Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống dịch Covid-19
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.
c7cbx15796x16dd8x14b7fx1385bxee54x10675xf155x12096xX7xcc0cx1597ex19406x19ef5x13eaax1980exX5x171d9xXax10243xd016xX1x1806fx19e0exX1xX3xXbxX1x1703bxX3xdb40xX6xX16xX3xX1xe2c5xX16xX1xX3x18ddex17ce6xX1xc979xX3xd549x18900x174f0x18c2fxXexX3x10b84x18227xX3xXbxX1xfbf0xX16xX27x180afxX3xX4xX1x11ed4xX16xX27xX3xfa61xX29xX4xX1xX3xX13x15dcfxX31xXdxX41xc9faxX2x14985xX0x13668xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd621xX10xX6xX41xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX31x124f4xX6xX3xX1dxX6xX16xX3xX1xX22xX16xX1xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX7xX3dxX3xe721x1508bxX4fxX26x16dc1xX4bxX13x1a3f6xX3xX16xX27xX22xX2dxX3x11146x15285xX4fxX89xX4fxX97xX98xX97xX2xX3xXbxX1xXdx18773xX16xX3xX1x19e4fxXbxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xX1xX2cxX2dxXa4xX16xX3x15a6dxX32xX3xX31xX32xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13x181d3x10e67xcf1bx176bdxX4bxX2xX4dx13263xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX1dxX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax131a1xX6x140b5xX27xXdxX16x14e8bxX3xX97xXbx1209bxX3xX6xX2cxXexX47xe927xXaxX12xX0xXexX1dxX47xX41xX2dxX12xX0xXexXf1xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxXefxX27xX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxXdcxX1dxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xXdcxX31xX16xX4fxX16xX10x15fd9xX7xX4fxX97xX2xX97xX4dxX4fxX2xX98x1073fxX41xf92fxX2xX98xX2xX97xX138xX2xXexX4dx16ea5xX8ax189c2xX5xX2xXdcx164d1xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX6xX16xX3xX1xX22xX16xX1xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX31xX32xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xX47xX31xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX41xX12xX0xX4fxXexXf1xX12xX0xXexXf1xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX47xX16xXaxX12xXcxX1xX1bxX3xXex14f00x17837xX16xX27xX3xX90xX1x16bf1xXefxX3x179c9xXdxX16xX1xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1x16447xXexX3xX1dxXdx144ecxX2cxX3xXexX1c4xXdxX3xXbxX1xXdxXa4xX16xX3xX1xXa8xXbxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4bxX3xe46bxX16xX1xXf5xX3xXd6x1aff9xX90xX4fxX26xX1x144d6xXexX3x11c61x165f9xX4xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX41xX12xX0xX4fxXexXf1xX12xX0xX4fxXexX1dxX47xX41xX2dxX12xX0xX4fxXexX6xX1dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX16xXa4xX2cxX3xXf1xfef6xXf5xX3xXd8xX29xX4xX1xX3xX1dx1610cxX16xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxX3xXbcxX6xX16xX27xX3xX41xXdx19c45xX16xX3xX1dxXdxX2exX16xX3xX1xX2exXexX3xX7x18956xX4xX3xXbxX1xX270xX4xX3xXexX1c4xXbxX3xXexX1c4xXdxX3xX16xX1xXdxX32xX2cxX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdx1b557xX16xX27xX3xXexXf1xXa4xX16xX3xX4x11da5xX3xX16xX1bdxX1bexX4xX39xX3xXbcx14ce8xX4xX3xX1dxXdxX24fxXexX3xX5xX22xX3x130f4xX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX5ex103bbxX3xX13xX1xX15xX3xX1c7xXdxX16xX1xXdcxX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1bdxX1bexX16xX27xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXbcx1270cxX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3x11d1cxX3xX1d4xXbxX3xX41xf6c0xX16xX27xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1x120dexXdxX3xXexX1xX10xX47xX3xX13xX1x1a04dxX3xXexX1xX29xX3xX7xX3dxX3xX2xX145xX4fxX13xXcxX4bxXcxXcxX27xX3x196c1xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xfc28xX3xXexX1c4xXdxX3xX2xX4dxX3xXexX30cxX16xX1xX39xX3xXexX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXbxX1xX15xX6xX3xX26xX6xXefxX3xX16xX1x13cd2xXefxX3xX7xX1bexXefxX3xX16xX27x13439xX16xX3xX4xX1xX2a0xX16xX39xX3xXbcx10492xX2dxX3xX5x102fexXdxX3xX41xX29xX4xX1xX3xX1dxX24fxX16xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xXcxX2cxX2dxX3xX16xX1xXdxXa4xX16xX39xX3x14dbbx1b590xX3xX5xX2cxX201xXexX39xX3xX39bxX39cxX3xX4xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xX4xX1x131bbxXbxX3xX1xX22xX16xX1xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xXefxX302xXexX3xX7xX3dxX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xX16xX1xX22xX3xX16xX1bdxX1bexX4xX3xX31xX22xX3xXefxX302xXexX3xX1dxX302xX3xXbxX1xX201xX16xX3xX16xX27xX1bdx13afcxXdxX3xX41x12c10xX16xX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xX4xX6xX47xX39xX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xXbcxf2efxX16xX27xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbcxX29xX16xX1xX39xX3xX1xX47xX1c4xXexX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX31xX201xX16xX3xXexX297xXdxX39xX3xX5xX1bdxX2cxX3xXexX1xf9f0xX16xX27xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xe5dbxX6xX3xX27xXdx1572axX6xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1x1784dxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX31xX1bexXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX39bxX1xX1d4xX4xX3xX31x18817xX16xX3xXexX1xXdxX2exX2cxX3xX1xX2e6xXexX3xX31xX22xX3xX1d4xX4xX1xX3xXexX205xX4xX3xX4xX2e6xX4xX3xX1dxX302xXffxX3xX31xXdxX24fxX4xX3xX4xX2cxX16xX27xX3xX270xX16xX27xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xX5xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX39xX3xXexX1xX46cxX4xX3xXbxX1xX361xXefxX39xX3xX16xX1xX2cxX3xX2dxX2exX2cxX3xXbxX1xX361xXefxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX2dxX2exX2cxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX4xX453xX3xX16xX28dxXdxX39xX3xX4xX453xX3xX5xX422xX4xX3xX31xX497xX16xX3xX4xX36xX16xX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xXexX1xX201xXexX3xX7xX46cxX3xX4xX1xX1bxX3xXbcxX302xX16xX27xX39xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xXffxX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1x15219xXbxX3xX27xXdxX458xX6xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxX302xX39xX3xX16xX27xX22xX16xX1xX39xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xXexX1xX201xXexX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX4xX1x17d1exXffxX3xXefxX302xXexX3xX7xX3dxX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xXbcxX1d4xXbxX3xX270xX16xX27xX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4x10793xX2cxX3xX31xX32xX3xX16xX357xX16xX27xX3xX5xX46cxX4xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexXf1xXa4xX16xX3xXbcxX29xX6xX3xX1dxX22xX16xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX3xX204xX6xX16xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX2bxX2cxX3dxX4xX3xX27xXdxX6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxX302xX39xX3xX16xX27xX22xX16xX1xX3xXexX357xX16xX27xX3xX4xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xXexX201xXbxX3xXexXf1xX2cxX16xX27xX39xX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX16xX1xX3b5xXexX39xX3xX4xX1xX2cxX2dxXa4xX16xX3xX7xX40fxX2cxX3xXbcxX3dxXdxX3xX31xX1bexXdxX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX5exX2b8xX3xX13xX1xX15xX3xX1c7xXdxX16xX1xX3xX31xX22xX3xX4xX1d4xX4xX3xXexX30cxX16xX1xX3xXbxX1xX15xX6xX3xX26xX6xXefxX3xX2abxX3xX4xX3b5xXbxX3xX5xXdxXa4xX16xX3xX31xX365xX16xX27xXffxX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3xXexX1xX40bxXdxX3xXexX357xX16xX27xX3xX4xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX39bxX39cxX3xX5xX2cxX201xXexX39xX3xX39bxX39cxX3xX4xX1bdxX28dxX16xX27xX39xX3xX16xX40fxX16xX27xX3xX4xX6xX47xX3xX2e0xX3xXexX1xX270xX4xX3xX4xX1xX3b5xXbxX3xX1xX22xX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX41xX40fxX16xX39xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX4xX1xX5afxX3xX1xX28dxX16xX39xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xX3xX1xX28dxX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexX1xX10xX47xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xX39xX3xXbcxX2a0xX4xX3xX1dxXdxX24fxXexX3xX4xX453xX3xXexX1xX1d9xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xX2abxX3xXefxX270xX4xX3xX