Buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam: Cạnh tranh ngay từ điểm xuất phát
Trong buổi tập đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam đã cho thấy không khí tập luyện nghiêm túc để cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình của HLV Park hang Seo.
5104x8847x6788x7d02x8557xae9axc33cxa234x6176xX7xd77fxccbdxe622x7973x7b47x9d79xX5x6c29xXaxX3xX7xXex662dxX5xX10xX9xXaxXexX10xee7bxXex75e0xX6xX5xXdxdc98x8ae0xad06xX3xaaa8x776dxX7xXexXdxbbe8xX15xa642xXaxb556xe111xX27x8d0cxXdxX3xXexaed0xXbxX3xe30fx87fbxX27xX3xXexXdxc9eexX23xX3xX4xa56exX6xX3x53e4xe68bxecfcxX3x81c7xXdxd3e5xXexX3x6c8cxX6xdcbaxX24xX3xbe7cxda13xX23xX1xX3xXexa36fxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXex743axX3xX39xXdx6f28xX51xX3xX1cxX27x7fe7xXexX3xXbxX1xc488xXexX0x85cbxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb3c1xX10xX6xd2d8xXaxX2fxXcxX5ax9a07xX23xX22xX3xb812xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3x6ff1xXcxX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX39x5b6bxX3xX4xX1xX8dxX3xXexX1xX6exX15xX3x786axX1x987cxX23xX22xX3xXc3xX1xf627xX3xXexX36xXbxX3xX5xX27xX15xX4cxX23xX3xX23xX22xX1xXdxX3fxX51xX3xXexd6c1xX4xX3xX39xX69xX3xX4xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX51xf0bcxXexX3x6ab3xef36xX3xXexX5axXcbxX3xX4xX1xXcbxX23xX1xX3xXexX1xb70axX4xX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xX39xXf1xXdxX3xX1x8d01xX23xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX85x6225xX4axX3x89d3xX6xX5axXc3xX3xX1xX6xX23xX22xX3xa77fxX10xX8dx8939xX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xXdxX88xX9xXaxXdxX51xX22xbb2exX88xX4xd1a8xX10xX14fxX2x84a8xX14fxX1exf2a3xX2bx6458xX48xX1exX2xX2xX10xX156xX1exX156xX2bxee77xX88xX1exX156xX88xX158xX158xX156xX153xX91xX91xX47xX10xX158xX2bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX1cxX1exe53cxXdxX88xXexX1xX24xX3xX2xX14fxX14fx5ab2xX2dxX3xX17exXdxX88xXexX1xX24xX3x8a7axX162xX14fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX162xX47xX192xXbxX1cxX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX55xXdxX3xX11dxX4axb933xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX1exX3x73f5xX23xX1xX3xX2xX12axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxX12axX91xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12axXf4xX23xX76xX23xX10xX17exX7xX76xX2xX156xX48xX14fxX76xX2xX14fxX192xX88xX48xX2xX2xX162xd130xX14fxX14fxXexX235xX162xX48xX158xX5xX162xX12axX26xXbxX22x5601xX5axX9xX2xX156xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexXaxX3xX17exXdxX88xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX88xX6xXexX6xX1exX8dxX5axXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX76xX76xXf4xXexXf4xX2xX12axX51xX10xX88xXdxX6xX4xX88xX23xX12axXf4xX23xX76xX47xX14fxX2xX156xX76xX153xX76xX47xX235xX76xXbxX1xX8dxXexX8dxX1exX2xX1exX2xX235xX48xX47xX162xX153xX47xX235xX156xX48xX2xX47xX14fxX235xX162xX192xX192xX156xX156xX192xX14fxX14fxX12axX26xXbxX22xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxX54xX1xXdx559bxX27xX3xX47xX162xX76xX153xdcd5xX3xXa7xXcxX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX39xXb8xX3xX91xa424xe344xX4xX3xXf4x89a4xX8dxX3xX91xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xac1dxX27xd5eaxX3xXexX1x7311xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX2xX3xXexX27xX3axX23xX3xX39x9075xX23xX22xX3xX356xX27xc11axX23xX3xXexX55xXdxX3xXcxX5axX27xX23xX22xX3xXexX372xX51xX3xX39xX33bxX8dxX3xXexX55xX8dxX3xXexX5axa30bxX3xX11dxX4axX1d9xX12axX3xXcxXcbxX23xX1xX3xX4xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX5xX33bxX3xX39xXdxX319xX27xX3xX4xX36cxX3xXexX1xX69xX3xX4xb026xX51xX3xX23xX1xX36xX23xX3xX51xXf