Trung tâm khảo thí Cambridge đánh giá cao khả năng tiếp cận, làm chủ tiếng Anh của học sinh Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Những kết quả khả quan tại kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge tổ chức tại Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein vừa qua đã cho thấy sự tự tin và khả năng tiếp cận với tiếng Anh chuẩn quốc tế của học sinh Hà Tĩnh.
e03cx1540bx165e3x109dax1a319xfb47x112d7x1a0a8x12295xX7x1811cx10b57x19d9ax111fex162cex1488bxX5x1b8e3xXax18616xXcxea16x19b2dx19a4cx166c1xX3xXex165fax1b4c6xX3x170e3xX1x1263cx11290xX3xXexX1x190fcxX3xX0xX7xXexX14xX20xX16xX17xX12x12145xX6xX1bx1536dxX14xXdx1512axX17xX10xX3x18e63x13e6fxX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX4xX6xX20xX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xe8a9xX16xX17xX3xXexXdx1129cxXbxX3xX4x167d6xX16x11bb7xX3xX5x137dexX1bxX3xX4xX1x12947xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3x109b3xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1x11ad1xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3x149afxX59xX3xXcx1877axX16xX1xX0x1b3d0xX7xXexX14xX20xX16xX17xX12xX0xX7fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX10xX6xX34xXaxX12x1a1f6xX1x19cb7xX16xX17xX3xX1dxX50xXexX3x18eddxX15xX1fxX3xX1dxX1xX1fxX3xXa7xX15xX6xX16xX3xXex15a79xXdxX3xX1dxff2fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1x161bcxX16xX17xX3xX4xX1x116d3xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXa7xX15x1a5aexX4xX3xXexX50xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xXex117c3xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xXexXb5xXdxX3xXcxX14x18dbfx10691xX16xX17xX3x135d5xX1xXe6xX3xXexX1x1762exX16xX17xX3xX5xXdx10849xX16xX3xX4x1a174xXbxX3xX66xX5xX31xX10xX14xXexX3x1a5c0xXdxX16xX7xXexX10xXdxX16xX3x1a403x171cfxX6xX3xXa7xX15xX6xX3xX38x15fe5xX3xX4xX1xX20xX3xXexX1xX108x17489xX3xX7x13225xX3xXexX130xX3xXexXdxX16xX3xX11bxX59xX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xX4axX16xX17xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX54xX16xX3xX11bxe360xXdxX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX1xX15x199b8xX16xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1x19e58xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a5dxX20xX34xX12dxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX34xXdxX7xXbxX5xX6xX12dx16decxX3xX31xX5xX20xX4xX1dx18bc7xX3xX1bxX6xX14xX17xXdxX16x1a3a0xX5xX10x183dfxXexX1a7xX3xX6xX15xXexX20xX1aexX3xX1bxX6xX14xX17xXdxX16xX1b6xX14xXdxX17xX1xXexX1a7xX3xX6xX15xXexX20xX1aexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1a7xX7fxX7fxX4xX34xX16xX17exX31xX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xX17exX11bxX16xX7fxX34xX10xX7xX1dxXexX20xXbxX7fxX16xX10x12bf0xX7xX7fx15962xX203x10a70xe92axX7fxX2x17720xX209xX34xX209xX2xX2x10ca8x16dc0xX203xX210xXexX20fxX205xX203xX2xX210xX5xX205xX17ex15f59xXbxX17x13d5cxX14xX9xX2x113afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX4xX6xX20xX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xX4axX16xX17xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX54xX16xX56xX3xX5xX59xX1bxX3xX4xX1xX5exX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10x10dddxXexX1b6xX6xX5xXdxX17xX16xX1a7xX3xX21cxX15xX7xXexXdxX1b9xX12dxX1aexXaxX12xXcxX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX34xX130xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xXexXe6xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xXexXb5xXdxX3xXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xXf8xX1xXe6xX3xXexX1xXfexX16xX17xX3xX5xXdxX104xX16xX3xX4xX108xXbxX3xX66xX5xX31xX10xX14xXexX3xX112xXdxX16xX7xXexX10xXdxX16xX3xX11bxX59xX20xX3xX38x1ac7fxX15xX3xXexX1xX39xX16xX17xX3x1ad9dxX7fxX203xX205xX203xX203xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12x1aca2xXb9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX38xXf3x14505xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX9dxX17xX20xXb5xXdxX3xX16xX17xX9fxX3xfdfexX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX9dxX10xX200xX3x1785dxXbxX6xX4xX10xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX11bxX59xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX365xX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3x13790xX12dxX3xXa7xX15xX12dx11c8exX16xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX112x10e74xX2exX3x11920xX9dxX20fxX205xX349xX3xXbxX1xXd5xXdxX3xX1xX394xXbxX3xXexXe6xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX38xX340xX15xX3xXexX1xX39xX16xX17xX3xX349xX7fxX203xX205xX203xX203xX56xX3xXexX1xX15xX3xX1x1aefexXexX3xX349x1959cxX203xX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX34xX130xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX365xX50xXexX3xXa7xX15xX1fxX56xX3xX4x11d4dxX3xXexX14fxXdxX3xX1x1721cxX16xX3xX210xX205x12086xX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX34xX130xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