Lộc Hà, Hương Khê khai hội TD-TT toàn huyện
(Baohatinh.vn) - Sáng 22/10, các huyện Lộc Hà, Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức khai mạc Đại hội TD-TT năm 2017.
61d8xf00cxb914xde49x6cdbxa062x73afxd3fexab79xX7x8b7dx894fxaab6x9483xdb50xceb4xX5x666exXaxe51cxad6bxbeccxX4xX3xa511x744ex9095xX3xX17x815fx8597xc39fx7953xX3xde26xX1x6838xX3xa9afxX1xX6xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxb0c1xae01xXcxXcxX3xXexc297xX18xX1exX3xX1xd055x7315xb24fxX1exX0x85c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x77c2xXaxX12xc0a2xd89exX1exX1fxX3xc8caxX59xX3fxX2xc81exX19xX3xX4xX55xX4xX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX3xX17xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1xX23xX3x8862xX17xX18xX3xXcxb388xX1exX1x9d06xX3xXex8f5cxX3xX4xX1x7709xX4xX3xX25xX1xX6xXdxX3x9d7axd5b6xX4xX3xa72exX94xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxX2fxX30xXcxXcxX3xX1excba8xX93xX3xX59xX5dxX2x70d9x9eb6xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa683xX35xX51xX3bxXaxX12xd16dxX3xX0xX7xXex984bxX35xX1exX1fxX12xX97xX94xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxX2fxXcxXcxX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX0xX3fxX7xXexXc8xX35xX1exX1fxX12xX3xX4xcc6bxX3xX59xX5dxX3xd4d6xX35xX18xX1exX19xX3xe245xaa28xXdxX3xXacxX5dxX5dxX3xX4xX55xX1exX3x67d1xX14xX19xX3xXf6xX35xX18xX1exX3xXfcxXdxX23xX1exX19xX3xX1xX14xXdxX3xXfcxXdxX23xX1exX19xX3xXfcx8e6exX1exX3xXf6xX14xX1exX1fxX3xXfcxXdxX23xX1exX3xXf6xd305xX1exX3xXex828fxX3xX4xX55xX4xX3xX4xX1dxX3xb830xX3axX6xX1exX19xX3xXf6xX1dxX1exX3xXfcx9a1cxX19xX3xX5x7150xX4xX3xX5xX1cxae0exX1exX1fxX3xXfcxc58bxX3xXexXc8xX6xX1exX1fxX19xX3xXf6xX148xX6xX3xXbxX1xX1cxX1dxX1exX1fxX3xXexXc8xX35xX1exX1fxX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exX3xXexX1xX6xX93xX3xX1fxXdxX6xXadxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX35xX51xX3bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xe07axXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exd351xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8x7bc3xXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10x6777xX7xX3fxX2xXacxe1fbxX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xc2eaxX5dxX2xX5dxXexe391xX59xX216xX216xX5xX5dxXadxe3b0xXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5x8a25xX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexX2xX5dxX59xXacxX5xX2xXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexX211xX22fx9847xX22fxX5xX59xXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8306xX6xXbxXexXdxX35xX1exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xX13xe60exX1exX1xX3xXf6xX94xX35xX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xXf6x9034xXexX3xX5xcc9exX6xX3xXexXc8xX3axX3bxec70xX1exX3xXexX1xX3faxX1exX1fxXadxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX35xX51xX3bxXaxX12xX3c4xX55xX4xX3xX1exX14xXdxX3xX51xX3axX1exX1fxX3xXexX1xXdxX3xXf6xeb8bxX3axX3xXexX94xXdxX3xXf6xX94xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX5xcae6xX1exX3xX1exX18xX3bxX3xX25xX1xX55xX3xXbxX1xX35xX1exX1fxX3xXbxX1xdb0cxX19xX3xXbxX1xb5a7xX3xX1xX151xXbxX3xXfcxXfdxXdxX3xXbxX1xX35xX1exX1fxX3xXexXc8xX18xX35xX3xXexX1xb356xX3xXexX1xX6xX35xX3xX13dxX3axX445xX1exX3xX4xX1xX458xX1exX1fxX19xX3xXf6xafafxX4xX3xX108xXdxX3cxXexX3xX4xX55xX4xX3xX1fxXdx8e5cxXdxX3xX108xXf1xX1exX1fxX3xXf6xX55xX3xX1exb94cxX19xX3xX108xXf1xX1exX1fxX3xX4xX1xX3axX3bxX405xX1exX3xX1exX4a2xX3xX5xX18xX3xX93xc300xX1exX3xXexX1xX474xX3xX93xXfdxXdxX3xXf6xX1cxX151xX4xX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xXf6xX1cxX6xX3xXfcxX18xX35xX3xXexX1xXdxX3xXf6xX435xX3axX3xXexX1xX3axX3xX1xX458xXexX3xXc8xX435xXexX3xX1exX1xXdxX405xX3axX3xX1exX1fxX1cx94ebxXdxX3xX51x73ffxX1exX3xXf6xX130xX1exX3xX19