1xXexX3xX4xX73xX4xX1xX3xX5axbf73xX3xX23xd8ebxXexX3xX91xe7fbxXdxX3xXexX6exXexX3xX4xX3b4xX3xX4xX73xX4xX3xX4xX3axX27xX3xXexX1xX43xX3xX39xX319xX27xX3xX23xb789xX3xX5x8436xX4xX3xXexX1xX69xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xXc3xX1xX3b4xX3xX23xcc23xX23xX22xX3xX4xX43xX6xX3xX91xX3b4xX23xX3xXexX1xX372xX23xX3xX23xX1x72c5xX51xX3xX22xX1xXdxX3xX39xXdxX69xX51xX3xXf4xX337xXdxX3xX85xX11axX4axX3xXexX5axX336xX3cdxX23xX22xX3xX11dxX6xX5axXc3xX3xX85xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX8dxX12axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxXcxX55xXdxX3xX91xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX320xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXf4x6f17xX23xX3xX4xX1xX336xX6xX3xX4xX36cxX3xX39xX336xd44cxX4xX3xX39xX3axX15xX3xX39xX43xX3xX5xX3ebxX4xX3xX5xX336xX476xX23xX22xX3xX88xX8dxX3xXf4xc2d4xX23xX22xX3xX2xX48xX3xX4xX3axX27xX3xXexX1xX43xX3xX91xX36xX23xX3xXexX1xXdxX3xX39xX6exX27xX3xXexX55xXdxX3xX91xX73xX23xX3xXc3xeb85xXexX3xX54xXdfxXbxX3x6105xa549xX320xX3xX88xXdxae87xX23xX3xX5axX6xX3xXf4xX33bxX8dxX3xX23xX22xX33bxX15xX3xX47xX235xX76xX153xX12axX3xX4fxX1xX36cxX51xX3xX4xX3axX27xX3xXexX1xX43xX3xX23xX33bxX15xX3xX7x573exX3xX1xXf1xXdxX3xX356xX27xX372xX23xX3xX4xf565xX23xX22xX3xX4xX73xX4xX3xX39xaf13xX23xX22xX3xX39xXf1xXdxX3xX7xX6xX27xX3xXc3xX1xXdxX3xX1xX8dxX33bxX23xX3xXexX1xX33bxX23xX1xX3xX23xX1xXdxX4cxX51xX3xXf4x9f48xX3xX4xX1xX8dxX3xX54xX11axX30xX12axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fx7952xX8dxX3xXc3xX1xXc5xX23xX22xX3xX39xX43xX3xX356xX27xX372xX23xX3xX7xf6e3xX3xX4xX3axX23xX3xXexX1xXdxX4b2xXexX3xX39xX69xX3xXexX32xX3xX4xX1xX103xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX39xXc5xXdxX3xX39xXf1xXdxX3xX1xX111xX23xX1xX3xXf4xX33bxX3xXexX1xX3ebxX4xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX4xX73xX4xX3xX91xX33bxXdxX3xXexX36xXbxX3xX51xX6xX23xX22xX3xXexXcbxX23xX1xX3xX39xX54exXdxX3xXc3xX1xX73xX23xX22xX3xX23xX3fxX23xX3xX85xX11axX4axX3xX11dxX6xX5axXc3xX3xX85xX6xX23xX22xX1exX7xX10xX8dxX3xX88xX33bxX23xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX15xX4b2xX27xX3xXexX1xX35cxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX39xX69xX3xX5axea3dxX23xX3xX22xXdx64caxX6xX3xX4xX73xX4xX3xX1xb2c4xX4xX3xXexX5axd51cxX3xXf4xX319xX3xXbxX1xX54exXdxX3xX1xX476xXbxX3xX23xX1xad40xX3xXcbxXexX3xX4xX1xX55xX51xX3xX4xX5daxX23xX22xX3xX23xX1xX336xX3xX4xX73xX4xX1xX3xXexX1xX103xX4xX3xX88xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX69xX23xX3xX4xX1xXdxX4b2xX23xX3xXexX1xX27xX36xXexX12axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX88xXdxX4bfxX23xX3xX5axX6xX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xX91xX3axX27xX3xXc3xX1xXc5xX23xX22xX3xXc3xX1xXcbxX3xX1xX103xX23xX22xX3xXc3xX1xX3cdxXdxX3xX23xX1xX336xX23xX22xX3xX5axX6exXexX3xX4xX5daxX23xX22xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX4xX3ebxX4xX3xXf4xX337xXdxX3xX7xX3ebxX3xXexX36xXbxX3xXexX5axX27xX23xX22xX3xX4xX6xX8dxX3xX39xXf1xX3xX4xX43xX6xX3xX4xX73xX4xX3xX4xX3axX27xX3xXexX1xX43xX12axX3xX4fxX1x7702xX23xX22xX3xXexX372xX23xX3xX91xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX8dxX3xXexX1xX6exX15xX3xXc3xX1xX3b4xX3xX23xX3fcxX23xX22xX3xX91xX48exXexX3xX23xX1xXf5xXbxX3xXc3xX1xX73xX3xXexX54exXexX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xXc3xX1xXdxX3xX4xX73xX4xX3xX4xX3ebxX27xX3xX91xXdxX23xX1xX3xX4xX5daxX23xX22xX3xXexX1xX69xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX7xX3ebxX3xX3fcxX23xX3xbb4exX3xXf4xX33bxX3xX22xXdxXdfxXbxX3xX91xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX336xX476xX4xX3xXf4xX36xX23xX3xX1xX33bxX23xX1xX3xX51xXf1xXexX3xX4xX73xX4xX1xX3xXexX5axXc5xXdxX3xX4xX1xX3b4xX