10 năm qua, đội tuyển Việt Nam thăng tiến lịch sử, Thái Lan giậm chân tại chỗ
Trong 10 năm qua, Việt Nam đã thăng tiến lịch sử còn Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng FIFA.
a060x14efax1635ex1692axf4eex1659fx1568axf7a9x12c84xX7x16e49x10810xccf6x148dcxe3e6x12b8dxX5xa084xXax15d8cxX2x11690xX3xed66x12514x163d6xX3xe315xaf44xX6x10182xX3xcf1dx148cexXdxX3xXexX1bxc537x16afexX16xX3xcbe9xXdxbb98xXexX3xa621xX6xX18xX3xXexX1xX17xX16xfea8xX3xXexXdx13c9fxX16xX3xX5x105f3xX4xX1xX3xX7x1507fxX1dxX3xXcxX1xe15exXdxX3x1239exX6xX16xX3xX36xXdxf813xX18xX3xX4xX1xf1f9xX16xX3xXexf52bxXdxX3xX4xX1x16e8exX0xa1c2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11568xX10xX6x147a9xXaxX12xXcx157d7xbc17xX16xX36xX3xX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xX1fx13b61xX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX5xX3exX4xX1xX3xX7xX43xX3xX4xc4a6xX16xX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3x12ec9x136a9xX16xX3xX36xXdxX51xX18xX3xX4xX1xX56xX16xX3xXexX5axXdxX3xX4xX1xX5fxX3xXexX77x16a4dxX16xX3x12888x118c5xX16xX36xX3x144cfxX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3x14ba2x121fdxXddx11f14x1340cxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb758xX78xX73xX25xXaxX12xXddxX78xXd4xX3xae8exXbxX78xX77xXexX7xX3xXe0xX7xXdxX6xX3xX4xX1xX78xX3xXcfxXdxX3axXexX3xXexX77xX78xX16xX36xX3xX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX3xXb4xX3exX3xXexX77xf8dbxX3xX4xf4caxX6xX3xX4xX48xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXcfx11daaxX16xX36xX3x15442x167e5xX16xX36xX3xX2exX6xX18xX3xf080xX3xX4xX136xX3xX16xX1xXdx110fbxX1bxX3xXcfxXdxX3axX16xX3xX1fxX20xX16xX36xX3xXexX77xXccxX16xX3xXcfxXd0xX16xX36xX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xXddxXdexXddxXe0xXe1xX3xXcxX77xX78xX16xX36xX3xX1fxX136xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xX4xX136xX3xX16xX1xadfaxX16xX36xX3xXcfx11d50x16289xX4xX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX5xX3exX4xX1xX3xX7xX43xX1dxX3xX4xXa8xX16xX3xXdexX16xX73xX78xX16xX10xX7xXdxX6xX3xXb4x123eaxX3xXfbxXdxX16xX36xX6xXbxX78xX77xX10xX3xX77xX18exXexX3xX1xX5axX16xX36xX3xXexX1xXccxX3xXexX1xXd0xX18xXe1xX0xX61xXbxX12xX0xXexX6xXcfxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX78xX16xXexX10xX16xXexXdxX18xX36xXaxX12xX0xXexXcfxX78xX73xX25xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb79bxX10xX16xXexX10xX77xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xb10fxXdxXbxX10xXcfxX78xXd4xXaxX3xX1xX77xX10x1554fxX9xXaxX1xXexXexXbxX7x13343xX61xX61xXdxX18xX6xX36xX10xX7xXe1xXb4xX78xXb4xXe1xXb4xX16xX61xX21dxe47cxX243xX14xX61xX1bxXbxX5xX78xX6xX73xX10xX73xX61xXd4xX6x145cdxX2xX6xX1axX73xX5xX36xX16xX1bxX16xX21dxX1axXexX36xX21dxXexX252xX78xX21dxX36xX61x114cdxX14xX2xX243xe278xX14xb006xX26bxX267xX243xX61xX2xX2xX2xfdb4xX2xX267xe11cxX2xXe1xX252xXbxX36xXaxX12xX0xXdxX18xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xX278xXbxX1xX78xXexX78xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX21dxXdxX73xXexX1xX231xX3xX26dxX2xX275xXbxXd4xa1fexX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX231xX3x12fe3xX2xX14xXbxXd4xX2aaxX3xX73xXdxX7xXbxX5xX6xX25xX231xX3xXcfxX5xX78xX4xd15bxX2aaxX3xX18xX6xX77xX36xXdxX16xX278xX5xX10xX229xXexX231xX3xX6xX1bxXexX78xX2aaxX3xX18xX6xX77xX36xXdxX16xX278xX77xXdxX36xX1xXexX231xX3xX6xX1bxXexX78xX2aaxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX3xX1fxXexX3xXb4xXdxX2bxXexX3xX16xX6xX18xX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX5xX3exX4xX1xX3xX7xX43xX1dxX3xXexX1xX48xXdxX3xX5xX6xX16xX3xX36xXdxX51xX18xX3xX4xX1xX56xX16xX3xXexX5axXdxX3xX4xX1xX5fxX3xX1x15fe6xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX61xX61xXdxXe1xXcfxX6xX78xX1xX6xXexXdxX16xX1xXe1xXb4xX16xX61xX16xX10xX21dxX7xX61xX2xX243xX267xX275xX61xX2xbc4bxX2b4xX73xX26dxX2xef3exX14xX267xX369xX36exXexX275x104ccxX2b4xX2xX2b4xX5xX14xXe1xX252xXbxX36xddfcxX77xX9xX2xX26dxX375xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX1bxX25xX26xX16xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX5xX3exX4xX1xX3xX7xX43xX1dxX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xX36xXdxX51xX18xX3xX4xX1xX56xX16xX3xXexX5axXdxX3xX4xX1xX5fxXaxX3xX73xX6xXexX6xX278xXbxX1xX78xXexX78xX278xX78xX77xXdxX36xXdxX16xX6xX5xX278xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX231xX61xX61xXdxX18xX6xX36xX10xX7xXe1xXb4xX78xXb4xXe1xXb4xX16xX61xX1bxXbxX5xX78xX6xX73xX10xX73xX61xXd4xX6xX252xX2xX6xX1axX73xX5xX36xX16xX1bxX16xX21dxX1axXexX36xX21dxXexX252xX78xX21dxX36xX61xX267xX14xX2xX243xX26bxX14xX26dxX26bxX267xX243xX61xX2xX2xX2xX275xX2xX267xX278xX2xXe1xX252xXbxX36xXaxX3xX73xX6xXexX6xX278xX73xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX1xaaefxX3xX1xX5axX16xX36xX3xX4xX12axX6xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX1xX48xX16xX36xX3xX26dxX61xX267xX14xX14xX243xXe1xXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axX6xXbxXexXdxX78xX16xXaxX12xXcxX1xX450xX3xX1xX5axX16xX36xX3xX4xX12axX6xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX1xX48xX16xX36xX3xX26dxX61xX267xX14xX14xX243xXe1xX0xX61xXbxX12xX0xX61xXexX73xX12xX0xX61xXexX77xX12xX0xX61xXexXcfxX78xX73xX25xX12xX0xX61xXexX6xXcfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX78xX73xX25xXaxX12xX20axf59cxX3xXexX1xX26xX1dxX3xX36xX1xXdxX3xX16xX1xX51xX16xX3xXexX1xX48xX16xX36xX3xX26dxX61xX267xX14xX14xX243xX1dxX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xXddxXdexXddxXe0xX3xX4xX12axX6xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xX5xX1b4xX3xX2xX369xX275xX3xXexX1xX3axX3xX36xXdxX18exXdxX1dxX3xX1fxX450xX16xX36xX3xXexX1xX450xX3xX369xX3xX13axX13bxX16xX36xX3xX2exX6xX18xX3xX143xX3xX7xX6xX1bxX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