“Nhất thể hóa” cấp xã - Cần nhất là con người
Hơn 10 năm thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đặt ra nhiều vấn đề, nhưng quan trọng nhất vẫn là con người.
2ef4x8182x4b78xc0b6xdbc0xa9d1x4c7dx80a6x84bcxX7x9d9fxd7bex4f84x3c55xcdfbx356exX5xb9e3xXax9da0xXax586bxX1xadf9xXexX3xXexX1x4db7xX3xX1x8e45xX6xXaxX3xX4xX16xXbxX3x417exa54cxX3x7b6dxX3xc2caxadfbxda0cxX3xX2dxX1xX16xXexX3xX5x7c20xX3xX4xbbefxX2dxX3xX2dxc4f0x45b9xa427xXdxX0xb8acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb8c5xX10xX6x7ba4xXaxX12xX50xd236xX2dxX3xX2xa499xX3xX2dx6930x598bxX3xXexX1x3ef0xX3x4f24xXdxX1bxX5fxX3xX5fx6921xX3xX1x6010xX2dxX1xX3xa5acxX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xca57xd411xX3xX65xcd46xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXex62d4xX4xX1xX3xc3ddxX72xX14x565fxX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xX3xX65x9efcxXexX3xa9e0xX6xX3xX2dxX1xXdxbc23x74aexX3x74afxX16xX2dxX3xX65xXacx6253xX3xX2dxX1xX3dxX2dxX3cxX3x6ca2xXadxX6xX2dxX3xXexXa6x42b6xX2dxX3cxX3xX2dxX1xX16xXexX3xXafxaafcxX2dxX3xX5xX35xX3xX4xX38xX2dxX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdx9487xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xc1d3xX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xX3xXexX1x9a31xX4xX3xX1xXdx9300xX2dxX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX3cxXdxX6xX2dxX3xXbdxXadxX6xX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX16xX7exXb5xX3xb035xX3xX2dxX1xXdxXacxXadxX3xX2dxX57xXdxX3xX4xX1exX3xX1xXdxX132xXadxX3xXbdxXadxa1ebxX3xXa6xa65fxX3xX2dx5300xXexXb5xX3xX5xX35xX3xX65xa01fxX2dxX3cxX3xX5xX12dxX4xX3xXbxX1x953axXexX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX2dxX1xX6xX2dxX1xXb5xX3xXexX38xX35xX2dxX3xX53xXdxX132xX2dxd0d0xX3xX2dxX3cxX3dxa12axX4xX3xX5x84ccxXdxXb5xX3xX15cxX3xX2dxX1x8116xX2dxX3cxX3xX4xX1x8906xX3x5989xX1xX18axX4xX3xX5xX1acxXdxX3xX5xX35xX3xX5xX12dxX4xX3xX4xX172xX2dxXb5xX3xXexX1xdb2exX5fxX3xX4xX1xX63xX3xX3cxb95fxX7exX3xX1xX1d3xXadxX3xXbdxXadxX172xX3xXexXdx8a38xXadxX3xX4xX12dxX4xX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX2dxX1xa51axXddxX3xX50xX57xX2dxX3xX2xX5bxX3xX2dxX5exX5fxX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xX65xXa3xXexX3xXa6xX6xX3xX2dxX1xXdxXacxXadxX3xXafxX16xX2dxX3xX65xXacxXb5xX3xX2dxX1xX3dxX2dxX3cxX3xXbdxXadxX6xX2dxX3xXexXa6xXc4xX2dxX3cxX3xX2dxX1xX16xXexX3xXafxXcexX2dxX3xX5xX35xX3xX4xX38xX2dxX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX0xX7xXexXa6xX38xX2dxX3cxX12xX14xX57xXdxX3xXexX1acxX38xX3xX65xX180xXexX3xXbxX1xX18axXb5xX3xX65xX1acxXexX3xX1xXdxX132xXadxX3xXbdxXadxX172xXddxXddxXddxX0xX41xX7xXexXa6xX38xX2dxX3cxX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12x9eb4xXadxX172xX2dxX3cxX3xX14xXdxX2dxX1xX3xX5xX35xX3xX65xX92xX6xX3xXbxX1xX3dxX57xX2dxX3cxX3xXexXdxX1e8xX2dxX3xXbxX1xX38xX2dxX3cxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xX4xX1xX7dxX3xXexXa6xX3dxX57xX2dxX3cxX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xXadx8825xX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xX3xXex7607xX3xX2dxX5exX5fxX3x4a41xX5bxX5bx524dxXddxX3xd2a6xbc21xX2dxX3xX2dxX6xX7exXb5xX3xX4xX1exX3xXexX1xX1bxX3xX1bcxX1xd42dxX2dxX3cxX3xX65xX92xX2dxX1xX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX4xX1exX3xX1xXdxX132xXadxX3xXbdxXadxX172xX3xXa6xX16xXexX3xXa6xX175xX3xXa6xX35xX2dxX3cxXb5xX3xX3cxX1exXbxX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX65x7af6xXdxX3xX5fx73f5xXdxX3xXbxX1xX3dxX57xX2dxX3cxX3xXexX1x7807xX4xX3xX5xX27xX2dxX1xX3xX65xX1acxX38xX3xX4xX7dxX6xX3xX324xX172xX2dxX3cxXddxX3xXcxX1xX35xX2dxX1xX3xXbxX1xb027xX3xX50xX1acxX3x4d5exX38xX2dxX3cxX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX65xX6xX2dxX3cxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX15cxX3xX2xX5bxX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxX3xXexXa6xX1e8xX2dxX3xXexX36axX2dxX3cxX3xX7xX398xX3xX31exX5bxX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6x739axX5xX10xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX5fxX6xXa6xX3cxXdxX2dx3e3dxX3xX31exXbxX26xX3xX6xXadxXexX38xX1a3xXaxX12xX0xXexX411xX38xX53xX7exX12xX0xXexXa6xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX5fxX3cxX3xX7xXa6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX422xX41xX41xXdxXddxX411xX6xX38xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXddxXafxX2dxX41xX2dxX10x90ccxX7xX41xX2x8985x6961xX464xX41xX464xX464xX53xX5bxX5bx5f5dxX31exX2x3630x4643xXexX31exX464xX31exX5bxX5xX5bxXddx8ebdxXbxX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5fxX7xX29xXbxX1xX38xXexX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX1xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX1xX38xX6xX3xX4xX6xXbxX3xX26xX6xX3xX4xX6xX2dxX3xX2dxX1xX6xXexX3xX5xX6xX3xX4xX38xX2dxX3xX2dxX3cxXadxX38xXdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXa6xX12xX0xXexXa6xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX6xXbxXexXdxX38xX2dxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX26xXexX29xX6xX5xXdxX3cxX2dxX422xX3xX47axXadxX7xXexXdx507bxX7exX1a3xXaxX12xXaxX14xX1xX16xXexX3xXexX1xX1bxX3xX1xX1exX6xXaxX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xX3xX3cxXdxX172xX5fxX3xXexX1xX3exXdxX3xX3cxXdxX6xX2dxX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX1bcxX1xX6xXdxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xX3xX2dxX1xX3dxX2dxX3cxX3xX4xX1xXc4xX2dxX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xX65xX18axXbxX3xX37axX2dxX3cxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX53x4db9xXddxX3x4f3cx58a1xX2dxX1xX422xX3xc6d6xXcxbfadxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXa6xX12xX0xX41xXexX411xX38xX53xX7exX12xX0xX41xXexX6xX411xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12x687dxX1xX1exX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xXcxX1xX35xX2dxX1xX3xX7dxX7exX3xX50xX1acxX3xX39dxX38xX2dxX3cxXb5xX3xX99xX3dxX57xX2dxX3cxX3xXf3xX1acxX2dxX1xX3xX2bxX3dxX3exX2dxX3cxX3xX4xX1xX38xX3xX411xXdxX325xXexX422xX3xXcxX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX2dxX35xX7exX3xXexX1acxX38xX3xX7xX12dxX3xXexX1xX398xX2dxX3cxX3xX2dxX1xX16xXexX3xX4xX6xX38xX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xX1xX38xX1acxXexX3xX65xX180xX2dxX3cxXb5xX3xX411xX172xX38xX3xX65xX172xX5fxX3xX5fxXc4xXdxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xX3xXexX1xX6bxX2dxX3cxX3xXexXdxX2dxX3xX65xX325xX2dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX5xX35xX3xX65xX325xX2dxX3xX96xX72xX14xX99xXb5xX3xX1bcxX1xaf04xX4xX3xXbxX1xad38xX4xX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xXexX6exX2dxX1xX3xXexXa6xX1acxX2dxX3cxX3xXexX1xXdxX325xXadxX3xXexX1xX398xX2dxX3cxX3xX2dxX1xX16xXexX3xX3cxXdxX1b4xX6xX3xX4xX1xX7dxX3xXexXa6xX3dxX57xX2dxX3cxX3xXafxX35xX3xXexX36axX3xX4xX1xX37axX4xX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxXb5xX3xXexX3dxX3xXexX3dxX15cxX2dxX3cxX3xXexXa6xX6bxX2dxX3cxX3xX4xX1xX3exXb5xX3xX2f3xX3xX5xX1acxXdxXb5xX3xX65xb976xX2dxX3xX65x9eeexX7exX3xXexXa6xX18axX4xX1xX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12x405bxXdxX132xX4xX3xd495xX2dxX1xX16xXexX3xXexX1xX1bxX3xX1xX1exX6xa062xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX37axX4xX3xX53xX6xX2dxX1xXb5xX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xX65xX37axX2dxX3cxX3xX65xX2cxXadxX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xX3xX2dxX659xX5fxX3xX4xX1xX659xX4xXb5xX3xX1bcxX92xXbxX3xXexX1xX3exXdxX3xX1xX57xX2dxX3xX4xX18axX4xX3xX1xX38xX1acxXexX3xX65xX180xX2dxX3cxX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX172xX3xX1xX132xX3xXexX1xX398xX2dxX3cxX3xX4xX1xX63xX2dxX1xX3xXexXa6xX92xX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xXbdxXadxX18axX3xXexXa6xX6exX2dxX1xX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX1bcxX1xX6xXdxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX4xX18axX4xX3xX4xX1x9302xX3xXexXdxX1e8xXadxXb5xX3xX1bcxX325xX3xX1xX38xX1acxX4xX1xX3xXbxX1xX18axXexX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX1bcxXdxX2dxX1xX3xXexX325xX3xX29xX3xX26xX27xX3xX1xX180xXdxXb5xX3xX7xX36exX5fxX3xX26xde71xX3xX5x4506xX3xX2dxX1xX1b4xX2dxX3cxX3xXafxX3dxX36exX2dxX3cxX3xX5fxX659xX4xXb5xX3xX5xX132xX4xX1xX3xX5xX1acxX4xX3xXbxX1xX18axXexX3xX7xXdxX2dxX1xXddxX3xXcxX78fxX2dxX1xX3xX2a5xXadxX172xX2dxX3cxX3xX14xXdxX2dxX1xX3xX65xX6xX2dxX3cxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX411xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX4xX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX15cxX3xX464xX321xX3xXexXa6xX1e8xX2dxX3xXexX36axX2dxX3cxX3xX7xX398xX3xX2xX471xX321xX3xX26xX27xXddxX3xXf3xX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX2dxX35xX7exX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xX65xX18axX2dxX1xX3xX3cxXdxX18axX3xXbxX1xX6c4xX3xX1xX1a8xXbxXb5xX3xX3cxX1exXbxX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xXbxX1xX18axXexX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX1bcxXdxX2dxX1xX3xXexX325xX3xX29xX3xX26xX27xX3xX1xX180xXdxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX411xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX411xX5xX2dxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX411xX6xX4xX1bcxX3cxXa6xX38xXadxX2dxX53xX29xX4xX38xX5xX38xXa6xX422xX3xab93xX53xX501xX501xX5bxX501xX464xX1a3xX3xX460xXdxX53xXexX1xX422xX3xX321xX5bxX5bxXbxX26xX1a3xX3xX5fxX6xXa6xX3cxXdxX2dxX29xX5xX10xX501xXexX422xX3xX6xXadxXexX38xX1a3xX3xX5fxX6xXa6xX3cxXdxX2dxX29xXa6xXdxX3cxX1xXexX422xX3xX6xXadxXexX38xX1a3xXaxX12xX0xXexX411xX38xX53xX7exX12xX0xXexXa6xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX6f1xX14xX1xX16xXexX3xXexX1xX1bxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX37axX4xX3xX53xX6xX2dxX1xX3xXbxX1xX18axXexX3xX1xXadxX7exX3xX1xXdxX132xXadxX3xX5xX12dxX4xX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xX5xX27xX2dxX1xX3