Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tặng quà các gia đình chính sách ở Thạch Hà
(Baohatinh.vn) - Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tặng quà và bày tỏ lòng biết ơn trước công lao, sự hy sinh của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.
de06xed6ex12ee3x108f2x1048dx12af2xf69cx1040bx1543dxX7x12c40xebd7x10970xffa8x15ed2x12125xX5x13b09xXax1250dx115ffx111fdx103f5x14bc5xX3xX13x12df6xfbe6xefd7xX3xX1bxX15xX3xXcx13b9cxX16xX1xX3xXex16082xX16x14a23xX3x12725x13ffaxX15xX3xX4x137cexX4xX3xX28xXdxX6xX3x15c46x16235xX16xX1xX3xX4xX1x1636axX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3x1206fxX3xXcxX1x169f2xX4xX1xX3xX1bxX15xX0xfe5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xe148xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX36xf97fxX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3x12276xX15xX3x15b8axX15xf927xX3xXex11cd7xX3xX5x16977xX16xX28xX3xX87xXdx107aexXexX3x15f21xX16xX3xXex14fa9x14befx112d7xX4xX3xX4xea38xX16xX28xX3xX5xX6xX14x13f76xX3xX7x131fdxX3xX1xX89xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xffe8xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX87x13ad8xX16xX1xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX16xX28xX9dx11e71xXdxX3xX4x12658xX3xX4xXa2xX16xX28xX3xX84xX9exXdxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xe3d8xX4axX16xX28xX3xX4xX1xX14xX3xX7xXacxX3xX16xX28xX1xXdxXccxXbxX3xX36x12b9axX2bxX3xXexX9cxX6xX16xX1xX3xX28xXdx16741xXdxX3xXbxX1xXddxX16xX28xX3xX36xX101xXexX3xX16xX9dxX9exX4x1369exX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xXedxX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX28xX9xXax1507fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX63xX63xXdxX16xX28xX9xXax1015axXaxX12xX0xXexX87xX14xX63xX89xX12xX0xXexX9cxX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX63xX89xXaxX12x13aaaxX1x140e0xX16xX3x133a7x14c8cxX3xX16xXdxXccxXedxX3x12626x163ebxX3xX16x16bb2xXedxX3xX16xX28xX15xX89xX3xXcxX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX87xXdxX16xX1xX3x11b33xX3xfef6xXdxXccxXexX3xX7xe69bxX3x13a62x14f7bxX186xX51xX186xX51xX2x11bfax10726xX186xX3xX19exX3xX1a9xX186xX51xX186xX51xX1a9xX146xX1a9xX146x12dfbxXa9xX3xX4xX1xXdx14ba2xX2bxX3xX16xX6xX89xX3xX1a8xX1a9xX156xX51xX186xX1bexX3x1083cxX1xXddxX3xXcxX9cxX9dxX46xX16xX28xX3xX36xX14xX15xX16xX3xXbxX1x16aeaxX3xXexX9cxX2fxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX179xX28xX2bxX89x1350fxX16xX3xe5e4xX18axX16xX3x10c92xX98xX16xXa9xX3x11071xX89xX3xX84xXdx15a34xX16xX3xXcxX1xX9dxXd9xX16xX28xX3xXexX9cxXacxX4xX3xX20exX89xX3xX87xX6xX16xX3xX13x10042xXdxX3xX16xX28xX14xX4axXdxX3xX1axX2bxX22axX4xX3xX1x1402dxXdxX3xX1a0xX213xX3x10a5exX16xX1xX3xXcxX2bxX101xX16xX3xX4xf6daxX16xX28xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX84xXdxX213xX16xX3xXexX9cxX14xX16xX28xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXex12b2dxX16xX1xX3xX36xX79xX3xX36xX95xX16xX3xX63xX17bxX16xX28xX3xX1xX9dxX98xX16xX28xX3xXexX4axXdxX3xe2efxX1xX2bxX3xXexX9dxX46xX16xX28xX3xX16xXdxXccxXedxX3xX1a0x15c08xX3xXcxXacxX3xXcxX9cx148adxX16xX28xX3xX84xX15xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xXa9xX3xX16xX28xX9dxXd9xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXa2xX16xX28xX3xX84xX9exXdxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xXedxX4axX16xX28xX3xXexX9cxX213xX16xX3xX36x16bc2xX6xX3xX87xX15xX16xX3x15c35xX79xX3xX205xXdxXccxXexX3xXcxXdxX95xX16xX3xX1a8xX1xX2bxX89xXccxX16xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX1bxX15xX1bexX11dxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX9cxX12xX0xX51xXexX87xX14xX63xX89xX12xX0xX51xXexX6xX87xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX63xX89xXaxX12xX0xXdxXedxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx11bffxX10xX16xXexX10xX9cxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXax10166xXdxX63xXexX1x14169xX3xe5e6xX2xX156xXbxX2f4x12433xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX362xX3xX1b0xX2xX146xXbxX2f4xX369xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX362xX51xX51xXdxX11dxX87xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11dxX84xX16xX51xX16xX10xX35dxX7xX51xX1a9xX146xX1a9xX1afxX51xX2xX187xX187xX63xX364xX2xX364xX156xX1a9xX2xX1afxXexX187xX1a9xX364xX1b0xX146xX5xX146xX11dx110e8xXbxX28x115d8xX9cxX9x12457xX364xX3baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX46xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX1bxX15xXaxX3xX35dxXdxX63xXexX1xX9xXaxX364xX2xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX146xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12x102cbxX17bxX16xX28xX3xX1xX9dxX98xX16xX28xXa9xX3xX1xX14xX6xX3xXexX4axXdxX3xX287xX1xX2bxX3xXexX9dxX46xX16xX28xX3xX16xXdxXccxXedxX3xX1a0xX297xX3xXcxXacxX3xXcxX9cxX29exX16xX28xX3xX1a8xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX1bxX15xX1bexXa9xX3xX36xX14xX15xX16xX3xX87xX15xX89xX3xXexX8cxX3xX5xX8fxX16xX28xX3xX87xXdxX95xXexX3xX98xX16xX3xX7xX17bxX2bxX3xX7x116cdxX4xX3xX36xX22axXdxX3xX84xX9exXdxX3xX7xXacxX3xX1xX89xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX14xX3xX5xX9exX16xX3xX4xXb7xX6xX3xX16xX28xX9dxXd9xXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX213xX16xX3xX4xX239xX16xX28xX3xX7xX10cxX16xX3xX36x11a3dxX2bxX3xXexXdxX213xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX7xXacxX3xX16xX28xX1xXdxXccxXbxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xXedxX4axX16xX28xX3xX84x12e8bxX3xX84xX6xX16xX28xX3xX4xXb7xX6xX3xX13xX10cxX16xX28xX11dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX63xX89xXaxX12xX0xXdxXedxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34exX10xX16xXexX10xX9cxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX35dxXdxX63xXexX1xX362xX3xX364xX2xX156xXbxX2f4xX369xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX362xX3xX1b0xX2xX146xXbxX2f4xX369xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX362xX51xX51xXdxX11dxX87xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11dxX84xX16xX51xX16xX10xX35dxX7xX51xX1a9xX146xX1a9xX1afxX51xX2xX187xX187xX63xX364xX2xX364xX156xX187xX2xX146xXexX364xX1b0xX2xX364xX3baxX5xX146xX11dxX3b4xXbxX28xX3b7xX9cxX9xX187xX1a9xX364xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX46xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX1bxX15xXaxX3xX35dxXdxX63xXexX1xX9xXaxX364xX2xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX146xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2f4xXexX19exX6xX5xXdxX28xX16xX362xX3xX3b4xX2bxX7xXexXdxf859xX89xX369xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX16xX28xX2bxX89xXccxX16xX3xX1x1425cxX6xX3xX7x14951xX3xX16x121dfxX3xX5xXacxX4xX3xXbxX1xX101xX16xX3xX36xX101xX2bxXa9xX3xXexXdxX95xXbxX3xX87xX9dxX9exX4xX3xX5xX297xX3xXexX9dxX46xX16xX28xX3xX4xXb7xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX95xX3xX1xXccxX3xX4xX1xX6xX3xX6xX16xX1xX3xX36x11839xX3xX2f4xX17bxX89xX3xX63xXacxX16xX28xX3xX2axX2bxX213xX3xX1xX9dxX98xX16xX28xXa9xX3xX36xX101xXexX3xX16xX9dxX9exX4xX3xX16xX28xX15xX89xX3xX4xX15xX16xX28xX3xX84xX18axX16xX3xXedxXdxX16xX1xXa9xX3xX28xXdxX15xX2bxX3xX36x151e5xXbxX3xX1a8xXcxX9cxX14xX16xX28xX3xX10cxX16xX1xX362xX0xX10xXedxX12xX3xX1d2xX1xXddxX3xXcxX9cxX9dxX46xX16xX28xX3xX36xX14xX15xX16xX3xXbxX1xX1e4xX3xXexX9cxX2fxX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX179xX28xX2bxX89xX202xX16xX3xX205xX18axX16xX3xX209xX98xX16xXa9xX3xX20exX89xX3xX84xXdxX213xX16xX3xXcxX1xX9dxXd9xX16xX28xX3xXexX9cxXacxX4xX3xX20exX89xX3xX87xX6xX16xX3xX13xX22axXdxX3xX16xX28xX14xX4axXdxX3xX1axX2bxX22axX4xX3xX1xX239xXdxX3xX1a0xX213xX3xX23fxX16xX1xX3xXcxX2bxX101xX16xX3xX63xX17bxX16xX28xX3xX1xX9dxX98xX16xX28xXa9xX3xX1xX14xX6xX3xXexX4axXdxX3xXbxX1xX4cbxX16xX3xXedxX239xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX249xX16xX28xX3xX5xXdxXccxXexX3xX7xX1a6xX3xX1a0xX297xX3xXcxXacxX3xXcxX9cxX29exX16xX28xX1bexX11dxX0xX51xX10xXedxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX63xX89xXaxX12xX0xXdxXedxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX2bxXedxX87xX3xXdxX34exX10xX16xXexX10xX9cxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX35dxXdxX63xXexX1xX362xX3xX364xX2xX156xXbxX2f4xX369xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX362xX3xX1b0xX2xX146xXbxX2f4xX369xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX362xX51xX51xXdxX11dxX87xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11dxX84xX16xX51xX16xX10xX35dxX7xX51xX1a9xX146xX1a9xX1afxX51xX2xX187xX187xX63xX364xX2xX186xX2xX1b0xX146xX187xXexX1b0xX146xX186xX1b0xX3baxX5xX146xX11dxX3b4xXbxX28xX3b7xX9cxX9xX1a9xX146xX186xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX46xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX1bxX15xXaxX3xX35dxXdxX63xXexX1xX9xXaxX364xX2xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX146xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2f4xXexX19exX6xX5xXdxX28xX16xX362xX3xX3b4xX2bxX7xXexXdxX61exX89xX369xXaxX12xX34ex10822xX16xX28xX3xX16xX1xX17bxX16xX3xX63xX2edxXbxX3xX16xX15xX89xXa9xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX36xX79xX3xXexX9cxX6xX14xX3xX1a9xX146xX3xX7xX2bxX101xXexX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX87xXccxX16xX1xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX36xX22axXdxX3xXexX9dx16109xX16xX28xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xXa9xX3xXexX1xX17bxX16xX3xX16xX1xX17bxX16xX3xX5xXdxXccxXexX3xX7xX1a6xX3xXexX9cxX213xX16xX3xX36xX2edxX6xX3xX87xX15xX16xX3xX2f4xX79xX3xX205xXdxXccxXexX3xXcxXdxX95xX16xX3xX1a8xXcxX9cxX14xX16xX28xX3xX10cxX16