Lần đầu tiên mở cửa tầng cao nhất của đấu trường La Mã đón du khách
Tầng 4-5 của đấu trường Colosseum được xây dựng từ thời La Mã sẽ được mở cửa cho khách tham quan từ ngày 1/11 tới.
a7d6xbb62xffafxfda4xd531xfbd7xcf24xa9c1x1181axX7xaf23xb4eexc83ax10fdcx11d03xb9eexX5xbb24xXaxdb60x112b0x12ef1xf69axX3xf431xX14x10f94xX3xXexXdxbbb4xX15xX3xe7c3xe0b9xX3xX4xa9bdxX6xX3xXexX14xX15x12659xX3xX4xX6x11fe3xX3xX15xX1xfc2exXexX3xX4xfeddxX6xX3xX17xX32xX19xX3xXex11c3axdb9axf2d4xX15xX2axX3xX13xX6xX3x12d29x1087axX3xX17xd33exX15xX3xf803xX19xX3xcae1xX1xdbc3xX4xX1xX0xf264xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX2exX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX6xXdxX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx124b5xX10xX6xX4exXaxX12xXcxX14xX15xX2axX3xc53cx12e42x1044bxX3xX4xX36xX6xX3xX17xX32xX19xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX3xf355xX2exX5xX2exX7xX7xX10xX19xX20xX3xX17xX3fxab11xX4xX3xca7axdd8fx123c9xX3xX4ex11486xX15xX2axX3xXexe1b2xX3xXexX1xX40xXdxX3xX13xX6xX3xX47xX48xX3xX7xb34axX3xX17xX3fxXa6xX4xX3xX20xX21xX3xX4xX24xX6xX3xX4xX1xX2exX3xX51xX1xX53xX4xX1xX3xXexX1xX6xX20xX3x11619xX19xX6xX15xX3xXexXb3xX3xX15xX2axf8daxXabxX3xX2xX57xX2xX2xX3xXexddc0xXdx10abaxX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xb52bxX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX20xX6xX3exX2axXdxX15x103d8xX3xbf0exXbxXa9xX3xX6xX19xXexX2exb309xXaxX12xX0xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX20xX2axX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX2axX1xXexX10cxX89xX2xX10exXbxXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX3xX4exX6xX19xX3xXexXdxX10xX15xX3xX20xX2exX3xX4xX19xX6xX3xXexX6xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX19xX6xX3xX4exX6xX19xX3xXexX3exX19xX2exX15xX2axX3xX5xX6xX3xX20xX6xX3xX4exX2exX15xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX57xX57xXdxXf3xXfbxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3x102daxX15xX57xX15xX10xea2cxX7xX57xX2xde17xX87xdbd2xX57xX1adxX1adxX4ex10cdaxX1afxX1afxX1afxX89xX89xX87xXexX1b4xX2xX1b4xX87xX5xX1afxXf3x121b5xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa9xXexX88xX6xX5xXdxX2axX15xX10cxX3xX1c3xX19xX7xXexXdxe9c9xXabxX116xXaxX12xXcxX14xX15xX2axX3xX87xX3xX1a4xXe8xX3xX89xX3xX4xX36xX6xX3xX17xX32xX19xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX3xX9axX2exX5xX2exX7xX7xX10xX19xX20xX3xbc97x12b45xX2exX20xX10x11b43xX3xf7ccxXexX6xX5xXabx10df2xX3xX20xXf1xXdxX3xX17xX3fxXa6xX4xX3xXexfb80xX15xX3xXex110aaxX2exX3xX7xXc1xX3xX4xX1xec48xX15xX1xX3xXexX1xda77xX4xX3xX20xX21xX3xX4xX24xX6xX3xX17xX4bxX15xX3xX4xX24axX15xX2axX3xX4xX1x10126xX15xX2axX3xXexXb3xX3xX15xX2axXe8xXabxX3xX2xX57xX2xX2xXf3xX3xbd45xX2axX2exXe8xXdxX3xX3exX6xX237xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX53xX4xX1xX3xX5xX1dxX15xX3xX4xX53xX4xX3xXexX14xX15xX2axX3xX15xXe8xXabxX3xX4x12beexX15xX3xX17xXdxX3xXdexX19xX6xX3xX20xde27xXexX3xX5xa833xXdxX3xX1xXe8xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX2axX3xX5xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexXdxX1dxX15xX3xX17xX3fxXa6xX4xX3xX20xX21xX3xX4xX24xX6xXf3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xX57xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xX57xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX20xX6xX3exX2axXdxX15xX10cxX3xX10exXbxXa9xX3xX6xX19xXexX2exX116xXaxX12xX0xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX20xX2axX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX2axX1xXexX10cxX89xX10exd13fxXbxXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX3xX4exX6xX19xX3xXexXdxX10xX15xX3xX20xX2exX3xX4xX19xX6xX3xXexX6xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX19xX6xX3xX4exX6xX19xX3xXexX3exX19xX2exX15xX2axX3xX5xX6xX3xX20xX6xX3xX4exX2exX15xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX57xX57xXdxXf3xXfbxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX1a4xX15xX57xX15xX10xX1a9xX7xX57xX2xX1adxX87xX1afxX57xX1adxX1adxX4exX1b4xX1afxX1afxX1afxX89xX89xX87xXexX89xX89xX10exX1afxX5xX2xXf3xX1c3xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa9xXexX88xX6xX5xXdxX2axX15xX10cxX3xX1c3xX19xX7xXexXdxX208xXabxX116xXaxX12xX7cxX6xXdxX3xXexX14xX15xX2axX3xX15xXe8xXabxX3xX15xc002xX20xX3xX21xX3xX17xX2b3xX3xX4xX6xX2exX3xX89xX10exX20xX3xX7xX2exX3xX1a4xXf1xXdxX3xX20xff7dxXexX3xX17xX32xXexXf3xX3x11258xX19xX3xX51xX1xX53xX4xX1xX3xX51xX1xXdxX3xX5xX1dxX15xX3xX17xXaaxXabxX3xX7xXc1xX3xX17xX3fxXa6xX4xX3xX15xX2axd930xX20xX3xX15xX1x1078axX15xX3xX4x1124bxX15xX1xX3xXdexX19xX6xX15xX3xXa9xX19xX15xX2axX3xXdexX19xX6xX15xX1xX237xX3xX17xe926xXdxX3x101bfxX6xX5xX6xXexXdxX15xX10xX237xX3xX20xX2b3xXexX3xX2axX4bxX4xX3xX4xX36xX6xX3xXexX1xX36xX3xX17xX24axX3xX233xX2exX20xX10xX3xX1a4xXe8xX3xXdexX19xX466xX15xX2axX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX3xX13xX6xX3xX47xX48xX3xX4xcfd5xX3xX17xX24exXdxXf3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xX57xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xX57xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX20xX6xX3exX2axXdxX15xX10cxX3xX10exXbxXa9xX3xX6xX19xXexX2exX116xXaxX12xX0xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX20xX2axX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX2axX1xXexX10cxX89xX2xX89xXbxXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX3xX4exX6xX19xX3xXexXdxX10xX15xX3xX20xX2exX3xX4xX19xX6xX3xXexX6xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX19xX6xX3xX4exX6xX19xX3xXexX3exX19xX2exX15xX2axX3xX5xX6xX3xX20xX6xX3xX4exX2exX15xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX57xX57xXdxXf3xXfbxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX1a4xX15xX57xX15xX10xX1a9xX7xX57xX2xX1adxX87xX1afxX57xX1adxX1adxX4exX1b4xX1afxX