xX65xX1acxX38xX3xX65xXdxXacxXadxX3xX1xX35xX2dxX1xXb5xX3xX3cxXdxX172xX5fxX3xXexX1xX7dxX3xXexX65exX4xXb5xX3xXexX1xX3exXdxX3xX3cxXdxX6xX2dxX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX1bcxX1xX6xXdxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xX3xX2dxX1xX3dxX2dxX3cxX3xX65xdd93xXdxX3xX1xX1f7xXdxX3xXbxX1xX172xXdxX3xX4xX1xXc4xX2dxX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xXexX1dbxX5fxX3xX1xXadxX7exX325xXexXb5xX3xXexXa6xX18axX4xX1xX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxXb5xX3xX4xX1exX3xXexXa6xX6exX2dxX1xX3xX65xX180xXb5xX3xX2dxX5exX2dxX3cxX3xX5xX12dxX4xXb5xX3xX7xX37axX4xX3xX1bcxX1xX1f7xX10xXb5xX3xX411xXdxX325xXexX3xXbxX1xX1dbxX2dxX3xXafxX6xXdxX3xX411xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX1bcxX1xXdxX3xX5xX27xX2dxX1xX3xX65xX1acxX38xXb5xX3xX4xX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX1bcxX1xXdxX3xX65xXdxXacxXadxX3xX1xX35xX2dxX1xXb5xX3xX65xXacxX3xX4xX6xX38xX3xXexXa6xX18axX4xX1xX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xX2dxX1e8xXadxX3xX3cxX3dxX57xX2dxX3cxX3xX4xX7dxX6xX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xX65xX37axX2dxX3cxX3xX65xX2cxXadxX6fexX3xX29xX3x8f27xX2dxX3cxX3xX14xX3cxXadxX7exX56fxX2dxX3xX6ecxXdxX132xXexX3xX50xX6c4xX2dxX3cxXb5xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX324xX172xX2dxX3cxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxX3xX324xX6bxX2dxX3cxX3xX6ecxX132xX3xX572xXcxX5aaxXddxX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX50xX38xX18axX57axXddxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXa6xX12xX0xX41xXexX411xX38xX53xX7exX12xX0xX41xXexX6xX411xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxX5aaxXddxX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX50xX1exX6xX3xX572xXexX78fxX2dxX1xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX50xX1exX6xX57axX3xX1xXdxX132xX2dxX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX1bcxX1xX6xXdxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX15cxX3xX2xX31exX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxXb5xX3xX26xX27xX3xXexXa6xX1e8xX2dxX3xXexX36axX2dxX3cxX3xX7xX398xX3xX465xX464xX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxXb5xX3xX26xX27xXddxX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX324xX172xX2dxX3cxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxX3xX324xX6bxX2dxX3cxX3xX6ecxX132xXb5xX3xX14xX3cxXadxX7exX56fxX2dxX3xX6ecxXdxX132xXexX3xX50xX6c4xX2dxX3cxX3xX4xX1xX38xX3xX411xXdxX325xXexX422xX3xXf3xX180xXexX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xX3cxX18axX2dxX1xX3xX6f1xX1xX6xXdxX3xXafxX6xXdxX6fexX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xXb5xX3xXexXa6xX18axX4xX1xX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xX2dxXa3xX2dxX3cxX3xX2dxXacxX3xX1xX57xX2dxXb5xX3xX2dxX1xX3dxX2dxX3cxX3xX3cxXdxX172xX5fxX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xX1bcxX1xX38xX172xX2dxX3cxX3xd3ccxX5bx5943xX3xXexX1xX3exXdxX3xX3cxXdxX6xX2dxX3xX1xXc4xXbxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXa6axX2dxX3cxX3xX39dxX1e8xX3xX324xX6exX2dxX1xX3xXf3xX27xX38xX3xX4xX1exX3xXc04xX3xX2dxX5exX5fxX3xX5xX35xX5fxX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX324xX172xX2dxX3cxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxX3xX324xX6bxX2dxX3cxX3xX2bxX3dxX57xX2dxX3cxXb5xX3xX5fxX36exXdxX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xXbxX1xX1dbxX2dxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXacxX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxX3xX324xXdxX132xX2dxX3xX72xXdxX1e8xX2dxX3xX4xX6c4xX2dxX3cxX3xXexXa6xX1e8xX2dxX3xX65xX92xX6xX3xX411xX35xX2dxX3xXcxX5aaxXddxX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX50xX1exX6xXb5xX3xXexX1xX10xX38xX3xX4xX1xX7dxX3xXexXa6xX3dxX57xX2dxX3cxX3xX411xX398xX3xXexXa6xX63xX3xX5xX27xX2dxX1xX3xX65xX1acxX38xX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xXbxX1xX172xXdxX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xX65xX92xX6xX3xXbxX1xX3dxX57xX2dxX3cxXb5xX3xX4x75a2xX2dxX3cxX3xX65xX172xX5fxX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX37axX4xX3xX53xX6xX2dxX1xX0xX411xX12xXddxX0xX41xX411xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxX78fxX2dxX1xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX50xX1exX6xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX4xX1exX3xX1xX57xX2dxX3xX31exX5bxX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxXb5xX3xX26xX27xX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xXddxX3xX5aaxX1xX1exX3xXcxXa6xX3dxX15cxX2dxX3cxX3xX72xX6xX2dxX3xXcxX36axX3xX4xX1xX37axX4xX3xXcxX78fxX2dxX1xX3xX7dxX7exX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX50xX1exX6xXb5xX3xXcxXa6xX2cxX2dxX3xX2a5xXadxX398xX4xX3xX50xXadxX7exX3xX4xX1xX38xX3xXa6xc61dxX2dxX3cxX422xX3xX324xX1dbxX7exX3xX5xX35xX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xXexX398