4xX6xX47xX3xX1xX28dxX16xX3xXbcxX3dxXdxX3xX31xX1bexXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xX1dxX22xX16xX3xX4xX453xX3xX41xXdxX263xX16xX3xX1dxXdxX2exX16xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexX263xX3xXbxX1xX270xX4xX3xXexX1c4xXbxX3xXexX1c4xXdxX3xXefxX302xXexX3xX7xX3dxX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xXffxX3xX31xX1bexXdxX3xXefxX2e6xX4xX3xXexXdxXa4xX2cxX3xX1dxX297xX47xX3xX31xX24fxX39xX3xX4xX1xX357xXefxX3xX7xX453xX4xX3xX7xX270xX4xX3xX39bxX1xe69axX10xX39xX3xXexX15xX16xX1xX3xXefxX1c4xX16xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xX5xX22xX3xXexXf1xXa4xX16xX3xX1xX2exXexX39xX3xXexXf1xX1bdxX1bexX4xX3xX1xX2exXexXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX0xX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xXcxX1xX22xX16xX1xX3xX5xX201xXbxX3xXex11cd6xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xXbcxX2a0xX4xX3xX1dxXdxX24fxXexX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX0xX4fxX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX16xX27xX1xX29xX3xXexX1xX22xX16xX1xX3xX5xX201xXbxX3xXcxX892xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3x1b7b6xXbcxX2a0xX4xX3xX1dxXdxX24fxXexdfe0xX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX39xX3xXbcxX2a0xXexX3xXexX1c4xXdxX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX5exX2b8xX3xX13xX1xX15xX3xX1c7xXdxX16xX1xX3xX41xX1bdxX1bexXdxX3xX7xX46cxX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX4xX1bxX6xX3xX204xX6xX16xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX2bxX2cxX3dxX4xX3xX27xXdxX6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxX3xXbcxX1d9xX3xXf9x18051xX3xX5xX2e0xX39xX3xX27xXdxX297xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX16xX27xX6xX2dxX3xX16xX1xX458xX16xX27xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX3xX31xX2e6xX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xX31xX3b5xX16xX3xXbcxX32xX3xX4xX3b5xXbxX3xX1dxX1d4xX4xX1xX39xX3xXbxX1xX1d4xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxX3xXexX1c4xXdxX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX5exX2b8xX3xX13xX1xX15xX3xX1c7xXdxX16xX1xX3xX31xX22xX3xX4xX1d4xX4xX3xXexX30cxX16xX1xX39xX3xXexX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXbcxX6xX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xXcxX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX5d6xX16xX3xXcxX892xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xX27xX2b8xXefxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3xX4xX1xX15xX3xXcxX1xX270xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX4xX1d4xX4xX3xX204xX302xXf5xX3xX8dxX2cxX3dxX4xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX31fxXcxX892xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX32axX39xX3xX13xX449xX16xX27xX3xX6xX16xX39xX3xcd29xX3xXexX2exX3xX31fxXcxX892xX3xXbxX1xX453xX32axXffxX3xX26xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xXdxX24fxXbxX3xX31xX22xX3xX90xX1xX1d4xXexX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX16xX449xX16xX27xX3xXexX1xX449xX16xX39xX3xXcxX1xX449xX16xX27xX3xXexXdxX16xX3xX31xX22xX3xXcxXf1xX2cxX2dxX32xX16xX3xXexX1xX449xX16xX27xX39xX3xe635xX6xX47xX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX4bxX3xXcxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX1dxXdxX16xX1xX3xX31xX22xX3x19bf6xX2d9xX3xX1xX302xXdxX39xX3xXb17xX40fxX2dxX3xX41xX46cxX16xX27xX39xX3xX13xX449xX16xX27xX3xXcxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX39xX3xX1fcxXdxX6xX47xX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xX31xX201xX16xX3xXexX297xXdxXffxX3xX13xX1xX1bxX3xXexX29xX4xX1xX3x18b55xX2dxX3xX1dxX6xX16xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX5exX2b8xX3xX13xX1xX15xX3xX1c7xXdxX16xX1xX3xX31fxXexX1xX22xX16xX1xX3xX31xXdxXa4xX16xX32axX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX1d4xX4xX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3xX4xX1xX15xX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xX31xXdxXa4xX16xX3xX5xX22xX3xXcxX1xX270xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxX302xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX2bxX2cxX2dxX32xX16xX3xX1xX1c4xX16xX3xX4xX1bxX6xX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXexXf1xX46cxX4xX3xXexXdxX2exXbxX3xX27xXdxX297xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX4xX1d4xX4xX3xX31xX3b5xX16xX3xXbcxX32xX3xXexX1xX2cxX302xX4xX3xX4xX1xX270xX4xX3xX16xX357xX16xX27xX39xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX3xX31xX2e6xX39xX3xX2bxX2cxX2dxX32xX16xX3xX1xX1c4xX16xX3xX4xX1bxX6xX3xX204xX302xX3xXefx18573xX16xX1xX3xX31xX22xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xX31xXdxXa4xX16xX3xXcxX892xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xXbcxX1d9xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xXbcxXdxX32xX2cxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX4xX1xX2cxX16xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX892xX3xX31xX22xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX7xX46cxX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX39xX3xXbcxXdxX32xX2cxX3xX1xX22xX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX204xX6xX16xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX2bxX2cxX3dxX4xX3xX27xXdxX6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX27xXdxX6xX47xX3xX90xX1xX453xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1bdxX1bexX16xX27xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXd6xf863xX3xf80axX270xX4xX3xXd33xX6xXefxX39xX3xXcxXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX6xX16xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX2bxX2cxX3dxX4xX3xX27xXdxX6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxX3xXexXf1xX46cxX4xX3xXexXdxX2exXbxX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX1xX47xX1c4xXexX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX892xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xXexX1xX10xX47xX3xXexX1xX361xXefxX3xX2bxX2cxX2dxX32xX16xX39xX3xX31xX1bdxX57cxXexX3xXexX1xX361xXefxX3xX2bxX2cxX2dxX32xX16xX3xX1dxX1d4xX47xX3xX4xX1d4xX47xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1bdxX1bexX16xX27xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxXdcxX3xX8dxX2cxX2dxX3xX4xX1xX2exX3xX1xX47xX1c4xXexX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX892xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xXexX1xX10xX47xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbcxX29xX16xX1xX3xX4xX1bxX6xX3xX204xX6xX16xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX2bxX2cxX3dxX4xX3xX27xXdxX6xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX1fcxXdxX6xX47xX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3xX4xX1xX15xX3xXcxX1xX270xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xX8dxX2cxX3dxX4xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xXcxX892xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xXcxX892xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xX39bxX1xX361xX16xX3xXexXf1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX31xX1bexXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xX31xXdxXa4xX16xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX892xX3xX31xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX2exX3xXexX1c4xXefxX3xXexX1xX40bxXdxX3xX1xX47xX1c4xXexX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX892xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xXbcxX1d9xX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX39bxX1xX6xXdxX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX16xX22xX2dxX39xX3xX1dxX1d4xX47xX3xX4xX1d4xX47xX3xX90xX1xX453xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1bdxX1bexX16xX27xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXd6xXd31xX3xXd33xX270xX4xX3xXd33xX6xXefxX39xX3xXcxXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX1dxX6xX16xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX2bxX2cxX3dxX4xX3xX27xXdxX6xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX1c7xX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xX31xX2e6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxX3xX5xX22xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX3xX31xX2e6xX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xXexXf1xXa8xX16xX27xX39xX3xX4xX3b5xXbxX3xX1dxX1d4xX4xX1xX39xX3xXbcxX1bdxX57cxX4xX3xX1d4xXbxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xXd33xXdxX32xX2cxX3xX97xX97xX39xX3xX97xX145xX3xXafdxX2cxX201xXexX3xXbcxX3b5xX2cxX3xXexX1xX5d6xX2cxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX16xXa4xX2cxX3xXf1xX246xXf5xX3xX1fcxXdxX6xX47xX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xXaaexX3xXexX2exX3xX4xX1xX1bxX3xXexXf1xXc41xX39xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX204xX302xX3xXcxX22xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX39xX3xX204xX302xX3x153a1xX2exX3xX1xX47xX1c4xX4xX1xX3xX31xX22xX3xXd33xX5d6xX2cxX3xXexX1bdxX3xX31xX22xX3xX4xX1d4xX4xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xX5xXdxXa4xX16xX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xX1dxX6xX16xX3xX1xX22xX16xX1xX3xX41xX6xX16xX1xX3xXefxX2e6xX4xX3xXefxX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xXexX201xXbxX3xXexXf1xX2cxX16xX27xX3xXbcxX3dxXdxX3xX31xX1bexXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX361xXefxX39xX3xX31xX201xXexX3xXexX1bdxX39xX3xXexXf1xX6xX16xX27xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1dxX29xX3xX2dxX3xXexX2ex18d96xX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xX31xX2e6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX357xX16xX3xX4xX270xX3xXexXc41xX16xX1xX3xX1xXc41xX16xX1xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX1dxX24fxX16xX1xX3xX41xXdxX263xX16xX3xX1dxXdxX2exX16xX3xXbxX1xX270xX4xX3xXexX1c4xXbxX39xX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX3xX1dxX297xX47xX3xX31xX24fxX3xX7xX270xX4xX3xX39bxX1xX838xX10xX39xX3xXexX15xX16xX1xX3xXefxX1c4xX16xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xX5xX22xX3xXexXf1xXa4xX16xX3xX1xX2exXexX39xX3xXexXf1xX1bdxX1bexX4xX3xX1xX2exXexX39xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXbcxX5d6xX2cxX3xXexX1bdxX39xX3xXefxX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX361xXefxX39xX3xX31xX201xXexX3xXexX1bdxX39xX3xXexXf1xX6xX16xX27xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1dxX29xX3xX2dxX3xXexX2exXdcxXdcxXdcxX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX39xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xX3xX5xX22xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX3xX31xX2e6xX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xXexXf1xXa8xX16xX27xX39xX3xX4xX3b5xXbxX3xX1dxX1d4xX4xX1xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX16xX6xX2dxX39xX3xXbcxX1bdxX57cxX4xX3xX1d4xXbxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbcxX29xX16xX1xX3xX31xX32xX3xXefxX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXd33xXdxX32xX2cxX3xX97xX97xX3xX31xX22xX3xXd33xXdxX32xX2cxX3xX97xX145xX3xXafdxX2cxX201xXexX3xXbcxX3b5xX2cxX3xXexX1xX5d6xX2cxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX204xX302xX3xXaaexX3xXexX2exX3xX4xX1xX1bxX3xXexXf1xXc41xX39xX3xX4xX365xX16xX27xX3xX4xX1d4xX4xX3xX204xX302xXf5xX3xXcxX22xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX39xX3xX103fxX2exX3xX1xX47xX1c4xX4xX1xX3xX31xX22xX3xXd33xX5d6xX2cxX3xXexX1bdxX39xX3xXcxX1bdxX3xXbxX1xX1d4xXbxXdcxXdcxXdcxX3xX41xX1bdxX1bexXdxX3xX7xX46cxX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX4xX1bxX6xX3xX90xX1xX453xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1bdxX1bexX16xX27xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXafdxXa4xX3xX1c7xXdxX16xX1xX3xX103fxX1xX1d4xXdxX39xX3xX39bxX1xX361xX16xX3xXexXf1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX1xX47xX22xX16xX3xXexX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX28dxX3xX4xX1xX2exX39xX3xX41xX46cxX3xXexX47xX1d4xX16xX3xX39bxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xXefxX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xXexXf1xX6xX16xX27xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1dxX29xX39xX3xX31xX201xXexX3xXexX1bdxX39xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX361xXefxX3xX2dxX3xXexX2exX39xX3xX1xX47xX22xX16xX3xX4xX1xX30cxX16xX1xX3xXcxX40bxX3xXexXf1xXc41xX16xX1xX3xX31xX22xX3xXd8xX46cxX3xXexX1xX297xX47xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX31xX32xX3xX4xX28dxX3xX4xX1xX2exX3xXefxX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xX31xX2e6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxX39xX3xXexXf1xXc41xX16xX1xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXf9xX10xXefxX3xXf9x1826dxXexX39xX3xX1dxX6xX16xX3xX1xX22xX16xX1xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX0xX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX26xX40fxX16xX27xX3xX4xX6xX47xX3xX2e0xX3xXexX1xX270xX4xX3xX31xX22xX3xX7xX46cxX3xX4xX1xX3b5xXbxX3xX1xX22xX16xX1xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xX3xX4xX1bxX6xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX0xX4fxX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX3xX4xX1d4xX4xX3xX204xX302xX39xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xX16xX27xX6xX16xX27xX3xX1dxX302xX39xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xXexX1xX2cxX302xX4xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX39xX3xXb53xX2dxX3xX1dxX6xX16xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXexX30cxX16xX1xX39xX3xXexX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXexXf1xX46cxX4xX3xXexX1xX2cxX302xX4xX3xXcxXf1xX2cxX16xX27xX3xX1bdxX28dxX16xX27xX39xX3xXbcxX2a0xX4xX3xX1dxXdxX24fxXexX3xX5xX22xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXbcxX6xX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xXexX1xX10xX47xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xXbcxXdxX1d9xXefxX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX26xX40fxX16xX27xX3xX4xX6xX47xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX5d6xX16xX3xXexXf1xX1d4xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX39xX3xX7xXdxX2exXexX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX39bxX39cxX3xX5xX2cxX201xXexX39xX3xX39bxX39cxX3xX4xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX39xX3xXexX892xX3xX4xX1xX270xX4xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX39xX3xXbcxX2a0xX4xX3xX1dxXdxX24fxXexX3xX5xX22xX3xX16xX40fxX16xX27xX3xX4xX6xX47xX3xX2e0xX3xXexX1xX270xX4xX3xX31xX22xX3xX7xX46cxX3xX4xX1xX3b5xXbxX3xX1xX22xX16xX1xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xX3xX4xX1bxX6xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXbcxX3dxXdxX3xX31xX1bexXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX3xX31xX32xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX4xX1d4xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX31xX1bexXdxX3xX4xX1d4xX3xX16xX1xX40fxX16xX39xX3xX27xXdxX458xX6xX3xX27xXdxX6xX3xXbcxXc41xX16xX1xX3xX31xX1bexXdxX3xX27xXdxX6xX3xXbcxXc41xX16xX1xX39xX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xXexX2e6xX3xXexX201xXbxX3xXbcxX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX39xX3xX1xX1c4xX16xX3xX4xX1xX2exX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXbcxXdxX3xX5xX1c4xXdxX39xX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xXf1xX6xX3xX39bxX1xX838xXdxX3xX16xX1xX22xX3xX16xX2exX2cxX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xX4xX453xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXexX1xX201xXexX3xX7xX46cxX3xX4xX5d6xX16xX3xXexX1xXdxX2exXexXdcxXdcxXdcxX3xX13xX1d4xX4xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX39xX3xXbcxX28dxX16xX3xX31xX29xX3xXexX357xX16xX27xX3xX4xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX5xX22xXefxX