15xX12axX3xX54xX1xdc19xX3xX4xX36cxX3xX47xX3xX4xX3axX27xX3xXexX1xX43xX3xX5xX33bxX3xX54xXc5xX23xX22xX3xX11dxX1xX336xX476xX23xX22xX3xXf4xX33bxX3xX4axX3fcxX23xX3xX11axX476xXdxX3xX22x973fxXbxX3xX4xX1xX6exX23xX3xXexX1xX336x7eb3xX23xX22xX3xX23xX1xe49dxX3xXf4xX33bxX3xXbxX1xX3b4xXdxX3xXexX36xXbxX3xX5axXdxX3fxX23xX22xX3xX88xX336xX337xXdxX3xX7xX3ebxX3xX1xX336xX337xX23xX22xX3xX88xX469xX23xX3xX4xX43xX6xX3xX4xX1xX27xX15xX3fxX23xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xX69xX3xX5xX3ebxX4xX3xX30xX6xX10xX3x90d2xXdxX3x5d91xX8dxX23xX12axX3xXcxX1xX10xX8dxX3xXexX1xXc5xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX65xX3xX91xX73xX4xX3xX7x6a7exX3xX4xX43xX6xX3xX39xXf1xXdxX320xX3xX91xXf1xX3xX39xXc5xXdxX3xX23xX33bxX15xX3xX7xX4e6xX3xX7xX337xX51xX3xXexX5axX3cdxX3xX5xX55xXdxX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xX2xX1exX47xX3xX23xX22xX33bxX15xX3xXexX337xXdxX12axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xXdxX88xX9xXaxXdxX51xX22xX14cxX88xX88xX47xX4xX162xX47xX91xX14fxX1exX156xX2bxX158xX48xX1exX2xX2xX10xX156xX1exX158xX158xX153xX235xX1exX162xX235xX2xX4xX6xX4xX158xX2xX48xX47xX88xX235xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX1cxX1exX17exXdxX88xXexX1xX24xX3xX2xX14fxX14fxX188xX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX55xXdxX3xX11dxX4axX1d9xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX1exX3xX200xX23xX1xX3xX47xX12axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxX12axX91xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12axXf4xX23xX76xX23xX10xX17exX7xX76xX2xX156xX48xX14fxX76xX2xX14fxX192xX88xX48xX2xX2xX162xX153xX235xX158xXexX158xX47xX48xX2xX5xX2xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexXaxX3xX17exXdxX88xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX88xX6xXexX6xX1exX8dxX5axXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX76xX76xXf4xXexXf4xX2xX12axX51xX10xX88xXdxX6xX4xX88xX23xX12axXf4xX23xX76xX47xX14fxX2xX156xX76xX153xX76xX47xX235xX76xXbxX1xX8dxXexX8dxX1exX2xX1exX2xX235xX48xX47xX162xX153xX47xX235xX156xX235xX235xX156xX14fxX2xX2xX192xX48xX162xX158xX153xX162xX14fxX158xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxXcxX5axX3b4xX3xX5xX35cxXdxX3xXbxX1xX5f7xX23xX22xX3xXf4xX6exX23xX3xX91xX73xX8dxX3xX4xX1xXcbxX3xX7xX6xX27xX3xX91xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX320xX3xXexX1xX43xX3xXexX1xX33bxX23xX1xX3xXa7xX76dxX23xX22xX3xX4axX3fcxX23xX3xX11axX372xX51xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX38dxX24xX3x9285xXa7xX372xX15xX3xX5xX33bxX3xX39xXf1xXdxX3xXexX27xX15xX69xX23xX3xX46xX47xX48xX3xX356xX27xX54exX4xX3xX22xXdxX6xX12axX3xed57xX1xXc5xX23xX22xX3xX4xX36cxX3xX6xXdxX3xX5xX33bxX3xX39xX54exXdxX3xXexX1xX43xX3xX4xX43xX6xX3xX23xX1xX6xX27xX12axX3xXcxX6exXexX3xX4xX3b4xX3xX4xX1xXdfxX23xX22xX3xXexXc5xXdxX3xX39xX319xX27xX3xX5xX33bxX3xX6xX23xX1xX3xX10xX51xX3xX39xX4fbxX23xX22xX3xX39xXf1xXdxX3xX4xX43xX6xX3xX23xX1xX6xX27xX12axX3xX30xX3b4xX23xX3xXexX1xX372xX23xX3xXexXc5xXdxX3xX4xX5daxX23xX22xX3xX5axX6exXexX3xX91xX6exXexX3xX23xX22xX35cxX3xXf4xX33bxX3xXf4xXdxX23xX1xX3xX88xX3ebxX3xXc3xX1xXdxX3xX4xX36cxX3xXexX3fxX23xX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xX88xX6xX23xX1xX3xX7xX73xX4xX1xX3xXexX36xXbxX3xXexX5axX27xX23xX22xX3xX5xX3axX23xX3xX23xX33bxX15xX12axX3xX4fxX1xX337xX3xX1xX4fbxXdxX3xX39xX3axX27xX3xX23xX3fcxX51xX320xX3xXexXc5xXdxX3xXf4xX33bxX3xX51xX5e2xXdxX3xX23xX22xX336xX35cxXdxX3xX4xX5e7xX23xX3xX4xX32xX3xXf4xX5daxX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX3cdxX3xX22xXdxX3b4xXdxX3xX4xX1xX372xX27xX3x8386xX12axX3xXcxX337xXdxX3xX1xXc5xX51xX3xX23xX6xX15xX320xX3xX11axX372xX51xX3xX39xXb8xX3xX4xX36cxX3xX51xX76dxXexX