xXexXb5xX3xX2dxX1xX3dxX2dxX3cxX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX1exX3xXbdxXadxX7exX3xX65xX92xX2dxX1xX3xXbxX1xX1dbxX2dxX3xX65xX92xX2dxX1xX3xXbdxXadxX7exXacxX2dxXb5xX3xX2dxX3cxX1x7562xX6xX3xXafxX65exX3xX4xX65exX3xXexX1xX1bxX3xX3cxX659xX2dxX3xXafxX36exXdxX3xX411xX36axX2dxX3xXbxX1xX1d3xX2dxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxX65exXb5xX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xX35xX2dxX1xX3xX53xX1dbxX2dxX3xX4xX1xX7dxX3xX65xXdxX3xX65xX6bxXdxX3xXafxX36exXdxX3xXexX5exX2dxX3cxX3xX4xX3dxX3exX2dxX3cxX3xX1bcxXdxX1bxX5fxX3xXexXa6xX6xXb5xX3xX3cxXdxX18axX5fxX3xX7xX18axXexXddxX3xX50xX3dxX36exX2dxX3cxX3xXexX36exXdxX3xX5fxX65exX4xX3xXexXdxX1e8xXadxX3xX26xX1dbxX7exX3xX53xX12dxX2dxX3cxX3xX411xX180xX3xX5fxX18axX7exX3xXexXdxX2dxX1xX3xX3cxXc4xX2dxXb5xX3xX1xXdxX132xXadxX3xX5xX12dxX4xXb5xX3xX1xXdxX132xXadxX3xXbdxXadxX172xXb5xX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX6f1xX2dxX1xX16xXexX3xXexX1xX1bxX3xX1xX1exX6xX6fexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX37axX4xX3xX53xX6xX2dxX1xX3xX15cxX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xXb5xX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxXb5xX3xXexX78fxX2dxX1xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX50xX1exX6xX3xX65xX6xX2dxX3cxX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX1bcxX1xX6xXdxX3xX6f1xX2dxX1xX16xXexX3xXexX1xX1bxX3xX1xX1exX6xX6fexX3xX15cxX3xXexX1xX6bxX2dxXb5xX3xX411xX172xX2dxX3xXexX1acxXdxX3xX2dxX1xX1b4xX2dxX3cxX3xX2dxX57xXdxX3xX4xX1exX3xX65xXdxXacxXadxX3xX1bcxXdxX132xX2dxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxX78fxX2dxX1xX3xX2a5xXadxX172xX2dxX3cxX3xX14xX6xX5fxX3xX4xX1xXc4xX2dxX3xX2xX5bxX3xX26xX27xXb5xX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxX3xX411xX172xX38xX3xX65xX172xX5fxX3xX7exX1e8xXadxX3xX4xX2cxXadxXb5xX3xX65xXdxXacxXadxX3xX1bcxXdxX132xX2dxX3xX65xX1bxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xXddxX3xX324xX325xX2dxX3xX2dxX6xX7exXb5xX3xX46dxX3xX26xX27xXb5xX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxX3xXafxXcexX2dxX3xX65xX6xX2dxX3cxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX2dxX35xX7exXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxXa6xX3dxX15cxX2dxX3cxX3xX72xX6xX2dxX3xXcxX36axX3xX4xX1xX37axX4xX3xXcxX78fxX2dxX1xX3xX7dxX7exX3xX2a5xXadxX172xX2dxX3cxX3xX14xX6xX5fxXb5xX3xX39dxX1e8xX3xX6ecxX5exX2dxX3xX99xXd12xX2dxX3cxX3xX4xX1xX38xX3xX411xXdxX325xXexX422xX3xXf3xX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exXb5xX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xXb5xX3xX65xX27xX3xX3cxX1exXbxX3xXbxX1xX2cxX2dxX3xX2dxX1dbxX2dxX3cxX3xX4xX6xX38xX3xXexXa6xX18axX4xX1xX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xX4xX18axX3xX2dxX1xX1dbxX2dxX1a3xX3xX411xX172xX38xX3xX65xX172xX5fxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXexX18axX4xX3xX5xX27xX2dxX1xX3xX65xX1acxX38xXb5xX3xX4xX1xX78fxX3xX65xX1acxX38xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xXafxX35xX3xX7xX12dxX3xXexX36axX3xX4xX1xX37axX4xX3xX65xXdxXacxXadxX3xX1xX35xX2dxX1xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX1xX63xX2dxX1xX3xXbdxXadxX7exXacxX2dxX3xXexX1xXadxX1d3xX2dxX3xX5xX1a8xXdxX1a3xX3xXafxXdxX132xX4xX3xX26xX1dbxX7exX3xX53xX12dxX2dxX3cxX3xX2dxX3cxX1xX92xX3xXbdxXadxX7exX325xXexX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX7xX18axXexX3xX65xc684xX2dxX3cxX3xXafxX36exXdxX3xXexX1xX12dxX4xX3xXexX325xX3xX4xX7dxX6xX3xX65xX92xX6xX3xXbxX1xX3dxX57xX2dxX3cxXb5xX3xX4xX1exX3xXexX63xX2dxX1xX3xX1bcxX1xX172xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX38xX1a3xX3xX3cxXdxX172xX5fxX3xX411xX36exXexX3xX1bcxX1xX1dbxXadxX3xXexXa6xXadxX2dxX3cxX3xX3cxXdxX6xX2dxX3xXafxXacxX3xX1xX180xXdxX3xX1xXc4xXbxXb5xX3xX1bcxX92xXbxX3xXexX1xX3exXdxX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX1bcxX1xX6xXdxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX4xX1xX7dxX3xXexXa6xX3dxX57xX2dxX3cxX3xX65xX3dxX3exX2dxX3cxX3xX5xX398xXdxX3xX4xX7dxX6xX3xX324xX172xX2dxX3cxXb5xX3xX4xX1xX63xX2dxX1xX3xX7xX18axX4xX1xX3xXbxX1xX18axXbxX3xX5xXadxX1d3xXexX3xX4xX7dxX6xX3xX14xX1xX35xX3xX2dxX3dxX36exX4xX3xX65xX1acxXexX3xX1bcxX325xXexX3xXbdxXadxX172xX3xX4xX6xX38xXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX0xX7xXexXa6xX38xX2dxX3cxX12xXddxXddxXddxX14xX57xXdxX3xX1bcxX1xX1exX3xXafxX35xX38xX3xX4xXadxX180xX4xX3xX7xX398xX2dxX3cxX0xX41xX7xXexXa6xX38xX2dxX3cxX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxX78fxX2dxX1xX3xX50xX35xX3xX14xX6xX5fxX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX15cxX3xX321xX3xX26xX27xXb5xX3xX3cxXdxX6xXdxX3xX65xX38xX1acxX2dxX3xX31exX5bxX5bxX46dxX3xX29xX3xX31exX5bxX2xX470xX1a3xX3xX65xX325xX2dxX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xX1bcxd770xX3xX31exX5bxX2xX470xX3xX29xX3xX31exX5bxX31exX5bxXb5xX3xX4xX9a7xX2dxX3xX5xX1acxXdxX3xX53xXadxX7exX3xX2dxX1xX16xXexX3xX26xX27xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xXcxX1dbxX5fxX3xX572xX1xXadxX7exX132xX2dxX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX39dxXdxX1e8xX5fxX57axX3xX53xXadxX7exX3xXexXa6xX6exX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX2dxX35xX7exXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX50xXadxX7exX132xX2dxX3xX7dxX7exX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX39dxXdxX1e8xX5fxXb5xX3xX39dxX1e8xX3xX50xX38xX35xX2dxX3cxX3xXcxX1xXadxX7exX1e8xX2dxX3xX4xX1xX38xX3xX411xXdxX325xXexX422xX3xX6ecxXdxX132xX4xX3xX6f1xX2dxX1xX16xXexX3xXexX1xX1bxX3xX1xX1exX6xX6fexX3xX2dxX325xXadxX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX4xX1exX3xX2dxX1xX1b4xX2dxX3cxX3xX4xX18axX2dxX3xX411xX180xX3xX4xX1exX3xX65xX7dxX3xXbxX1xX6c8xX5fxX3xX4xX1xX16xXexXb5xX3xX2dxX5exX2dxX3cxX3xX5xX12dxX4xXb5xX3xXadxX7exX3xXexX63xX2dxXb5xX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXexX1dbxX5fxXb5xX3xX6xX5fxX3xX1xXdxX1bxXadxX3xX7xX1dbxXadxX3xX7xX659xX4xX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xX3xXexX1xX6exX3xX1bcxX1xX1exX3xX1xX38xX35xX2dxX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xXexX398xXexX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xXafxX65exXddxX3xX14xX1xX1b4xX2dxX3cxX3xX2dxX5exX5fxX3xX3cxX2cxX2dxX3xX65xX1dbxX7exXb5xX3xX2dxX1xXdxXacxXadxX3xX65xX92xX6xX3xXbxX1xX3dxX57xX2dxX3cxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX4xX18axX4xX3xX53xX12dxX3xX18axX2dxX3xX3cxXdxX172xXdxX3xXbxX1xX1exX2dxX3cxX3xX5fxXa3xXexX3xX411xXdecxX2dxX3cxXb5xX3xXexX1xXadxX3xX1xX1178xXexX3xX65xX2cxXadxX3xXexX3dxXb5xX3xX411xX172xX38xX3xX65xX172xX5fxX3xX6xX2dxX3xX2dxXdxX2dxX1xX3xX2dxX6bxX2dxX3cxX3xXexX1xX6bxX2dxXb5xX3xX6xX2dxX3xX2dxXdxX2dxX1xX3xXexX6bxX2dxX3xX3cxXdxX18axX38xXb5xX3xX3cxXdxX172xXdxX3xXbdxXadxX7exX325xXexX3xX65xX57xX2dxX3xXexX1xX3dxX3xXafxX36exXdxX3xX1bcxX1xX398xXdxX3xX5xX3dxX1a8xX2dxX3cxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xX3xX5xX36exX2dxX1a3xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xXafxX318xX6xX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX26xX27xX3xXbxX1xX172xXdxX3xX53xX12dxX3xX2dxX1xXdxXacxXadxX3xX4xXadxX180xX4xX3xX1xXc4xXbxXb5xX3xX3cxXdxX172xXdxX3xXbdxXadxX7exX325xXexX3xX2dxX1xXdxXacxXadxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xXb5xX3xX4xX1xX92xXadxX3xX2dxX1xXdxXacxXadxX3xX18axXbxX3xX5xX12dxX4xX3xX53xXcexX2dxX3xX65xX325xX2dxX3xX1xXdxX132xXadxX3xXbdxXadxX172xX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX4xX6xX38xXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXa6axX2dxX3cxX3xX14xX3cxXadxX7exX56fxX2dxX3xXcxXdxX325xX2dxX3xX14xXdxX2dxX1xXb5xX3xX5aaxX1xX1exX3xXcxXa6xX3dxX15cxX2dxX3cxX3xX411xX6xX2dxX3xXcxX36axX3xX4xX1xX37axX4xX3xXcxX78fxX2dxX1xX3xX7dxX7exX3xX50xX35xX3xX14xX6xX5fxX3xX4xX1xX38xX3xXa6xXdecxX2dxX3cxXb5xX3xX65xX1dbxX7exX3xX5xX35xX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX5fxX36exXdxXb5xX3xX53xX38xX3xX65xX1exX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX1exX3xXexX1xX1e8xX5fxX3xXexX1xX3exXdxX3xX3cxXdxX6xX2dxX3xXexX1xX7c2xX3xX2dxX3cxX1xXdxX132xX5fxXb5xX3xX2dxX3cxX1xXdxX1e8xX2dxX3xX4xX37axXadxXb5xX3xXa6xX1178xXexX3xX1bcxXdxX2dxX1xX3xX2dxX3cxX1xXdxX132xX5fxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxX78fxX2dxX1xX3xX50xX35xX3xXcxXe2fxX2dxX1xX3xX4xX1xXc4xX2dxX3xX2xX321xX3xX26xX27xXb5xX3xXbxX1xX3dxX3exX2dxX3cxXb5xX3xXexX1xX92xX3xXexXa6xX16xX2dxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xXddxX3xX324xX325xX2dxX3xX2dxX6xX7exXb5xX3xXexX78fxX2dxX1xX3xX4xX1xX78fxX3xX4xX9a7xX2dxX3xX31exX3xX65xX57xX2dxX3xXafxX92xX3xX53xXadxX7exX3xXexXa6xX6exX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX2dxX35xX7exXddxX3xc9e6xX27xX3xX16f0xXadxX1dbxX2dxX3xX50xX180xXdxX3xX5xX35xX3xX65xX92xX6xX3xXbxX1xX3dxX57xX2dxX3cxX3xX53xXcexX2dxX3xX65xX2cxXadxX3xX5fxXc4xXdxX3xX5fxXa3xXexX3xX15cxX3xX1xXadxX7exX132xX2dxX3xX14xX3cxX1xXdxX3xX16f0xXadxX1dbxX2dxXb5xX3xXexXadxX7exX3xXafxX1d3xX7exX3xX1bcxX325xXexX3xXbdxXadxX172xX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX6f1xX2dxX1xX16xXexX3xXexX1xX1bxX3xX1xX1exX6xX6fexX3xX15cxX3xX65xX1dbxX7exX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX65xX1acxXexX3xX5fxX65exX4xX3xXexXdxX1e8xXadxX3xX65xXacxX3xXa6xX6xXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxXa6xX3dxX36exX4xX3xX1bcxX1xXdxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xXb5xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exXb5xX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX15cxX3xX26xX27xX3xX2dxX35xX7exX3xX2dxX1xX1d3xX2dxX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xXexX63xX2dxX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xXa6xX16xXexX3xX4xX6xX38xXb5xX3xX2dxX1xX3dxX2dxX3cxX3xX7xX6xXadxX3xX1bcxX1xXdxX3xX65xX172xX5fxX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX37axX4xX3xX53xX6xX2dxX1xX3xX65xX27xX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX2dxX1xX1d3xX2dxX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xX7xX12dxX3xX7dxX2dxX3cxX3xX1xX180xXb5xX3xX65xX18axX2dxX1xX3xX3cxXdxX18axX3xX4xX6xX38xXb5xX3xX2dxX1xXdxXacxXadxX3xX65xX172xX2dxX3cxX3xXafxXdxX1e8xX2dxX3xX65xX27xX3xX65xXacxX3xX2dxX3cxX1xX92xX3xX4xX16xXbxX3xXexXa6xX1e8xX2dxX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX411xX398xX3xXexXa6xX63xX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xX4xX1xX63xX3xX2dxX35xX7exX3xX3cxXdxX1b4xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX37axX4xX3xXafxX65exXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX5aaxX1xX1exX3xX72xX6xX2dxX3xXcxX36axX3xX4xX1xX37axX4xX3xX1xXadxX7exX132xX2dxX3xX7dxX7exX3xX14xX3cxX1xXdxX3xX16f0xXadxX1dbxX2dxXb5xX3xX14xX3cxXadxX7exX56fxX2dxX3xX6ecxX5exX2dxX3xXcxX1xX659xX2dxX3cxX3xX4xX1xX38xX3xX411xXdxX325xXexX422xX3xX578xX1xXdxX3xX65xX172xX5fxX3xX65xX3dxX57xX2dxX3cxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX37axX4xX3xX53xX6xX2dxX1xX3xX7exX1e8xXadxX3xX4xX2cxXadxX3xX2dxX5exX2dxX3cxX3xX5xX12dxX4xXb5xX3xXbxX1xX6c8xX5fxX3xX4xX1xX16xXexX3xX4xX6xX38xX3xX1xX57xX2dxXb5xX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xX1bcxX1xXdxX3xX15cxX3xX16f0xXadxX1dbxX2dxX3xX50xX180xXdxX3xXafxXcexX2dxX3xX4xX38xX2dxX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xX4xXd12xXb5xX3xX4xX18axX4xX1xX3xX5xX35xX5fxX3xX4xXd12xXddxX3xX72xX1e8xX2dxX3xX4xX1acxX2dxX1xX3xX65xX1exXb5xX3xXexXa6xX6exX2dxX1xX3xX65xX180xX3xX65xX180xXdxX3xX2dxX3cxXd12xX3xX4xX18axX2dxX3xX411xX180xX3xXexX1xX6xX5fxX3xX5fxX3dxXadxXb5xX3xX3cxXdxX1178xXbxX3xXafxXdxX132xX4xX3xX15cxX3xX65xX92xX6xX3xXbxX1xX3dxX57xX2dxX3cxX3xX2dxX35xX7exX3xX4xX9a7xX2dxX3xX1xX1acxX2dxX3xX4xX1xX325xXb5xX3xX53xXcexX2dxX3xX65xX325xX2dxX3xXexX1xXdxX325xXadxX3xX7xX12dxX3xX4xX1dbxX2dxX3xX411xXdecxX2dxX3cxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX50xXadxX7exX132xX2dxX3xX7dxX7exX3xX2bxX6c8xX5fxX3xX16f0xXadxX7exX1e8xX2dxX3xX572xXexX78fxX2dxX1xX3xX50xX35xX3xXcxXe2fxX2dxX1xX57axX3xX324xXa3xX2dxX3cxX3xX2a5xXadxX398xX4xX3xX2bxX3dxX57xX2dxX3cxX3xX4xX1xX38xX3xX411xXdxX325xXexX422xX3xX6ecxX36exXdxX3xXexXa6xX6exX2dxX1xX3xX65xX180xX3xX4xX7dxX6xX3xX65xX180xXdxX3xX2dxX3cxXd12xX3xX4xX18axX2dxX3xX411xX180xX3xX4xX16xXbxX3xX4xX57xX3xX7xX15cxX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX2dxX6xX7exXb5xX3xXafxXacxX3xX4xX57xX3xX411xX172xX2dxX3xX2bxX6c8xX5fxX3xX16f0xXadxX7exX1e8xX2dxX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX2dxX1xX1dbxX2dxX3xXa6xX180xX2dxX3cxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX6f1xX2dxX1xX16xXexX3xXexX1xX1bxX3xX1xX1exX6xX6fexX3xX15cxX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxX6exX2dxX1xX3xX1xX6exX2dxX1xX3xXexX3dxX57xX2dxX3cxX3xXexX12dxX3xX4xXd12xX2dxX3cxX3xX26xX172xX7exX3xXa6xX6xX3xXexX1acxXdxX3xX5aaxX1xX1178xX3xXcxX1xXc4xXb5xX3xX65xX92xX6xX3xXbxX1xX3dxX57xX2dxX3cxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX2dxX35xX7exX3xX15cxX3xX471xX3xX26xX27xXb5xX3xX65xX325xX2dxX3xX2dxX6xX7exX3xX4xX1xX78fxX3xX4xX9a7xX2dxX3xX26xX27xX3xXcxX1dbxX2dxX3x5c74xX57xX2dxX3xX572xX1xXadxX7exX132xX2dxX3xXcxX1dbxX2dxX3xX1b45xX57xX2dxX57axX3xXexXdxX325xXbxX3xXexX65exX4xX3xX5xX35xX5fxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX411xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX411xX5xX2dxXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX411xX6xX4xX1bcxX3cxXa6xX38xXadxX2dxX53xX29xX4xX38xX5xX38xXa6xX422xX3xX8d0xX53xX46dxX501xX2xX501xX4xX1a3xX3xX460xXdxX53xXexX1xX422xX3xX321xX5bxX5bxXbxX26xX1a3xX3xX5fxX6xXa6xX3cxXdxX2dxX29xX5xX10xX501xXexX422xX3xX6xXadxXexX38xX1a3xX3xX5fxX6xXa6xX3cxXdxX2dxX29xXa6xXdxX3cxX1xXexX422xX3xX6xXadxXexX38xX1a3xXaxX12xX0xXexX411xX38xX53xX7exX12xX0xXexXa6xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXaxXf3xX16xXadxX3xX4xX1xX398xXexX3xX4xX7dxX6xX3xXafxXdxX132xX4xX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX1bcxX1xX6xXdxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX5xX35xX3xX7exX325xXadxX3xXexX398xX3xX4xX38xX2dxX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxXb5xX3xX411xX15cxXdxX3xX1bcxX1xXdxX3xX65xX172xX5fxX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xX6f1xX1xX6xXdxX3xXafxX6xXdxX6fexX3xX2dxX3cxX38xX35xXdxX3xX2dxX5exX2dxX3cxX3xX5xX12dxX4xXb5xX3xXexXa6xX6exX2dxX1xX3xX65xX180xXb5xX3xX4xX2cxX2dxX3xX4xX1exX3xX65xX1acxX38xX3xX65xX37axX4xXb5xX3xXbxX1xX6c8xX5fxX3xX4xX1xX16xXexX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xX7xX18axX2dxX3cxX6fexX3xX29xX3xXa6axX2dxX3cxX3xX324xXa3xX2dxX3cxX3xX2a5xXadxX398xX4xX3xX2bxX3dxX57xX2dxX3cxXb5xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX1xXadxX7exX132xX2dxX3xX7dxX7exX3xX2bxX6c8xX5fxX3xX16f0xXadxX7exX1e8xX2dxXddxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXa6xX12xX0xX41xXexX411xX38xX53xX7exX12xX0xX41xXexX6xX411xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX5aaxX1xX1exX3xXcxXa6xX3dxX15cxX2dxX3cxX3xX72xX6xX2dxX3xXcxX36axX3xX4xX1xX37axX4xX3xXcxX78fxX2dxX1xX3xX7dxX7exX3xX5aaxX1xX1178xX3xXcxX1xXc4xX3xX14xX3cxXadxX7exX56fxX2dxX3xXcxX3dxX3exX2dxX3cxX3xXcxX1xX37axXb5xX3xX1bcxX1xXdxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX2dxX35xX7exX3xX53xX38xX3xX1bcxX1xX1exX3xXbxX1xX1dbxX2dxX3xX65xX92xX2dxX1xX3xXa6xX6xX2dxX1xX3xX3cxXdxX36exXdxX3xX3cxXdxX1b4xX6xX3xX5xX27xX2dxX1xX3xX65xX1acxX38xX3xXafxX35xX3xX65xXdxXacxXadxX3xX1xX35xX2dxX1xXb5xX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xX1bcxX1xXdxX3xXexXa6xX6exX2dxX1xX3xX65xX180xXb5xX3xX2dxX5exX2dxX3cxX3xX5xX12dxX4xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX18axX2dxX3xX411xX180xX3xX4xX9a7xX2dxX3xX1xX1acxX2dxX3xX4xX1xX325xXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX26xX27xX3xX4xX1exX3xX5xX1178xX4xX3xXexX1xX6xX5fxX3xX3cxXdxX6xX3xXbdxXadxX18axX3xX2dxX1xXdxXacxXadxX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xXb5xX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX3cxXdxX172xXdxX3xXbdxXadxX7exX325xXexX3xX1xX325xXexXb5xX3xXbxX1xX172xXdxX3xX3cxXdxX6xX38xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX16xXbxX3xXbxX1xX1exXb5xX3xX53xXcexX2dxX3xX65xX325xX2dxX3xXafxXdxX132xX4xX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xX7dxX7exX3xXbdxXadxX7exXacxX2dxX3xX5xX1acxXdxX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX65xX7dxX3xXexX2cxX5fxX3xX65xX1bxX3xX3cxXdxX172xXdxX3xXbdxXadxX7exX325xXexX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xX3xX4xX7dxX6xX3xX411xX63xX3xXexX1xX3dxX3xXafxX35xX3xX4xX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXf3xX180xXexX3xX7xX398xX3xX1bcxXdxX325xX2dxX3xX2dxX3cxX1xX92xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xXcxX6exX5fxX3xX1xXdxX1bxXadxX3xX2dxX1xX1b4xX2dxX3cxX3xX65xX92xX6xX3xXbxX1xX3dxX57xX2dxX3cxX3xXexX1xX63xX3xX65xXdxX1bxX5fxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xXb5xX3xX411xX3dxX36exX4xX3xX65xX2cxXadxX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX16xX7exX3xX4xX1exX3xX2dxX57xXdxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX5xX35xX3xX2dxX1xX1dbxX2dxX3xXexX398xX3xX5fxX36exXdxXb5xX3xXexX1acxX38xX3xX65xX180xXexX3xXbxX1xX18axX3xX4xX1xX38xX3xX7xX12dxX3xXbxX1xX18axXexX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxXb5xX3xX2dxX1xX3dxX2dxX3cxX3xX4xXd12xX2dxX3cxX3xX4xX1exX3xX2dxX57xXdxX3xX4xX1xX3dxX6xX3xXbxX1xX6c4xX3xX1xX1a8xXbxXb5xX3xXexXa6xX15cxX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xX5xX12dxX4xX3xX4xX172xX2dxXb5xX3xXexX1xX1d3xX5fxX3xX4xX1xX63xX3xX3cxX1dbxX7exX3xX1xX132xX3xX5xX65exX7exXddxX3xX14xX1xX3dxX2dxX3cxX3xXexX12dxXadxX3xX4xX1xXadxX2dxX3cxX3xX4xX1exX3xXexX1xX1bxX3xXexX1xX16xX7exXb5xX3xX2dxX1xX1b4xX2dxX3cxX3xX2dxX57xXdxX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXexX1xX3dxX3exX2dxX3cxX3xX4xX1exX3xX7xX12dxX3xXexX1xX398xX2dxX3cxX3xX2dxX1xX16xXexX3xX4xX6xX38xX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xX2dxX1xX1d3xX2dxX3xXexX1xX37axX4xX3xXafxX35xX3xX1xX35xX2dxX1xX3xX65xX180xX2dxX3cxX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX172xX3xX1xX132xX3xXexX1xX398xX2dxX3cxX3xX4xX1xX63xX2dxX1xX3xXexXa6xX92xXb5xX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX2dxX3cxX1acxXdxX3xX1bcxX1xX1exXb5xX3xX2f3xX3xX5xX1acxXdxXb5xX3xX1bcxX1xX18axX4xX1xX3xXbdxXadxX6xX2dxXb5xX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xXexX1dbxX5fxXb5xX3xX65xX38xX35xX2dxX3xX1bcxX325xXexXb5xX3xXafxX6exX3xX5xX1a8xXdxX3xX63xX4xX1xX3xX4xX1xXadxX2dxX3cxXb5xX3xX5xX38xX1acxXdxX3xX411xX1f7xX3xX4xX1xX7dxX3xX2dxX3cxX1xXe2fxX6xX3xX4xX18axX3xX2dxX1xX1dbxX2dxXb5xX3xX2dxX1xX6xX2dxX1xX3xX2dxX1xX1acxX7exX3xXafxX36exXdxX3xX4xX18axXdxX3xX5fxX36exXdxXb5xX3xX2dxX1xX1dbxX2dxX3xXexX398xX3xX5fxX36exXdx7f4axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xa428xX3xX2dxX1xX1b4xX2dxX3cxX3xX2dxX57xXdxX3xX2dxX35xX7exXb5xX3xXafxXdxX132xX4xX3xXexXadxX7exX1bxX2dxX3xX53xX65exX2dxX3cxX3xX65xX180xXdxX3xX2dxX3cxXd12xX3xX4xX18axX2dxX3xX411xX180xX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xX4xX1xX37axX4xX3xXexX318xX3xX4xX16xXbxX3xXexX78fxX2dxX1xX3xX65xX325xX2dxX3xX26xX27xX3xX2dxX1xXdxXacxXadxX3xX2dxX5exX5fxX3xXbdxXadxX6xX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xX4xX18axX4xX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX324xX172xX2dxX3cxX3xXafxX35xX3xX4xX1xX63xX2dxX1xX3xXbdxXadxX7exXacxX2dxX3xX4xX1xX7dxX3xX65xX180xX2dxX3cxX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX4xX1exX3xX1xXdxX132xXadxX3xXbdxXadxX172xXb5xX3xX5xX12dxX6xX3xX4xX1xXc4xX2dxX3xXafxX35xX3xX411xX36axX3xX7xXadxX2dxX3cxX3xX65xX3dxX1a8xX4xX3xX65xX180xXdxX3xX2dxX3cxXd12xX3xX4xX18axX2dxX3xX411xX180xX3xX4xX1exX3xX2dxX5exX2dxX3cxX3xX5xX12dxX4xXb5xX3xXexXa6xX6exX2dxX1xX3xX65xX180xX3xX15cxX3xX4xX16xXbxX3xX4xX57xX3xX7xX15cxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX14xX3cxX3dxX1a8xX4xX3xX5xX1acxXdxXb5xX3xX15cxX3xX2dxX1xX1b4xX2dxX3cxX3xX2dxX57xXdxX3xX5xX35xX5fxX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX65xX3dxX1a8xX4xXb5xX3xX4xX1exX3xX2dxX57xXdxX3xX1bcxX1xX6bxX2dxX3cxX3xX5fxXadxX398xX2dxX3xX5xX35xX5fxX3xX2dxX1b4xX6xXb5xX3xX4xX1exX3xX2dxX57xXdxX3xX65xX6xX2dxX3cxX3xX65xXacxX3xX2dxX3cxX1xX92xX3xXcxXa6xXadxX2dxX3cxX3xX3dxX57xX2dxX3cxX3xX1xX3dxX36exX2dxX3cxX3xX53xXcexX2dxX3xX26xX1dbxX7exX3xX53xX12dxX2dxX3cxX3xXbdxXadxX7exX3xX4xX1xX325xX3xX5xX35xX5fxX3xXafxXdxX132xX4xXb5xX3xX4xX1xX37axX4xX3xX2dxX5exX2dxX3cxXb5xX3xX2dxX1xXdxX132xX5fxX3xXafxX65exX3xX4xX7dxX6xX3xX72xX63xX3xXexX1xX3dxX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xXexX1xX3exXdxX3xX5xX35xX3xX2bxX1xX7dxX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX72xX14xX99xX3xX4xX16xXbxX3xX26xX27xXb5xX3xXexX318xX3xX65xX1exX3xX5fxX36exXdxX3xX4xX1exX3xX4xX5exX2dxX3xX4xX37axX3xX65xX1bxX3xXbdxXadxX172xX2dxX3xX5xX7c5xX3xX65xXdxXacxXadxX3xX1xX35xX2dxX1xX3xXexX1d3xXbxX3xXexXa6xXadxX2dxX3cxXb5xX3xXexX1xX398xX2dxX3cxX3xX2dxX1xX16xXexXb5xX3xX53xX1dbxX2dxX3xX4xX1xX7dxXb5xX3xX1xX1acxX2dxX3xX4xX1xX325xX3xXexX63xX2dxX1xX3xX3cxXdxX6xX3xXexXa6xX3dxX15cxX2dxX3cxXb5xX3xX65xX180xX4xX3xX65xX38xX18axX2dxXb5xX3xX4xX65exX4xX3xX411xX180xX3xX53xX9a7xX2dxX3cxX3xX1xXc4xXb5xXddxXddxXddxX3xX1bcxX1xXdxX3xXbdxXadxX7exXacxX2dxX3xX5xX12dxX4xX3xXexX1d3xXbxX3xXexXa6xXadxX2dxX3cxX3xXafxX35xX38xX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xX65xX37axX2dxX3cxX3xX65xX2cxXadxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX99xX38xX3xX65xX1exXb5xX3xX7xX12dxX3xXbdxXadxX6xX2dxX3xXexX1dbxX5fxXb5xX3xX1xX1baxX3xXexXa6xX1a8xXb5xX3xX4xX1xX78fxX3xX65xX1acxX38xXb5xX3xX1xX3dxX36exX2dxX3cxX3xX53xXcexX2dxXb5xX3xXadxX398xX2dxX3xX2dxX659xX2dxXb5xX3xXbdxXadxX7exX325xXexX3xXexX1dbxX5fxX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX16xXbxX3xXexXa6xX1e8xX2dxX3xX4xXd12xX2dxX3cxX3xX5xX35xX3xX7exX325xXadxX3xXexX398xX3xXbdxXadxX6xX2dxX3xXexXa6xXc4xX2dxX3cxX3xX65xX1bxX3xX26xX1dbxX7exX3xX53xX12dxX2dxX3cxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX65xX1acxXexX3xX1xXdxX132xXadxX3xXbdxXadxX172xX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xXexX1xX12dxX4xX3xXexXdxX56fxX2dxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX14xX1xX1b4xX2dxX3cxX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xX4xX6bxX2dxX3cxX3xX1xX6xX7exX3xXexX1xX16xXexX3xX411xX1acxXdxX3xXexXa6xX38xX2dxX3cxX3xXafxXdxX132xX4xX3xX2dxX35xX7exX3xX4xX1exX3xX2dxX3cxXadxX7exX1e8xX2dxX3xX2dxX1xX1dbxX2dxX3xXexX1d3xXbxX3xXexXa6xXadxX2dxX3cxX3xX15cxX3xX4xX18axX4xX3xX7exX325xXadxX3xXexX398xX422xX3xX4xX38xX2dxX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxXb5xX3xXbdxXadxX6xX2dxX3xXexXa6xXc4xX2dxX3cxX3xX2dxX1xX16xXexX3xX5xX35xX3xX2dxX3cxX3dxX3exXdxX3xX65xX37axX2dxX3cxX3xX65xX2cxXadxX1a3xX3xX4xX1xX63xX2dxX1xX3xX7xX18axX4xX1xXb5xX3xXbdxXadxX7exX3xX4xX1xX325xX1a3xX3xX411xX180xX3xX5fxX18axX7exX3xX1xX1baxX3xXexXa6xX1a8xXb5xX3xX3cxXdxX1178xXbxX3xXafxXdxX132xX4xX1a3xX3xX7xX12dxX3xX5xX27xX2dxX1xX3xX65xX1acxX38xXb5xX3xX4xX1xX78fxX3xX65xX1acxX38xX3xX4xX7dxX6xX3xX4xX16xXbxX3xXexXa6xX1e8xX2dxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX99xX38xX3xX65xX1exXb5xX3xX65xX1bxX3xX4xX7dxX2dxX3cxX3xX4xX398xX3xXbxX1xX18axXexX3xXexXa6xXdxX1bxX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX15cxX3xX2dxX57xXdxX3xX65xX6xX2dxX3cxX3xXbxX1xX18axXexX3xX1xXadxX7exX3xXexX398xXexXb5xX3xX1xX6xX7exX3xX4xX1xXadxX6c8xX2dxX3xX411xX92xX3xX4xX18axX4xX3xX65xXdxXacxXadxX3xX1bcxXdxX132xX2dxX3xX65xX1bxX3xX18axXbxX3xX53xX65exX2dxX3cxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX15cxX3xX2dxX1xX1b4xX2dxX3cxX3xX2dxX57xXdxX3xX4xX1xX63xX2dxX3xX5fxXadxX81xXdxXb5xX3xX65xX9a7xXdxX3xX1xX1f7xXdxX3xX4xX18axX4xX3xX4xX16xXbxX3xX7dxX7exXb5xX3xX2dxX1xX16xXexX3xX5xX35xX3xX4xX16xXbxX3xX4xX57xX3xX7xX15cxX3xX4xX2cxX2dxX3xXbdxXadxX6xX2dxX3xXexX1dbxX5fxX3xX26xX1dbxX7exX3xX53xX12dxX2dxX3cxX3xX65xX81xX2dxX3cxX3xX411xX180xX3xX4xX18axX4xX3xX7exX325xXadxX3xXexX398xX3xX2dxX35xX7exXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX38xX53xX7exXaxX12xX6ecxXdxX132xX4xX3xXexX1xX12dxX4xX3xX1xXdxX132xX2dxX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xX3xX4xX2cxX2dxX3xXexX1xX1d3xX2dxX3xXexXa6xXc4xX2dxX3cxXb5xX3xXexX1xX398xX2dxX3cxX3xX2dxX1xX16xXexXb5xX3xX4xX38xXdxX3xXexXa6xXc4xX2dxX3cxX3xX2dxX5exX2dxX3cxX3xX5xX12dxX4xX3xX5xX27xX2dxX1xX3xX65xX1acxX38xXb5xX3xX7xX37axX4xX3xX4xX1xXdxX325xX2dxX3xX65xX16xXadxX3xX4xX7dxX6xX3xX324xX172xX2dxX3cxX3xXafxX35xX3xXexX63xX2dxX1xX3xX1xXdxX132xXadxX3xXbdxXadxX172xX3xX4xX7dxX6xX3xX5fxX6bxX3xX1xX6exX2dxX1xXb5xX3xXexX36axX3xX4xX1xX37axX4xX3xX411xX180xX3xX5fxX18axX7exX3xX1xX132xX3xXexX1xX398xX2dxX3cxX3xX4xX1xX63xX2dxX1xX3xXexXa6xX92xX3xX15cxX3xX4xX57xX3xX7xX15cxXddxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b45xX38xXadxXa6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX6ecx96aaxX6ecxX0xX41xXbxX12