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXexXf1xX46cxX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX16xX39xX3xX1dxX3dxX3xXexXf1xX15xX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xXbcxXdxX3xX5xX22xXefxX3xX5xX2cxX40fxX16xX3xXbxX1xXdxXa4xX16xX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX449xX16xX27xX3xX7xX2abxX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xX2bxX2cxX1d4xX3xX138xX98xec14xXdcxX3xXd6xXdxX24fxX4xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xXexX1xX10xX47xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX4xX1bxX6xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1bdxX1bexX16xX27xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX31xX6fxX6xX3xX5xX22xX3xXexXf1xX1d4xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX39xX3xX16xX27xX1x14f7axX6xX3xX31xX2e6xX39xX3xX31xX6fxX6xX3xX5xX22xX3xX2bxX2cxX2dxX32xX16xX3xX5xX57cxXdxX3xX4xX1bxX6xX3xXefx15c17xXdxX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX41xX40fxX16xXdcxX3xX13xX1d4xX4xX3xXexXf1xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX1xX57cxXbxX3xX31xXdxX3xXbxX1xX1c4xXefxX3xXbcxX32xX2cxX3xXbxX1xX297xXdxX3xXbcxX1bdxX57cxX4xX3xXf9xX97dxX3xX5xX2e0xX3xX16xX27xX1xXdxXa4xXefxX3xXexX1xX10xX47xX3xXbcxX422xX16xX27xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbcxX29xX16xX1xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xXcxX201xXbxX3xXexXf1xX2cxX16xX27xX39xX3xX1bdxX2cxX3xXexXdxXa4xX16xX3xX16xX27xX2cxX2b8xX16xX3xX5xX46cxX4xX3xX4xX6xX47xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX4xX453xX3xXexX1xX1d9xX3xX4xX1xX47xX3xX1xX47xX1c4xXexX3xXbcxX302xX16xX27xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexX1c4xXdxX3xXcxX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX5exX2b8xX3xX13xX1xX15xX3xX1c7xXdxX16xX1xX3xX31xX1bexXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXexX30cxX16xX1xX39xX3xXexX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXbcxX6xX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxXdcxX3xXcxX357xX16xX27xX3xX4xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX4xX1d4xX4xX3xX5xX46cxX4xX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX3xX4xX1xX2cxX2dxXa4xX16xX3xXefxX449xX16xX39xX3xX4xX1xX2cxX2dxXa4xX16xX3xX27xXdxX6xX39xX3xX39bxX1d9xX3xX4xX297xX3xX4xX1xX2cxX2dxXa4xX16xX3xX27xXdxX6xX3xXbcxX302xX4xX3xX5xX201xXbxX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xXbcxX1d4xX16xX1xX3xX27xXdxX1d4xX39xX3xX16xX205xXefxX3xX4xX1xX205xX4xX3xX31xX22xX3xX41xX46cxX3xX1dxX1d4xX47xX3xXbcxX422xX16xX27xX3xXexXc41xX16xX1xX3xX1xXc41xX16xX1xX39xX3xX16xX27xX2cxX2dxX3xX4xX28dxX3xX41xXdxX263xX16xX3xX1dxXdxX2exX16xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX1dxX24fxX16xX1xX3xXbcxX1d9xX3xX4xX453xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xX16xX27xX357xX16xX3xX4xX1xX2a0xX16xX39xX3xX39bxXdxX1d9xXefxX3xX7xX47xX1d4xXexX3xXbxX1xX365xX3xX1xX57cxXbxX39xX3xX39bxX1xX297xX3xXexX1xXdxX39xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xXcxX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xXexX3dxXexX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xX31xX201xX16xX3xXexX297xXdxX39xX3xX5xX1bdxX2cxX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX3xX27xXdxX458xX6xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXbcxX6xX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX31xX22xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX39bxX1xX1d4xX4xXffxX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX4xX2cxX16xX27xX3xX270xX16xX27xX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX39xX3xXbcxX2a0xX4xX3xX1dxXdxX24fxXexX3xX5xX22xX3xX5xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX39xX3xXexX1xX46cxX4xX3xXbxX1xX361xXefxX39xX3xX16xX1xX2cxX3xX2dxX2exX2cxX3xXbxX1xX361xXefxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX2dxX2exX2cxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXbcxX6xX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxXdcxX3xX8dxX2cxX6xX16xX3xXexX40fxXefxX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX453xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX39xX3xXexXf1xX201xXexX3xXexX46cxX3xX6xX16xX3xXexX47xX22xX16xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXbcxX6xX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xXafdxX2d9xX16xX1xX3xXbcxX1c4xX47xX39xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xXbxX1xX297xXdxX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX2abxX3xXexX5d6xXefxX3xX2bxX2cxX3dxX4xX3xX27xXdxX6xX39xX3xX16xX1xX1bdxX16xX27xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxX302xX39xX3xX16xX27xX22xX16xX1xX39xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXbxX1xX297xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xXbcxX302xX16xX27xX39xX3xXexX1xX1bdxX40bxX16xX27xX3xXf9xX2cxX2dxXa4xX16xX3xXexXf1xX6xX47xX3xXbcxX892xXdxX3xX31xX1bexXdxX3xX16xX1xX6xX2cxX3xXbcxX1d9xX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xX39bxXdxX1d9xXefxX3xX7xX47xX1d4xXexX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX39xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX39xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexXdxX24fxX16xX3xXbcxXdxX39xX3xXbcxX2exX16xX3xX27xXdxX458xX6xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX39xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX4xX1xX5afxX39xX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xX7xX2cxX3dxXexX39xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xXdcxX3xX13xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xXexX46cxX3xX2e0xX3xXbcxX2a0xXexX3xXf1xX6xX3xX8fdxX27xXdxX3b5xX2dxX3xXbxX1xX13c2xXbxX3xX4xX47xX16xX906xX3xX5xX22xXefxX3xX1d4xX4xX1xX3xXexX205xX4xX39xX3xX4xX297xX16xX3xXexXf1xX2abxX3xX31xXdxX24fxX4xX3xX5xX1bdxX2cxX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX3xX31xX22xX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX22xX16xX1xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX31xX2e6xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xXcxX201xXbxX3xXexXf1xX2cxX16xX27xX3xXbcxX361xX2dxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX31xX22xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX453xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xX5xX1bdxX57cxX4xX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX39xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xXbcxX453xX3xXexX357xX16xX27xX3xX4xX1bdxX40bxX16xX27xX3xXexXdxX2exXbxX3xX4xX201xX16xX3xXbcxX6xX3xX41xX1c4xX16xX27xX3xX4xX1d4xX4xX3xX16xX27xX2cxX2b8xX16xX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXbcxX1d9xX3xXefxX2cxX6xX3xXbcxX1bdxX57cxX4xX3xX16xX1xXdxX32xX2cxX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX4xX453xX3xXexX1xX1d9xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xXexX1xX40bxXdxX3xX27xXdxX6xX16xX3xX7xX1bexXefxX3xX16xX1xX3b5xXexXdcxX3xXd33xX361xX2dxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexXdxX2exX16xX3xXbcxX302xX3xX4xX1xX2cxX2dxX1d9xX16xX3xX27xXdxX6xX47xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xX24fxX39xX3xX16xX27xX1xXdxXa4xX16xX3xX4xX270xX2cxX39xX3xX7xX297xX16xX3xXf9xX2cxX3b5xXexX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xX16xX1bdxX1bexX4xXdcxX3xXcxX892xX3xX4xX1xX270xX4xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexXdxXa4xXefxX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX39xX3xX6xX16xX3xXexX47xX22xX16xX39xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX0xX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX103fxX1xX205xX4xX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xXexXc41xX16xX1xX3xXexXf1xX1c4xX16xX27xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xX16xX27xX1xXdxXa4xXefxX39xX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xX0xX4fxX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX3xX4xX1d4xX4xX3xXexX30cxX16xX1xX39xX3xXexX1