dxX10xX93xX3xXfcxX18xX3xX4xX87xX3xXfcxX156xXadxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexX59xX211xX2xX388xX5xX211xXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c4xX6xXbxXexXdxX35xX1exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xXf6xX55xX1exX1xX3xXexXc8xX3faxX1exX1fxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX14xXdxXadxXadxXadxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexX59xX216xX59xXacxX5xX208xXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c4xX6xXbxXexXdxX35xX1exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xXadxXadxXadxX3xXfcxX18xX3xXexXc8xX6xX35xX3xX4xX4faxX3xX5xX1cxX3axX3xX1exXdxX3cxX93xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX55xX4xX3xXf6xX14xXdxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX35xX51xX3bxXaxX12xX97xX94xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxX1xX474xX3xX51xdfbaxX4xX3xXexX1xX474xX3xXexX1xX6xX35xX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX5xX445xX1exX3xXexX1xX8bxX3x96d2xX766xX766xX3xX5xX18xX3xX1exX1fxX18xX3bxX3xX1xX14xXdxX3xX5xXfdxX1exX19xX3xX4xXf1xX3xe488xX3xX1exX1fxX1xX81xX6xX3xX13dxX3axX6xX1exX3xXexXc8xeb9cxX1exX1fxX3xXexXc8xX35xX1exX1fxX3xXfcxXdxX3cxX4xX3xXf6x89b4xX3bxX3xX93xX94xX1exX1xX3xXbxX1xX35xX1exX1fxX3xXexXc8xX18xX35xX3xXexX35xX18xX1exX3xX51xX4fexX1exX3xXc8xac79xX1exX3xX5xX3axX3bxX3cxX1exX3xXexX1xX4fexX1exX3xXexX1xX474xX3xXexX1xX10xX35xX3xX1fxX1cxX1dxX1exX1fxX3xXbdxX55xX4xX3xX17xdfdfxX3xXfcxX81xX3xXf6xX94xXdxX19xX3xXexXa6xX1exX1fxX3xX4xX1cxX4faxX1exX1fxX3xX7xX8bxX4xX3xX25xX1xbcedxX10xX1adxX3xXbxX1xX55xXexX3xX1xXdxX3cxX1exX3xX1exX1xX4a2xX1exX1fxX3xX1exX1xX4fexX1exX3xXexX3faxX3xX4xXf1xX3xXexXdxX405xX93xX3xX1exXa6xX1exX1fxX3xXf6xX474xX3xX108xX7dcxXdxX3xX51xX1cx7213xX1exX1fxX3xX4xX1xX35xX3xX5xX14cxX4xX3xX5xX1cxX151xX1exX1fxX3xXexX1xX474xX3xXexX1xX6xX35xX3xXexX1xX18xX1exX1xX3xXexc280xX4xX1xX3xX4xX6xX35xXadxXadxXadxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexX216xX388xX208xX22fxX5xX388xXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexX59xX59xX5dxX388xX5xX22fxXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c4xX6xXbxXexXdxX35xX1exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX21dxX3axX7xXexXdx86f8xX3bxX1adxXaxX12xc125xX18xX1exX3xXf6xX7dcxX1exX1fxX3xX51xXdx719cxX1exX3xX4x9998xX6xX3xX1xX18xX1exX1fxX3xXexXc8xXa6xX93xX3xX1xX78dxX4xX3xX7xXdxX1exX1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX51xXexX1xX3axX93xX108xXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexX2xXacxXacxX216xX5xXacxXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexX211xedd6xX216xX2xX5xX216xXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c4xX6xXbxXexXdxX35xX1exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX4xX10xX1exXexX10xXc8xX1adxXaxX12xXbdxXdxX474xX3axX3xX51xXdxXa05xX1exX3xXfcx6be7xX3xXexX1xX3axX122xXexXadxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX35xX51xX3bxXaxX12xXc3xX3xX0xX7xXexXc8xX35xX1exX1fxX12xX17xX3axX3bxX3cxX1exX3xX17xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1xX23xX0xX3fxX7xXexXc8xX35xX1exX1fxX12xX3xX4xX156xX1exX1fxX3xXf6xX3eaxX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX5xXa05xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX93xX94xX4xX3xX97xX94xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxX2fxXcxXcxX3xX5xX445xX1exX3xXexX1xX8bxX3xd32axX766xX766xX766xXadxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX35xX51xX3bxXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexXb4dxX388xXb4dxX5xXb4dxXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX35xX51xX3bxXaxX12xX0xXdxX93xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX35xX4xX3xX1xX6xX3xX1xX3axX35xX1exX1fxX3xX25xX1xX10xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX35xXdxX3xXexX51xX3xXexXexX3xXexX35xX6xX1exX3xX1xX3axX3bxX10xX1exXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a5xX3fxX3fxXdxXadxX108xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1exX1xXadxXfcxX1exX3fxX1exX10xX203xX7xX3fxX2xXacxX208xX59xX3fxXacxXacxX51xX5dxX2xX59xX211xX5dxX2xX5dxXexX388xX388xX216xX59xX5xX2xX5dxXadxX21dxXbxX1fxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX203xXdxX51xXexX1xX1a5xX22fxX5dxX5dxXbxX19dxX1adxX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a5xX208xX5dxX5dxXbxX19dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c4xX6xXbxXexXdxX35xX1exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX19dxXexX30xX6xX5xXdxX1fxX1exX1a5xX3xX21dxX3axX7xXexXdxX9f5xX3bxX1adxXaxX12xX13xX3eaxX1exX1xX3xXf6xX94xX35xX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exX3xX17xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1xX23xX3xXf6xX55xX1exX1xX3xXexXc8xX3faxX1exX1fxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX93xX94xX4xX3xXf6xX94xXdxX3xX1xX14xXdxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX35xX51xX3bxXaxX12xX97xX94xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxX2fxX30xXcxXcxX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exX3xX17xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1xX23xX3xX4xXf1xX3xX7xX14cxX3xXexX1xX6xX93xX3xX1fxXdxX6xX3xX59xX208xX3xXf6xX35xX18xX1exX19xX3xXfcxXfdxXdxX3xX1xX1dxX1exX3xX388xX5dxX5dxX3xXc2bxX97xXc2bxX3xXf6xX130xX1exX3xXexX134xX3xX4xX55xX4xX3xXf6xX1dxX1exX3xXfcxX148xX19xX3xX19dxX3eaxX3xXexX1xX148xX3xXexXc8xX435xX1exX3xXexXc8xX35xX1exX1fxX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exXadxX3xX97xX94xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxX2fxX30xXcxXcxX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exX3xX17xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1xX23xX3xXf6xX1cxX151xX4xX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXf6xX435xX3axX3xX1fxX7dcxX93xX3xX4xX55xX4xX3xX93xX4b8xX1exX3xX108xXf1xX1exX1fxX3xX4xX1xX3axX3bxX405xX1exX3xX1xX1dxXdxX3xX1exX6xX93xX19xX3xX1exX4a2xX3xX1exX1fxX1cxX4faxXdxX3xX4xX6xX35xX3xXexX3axX87xXdxX1adxX3xX25x7151xX35xX3xX4xX35xX3xX1exX6xX93xX19xX3xX1exX4a2xX1adxX3xX108xXf1xX1exX1fxX3xX4xX1xX3axX3bxX405xX1exX3xX1exX4a2xX1adxX3xX4xX55xX4xX3xX1exX14xXdxX3xX51xX3axX1exX1fxX3xXf6xXdxX405xX1exX3xX25xXdxX1exX1xb18dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX35xX51xX3bxXaxX12xX97xX94xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxX2fxX30xXcxXcxX3xX1xX3axX3bxX3cxX1exX3xX17xX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX1xX23xX3xX5xX18xX3xX1exX1fxX18xX3bxX3xX1xX14xXdxX3xX5xXfdxX1exX19xX3xX25xX1xX1dxXdxX3xX51xX122xX3bxX3xX4xX55xX4xX3xXexXdxX405xX93xX3xX1exXa6xX1exX1fxX3xXcxX2fxX30xXcxXcxX3xX4xXa09xX6xX3xX4xX55xX4xX3xXexX445xX1exX1fxX3xX5xXfdxXbxX3xX1exX1xX4fexX1exX3xX51xX4fexX1exXadxX3xXcxX1xX4b8xX1exX1fxX3xX13dxX3axX6xX3xXf6xXf1xX19xX3xXfcxX122xX1exX3xXf6xX14xX1exX1fxX3xXexX35xX18xX1exX3xX51xX4fexX1exX3xXexX1xX1cxX4faxX1exX1fxX3xX19dxX3axX3bxX23xX1exX3xXexX122xXbxX3xX5xX3axX3bxX3cxX1exX3xXcxX2fxX30xXcxXcxX3xXexX1xX10xX35xX3xX1fxX1cxX1dxX1exX1fxX3xXbdxX55xX4xX3xX17xX7dcxX3xXfcxX81xX3xXf6xX94xXdxX1adxX3xXexXa6xX1exX1fxX3xX4xX1cxX4faxX1exX1fxX3xX7xX8bxX4xX3xX25xX1xX7f7xX10xX1adxX3xX5xX14cxX6xX3xX4xX1xX78dxX1exX3xX1exX1xX4a2xX1exX1fxX3xXfcxX122xX1exX3xXf6xX14xX1exX1fxX3xXfcxXdxX23xX1exX3xXexXdxX23xX3axX3xX108xXdxX474xX3axX3xXexX1xX6xX93xX3xX51xX14cxX3xX97xX94xXdxX3xX1xX14xXdxX3xXcxX2fxX30xXcxXcxX3xXexX35xX18xX1exX3xXexa444xX1exX1xX3xX7xaecbxXbxX3xXexXfdxXdxXadxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf056xX3axXexX1xX35xXc8xXaxX12xb59fxXc2bxX30xX3c4xXcxXc2bxX0xX3fxXbxX12
PV-CTV