Hà Tĩnh có 8 người đạt giải tuần 12 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng
(Baohatinh.vn) - Tại tuần thi thứ 12, Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Tĩnh đã có 8 cá nhân đạt giải trên tổng số 11 giải của cuộc thi. Trong đó có 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích.
e90cxf145x10846x17779x136a2x1054dx15a65x16f5fx126caxX7x11b08x15438x17119x167b8x12f2fx138fdxX5x13bf1xXax13876x129d0x18955xX3xXcxfe2bx17bc2xX1xX3xX4x1884fxX3x15825xX3xX18xf1f6x18558x18889xXdxX3xea7dxebf5xXexX3xX21xXdx14215xXdxX3xXex14656x11134xX18xX3xX2xf86dxX3x17a3bxX30x16a47xX4xX3xXexX1xXdxX3xXex126c7x1344cxX3xX1xXdx16c3cxX30xX3xfe1ex11531xX3xX18x18d1cxX42xX3xX5x137f9xX4xX1xX3xX7x10436xX3x1047dxX2cxX18xX21xX0x159eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x16922xXaxX12xXcxX27xXdxX3xXexX30xX31xX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1x18c0cxX3xX2xX35x1071bxX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3x182c8x12012xX3xXa8xX6xX18xX21xX3xX4x18781xX6xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xX37xX39xX18xX21xX3xX7xX2cxX18xX3x14a97xXdxf496xXexX3x12232xX6xX42xX85xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26x12f8exX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX4x12f44xX3xX18xX1x125bdxX18xX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXex167e4x148b3xX18xX3xXex142b2xX18xX21xX3xX7x1117bxX3xX2xX2xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdx15585xX3xXcxXeexf278xX18xX21xX3xX26xX1cxX3xX4xX1cxX3xX35xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX18xX1xX41xX85xX3xX35xX3xX21xXdxX2cxXdxX3x11083xX6xX3xXa8xX14xX3x1373axX3xX21xXdxX2cxXdxX3x17d55xX1xX30x16bf7x17ad7xX18xX3xX13cxX1x139b0xX4xX1xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18e01xX112xX6fxX13fxXaxX12xXcxXeexX112xX18xX21xX3xXexX30xX31xX18xX3xXexX1xXdxX3xX18xX14xX13fxX85xX3xX4xX2cxX3xX18xX22x1885dxX4xX3xX26xXd5xX3xX4xX1cxX3xX49x10794xX10exX181x13a2exX4axX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXa8xX177xXdxX3xX35xX181xX135xX10exX4axX184xX49xX3xX5xX22x10748xXexX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1xXdxX85xX3xX2xX135xX10ex15cdfxX4axX4axX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXexXeexX2cxX3xX5xX23xXdxX3xX26x18035xX18xX21xX3xX4xX2cxX3xX1exX3xX4xXe1xX30xX3xX1x1885bxXdxX10exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX140xXbxX3xXex17a63xX4xX3xX5xX14xX3xXex147b4xX18xX1xX3xX26xX81xX18xX21xX3xXa8xX51xX3xXexXeexX145xX3xXexX1xX81xX3xX35xX3xXa8x10ebdxX3xX7xXf8xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xXa8xX14xX3xX7xXf8xX3xX5xX22xX1a8xXexX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xXa8xX177xXdxX3xX2xX2xX10exX49xX135xX35xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3x16cd9xX3xX35xX135xX10exX1b9xX2xX1b9xX3xX5xX22xX1a8xXexX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX18xXexX10xXeexXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX18xXexX10xXeexXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXax100b3xXdxX6fxXexX1x1804axX3xX1b9xX2xX184xXbx12bebx13c8cxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX289xX3xX135xX2xX4axXbxX28fxX290xXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX289xX5dxX5dxXdxX10exX12fxX6xX112xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exXa8xX18xX5dxX18xX10xX284xX7xX5dxX2xX49xX135xX1b9xX5dxX2xX35xX49xX6fxX2xX2xX35xX181xX49xX35xX135xXexX181xX49xX49xX181xX1exX5xX4axX10ex17457xXbxX21x13498xXeexX9xX35xX49xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX35xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX112xX18xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26xX81xX18xX21xX3xXa8xX51xX3xXexXeexX145xX3xXexX1xX81xX3xX35xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX4xX2cxX3xX18xX22xX177xX4xX3xXa8xX20axX3xX7xXf8xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXa8xX14xX3xX7xXf8xX3xX5xX22xX1a8xXexX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xXdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xXddxX4xX3xX4xXddxX3xX18xX1xXe1xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX35xX3xX21x11e2axX42xX289xX3xX35xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX18xX1xX41xX3xXexX1xX30xX39xX4xX3xXa8xX20axX3xXc2x10757xX3x101c3xX30xX6xX18xX21xX3xX58xX27xXexX85xX3xX158xX6xX18xX3xXcxX30xX13fxXefxX18xX3xX21xXdxXddxX112xX3xX13xX30xX13fxXc4xX18xX3xXb1xX13fxX3xX37xX6xX18xX3x146d5xX39xX4xX3xXa8xX14xX3xXcxXeexX31xX18xX3x14409xX18xX1xX3xX58xX81xX4xX85xX3xX37xfa82xX18xX21xX3xX6xX18xX3xX1xX30xX13fxXc4xX18xX3xX37xX6xX18xX3xX418xX39xX4xX290xX3xX35xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX12fxX6xX289xX3xX13xX112xX14xX18xX21xX3xXcxX1xX51xX3x12ed9xX140xX18xX85xX3xXcxXeexX30xX18xX21xX3xXexXe1xX42xX3xX158xX3d6xXdxX3xX6fxX22x10f69xX18xX21xX3xX4xX1xX145xX18xX1xX3xXexXeexX51xX3xXexX1xX51xX3xX28fxXd5xX3x13996x181e9xX3xX424xX18xX1xX3xXa8xX14xX3xX58xXdxX18xX1xX3xXcxX1xX51xX3xXc2xXe1xX18xX85xX3xX28fxXd5xX3xX58xX81xX4xX3x16797x11a70xX18xX21xX85xX3xX58xX81xX4xX3xXcxX1x10c14xX290xX3xX135xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX13cxX1xX30xX13fxX140xX18xX3xX13cxX1xX145xX4xX1xX85xX3xX21xX3d6xX42xX289xX3xX158x16c53xXdxX3xecb8xX1xXdxX3xX418xX112xX18xX21xX85xX3x17af8xX13fxX3xX12fxX6xX18xX3xX483xXdxX46xX42xX3xXexXeexX6xX3xX13xX30xX13fxXc4xX18xX3xXb1xX13fxX3xX37xX6xX18xX3xX418xX39xX4xX290xX3xX4cfxX1xX6xX18xX3xX483xX1x13b80xX4xX3xX158xXddxX4xX1xX85xX3xXc2xX4dxX18xX3xXbxX1x133a6xX18xX21xX3xX28fxXd5xX3x14e05xX30xXe1xX18xX3xX418xX39xX4xX85xX3xX37xX6xX18xX3xX418xX39xX4xX290xX3xXc7xX21xX30xX13fx17ad3xX18xX3xXcxX1xX51xX3x17a91x14f75xX3x13ecdxX30xX85xX3xXexX1xX42exX18xX3xX483xX1xX10xX3xX37xX511xX85xX3xX28fxXd5xX3x172ecxfbbaxX18xX3xX418xX52fxX85xX3xX1xX30xX13fxXc4xX18xX3xX13xX22xX54exX18xX21xX3xX54dxX54exX18xX290xX3xX483xXdxX20axX30xX3xXcxX1xX30xX3xX13x13819xX18xX21xX85xX3xX13xX30xX13fxXc4xX18xX3xXb1xX13fxX3xX13xX22xX54exX18xX21xX3xX483xX1xXefxX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxX3xXbxX37xX10xX18xXexX10xXeexXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX18xXexX10xXeexXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxX284xXdxX6fxXexX1xX289xX3xX1b9xX2xX184xXbxX28fxX290xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX289xX3xX135xX2xX4axXbxX28fxX290xXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX289xX5dxX5dxXdxX10exX12fxX6xX112xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exXa8xX18xX5dxX18xX10xX284xX7xX5dxX2xX49xX135xX1b9xX5dxX2xX35xX49xX6fxX2xX2xX35xX135xX4axX2xX1exXexX181xX49xX49xX135xX1b9xX5xX4axX10exX2dbxXbxX21xX2dexXeexX9xX49xX184xX135xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX35xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX112xX18xXaxX12xX424xX18xX1xX3xXc2xX3efxX3xX3f1xX30xX6xX18xX21xX3xX58xX27xXexX3x17136xX3xX158xX6xX18xX3xXcxX30xX13fxXefxX18xX3xX21xXdxXddxX112xX3xX37xX6xX18xX3xX418xX39xX4xX85xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX181xX3xXexX30xX31xX18xX3xX5xXdxXefxX18xX3xXexXdxX140xXbxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX4xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX54dxX6xX30xX3xX2xX35xX3xXexX30xX31xX18xX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xX4xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX85xX3xXexX1f3xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26xXd5xX3xX4xX1cxX3xX49xX5dxX2xX35xX3xXexX30xX31xX18xX3xX4xX1cxX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXa8xX14xX3xX21xXdxX14xX18xX1xX3xX26xX22xX1a8xX4xX3xX35xX1b9xX3xX21xXdxX2cxXdxX5dxX2xX181xX181xX3xX21xXdxX2cxXdxX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxX3xXbxX37xX10xX18xXexX10xXeexXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX18xXexX10xXeexX3xX6fxXexX1xX30xX42xX12fxXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxX284xXdxX6fxXexX1xX289xX3xX1b9xX2xX184xXbxX28fxX290xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX289xX3xX135xX2xX4axXbxX28fxX290xXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX289xX5dxX5dxXdxX10exX12fxX6xX112xX1xX6xXexXdxX18xX1xX10exXa8xX18xX5dxX18xX10xX284xX7xX5dxX2xX49xX135xX1b9xX5dxX2xX35xX49xX6fxX2xX2xX35xX135xX2xX181xX135xXexX135xX2xX4axX181xX4axX5xX4axX10exX2dbxXbxX21xX2dexXeexX9xX135xX184xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX35xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX112xX18xXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX28fxXexX69exX6xX5xXdxX21xX18xX289xX3xX5xX10x16e12xXexX290xXaxX12xXcxX1xX22xX1a8xX18xX21xX3xX1ccxX13fxX3xXcxXeexX31xX18xX3xX424xX18xX1xX3xX58xX81xX4xX3xX69exX3xX37xX42exX18xX21xX3xX6xX18xX3xX1xX30xX13fxXc4xX18xX3xX37xX6xX18xX3xX418xX39xX4xX3xX1xXdxXc4xX18xX3xX26xX6xX18xX21xX3xX5xX14xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX4xX6xX112xX3xX18xX1x12500xXexX3xX4xXb1xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3x1936axX30xX6xX3xX2xX35xX3xXexX30xX31xX18xX3xXexX1xXdxX3xXa8xX177xXdxX3xX35xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX18xX1xX41xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX28fxXexX69exX6xX5xXdxX21xX18xX289xX3xX5xX10xX884xXexX290xXaxX12xX58x183c6xX4xX3xX12fxXdxXc4xXexX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX26xX1cxX85xX3xX6xX18xX1xX3xXc2xX3efxX3xX3f1xX30xX6xX18xX21xX3xX58xX27xXexX3xX69exX3xX158xX6xX18xX3xXcxX30xX13fxXefxX18xX3xX21xXdxXddxX112xX3xX13xX30xX13fxXc4xX18xX3xXb1xX13fxX3xX37xX6xX18xX3xX418xX39xX4xX3xX4xX1cxX3xX181xX3xX5xX31xX18xX3xX5xXdxXefxX18xX3xXexXdxX140xXbxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX4xXddxX4xX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX4axX85xX3xX2xX2xX85xX3xX2xX35xX3xXa8xX177xXdxX3xX2xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX18xX1xX41xX85xX3xX2xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX12fxX6xX3xXa8xX14xX3xX2xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX13cxX1xX30xX13fxX140xX18xX3xX13cxX1xX145xX4xX1xX290xX3xX6xX18xX1xX3xXcxXeexX31xX18xX3xX424xX18xX1xX3xX58xX81xX4xX3xX69exX3xX37xX42exX18xX21xX3xX6xX18xX3xX37xX6xX18xX3xX418xX39xX4xX3xX26xX27xXexX3xX35xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX18xX1xX41xX3xX243xX3xXexX30xX31xX18xX3xX49xX85xX3xX2xX35xX290xX3xX4xX1xX51xX3xX4cfxX1xX27xX42xX3xXcxX1xX51xX3xXcxX1xXddxXdxX3xX69exX3xX28fxXd5xX3xX54dxX54exX18xX3xX418xX52fxX3x1453bxX13xX22xX54exX18xX21xX3xX54dxX54exX18x10280xX3xX26xX27xXexX3xX35xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX5xXdxXefxX18xX3xXexXdxX140xXbxX3xX243xX3xXexX30xX31xX18xX3xX35xX85xX3xX181xX3xXa8xX177xXdxX3xX2xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX18xX1xX41xX85xX3xX2xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX13cxX1xX30xX13fxX140xX18xX3xX13cxX1xX145xX4xX1xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXexX6xX12fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28fxX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX21xX9xXaxX4axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6fxX6fxXdxX18xX21xX9xXaxX184xXaxX12xX0xXexX12fxX112xX6fxX13fxX12xX0xXexXeexX12xX0xXexX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX3xX7xXexX13fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX28fxXexX69exX6xX5xXdxX21xX18xX289xX3xX4xX10xX18xXexX10xXeexX290xXaxX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX37xX539x1169bxX3xX13x11e82x17a57xX3xX4a2x16c7axX3xXcxX13xXb1axX3xXcxXb16x13506xXc7xX3xX2xX181xX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX37xXe1xX30xX3xX2xX10exX3xX158xX27xX18xX3xX4xX1xX112xX3xX12fxXdxX140xXexX3x133faxX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX4xXb1xX6xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xX502xX18xX21xX3xX42xX4ccxX6xX3xX28fxX30xXe1xX18xX3xX18xX4dxX42xX3xX2xX49x12d3dxX184xX85xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX1cxX18xX21xX3xX1xX112xX14xX18xX3xXexX112xX14xX18xX3xX42xXdxX20axX18xX3xXc7xX6xX42xX85xX3xXexX1xXf8xX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX3xX26xX8daxXexX3xX18xX22xX177xX4xX2dexX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX424xX10exX3xX37xX1xX8daxX42xX3xX6fxX81xXexX3xXddxX4xX1xX3xXexX1xXf8xX18xX21xX3xXexXeexX51xX3xX1xX54exX18xX3xX42xX39xXexX3xXexX1xX140xX3xX13cx16579xX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xXexX1x112a9xX4xX3xX6fxXe1xX18xX85xX3xX26xX140xX3xX8e9xX30xXf8xX4xX85xX3xX1xX112xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX28fxX30xX8daxXexX3xX7xX502xX4xX3xX18xX1xXdxXc4xX42xX3xXa8xX1ecxX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX1cxX18xX21xX3xX6fxXe1xX18xX3xXexX39xX4xX3xXa8xX14xX3xXexX1xXf8xX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX3xX18xX22xX177xX4xX3xX18xX1xX14xX85xX3xX42xX243xX3xXeexX6xX3xX12fxX22xX177xX4xX3xX18xX21xX112xX938xXexX3xXa8xX17xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xXdxX140xXexX3xX5x18e46xXbxX3xX8e9xX30xX13fxX20axX18xX3xX5xX14xX42xX3xX4xX1xXb1xX3xX4xXb1xX6xX3xX18xX1xXe1xX18xX3xX6fxXe1xX18xX3xXexXeexXefxX18xX3xXexX112xX14xX18xX3xX12fxX39xX3xX26xX8daxXexX3xX18xX22xX177xX4xX85xX3xX26xX22xX6xX3xX4xX2cxX3xX18xX22xX177xX4xX3xXexX6xX3xX8e9xX30xXddxX3xX26xX39xX3xX5xXefxX18xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX158xX10exX3xX37xX1xX81xX18xX21xX3xX42xXdxX18xX1xX3xXexXeexX22xX177xX4xX3xXexX112xX14xX18xX3xXexX1xX140xX3xX21xXdxX177xXdxX3xX7xXc17xX3xXbxX1xXddxX3xX7xX2cxX18xX3xX13cxX1xX42exX18xX21xX3xXexX1xX46xX3xXexXeexXddxX18xX1xX3xX13cxX1xX1daxXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xXexX1xXc17xX4xX3xX6fxXe1xX18xX3xX42xX177xXdxX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xX10exX3xX58x1777axX13fxX3xX5xX4ccxXdxX3xXa8xX14xX3xX5xX14xX42xX3xX7xX30xX13fxX3xX13fxX140xX30xX3xXexXeexXc97xX18xX3xX26xX51xX6xX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX26xX140xX3xX8e9xX30xXf8xX4xX85xX3xX5xX14xX42xX3xX26xX2cxX112xX3xX5xX39xX18xX3xX4xX1xXdxX140xX18xX3xX5xX22xX1a8xX4xX3xXexX112xX14xX18xX3xX4xX31xX30xX3xXbxX1xX2cxX18xX3xX4xXddxX4xX1xX3xX42xX27xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX26xX140xX3xX8e9xX30xXf8xX4xX3xXa8xX14xX3xX4xXddxX4xX3xXexX1xX140xX3xX5xXc17xX4xX3xXexX1xX4ccxX3xX26xX51xX4xX1xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX4a2xX10exX3xX536xX243xX3xXeexX39xX18xX21xX3xXexXeexXc97xX18xX3xX26xX51xX6xX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX85xX3xXexX4dxX18xX21xX3xXexX1xXefxX42xX3xX7xX81xX4xX3xX42xX27xX18xX1xX3xXa8xX14xX3xXexX1xX140xX3xXexXdxX140xX18xX3xX4xX42exX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX12fxX6xX3xX6fxX511xX18xX21xX3xXexX1xXddxX4xX3xX4xXddxX4xX1xX3xX42xX27xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xXexX1xX23xXdxX3xX26xX27xXdxX85xX3xX26xX10xX42xX3xX5xX27xXdxX3xX5xX511xX18xX21xX3xXexXdxX18xX3xXa8xX14xX3xX18xXdxX20axX42xX3xXbxX1xX8daxX18xX3xX13cxX1xX243xXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX1xX14xX18xX21xX3xXexXeexXdxXc4xX30xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX6fxXe1xX18xX3xXexXeexXefxX18xX3xXexX1xX140xX3xX21xXdxX177xXdxX3xX26xX6xX18xX21xX3xX26xX8daxX30xX3xXexXeexX6xX18xX1xX3xXa8xX41xX3xX1xX511xX6xX3xX12fxX41xX18xX1xX85xX3xX26xX39xX4xX3xX5xXc97xXbxX3xX6fxXe1xX18xX3xXexX39xX4xX85xX3xX6fxXe1xX18xX3xX4xX1xXb1xX3xXa8xX14xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX37xXe1xX30xX3xX35xX10exX3xXcxX1xX502xX18xX21xX3xX5xX1a8xXdxX3xXa8xX17xX3xX26xX27xXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX30xX39xX4xX3xX13cxX1xXddxX18xX21xX3xX4xX1xXdxX140xX18xX3xX4xX1xXf8xX18xX21xX3xX26xX140xX3xX8e9xX30xXf8xX4xX3xX536xX537xX3xX4xXb1xX6xX3xX6fxXe1xX18xX3xXexX39xX4xX3xXexX6xX3xX26xXd5xX3xX26xX46xX3xX5xX27xXdxX3xX18xX1x11b3cxX18xX21xX3xX12fxX14xXdxX3xX1xX4aexX4xX3xX8e9xX30xXb64xX3xX21xXdxXddxX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX21xXdxXfaaxX3xX18xX22xX177xX4xX10exX3xX58xX1cxX3xX5xX14xX3xX18xX1xXfaaxX18xX21xX3xX12fxX14xXdxX3xX1xX4aexX4xX3xX18xX14xX112xX2dexX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX424xX10exX3xXcxX112xX14xX18xX3xX6fxXe1xX18xX3xX26xXddxX18xX1xX3xX536xX537xX85xX3xX4xX2cxX3xX18xX22xX177xX4xX3xX26xXddxX18xX1xX3xX536xX537xX85xX3xX26xX3d6xX18xX21xX3xXexX1xX23xXdxX3xXexXdxX140xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX140xX18xX3xX5xX22xX1a8xX4xX3xX4xXddxX4xX1xX3xX42xX27xX18xX21xX3xX18xX1xX570xX42xX3xX42xX1ecxX4xX3xXexXdxXefxX30xX3xX4xX1xXb1xX3xX13fxX140xX30xX3xX5xX14xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX1cxX18xX21xX3xX42xXdxX20axX18xX3xXc7xX6xX42xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX158xX10exX3xX37xX1xXdxX140xX18xX3xXexXeexX6xX18xX1xX3xX18xX1xXe1xX18xX3xX6fxXe1xX18xX85xX3xXexX112xX14xX18xX3xX6fxXe1xX18xX85xX3xXexX112xX14xX18xX3xX6fxXdxXc4xX18xX85xX3xXexX27xX112xX3xXeexX6xX3xX7xX81xX4xX3xX42xX27xX18xX1xX3xXexXf3xX18xX21xX3xX1xX1a8xXbxX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX1xXdxX140xX18xX3xXexXeexX6xX18xX1xX10exX3xX418xXc17xX6xX3xX4xX1xX4aexX18xX3xXbxX1xX22xX54exX18xX21xX3xXexX1xX81xX4xX3xX4xX1xXdxX140xX18xX3xXexXeexX6xX18xX1xX3xXexX1xX145xX4xX1xX3xX1xX1a8xXbxX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xX10exX3xX158xX6xX3xXexX31xX18xX21xX3xX42xX938xXexX3xXexXeexXc97xX18xX3xXexX1xXf8xX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX3xX4xX1xXf8xX18xX21xX3xX536xX537xX289xX3xX243xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX18xX22xX177xX4xX85xX3xX21xXdxXfaaxX6xX3xX12fxX6xX3xX18xX22xX177xX4xX3xX58xX42exX18xX21xX3xX4a2xX22xX54exX18xX21xX3xXa8xX14xX3xXexXeexXefxX18xX3xXexX1xX140xX3xX21xXdxX177xXdxX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX4a2xX10exX3xX483xX1xX42exX18xX21xX3xX18xX21x13612xX18xX21xX3xX18xXe1xX18xX21xX3xX4xX6xX112xX3xX7xX81xX4xX3xX4xX1xXdxX140xX18xX3xX26xX8daxX30xX3xXa8xX14xX3xX1xXdxXc4xX30xX3xX5xXc17xX4xX3xX5xXd5xX18xX1xX3xX26xX27xX112xX3xX4xXb1xX6xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX4xX1xXdxX140xX18xX3xXexXeexX6xX18xX1xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX37xXe1xX30xX3xX181xX10exX3xXc7xX21xX1xX51xX3xX8e9xX30xX13fxX140xXexX3xX18xX14xX112xX3xX4xXb1xX6xX3xX158xX6xX18xX3xX37xX1xX8daxXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xXcxXeexX30xX18xX21xX3xX22xX54exX18xX21xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xXa43xX13cxX1xX1cxX6xX3xXb1axXb1axXb1axXa4dxX3xX26xX20axX3xXeexX6xX3xX18xX1xXdxXc4xX42xX3xXa8xX1ecxX3xX4xX1xXdxX140xX18xX3xX5xX22xX1a8xX4xX3xX4xXb1xX6xX3xX4xXddxX4xX1xX3xX42xX27xX18xX21xX3xXc2xXdxXc4xXexX3xXc7xX6xX42xX3xX7xX6xX30xX3xX13cxX1xXdxX3xXexX1xXf8xX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX3xX26xX8daxXexX3xX18xX22xX177xX4xX289xX3xeaf6xX13xX112xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX1xXf8xX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX3xX18xX22xX177xX4xX3xX18xX1xX14xX85xX3xX26xX22xX6xX3xX4xX2cxX3xX18xX22xX177xX4xX3xXexXdxX140xX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX85xX3xXexXdxX140xX18xX3xX42xX27xX18xX1xX85xX3xXexXdxX140xX18xX3xXa8xXfaaxX18xX21xX3xX4xX1xX502xX4xX3xX5xXefxX18xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX10exX3xX536xXdxX20axX18xX3xX158xX502xX4xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xXexXdxX140xXbxX3xXexX1ecxX4xX3xX26xXd82xX13fxX3xX42xX27xX18xX1xX3xX7xXc17xX3xX18xX21xX1xXdxXc4xXbxX3xX28fxXe1xX13fxX3xX6fxXc17xX18xX21xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX3xXa8xX14xX3xX1xX112xX14xX18xX3xXexX1xXdxXc4xX18xX3xX8e9xX30xX6xX18xX3xX1xXc4xX3xX7xX2cxX18xX3xX28fxX30xX8daxXexX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX85xX3xX42xXdxX20axX18xX3xXc7xX6xX42xX3xXbxX1xX2cxXdxX3xX26xX3d6xX18xX21xX3xXexX1xX23xXdxX3xXexXdxX140xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX2cxXdxX3xXexX27xX112xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xXa8xX14xX3xX28fxXe1xX13fxX3xX6fxXc17xX18xX21xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdx170ecxX2dexX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX424xX10exX3xXc7xX21xX1xX51xX3xX8e9xX30xX13fxX140xXexX3xX13xX39xXdxX3xX18xX21xX1xX51xX3xX5xX31xX18xX3xXexX1xX81xX3xX35xX135xX3xX158xX6xX18xX3xX37xX1xX8daxXbxX3xX1xX14xX18xX1xX3xXcxXeexX30xX18xX21xX3xX22xX54exX18xX21xX3xX58xX2cxX18xX21xX85xX3xX35xX49xX5dxX49xX5dxX2xX49xXb89xX184xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX158xX10exX3xXc7xX21xX1xX51xX3xX8e9xX30xX13fxX140xXexX3xX4xXb1xX6xX3xX158xX39xX3xX37xX1xX145xX18xX1xX3xXexXeexX51xX3xXa8xX20axX3xX18xX1xXfaaxX18xX21xX3xX4xX42exX18xX21xX3xXexXddxX4xX3xXexXeexX22xX177xX4xX3xX42xX502xXexX3xX243xX3xX42xXdxX20axX18xX3xXc7xX6xX42xX85xX3xX2xX184xX5dxXb89xX5dxX2xX49xXb89xX1b9xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xX10exX3xXc7xX21xX1xX51xX3xX8e9xX30xX13fxX140xXexX3xX4xXb1xX6xX3xX158xX6xX18xX3xX158xX145xX3xXexX1xX22xX3xXa8xX20axX3xXa8xXdxXc4xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xXc97xXbxX3xX158xX6xX18xX3xX37xX2cxXdxX3xXexX27xX112xX3xX4xX42exX18xX21xX3xXexX1xX22xX54exX18xX21xX3xX18xX21xX1xXdxXc4xXbxX3xXexX22xX3xX6fxX112xX6xX18xX1xX3xXcxXeexX30xX18xX21xX3xX22xX54exX18xX21xX85xX3xX35xXb89xX5dxX1exX5dxX2xX49xXb89xX1b9xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX4a2xX10exX3xXc7xX21xX1xX51xX3xX8e9xX30xX13fxX140xXexX3xX4xXb1xX6xX3xX158xX39xX3xX37xX1xX145xX18xX1xX3xXexXeexX51xX3xXa8xX20axX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xXc97xXbxX3xX158xX6xX18xX3xX37xX1xX1f3xX3xX26xX27xX112xX3xX18xX42exX18xX21xX85xX3xX5xXe1xX42xX3xX18xX21xX1xXdxXc4xXbxX85xX3xXb89xX5dxX2xX4axX5dxX2xX49xXb89xX1b9xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX37xXe1xX30xX3xX135xX10exX3xXc7xX1cxXdxX3xXa8xX20axX3xXexXddxX4xX3xX6fxX1ecxX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX26xX8daxX30xX3xXexXeexX6xX18xX1xX3xXexXc17xX3xXbxX1xXefxX3xX12fxX41xX18xX1xX3xXa8xX14xX3xXbxX1xXefxX3xX12fxX41xX18xX1xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX28fxXe1xX13fxX3xX6fxXc17xX18xX21xX85xX3xX4xX1xX1f3xX18xX1xX3xX26xXf8xX18xX3xX58xX2cxX18xX21xX85xX3xX37xX1xXb1xX3xXexX51xX4xX1xX3xX13xX3d6xX3xX37xX1xX145xX3xX536xXdxX18xX1xX3xXexX11b9xX18xX21xX3xX7xX112xX3xX7xXddxX18xX1xX289xX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX10xX42xX12xX4a2xX6xX112xX3xX4xX1cxX3xX42xX14xXdxX85xX3xX42xX177xXdxX3xX7xX502xX4xX0xX5dxX10xX42xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX10xX42xX12xXc2xX14xX18xX21xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX30xXdxX85xX3xX42xX177xXdxX3xXexXeexX112xX18xX21xX0xX5dxX10xX42xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX10xX42xX12xXc7xX22xX177xX4xX3xX4xX1cxX3xX5xX4aexX4xX85xX3xX42xX177xXdxX3xX7xX27xX4xX1xX0xX5dxX10xX42xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX10xX42xX12xXc7xX21xX22xX23xXdxX3xX4xX1cxX3xXexXc17xX3xXbxX1xXefxX3xX12fxX41xX18xX1xX85xX3xX42xX177xXdxX3xXexXdxX140xX18xX3xX12fxX39xX10exX3xX58xX2cxX18xX21xX3xX4xX4a3xX18xX21xX3xXexX1xX140xX0xX5dxX10xX42xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xXe1xX30xX3xX18xX1cxXdxX3xX26xX1cxX3xX26xX22xX1a8xX4xX3xX37xX1xXb1xX3xXexX51xX4xX1xX3xX13xX3d6xX3xX37xX1xX145xX3xX536xXdxX18xX1xX3xXa8xXdxX140xXexX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xXexXddxX4xX3xXbxX1xXd82xX42xX3xX18xX14xX112xX2dexX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX424xX10exX3xX4cfxX1xXefxX3xX12fxX41xX18xX1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX158xX10exX3xXcxXc17xX3xXbxX1xXefxX3xX12fxX41xX18xX1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xX10exX3xX4a2xXdxX3xX4xX1xX1ccxX4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX4a2xX10exX3xX4a2xXe1xX18xX3xXa8xXc97xX18xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX37xXe1xX30xX3xX184xX10exX3xX37xX30xX39xX4xX3xXcxXf3xX18xX21xX3xXexX30xX13fxX46xX18xX3xX4xX56xX3xX26xX31xX30xX3xXexXdxXefxX18xX3xX12fxX31xX30xX3xX3f1xX30xXf8xX4xX3xX1xX39xXdxX3xX4xX1xX30xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX18xX22xX177xX4xX3xXc2xXdxXc4xXexX3xXc7xX6xX42xX3xXexX1xXf8xX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX3xXa8xX177xXdxX3xXexXc05xX3xX5xXc4xX3xX4xX56xX3xXexXeexXdxX3xX26xXdxX3xX12fxX31xX30xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX4xX2cxX3xX18xX22xX177xX4xX3xX26xX27xXexX3xX49xX1exX85xXb89xXb89x17b7dxX85xX3xX12fxXdxX46xX30xX3xXexX1xX51xX3xXb64xX3xX4xX1xX145xX3xX4xXb1xX6xX3xXexX112xX14xX18xX3xX6fxXe1xX18xX3xXexX6xX3xX28fxXe1xX13fxX3xX6fxXc17xX18xX21xX3xX42xX39xXexX3xX18xX22xX177xX4xX3xXc2xXdxXc4xXexX3xXc7xX6xX42xX3xX26xX39xX4xX3xX5xXc97xXbxX85xX3xXexX1xXf8xX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX3xXa8xX14xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX21xX1xX17xX6xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX3xX6fxXdxX52fxX18xX3xXeexX6xX3xXexX1xX23xXdxX3xX21xXdxX6xX18xX3xX18xX14xX112xX2dexX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX424xX10exX3xX4axX1b9xX5dxX4axX2xX5dxX2xX49xX135xX1b9xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX158xX10exX3xX4axX1b9xX5dxX135xX5dxX2xX49xXb89xX184xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xX10exX3xX35xX184xX5dxX135xX5dxX2xX49xXb89xX1b9xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX4a2xX10exX3xX2xX49xX5dxX135xX5dxX2xX49xX1exXb89xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX37xXe1xX30xX3xX1b9xX289xX3xX4a2xX112xX3xX13fxXefxX30xX3xX4xX31xX30xX3xX26xXd82xX13fxX3xX42xX27xX18xX1xX3xX7xX2cxX18xX3xX28fxX30xX8daxXexX85xX3xX12fxX2cxX112xX3xX26xX2cxX42xX3xX26xX23xXdxX3xX7xXf8xX18xX21xX3xXa8xX14xX3xX18xXe1xX18xX21xX3xX4xX6xX112xX3xX1xXdxXc4xX30xX3xX8e9xX30xX2cxX3xX13cxXdxX18xX1xX3xXexX140xX85xX3xX158xX6xX18xX3xX158xX145xX3xXexX1xX22xX3xXcxXeexX30xX18xX21xX3xX22xX54exX18xX21xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xX13cxX1xX1cxX6xX3xXb1axXc2xX3xX26xXd5xX3xX12fxX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX37xX1xX1f3xX3xXexX1xX51xX3xX12b2xX37xX2cxXdxX3xXexXdxX140xX18xX3xX4xX42exX18xX21xX3xXexXddxX4xX3xX13cxX1xX112xXddxX18xX85xX3xX42xX243xX3xXeexX39xX18xX21xX3xX12b2xX13cxX1xX112xXddxX18xX3xX7xX2cxX18xX3xXbxX1xXd82xX42xX3xX26xX140xX18xX3xX18xX1xX1cxX42xX3xX5xX6xX112xX3xX26xX39xX18xX21xX3xXa8xX14xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX5xX6xX112xX3xX26xX39xX18xX21xX13e7xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX1xX1a8xXbxX3xXexXddxX4xX3xX28fxXd5xX3xX18xX42exX18xX21xX3xX18xX21xX1xXdxXc4xXbxX13e7xX10exX3xX158xX27xX18xX3xX1xXd5xX13fxX3xX4xX1xX112xX3xX12fxXdxX140xXexX85xX3xX26xX1cxX3xX5xX14xX3xX4xX1xX1f3xX3xXexX1xX51xX3xX7xXf8xX3xX12fxX6xX112xX3xX18xX1xXdxXefxX30xX85xX3xX12fxX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX18xX21xX14xX13fxX85xX3xXexX1xXddxX18xX21xX85xX3xX18xX4dxX42xX3xX18xX14xX112xX2dexX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX424xX10exX3xX37xX1xX1f3xX3xXexX1xX51xX3xX7xXf8xX3xX49xX49xX69exX37xXcxX5dxXcx18712xX85xX3xX18xX21xX14xX13fxX3xX2xX181xX5dxX4axX2xX5dxX2xX49xX1exX2xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX158xX10exX3xX37xX1xX1f3xX3xXexX1xX51xX3xX7xXf8xX3xX2xX4axX4axX69exX37xXcxX5dxXcxX1b47xX85xX3xX18xX21xX14xX13fxX3xX2xX181xX5dxX4axX2xX5dxX2xX49xX1exX2xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xX10exX3xX37xX1xX1f3xX3xXexX1xX51xX3xX7xXf8xX3xX2xX4axX2xX69exX37xXcxX5dxXcxX1b47xX85xX3xX18xX21xX14xX13fxX3xX2xX181xX5dxX4axX2xX5dxX2xX49xX1exX2xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX4a2xX10exX3xX37xX1xX1f3xX3xXexX1xX51xX3xX7xXf8xX3xX2xX4axX35xX69exX37xXcxX5dxXcxX1b47xX85xX3xX18xX21xX14xX13fxX3xX2xX181xX5dxX4axX2xX5dxX2xX49xX1exX2xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX37xXe1xX30xX3xXb89xX10exX3xXc7xX1xX570xX42xX3xX42xX1ecxX4xX3xXexXdxXefxX30xX3xX26xX2cxX42xX3xX12fxX2cxX112xX3xX18xX1xX30xX3xX4xX31xX30xX3xX5xX22xX54exX18xX21xX3xXexX1xXc17xX4xX85xX3xX1xX14xX18xX21xX3xXexX1xXdxX140xXexX3xX13fxX140xX30xX3xX4xXb1xX6xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX85xX3xXexX27xX112xX