdbxX23xX3xXexX1exX56xX3xX1dxX3cxX3xX1dxX513xX23xX24xX3xX1dxX74xXdxX3xX23xX1xXa9xX23xX3xX1dxX22xXdxX3xX4xX4eexX4xX1xX3xX2dxXdxX4aexXexXbaxX3xXcxX79xX12exX3xX23xX1xXdxX7dxX23xX25xX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xX4xX78xX23xX3xX23xX1xXdxX4a9xX79xX3xX1xX71xX23xX3xX3dxX74xXexX3xX3dxX687xX23xX1xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX1dxX3cxX3xX4xXa4xX3xXexX1xX3cxX3xX7afxXbxX3xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xX4acxX1xX79xXc7xXexX3xXbxX1x11be8xX4xX3xX1xX56xX62xX23xX3xXexX56xX62xX23xXbaxX3xX4edxX4eexX23xX24xX3xXexXdxXdbxX4xX25xX3xX1dxXa9xX12exX3xX5xX62xX3xXexX29xX1axX23xX3xX1dxXc7xX79xX3xX3dxX62xX3xX54xX79xXdxX7xX3xX49axX79xX6xX29xX10xX482xX3xXexXdxXdbxXbxX3xXexXbc9xX4xX3xX4xX1xX71xXdxX3xX4acxX1xX4eexX3xXexX4aexX25xX3xX4acxX1xX22xX23xX24xX3xX1xX107xX3xXexX29xX4d7xX3xX23xX1xXdxX4a9xX79xX3xX4xX1xX56xX3xX13xX10xX7xX7xXdxXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX4edxXdxX4a9xX79xX3xX1dxXa4xX3xX51x180acxX23xX3xXexX96bxXdxX3xX16fxXdxX4aexX4xX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xX4acxX1xX22xX23xX24xX3xXexX1xX3cxX3xX51xX79xX12exX3xXexX29xX687xX3xXexX1xXdbxX3xXexX29xX1axX23xX3xX5xXc7xX23xX3xX5xX66xX96bxXexX3xX30xX79xX12exX7dxX23xX3xX7xX79xXb1xXexX3xX4xXcbxX3xXexX29xX1axX23xXbaxX3xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xX3xX4xX62xX23xX24xX3xX16fxX4a9xX3xX4xX79xXb1xXdxX3xXexX29xX1axX23xX3xX4xX62xX23xX24xX3xX24xXdxX6xX3xXexX850xX23xX24xX3xX1dxX66xX4d7xX4xX3xX7xX7f7xX4xX3xX7afxXbxX3xX16fxX62xX3xX4xXa72xX23xX24xX3xX4xXa4xX3xX4acxX1xX4eexX3xX23xX1xXdxX4a9xX79xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX7dxX23xX3xX2dxXa4xX23xX24xX3xX2dxX79xX74xX4xX3xXexX1xX451xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xXcxX10xX29xX3xX49axXexX10xX24xX10xX23xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xXexX29xec0exX3xXexX62xXdxXbaxX3xX13xX6xX12exX3xX4xX1xX56xX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xX5xX62xX3xX1xX22xX3dxX3xX23xX6xX12exX3xXcxX10xX29xX3xX49axXexX10xX24xX10xX23xX3xX1dxX464xX3xX1dxXa4xX23xX24xX3xX16fxX6xXdxX3xX4xX451xX6xX3xX4xX1xX610xX23xX1xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xXexX29xX56xX23xX24xX3xXexX29xX6xX23xX24xX3xXbxX1xXbc9xX4xX3xXexX1xX451xX3xX3dxX22xX23xXbaxX3xXcxX29xX56xX23xX24xX3xX4acxX1xXdxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX4acxX1xXdxXdbxX23xX3xX23xX1xX568xX23xX24xX3xX1xX1axX79xX3xX16fxX4aexX3xX4xX451xX6xX3xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xX3xX23xXcbxX23xX3xX5xX51dxX23xX24xX3xXexX1xX687xX3xXcxX10xX29xX3xX49axXexX10xX24xX10xX23xX3xX4xXa72xX23xX24xX3xX4acxX1xXdxXdbxX23xX3xX3dxX505xXdxX3xX23xX107xX3xX5xXedxX4xX3xX51xX7f7xXexX3xX1dxXdxX3cxX3dxX3xX4xX451xX6xX3xX1dxXb1xXdxX3xXexX1xX451xX3xXexX29xX6bxX3xX23xX7dxX23xX3xX16fxX22xX3xX23xX24xX1x12dadxX6xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xXcxX29xX56xX23xX24xX3xX5xX438xX4xX3xX1dxXb1xXdxX3xXexX1xX451xX3xX3dxXcbxXdxX3xX3dxX7dxX3xX5xX6xX56xX3xX5xX7dxX23xX3xXexX687xX3dxX3xX2dxX62xX23xX3xX24xd129xX3xX1xX505xX3xX1dxX464xX3xX51xX610xX23xX1xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xX2dxXc52xX12exX3xXbxX1xXcbxX23xX3xX4xX22xX23xX24xX3xX4xX451xX6xX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