3xX3cdxX3xX39xX372xX15xX320xX3xXexX36xXbxX3xX5xX27xX15xX4cxX23xX3xX4xX4f2xX23xX22xX3xX4xX73xX4xX3xX10xX51xX12axX3xX4axXdxX4cxX4xX3xX4xX43xX6xX3xXexXc5xXdxX3xX4xX1xX743xX3xX5xX33bxX3xXexX36xXbxX3xXexX5axX27xX23xX22xX320xX3xXexX36xXbxX3xX5xX27xX15xX4cxX23xX3xX1xX4b2xXexX3xX51xX111xX23xX1xX12axX3xX54xX5e7xX23xX3xXexXc5xXdxX3xX4xX36cxX3xX39xX336xX476xX4xX3xX39xXdxX3xa5e8xX7xXdxX6xX88xX3xXc3xX1xXc5xX23xX22xX320xX3xX85xX11axX4axX3xXexX5axX336xX3cdxX23xX22xX3xX7xX4e6xX3xX5xX33bxX3xX23xX22xX336xX35cxXdxX3xX39xX336xX6xX3xX5axX6xX3xX356xX27xX15xX4b2xXexX3xX39xXf5xX23xX1xef8axX12axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX55xXdxX3xX11dxX4axX1d9xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX1exX3xX200xX23xX1xX3xX48xX12axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxX12axX91xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12axXf4xX23xX76xX23xX10xX17exX7xX76xX2xX156xX48xX14fxX76xX2xX14fxX192xX88xX48xX2xX2xX162xX153xX235xX158xXexX235xX162xX153xX158xX5xX47xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexXaxX3xX17exXdxX88xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX88xX6xXexX6xX1exX8dxX5axXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX76xX76xXf4xX2bxX2bxX12axX8dxX5axX22xX12axXf4xX23xX76xX27xXbxX5xX8dxX6xX88xX7xX76xXdxX51xX6xX22xX10xX7xX76xX53cxX6xX8dxX14cxXexX6xX8dxX76xX53cxdab2xX85xX14cxX156xX47xX162xX48xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxXcxX5axX8dxX23xX22xX3xXc3xX1xXdxX3xX39xX36cxX320xX3xX51xXf1xXexX3xX22xX336xX778xX23xX22xX3xX51xX76dxXexX3xXexX5axX6exX23xX3xX22xXdxX6b1xX3xXc3xX1xX27xX23xX22xX3xXexX1xX33bxX23xX1xX3xXc3xX1xX73xX4xX3xX5xX33bxX3xX4fxX22xX27xX15xX4bfxX23xX3xX4axX3fcxX23xX3xX85xX8dxX33bxX23xX22xX3xX4xX1xX8dxX3xX91xXdxX4b2xXexX24xX3xXa28xXa7xX476xXexX3xXexX36xXbxX3xXexX5axX27xX23xX22xX3xX5xX3axX23xX3xX23xX33bxX15xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX36xXbxX3xX1xX476xXbxX3xX48xX14fxX3xX4xX3axX27xX3xXexX1xX43xX320xX3xXexX27xX15xX3xX23xX1xXdxX3fxX23xX3xX85xX11axX4axX3xXexX5axX336xX3cdxX23xX22xX3xX4xX1xX743xX3xX4xX1xX5e2xX23xX3xX5axX6xX3xX47xX14fxX3xX4xX3axX27xX3xXexX1xX43xX3xX4xX1xXcbxX23xX1xX3xXexX1xX103xX4xX320xX3xX23xX3fxX23xX3xX4xX73xX4xX3xXf4xXf5xX3xXexX5axXcbxX3xXexX5axX3fxX23xX3xX7xX372xX23xX3xXbxX1xX3b4xXdxX3xX4xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX5axX6exXexX3xX22xX48exXexX3xX22xX6xX8dxX12axX3xXd3fxX5e2xXdxX3xX23xX22xX336xX35cxXdxX3xXbxX1xX3b4xXdxX3xX23xX3e8xX3xX5xX3ebxX4xX3xX1xX4b2xXexX3xX51xX111xX23xX1xX3xX39xX69xX3xX4xX36cxX3xXexX3fxX23xX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xX88xX6xX23xX1xX3xX7xX73xX4xX1xX3xXexX1xX6xX51xX3xX88xX3ebxX3xXbb9xX7xXdxX6xX88xX12axX3xXcxX5axX8dxX23xX22xX3xX48xX3xXexX1xX43xX3xX51xXc5xX23xX3xXexX1xX111xX3xX10xX51xX3xX5xX33bxX3xX23xX22xX336xX35cxXdxX3xX4xX36cxX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX39xXdxX69xX51xX3xXexX1xX6exXbxX3xXf4xX33bxX3xX23xX8dxX23xX3xXc3xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX4cxX51xX3xX23xX1xX6exXexX12axX3xXbb9xX23xX1xX3xX11axX372xX51xX3xXexX1xX111xX3xX39xXb8xX3xXexX1xX69xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xX39xX336xX476xX4xX3xXf4xXf5xX3xXexX5axXcbxX3xX4xX43xX6xX3xX51xX111xX23xX1xX3xX3cdxX3xX54xX11axX30xX3xX4xX5daxX23xX22xX3xX23xX1xX336xX3xX51xX33bxX27xX3xX73xX8dxX3xXa7xXcxX4b9xX4baxX12axX3xXcxX5axX8dxX23xX22xX3xXc3xX1xX27xX23xX22xX3xX22xX3e8xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX10xX51xX3xX5xX33bxX3xX23xX22xX336xX35cxXdxX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX7xX6xX27xX3xX4xX4f2xX23xX22xX3xX23xX3fxX23xX3xX10xX51xX3xXbxX1xX3b4xXdxX3xX23xX3e8xX3xX5xX3ebxX4xX3xX1xX