3xX26xX22xX1a8xX4xX3xX42xX39xXexX3xX7xXf8xX3xX42xX938xXexX3xX1xX14xX18xX21xX3xX28fxX30xX8daxXexX3xX13cxX1xXd82xX30xX3xX4xX1xXb1xX3xX5xXc17xX4xX85xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xXexX6xX3xX26xXd5xX3xX26xX20axX3xXeexX6xX3xX181xX3xX4xX1xX22xX54exX18xX21xX3xXexXeexX41xX18xX1xX3xX42xX1ecxX4xX3xXexXdxXefxX30xX3xXa8xX20axX3xX5xX22xX54exX18xX21xX3xXexX1xXc17xX4xX85xX3xXexX1xXc17xX4xX3xXbxX1xXd82xX42xX85xX3xX1xX14xX18xX21xX3xXexXdxXefxX30xX3xX6fxX4ccxX18xX21xX3xXa8xX14xX3xX1xX14xX18xX21xX3xX28fxX30xX8daxXexX3xX13cxX1xXd82xX30xX10exX3xX181xX3xX4xX1xX22xX54exX18xX21xX3xXexXeexX41xX18xX1xX3xX42xX1ecxX4xX3xXexXdxXefxX30xX3xX18xX14xX13fxX3xX26xX22xX1a8xX4xX3xX26xX20axX3xXeexX6xX3xXexX27xXdxX3xX26xX27xXdxX3xX1xX39xXdxX3xX13cxX1xX1cxX6xX3xX42xX8daxX13fxX3xX4xXb1xX6xX3xX58xX2cxX18xX21xX2dexX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX424xX10exX3xX58xX27xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXb1axXc2xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX158xX10exX3xX58xX27xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXc2xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xX10exX3xX58xX27xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXc2xXb1axX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX4a2xX10exX3xX58xX27xXdxX3xX1xX39xXdxX3xXc2xXb1axXb1axX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX37xXe1xX30xX3xX1exX10exX3xX12b2xX13xX3d6xX3xX37xX1xX145xX3xX536xXdxX18xX1xX3x156f5xX3xX4xX1xXe1xX18xX3xX6fxX30xX18xX21xX3xX42xX39xXexX3xX4xX112xX18xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX13e7xX3xX5xX14xX3xXexXc17xX6xX3xX26xX20axX3xX12fxX39xX3xXbxX1xXdxX42xX3xXexX14xXdxX3xX5xXdxXc4xX30xX3xX18xX1cxXdxX3xXa8xX20axX3xX18xX1xXfaaxX18xX21xX3xX4xX1xX938xX18xX21xX3xX26xX22xX23xX18xX21xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX4xX30xX39xX4xX3xX26xX23xXdxX3xX1xX112xX27xXexX3xX26xX39xX18xX21xX3xX4xXddxX4xX1xX3xX42xX27xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX37xX1xXb1xX3xXexX51xX4xX1xX3xX13xX3d6xX3xX37xX1xX145xX3xX536xXdxX18xX1xX10exX3xX158xX27xX18xX3xX4xX1xX112xX3xX12fxXdxX140xXexX85xX3xX6xXdxX3xX5xX14xX3xX26xX27xX112xX3xX6fxXdxX52fxX18xX3xX12fxX39xX3xXbxX1xXdxX42xX2dexX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX424xX10exX3xX158xX4ccxXdxX3xX58xX41xX18xX1xX3xX13xX27xX4xX3xXa8xX14xX3xX418xXefxX3xX536xX27xX18xX1xX3xXcxX1xX145xX4xX1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX158xX10exX3xX158xX4ccxXdxX3xX58xX41xX18xX1xX3xX13xX27xX4xX3xXa8xX14xX3xX13xX2cxXdxX3xXc7xXdxX18xX1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX37xX10exX3xX13xX2cxXdxX3xXc7xXdxX18xX1xX3xXa8xX14xX3xXcxXeexX31xX18xX3xX58xX502xX4xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX158xX112xX6fxX13fxXaxX12xX4a2xX10exX3xXc7xX21xX30xX13fxX52fxX18xX3xX13xX3d6xX18xX21xX3xX54dxX140xX18xX3xXa8xX14xX3xX58xX938xX18xX21xX3xXc7xX1xXc97xXexX3xX536xXdxX18xX1xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexXeexX12xX0xX5dxXexX12fxX112xX6fxX13fxX12xX0xX5dxXexX6xX12fxX5xX10xX12xX0xX6fxXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxXeexX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX69exXexX1xX30xX42xX12fxX69exX6xX18xX6fxX69exX7xX6xXbxX112xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28fxX30xXf8xX18xX21xX3xXa8xX51xX3xXexXeexX145xX3xXexX1xX81xX3xX35xX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX2xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX5dxX28fxX6xX13fxX69exX6fxX30xX18xX21xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX1xX6xX69exXexXdxX18xX1xX69exX28fxX30xX112xX18xX21xX69exXa8xXdxX69exXexXeexXdxX69exXexX1xX30xX69exX35xX69exXexX30xX6xX18xX69exX2xX2xX69exX4xX30xX112xX4xX69exXexX1xXdxX69exXexXdxX42xX69exX1xXdxX10xX30xX69exX49xX4axX69exX18xX6xX42xX69exX5xXdxX4xX1xX69exX7xX30xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX2xX1exX35xX2xX4axX184xX10exX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX7xXeexX4xX9xXaxX5dxX42xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX35xX4axX5dxX18xX10xX284xX7xX5dxX2xX49xX135xX184xX5dxX2xX4axX1b9xX6fxX2xX2xX184xX184xX35xX2xX49xXexXb89xX181xX1b9xXb89xX5xX4axX69exXb89xX35xX6fxX2xX2xX181xX184xX1exX135xX4axXexXb89xX1b9xX135xX181xX2xX5xX4axX10exX2dbxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX35xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXa8xX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28fxX30xXf8xX18xX21xX3xXa8xX51xX3xXexXeexX145xX3xXexX1xX81xX3xX35xX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX2xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX5dxX28fxX6xX13fxX69exX6fxX30xX18xX21xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX1xX6xX69exXexXdxX18xX1xX69exX28fxX30xX112xX18xX21xX69exXa8xXdxX69exXexXeexXdxX69exXexX1xX30xX69exX35xX69exXexX30xX6xX18xX69exX2xX2xX69exX4xX30xX112xX4xX69exXexX1xXdxX69exXexXdxX42xX69exX1xXdxX10xX30xX69exX49xX4axX69exX18xX6xX42xX69exX5xXdxX4xX1xX69exX7xX30xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX2xX1exX35xX2xX4axX184xX10exX1xXexX42xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX28fxX30xXf8xX18xX21xX3xXa8xX51xX3xXexXeexX145xX3xXexX1xX81xX3xX35xX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX2xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX54dxX6xX30xX3xX35xX3xXexX30xX31xX18xX3xX5xXdxXefxX18xX3xXexXdxX140xXbxX3xXa43xX49xX3xXa8xX14xX3xX2xX4axXa4dxX3xX6fx13c42xX18xX3xX26xX31xX30xX3xX7xXf8xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xX6fxXc17xX3xXexX1xXdxX3xX26xX42exX