xe269xX3xX4xX108xXbxX3xX38x17eb8xX3xX365xX112xXcxX3x1146dxX17xXdxX6xX20xX3xXexXdxX50xXbxX3xX38xX468xX16xX3xX17xXdxX1fxX16x1577cxX56xX3xXf8xX112xXcxX3xX494xXexX14x12acaxX16xX1xX3xX38xX48exX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX4xX108xXbxX4a7xX3xX11bxX59xX3xX206xX203xX46dxX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX34xX130xX3xX4xX108xXbxX3xX38xX48exX3x1714cxX20xX15xX16xX17xX3x14634xX10xX6xX14xX16xX10xX14xX7xX3xX494xXexX1xXdxX50xXexX3xX1dxX50xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX487xX3xX38xX48exX3xXexX15xXe6xXdxX3xXexXdx1a8f5xX15xX3xX1xX6fxX4xX3xX11bxX59xX3xXcxX77xX2exX3b7xX4a7xX3xX38xXb5xXexX3xXexX1xX59xX16xX1xX3xXexX24xX4xX1xX3xX4xX6xX20xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX4xX10xX1b6xX20xX31xX21cxX10xX4xXexX3xX34xX17xX1bxX10xX34xXdxX6xX3xX11bxXdxX34xX10xX20xX3xX1bxXbxX209xX3xXdxX2exX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX200xXdxX34xXexX1xX1a7xX3xX2xX205xX205xX46dxX1aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1a7xX3xX349xX203xX205xXbxX2b3xX1aexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX7fxX6xXbxXbxX7xX7fxX20xXbxX10xX16xX7fxX1bxX10xX34xXdxX6xX7fxXexX1xX15xX1bxX31xX21fxXbxX9xX16xX10xX200xX7xX7fxX203xX203xX2xX42exX7fxX2xX209xX209xX34xX203xX203xX203xX20fxX223xX349xX209xXexX206xX20fxX223xX210xX5xX203xX17exX21cxXbxX17xXaxX3xX34xX6xXexX6xX1b6xXexX12dxXbxX10xX9xXaxX11bxXdxX34xX10xX20xX7fxX1bxXbxX209xXaxX3xX34xX6xXexX6xX1b6xX10xX16xX4xX20xX34xX10xX9xXaxX3abxX42exX2exX9dxX14xX10xX7fxX223xX206xXcxX42exXbxfee9xXexX210xX2x19327xXf8xX205xe92bxX4e2xX365xX1dxX7xX2xX18exX205xX365xX3fcxX112xX4e8xX34xX7fxX4e8xX200x1654exX3fcx16298xX349xX200xX205x1077fxX4e2xX14xX611xX3b7xX34xX1b9xX210xX206xX3fcxX62axX46dxX203xX18exX365xX365xX16xX62exX34xX34xX18exX200xX15xX17xX7fx1afd5xX1bxX205xX77xX2xX200xX16xXexX66xX223x1a614xX14xX4e2xX15xX4e2xX3b7xXcxX9dxX2xX1bxX1dxX618xX10xX7xX11bxX11bxX2exX200xX112xX34xXdx19e2fxX1xX1xX21cxX17xX206xXbxX3b7xX34xXcxX3fcxX42exX3f9xXbx12cd8xX628xX10xX206xX674xX21cxX1xX112xX666xXexX14xX2b3xX14xX16xX647xX209xX7xX31xX7fxXaxX3xX34xX6xXexX6xX1b6xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX34xX6xXexX6xX1b6xX6xX14xX17xX7xX9xXaxX223xX209xX1a7xX205xX1a7xX2xX42exX206xX1a7xX205xX1a7xX2xX1a7xX2xX1a7xX2xX205xX205xX46dxX1a7xX205xX1a7xX2xX203xX223xX205xX1a7xX210xX203xX205xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX628xX16xXexX10xX14xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2b3xXexX1b6xX6xX5xXdxX17xX16xX1a7xX3xX4xX10xX16xXexX10xX14xX1aexXaxX12xX2exX5xXdxXbxX1a7xX3xXcxX14xXf3xX487xX16xX17xX3xXbxX1x12a9cxX16xX17xX3xX365xX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX1b6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX365xX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX5exX12dxX3xXa7xX15xX12dxX3e1xX16xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX3fcxX9dxX20fxX205xX349xX3xX9dxX17xX15xX12dx10d20xX16xX3xXcxX1xe843xX3xXcxX15xX12dxX50xXexX3xXcxX14xXdxX16xX1xX3xX16xX1xX54xX16xX3xX2b3xe125xXexX3xX11bxX3e1xX3xX4xX1xX108xXexX3xX5xXf3xX394xX16xX17xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX11bxX11cxX6xX3xXa7xX15xX6xX3xXexXb5xXdxX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xXcxX14xXf3xX487xX16xX17xX3xXbxX1xX70axX16xX17xX3xX365xX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX1b6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX5exX12dxX3xXa7xX15xX12dxX3e1xX16xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX3fcxX9dxX20fxX205xX349xX3xX9dxX17xX15xX12dxX753xX16xX3xXcxX1xX758xX3xXcxX15xX12dxX50xXexX3xXcxX14xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX31xXdxX50xXexX1a7xX3x1232fxX9dxX1xX9fxX16xX17xX3xX4xX20xX16xX3xX7xXd5xX3xXexX1xXd5xX16xX17xX3xX1dxX104xX3xX16xXe6xXdxX3xX31xX54xXexX3xXexXb5xXdxX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX11bxX11cxX6xX3xXa7xX15xX6xX3xXexXb5xXdxX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX38xX124xX3xXexX1xX514xX3xX1xXdxe356xX16xX3xX7xX130xX3xX38xX340xX15xX3xXexXf3xX3xX4xX461xX3xX4xX1xXdxX3e1xX15xX3xX7xX1axX15xX3xX4xX5exX6xX3xXbxX1x15b63xX3xX1xX15xX12dxX16xX1xX3xX11bxX59xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX11bxX59xX3xX16xf74bxX3xX5xX130xX4xX3xX5xX14fxX16xX3xX4xX5exX6xX3xX16xX1xX59xX3xXexX14xXf3xXf4xX16xX17xX17exX3xX3abxX15xX6xX3xX38xX1axX12dxX3xX4x13476xX16xX17xX3xX4xX1xX20xX3xXexX1xX108xX12dxX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xX4axX16xX17xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX54xX16xX56xX3xX5xX59xX1bxX3xX4xX1xX5exX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xXexX1xXfexX16xX17xX3xXa7xX15xX6xX3xX4xX39xX4xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX5xX59xX3xX14xX108xXexX3xX31xX59xXdxX3xX31xX1fxX16xX56xX3xXexXd5xXdxX3xXf3xX15xX17exX3x1b81bxX1axX12dxX3xX7x1860fxX3xX5xX59xX3xX1xX59xX16xX1xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xXa7xX