778xX23xX3xX22xX6exXbxX3xX47xX3xX39xX4b2xX23xX3xX22xX6exXbxX3xX48xX3xX23xX1xX6b1xX23xX22xX3xX23xX22xX336xX35cxXdxX3xX4xX5e7xX23xX3xX5xX55xXdxXbeexX12axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xXdxX88xX9xXaxXdxX51xX22xX14cxX88xX88xX48xX47xX235xX88xX48xX14fxX1exX156xX2bxX158xX48xX1exX2xX2xX10xX156xX1exX158xX158xX192xX192xX1exX192xX158xX91xX162xX88xX88xX153xX6xX2bxX6xX47xX91xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX1cxX1exX17exXdxX88xXexX1xX24xX3xX2xX14fxX14fxX188xX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX55xXdxX3xX11dxX4axX1d9xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX1exX3xX200xX23xX1xX3xX162xX12axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxX12axX91xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12axXf4xX23xX76xX23xX10xX17exX7xX76xX2xX156xX48xX14fxX76xX2xX14fxX192xX88xX48xX2xX2xX162xX153xX235xX158xXexX153xX14fxX156xX48xX5xX48xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexXaxX3xX17exXdxX88xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX88xX6xXexX6xX1exX8dxX5axXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX76xX76xXf4xXexXf4xX2xX12axX51xX10xX88xXdxX6xX4xX88xX23xX12axXf4xX23xX76xX47xX14fxX2xX156xX76xX153xX76xX47xX235xX76xXbxX1xX8dxXexX8dxX1exX48xX1exX2xX235xX48xX47xX162xX153xX47xX235xX156xX235xX235xX156xX47xX2xX158xX153xX192xX158xX2xX158xX156xX158xX48xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxXcxX1xX43xX3xXexX1xX33bxX23xX1xX3xXexX5axX38dxX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX4xX5daxX23xX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX38dxX3xXexX1xX3fxX51xX24xX3xXa28xX127xX6xX27xX3xX4axX54xXa48xX3xX46xX47xX48xX3xX4xX1xX372xX27xX3xXb37xX3xX3cdxX3xXcxX1xX336xX35cxX23xX22xX3xX54xX1xX372xX27xX3xb479xX3xXcxX5axX27xX23xX22xX3xX4b9xX27xX54exX4xX320xX3xX4xX1xXdfxX23xX22xX3xXexX6xX3xX39xXb8xX3xX4xX36cxX3xX2xX3xXf4xXf5xX3xXexX1xX4b2xX3xXc3xX1xX73xX4xX3xX3cdxX3xX91xX3b4xX23xX3xX39xX4fbxX3xX4xX1xX372xX27xX3xXb37xX320xX3xXf4xX36xX15xX3xX23xX3fxX23xX3xX4xX73xX4xX3xX39xX54exXdxX3xXexX1xX43xX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xXc3xX1xX27xX3xXf4xX3ebxX4xX3xX4xX5daxX23xX22xX3xX23xX1xX336xX3xX4xX1xX372xX27xX3xX5xX51dxX4xX3xX7xX4e6xX3xX4xX1xXdfxX3xX70cxX3xX39xX4b2xX23xX3xX4xX1xXdfxX23xX22xX3xXexX6xX3xX23xX1xXdxX319xX27xX3xX1xX778xX23xX12axX3xX54xX1xX48exX4xX3xX4xX1xX48exX23xX3xX39xX372xX15xX3xX7xX4e6xX3xX5xX33bxX3xX51xXf1xXexX3xXc3xX1xX36cxX3xXc3xX1xX3fcxX23xX3xXc3xX1xXc5xX23xX22xX3xX23xX1xX5f7xX3xX39xX54exXdxX3xXf4xX337xXdxX3xX39xXf1xXdxX3xX91xX36cxX23xX22xX3xX4xX43xX6xX3xX4xX1xXdfxX23xX22xX3xXexX6xX12axX3xX85xX11axX4axX3xXexX5axX336xX3cdxX23xX22xX3xX39xXb8xX3xX23xX1xX48exX4xX3xX23xX1xX3cdxX3xX91xX5e2xX23xX3xX10xX51xX3xX5xX33bxX3xX51xX5e2xXdxX3xXexX1xX103xX3xX39xXb8xX3xX3cdxX3xX7xX6xX27xX3xX5xX336xX23xX22xX320xX3xX91xX372xX15xX3xX22xXdxX35cxX3xX4xX1xXdfxX23xX22xX3xXexX6xX3xXbxX1xX3b4xXdxX3xXexX5axX3cdxX3xX5xX55xXdxX3xXf4xX337xXdxX3xXexX1xX3ebxX4xX3xXexX55xXdxX3xXf4xX33bxX3xX39xX76dxX4xX3xX91xXdxX4cxXexX3xX5xX33bxX3xXexX336xX778xX23xX22xX3xX5xX6xXdxX3xXexX5axX336xX337xX4xX3xX51xX48exXexX3xX22xXdxX3b4xXdxX3xX39xX6exX27xX3xXexX5axX3fxX23xX3xX39xX6exXexX3xe6aaxX23xX88xX8dxX23xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX48exXbxX3xXexX337xXdxXbeexX12axX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xXdxX88xX9xXaxXdxX51xX22xX14cxX88xX88xX47xX192xX153xX192xX235xX14fxX1exX156xX2bxX158xX48xX1exX2xX2xX10xX156xX1exX158xX235xX91xX6xX1exX14fxX88xX158xX2xX47xX2bxX2xX2xX153xX48xX162xX162xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX1cxX1exX17exXdxX88xXexX1xX24xX3xX2xX14fxX14fxX188xX