xX22xX16xX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXbcxX6xX16xX27xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xXexX1xX10xX47xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xX3xXbxX1xX297xXdxX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX16xX27xX1xXdxXa4xXefxX39xX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX4xX1xX5afxX39xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xX3xX1xX28dxX16xX3xX16xX458xX6xXdcxX3xX13xX357xX16xX3xX4xX270xX3xXexXc41xX16xX1xX3xX1xXc41xX16xX1xX39xX3xX41xXdxX263xX16xX3xX1dxXdxX2exX16xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexXf1xXa4xX16xX3xXbcxX29xX6xX3xX1dxX22xX16xX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXbcxX6xX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xX4xX1xX1bxX3xXbcxX302xX16xX27xX39xX3xX7xX1d4xX16xX27xX3xXexX1c4xX47xX39xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX47xX1c4xXexX3xX1d4xXbxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xXbxX1xX365xX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX22xX3xX4xX453xX3xXexX1xX1d9xX3xX1d4xXbxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX3xX4xX6xX47xX3xX1xX28dxX16xX39xX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX4xX1xX5afxX3xX1xX28dxX16xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbcxX29xX16xX1xX3xXexX1c4xXdxX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xX39bxXdxX1d9xXefxX3xXexXf1xX6xX39xX3xX27xXdxX1d4xXefxX3xX7xX1d4xXexX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX4xX1xX5afxX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX27xXdxX458xX6xX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX31xX1bexXdxX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX39xX3xX27xXdxX458xX6xX3xX27xXdxX6xX3xXbcxXc41xX16xX1xX3xX31xX1bexXdxX3xX27xXdxX6xX3xXbcxXc41xX16xX1xX39xX3xXexX892xX3xX41xX40fxX16xX3xXbxX1xX3dxX3xX31xX1bexXdxX3xXexX892xX3xX41xX40fxX16xX3xXbxX1xX3dxXdcxXdcxXdcxXffxX3xX1xX1c4xX16xX3xX4xX1xX2exX3xX16xX1xXdxX32xX2cxX3xX1xX28dxX16xX3xX16xX458xX6xX39xX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX4xX1xX5afxX3xX1xX28dxX16xX3xX16xX458xX6xX3xX7xX46cxX3xX27xXdxX6xX47xX3xX5xX1bdxX2cxX39xX3xX27xX2a0xXbxX3xX27x14005xX3xX27xXdxX458xX6xX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX31xX1bexXdxX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxXdcxX3x11d72xX22xX3xX7xX47xX1d4xXexX39xX3xX39bxX1xX205xX4xX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xX4xX1d4xX4xX3xXexX2b8xX16xX3xXexX1c4xXdxX39xX3xX1xX1c4xX16xX3xX4xX1xX2exX39xX3xX1dxX3b5xXexX3xX4xX201xXbxX3xXbcxX2d9xX3xXf9xX297xX2dxX3xXf1xX6xX3xX31xX6fxX6xX3xX2bxX2cxX6xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xX16xX27xX1xXdxXa4xXefxX39xX3xX4xX1xX1bdxX6xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX5exX2cxX2dxX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX4xX297xX3xX1xX24fxX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexXf1xX29xX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xX1xX24fxX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexXf1xX29xX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX28dxX3xX7xX2abxX39xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xXbcxX453xX3xX4xX453xX3xX5xX46cxX4xX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX3xX2bxX2cxX40fxX16xX3xXbcxX302xXdxX39xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX6xX16xX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX47xX22xX16xX3xXexX1xX1d9xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xXcxX892xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX3xX4xX302xX16xX27xX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3xXexX357xX16xX27xX3xX4xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX39bxXdxX1d9xXefxX3xXexXf1xX6xX39xX3xX27xXdxX1d4xXefxX3xX7xX1d4xXexX39xX3xXexX2cxX2dxXa4xX16xX3xXexXf1xX2cxX2dxX32xX16xX3xX31xX201xX16xX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX2107xX22xX3xX7xX47xX1d4xXexX3xX16xX27xX6xX2dxX3xX31xX22xX3xXbcxX32xX3xXf9xX2cxX3b5xXexX3xX4xX2e6xX3xXexX1xX1d9xX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX3xX1xX179axX3xXexXf1xX57cxX3xX31xX32xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX5xX46cxX4xX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xX1dxX1d4xX4xX3xX7x18b68xX39xX3xXbcxXdxX32xX2cxX3xX41xX1bdxX20efxX16xX27xX3xX31xXdxXa4xX16xX39xX3xX39bxX2301xX3xXexX1xX2cxX201xXexX3xX31xXdxXa4xX16xX39xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX361xXefxX39xX3xXexXf1xX6xX16xX27xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1dxX29xX39xX3xX31xX201xXexX3xXexX1bdxX3xX2dxX3xXexX2exXdcxXdcxXdcxXffxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX39bxX1xX1d4xX4xX3xX4xXd31xX16xX27xX3xXbxX1xX297xXdxX3xXf1xX22xX3xX7xX47xX1d4xXexX39xX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xX1dxX1d4xX47xX3xX31xX32xX3xX7xX3dxX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX5xX46cxX4xX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xX5xX47xX1c4xXdxX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexXdxX24fxX16xX39xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1dxX29xX3xX4xX453xX3xXexX1xX1d9xX3xX4xX1xXdxX3xX31xXdxX24fxX16xX39xX3xX1xX179axX3xXexXf1xX57cxXdcxX3xXd6xX357xX16xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX204xX302xX3xXaaexX3xXexX2exX3xXexX892xX16xX27xX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX22xX3xXbcxXdxX32xX2cxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX4xX1xX2cxX16xX27xX39xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xXbcxX1d9xX3xXexX1xXdxX2exX2cxX39xX3xX1xX2e6xXexX3xX4xX1xX47xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXbcxX6xX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX31xX22xX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xXbcxX1d9xX3xX4xX1xX2b8xX16xX27xX3xX4xX1xX13c2xX47xX39xX3xX5xX2d9xX16xX27xX3xXbxX1xX15xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX1xX1bxX3xXbcxX302xX16xX27xX3xXf1xX22xX3xX7xX47xX1d4xXexX39xX3xX16xX205xXefxX3xX4xX1xX205xX4xX3xX31xX32xX3xX7xX3dxX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX39xX3xX16xX357xX16xX27xX3xX5xX46cxX4xX3xXexXdxX2exXbxX3xX16xX1xX201xX16xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1d4xX4xX3xX39bxX1xX1d4xX4xX1xX3xX7xX1c4xX16xX39xX3xX4xX28dxX3xX7xX2abxX3xX5xX1bdxX2cxX3xXexXf1xX422xX39xX3xXexXf1xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX1xXa8xX4xX39xX3xX39bxX2e0xX3xXexX422xX4xX3xXf9xX1d4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX31xXdxXa4xX16xX3xXexXf1xXa4xX16xX3xXbcxX29xX6xX3xX1dxX22xX16xX3xX31xX22xX3xX1xX1c4xX3xXexX5d6xX16xX27xX3xX4xX28dxX3xX7xX2abxX3xX31xX201xXexX3xX4xX1xX3b5xXexX3xX39bxX1xX1d4xX4xXdcxXdcxXdcxXffxX3xXexXf1xXa4xX16xX3xX4xX28dxX3xX7xX2abxX3xXbcxX453xX3xX7x133cdxX16xX3xX7xX22xX16xX27xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX1d4xX16xX3xX1xX2cxX2dxX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xX4xX28dxX3xX7xX2abxX3xX16xX22xX2dxX3xX16xX1xX34exXefxX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX16xX357xX16xX27xX3xX5xX46cxX4xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX5xX2dxX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xXexXf1xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX1xX57cxXbxX3xX41xX29xX4xX1xX3xX1dxX365xX16xX27xX3xXbxX1xX1d4xXexX39xX3xX5xX22xXefxX3xX39bxX1xX2cxX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX47xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1d4xX4xX3xX4xX28dxX3xX7xX2abxX3xX7xX297xX16xX3xXf9xX2cxX3b5xXexX3xX6xX16xX3xXexX47xX22xX16xX39xX3xX2bxX2cxX297xX16xX3xX5xX2e0xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xXbcxXdxX3xX31xX32xX3xXexX1xX10xX47xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX4xX1xX40fxXefxX3xX8fdxXefxX302xXexX3xX4xX2cxX16xX27xX3xXbcxX1bdxX40bxX16xX27xX39xX3xX1xX6xXdxX3xXbcxXdxX1d9xXefxX3xXbcxX2exX16xX906xXdcxXdcxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX0xX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX90xX1xX40fxX16xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexXf1xX1d4xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX3xX4xX2e6xX3xXexX1xX1d9xX3xX4xX1bxX6xX3xXexX6fxX16xX27xX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX0xX4fxX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xXbxX1xX40fxX16xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexXf1xX1d4xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX3xX4xX1bxX6xX3xX4xX1d4xX4xX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX39xX3xXcxX1xX1bxX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xX16xX27xX6xX16xX27xX3xX1dxX302xX39xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xXexX1xX2cxX302xX4xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX2xXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xXaaexX3xXexX2exXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX6xX32axX3xX13xX1xX2cxX361xX16xX3xX1dxX29xX3xX39bxX29xX4xX1xX3xX1dxX297xX16xX3xX4xX6xX47xX3xX1xX28dxX16xX3xXbcxX1d9xX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xX1dxX29xX3xXbcxX302xX16xX27xX39xX3xX5xX422xX16xX27xX3xXexX422xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX2cxX361xX16xX3xX1dxX29xX3xX39bxX2301xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX1d4xX16xX3xX270xX16xX27xX3xXbxX1xX453xX3xXexX1xX10xX47xX3xXexX6fxX16xX27xX3xX4xX3b5xXbxX3xXbcxX302xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX1dxX24fxX16xX1xX3xX4xX453xX3xXexX1xX1d9xX3xXf9xX297xX2dxX3xXf1xX6xXdcxX3xXcxX2cxX2dxX24fxXexX3xXbcxX3dxXdxX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xXbcxX1d9xX3xXexX1xXdxX2exX2cxX3xX1dxX24fxX16xX1xX3xX31xXdxX24fxX16xX39xX3xXexXf1xX6xX16xX27xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1dxX29xX3xX2dxX3xXexX2exX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xX47xXf9xX2dxX39xX3xXefxX1d4xX2dxX3xXexX1xX2abxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX1dxX32axX3xX13xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX39xX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX3xXefxX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xXbcxX1bxX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1dxX29xX3xX1dxX297xX47xX3xX1xX302xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX1d4xX4xX3xX5xX46cxX4xX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX3xXexXf1xX46cxX4xX3xXexXdxX2exXbxX3xX5xX22xXefxX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX39xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xXbcxX453xX3xX4xX453xX3xXexX39cxX3xX5xX24fxX3xXefxX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xX41xX46cxX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xXbcxX1d9xX3xX7xX254exX16xX3xX7xX22xX16xX27xX3xX270xX16xX27xX3xXbxX1xX453xX3xX31xX1bexXdxX3xXexXc41xX16xX1xX3xX1xX2cxX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX4xX6xX47xX3xX1xX28dxX16xXffxX3xX4xX453xX3xX31xX357xX16xX3xX1dxX297xX16xX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX3xX1dxX6xX16xX3xX1xX22xX16xX1xX3xXexX1xX10xX47xX3xXexX1xX1bxX3xXexX2e6xX4xX3xXf1xX422xXexX3xX27xXa8xX16xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX4xX32axX3xX13xX453xX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX3xX1dxX34exX16xX27xX3xX31xX357xX16xX3xX1dxX297xX16xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xXf1xX422xXexX3xX16xX27xX205xX16xX3xXexX1xX40bxXdxX3xX27xXdxX6xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX5xX2dxX3xXexX201xXbxX3xXexXf1xX2cxX16xX27xX3xXbcxX3dxXdxX3xX31xX1bexXdxX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX16xX1xX201xXbxX3xX4xX297xX16xX1xX3xXbcxX2d9xX3xXexXdxXa4xXefxX3xXbcxX1bxX3xX5xXdxX32xX2cxX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX41xX32axX3xX103fxX1xX361xX16xX3xXexXf1xX1bdxX28dxX16xX27xX39xX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX3xX4xX453xX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX3xXbxX1xX40fxX16xX3xX5xX47xX1c4xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXexXf1xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX1xX57cxXbxX3x15ca5xX98xX39xX3xX2a49xX2xX39xX3xX2a49xX97xX3xXbcxX1d9xX3xX4xX453xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xX2bxX2cxX297xX16xX3xX5xX2e0xX3xXbxX1xX365xX3xX1xX57cxXbxX39xX3xX39bxX1xX47xX6xX3xX1xXa8xX4xX39xX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX4xX1xX5afxX39xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xXbcxX32axX3xXd33xX2a0xX4xX3xX1dxXdxX24fxXexX3xX4xX1xX422xX3xXexXf1xXa8xX16xX27xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexXdxXa4xXefxX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX39xX3xX6xX16xX3xXexX47xX22xX16xX39xX3xX1xXdxX24fxX2cxX3xX2bxX2cxX297xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX97xXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xX8dxX2cxX3dxX4xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX39xX3xX1xX2cxX2dxX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX5xX46cxX4xX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX3xX31fxXexXf1xX47xX16xX27xX3xXbcxX453xX3xX4xX453xX3xX5xX46cxX4xX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX3xX41xX40fxX16xX3xX2bxX2cxX40fxX16xX3xXexX46cxX3xX31xX24fxX3xXexXf1xXa4xX16xX3xXbcxX29xX6xX3xX1dxX22xX16xX32axX3xXexX1xX6xXefxX3xX27xXdxX6xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX3xX31xX2e6xX3xXexX1xX10xX47xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX5d6xX16xX3xX5xX22xX3xXbcxX302xXdxX3xX2bxX2cxX40fxX16xX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xXbcxX3b5xX2cxX39xX3xXbcxX302xXdxX3xX2bxX2cxX40fxX16xX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX39xX3xXbcxX302xXdxX3xX2bxX2cxX40fxX16xX3xX7xX297xX16xX3xXf9xX2cxX3b5xXexX3xX31xX22xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX39xX3xXexXf1xX201xXexX3xXexX46cxX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX39xX3xX5xX1bdxX2cxX3xXexX1xX449xX16xX27xX39xX3xX31xX201xX16xX3xX4xX1xX2cxX2dxX1d9xX16xX3xX5xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX39xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX2dxX2exX2cxX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xX31xX2e6xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xXffxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX204xX302xX3xXaaexX3xXexX2exX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX39bxX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX2exX16xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexXdxXa4xXefxX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xXffxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX204xX302xX3xXaaexX3xXexX2exX39xX3xX204xX302xX3xX103fxX1xX47xX6xX3xX1xXa8xX4xX3xX31xX22xX3xX13xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xX24fxX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX39xX3xXexX1xX422xX4xX3xXbcxX361xX2dxX3xX1xX47xX1c4xXexX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX16xX27xX1xXdxXa4xX16xX3xX4xX270xX2cxX39xX3xX7xX297xX16xX3xXf9xX2cxX3b5xXexX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xX16xX1bdxX1bexX4xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13axXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xX13xX449xX16xX27xX3xX6xX16xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX4xX1d4xX4xX3xX5xX46cxX4xX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX3xX16xX27xX1xXdxX24fxXbxX3xX31xX2e6xX39xX3xX13xX449xX16xX27xX3xX6xX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX6xX16xX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX28dxX3xX7xX2abxX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX39bxX1xX6xXdxX3xX16xX27xX6xX2dxX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xX4xX5d6xX16xX3xXexX1xXdxX2exXexX39xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX39xX3xXexXf1xX201xXexX3xXexX46cxX39xX3xX6xX16xX3xXexX47xX22xX16xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX39xX3xXexX357xX16xX27xX3xX4xX1bdxX40bxX16xX27xX3xXexX1xX6xXefxX3xXefxX1bdxX2cxX3xX4xX3b5xXbxX3xX1bxX2dxX39xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX32xX16xX3xX31xX32xX3xX4xX1d4xX4xX3xX27xXdxX297xXdxX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX39bxXdxX16xX1xX3xXexX2exX39xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX5xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX39xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX16xX1xX40fxX16xX39xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX16xX27xX6fxX6xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbxX1xX297xX16xX3xX270xX16xX27xX3xX4xX46cxX4xX3xXbcxX47xX6xX16xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xXbcxX3dxXdxX3xX31xXdxX24fxX4xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX27xX40fxX2dxX3xXefxX3b5xXexX3xX892xX16xX3xXbcxX29xX16xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xX1dxX22xX16xX39xX3xX39bxX1xX2cxX3xX31xX46cxX4xX3xXbcxX6xX16xX27xX3xX1dxX29xX3xXbxX1xX47xX16xX27xX3xXexX838xX6xX39xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xXexX1xX10xX47xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX5exX2cxX2dxX3xXbcxX302xX16xX27xX3xXexX892xX16xX27xX3xX5xX46cxX4xX3xX4xX1d4xX4xX3xX5xX46cxX4xX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX3xX5xX22xXefxX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX3xX31xX2e6xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX39xX3xXexXf1xX201xXexX3xXexX46cxX3xX2abxX3xX4xX28dxX3xX7xX2abxX3xX31fxX41xX40fxX16xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX1dxX297xX47xX3xX31xX24fxX3xX41xX40fxX16xX3xXbxX1xX3dxX39xX3xX5xX46cxX4xX3xX5xX1bdxX57cxX16xX27xX3xXf9xX2cxX16xX27xX3xX39bxX15xX4xX1xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xXdcxXdcxXdcxX32axX3xXexX1xX6xXefxX3xX27xXdxX6xX3xX4xX365xX16xX27xX3xX1xX24fxX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexXf1xX29xX3xX2abxX3xX4xX28dxX3xX7xX2abxX3xXbcxX1d9xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexX1xX10xX47xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX4xX1xX40fxXefxX3xX143xX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX1xX179axXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX143xXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xX1fcxXdxX6xX47xX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xX31xX201xX16xX3xXexX297xXdxX3xXexX201xXbxX3xXexXf1xX2cxX16xX27xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX39xX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX39xX3xX16xX27xX2cxX2dxXa4xX16xX3xX5xXdxX24fxX2cxX3xX7xX297xX16xX3xXf9xX2cxX3b5xXexX39xX3xX5xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX39xX3xXexX1xX46cxX4xX3xXbxX1xX361xXefxX39xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX2dxX2exX2cxX3xXbcxX1bdxX57cxX4xX3xX5xX1bdxX2cxX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xX7xX2cxX3dxXexX39xX3xX6xX16xX3xXexX47xX22xX16xXffxX3xX4xX1xX1bxX3xXbcxX302xX16xX27xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX204xX302xX3xXaaexX3xXexX2exX3xXbcxX1d9xX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbcxX29xX16xX1xX3xX31xX22xX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexXf1xXc41xX16xX1xX39xX3xXexX1xX1bxX3xXexX2e6xX4xX3xX39bxXdxX1d9xXefxX3xX7xX47xX1d4xXexX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX31xX22xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexXdxX24fxX16xX3xX31xX201xX16xX3xXexX297xXdxX3xX5xX1bdxX2cxX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xXexXf1xXa4xX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xX1dxX22xX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX138xXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xX13xX449xX16xX27xX3xXcxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX4xX1xX1bxX3xXexXf1xXc41xX39xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX204xX302xX3xX26xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xXdxX24fxXbxX3xX31xX22xX3xX90xX1xX1d4xXexX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX16xX449xX16xX27xX3xXexX1xX449xX16xX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX39xX3xX41xX47xX6xX16xX1xX3xX16xX27xX1xXdxX24fxXbxX3xX5xXdxXa4xX16xX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxXdxX24fxX16xX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xXbxX1xX365xX3xX1xX57cxXbxX39xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX39xX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX39xX3xXbcxXdxX32xX2cxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX4xX2cxX16xX27xX3xX270xX16xX27xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xX5xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX39xX3xXexX1xX46cxX4xX3xXbxX1xX361xXefxX39xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX2dxX2exX2cxX39xX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xXbcxX1d9xX3xX1d4xX4xX1xX3xXexX205xX4xXdcxX3xXcxX201xXbxX3xXexXf1xX2cxX16xX27xX3xX16xX205xXefxX3xXexXc41xX16xX1xX3xX1xXc41xX16xX1xX39xX3xXf9xX97dxX3xX5xX2e0xX3xX16xX27xX6xX2dxX3xX31xX1bdxX1bexX16xX27xX3xXefxX205xX4xX3xXbxX1xX1d4xXexX3xX7xXdxX16xX1xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX145xXdcxX3xX204xX302xX3xXcxX22xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX4xX1xX1bxX3xXbcxX302xX16xX27xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX1d4xX16xX3xX4xX40fxX16xX3xXbcxX3dxXdxX3xX16xX27xX2cxX2b8xX16xX3xXexX22xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX31fxX1dxX6xX47xX3xX27xX2b8xXefxX3xX4xX297xX3xX16xX27xX40fxX16xX3xX7xX1d4xX4xX1xX3xXcxXf1xX2cxX16xX27xX3xX1bdxX28dxX16xX27xX39xX3xX16xX27xX40fxX16xX3xX7xX1d4xX4xX1xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX39xX3xX16xX27xX40fxX16xX3xX7xX1d4xX4xX1xX3xXexXdxX2exXexX3xX39bxXdxX24fxXefxX3xX2xX98xX1712xX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xX16xX27xX2cxX2b8xX16xX3xX16xX27xX40fxX16xX3xX7xX1d4xX4xX1xX3xX1xX57cxXbxX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xX39bxX1xX1d4xX4xX3xXexX1xX10xX47xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbcxX29xX16xX1xX32axX3xXbcxX1d9xX3xXbcxX1d4xXbxX3xX270xX16xX27xX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX39xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX4xX1xX2a0xXexX3xX4xX1xX5afxX39xX3xXexX1xX10xX47xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbcxX29xX16xX1xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX89xXdcxX3xXcxX1xX3dxX16xX27xX3xXbcxX3dxX4xX3xX26xX27xX40fxX16xX3xX1xX22xX16xX27xX3xX26xX1xX22xX3xX16xX1bdxX1bexX4xX3xXd6xXdxX24fxXexX3xX26xX6xXefxX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX4xX1d4xX4xX3xXexX892xX3xX4xX1xX270xX4xX3xXexX15xX16xX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xXexXdxX2exXbxX3xXexX2e6xX4xX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX39bxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX7xX1d4xX4xX1xX3xX1xX179axX3xXexXf1xX57cxX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX41xX40fxX16xX3xX31xX22xX3xX41xX47xX6xX16xX1xX3xX16xX27xX1xXdxX24fxXbxX3xX31xX6xX2dxX39xX3xXexXf1xX297xX3xX16xX57cxX39xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX4xX40fxX16xX3xXbcxX3dxXdxX3xX31xX177dxX3xXefxX449xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX8axXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xXafdxX6xX47xX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX4bxX3xXcxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX1dxXdxX16xX1xX3xX31xX22xX3xXb17xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX16xX27xX1xXdxXa4xXefxX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX7xX3dxX3xX145xX8axX4fxX26xX8dxX4bxX13xX90xX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX39xX3xX8dxX2cxX2dxX2exXexX3xXbcxX29xX16