xX16fxX62xX3xX5xX1exXdxX3xX5xX62xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX3dxX6bxX3xX29xX6xX3xXexX1xX67xXdxX3xX4xX71xX3xX1dxX3cxX3xX49axX79xX6xX29xX10xX482xX3xX24xX1xXdxX3xX2dxX62xX23xXbaxX3xX4edxX4eexX23xX24xX3xXexXdxXdbxX4xX25xX3xXexXdxX4a9xX23xX3xX1dxX1exX56xX3xX23xX24xX66xX67xXdxX3x11476xX29xX79xX24xX79xX6xX12exX3xX4acxX1xX22xX23xX24xX3xXexX1xXe0xX23xX24xX3xX1dxX66xX4d7xX4xX3xXexX1xX451xX3xXexX1xX62xX23xX1xX3xX5ffxX10xXbxX6xX3xX16fxX62xX3xXbxX1xXcbxXdxX3xX4xX1xX67xX3xX1dxXdbxX23xX3xX4acxX1xXdxX3xX21bxX6xX79xX5xXdxX23xX1xX56xX3xX2dxX850xX23xX24xX3xX16fxX62xX56xX3xX1dxX4eexX3xX2dxX513xXdxX25xX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xX3dxX96bxXdxX3xXc7xX23xX3xX1dxX7c8xX23xX1xX3xXexX1xXe0xX23xX24xX3xX5xX4d7xXdxX3xXb7xXb8xXb9xXbaxX3xX5ffxXdbxXexX3x10e9bxX79xXcbxX3xX23xX62xX12exX3xX24xXdxX438xXbxX3xX27xX6xX29xX4xX6xX3xXexX1exX3dxX3xX2dxX2exX3xX30xX6xX3xX33xX10xX6xX5xX3xX16fxX96bxXdxX3xX4acxX1xX56xXcbxX23xX24xX3xX4xX4eexX4xX1xX3xX38xX3xX1dxXdxX3cxX3dxXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX0xX7xXexX29xX56xX23xX24xX12xX4edxX74xXdxX3xX1xX687xX23xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1dxXc7xX79xX0xX3fxX7xXexX29xX56xX23xX24xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX27xXdxX5xX2dxX6xX56xX142xX3xX5ffxX10xXbxX6xX148xX3xX54xX10xX4acxX79xX10xX25xX3xX54xX6xXbxX56xX29xXexX10xX25xX3xX644xX438xX23xX10xX482xX25xX3xX27xXa4xX16fxX10xX51xX6xX148xX3xX49axX6xX23xX3xX78bxX56xX7xX10xX3xX214xX27xX10xX23xX6xXexX25xX3xX17exX38xX217xX218xX25xX3x16429xXexX79xX29xX29xX6xX7xXbxX10xX148xX3x16789xXa4xX29xX51xX56xX2dxX6xX25xX3xd6ffxX6xX29xX4xXdxX6xX25xX3x15346xXdxX5xX5xXdxX6xX3dxX7xX3xX214xX49axX79xX7xX6xX10xXexX6xX25xX3xX38xX17axX217xX218xX148xX3xX2eexX51xX79xX29xXdxX482xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX27xX6xX29xX4xX10xX5xX56xX23xX6xX142xX3xXexX10xX29xX3xX49axXexX10xX24xX10xX23xX148xX3xX33xX56xX2dxX10xX29xXexX56xX25xX3xX21bxXdxXf24xX79xX10xX25xX3xXea9xX3dxXexXdxXexXdxX25xX3xX2eexX5xX2dxX6xX148xX3xX21bxX6xX79xX5xXdxX23xX1xX56xX25xX3xX27xX79xX7xXf24xX79xX10xX7xXexX25xX3xX33xX6xX4acxXdxXexXdxX4xX25xX3xX1000xX56xX3dxX10xX7xX3xX214xX49axX10xX3dxX10xX51xX56xX25xX3xX38xX17axX217xX218xX148xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX25xX3xX49axX79xX6xX29xX10xX482xXbaxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX0xX7xXexX29xX56xX23xX24xX12xX27xXcbxX23xX24xX3xX30xXdbxXbxX3xX1xX1exX23xX24xX3xX54xX6xX3xX54xXdxX24xX6xX0xX3fxX7xXexX29xX56xX23xX24xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX56xX51xX12exXaxX12xX0xXdxX3dxX24xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX3fxX3fxXdxXbaxX2dxX6xX56xX1xX6xXexXdxX23xX1xXbaxX16fxX23xX3fxX23xX10xX13dxX7xX3fxX2xX151xX143xX17axX3fxX2xXb9xX17exX51xXb9xXb9xX17exX2xX145xXb7xX2xXexXb7xX151xX2xXb9xX5xXb7xXbaxX18fxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3dxX10xX7xX7xXdxX3xX5xX6xXbxX3xX51xX6xXdxX3xX4xX56xX23xX24xX3xX2dxX6xX29xX4xX6xX3xX2dxX56xX3xX30xX6xX3xX29xX10xX6xX5xX3xX38xX3xX51xXdxX10xX3dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49axX56xX79xX29xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xX27xX56xX23xX24xX51xX6xXbxX5xX79xX7xX0xX3fxXbxX12