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX55xXdxX3xX11dxX4axX1d9xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX1exX3xX200xX23xX1xX3xX235xX12axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxX12axX91xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12axXf4xX23xX76xX23xX10xX17exX7xX76xX2xX156xX48xX14fxX76xX2xX14fxX192xX88xX48xX2xX2xX162xX153xX235xX158xXexX48xX47xX192xX47xX5xX162xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexXaxX3xX17exXdxX88xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX88xX6xXexX6xX1exX8dxX5axXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX76xX76xXf4xXexXf4xX2xX12axX51xX10xX88xXdxX6xX4xX88xX23xX12axXf4xX23xX76xX47xX14fxX2xX156xX76xX153xX76xX47xX235xX76xXbxX1xX8dxXexX8dxX1exX162xX1exX2xX235xX48xX47xX162xX153xX47xX235xX156xX235xX235xX156xX48xX2xX192xX14fxX47xX153xX47xX47xX162xX153xX162xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxX11axe7c3xX54xX85xX3xXcxX85xX1349xX3xXa7x889cxX46xX3xX4baxX1349xX200xX1349xX3xX30xbbf0xX4fxX4baxX3xXa7xXb37xX3xX4b9xX46xa245xX54xX3xXcx7b39xX3xX46xX47xX48xX3xX47xX14fxX2xX156xX0xX76xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX8dxX88xX15xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xXdxX88xX9xXaxXdxX51xX22xX14cxX88xX88xX47xX4xX2xX91xX6xX14fxX1exX156xX2bxX158xX48xX1exX2xX2xX10xX156xX1exX158xX192xX91xX10xX1exX6xX235xX162xX153xX2xX88xX91xX153xX4xX2bxX235xX6xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX51xX6xX1cxX1exX17exXdxX88xXexX1xX24xX3xX2xX14fxX14fxX188xX2dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX55xXdxX3xX11dxX4axX1d9xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX1exX3xX200xX23xX1xX3xX192xX12axXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX76xX76xXdxX12axX91xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX12axXf4xX23xX76xX23xX10xX17exX7xX76xX2xX156xX48xX14fxX76xX2xX14fxX192xX88xX48xX2xX2xX162xX153xX235xX158xXexX192xX2xX162xX162xX5xX235xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexXaxX3xX17exXdxX88xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX88xX6xXexX6xX1exX8dxX5axXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX76xX76xXf4xXexXf4xX2xX12axX51xX10xX88xXdxX6xX4xX88xX23xX12axXf4xX23xX76xX47xX14fxX2xX156xX76xX153xX76xX47xX235xX76xXbxX1xX8dxXexX8dxX1exX235xX1exX2xX235xX48xX47xX162xX153xX47xX235xX156xX235xX235xX156xX162xX47xX14fxX48xX235xX158xX48xX235xX162xX2xX235xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX76xX2fxX0xX76xXbxX2fxX0xX88xXdxXf4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX88xX5axX10xX5xX6xXexX10xX88xXaxX2fxX0xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX3fxX23xX3xX356xX27xX6xX23xX24xX0xX76xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX51xX91xX1exX6xX23xX88xX1exX7xX6xXbxX8dxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX5axX3cdxX3xXexX1xX33bxX23xX1xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xXexX336xX476xX23xX22xX3xXexX111xX51xX3xXc3xXdxX4b2xX51xX3xXexX5axX3fxX23xX3xX4baxX8dxX8dxX22xX5xX10xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX76xXexX1xXdxX10xXexX1exX91xXdxX1exX7xX8dxX76xX27xX47xX48xX1exXf4xXdxX10xXexX1exX23xX6xX51xX1exXexX5axX8dxX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX1xXdxX10xX23xX1exXexX27xX8dxX23xX22xX1exXexXdxX51xX1exXc3xXdxX10xX51xX1exXexX5axX10xX23xX1exX22xX8dxX8dxX22xX5xX10xX76xX2xX162xX153xX158xX47xX162xX12axX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX76xX51xX10xX88xXdxX6xX76xX2xX47xX14fxX76xX23xX10xX17exX7xX76xX2xX156xX14fxX162xX76xX153xX153xX88xX48xX14fxX235xX235xX14fxX162xX235xXexX158xX48xX235xX47xX5xX48xX12axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX88xXdxXf4xX2fxX0xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX5axX3cdxX3xXexX1xX33bxX23xX1xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xXexX336xX476xX23xX22xX3xXexX111xX51xX3xXc3xXdxX4b2xX51xX3xXexX5axX3fxX23xX3xX4baxX8dxX8dxX22xX5xX10xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX76xXexX1xXdxX10xXexX1exX91xXdxX1exX7xX8dxX76xX27xX47xX48xX1exXf4xXdxX10xXexX1exX23xX6xX51xX1exXexX5axX8dxX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX1xXdxX10xX23xX1exXexX27xX8dxX23xX22xX1exXexXdxX51xX1exXc3xXdxX10xX51xX1exXexX5axX10xX23xX1exX22xX8dxX8dxX22xX5xX10xX76xX2xX162xX153xX158xX47xX162xX12axX1xXexX51xXaxX2fxX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX5axX3cdxX3xXexX1xX33bxX23xX1xX3xX1xXdxX4cxX23xX3xXexX336xX476xX23xX22xX3xXexX111xX51xX3xXc3xXdxX4b2xX51xX3xXexX5axX3fxX23xX3xX4baxX8dxX8dxX22xX5xX10xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX88xXaxX2fxX127xX6xX27xX3xX4xX1xXdxX4b2xX23xX3xXexX1xX48exX23xX22xX3xX23xX22xX1xX77exXexX3xXexX1xX3cdxX3xXexX5axX27xX336xX337xX4xX3xX39xX54exXdxX3xXexX1xX43xX3xX4b9xX6xXexX6xX5axX320xX3xX5xX336xX476xX23xX22xX3xXexX111xX51xX3xXc3xXdxX4b2xX51xX3xXf4xX319xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xXexX5axX3fxX23xX3xX4baxX8dxX8dxX22xX5xX10xX3xXexX3fcxX23xX22xX3xX39xXf1xXexX3xX23xX22xXf1xXexX12axX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX88xXdxXf4xX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa7xX73xX23xX1xX3xX91xX55xXdxX3xX46xX47xX48xX3xX4b9xX6xXexX6xX5axX320xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX7xX4e6xX3xX39xX336xX476xX4xX3xX7xX778xX23xX3xX1xX111xX23xX1xX3xX5xX3fxX23xX3xX51xX73xX15xX3xX91xX6xX15xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX76xX91xX8dxX23xX22xX1exX88xX6xX76xX88xX6xX23xX1xX1exX91xX6xXdxX1exX27xX47xX48xX1exX356xX6xXexX6xX5axX1exX27xX47xX48xX1exXf4xXdxX10xXexX1exX23xX6xX51xX1exX7xX10xX1exX88xX27xX8dxX4xX1exX7xX8dxX23xX1exX1xXdxX23xX1xX1exX5xX10xX23xX1exX51xX6xX15xX1exX91xX6xX15xX76xX2xX162xX153xX156xX235xX235xX12axX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX76xX51xX10xX88xXdxX6xX76xX2xX47xX14fxX76xX23xX10xX17exX7xX76xX2xX156xX14fxX162xX76xX2xX14fxX192xX88xX2xX2xX235xX2xX48xX2xX162xXexX2xX162xX153xX2xX5xX14fxX12axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX88xXdxXf4xX2fxX0xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa7xX73xX23xX1xX3xX91xX55xXdxX3xX46xX47xX48xX3xX4b9xX6xXexX6xX5axX320xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX7xX4e6xX3xX39xX336xX476xX4xX3xX7xX778xX23xX3xX1xX111xX23xX1xX3xX5xX3fxX23xX3xX51xX73xX15xX3xX91xX6xX15xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX76xX91xX8dxX23xX22xX1exX88xX6xX76xX88xX6xX23xX1xX1exX91xX6xXdxX1exX27xX47xX48xX1exX356xX6xXexX6xX5axX1exX27xX47xX48xX1exXf4xXdxX10xXexX1exX23xX6xX51xX1exX7xX10xX1exX88xX27xX8dxX4xX1exX7xX8dxX23xX1exX1xXdxX23xX1xX1exX5xX10xX23xX1exX51xX6xX15xX1exX91xX6xX15xX76xX2xX162xX153xX156xX235xX235xX12axX1xXexX51xXaxX2fxXa7xX73xX23xX1xX3xX91xX55xXdxX3xX46xX47xX48xX3xX4b9xX6xXexX6xX5axX320xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX7xX4e6xX3xX39xX336xX476xX4xX3xX7xX778xX23xX3xX1xX111xX23xX1xX3xX5xX3fxX23xX3xX51xX73xX15xX3xX91xX6xX15xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX88xXaxX2fxX4fxX4b2xX27xX3xX39xX73xX23xX1xX3xX91xX55xXdxX3xX39xX336xX476xX4xX3xX46xX47xX48xX3xX4b9xX6xXexX6xX5axX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xXexX5axX36xX23xX3xX91xX73xX23xX3xXc3xX4b2xXexX3xXf4xX33bxX8dxX3xX4xX1xXdxX319xX27xX3xX51xX6xXdxX3xc9f2xX2xX235xX1xX14fxX14fxX3xX23xX22xX33bxX15xX3xX47xX48xX76xX2xbef7xX320xX3xX1xX111xX23xX1xX