xX1xX362xX3xX0xX10xXedxX12xX1a0xX79xX16xX1xX3xX36xX4axX14xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX14xX3xX10xXedxX3xX1d2xX1xX6xX16xX3xXcxX1xX2edxX3xXcxX1x152d2xX89xXa9xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2xX1afxX3baxX186xXa9xX3xX16xX1xXdxX202xXedxX3xX4xX1xX101xXexX3xX36xX239xX4xX3xX1xXddxX6xX3xX1xX29exX4xX1bexX11dxX0xX51xX10xXedxX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX63xX89xXaxX12xX0xXdxXedxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX34exX10xX16xXexX10xX9cxXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX35dxXdxX63xXexX1xX362xX3xX364xX2xX156xXbxX2f4xX369xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX362xX3xX1b0xX2xX146xXbxX2f4xX369xXaxX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX362xX51xX51xXdxX11dxX87xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11dxX84xX16xX51xX16xX10xX35dxX7xX51xX1a9xX146xX1a9xX1afxX51xX364xX1afxX63xX364xX2xX3baxX146xX187xX1a9xX1b0xXexX1b0xX187xX364xX187xX5xX1a9xX19exX2xX187xX187xX63xX364xX2xX186xX2xX187xX1b0xX364xXexX1afxX1a9xX186xX186xX1b0xX5xX146xX11dxX3b4xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX46xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX1bxX15xXaxX3xX35dxXdxX63xXexX1xX9xXaxX364xX2xX156xXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX1b0xX2xX146xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34exX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2f4xXexX19exX6xX5xXdxX28xX16xX362xX3xX3b4xX2bxX7xXexXdxX61exX89xX369xXaxX12xX19xX15xX89xX3xXexX8cxX3xX5xX8fxX16xX28xX3xX87xXdxX95xXexX3xX98xX16xX3xXexX9cxX9dxX9exX4xX3xX16xX1x164edxX16xX28xX3xX4xXa2xX16xX28xX3xX5xX6xX14xX3xX36xXddxX16xX28xX3xX28xXddxXbxX3xX4xXb7xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX87xXccxX16xX1xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xXa9xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX26dxX16xX1xX3xXedxX14xX16xX28xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX87xXccxX16xX1xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX7xX22axX16xX28xX3xX84xX2bxXdxXa9xX3xX7xX22axX16xX28xX3xX17exX1xX8cxX10xXa9xX3xX5xX15xX3xXexX101xXedxX3xX28xX9dxX98xX16xX28xX3xX7xX2fxX16xX28xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX95xX3xX1xXccxX3xXexX9cxX4ecxX3xX16xX14xXdxX3xXexX1xX10xX14xX11dxX3xX1a8xXcxX9cxX14xX16xX28xX3xX10cxX16xX1xX362xX0xX10xXedxX12xX3xX1a0xX79xX16xX1xX3xX36xX4axX14xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX26dxX16xX1xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX1xX14xX3xXa2xX16xX28xX3xX1d2xX1xX6xX16xX3xX205xX18axX16xX3xX1bxX4axX16xX1xXa9xX3xX209xX179xX2xX1afxX156xX187xXa9xX3xXexX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX87xXdxX16xX1xX3xX1a9xX51xX1b0xX3xX46xX3xX2f4xX79xX3xX205xXdxXccxXexX3xXcxXdxX95xX16xX1bexX11dxX0xX51xX10xXedxX12xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX9cxX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX19exXexX1xX2bxXedxX87xX19exX6xX16xX63xX19exX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX6xX16xX3xX1d2xX1xX1e4xX3xX16xXaf5xX3xX1axX2bxX17bxX16xX3xX36xX239xXdxX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX36xX22axXdxX3xXexX9dxX900xX16xX28xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xXexX9cxX213xX16xX3xX36xX2edxX6xX3xX87xX15xX16xX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xXaxX3xX1xX9cxX10xX61exX9xXaxX51xX5xX2bxX4xX19exX5xX2bxX14xX16xX28xX19exX84xX2bxX19exXexX9cxX6xX16xX28xX51xX87xX6xX16xX19exXbxX1xX2bxX19exX16xX2bxX19exX2axX2bxX6xX16xX19exX63xX14xXdxX19exXexX6xX16xX28xX19exX2axX2bxX6xX19exX4xX6xX4xX19exX63xX14xXdxX19exXexX2bxX14xX16xX28xX19exX4xX1xXdxX16xX1xX19exX7xX6xX4xX1xX19exXexX9cxX10xX16xX19exX63xXdxX6xX19exX87xX6xX16xX19exX1xX6xX19exXexXdxX16xX1xX51xX2xX1afxX156xX1afxX156xX146xX11dxX1xXexXedxXaxX12xX0xXdxXedxX28xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX51xXedxX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1a9xX146xX51xX16xX10xX35dxX7xX51xX1a9xX146xX1a9xX1afxX51xX2xX1a9xX3baxX63xX364xX2xX1b0xX2xX3baxX1a9xX1afxXexX1afxX1b0xX3baxX3baxX2xX5xX146xX11dxX3b4xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX46xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX1bxX15xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX84xX12xX0xX7xXexX9cxX14xX16xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19xX6xX16xX3xX1d2xX1xX1e4xX3xX16xXaf5xX3xX1axX2bxX17bxX16xX3xX36xX239xXdxX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX36xX22axXdxX3xXexX9dxX900xX16xX28xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xXexX9cxX213xX16xX3xX36xX2edxX6xX3xX87xX15xX16xX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xXaxX3xX1xX9cxX10xX61exX9xXaxX51xX5xX2bxX4xX19exX5xX2bxX14xX16xX28xX19exX84xX2bxX19exXexX9cxX6xX16xX28xX51xX87xX6xX16xX19exXbxX1xX2bxX19exX16xX2bxX19exX2axX2bxX6xX16xX19exX63xX14xXdxX19exXexX6xX16xX28xX19exX2axX2bxX6xX19exX4xX6xX4xX19exX63xX14xXdxX19exXexX2bxX14xX16xX28xX19exX4xX1xXdxX16xX1xX19exX7xX6xX4xX1xX19exXexX9cxX10xX16xX19exX63xXdxX6xX19exX87xX6xX16xX19exX1xX6xX19exXexXdxX16xX1xX51xX2xX1afxX156xX1afxX156xX146xX11dxX1xXexXedxXaxX12xX19xX6xX16xX3xX1d2xX1xX1e4xX3xX16xXaf5xX3xX1axX2bxX17bxX16xX3xX36xX239xXdxX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX36xX22axXdxX3xXexX9dxX900xX16xX28xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xXexX9cxX213xX16xX3xX36xX2edxX6xX3xX87xX15xX16xX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX9cxX14xX16xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX1bxX15xX16xX1xX3xX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX84xX1c4xX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xXa9xX3xX36xX14xX15xX16xX3xX4xX2fxX16xX3xX87xX239xX3xX4xXb7xX6xX3xX19xX6xX16xX3xX1d2xX1xX1e4xX3xX16xXaf5xX3xX1axX2bxX17bxX16xX3xX36xX239xXdxX3xX36xX79xX3xXexX1xX18axXedxX3xX1xX8cxXdxXa9xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3x13ddfxX6abxX3xX205xXdxXccxXexX3xX179xX6xXedxX3xX23fxX16xX1xX3xX1xX249xX16xX28xXa9xX3xX4xX2fxX4xX3xX36xX22axXdxX3xXexX9dxX900xX16xX28xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX4xXddxX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX10cxX16xX1xX3xX17exX1xXddxX3xX17exX1xX18axX16xX11dxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX84xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX18axXedxX3xX1xX