xXb4xX1b4xX3xXfbxXdxX16xX36xX6xXbxX78xX77xX10xXe1xX3x168c6xX20xXexX3xXexX1xX51xXbxX3xX2c8x10a82xX3xX7xX6xX1bxX1dxX3xa329xX2exX1xX188xX16xX36xX3xX16xX36xX13bxXdxX3xX7xX6xX78xX3xX29xX1b4xX16xX36x14bf7xX3xX2c8xX1xX13bxX16xX36xX3xX16xX1xX188xX16xX36xX3xXb4xX18dx1157dxX16xX3xX5xXccxX16xX3xXb4xX3exX3xXexX77xX127xX3xX7xfdf2xX3xX2xX3xX2c8xX1xX1bxX3xXb4x152c0xX4xX3xX18xX1b4xX3xX4xXa8xX16xX3xX5xX1b4xX3xX1fxX20xXdxX3xX13axX13bxX16xX36xX3xX2exX6xX18xX3xX143xX3xX73xX1bxX25xX3xX16xX1x1000bxXexX3xXbxX1xX48xX3xXb4x159f4xX3xXexX78xXbxX3xX2xX14xX14xXe1xX3xXcxX1xX450xX3xX1xX5axX16xX36xX3xX1xXdxX2bxX16xX3xXexX5axXdxX3xX4xX12axX6xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xX5xX1b4xX3xX243xX26dxX3xXexX1xX3axX3xX36xXdxX18exXdxX1dxX3xXexX17xX16xX36xX3xX369xX243xX3xXcfxX51xX4xX1dxX3xX4xX6xX78xX3xX16xX1xX5e0xXexX3xXexX77xX78xX16xX36xX3xX267xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xXe1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX78xX73xX25xXaxX12xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xX2c8xX1xX13bxX16xX36xX3xX4xX1xX78xX3xXexX1xX5e0xX25xX3xX7xX5bexX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX16xX1b4xX78xXe1xX3xXcxX1xX48xX16xX36xX3xX26dxX61xX267xX14xX14xX243xX3xX582xX29xX78xXdxX3xX4xX1xXdxX3axX16xX596xX3xX5xX1b4xX3xX1fxX20xXdxX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xX4xX6xX78xX3xX16xX1xX5e0xXexX3xX13axX13bxX16xX36xX3xX2exX6xX18xX3xX143xX3xXb4xX18exXdxX3xXexX1xX450xX3xX1xX5axX16xX36xX3xX2xX2xX26dxX3xXexX1xX3axX3xX36xXdxX18exXdxXe1xX3xX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX7xX6xX1bxX3xX73x13355xX3xX1fxX92xX3xX267xX3xX5x11fa4xX16xX3xXb4xX13bxX3xX1fxX3exX4xX1xX3xXe0xXddxXddxX3xX20axX1bxXbxX1dxX3xXexXdxX3axX16xX3xXb4xX1b4xX78xX3xXb4xXa8xX16xX36xX3xX5xX78xX5axXdxX3xX4xX1bxX5b5xXdxX3xX4xX6edxX16xX36xX3xf619xX78xX77xX5xX73xX3xX20axX1bxXbxX3xX267xX14xX2xX36exX3xX2c8xX1xX1bxX3xXb4xX5bexX4xX3xX4xX1xX56xX1bxX3xX143xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXcfxX136xX16xX36xX3xXd4xX450xX3xX4xX1xX6edxX6xX3xX29xX1b4xX16xX36xX18exXdxX3xX267xX14xX3xXcfxX51xX4xX3xXexX77xXccxX16xX3xXf1x15f12xX70xX3xXexX1xX48xX16xX36xX3xX26dxX61xX267xX14xX2xX243xXe1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX78xX73xX25xXaxX12x11a84xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xX4xa8d3xX16xX36xX3xX5xX1b4xX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX1xX78xX3xXexX1xX5e0xX25xX3xX7xX5bexX3xXexX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX18xX5axX16xX1xX3xX16xX1x104a1xX3xX4xX1xX127xX16xX1xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX16xX1xX51xXbxX3xXexX3exX4xX1xX3xX1fxX26xX3xX4xX136xX3xX16xX1xX188xX16xX36xX3xX2c8xX3axXexX3xX1axX1bxXd0xX3xXexX5b5xXexX3xX1xX5a6xX16xX3xXexX5axXdxX3xX4xX48xX4xX3xX36xXdxXd0xXdxX3xX2c8xX1xX1bxX3xXb4xX5bexX4xX3xXb4xX1b4xX3xX4xX1xX56xX1bxX3xX5xX4f6xX4xXe1xX3xX70xX1b4xX16xX36xX3xX5xX78xX5axXexX3xX16xX1xX188xX16xX36xX3xX4xX6f5xX1bxX3xXexX1xX12axX3xX4xX1xX56xX1bxX3xde9cxX1bxX3xX36xXdxX6xX3xX16xX1xX51xXbxX3xXe0x16dd0xX2c8xX6xX5xX7xX3xX16xX1xX18dxX3xXfbxXexX10xXbxX1xX6xX16xX3xXfbxX4xX1xX77xX78xX4xX2c8xX1dxX3xX6xX16xX1xX3xX10xX18xX3xX16xX1xX1b4xX3x11a71xX78xX1bxX16xX36xX1xX1bxX7xXcfxX6xX16xX73xX3xXb4xX1b4xX3xX18xX20xXexX3xX7xX5b5xX3xX16xX36xX18dxX7c4xXdxX3xX2c8xX1xX48xX4xXe1xX3x12b47xX3axXexX3xX1axX1bxXd0xX3xX78fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX16xX10xX7xX3xXexb5a6xX3xX1xX5axX16xX36xX3xX2xX26dxX14xX3xXexX1xX3axX3xX36xXdxX18exXdxX3xXb4xX1b4xX78xX3xXexX1xX48xX16xX36xX3xX369xX61xX267xX14xX14xX243xX3xX1fxX92xX3xX5xXccxX16xX3xX1xX5axX16xX36xX3xX2xX267xX26dxX3xXexX1xX3axX3xX36xXdxX18exXdxX1dxX3xXexX17xX16xX36xX3xX369xX2b4xX3xXcfxX51xX4xXe1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX78xX73xX25xXaxX12xX3xX20axX48xX4xX3xX1fxX20xXdxX3xXexX1bxX25xX26xX16xX3xX2c8xX1xX48xX4xX3xX16xX1xX18dxX3xX571xX25xX6xX16xX18xX6xX77xX3xXb4xX1b4xX3xX20axX6xX18xXbxX1bxX4xX1xXdxX6xX3xX4xX79cxX16xX36xX3xX4xX136xX3xX16xX1xX188xX16xX36xX3xXcfxX18dxX18exX4xX3xXexXdxX3axX16xX3xX1fxX48xX16xX36xX3xX2c8xX26xXe1xX3xX571xX25xX6xX16xX18xX6xX77xX3xX1xXdxX2bxX16xX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xX2xX369xX36exX1dxX3xXexX17xX16xX36xX3xX2xX375xX3xXcfxX51xX4xX3xX7xX78xX3xXb4xX18exXdxX3xX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexX77xX18dxX18exX4xXe1xX3xX20axX6xX18xXbxX1bxX4xX1xXdxX6xX3xX1fxX6xX16xX36xX3xX4xX136xX3xX1xX5axX16xX36xX3xX2xX26dxX243xX1dxX3xXexX17xX16xX36xX3xX2xX14xX3xXcfxX51xX4xXe1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX78xX73xX25xXaxX12xX3xX571xX6xX5xX6xX25xX7xXdxX6xX3xX4xX79cxX16xX36xX3xX36xXdxX5b5xX16xX36xX3xX16xX1xX18dxX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xX2c8xX1xX13bxX16xX36xX3xX4xX136xX3xX7xX5bexX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX16xX1b4xX78xXe1xX3xXfbxX6xX1bxX3xX2xX3xXexX1xX51xXbxX3xX2c8xX57bxX1dxX3xX582xX2exX1xX188xX16xX36xX3xX4xX1xd896xX3xX1xf927xX3xX571xX6xX5xX6xX25xX6xX596xX3xXb4xXb5xX16xX3xXd4xX3axXbxX3x12b25xX3xXb4xX3exX3xXexX77xX127xX3xX2xX275xX243xX3xXexX77xXccxX16xX3xXcfxXd0xX16xX36xX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xXddxXdexXddxXe0xXe1xXcxX1bxX25xX3xX16xX1xXdxXccxX16xX1dxX3xX2c8xX1xX13bxX16xX36xX3xXbxX1xXd0xXdxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX1bxX25xX26xX16xX3xX16xX1b4xX78xX3xXa33xX3xX13axX13bxX16xX36xX3xX2exX6xX18xX3xX143xX3xX4xX79cxX16xX36xX3xX4xX136xX3xX7xX5bexX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xXe1xX3xXfbxX5bexX3xX36xXdxX6xX3xXexX17xX16xX36xX3xX4xX48xX4xX3xXexX1xX1b4xX16xX1xX3xXb4xXdxXccxX16xX3xXddxXdexXddxXe0xX3xX4xX6edxX16xX36xX3xXb4xX18exXdxX3xX18xX20xXexX3xX7xX5b5xX3xXb4xX5e0xX16xX3xX1fxX14bxX3xXexX77xX78xX16xX36xX3xX