1afxX1afxX89xX89xX87xXexX1b4xa800xX340xX87xX5xX10exXf3xX1c3xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa9xXexX88xX6xX5xXdxX2axX15xX10cxX3xX1c3xX19xX7xXexXdxX208xXabxX116xXaxX12xXcxX1xX40xXdxX3xX13xX6xX3xX47xX48xX3xX4xX4b8xX3xX17xX24exXdxX237xX3xXexX14xX15xX2axX3xX87xX3xX1a4xXe8xX3xX89xX3xX5xXe8xX3xX4xX1xb126xX3xX15xX2axX47cxXdxX3xX4exXe8xX15xX1xX3xX4xX1xX2exX3xXexX14xX15xX2axX3xX5xXf1xXbxX3xXexX1xX32xXbxX3xX51xecaaxX20xX3xXexX3exX2exX15xX2axX3xXa9xX48xX3xX1xX2b3xXdxXf3xX3x11751xX462xX3xX1a4xb48fxX3xXexX3exX256xX3xX15xXe8xXabxX3xX15xX41exX20xX3xX4xX53xX4xX1xX3xXa9xX6xX3xX7xXaaxX15xX3xX51xX1xX32xX19xX3xX4xX1xX256xX15xX1xX3xXfbxX1dxX15xX3xX4exX3fxXf1xXdxXf3xX3xXcxX19xXabxX3xX15xX1xXdxX1dxX15xX237xX3xX4xcccfxX3xXdexX19xX6xX15xX3xX4xX1xX25cxX4xX3xX15xeeb1xX15xX2axX3xX239xXexX6xX5xXabxX3xX17xX48xX3xX51xX1xX24axXdxX3xXbxX1x12b3dxX4xX3xX5xX24exXdxX3xX10exX3xXexX14xX15xX2axX3xX15xXe8xXabxX3xX17x11005xX3xX17xX3fxX6xX3xX17xd3b6xX15xX3xX4xX1xX2exX3xX4exX19xX3xX51xX1xX53xX4xX1xX3xX20xX2b3xXexX3xXexX3exX466xXdxX3xX15xX2axX1xXdx12201xX20xX3xX17xX53xX15xX2axX3xX51xXdxX15xX1xX3xX15xX2axX24exX4xX3xX51xX1xXdxX3xX17xX6bfxX15xX3xX239xXexX6xX5xXabxXf3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xX57xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xX57xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX20xX6xX3exX2axXdxX15xX10cxX3xX10exXbxXa9xX3xX6xX19xXexX2exX116xXaxX12xX0xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX20xX2axX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX2axX1xXexX10cxX87xX1adxX89xXbxXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX3xX4exX6xX19xX3xXexXdxX10xX15xX3xX20xX2exX3xX4xX19xX6xX3xXexX6xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX19xX6xX3xX4exX6xX19xX3xXexX3exX19xX2exX15xX2axX3xX5xX6xX3xX20xX6xX3xX4exX2exX15xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX57xX57xXdxXf3xXfbxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX1a4xX15xX57xX15xX10xX1a9xX7xX57xX2xX1adxX87xX1afxX57xX1adxX1adxX4exX1b4xX1afxX1afxX1afxX89xX89xX87xXexecb2xX1afxX89xX1adxX5xX7dexXf3xX1c3xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa9xXexX88xX6xX5xXdxX2axX15xX10cxX3xX1c3xX19xX7xXexXdxX208xXabxX116xXaxX12x11ef3xXdxX53xX3xX1a4xX634xX3xXexX1xX6xX20xX3xXdexX19xX6xX15xX3xXexX14xX15xX2axX3xX87xX3xX1a4xXe8xX3xX89xX3xX4xX36xX6xX3xX17xX32xX19xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX3xX13xX6xX3xX47xX48xX3xX5xXe8xX3xX5a1xX3xee1exX19xX3exX2exX3xX232xX2axX14xX15xX3xX10exX87xX1afxXf3xX1afxX1afxX1afxX3xX17xX47cxX15xX2axX23exX237xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX53xX4xX1xX3xXbxX1xX466xXdxX3xX17xX436xXexX3xXexX3exX3fxXf1xX4xXf3xX3xX9axX1xX19xXabxX6bfxX15xX3xXexX1xX6xX20xX3xXdexX19xX6xX15xX3xX4xX53xX4xX3xXexX14xX15xX2axX3xX15xXe8xXabxX3xX4xX1xaf62xX3xX17xX3fxXa6xX4xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX6dcxX15xX3xX51xX1xXdxX3xX17xX2exXe8xX15xX3xX4xX4bxX3xX10exX89xX3xX15xX2axX3fxX40xXdxX237xX3xXbxX1xX466xXdxX3xX17xXdxX3xX51xf625xX20xX3xX1xX3fxXf1xX15xX2axX3xX4exaae8xX15xX3xX1a4xXdxX1dxX15xX3xX17xX6b8xX3xX17xX466xX20xX3xXfbxX466xX2exX3xX6xX15xX3xXexX2exXe8xX15xXf3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xX57xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xX57xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX20xX6xX3exX2axXdxX15xX10cxX3xX10exXbxXa9xX3xX6xX19xXexX2exX116xXaxX12xX0xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX20xX2axX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX2axX1xXexX10cxX89xX10exX10exXbxXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX3xX4exX6xX19xX3xXexXdxX10xX15xX3xX20xX2exX3xX4xX19xX6xX3xXexX6xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX19xX6xX3xX4exX6xX19xX3xXexX3exX19xX2exX15xX2axX3xX5xX6xX3xX20xX6xX3xX4exX2exX15xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX57xX57xXdxXf3xXfbxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX1a4xX15xX57xX15xX10xX1a9xX7xX57xX2xX1adxX87xX1afxX57xX1adxX1adxX4exX1b4xX1afxX1afxX1afxX89xX89xX87xXexX7dexX7dexX340xX87xX5xX87xXf3xX1c3xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa9xXexX88xX6xX5xXdxX2axX15xX10cxX3xX1c3xX19xX7xXexXdxX208xXabxX116xXaxX12x10c73xX32xX19xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX3xX9axX2exX5xX2exX7xX7xX10xX19xX20xX3xX17xX6xX15xX2axX3xXexX3exX466xXdxX3xXdexX19xX6xX3xX20xX2b3xXexX3xX4xX19xX2b3xX4xX3xXexX3excd09xX15xX2axX3xXexX19xX3xXexX3exX649xX3xX2axXdxX53xX3xX1xXe8xX15xX2axX3xXexX3exXdxX6dcxX19xX3xX866xX19xX3exX2exX3xX4exX2exX3xX4xX24axX15xX2axX3xXexXabxX3xX7xX466xX15xX3xXa9xX19xX32xXexX3xX2axXdxXe8xXabxX3xXcxX2exX4exXaxX7xX3xXexXe8xXdxX3xXexX3exXa6xXf3xX3xX9axX24axX15xX2axX3xX1a4xXdxX6dcxX4xX3xXexX24axX15xX3xXexX24exX2exX237xX3xXexX3exXa6exX15xX2axX3xXexX19xX3xXfbxX6xX2exX3xX2axX47cxX20xX10cxX3xX5xX2exX24exXdxX3xXfbxab38xX3xXfbxX6a5xXdxX3xXfbx1231axX15xX3xXfbxX53xX20xX3xXexX3exX1dxX15xX3xXexX3fxX40xX15xX2axX237xX3xXexX19xX3xX7xX24xX6xX3xX20xX436xXexX3xXexXdx10edcxX15xX3xX1xX3fxXf1xX15xX2axX3x110b0xX45dxX4xX3xX1a4xXe8xX3xX283xX6xX20xX237xX3xXexX1xX6xXabxX3xXexX1xX6bfxX3xX4xX53xX4xX3xX4xX24xX6xX3xX51xXdxX20xX3xX5xX2exX24exXdxX3xX1a4xXe8xX3xX1xXe8xX15xX2axX3xX3exXe8xX2exX3xX21xX3xXexX14xX15xX2axX3xX4exX3fxXf1xXdxX3xX4xXa6exX15xX2axXf3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xX57xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xX57xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX20xX6xX3exX2axXdxX15xX10cxX3xX10exXbxXa9xX3xX6xX19xXexX2exX116xXaxX12xX0xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX20xX2axX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX2axX1xXexX10cxX87xX5a1xX7dexXbxXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX3xX4exX6xX19xX3xXexXdxX10xX15xX3xX20xX2exX3xX4xX19xX6xX3xXexX6xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX19xX6xX3xX4exX6xX19xX3xXexX3exX19xX2exX15xX2axX3xX5xX6xX3xX20xX6xX3xX4exX2exX15xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX57xX57xXdxXf3xXfbxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX1a4xX15xX57xX15xX10xX1a9xX7xX57xX2xX1adxX87xX1afxX57xX1adxX1adxX4exX1b4xX1afxX1afxX1afxX89xX89xX87xXexX10exX1b4xX10exX5a1xX5xX89xXf3xX1c3xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa9xXexX88xX6xX5xXdxX2axX15xX10cxX3xX1c3xX19xX7xXexXdxX208xXabxX116xXaxX12xXa40xX32xX19xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX3xX9axX2exX5xX2exX7xX7xX10xX19xX20xX3xX5xXe8xX3xX17xX649xX6xX3xX17xXdxX6b8xX20xX3xXexX1xX19xX3xX1xX271xXexX3xX17xX24axX15xX2axX3xX4exX19xX3xX51xX1xX53xX4xX1xX3xX1xXe8xX15xX2axX3xX17xX14xX19xX3xX21xX3xX233xX2exX20xX10xX3xX232xX239xXexX6xX5xXabxX23exXf3xX3xX9axX24axX15xX2axX3xXexX3exX462xX15xX1xX3xX4xX4bxX3xX4xX32xX19xX3xXexX3exX271xX4xX3xX1xX462xX15xX1xX3xXfbxX14xX19xX3xX4exX6a5xX4xX237xX3xX7xX25cxX4xX3xX4xX1xX25cxX6xX3xX1xX684xX15xX3xX89xX1afxXf3xX1afxX1afxX1afxX3xX15xX2axX3fxX40xXdxXf3xX3xX9axX1xXdxXb07xX19xX3xX4xX6xX2exX3xX4xX36xX6xX3xX17xX32xX19xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX3xXexX3fxX684xX15xX2axX3xX17xX3fxX684xX15xX2axX3xX20xX2b3xXexX3xXexX2a8xX6xX3xX15xX1xXe8xX3xX1xX684xX15xX3xX2xX1afxX3xXexX14xX15xX2axXf3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xX57xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xX57xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX20xX6xX3exX2axXdxX15xX10cxX3xX10exXbxXa9xX3xX6xX19xXexX2exX116xXaxX12xX0xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX20xX2axX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX3xX4exX6xX19xX3xXexXdxX10xX15xX3xX20xX2exX3xX4xX19xX6xX3xXexX6xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX19xX6xX3xX4exX6xX19xX3xXexX3exX19xX2exX15xX2axX3xX5xX6xX3xX20xX6xX3xX4exX2exX15xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX57xX57xXdxXf3xXfbxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX1a4xX15xX57xX15xX10xX1a9xX7xX57xX2xX1adxX87xX1afxX57xX1adxX1adxX4exX1b4xX1afxX1afxX1afxX89xX89xX87xXexX2xX1b4xX89xX89xX5xX1b4xXf3xX1c3xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa9xXexX88xX6xX5xXdxX2axX15xX10cxX3xX1c3xX19xX7xXexXdxX208xXabxX116xXaxX12xX9axX24axX15xX2axX3xXexX3exX462xX15xX1xX3xX15xXe8xXabxX3xX17xX3fxXa6xX4xX3xXfbxX45dxXexX3xX17xX14xX19xX3xX17xX3fxXa6xX4xX3xXa9xXaaxXabxX3xX4exXaexX15xX2axX3xX4exX3fxXf1xXdxX3xXexX1xX40xXdxX3xX7cxX2exXe8xX15xX2axX3xX17xX6bfxX3xX645xX10xX7xXbxX6xX7xXdxX6xX15xX3xX1a4xXe8xX2exX3xX15xX691xX20xX3xX1adxX10exX3xX7xX6xX19xX3xX9axX24axX15xX2axX3xX15xX2axX19xXabxX1dxX15xX3xX1a4xXe8xX3xX1xX2exXe8xX15xX3xXexX1xXe8xX15xX1xX3xX15xX691xX20xX3xX340