8cxXdxXa9xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xXexX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX5xXdxXccxXexX3xX7xX1a6xX3xX16xX1xX17bxX16xX3xX16xX28xX15xX89xX3xX1a9xX186xX51xX186xXaxX3xX1xX9cxX10xX61exX9xXaxX51xX4xX1xXdxX16xX1xX19exX7xX6xX4xX1xX19exX2f4xX6xX19exX1xX14xXdxX51xXexX1xX6xXedxX19exX1xX14xXdxX19exXexX6xX16xX28xX19exX2axX2bxX6xX19exX28xXdxX6xX19exX63xXdxX16xX1xX19exXexX1xX2bxX14xX16xX28xX19exX87xXdxX16xX1xX19exX5xXdxX10xXexX19exX7xX89xX19exX16xX1xX6xX16xX19exX16xX28xX6xX89xX19exX1a9xX186xX19exX186xX51xX2xX1afxX156xX186xX1a9xX1a9xX11dxX1xXexXedxXaxX12xX0xXdxXedxX28xX3xX7xX9cxX4xX9xXaxX51xXedxX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1a9xX146xX51xX16xX10xX35dxX7xX51xX1a9xX146xX1a9xX1afxX51xX2xX187xX2xX63xX1a9xX2xX364xX156xX2xX146xX187xXexX186xX1b0xX1a9xX2xX364xX5xX146xX11dxX3b4xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xX3xX46xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX1bxX15xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX84xX12xX0xX7xXexX9cxX14xX16xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX18axXedxX3xX1xX8cxXdxXa9xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xXexX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX5xXdxXccxXexX3xX7xX1a6xX3xX16xX1xX17bxX16xX3xX16xX28xX15xX89xX3xX1a9xX186xX51xX186xXaxX3xX1xX9cxX10xX61exX9xXaxX51xX4xX1xXdxX16xX1xX19exX7xX6xX4xX1xX19exX2f4xX6xX19exX1xX14xXdxX51xXexX1xX6xXedxX19exX1xX14xXdxX19exXexX6xX16xX28xX19exX2axX2bxX6xX19exX28xXdxX6xX19exX63xXdxX16xX1xX19exXexX1xX2bxX14xX16xX28xX19exX87xXdxX16xX1xX19exX5xXdxX10xXexX19exX7xX89xX19exX16xX1xX6xX16xX19exX16xX28xX6xX89xX19exX1a9xX186xX19exX186xX51xX2xX1afxX156xX186xX1a9xX1a9xX11dxX1xXexXedxXaxX12xXcxX1xX18axXedxX3xX1xX8cxXdxXa9xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xXexX1xX9dxX98xX16xX28xX3xX87xXdxX16xX1xXa9xX3xX5xXdxXccxXexX3xX7xX1a6xX3xX16xX1xX17bxX16xX3xX16xX28xX15xX89xX3xX1a9xX186xX51xX186xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX9cxX14xX16xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX18axXedxX3xX1xX8cxXdxXa9xX3xXexX26xX16xX28xX3xX2axX2bxX15xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX3xX4xX1xX3dxX16xX1xX3xX7xX2fxX4xX1xXa9xX3xX16xX28xX9dxXd9xXdxX3xX4xXddxX3xX4xXa2xX16xX28xX3xX84xX9exXdxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xXedxX4axX16xX28xXa9xX3xX5xX79xX16xX1xX3xX36xX4axX14xX3xXexX26dxX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX21xX16xX1xX3xX87xX15xX89xX3xXexX8cxX3xX5xX8fxX16xX28xX3xX87xXdxX95xXexX3xX98xX16xX3xX7xX17bxX2bxX3xX7xX48fxX4xX3xXexX9cxX9dxX9exX4xX3xX16xX1xXaf5xX16xX28xX3xX1xX89xX3xX7xXdxX16xX1xXa9xX3xX4xX22axX16xX28xX3xX1xXdxX95xX16xX3xX5xX9exX16xX3xX5xX6xX14xX3xX4xXb7xX6xX3xX4xX2fxX4xX3xX28xXdxX6xX3xX36xX37xX16xX1xX11dxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX84xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX2bxX5xX12xX0xX63xXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9cxXaxX12xX0xX51xX63xXdxX84xX12xX0xX51xX63xXdxX84xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX2bxXexX1xX14xX9cxXaxX12xebedxX16xX1xX3xX179xX28xX2bxX89xX213xX16xX0xX51xXbxX12
Ánh Nguyên