3xX3b4xX23xX1xX3xX4xX43xX6xX3xXexX1xX3axX15xX3xXexX5axX5e7xX3xX85xX11axX4axX3xX11dxX6xX5axXc3xX3xX85xX6xX23xX22xX3xX127xX10xX8dxX3xX7xX4e6xX3xX39xX336xX476xX4xX3xX7xX778xX23xX3xX5xX3fxX23xX3xX51xX73xX15xX3xX91xX6xX15xX3xX4xX43xX6xX3xX51xXf1xXexX3xX1xXb8xX23xX22xX3xX1xX33bxX23xX22xX3xXc3xX1xXc5xX23xX22xX12axX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX88xXdxXf4xX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX5axX27xX15xX319xX23xX3xXexX1xXc5xX23xX22xX3xX356xX27xX54exX4xX3xXexX4b2xX3xX1xX4b2xXexX3xX5xX35cxXdxX3xX23xX22xX476xXdxX3xX4xX6xX3xX4xX1xXdxX4b2xX23xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX5xXf5xX4xX1xX3xX7xde4bxX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX76xX91xX8dxX23xX22xX1exX88xX6xX76xXexX5axX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX8dxX23xX22xX1exX356xX27xX8dxX4xX1exXexX10xX1exX1xX10xXexX1exX5xX8dxXdxX1exX23xX22xX8dxXdxX1exX4xX6xX1exX4xX1xXdxX10xX23xX1exXexXdxX4xX1xX1exX5xXdxX4xX1xX1exX7xX27xX1exX4xX27xX6xX1exX27xX47xX48xX1exXf4xXdxX10xXexX1exX23xX6xX51xX76xX2xX162xX153xX153xX158xX14fxX12axX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX76xX51xX10xX88xXdxX6xX76xX2xX47xX14fxX76xX23xX10xX17exX7xX76xX2xX156xX14fxX48xX76xX2xX14fxX192xX88xX14fxX14fxX158xX14fxX48xX48xX156xXexX48xX153xX48xX162xX5xX14fxX12axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX27xX32xXdxX3xXexX36xXbxX3xX39xX3axX27xX3xXexXdxX3fxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX24xX3xX54xX55xX23xX1xX3xXexX5axX6xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX65xX3xX39xXdxX69xX51xX3xX1cxX27xX6exXexX3xXbxX1xX73xXexXaxX3xX76xX2fxX0xX76xX6xX2fxX0xX88xXdxXf4xX2fxX0xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX5axX27xX15xX319xX23xX3xXexX1xXc5xX23xX22xX3xX356xX27xX54exX4xX3xXexX4b2xX3xX1xX4b2xXexX3xX5xX35cxXdxX3xX23xX22xX476xXdxX3xX4xX6xX3xX4xX1xXdxX4b2xX23xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX5xXf5xX4xX1xX3xX7xX1d35xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xXaxX3xX1xX5axX10xX2bxX9xXaxX76xX91xX8dxX23xX22xX1exX88xX6xX76xXexX5axX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX8dxX23xX22xX1exX356xX27xX8dxX4xX1exXexX10xX1exX1xX10xXexX1exX5xX8dxXdxX1exX23xX22xX8dxXdxX1exX4xX6xX1exX4xX1xXdxX10xX23xX1exXexXdxX4xX1xX1exX5xXdxX4xX1xX1exX7xX27xX1exX4xX27xX6xX1exX27xX47xX48xX1exXf4xXdxX10xXexX1exX23xX6xX51xX76xX2xX162xX153xX153xX158xX14fxX12axX1xXexX51xXaxX2fxXcxX5axX27xX15xX319xX23xX3xXexX1xXc5xX23xX22xX3xX356xX27xX54exX4xX3xXexX4b2xX3xX1xX4b2xXexX3xX5xX35cxXdxX3xX23xX22xX476xXdxX3xX4xX6xX3xX4xX1xXdxX4b2xX23xX3xXexXcbxX4xX1xX3xX5xXf5xX4xX1xX3xX7xX1d35xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX0xX76xX6xX2fxX0xX76xX7xXexX5axX8dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX88xXaxX2fxX4axX336xX476xXexX3xX356xX27xX6xX3xX46xX47xX48xX3xX1349xX5axX6xX356xX3xXexX5axX8dxX23xX22xX3xXexX5axX36xX23xX3xXexX103xX3xXc3xX4b2xXexX3xX46xX47xX48xX3xX4xX1xX372xX27xX3xXb37xX3xX47xX14fxX2xX156xX320xX3xX46xX47xX48xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX39xXb8xX3xX5xX33bxX51xX3xX23xX3fxX23xX3xX5xXf5xX4xX1xX3xX7xX1d35xX3xX4xX1xX8dxX3xX91xX36cxX23xX22xX3xX39xX73xX3xX4axXdxX4cxXexX3xX4fxX6xX51xX3xX4xX5daxX23xX22xX3xX23xX1xX336xX3xX91xX36cxX23xX22xX3xX39xX73xX3xXa7xXc5xX23xX22xX3xX4fxX6xX51xX3xXb37xX12axX0xX76xXbxX2fxX0xX76xX88xXdxXf4xX2fxX0xX76xX5xXdxX2fxX0xX76xX27xX5xX2fxX0xX88xXdxXf4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5axXaxX2fxX0xX76xX88xXdxXf4xX2fxX0xX76xX88xXdxXf4xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX8dxX27xX5axX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX8dxX3xX4axXcxX4axX0xX76xXbxX2f