Hà Tĩnh xôn xao vì 11 tổ ong lạ
Một hiện tượng đang gây sự chú ý đặc biệt của người dân huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh: Bầy ong đã cùng lúc làm 11 tổ tại mái che nhà anh Lê Mạnh Hùng ở xóm 7, xã Hương Trà.
e0e9x1176dx13d53x1390cx16b43x10ffbx10792x17031xX6x130edx1629axX1x10e91xe81bx1098exX4x11f1fxX9x16017x1268dxfdeexX2xXbx154aax17092x156edxX2x16443x153a7xX17xX2xX1axX5x11686xX2x14534xede5xX2x156c4xX25xX2xXdx1098bxX2xX20xX17x148adxX2xX4x12e48xX0x1486cxX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX12xXfxX5x103fcxX9xX11x14904x12b93xXdxX2xX18xXcx148eexX17xX2xXdx14532x109eaxX17xX2dxX2x16f39xX5xX17xX2dxX2xX2dx12d2fx15dc7xX2xX6x10a68xX2xX3xX18x148cexX2xebb3xX2xX55x144fcxX3xX2x13d85xXcxX4cxXdxX2xX3xe1c3xX5xX2xX17xX2dxX50x14261xXcxX2xX43xX5bxX17xX2xX18x11ff1xX5cxX4cxX17xX2x163abxXcx10950xX17xX2xX17xX63xXcxX2xX12xX50x1160exX17xX2dxX2x108d8xX18xf0a0x160caxX2xX12xX13xX2xXbxX16xX17xX18xe65fxX2x141f5x14563xX5cxX2xX20xX17xX2dxX2xX55x16ae5xX2xX3x16fa7xX17xX2dxX2xX4xX63xX3xX2xX4xX13xX84xX2xX25xX25xX2xXdxX29xX2xXdxX30xXcxX2xX84x1232fxXcxX2xX3xX18xXfxX2xX17xX18xX13xX2xX5xX17xX18xX2x1518axX95xX2xX46xX30xX17xX18xX2xX12xXadxX17xX2dxX2x12450xX2xX1ax16084xX84xX2x13cd7xX96xX2xX1axXaaxX2xX12xX50xX8fxX17xX2dxX2xXbx15961xX13xf78bxX0xX32xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXa1xX20xX43xX5cxX9xX11x10aa7xXcxX5xX2xX55xX23xX17xX18xX2xX5xX17xX18xX2xX12xXadxX17xX2dxX2xX3xX18xX20xX2xX6bxXcxf69cxXdxX96xX2xX84xX47xXdxX2xX17x13e30xX84xX2xX22xX86xX2xXdxXf3xX50xe7a4xX3xX96xX2xX20xX17xX2dxX2xXf3xf82fxX17xX2dxX2xX6bxf260xX17xX2dxX2xX4x1045axX2xX4xX50xX51xXdxX2xf1edx15e5exX20xX2xX22xX86xX2xX1axX5bxX5cxX2xX3xXadxX17xX2dxX2xX4xX63xX3xX2xXe6xX2xXdxX29xX2xX43xX50xX135xXcxX2xX84xXc4xXcxX2xX3xX18xXfxX2xX17xX18xX13xX2xX5xX17xX18xXf5xX2x1590cxX20xX2xX17xX18xf73cxX17xX2dxX2xX3xX5bxX7fxX2xX3xX18xX7fxX5cxX4cxX17xX2xXdxX18xX5fxX3xX2xX18xX50xX2xX22xX86xX2xX55xXcxX86xX84xX2xX1axeef8xX7fxX2xX14fxX18xXcxX2xX3xXe3xX2xX20xX17xX2dxX2xX22xX86xX2xX4xX13xX84xX2xXdxX29xX2xXdxXf3xX20xX17xX2dxX2xX17xX18xX13xX2xX17xX95xX17xX2xX2dxXcxX5xX2xX55xX23xX17xX18xX2xX5xX17xX18xX2xX12xXadxX17xX2dxX2xX55xXaaxX2xX4xX13xX84xX2xX84x13778xXcxX2xX3xXc4xX3xX18xX2xX1xX18xXc4xX2xX17xX18xX183xX17xX2dxX2xXdxX29xX2xX20xX17xX2dxX2xX17xXe3xXcxX2xXdxXf3xX95xX17xXf5xX0xX32xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXa1xX20xX43xX5cxX9xX11xXbxX7fxX5cxX2xX17xX18xXcxX95xX17xX96xX2xX3xXc4xX3xX18xX2xX55xX5bxX5cxX2xX84xX47xXdxX2xXdxX18xXc4xX17xX2dxX96xX2xX55xX13xX17xX2xX20xX17xX2dxX2xX17xX13xX5cxX2xX4xX30xXcxX2x16748xX7fxX5xX5cxX2xXdxXf3xXe0xX2xX4xX30xXcxX2xX4xX13xX84xX2xXdxX29xX2xXdxX30xXcxX2xX17xX18xX13xX2xX5xX17xX18xXf5xX2xf268xX123xX17xX2xX4xX63xX3xX2xX17xX13xX5cxX2xX55xXaaxX2xX3xXe3xX2xX25xX25xX2xXdxX29xX2xX20xX17xX2dxX2xX55xX50xX51xX3xX2xX18xX23xX17xX18xX2xXdxX18xX13xX17xX18xXf5xX2xX26axXcxX86xX7fxX2xX55xX68xX3xX2xX6bxXcxX4cxXdxX2xX4xX13xX2xX17xX18xX183xX17xX2dxX2xX55xX13xX17xX2xX20xX17xX2dxX2xX17xX13xX5cxX2xX55xe2f0xX7fxX2xXf3xX1a3xXdxX2xX2dxXa2xX17xX2xX17xX18xX5xX7fxX2xX22xX13xX2xXdxXf3xX1bxX17xX2dxX2xXf3xX1a3xXdxX2xX4xX30xX2xX14fx126b8xXf5xX2xXbxX18xXfxX20xX2xX3xXc4xX3xX2xX3x132e8xX2xX2dxXcxX13xX2xXdxXf3xX20xX17xX2dxX2xX4xX13xX17xX2dxX2xXdxX18xX23xX2xX55xX5bxX5cxX2xX4xX13xX2xX84xX47xXdxX2xX55xXcxX86xX7fxX2xX55xX68xX3xX2xX6bxXcxX4cxXdxX2xX84xX13xX2xXdxX13exX2xXdxXf3xX50xX135xX3xX2xXdxX135xXcxX2xX17xX5xX5cxX2xX3xX18xX50xX5xX2xXdxX13exX17xX2dxX2xX1ax16f0cxX5cxX2xXf3xX5xX2xXe0xX2xX1axXaaxX2xX12xX50xX8fxX17xX2dxX2xXbxXf3xX13xXf5xX0xX32xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXa1xX20xX43xX5cxX9xX11xXbxX13exX2xX18xX1bxX84xX2xX20xX17xX2dxX2xX22xX86xX2xX17xX18xXcxX86xX7fxX96xX2xX84xX143xXcxX2xX17xX2dxX13xX5cxX2xX3xXe3xX2xX18xX13xX17xX2dxX2xXdxXf3xX12cxX84xX2xX4xX50xX51xXdxX2xX17xX2dxX50xX77xXcxX2xX43xX5bxX17xX2xX18xXcxX123xX7fxX2xX14fxX2dcxX2xX55xX123xX17xX2xX3xX18xXcxX95xX84xX2xX17xX2dxX50x15136xX17xX2dxX2xX55xX13xX17xX2xX20xX17xX2dxX96xX2xX14fxX18xXcxX123xX17xX2xX2dxXcxX5xX2xX55xX23xX17xX18xX2xX5xX17xX18xX2xX12xXadxX17xX2dxX2xXdxX18xX95xX84xX2xX17xX18xX47xX17xX2xX17xX18x11be0xX1xXf5xX0xX32xX1xX11xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXa1xX20xX43xX5cxX9xX11xX0xXdxX5xX6bxX4xXfxX2xX6bxX20xXf3xX43xXfxXf3xX8xX9x14ee6xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX17xX2dxX8xX9xX407xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX43xX43xXcxX17xX2dxX8xX9xX407xX9xX2x12c03xXcxX43xXdxX18xX8xX9x12415xX407xX9xX2xX5xX4xXcxX2dxX17xX8xX9xX3xXfxX17xXdxXfxXf3xX9xX2xX6xXdxX5cxX4xXfxX8xX9xX6bxX20xXf3xX43xXfxXf3x163c7xX3xX20xX4xX4xX5xX1xX6xXfxX9fxX2xX6xXfxX1xX5xXf3xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX6bxX20xX43xX5cxX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX11xX0xXcxX84xX2dxX2xX6xXf3xX3xX8xX9xX32xX32xXcxXf5xX6bxX5xX20xX18xX5xXdxXcxX17xX18xXf5xX22xX17xX32xX17xXfxX42axX6xX32x12fedx13409xX495xX32xX431xf585xX43xX25xX407xX49axea74x14ddaxX407xX407xXdxX25xX49fxX496xX49axX496x11e20xX4xX407xXf5x153ebxX1xX2dxX9xX2xX32xX11xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x143efxX5xX1xXdxXcxX20xX17xX9xX11xX26axX13xX17xX2xX20xX17xX2dxX2xX1axX5bxX5cxX2xXdxX29xX2xXf3xX1a3xXdxX2xX2dxXa2xX17xX2xX17xX18xX5xX7fxXf5xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX11xX0xXcxX84xX2dxX2xX6xXf3xX3xX8xX9xX32xX32xXcxXf5xX6bxX5xX20xX18xX5xXdxXcxX17xX18xXf5xX22xX17xX32xX17xXfxX42axX6xX32xX495xX496xX495xX32xX431xX49axX43xX25xX407xX49axX49fxX4a0xX407xX407xXdxX431xXe6xX25xX431xXe6xX4xX25xXf5xX4adxX1xX2dxX9xX2xX32xX11xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4cexX5xX1xXdxXcxX20xX17xX9xX11x12b1cxX7fxX5xX17xX2xX6xXc4xXdxX2xX14fx13491xX96xX2xX55xX13xX17xX2xX20xX17xX2dxX2xX1axX5bxX5cxX2xXdxX29xX2xXdxX18xXfxX20xX2xX3xX68xX1xXf5xX2x1257axX2dxX50xX77xXcxX2xX43xX5bxX17xX2xX55xX3e0xX5xX2xX1xX18xX50xX8fxX17xX2dxX2xX3xX18xX20xX2xX6bxXcxX123xXdxX96xX2xX55xX5bxX5cxX2xX4xX13xX2xX84xX47xXdxX2xX18xXcxX4cxX17xX2xXdxX50xX51xX17xX2dxX2xX18xXcxX123xX84xX2xX6bxXe0xXcxX2x15c44xXdxX2xX14fxX18xXcxX2xX20xX17xX2dxX2xX1axX5bxX5cxX2xXdxX29xX2xX2dxXa2xX17xX2xX17xX18xX5xX7fxX2xX55x15895xX2xXdxXf3xXc4xX17xX18xX2xX17xX18xX183xX17xX2dxX2xX3xX7fxX47xX3xX2xX9xXdxe962xX2xX3xX18xXcxX123xX17xX9xX2xX2dxXcxX183xX5xX2xX3xXc4xX3xX2xX6bxXa2xX5cxX2xX55xX13xX17xXf5xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX2xX5xX4xXcxX2dxX17xX8xX9xX3xXfxX17xXdxXfxXf3xX9xX11xX0xXcxX84xX2dxX2xX6xXf3xX3xX8xX9xX32xX32xXcxXf5xX6bxX5xX20xX18xX5xXdxXcxX17xX18xXf5xX22xX17xX32xX17xXfxX42axX6xX32xX495xX496xX495xX32xX431xX49axX43xX25xX407xX49axX49fxX4a0xX407xX407xXdxX431xXe6xX25xX431xXe6xX4xX496xXf5xX4adxX1xX2dxX9xX2xX32xX11xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4cexX5xX1xXdxXcxX20xX17xX9xX11xX4cexX148xX17xX2dxX2xXdxX18xXfxX20xX2xX17xX2dxX50xX77xXcxX2xX43xX5bxX17xX96xX2xX18xX5xXcxX2xXdxX29xX2xX20xX17xX2dxX2xX17x1527fxX84xX2xX6xXc4xXdxX2xX17xX18xX5xX7fxX2xXdxXf3xX20xX17xX2dxX2xX17xX18xX13xX2xX3xX148xX17xX2dxX2xX4xX13xX2xX84xX47xXdxXf5xXf5xXf5xX2xX55xXcxX86xX84xX2xX1axX1a3xX7fxXf5xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX11xX0xXcxX84xX2dxX2xX6xXf3xX3xX8xX9xX32xX32xXcxXf5xX6bxX5xX20xX18xX5xXdxXcxX17xX18xXf5xX22xX17xX32xX17xXfxX42axX6xX32xX495xX496xX495xX32xX431xX49axX43xX25xX407xX49axX49fxX4a0xX407xX407xXdxX25xX407xX407xX4xX4a9xXf5xX4adxX1xX2dxX9xX2xX32xX11xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4cexX5xX1xXdxXcxX20xX17xX9xX11xX12xXcxX123xX7fxX2xX14fxX2dcxX2xXdxXf3xX50xX135xX3xX2xX18xXcxX4cxX17xX2xXdxX50xX51xX17xX2dxX2xX4xX30xX96xX2xXdxXf3xX7fxX17xX2dxX2xX6bxX23xX17xX18xX2xX84xX143xXcxX2xX17xX2dxX13xX5cxX2xX3xXe3xX2xX2dxXa2xX17xX2xXdxXf3xX12cxX84xX2xX4xX50xX51xXdxX2xX17xX2dxX50xX77xXcxX2xX14fxX150xX20xX2xX55xX123xX17xX2xX17xX18xX13xX2xX5xX17xX18xX2xX12xXadxX17