xX1afxX3xX7xX6xX19xX3xX9axX24axX15xX2axX3xX15xX2axX19xXabxX1dxX15xX3xX4exX3fxXf1xXdxX3xXexX1xX40xXdxX3xX7cxX2exXe8xX15xX2axX3xX17xX6bfxX3xXcxXdxXexX19xX7xXf3xX3xe271xX6xX19xX3xX17xX4bxX237xX3xX4exX3fxXf1xXdxX3xXexX1xX40xXdxX3xX1a4xX19xX6xX3xX43exX2exX20xXdxXexXdxX6xX15xX3xX232xX340xX2xX88xX5a1xX1b4xX3xX7xX6xX19xX3xX9axX24axX15xX2axX3xX15xX2axX19xXabxX1dxX15xX23exX3xXexXdxX6bfxXbxX3xXexX6a5xX4xX3xX17xX3fxXa6xX4xX3xX7xX24xX6xX3xX4xX1xb64fxX6xXf3xX3xX9axX466xX3xX7dexX3xX1xX2exXe8xX15xX2axX3xX17xX6bfxX3xX15xXe8xXabxX3xX17xXb07xX19xX3xXexX1xX19xX2b3xX4xX3xXexX3exXdxXb07xX19xX3xX17xX24exXdxX3xb64cxX5xX6xX1a4xXdxX6xX15xXf3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xX57xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xX57xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX20xX6xX3exX2axXdxX15xX10cxX3xX10exXbxXa9xX3xX6xX19xXexX2exX116xXaxX12xX0xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX20xX2axX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX2axX1xXexX10cxX7dexX5a1xX2xXbxXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX3xX4exX6xX19xX3xXexXdxX10xX15xX3xX20xX2exX3xX4xX19xX6xX3xXexX6xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX19xX6xX3xX4exX6xX19xX3xXexX3exX19xX2exX15xX2axX3xX5xX6xX3xX20xX6xX3xX4exX2exX15xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX57xX57xXdxXf3xXfbxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX1a4xX15xX57xX15xX10xX1a9xX7xX57xX2xX1adxX87xX1afxX57xX1adxX1adxX4exX1b4xX1afxX1afxX1afxX89xX89xX87xXexX340xX1b4xX87xX7dexX5xX1adxXf3xX1c3xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa9xXexX88xX6xX5xXdxX2axX15xX10cxX3xX1c3xX19xX7xXexXdxX208xXabxX116xXaxX12xXcxX1xX40xXdxX3xX4xX4b8xX3xX17xX24exXdxX237xX3xX17xX32xX19xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX3xX9axX2exX5xX2exX7xX7xX10xX19xX20xX3xX5xXe8xX3xX15xX684xXdxX3xX4exXdxecf5xX15xX3xX3exX6xX3xX4xX53xX4xX3xXexX3ex12e93xX15xX3xX17xX32xX19xX3xX2axXdxXf5dxX6xX3xX17xX32xX19xX3xX7xe5e6xX3xX1a4xXf1xXdxX3xX4xX53xX4xX3xX20xX48xX15xX1xX3xXexX1xX271xX3xX1xX2exX6xX15xX2axX3xX4exX48xXf3xX3xX9axX53xX4xX3xX7xXaexX3xX51xXdxX6dcxX15xX3xX15xXe8xXabxX3xXexX1xX19xX3xX1xX271xXexX3xX3exX32xXexX3xX17xX24axX15xX2axX3xX15xX2axX3fxX40xXdxX3xXexXf1xXdxX3xXa9xX10xX20xXf3xX3xXcxX3exX2exX15xX2axX3xX340xX1afxX3xX4xX24xX6xX3xX3exX6xX3xX1a4xXe8xX2exX3xX4xX36xX6xX3xX17xX32xX19xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX237xX3xX1adxX1b4xX3xX4xX24xX6xX3xX4exXa6exX15xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX51xX1xX53xX15xX3xX2axXdxX466xX3xX17xX6bfxX15xX3xXa9xX10xX20xX237xX3xX10exX3xX4xX24xX6xX3xX4exXe8xX15xX1xX3xX3exXdxX1dxX15xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX7cxX2exXe8xX15xX2axX3xX17xX6bfxX3xX1a4xXe8xX3xX10exX3xX4xX24xX6xX3xX4exXe8xX15xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX53xX4xX3xX17