16xX18dxX18exX4xX3xX1fxX92xX3xX4xXd0xX16xX3xXexX77xXa33xX3xX7xX5bexX3xXbxX1xX48xXexX3xXexX77xXdxX26xX16xX3xX4xX12axX6xX3xX2c8xX1xX13bxX16xX36xX3xX127xXexX3xX1fxX20xXdxX3xXcfxX136xX16xX36xX3xX13axX13bxX16xX36xX3xX2exX6xX18xX3xX143xXe1xX3xXdexX16xX73xX78xX16xX10xX7xXdxX6xX3xXb4xX1b4xX3xXfbxXdxX16xX36xX6xXbxX78xX77xX10xX3xX5xX1b4xX3xX16xX1xX18dxX3xXb4xX51xX25xXe1xX3xX70xf430xX3xX7xX4f6xXexX3xX36xXdxXd0xX18xX3xX1fxX48xX16xX36xX3xX2c8xX26xX3xXexX77xX78xX16xX36xX3xX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xXe1xX3xXcxX1xX48xX16xX36xX3xX26dxX61xX267xX14xX14xX243xX3xXfbxXdxX16xX36xX6xXbxX78xX77xX10xX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xX2xX369xX2b4xX3xXexX1xX3axX3xX36xXdxX18exXdxX1dxX3xX4xXa8xX16xX3xXdexX16xX73xX78xX16xX10xX7xXdxX6xX3xX5xX1b4xX3xX2xX369xX36exXe1xX3xX2exX1xX18dxX16xX36xX3xX1xXdxX2bxX16xX3xXexX5axXdxX3xXb4xX3exX3xXexX77xX127xX3xX4xX12axX6xX3xX1xXb41xX3xX5xX6f5xX16xX3xX5xX18dx143e3xXexX3xX5xX1b4xX3xX2xX26dxX14xX3xXb4xX1b4xX3xX2xX26dxX267xXe1xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX78xX73xX25xXaxX12xX13axX13bxX16xX36xX3xXcxXdxX18xX78xX77xX3xXb4xX1b4xX3xXf1xX77xX1bxX16xX10xXdxX3xX4xX79cxX16xX36xX3xX4xX1xX78xX3xXexX1xX5e0xX25xX3xX7xX5bexX3xX1fxXdxX3xXd4xX1bxX5b5xX16xX36xXe1xX3xXf1xX77xX1bxX16xX10xXdxX3xXexX8a1xX3xX1xX5axX16xX36xX3xX2xX36exX369xX3xXd4xX1bxX5b5xX16xX36xX3xX2xX243xX369xX1dxX3xX13axX13bxX16xX36xX3xXcxXdxX18xX78xX77xX3xXexX1xX341xX3xX7xX4f6xXexX3xX36xXdxXd0xX18xX3xX267xX3xXcfxX51xX4xX3xXd4xX1bxX5b5xX16xX36xX3xX1xX5axX16xX36xX3xX267xX14xX14xXe1xX61xXe1xX0xX61xXbxX12xX0xX73xXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX77xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX7xXexX77xX78xX16xX36xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXccxX16xX3xX1axX1bxX6xX16xX231xX0xX61xX7xXexX77xX78xX16xX36xX12xX0xX1bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX278xXexX1xX1bxX18xXcfxX278xX6xX16xX73xX278xX7xX6xXbxX78xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xX16xX18exXdxX3xX77xX20xX16xX36xX3xX4xX48xX4xX1xX3xXcfxXdxX2bxXexX3xXb4xX18exXdxX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xXexX77xXccxX16xX3xXcfxXd0xX16xX36xX3xX1fxXdxX26xX18xX3xXddxXdexXddxXe0xXaxX3xX1xX77xX10xX229xX9xXaxX61xXcfxX78xX16xX36xX278xX73xX6xX61xXb4xXdxX10xXexX278xX16xX6xX18xX278xX16xX78xXdxX278xX77xX78xX16xX36xX278xX4xX6xX4xX1xX278xXcfxXdxX10xXexX278xXb4xX78xXdxX278xXexX1xX6xXdxX278xX5xX6xX16xX278xXexX77xX10xX16xX278xXcfxX6xX16xX36xX278xX73xXdxX10xX18xX278xX229xXdxX229xX6xX61xX2xX375xX2b4xX267xX375xX369xXe1xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX36xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX61xX18xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX267xX14xX61xX16xX10xX21dxX7xX61xX2xX243xX267xX369xX61xX2xX14xX36exX73xX275xX2xX243xX14xX14xX2xX243xXexX369