xX2dxX2xX17xX2dx161a5xX84xX2xX17xX2dxX5caxX5xX2xX55xX13xX17xX2xX20xX17xX2dxXf5xXf5xXf5xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX2xX5xX4xXcxX2dxX17xX8xX9xX3xXfxX17xXdxXfxXf3xX9xX11xX0xXcxX84xX2dxX2xX6xXf3xX3xX8xX9xX32xX32xXcxXf5xX6bxX5xX20xX18xX5xXdxXcxX17xX18xXf5xX22xX17xX32xX17xXfxX42axX6xX32xX495xX496xX495xX32xX431xX49axX43xX25xX407xX49axX49fxX4a0xX407xX407xXdxX431xXe6xX25xX431xXe6xX4xX431xXf5xX4adxX1xX2dxX9xX2xX32xX11xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4cexX5xX1xXdxXcxX20xX17xX9xX11xXbxX29xX2xX20xX17xX2dxX2xX4xX135xX17xX2xX17xX18xX1a3xXdxX2xX55xX50xX51xX3xX2xX18xX23xX17xX18xX2xXdxX18xX13xX17xX18xX2xX3xXc4xX3xX18xX2xX55xX5bxX5cxX2xX14fxX18xX20xX336xX17xX2dxX2xX84xX47xXdxX2xXdxX18xXc4xX17xX2dxX96xX2xX18xXcxX4cxX17xX2xX55xXaaxX2xX4xX135xX17xX2xX22xX13xX2xX22xe124xX17xX2xX3xX18xX50xX5xX2xX3xXe3xX2xX43xX1a3xX7fxX2xX18xXcxX4cxX7fxX2xX43xX13exX17xX2dxX2xX4xX30xXcxXf5xX2xXbxX18xXfxX20xX2xX14fxXcxX17xX18xX2xX17xX2dxX18xXcxX4cxX84xX2xX3xX71xX5xX2xX17xX2dxX50xX77xXcxX2xX43xX5bxX17xX2xXe0xX2xX55xX5bxX5cxX96xX2xX1xX18xX336xXcxX2xX55xX123xX17xX2xXdxX18xXc4xX17xX2dxX2xX4a9xX2xX17xX18xX183xX17xX2dxX2xXdxX29xX2xX20xX17xX2dxX2xX17xX18xX50xX2xXdxX18xX123xX2xX17xX13xX5cxX2xX84xX135xXcxX2xX3xX18xX20xX2xX17xX2dxX7fx10f38xX17xX2xX84xX2bbxXdxXf5xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xX32xXdxX6bxX20xX43xX5cxX11xX0xX32xXdxX5xX6bxX4xXfxX11xX0xXdxX5xX6bxX4xXfxX2xX6bxX20xXf3xX43xXfxXf3xX8xX9xX407xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX6xX1xX5xX3xXcxX17xX2dxX8xX9xX407xX9xX2xX3xXfxX4xX4xX1xX5xX43xX43xXcxX17xX2dxX8xX9xX407xX9xX2xX42axXcxX43xXdxX18xX8xX9xX431xX407xX9xX2xX5xX4xXcxX2dxX17xX8xX9xX3xXfxX17xXdxXfxXf3xX9xX2xX6xXdxX5cxX4xXfxX8xX9xX6bxX20xXf3xX43xXfxXf3xX451xX3xX20xX4xX4xX5xX1xX6xXfxX9fxX2xX6xXfxX1xX5xXf3xX5xXdxXfxX9xX11xX0xXdxX6bxX20xX43xX5cxX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX11xX0xXcxX84xX2dxX2xX6xXf3xX3xX8xX9xX32xX32xXcxXf5xX6bxX5xX20xX18xX5xXdxXcxX17xX18xXf5xX22xX17xX32xX17xXfxX42axX6xX32xX495xX496xX495xX32xX431xX49axX43xX25xX407xX49axX49fxX4a0xX407xX407xXdxX431xXe6xX25xX431xXe6xX4xX49fxXf5xX4adxX1xX2dxX9xX2xX32xX11xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xXdxXf3xX11xX0xXdxX43xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX4cexX5xX1xXdxXcxX20xX17xX9xX11xXf5xXf5xXf5xX22xX13xX2xX3xX18xX2e9xX1xX2xX5caxXdxX2xX14fxXcxX5e6xX7fxX2xX336xX17xX18xX2xX4xX13xX84xX2xX14fx15693xX2xX17xXcxX4cxX84xXf5xX0xX32xXdxX43xX11xX0xX32xXdxXf3xX11xX0xX32xXdxX6bxX20xX43xX5cxX11xX0xX32xXdxX5xX6bxX4xXfxX11xX0xX32xX1xX11
hoangnx