xX32xX19xX3xX7xX110axXf3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xX57xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xX57xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXfbxX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX20xX6xX3exX2axXdxX15xX10cxX3xX10exXbxXa9xX3xX6xX19xXexX2exX116xXaxX12xX0xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX20xX2axX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX2axX1xXexX10cxX7dexX87xX340xXbxXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX3xX4exX6xX19xX3xXexXdxX10xX15xX3xX20xX2exX3xX4xX19xX6xX3xXexX6xX15xX2axX3xX4xX6xX2exX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX19xX6xX3xX4exX6xX19xX3xXexX3exX19xX2exX15xX2axX3xX5xX6xX3xX20xX6xX3xX4exX2exX15xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX57xX57xXdxXf3xXfbxX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXf3xX1a4xX15xX57xX15xX10xX1a9xX7xX57xX2xX1adxX87xX1afxX57xX1adxX1adxX4exX1b4xX1afxX1afxX1afxX89xX89xX87xXexX87xX7dexX89xX340xX5xX340xXf3xX1c3xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxXexX10xXa9xXexX88xX6xX5xXdxX2axX15xX10cxX3xX1c3xX19xX7xXexXdxX208xXabxX116xXaxX12xX47xX615xXdxX3xX15xX691xX20xX3xX4xX4bxX3xX1xXe8xX15xX2axX3xXexX3exXdxX6dcxX19xX3xX4exX19xX3xX51xX1xX53xX4xX1xX3xXexXf1xXdxX3xXexX1xX691xX20xX3xX17xX32xX19xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX2axX3xX13xX6xX3xX47xX48xX3xX9axX2exX5xX2exX7xX7xX10xX19xX20xXf3xX3xX283xX691xX20xX3xX2xX7dexX87xX5a1xX237xX3xX20xX2b3xXexX3xXexX3exX10f9xX15xX3xX17xX2b3xX15xX2axX3xX17xX32xXexX3xXa9xX466xXabxX3xX3exX6xX3xX17xX48xX3xX5xXe8xX20xX3xX7xX6a5xXbxX3xX17xX4b8xX3xXbxX1xX14xX15xX3xXexX3fxX40xX15xX2axX3xX21xX3xXbxX1xX256xX6xX3xX283xX6xX20xX3xX4xX36xX6xX3xX4xX24axX15xX2axX3xXexX3exX462xX15xX1xX3xX15xXe8xXabxXf3xX3xXcxX19xXabxX3xX15xX1xXdxX1dxX15xX237xX3xX15xX4bxX3xX1a4xX8f2xX15xX3xX15xX41exX20xX3xX7xXb3xX15xX2axX3xX7xXf5dxX15xX2axX3xXdexX19xX6xX3xXfbxX6xX2exX3xX15xX45dxX15xX2axX3xX20xX3fxX6xX237xX3xXexX3exX21xX3xXexX1xXe8xX15xX1xX3xX20xX2b3xXexX3xXexX3exX2exX15xX2axX3xX15xX1xXf5dxX15xX2axX3xX4xX24axX15xX2axX3xXexX3exX462xX15xX1xX3xXexXdxX1dxX19xX3xXfbxXdxX6b8xX19xX3xX4xX36xX6xX3xX17xX6bfxX3xX4xX1xX6bfxX3xX13xX6xX3xX47xX48xX3xX4xX2a8xX15xX3xX5xX24exXdxX3xX17xX6bfxX15xX3xX15xX2axXe8xXabxX3xX15xX6xXabxXf3xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4exX12xX0xX57xXexX3exX12xX0xX57xXexXfbxX2exX4exXabxX12xX0xX57xXexX6xXfbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf12xX2exX19xX3exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3x107fbxX19xX6xX15xX2axX3xX47xXdxX15xX1xX57xcfa3xXdxX15xX2axXf3xX1a4xX15xX0xX57xXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX2exX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX4exX10xXfbxX6xX3exXaxX12xX0xX57xX7xX10xX4xXexXdxX2exX15xX12xX0xX57xX7xX10xX4xXexXdxX2exX15xX12