xX369xX36exX275xX5xX369xX278xXb4xX6xX16xXexX78xX6xX16xX278xX2xX275xX275xX243xX375xX369xX243xX14xX375xX369xX278xX369xXe1xXbxX16xX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX1bxX25xX26xX16xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX5xX3exX4xX1xX3xX7xX43xX1dxX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xX36xXdxX51xX18xX3xX4xX1xX56xX16xX3xXexX5axXdxX3xX4xX1xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxXb4xX12xX0xX7xXexX77xX78xX16xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xX16xX18exXdxX3xX77xX20xX16xX36xX3xX4xX48xX4xX1xX3xXcfxXdxX2bxXexX3xXb4xX18exXdxX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xXexX77xXccxX16xX3xXcfxXd0xX16xX36xX3xX1fxXdxX26xX18xX3xXddxXdexXddxXe0xXaxX3xX1xX77xX10xX229xX9xXaxX61xXcfxX78xX16xX36xX278xX73xX6xX61xXb4xXdxX10xXexX278xX16xX6xX18xX278xX16xX78xXdxX278xX77xX78xX16xX36xX278xX4xX6xX4xX1xX278xXcfxXdxX10xXexX278xXb4xX78xXdxX278xXexX1xX6xXdxX278xX5xX6xX16xX278xXexX77xX10xX16xX278xXcfxX6xX16xX36xX278xX73xXdxX10xX18xX278xX229xXdxX229xX6xX61xX2xX375xX2b4xX267xX375xX369xXe1xX1xXexX18xXaxX12xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xX16xX18exXdxX3xX77xX20xX16xX36xX3xX4xX48xX4xX1xX3xXcfxXdxX2bxXexX3xXb4xX18exXdxX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xXexX77xXccxX16xX3xXcfxXd0xX16xX36xX3xX1fxXdxX26xX18xX3xXddxXdexXddxXe0xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX77xX78xX16xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX1xX6f5xX25xX3xXexX77xXa8xX3xX78fxX6xX77xX2c8xX3xX70xX6xX16xX36xX278xX7xX10xX78xX3xX5xX10xX78xX3xX5xXccxX16xX3xXexX1xX450xX3xX243xX26dxX1dxX3xX4xXa8xX16xX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xXexX4f6xXexX3xX1xX6xXdxX3xXcfxX51xX4xX3xXexX77xX78xX16xX36xX3xX4xX13bxX16xX36xX3xXcfxX5b5xX3xX4xX12axX6xX3xX4bxXdxXccxX16xX3xX1fxX78xX1b4xX16xX3xXf1xX136xX16xX36xX3xX1fxX48xX3xXexX1xX3axX3xX36xXdxX18exXdxX3xX1xX13bxX18xX3xX16xX6xX25xX3xX2xX2b4xX61xX26dxXe1xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxXb4xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX4f6xX4xX3xX582xXcfxX6xX25xX3xX4xX6xX78xX596xX3xXexX77xXccxX16xX3xXf1xX76axX70xX3xXddxXdexXddxXe0xX3xX16xX1xX7c4xX3xX4xX5bexX1bxX3xXb4xX18dxX5a6xX16xX36xX3xX726xX78xX77xX5xX73xX3xX20axX1bxXbxXaxX3xX1xX77xX10xX229xX9xXaxX61xXcfxX78xX16xX36xX278xX73xX6xX61xXb4xXdxX10xXexX278xX16xX6xX18xX278xXexXdxX10xXbxX278xXexX1bxX4xX278xXcfxX6xX25xX278xX4xX6xX78xX278xXexX77xX10xX16xX278xXcfxXd4xX1xX278xX229xXdxX229xX6xX278xX16xX1xX78xX278xX4xX1bxX1bxX278xXb4xX1bxX78xX16xX36xX278xX21dxX78xX77xX5xX73xX278xX4xX1bxXbxX61xX2xX375xX2b4xX267xX2xX2b4xXe1xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX36xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX61xX18xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX267xX14xX61xX16xX10xX21dxX7xX61xX2xX243xX267xX369