15xX6xX16xX3xXexX14xX6fxX16xX17xX3xX38xXd5xXdxX3xX11bxX14fxXdxX3xX4xX39xX4xX3xX10xX1bxX3xXexX14xX20xX16xX17xX3xXa7xX15xX39xX3xXexX14xX4b1xX16xX1xX3xX1xX48exXdxX3xX16xX1xX54xXbxX56xX3xXexX14xX487xX3xXexX1xX59xX16xX1xX3xX4xXfexX16xX17xX3xX34xX1axX16xX3xXexX20xX59xX16xX3xX4xX340xX15x13f4cxX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xXaxX3fcxXdxX888xX4xX3xX39xXbxX3xX34xX8a8xX16xX17xX3xX34xXb5xX12dxX3xX1xX6fxX4xX3xX11bxX59xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX16xX4axX16xX17xX3xX5xX130xX4xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xXfexX16xX17xX3xXa7xX15xX6xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX5xX59xX3xX4xXfexX16xX17xX3xX11bxXdxX888xX4xX3xX38xX70axXdxX3xX1x16446xXdxX3xX16xX1xXdxX3e1xX15xX3xXexX1axX1bxX3xX1xX15xX12dxX50xXexX56xX3xX7xX39xX16xX17xX3xXexXb5xX20xX3xX4xX8e3xX16xX17xX3xX16xX1xXf3xX3xX16xX4axX16xX17xX3xX5xX130xX4xX3xX16xX17xXfexX16xX3xX16xX17xX9fxX3xX4xX5exX6xX3xX38xX48exXdxX3xX16xX17xX8e3xX3xX17xXdxX39xX20xX3xX11bxXdxX104xX16xX17exX3xX3fcxX4b1xX3xX11bxX54xX12dxX56xX3xX11bxX14fxXdxX3xX16xX1xX9fxX16xX17xX3xX1dxX50xXexX3xXa7xX15xX1fxX3xX2b3xX15xX108xXexX3xX7x12feaxX4xX3xX1bxX59xX3xX4xX39xX4xX3xX31xXb5xX16xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xXb5xXexX3xX38xXf3xX394xX4xX3xXexX14xX20xX16xX17xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX11bxX11cxX6xX3xXa7xX15xX6xX56xX3xX4xX1xX42axX16xX17xX3xXexX6xX3xX4xX461xX3xXexX1xX514xX3xX1bxX48exXexX3xX5xX340xX16xX3xX16xX9fxX6xX3xX1dxX1x11118xX16xX17xX3xX38xX758xX16xX1xX3xXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX66xX5xX31xX10xX14xXexX3xX112xXdxX16xX7xXexX10xXdxX16xX3xX11bxX59xX3xX38xX48exXdxX3xX16xX17xX8e3xX3xX17xXdxX39xX20xX3xX11bxXdxX104xX16xX3xX38xX124xX3xX4xX461xX3xX16xX1xX9fxX16xX17xX3xX38xX758xX16xX1xX3xX1xXf3xX14fxX16xX17xX3xX38xX42axX16xX17xX3xX38xXac6xX16xX3xXexX14xX20xX16xX17xX3xXa7xX15xX39xX3xXexX14xX4b1xX16xX1xX3xX34xXb5xX12dxX3xX1xX6fxX4xX3xX16xX1x19d0axX1bxX3xX16xX1axX16xX17xX3xX4xX6xX20xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xX38xX340xX15xX3xX14xX6xX3xX16xX17xXfexX16xX3xX16xX17xX9fxX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX9c9xX3xX1b6xX3xX4xX1xX758xX3xXcxX15xX12dxX50xXexX3xXcxX14xXdxX16xX1xX3xX1dxX1xXb1axX16xX17xX3xX38xX758xX16xX1xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX200xXdxX34xXexX1xX1a7xX3xX42exX2xX20fxXbxX2b3xX1aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1a7xX3xX209xX2xX205xXbxX2b3xX1aexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX7fxX7fxXdxX17exX31xX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xX17exX11bxX16xX7fxX16xX10xX200xX7xX7fxX203xX203xX2xX42exX7fxX2xX209xX209xX34xX203xX203xX349xX205xX2xX205xX349xXexX42exX203xX42exX223xX210xX5xX205xX17exX21cxXbxX17xX21fxX14xX9xX42exX2xX349xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX4xX6xX20xX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xX4axX16xX17xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX54xX16xX56xX3xX5xX59xX1bxX3xX4xX1xX5exX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xXaxX3xX200xXdxX34xXexX1xX9xXaxX42exX2xX20fxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX209xX2xX205xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX12xX651xX1axX12dxX3xX34xX130xX16xX17xX3xX16xX3e1xX16xX3xXexX1fxX16xX17xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX20xX16xX3xX38xX6xX16xX17xX3xX38xXf3xX394xX4xX3xX16xX1xXdxX3e1xX15xX3xXbxX1xX8a8xX3xX1xX15xX12dxX16xX1xX3xXa7xX15xX6xX16xX3xXexX1axX1bxX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX18exXac6xXexX3xX16xX1xX758xXbxX3xX1dxX758xXbxX3xXexX1xXf4xXdxX3xX11bxX14fxXdxX3xX2b3xX15xX3xX1xXf3xX14fxX16xX17xX3xX1xXdxX888xX16xX3xX16xX6xX12dxX56xX3xXexXb5xXdxX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX56xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX20xX16xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX17xXdxX6xX3xX4xX39xX4xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX5xX108xX12dxX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX38xX6xX16xX17xX3xX5xX59xX3xX1bxX48exXexX3xX5xX130xX6xX3xX4xX1xX6fxX16xX3xX4xX5exX6xX3xX16xX1xXdxX3e1xX15xX3xX31xX54xX4xX3xXbxX1xX8a8xX3xX1xX15xX12dxX16xX1xX3xX11bxX59xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX2exX1xX758xX3xX965x16598xX16xX17xX3xXcxX1xX758xX3xXcxX1x16aa7xX12dxX3xX494xXbxX1xX8a8xX3xX1xX15xX12dxX16xX1xX3xX31xXb5xX16xX3xX77x10d42xX3xXf8xX1xX42axX4xX3xX9dxX17xX15xX12dxX104xX16xX56xX3xX5xX14fxXbxX3xX349xX66xX42exX56xX3xXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX66xX5xX31xX10xX14xXexX3xX112xXdxX16xX7xXexX10xXdxX16xX4a7xX3xX4xX1xX20xX3xX31xXdxX50xXexX1a7xX3xX81bxX618x1b62bxX3xX14xX59xX16xX17xX3xX11bxXdxX888xX4xX3xXexX1xX59xX16xX1xX3xXexX1xXb5xX20xX3xX11bxX59xX3xX7xX487xX3xX1xX9fxX15xX3xX1bxX48exXexX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX38xXf3xX394xX4xX3xX4xXfexX16xX17xX3xX16xX1xX54xX16xX3xXexX14xX104xX16xX3xXexX20xX59xX16xX3xX4xX340xX15xX3xX7xX96axX3xX5xX59xX3xX5xX394xXdxX3xXexX1xX50xX3xX14xX108xXexX3xX5xX14fxX16xX56xX3xX1bxX487xX3xX14xX6xX3xX16xX1xXdxX3e1xX15xX3xX4xX468xX3xX1xX48exXdxX3xX4xX1xX20xX3xX31xX1fxX16xX3xXexX1xX1axX16xX17exX3xX365xXb9xX3xXexX1xXdxX3xX5xX340xX16xX3xX16xX59xX12dxX56xX3xX34xXe3fxX3xX1dxX1xXfexX16xX17xX3xX38xXe35xXexX3xX16xXe35xX16xX17xX3xXexX1xX59xX16xX1xX3xXexX24xX4xX1xX3xX16xX1xXf3xX16xX17xX3xX17xXdxX6xX3xX38xX4b1xX16xX1xX3xX4xX8e3xX16xX17xX3xX14xX108xXexX3xX11bxX15xXdxX3xX1dxX1xXdxX3xX4xX1xX39xX15xX3xX38xXb5xXexX3xX1dxX50xXexX3xXa7xX15xX1fxX3xXexXd5xXexX3xXexXb5xXdxX3xX4xX108xXbxX3xX38xX48exX3x14f02xX20xX11bxX10xX14xX7xX17exX3xXcxXfexXdxX3xX7xX96axX3xXexXdxX50xXbxX3xXexX8a8xX4xX3xX38xX514xX3xX4xX20xX16xX3xXexX14xX1fxXdxX3xX16xX17xX1xXdxX888xX1bxX3xX4xX39xX4xX3xX4xX108xXbxX3xX38xX48exX3xX4xX6xX20xX3xX1xX468xX16xX3xXexX14xX20xX16xX17xX3xX16xX1xX9fxX16xX17xX3xX16xX4axX1bxX3xX1xX6fxX4xX3xXexXdxX50xXbxX3xXexX1xX10xX20xX3xX38xX514xX3xX16xXac6xX1bxX3xX38xXf3xX394xX4xX3xXexX14xX4b1xX16xX1xX3xX38xX48exX3xX4xX8e3xX16xX17xX3xX16xX1xXf3xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX7xX130xX3xXexXdxX50xX16xX3xX31xX48exX56xX3xX38xXe52xX16xX17xX3xXexX1xXf4xXdxX3xXexXb5xX20xX3xXexX1axX1bxX3xXexX1xX50xX3xXexX130xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX20xX16xX3xX1dxX1xXdxX3xXexX1xX6xX1bxX3xX17xXdxX6xX3xXexX14xX1fxXdxX3xX16xX17xX1xXdxX888xX1bxX56xX3xXexX1xf918xX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xX487xX3xX4xX39xX4xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX56xX3xX7xX1axX16xX3xX4xX1xX468xXdxX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX9c9xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX4xX10xX1b6xX20xX31xX21cxX10xX4xXexX3xX34xX17xX1bxX10xX34xXdxX6xX3xX11bxXdxX34xX10xX20xX3xX1bxXbxX209xX3xXdxX2exX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX200xXdxX34xXexX1xX1a7xX3xX2xX205xX205xX46dxX1aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1a7xX3xX349xX203xX205xXbxX2b3xX1aexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX7fxX6xXbxXbxX7xX7fxX20xXbxX10xX16xX7fxX1bxX10xX34xXdxX6xX7fxXexX1xX15xX1bxX31xX21fxXbxX9xX16xX10xX200xX7xX7fxX203xX203xX2xX42exX7fxX2xX209xX209xX34xX203xX203xX203xX20fxX210xX209xX223xXexX209xX209xX349xX203xX5xX223xX17exX21cxXbxX17xXaxX3xX34xX6xXexX6xX1b6xXexX12dxXbxX10xX9xXaxX11bxXdxX34xX10xX20xX7fxX1bxXbxX209xXaxX3xX34xX6xXexX6xX1b6xX10xX16xX4xX20xX34xX10xX9xXaxX3abxX42exX2exX9dxX14xX10xX7fxX223xX206xXcxX42exXbxX611xXexX210xX2xX615xXf8xX205xX618xX4e2xX647xX4xX77xX1xX3b7xX12dxX4xX200xX7fxXexX16xXa7xX203x1abe6xX15xX349xX9dxX3abxX11bxX1171xX647xX1bxX2b3xX651xX62axXcxX4e8xX223xX20xXa7xX21cxXa7xX62axX365xX10xX618xX628xX611xX14xX2xX349xX10xX3b7xX17xX615xX20xX10xX11bxXbxX628xX206xX651xX34xX1bxX42exX3abxX4e8xX10xX1xX674xX647xX14xX628xX42exX112xX10xX647xXbxX3f9xX200xX18exX34xX611xX1171xX5xX206xX2xX651xXbxX2xX10xX31xX12dxX2exX365xX3b7xX3f9xXbxX674xX628xX10xX206xX674xX21cxX1xX112xX666xXexX14xX2b3xX14xX16xX647xX209xX7xX31xX7fxXaxX3xX34xX6xXexX6xX1b6xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX34xX6xXexX6xX1b6xX6xX14xX17xX7xX9xXaxX349xX2xX1a7xX205xX1a7xX2xX42exX206xX1a7xX205xX1a7xX2xX1a7xX2xX1a7xX2xX205xX205xX46dxX1a7xX205xX1a7xX2xX203xX223xX205xX1a7xX210xX203xX205xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX628xX16xXexX10xX14xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2b3xXexX1b6xX6xX5xXdxX17xX16xX1a7xX3xX4xX10xX16xXexX10xX14xX1aexXaxX12xX2exX5xXdxXbxX1a7xX3xX112xX1bxX3xXf89xX6xXdxX3xXf8xX1xXf3xX468xX16xX17xX56xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX14fxXbxX3xX20fxX66xX349xX56xX3xXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX66xX5xX31xX10xX14xXexX3xX112xXdxX16xX7xXexX10xXdxX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xfa30xX3xX11bxX3e1xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xXcxX1xX130xX4xX3xXexX50xX3xX1xXdxX888xX16xX3xX16xX6xX12dxX56xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX38xX124xX3xXexX14xX487xX3xXexX1xX59xX16xX1xX3xX1bxX48exXexX3xX4xXfexX16xX17xX3xX4xX8a8xX3xX1dxX1xXfexX16xX17xX3xXexX1xX514xX3xXexX1xXdxX50xX15xX3xX38xX514xX3xX4xX39xX4xX3xX10xX1bxX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX6fxX4xX3xXexX54xXbxX56xX3xX17xXdxX6xX20xX3xXexXdxX50xXbxX56xX3xX16xX17xX1xXdxX104xX16xX3xX4xXc1xX15xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX3b7xXd5xX3xX5xXf3xX394xX16xX17xX3xX4xX39xX4xX3xX10xX1bxX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xXf3xX394xX4xX3xXbxX1xX8a8xX3xX1xX15xX12dxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX38xX4axX16xX17xX3xX1dx12ff4xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xXexX1xX10xX20xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX16xX17xX59xX12dxX3xX4xX59xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX3e1xX15xX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX1bxXdxX16xX1xX3xX7xX130xX3xXexXdxX16xX3xX4xX54xX12dxX3xX11bxX59xX3xX1bxX20xX16xX17xX3xX1bxX15xXd5xX16xX3xX4xX20xX16xX3xX10xX1bxX3xX1bxX4b1xX16xX1xX3xX5xX59xX1bxX3xX4xX1xX5exX3xX16xX17xX20xXb5xXdxX3xX16xX17xX9fxX3xXexX14xX20xX16xX17xX3xXexXf3xX468xX16xX17xX3xX5xX6xXdxX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xXf89xX48exXexX3xX7xXd5xX3xXexX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX38xX124xX3xX38xXe6xXdxX3xX1bxX14fxXdxX56xX3xX39xXbxX3xX34xX8a8xX16xX17xX3xX4xX1xXf3xX468xX16xX17xX3xXexX14xX4b1xX16xX1xX3xX34xXb5xX12dxX3xX1xX6fxX4xX3xXexXdxX888xX1bxX3xX4xX54xX16xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX56xX3xX1xXf3xX14fxX16xX17xX3xXexX14fxXdxX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xX31xX758xX3xX1xX59xX16xX1xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX14xX487xX3xXexX1xX59xX16xX1xX3xX4xXfexX16xX17xX3xX34xX1axX16xX3xXexX20xX59xX16xX3xX4xX340xX15xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX16xXexX10xX14xX3xX34xXexX1xX15xX1bxX31xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX200xXdxX34xXexX1xX1a7xX3xX42exX2xX20fxXbxX2b3xX1aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1a7xX3xX209xX2xX205xXbxX2b3xX1aexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX7fxX7fxXdxX17exX31xX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xX17exX11bxX16xX7fxX16xX10xX200xX7xX7fxX203xX203xX2xX42exX7fxX2xX209xX209xX34xX203xX203xX349xX205xX203xX203xX206xXexX209xX210xX205xX210xX223xX5xX205xX17exX21cxXbxX17xX21fxX14xX9xX223xX223xX20fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX4xX6xX20xX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xX4axX16xX17xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX54xX16xX56xX3xX5xX59xX1bxX3xX4xX1xX5exX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xXaxX3xX200xXdxX34xXexX1xX9xXaxX42exX2xX20fxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX209xX2xX205xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX12xX2exX39xX4xX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX66xX5xX31xX10xX14xXexX3xX112xXdxX16xX7xXexX10xXdxX16xX3xX4xX461xX3xX7xX130xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xX31xX758xX3xX1dx17100xX3xX4xX59xX16xX17xX3xX4xX1xX20xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX5xX108xX12dxX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX11bxX11cxX6xX3xXa7xX15xX6xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX4e8xX59xX3xXexX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX38xX340xX15xX3xXexXdxX104xX16xX3xXexXb5xXdxX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX16xX4axX16xX17xX3xX5xX130xX4xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX31xXb89xX16xX17xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX56xX3xXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX66xX5xX31xX10xX14xXexX3xX112xXdxX16xX7xXexX10xXdxX16xX3xX38xX124xX3xX4xX461xX3xX7xX130xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xX31xX758xX3xX1dxX1614xX3xX4xX59xX16xX17xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX39xX4xX3xX10xX1bxX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX3fcxX14fxXdxX3xX203xX210xX205xX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX34xX130xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX56xX3xX4xX461xX3xX1xX468xX16xX3xX206xX205xX46dxX3xX4xX461xX3xX1dxX50xXexX3xXa7xX15xX1fxX3xX38xXb5xXexX3xX487xX3xX4xX108xXbxX3xX38xX48exX3xX4e2xX20xX15xX16xX17xX3xX4e8xX10xX6xX14xX16xX10xX14xX7xX3xX494xXexX14xX20xX16xX17xX3xX38xX461xX3xX1xX468xX16xX3xX206xX206xX46dxX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX461xX3xX1dxX50xXexX3xXa7xX15xX1fxX3xX38xXb5xXexX3xXexXb5xXdxX3xX4xX108xXbxX3xX38xX48exX3xX3b7xXexX6xXexX10xX14xX7xX4a7xX1aexX3xX1bxX48exXexX3xX7xXd5xX3xX38xXb5xXexX3xX4xX108xXbxX3xX38xX48exX3xX365xX112xXcxX56xX3xXf8xX112xXcxX3xX11bxX14fxXdxX3xX1dxX50xXexX3xXa7xX15xX1fxX3xX4xX6xX20xX1aexX3xX16xX1xXdxX3e1xX15xX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xX124xX3xX1bxXb5xX16xX1xX3xX34xXb5xX16xX3xXexX1xXdxX3xX81bxX11bxXf3xX394xXexX3xX4xX108xXbxX9c9xX3xX7xX20xX3xX11bxX14fxXdxX3xX4xX39xX4xX3xX31xXb5xX16xX3xX4xXe3fxX16xX17xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xX5xXc1xX6xX3xX11bxX59xX3xX38xXb5xXexX3xX1dxX50xXexX3xXa7xX15xX1fxX3xX2b3xX15xX108xXexX3xX7xXac6xX4xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX200xXdxX34xXexX1xX1a7xX3xX42exX2xX20fxXbxX2b3xX1aexX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1a7xX3xX209xX2xX205xXbxX2b3xX1aexXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX7fxX7fxXdxX17exX31xX6xX20xX1xX6xXexXdxX16xX1xX17exX11bxX16xX7fxX16xX10xX200xX7xX7fxX203xX203xX2xX42exX7fxX2xX209xX209xX34xX203xX203xX349xX205xX2xX2xX20fxXexX20fxX209xX203xX206xX42exX5xX205xX17exX21cxXbxX17xX21fxX14xX9xX349xX2xX210xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX4xX6xX20xX