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xX85xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX2xX3xXa8xX11b9xX6xX3xX13cxX140xXexX3xXexX1xX1ccxX4xX3xXa43xXexX11b9xX3xX135xX3xX69exX3xX2xX2xX5dxX2xX2xXa4dxX85xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26xXd5xX3xX12b2xX18xX1xX22xX23xX18xX21xX3xX18xX21xX42exXdxX13e7xX3xX4xX1xX112xX3xXcxX4cfxX3xX13xX3d6xX3xX37xX1xX145xX3xX536xXdxX18xX1xX3xXa8xX14xX3xX26xX81xX18xX21xX3xXexX1xX81xX3xX35xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX2xX4axX3xX26xX51xX6xX3xXbxX1xX22xX54exX18xX21xX3xX4xX1cxX3xX7xXf8xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX6fxXc17xX3xXexX1xXdxX3xX26xX42exX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX10exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXa8xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX6fxX22a4xX18xX3xX26xX31xX30xX3xXexX30xX31xX18xX3xX49xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX5dxX28fxX6xX13fxX69exX6fxX30xX18xX21xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX1xX6xX69exXexXdxX18xX1xX69exX6fxX6xX18xX69exX6fxX6xX30xX69exXexX30xX6xX18xX69exX49xX69exX4xX30xX112xX4xX69exXexX1xXdxX69exXexXdxX42xX69exX1xXdxX10xX30xX69exX49xX4axX69exX18xX6xX42xX69exX5xXdxX4xX1xX69exX7xX30xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX2xX1exX2xX135xX2xX184xX10exX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX7xXeexX4xX9xXaxX5dxX42xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX35xX4axX5dxX18xX10xX284xX7xX5dxX2xX49xX181xXb89xX5dxXb89xX35xX6fxX4axX2xX4axX4axX1exX181xX49xXexX184xX1b9xX1b9xX135xXb89xX5xX4axX10exX2dbxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX35xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXa8xX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX6fxX22a4xX18xX3xX26xX31xX30xX3xXexX30xX31xX18xX3xX49xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX5dxX28fxX6xX13fxX69exX6fxX30xX18xX21xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX1xX6xX69exXexXdxX18xX1xX69exX6fxX6xX18xX69exX6fxX6xX30xX69exXexX30xX6xX18xX69exX49xX69exX4xX30xX112xX4xX69exXexX1xXdxX69exXexXdxX42xX69exX1xXdxX10xX30xX69exX49xX4axX69exX18xX6xX42xX69exX5xXdxX4xX1xX69exX7xX30xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX2xX1exX2xX135xX2xX184xX10exX1xXexX42xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX6fxX22a4xX18xX3xX26xX31xX30xX3xXexX30xX31xX18xX3xX49xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xXcxXeexX112xX18xX21xX3xXexX30xX31xX18xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX81xX3xX49xX85xX3xX26xXd5xX3xX4xX1cxX3xX2xX4axXb89xX10exX49xX135xX135xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXa8xX177xXdxX3xX35xX184xX35xX10exX181xX2xX1b9xX3xX5xX22xX1a8xXexX3xXexX1xXdxX85xX3xX35xX135xX10exXb89xX135xX49xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXexXeexX2cxX3xX5xX23xXdxX3xX26xX1ccxX18xX21xX3xX4xX2cxX3xX1exX3xX4xXe1xX30xX3xX1xX1daxXdxX10exX3xXcxXeexX112xX18xX21xX3xX18xX1xX1cxX42xX3xX2xX4axX3xXexX1f3xX18xX1xX85xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX7xXf8xX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX3xX6fxXc17xX3xXexX1xXdxX3xX26xX42exX18xX21xX3xX18xX1xX8daxXexX85xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX140xXbxX3xXexX1ecxX4xX3xX6fxX22a4xX18xX3xX26xX31xX30xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXa8xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa8xX14xX112xX3xXexXf8xXbxX3xX26xX31xX30xX3xX4xX2cxX3xX18xX22xX177xX4xX3xXexX1xXdxX3xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX18xX1xX69exXexXeexXdxX5dxX1xX6xX69exXexXdxX18xX1xX69exXa8xX6xX112xX69exXexX112xXbxX69exX6fxX6xX30xX69exX4xX6xX69exX18xX30xX112xX4xX69exXexX1xXdxX69exXexXdxX42xX69exX1xXdxX10xX30xX69exX69exX18xX6xX42xX69exX5xXdxX4xX1xX69exX7xX30xX69exXa8xX10xX69exXa8xX6xX18xX21xX69exX4xX30xX6xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX2xX1exX4axXb89xX184xX184xX10exX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX7xXeexX4xX9xXaxX5dxX42xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX35xX4axX5dxX18xX10xX284xX7xX5dxX2xX49xX135xX2xX5dxX2xX4axX1exX6fxX135xX4axX184xX35xX49xX2xX135xXexX2xX181xX135xX1b9xX5xX184xX69exX2xX4axX1exX6fxX35xX2xX135xX184xX2xX35xX49xXexX49xXb89xX2xX181xX5xX135xX69exX12fxX10exXbxX18xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX35xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXa8xX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa8xX14xX112xX3xXexXf8xXbxX3xX26xX31xX30xX3xX4xX2cxX3xX18xX22xX177xX4xX3xXexX1xXdxX3xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX5dxX4xX1xXdxX18xX1xX69exXexXeexXdxX5dxX1xX6xX69exXexXdxX18xX1xX69exXa8xX6xX112xX69exXexX112xXbxX69exX6fxX6xX30xX69exX4xX6xX69exX18xX30xX112xX4xX69exXexX1xXdxX69exXexXdxX42xX69exX1xXdxX10xX30xX69exX69exX18xX6xX42xX69exX5xXdxX4xX1xX69exX7xX30xX69exXa8xX10xX69exXa8xX6xX18xX21xX69exX4xX30xX6xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX2xX1exX4axXb89xX184xX184xX10exX1xXexX42xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa8xX14xX112xX3xXexXf8xXbxX3xX26xX31xX30xX3xX4xX2cxX3xX18xX22xX177xX4xX3xXexX1xXdxX3xXaxXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3x1264exX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX6xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX58xX2cxX18xX21xX13e7xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXeexX502xX4xX3xX18xX21xX1xXdxXc4xX42xX3xXaxXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX28b8xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX6xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xX37xX39xX18xX21xX3xX7xX2cxX18xX3xXc2xXdxXc4xXexX3xXc7xX6xX42xX13e7xX3xX6fxX112xX3xX158xX6xX18xX3xXcxX30xX13fxXefxX18xX3xX21xXdxXddxX112xX3xXcxXeexX30xX18xX21xX3xX22xX54exX18xX21xX3xXbxX1xXddxXexX3xX26xX39xX18xX21xX3xX26xXd5xX3xXexX1xX30xX3xX1xX1ccxXexX3xX26xX42exX18xX21xX3xX26xX2cxX112xX3xX4xXddxX18xX3xX12fxX39xX85xX3xX26xX2cxX18xX21xX3xXa8xXdxXefxX18xX3xXa8xX14xX3xX18xX1xXe1xX18xX3xX6fxXe1xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX85xX3xX1xX22xX243xX18xX21xX3xX81xX18xX21xX10exX3x18368xX3xXa8xX511xX18xX21xX3xXb89xX85xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX140xXbxX3xXexX1ecxX4xX3xX18xX570xX42xX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xXexXf8xXbxX3xX26xX31xX30xX3xX4xX2cxX3xX18xX22xX177xX4xX3xXa8xX20axX3xX7xXf8xX3xX5xX22xX1a8xXexX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX21xXdxX6xX10exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXa8xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26xX27xXexX3xX2xX4axX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX27xXdxX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xX12b2xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX6xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xX37xX39xX18xX21xX3xX7xX2cxX18xX3xXc2xXdxXc4xXexX3xXc7xX6xX42xX13e7xX3xX13cxX1xX30xX3xXa8xXc17xX4xX3xXbxX1xX145xX6xX3xX158xX502xX4xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX5dxX28fxX6xX13fxX69exX6fxX30xX18xX21xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX1xX6xX69exXexXdxX18xX1xX69exX6fxX6xXexX69exX2xX4axX69exX21xXdxX6xXdxX69exXexX6xXdxX69exX4xX30xX112xX4xX69exXexX1xXdxX69exXexXdxX42xX69exX1xXdxX10xX30xX69exX49xX4axX69exX18xX6xX42xX69exX5xXdxX4xX1xX69exX7xX30xX69exXa8xX10xX69exXa8xX6xX18xX21xX69exX4xX30xX6xX69exX6fxX6xX18xX21xX69exX4xX112xX18xX21xX69exX7xX6xX18xX69exXa8xXdxX10xXexX69exX18xX6xX42xX69exX13cxX1xX30xX69exXa8xX30xX4xX69exXbxX1xXdxX6xX69exX12fxX6xX4xX5dxX2xX1exX4axX135xX184xX4axX10exX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX21xX3xX7xXeexX4xX9xXaxX5dxX42xX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX35xX4axX5dxX18xX10xX284xX7xX5dxX2xX49xX135xX4axX5dxX1b9xX49xX6fxX184xX2xX35xX135xX35xX4axX35xXexX49xX1b9xX35xX49xX2xX5xX4axX10exX2dbxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX3xX18xX21xX22xX23xXdxX3xX26xX27xXexX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX30xX31xX18xX3xX2xX35xX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xX58xX2cxX18xX21xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxXa8xX12xX0xX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26xX27xXexX3xX2xX4axX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX27xXdxX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xX12b2xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX6xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xX37xX39xX18xX21xX3xX7xX2cxX18xX3xXc2xXdxXc4xXexX3xXc7xX6xX42xX13e7xX3xX13cxX1xX30xX3xXa8xXc17xX4xX3xXbxX1xX145xX6xX3xX158xX502xX4xXaxX3xX1xXeexX10xX884xX9xXaxX5dxX28fxX6xX13fxX69exX6fxX30xX18xX21xX69exX6fxX6xX18xX21xX5dxX1xX6xX69exXexXdxX18xX1xX69exX6fxX6xXexX69exX2xX4axX69exX21xXdxX6xXdxX69exXexX6xXdxX69exX4xX30xX112xX4xX69exXexX1xXdxX69exXexXdxX42xX69exX1xXdxX10xX30xX69exX49xX4axX69exX18xX6xX42xX69exX5xXdxX4xX1xX69exX7xX30xX69exXa8xX10xX69exXa8xX6xX18xX21xX69exX4xX30xX6xX69exX6fxX6xX18xX21xX69exX4xX112xX18xX21xX69exX7xX6xX18xX69exXa8xXdxX10xXexX69exX18xX6xX42xX69exX13cxX1xX30xX69exXa8xX30xX4xX69exXbxX1xXdxX6xX69exX12fxX6xX4xX5dxX2xX1exX4axX135xX184xX4axX10exX1xXexX42xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26xX27xXexX3xX2xX4axX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX27xXdxX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xX12b2xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX6xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xX37xX39xX18xX21xX3xX7xX2cxX18xX3xXc2xXdxXc4xXexX3xXc7xX6xX42xX13e7xX3xX13cxX1xX30xX3xXa8xXc17xX4xX3xXbxX1xX145xX6xX3xX158xX502xX4xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXeexX112xX18xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX37xXddxX4xX3xXexX1xX145xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX26xXd5xX3xX18xX1xXc97xX18xX3xX2xX4axX3xX21xXdxX2cxXdxX3xXexX1xX22xX243xX18xX21xX3xXexX27xXdxX3xX5xX52fxX3xXexXeexX6xX112xX3xX21xXdxX2cxXdxX3xX37xX30xX39xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXeexX502xX4xX3xX18xX21xX1xXdxXc4xX42xX3xX12b2xXcxX41xX42xX3xX1xXdxX46xX30xX3xX49xX4axX3xX18xX4dxX42xX3xX5xX51xX4xX1xX3xX7xX56xX3xXa8xXa9xX3xXa8xX6xX18xX21xX3xX4xXb1xX6xX3xX58xX2cxX18xX21xX3xX37xX39xX18xX21xX3xX7xX2cxX18xX3xXc2xXdxXc4xXexX3xXc7xX6xX42xX13e7xX3xXexXeexXefxX18xX3xX42xX27xX18xX21xX3xX28fxXd5xX3xX1xX39xXdxX3xXc2xX37xXc7x11c2axXcxX3xX5xX31xX18xX3xXexX1xX81xX3xXb1axX3xXexXeexX112xX18xX21xX3xX1b9xX3xXexX30xX31xX18xX85xX3xX13cxX1xX30xX3xXa8xXc17xX4xX3xXbxX1xX145xX6xX3xX158xX502xX4xX3xXexX11b9xX3xXcxX1xX11b9xX6xX3xX1xXdxXefxX18xX3xX13xX30xX140xX3xXexXeexX243xX3xXeexX6xX3xX6fxXdxX52fxX18xX3xXeexX6xX3xX7xXddxX18xX21xX3xX18xX6xX13fxX3xXa43xX2xX2xX5dxX2xX4axXa4dxX10exX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxXa8xX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX30xX5xX12xX0xX6fxXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXeexXaxX12xX0xX5dxX6fxXdxXa8xX12xX0xX5dxX6fxXdxXa8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX424xX30xXexX1xX112xXeexXaxX12xX13xX14xX3xX418xXdxX18xX1xX0xX5dxXbxX12
Hà Linh