xX61xX2xX14xX36exX73xX2b4xX2xX36exX14xX2xX369xX369xXexX275xX26dxX14xX243xX5xX275xX278xXexX1bxX25xX10xX16xX278xXb4xXdxX10xXexX278xX16xX6xX18xX278xXb4xX6xX78xX278xX4xXe1xX252xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX1bxX25xX26xX16xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX5xX3exX4xX1xX3xX7xX43xX1dxX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xX36xXdxX51xX18xX3xX4xX1xX56xX16xX3xXexX5axXdxX3xX4xX1xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxXb4xX12xX0xX7xXexX77xX78xX16xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX4f6xX4xX3xX582xXcfxX6xX25xX3xX4xX6xX78xX596xX3xXexX77xXccxX16xX3xXf1xX76axX70xX3xXddxXdexXddxXe0xX3xX16xX1xX7c4xX3xX4xX5bexX1bxX3xXb4xX18dxX5a6xX16xX36xX3xX726xX78xX77xX5xX73xX3xX20axX1bxXbxXaxX3xX1xX77xX10xX229xX9xXaxX61xXcfxX78xX16xX36xX278xX73xX6xX61xXb4xXdxX10xXexX278xX16xX6xX18xX278xXexXdxX10xXbxX278xXexX1bxX4xX278xXcfxX6xX25xX278xX4xX6xX78xX278xXexX77xX10xX16xX278xXcfxXd4xX1xX278xX229xXdxX229xX6xX278xX16xX1xX78xX278xX4xX1bxX1bxX278xXb4xX1bxX78xX16xX36xX278xX21dxX78xX77xX5xX73xX278xX4xX1bxXbxX61xX2xX375xX2b4xX267xX2xX2b4xXe1xX1xXexX18xXaxX12xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX4f6xX4xX3xX582xXcfxX6xX25xX3xX4xX6xX78xX596xX3xXexX77xXccxX16xX3xXf1xX76axX70xX3xXddxXdexXddxXe0xX3xX16xX1xX7c4xX3xX4xX5bexX1bxX3xXb4xX18dxX5a6xX16xX36xX3xX726xX78xX77xX5xX73xX3xX20axX1bxXbxX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX77xX78xX16xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX20axX1xXdxX3axX16xX3xXexX1x1326bxX16xX36xX3xX36exX278xX14xX3xXexX77xX18dxX18exX4xX3x11a0dxX7xXexX78xX16xXdxX6xX3xX4xX12axX6xX3xX4xX5bexX1bxX3xXb4xX18dxX5a6xX16xX36xX3xX726xX78xX77xX5xX73xX3xX20axX1bxXbxX3xXb4xX13bxX3xXexX341xX16xX1xX3xX36xXdxXa1exXbxX3xXexX1bxX25xX26xX16xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xXexX77xXccxX16xX3xXcfxXd0xX16xX36xX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xXddxXdexXddxXe0xX3xXexX1xX48xX16xX36xX3xX26dxXe1xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxXb4xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xXd0xX16xX36xX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xXddxXdexXddxXe0xX3xXexX1xX48xX16xX36xX3xX2b4xX61xX267xX14xX2xX243xX231xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX17xX16xX36xX3xX2xX3xXcfxX51xX4xX1dxX3xXe0xX16xX1xX3xX5xX10xX78xX3xX5xXccxX16xX3xXexX1xX450xX3xX2b4xXaxX3xX1xX77xX10xX229xX9xXaxX61xXcfxX78xX16xX36xX278xX73xX6xX61xXcfxX6xX16xX36xX278xXd4xX10xXbxX278xX1xX6xX16xX36xX278xX229xXdxX229xX6xX278xXexX1xX6xX16xX36xX278xX2b4xX278xX267xX14xX2xX243xX278xXb4xXdxX10xXexX278xX16xX6xX18xX278xXexX6xX16xX36xX278xX2xX278xXcfxX6xX4xX278xX6xX16xX1xX278xX5xX10xX78xX278xX5xX10xX16xX278xXexX1xX1bxX278xX2b4xX61xX2xX375xX14xX375xX36exX375xXe1xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX36xX3xX7xX77xX4xX9xXaxX61xX18xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX267xX14xX61xX16xX10xX21dxX7xX61xX2xX243xX2xX369xX61xX2xX14xX36exX73xX2b4xX2xX375xX14xX26dxX14xX26dxXexX26dxX369xX26dxX2xX5xX26dxX278xXb4xXdxX10xXexX278xX16xX6xX18xXe1xX252xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xXexX1bxX25xX26xX16xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX1xX17xX16xX36xX3xXexXdxX3axX16xX3xX5xX3exX4xX1xX3xX7xX43xX1dxX3xXcxX1xX48xXdxX3xX4bxX6xX16xX3xX36xXdxX51xX18xX3xX4xX1xX56xX16xX3xXexX5axXdxX3xX4xX1xX5fxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxXb4xX12xX0xX7xXexX77xX78xX16xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf1xXd0xX16xX36xX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xXddxXdexXddxXe0xX3xXexX1xX48xX16xX36xX3xX2b4xX61xX267xX14xX2xX243xX231xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX17xX16xX36xX3xX2xX3xXcfxX51xX4xX1dxX3xXe0xX16xX1xX3xX5xX10xX78xX3xX5xXccxX16xX3xXexX1xX450xX3xX2b4xXaxX3xX1xX77xX10xX229xX9xXaxX61xXcfxX78xX16xX36xX278xX73xX6xX61xXcfxX6xX16xX36xX278xXd4xX10xXbxX278xX1xX6xX16xX36xX278xX229xXdxX229xX6xX278xXexX1xX6xX16xX36xX278xX2b4xX278xX267xX14xX2xX243xX278xXb4xXdxX10xXexX278xX16xX6xX18xX278xXexX6xX16xX36xX278xX2xX278xXcfxX6xX4xX278xX6xX16xX1xX278xX5xX10xX78xX278xX5xX10xX16xX278xXexX1xX1bxX278xX2b4xX61xX2xX375xX14xX375xX36exX375xXe1xX1xXexX18xXaxX12xXf1xXd0xX16xX36xX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xXddxXdexXddxXe0xX3xXexX1xX48xX16xX36xX3xX2b4xX61xX267xX14xX2xX243xX231xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xXexX17xX16xX36xX3xX2xX3xXcfxX51xX4xX1dxX3xXe0xX16xX1xX3xX5xX10xX78xX3xX5xXccxX16xX3xXexX1xX450xX3xX2b4xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX77xX78xX16xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xXf1xXd0xX16xX36xX3xXd4xX3axXbxX3xX1xX5axX16xX36xX3xe34cxXf1xX76axX70x13e3cxX3xXddxXdexXddxXe0xX3xX18xX18exXdxX3xX1fxX18dxXbcdxX4xX3xX4xX13bxX16xX36xX3xXcfxX5b5xX1dxX3xX13axXcxX3xX29xXdxX2bxXexX3xX2exX6xX18xX3xX1fxX92xX3xXexX17xX16xX36xX3xX2xX3xXcfxX51xX4xX3xXexX8a1xX3xX243xX243xX3xX5xXccxX16xX3xX243xX36exX1dxX3xXexX77xX78xX16xX36xX3xX2c8xX1xXdxX3xX1fxX136xX3xX369xX3xXb4xX3exX3xXexX77xX127xX3xX73xXb5xX16xX3xX1fxX6f5xX1bxX3xX2c8xX1xX13bxX16xX36xX3xX4xX136xX3xX7xX5bexX3xXexX1xX6xX25xX3xX1fxXa21xXdxX3xXb4xX18exXdxX3xX5xX6f5xX16xX3xX5xX18dxXbcdxXexX3xX5xX1b4xX3xXf1x12c54xX1dxX3xX78fxX1xX48xXbxX3xXb4xX1b4xX3xXf1xX77xX6xX843xXdxX5xXe1xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxXb4xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX1bxX5xX12xX0xX73xXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX77xXaxX12xX0xX61xX73xXdxXb4xX12xX0xX61xX73xXdxXb4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX78xX1bxX77xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX78xX3xX29xaf8fxX29xX0xX61xXbxX12