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xX4axX16xX17xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX54xX16xX56xX3xX5xX59xX1bxX3xX4xX1xX5exX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xXaxX3xX200xXdxX34xXexX1xX9xXaxX42exX2xX20fxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX209xX2xX205xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX20xX16xXaxX12xX77xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX38xXf3xX394xX4xX3xXbxX1xX1axX16xX3xX5xX20xXb5xXdxX3xX38xX514xX3xX4xX461xX3xX7xX130xX3xX31xXe52xXdxX3xX34xXf3x1b254xX16xX17xX3xXbxX1xXe3fxX3xX1xX394xXbxX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xXaxX965xXb5xXexX3xX38xXf3xX394xX4xX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX11bxX14fxXdxX3xX209xX3xX1dxX1614xX3xX16xX4axX16xX17xX3xX5xX59xX3xX1dxX1xXfexX16xX17xX3xX1xX3e1xX3xX34xX753xX3xX34xX59xX16xX17xX17exX3xX965xX48exXdxX3xX16xX17xX8e3xX3xX17xXdxX39xX20xX3xX11bxXdxX104xX16xX3xXbxX1xX1fxXdxX3xXexX1xX10xX20xX3xX7xX39xXexX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX14xX20xX16xX17xX3xXa7xX15xX39xX3xXexX14xX4b1xX16xX1xX3xX17xXdxX1fxX16xX17xX3xX34xXb5xX12dxX1aexX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxX888xX16xX56xX3xXbxX1xX1axX16xX3xX5xX20xXb5xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX31xXb5xX16xX3xX4xX461xX3xXexXd5xX3xX4xX1xX108xXexX3xX16xX17xX20xXb5xXdxX3xX16xX17xX9fxX3xX38xX514xX3xX4xX461xX3xX4xX1xXf3xX468xX16xX17xX3xXexX14xX4b1xX16xX1xX3xX31xXe52xXdxX3xX34xXf3xX198cxX16xX17xX3xXbxX1xXe3fxX3xX1xX394xXbxX56xX3xX4xX8e3xX16xX17xX3xX16xX1xXf3xX3xXexX4axX16xX17xX3xX4xXf3xXf4xX16xX17xX3xX14x12822xX16xX3xX5xX15xX12dxX888xX16xX3xXexX1xX104xX1bxX3xX38xXd5xXdxX3xX11bxX14fxXdxX3xX4xX39xX4xX3xX31xXb5xX16xX3xX1dxX1614xX3xX16xX4axX16xX17xX3xX4xX70axX16xX3xX4xX1xXf3xX6xX3xX38xXf3xX394xX4xX3xXexXd5xXexX9c9xX56xX3xX17xXdxX39xX20xX3xX11bxXdxX104xX16xX3xX77xX20xX59xX16xX17xX3xXcxX1xX758xX3xX77xX15xX50xX56xX3xXcxXe6xX3xXexX14xXf3xX487xX16xX17xX3xXexXe6xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX31xXdxX50xXexX17exX0xX7fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18exX20xX34xX12dxXaxX12xX2exX461xX3xXexX1xX514xX3xXexX1xX108xX12dxX56xX3xX4xX39xX4xX3xX31xX54xX4xX3xXbxX1xX8a8xX3xX1xX15xX12dxX16xX1xX56xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX11bxX59xX3xX16xX1xX59xX3xXexX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX487xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX38xX6xX16xX17xX3xX16xX17xX59xX12dxX3xX4xX59xX16xX17xX3xX4xX20xXdxX3xXexX14xX6fxX16xX17xX3xX1xXf3xX14fxX16xX17xX3xX17xXdxX39xX20xX3xX34xX8a8xX4xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xX1xX461xX6xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX38xX39xXbxX3xXc1xX16xX17xX3xX4xX39xX4xX3xXexXdxX104xX15xX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX17exX3xX2exX39xX4xX3xX4xX15xX48exX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX38xXf3xX394xX4xX3xXexXe6xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xX16xX17xX59xX12dxX3xX4xX59xX16xX17xX3xX4xX461xX3xX7xXc1xX4xX3xX1xX42axXexX3xX11bxX59xX3xX1bxXc1xX4xX3xX38xX48exX3xXbxX1xXe6xX3xX31xXdxX50xX16xX56xX3xX11bxX11cxX6xX3xXexX14xX487xX3xXexX1xX59xX16xX1xX3xX7xX1axX16xX3xX4xX1xX468xXdxX3xX16xX15xXfexXdxX3xX34xXf3xX198cxX16xX17xX3xX16xXdxX3e1xX1bxX3xX12dxX104xX15xX3xXexX1xX24xX4xX1xX3xX16xX17xX20xXb5xXdxX3xX16xX17xX9fxX3xX11bxX59xX3xX5xX59xX3xX1xX59xX16xX1xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xXa7xX15xX6xX16xX3xXexX14xX6fxX16xX17xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX39xX4xX3xX10xX1bxX3xXexX14xX20xX16xX17xX3xX1xX59xX16xX1xX3xXexX14xX4b1xX16xX1xX3xX11bxXf3xX468xX16xX3xX14xX6xX3xXexX1xX50xX3xX17xXdxX14fxXdxX17exX0xX7fxXbxX12xX0xX34xXdxX11bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX14xX10xX5xX6xXexX10xX34xXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b6xXexX1xX15xX1bxX31xX1b6xX6xX16xX34xX1b6xX7xX6xXbxX20xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxX1xXdxX3e1xX15xX3xX4xX468xX3xX1xX48exXdxX3xX1xX108xXbxX3xX34x1024bxX16xX3xX4xX1xXf4xX3xX38xX461xX16xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xXexXb5xXdxX3xX4xX15xX48exX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXcxX647xX112xX62axX4e8xX3xX17exX17exX17exXaxX3xX1xX14xX10xX1b9xX9xXaxX7fxX17xXdxX6xX20xX1b6xX34xX15xX4xX7fxX16xX1xXdxX10xX15xX1b6xX4xX20xX1b6xX1xX20xXdxX1b6xX1xX6xXbxX1b6xX34xX6xX16xX1b6xX4xX1xX20xX1b6xX34xX20xX16xX1b6xX1xX20xX4xX1b6xX7xXdxX16xX1xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX16xX1xX1b6xXexX6xXdxX1b6xX4xX15xX20xX4xX1b6xXexX1xXdxX1b6xXexXdxX10xX16xX17xX1b6xX6xX16xX1xX1b6xXexX20xX10xX1b9xX5xX1b6xX4xX1xX6xX5xX5xX10xX16xX17xX10xX1b6xX203xX205xX203xX2xX1b6xX203xX205xX203xX203xX7fxX203xX203xX206xX205xX20fxX203xX17exX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX7fxX1bxX10xX34xXdxX6xX7fxX2xX203xX205xX7fxX16xX10xX200xX7xX7fxX203xX203xX2xX203xX7fxX2xX203xX209xX34xX349xX2xX349xX20fxX349xX2xX42exXexX349xX42exX206xX42exX5xX2xX205xX1b6xX31xX2xX17exX21cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX4xX6xX20xX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xX4axX16xX17xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX54xX16xX56xX3xX5xX59xX1bxX3xX4xX1xX5exX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxX6xX12xX0xX34xXdxX11bxX12xX0xX7xXexX14xX20xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9dxX1xXdxX3e1xX15xX3xX4xX468xX3xX1xX48exXdxX3xX1xX108xXbxX3xX34xX1d05xX16xX3xX4xX1xXf4xX3xX38xX461xX16xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xXexXb5xXdxX3xX4xX15xX48exX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXcxX647xX112xX62axX4e8xX3xX17exX17exX17exXaxX3xX1xX14xX10xX1b9xX9xXaxX7fxX17xXdxX6xX20xX1b6xX34xX15xX4xX7fxX16xX1xXdxX10xX15xX1b6xX4xX20xX1b6xX1xX20xXdxX1b6xX1xX6xXbxX1b6xX34xX6xX16xX1b6xX4xX1xX20xX1b6xX34xX20xX16xX1b6xX1xX20xX4xX1b6xX7xXdxX16xX1xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX16xX1xX1b6xXexX6xXdxX1b6xX4xX15xX20xX4xX1b6xXexX1xXdxX1b6xXexXdxX10xX16xX17xX1b6xX6xX16xX1xX1b6xXexX20xX10xX1b9xX5xX1b6xX4xX1xX6xX5xX5xX10xX16xX17xX10xX1b6xX203xX205xX203xX2xX1b6xX203xX205xX203xX203xX7fxX203xX203xX206xX205xX20fxX203xX17exX1xXexX1bxXaxX12xX9dxX1xXdxX3e1xX15xX3xX4xX468xX3xX1xX48exXdxX3xX1xX108xXbxX3xX34xX1d05xX16xX3xX4xX1xXf4xX3xX38xX461xX16xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xXexXb5xXdxX3xX4xX15xX48exX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXcxX647xX112xX62axX4e8xX3xX17exX17exX17exX0xX7fxX6xX12xX0xX7fxX7xXexX14xX20xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX3fcxX70axX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4xX108xXbxX3xXexXc7xX16xX1xX3xX4xX15xX48exX4xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xXcxX647xX112xX62axX4e8xX3xX2exX1xX6xX5xX5xX10xX16xX17xX10xX3xX34xX59xX16xX1xX3xX4xX1xX20xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexXdxX514xX15xX3xX1xX6fxX4xX56xX3xXcxX77xX2exX3b7xX3xX11bxX59xX3xXcxX77xXf8xXcxX3xXexXb5xXdxX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX38xX6xX16xX17xX3xX38xXf3xX394xX4xX3xX16xX1xXdxX3e1xX15xX3xX31xX54xX4xX3xXbxX1xX8a8xX3xX1xX15xX12dxX16xX1xX3xX11bxX59xX3xX4xX39xX4xX3xX10xX1bxX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXa7xX15xX6xX16xX3xXexX1axX1bxX56xX3xX31xX487xXdxX3xX4xX15xX48exX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX6xX16xX17xX3xX38xX50xX16xX3xX16xX1xXdxX3e1xX15xX3xX5xX394xXdxX3xX24xX4xX1xX3xXexX14xX104xX16xX3xX4xX1xXe35xX16xX17xX3xX38xXf3xXf4xX16xX17xX3xXbxX1xX39xXexX3xXexX14xXdxX514xX16xX3xX16xX4axX16xX17xX3xX5xX130xX4xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX56xX3xX4xX8e3xX16xX17xX3xX16xX1xXf3xX3xX4xX468xX3xX1xX48exXdxX3xXf3xX15xX3xXexXdxX104xX16xX3xX2b3xX76cxXexX3xXexX15xX12dxX514xX16xX3xX38xXd5xXdxX3xX11bxX14fxXdxX3xX16xX1xXdxX3e1xX15xX3xXexX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX38xXb5xXdxX3xX1xX6fxX4xX3xXexX14xX104xX16xX3xX1dxX1xXac6xXbxX3xX4xX1fxX3xX16xXf3xX14fxX4xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xX7fxX34xXdxX11bxX12xX0xX7fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX349xX42exX203xX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX34xX130xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xXaxX3xX1xX14xX10xX1b9xX9xXaxX7fxX17xXdxX6xX20xX1b6xX34xX15xX4xX7fxX349xX42exX203xX1b6xXexX1xXdxX1b6xX7xXdxX16xX1xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX16xX1xX1b6xXexX1xX6xX1bxX1b6xX34xX15xX1b6xX1dxX12dxX1b6xXexX1xXdxX1b6xX4xX1xX15xX16xX17xX1b6xX4xX1xXdxX1b6xXexXdxX10xX16xX17xX1b6xX6xX16xX1xX1b6xXa7xX15xX20xX4xX1b6xXexX10xX1b6xX4xX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX7fxX203xX203xX223xX2xX2xX203xX17exX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX7fxX1bxX10xX34xXdxX6xX7fxX2xX203xX205xX7fxX16xX10xX200xX7xX7fxX203xX203xX205xX206xX7fxX2xX209xX209xX34xX209xX2xX203xX20fxX206xX205xX349xXexX206xX2xX2xX210xX20fxX5xX205xX17exX21cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX4xX6xX20xX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xX4axX16xX17xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX54xX16xX56xX3xX5xX59xX1bxX3xX4xX1xX5exX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxX6xX12xX0xX34xXdxX11bxX12xX0xX7xXexX14xX20xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX349xX42exX203xX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX34xX130xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xXaxX3xX1xX14xX10xX1b9xX9xXaxX7fxX17xXdxX6xX20xX1b6xX34xX15xX4xX7fxX349xX42exX203xX1b6xXexX1xXdxX1b6xX7xXdxX16xX1xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX16xX1xX1b6xXexX1xX6xX1bxX1b6xX34xX15xX1b6xX1dxX12dxX1b6xXexX1xXdxX1b6xX4xX1xX15xX16xX17xX1b6xX4xX1xXdxX1b6xXexXdxX10xX16xX17xX1b6xX6xX16xX1xX1b6xXa7xX15xX20xX4xX1b6xXexX10xX1b6xX4xX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX7fxX203xX203xX223xX2xX2xX203xX17exX1xXexX1bxXaxX12xX349xX42exX203xX3xXexX1xX24xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX34xX130xX3xX1dxXb9xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX0xX7fxX6xX12xX0xX7fxX7xXexX14xX20xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX365xXb9xX3xXexX1xXdxX3xX34xX20xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX9dxX17xX20xXb5xXdxX3xX16xX17xX9fxX3xX3abxX15xXd5xX4xX3xXexX50xX3xX9dxX10xX200xX3xX3b7xXbxX6xX4xX10xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX11bxX59xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX365xX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX3dbxX12dxX3xXa7xX15xX12dxX3e1xX16xX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX112xX3f9xX2exX3xX3fcxX9dxX20fxX205xX349xX3xXbxX1xXd5xXdxX3xX1xX394xXbxX3xXexXe6xX3xX4xX1xXc1xX4xX3xXexXb5xXdxX3xXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xXf8xX1xXe6xX3xXexX1xXfexX16xX17xX3xX5xXdxX104xX16xX3xX4xX108xXbxX3xX66xX5xX31xX10xX14xXexX3xX112xXdxX16xX7xXexX10xXdxX16xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xX7fxX34xXdxX11bxX12xX0xX7fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX38xX340xX15xX3xXexXdxX104xX16xX3xX487xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX16xX4axX16xX17xX3xX5xX130xX4xX3xXcxXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX31xXb89xX16xX17xX3xX17exX17exX17exXaxX3xX1xX14xX10xX1b9xX9xXaxX7fxX17xXdxX6xX20xX1b6xX34xX15xX4xX7fxXexX14xX15xX20xX16xX17xX1b6xX1xX20xX4xX1b6xX34xX6xX15xX1b6xXexXdxX10xX16xX1b6xX20xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX16xX1xX1b6xX34xX6xX16xX1xX1b6xX17xXdxX6xX1b6xX16xX6xX16xX17xX1b6xX5xX15xX4xX1b6xXexXdxX10xX16xX17xX1b6xX6xX16xX1xX1b6xX4xX15xX6xX1b6xX1xX20xX4xX1b6xX7xXdxX16xX1xX1b6xX31xX6xX16xX17xX1b6xX4xX1xX15xX6xX16xX1b6xX4xX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX7fxX203xX2xX20fxX42exX203xX206xX17exX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX7fxX1bxX10xX34xXdxX6xX7fxX2xX203xX205xX7fxX16xX10xX200xX7xX7fxX203xX2xX203xX223xX7fxX2xX20fxX20fxX34xX209xX205xX42exX209xX203xX20fxX210xXexX349xX349xX2xX5xX209xX1b6xX6xX203xX17exX21cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXexX1xX24xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX4xX6xX20xX3xX1dxX1xX1fxX3xX16xX4axX16xX17xX3xXexXdxX50xXbxX3xX4xX54xX16xX56xX3xX5xX59xX1bxX3xX4xX1xX5exX3xXexXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xXaxX3xX7fxX12xX0xX7fxX6xX12xX0xX34xXdxX11bxX12xX0xX7xXexX14xX20xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX38xX340xX15xX3xXexXdxX104xX16xX3xX487xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX16xX4axX16xX17xX3xX5xX130xX4xX3xXcxXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX31xXb89xX16xX17xX3xX17exX17exX17exXaxX3xX1xX14xX10xX1b9xX9xXaxX7fxX17xXdxX6xX20xX1b6xX34xX15xX4xX7fxXexX14xX15xX20xX16xX17xX1b6xX1xX20xX4xX1b6xX34xX6xX15xX1b6xXexXdxX10xX16xX1b6xX20xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX16xX1xX1b6xX34xX6xX16xX1xX1b6xX17xXdxX6xX1b6xX16xX6xX16xX17xX1b6xX5xX15xX4xX1b6xXexXdxX10xX16xX17xX1b6xX6xX16xX1xX1b6xX4xX15xX6xX1b6xX1xX20xX4xX1b6xX7xXdxX16xX1xX1b6xX31xX6xX16xX17xX1b6xX4xX1xX15xX6xX16xX1b6xX4xX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX7fxX203xX2xX20fxX42exX203xX206xX17exX1xXexX1bxXaxX12xXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX38xX340xX15xX3xXexXdxX104xX16xX3xX487xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX16xX4axX16xX17xX3xX5xX130xX4xX3xXcxXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX4xX5exX6xX3xX1xX6fxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX31xXb89xX16xX17xX3xX17exX17exX17exX0xX7fxX6xX12xX0xX7fxX7xXexX14xX20xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX3b7xX1059xX3xX34xX8a8xX16xX17xX3xX4xX1xXc1xX16xX17xX3xX4xX1xXc7xX3xX2exX6xX1bxX31xX14xXdxX34xX17xX10xX3xX38xX514xX3xX38xX39xX16xX1xX3xX17xXdxX39xX3xX1dxX50xXexX3xXa7xX15xX1fxX3xX1xX6fxX4xX3xXcxXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX56xX3xXcxX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xXcxXdxX514xX15xX3xX1xX6fxX4xX56xX3xXcxX77xX2exX3b7xX3x12cd5xX3xXcxX77xXf8xXcxX3xX66xX5xX31xX10xX14xXexX3xX112xXdxX16xX7xXexX10xXdxX16xX3xX5xX59xX3xXexX14xXf3xXf4xX16xX17xX3xX1xX6fxX4xX3xX38xX340xX15xX3xXexXdxX104xX16xX3xX487xX3xX77xX59xX3xXcxX7bxX16xX1xX3xX5xX130xX6xX3xX4xX1xX6fxX16xX3xXexX1xX1059xX3xXexX1xX39xX4xX1xX3xX16xX59xX12dxX3xX38xX514xX3xX1xXf3xX14fxX16xX17xX3xXexX14fxXdxX3xX38xX340xX15xX3xX14xX6xX3xXcxXdxX50xX16xX17xX3xX66xX16xX1xX3xX38xXb5xXexX3xX4xX1xX15xX15fxX16xX3xXa7xX15xXd5xX4xX3xXexX50xX17exX0xX7fxXbxX12xX0xX7fxX34xXdxX11bxX12xX0xX7fxX5xXdxX12xX0xX7fxX15xX5xX12xX0xX34xXdxX11bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX7fxX34xXdxX11bxX12xX0xX7fxX34xXdxX11bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX15xXexX1xX20xX14xXaxX12xXf8xX17exX3b7xX0xX7fxXbxX12
P.S