xX1xX3xX7xX3dxX3xX97xX13axX4fxX97xX98xX97xX2xX4fxX8dxXd33xX4bxXcxXcxX27xX3xX31xX32xX3xX1xX179axX3xXexXf1xX57cxX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX5xX6xX47xX3xXbcxX302xX16xX27xX39xX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX7xX97dxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xX5xX6xX47xX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX27xX2a0xXbxX3xX39bxX1xX453xX3xX39bxX1xX357xX16xXffxX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX39xX3xXf1xX22xX3xX7xX47xX1d4xXexX39xX3xX1dxX892xX3xX7xX2cxX16xX27xX3xXbcxX3dxXdxX3xXexX1bdxX57cxX16xX27xX3xX4xX5d6xX16xX3xX1xX179axX3xXexXf1xX57cxX3xX31xX22xX3xX270xX16xX27xX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xX24fxX3xXbcxX1d9xX3xX39bxXdxX1d9xXefxX3xXexXf1xX6xX39xX3xX27xXdxX1d4xXefxX3xX7xX1d4xXexXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX4dxXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xX26xX27xX47xX1c4xXdxX3xX27xXdxX6xX47xX3xX4xX1xX1bxX3xXbcxX302xX16xX27xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX204xX302xX3xXaaexX3xXexX2exX3xX31xX22xX3xX4xX1d4xX4xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xX5xXdxXa4xX16xX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xXexX357xX16xX27xX3xX4xX1bdxX40bxX16xX27xX3xXf9xX422xX4xX3xXexXdxX2exX16xX39xX3xXexX1xX422xX4xX3xXbcxX361xX2dxX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXefxX2cxX6xX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX39xX3xX4xX1xX2cxX2dxX1d9xX16xX3xX27xXdxX6xX47xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xX24fxX3xX7xX297xX16xX3xXf9xX2cxX3b5xXexX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX39xX3xXexX1xX2cxX3dxX4xX3xXbcxXdxX32xX2cxX3xXexXf1xX29xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxX39xX3xX31xX201xXexX3xXexX1bdxX39xX3xXexXf1xX6xX16xX27xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1dxX29xX3xX2dxX3xXexX2exX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xX31xX2e6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX2xX98xXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xXcxX1xX449xX16xX27xX3xXexXdxX16xX3xX31xX22xX3xXcxXf1xX2cxX2dxX32xX16xX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xX4xX1xX30cxX3xXbcxX1c4xX47xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX6xX32axX3xXcxXf1xXdxX1d9xX16xX3xX39bxX1xX6xXdxX3xXexX1xX3dxX16xX27xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX4xX1d4xX4xX3xX16xX32xX16xX3xXexX297xX16xX27xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xX24fxX3xX1dxX205xXexX3xX1dxX2cxX302xX4xX3xX41xX365xX16xX27xX3xX4xX1xX2cxX16xX27xX3xXexXf1xX47xX16xX27xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexXf1xXa4xX16xX3xXexX47xX22xX16xX3xX2bxX2cxX3dxX4xXffxX3xX27xXdxX1d4xXefxX3xX7xX1d4xXexX39xX3xXbcxX1d4xX16xX1xX3xX27xXdxX1d4xX3xXexXc41xX16xX1xX3xX1xXc41xX16xX1xX39xX3xX39bxX2exXexX3xX2bxX2cxX297xX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX39bxX1xX6xXdxX3xXbcxX1d9xX3xX5xXdxXa4xX16xX3xXexX2e6xX4xX3xX1xX47xX22xX16xX3xXexX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xX16xX32xX16xX3xXexX297xX16xX27xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xX24fxX3xX1dxX205xXexX3xX1dxX2cxX302xX4xX3xX41xX365xX16xX27xX3xX4xX1xX2cxX16xX27xXffxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX1dxX32axX3xX13xX1d4xX4xX3xX41xX47xX6xX16xX1xX3xX16xX27xX1xXdxX24fxXbxX3xX1dxX1bdxX2cxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1bexX16xX3xXexX201xXbxX3xXexXf1xX2cxX16xX27xX3xXexX1xX6xXefxX3xX27xXdxX6xX3xX31xX201xX16xX3xX4xX1xX2cxX2dxX1d9xX16xX39xX3xX4xX2cxX16xX27xX3xX4xX3b5xXbxX3xX1xX22xX16xX27xX3xX1xX453xX6xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX2dxX2exX2cxX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxXdxX1d9xXefxX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xX31xX2e6xX3xX1dxX1bdxX2cxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX31fxX1xX47xX2a0xX4xX3xX2bxX2cxX6xX3xX1xXc41xX16xX1xX3xXexX1xX270xX4xX3xX5xX1bdxX2cxX3xXbcxX302xX16xX27xX32axX3xX4xX1xX47xX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX41xX40fxX16xX3xX2abxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXbcxX6xX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xXexX1xX10xX47xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX3xX2xX145xXffxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX4xX32axX3xXd33xX22xXdxX3xXcxXf1xX2cxX2dxX32xX16xX3xX1xXc41xX16xX1xX3xXd6xXdxX24fxXexX3xX26xX6xXefxX39xX3xXd33xX22xXdxX3xXcxXdxX2exX16xX27xX3xX16xX453xXdxX3xXd6xXdxX24fxXexX3xX26xX6xXefxX39xX3xXcxX1xX449xX16xX27xX3xXexX3b5xX16xX3xXf9xX2d9xX3xXd6xXdxX24fxXexX3xX26xX6xXefxX39xX3xX204xX1d4xX47xX3xX26xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xX1dxX1d4xX47xX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xX2cxX302xX4xX3xXbxX1xX1c4xXefxX3xX31xXdxX3xX2bxX2cxX297xX16xX3xX5xX2e0xX3xXexX892xX3xX4xX1xX270xX4xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xXexX3dxXexX3xX4xX449xX16xX27xX3xXexX1d4xX4xX3xXexXf1xX2cxX2dxX32xX16xX3xXexX1xX449xX16xX27xX39xX3xX4xX2cxX16xX27xX3xX4xX3b5xXbxX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX47xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX39xX3xX27xX453xXbxX3xXbxX1xX5d6xX16xX3xX4xX1bxX16xX27xX3xX4xX3dxX39xX3xXexX357xX16xX27xX3xX4xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX16xXdxX32xXefxX3xXexXdxX16xX3xX4xX1bxX6xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXbcxX3dxXdxX3xX31xX1bexXdxX3xXd33xX297xX16xX27xX39xX3xX26xX1xX22xX3xX16xX1bdxX1bexX4xX39xX3xX1xX2cxX2dxX3xXbcxX302xX16xX27xX3xXexX47xX22xX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXbcxX47xX22xX16xX3xX39bxX2exXexX39xX3xXexX1xX6xXefxX3xX27xXdxX6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xXffxX3xXbcxX1d9xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xX1xXdxX1d9xX2cxX39xX3xX1dxXc41xX16xX1xX3xXexX177dxX16xX1xX39xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x16b0axX39xX3xX1bxX16xX27xX3xX1xX302xX3xX31xX22xX3xXexX15xX4xX1xX3xX4xX46cxX4xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xX27xXdxX297xXdxX3xXbxX1xX1d4xXbxX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xXffxX3xX27xXdxX1d4xXefxX3xX7xX1d4xXexX39xX3xXbcxX3b5xX2cxX3xXexXf1xX6xX16xX1xX39xX3xX16xX27xX357xX16xX3xX4xX1xX2a0xX16xX39xX3xXf9xX97dxX3xX5xX2e0xX3xXexX1xX449xX16xX27xX3xXexXdxX16xX3xXf9xX3b5xX2cxX3xXbcxX302xX4xX39xX3xXf9xX2cxX2dxXa4xX16xX3xXexX1c4xX4xX39xX3xX27xXdxX297xX39xX3xX1dxX29xX6xX3xXbcxX2a0xXexX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xX1xXc41xX16xX1xX3xXexX1xX270xX4xX3xX5xX6fxX6xX3xXbcxX297xX47xX3xXexXf1xX46cxX4xX3xXexX2cxX2dxX2exX16xX3xX5xX57cxXdxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xXexXc41xX16xX1xX3xX1xXc41xX16xX1xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX1dxX24fxX16xX1xX3xXexXf1xXa4xX16xX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xX27xXdxX6xX16xX3xXefxX1c4xX16xX27xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX2xX2xXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xX103fxX1xX47xX6xX3xX1xXa8xX4xX3xX31xX22xX3xX13xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xX24fxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xX1dxX302xX39xX3xX16xX27xX22xX16xX1xX3xX5xXdxXa4xX16xX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xXexXdxX2exXbxX3xXexX2e6xX4xX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX39bxX1xX6xXdxX3xX1xX47xX1c4xXexX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX16xX27xX1xXdxXa4xX16xX3xX4xX270xX2cxX39xX3xX7xX297xX16xX3xXf9xX2cxX3b5xXexX3xX31xX6xX4xX4xXdxX16xX10xX39xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX361xXefxX39xX3xX31xX201xXexX3xXexX1bdxX3xX2dxX3xXexX2exX3xX31xX22xX3xXexX1xX422xX4xX3xXbcxX361xX2dxX3xX31xXdxX24fxX4xX3xX16xX27xX1xXdxXa4xX16xX3xX4xX270xX2cxX3xXexX1xX97dxX3xX16xX27xX1xXdxX24fxXefxX3xX5xX40fxXefxX3xX7xX22xX16xX27xX3xXexX1xX2cxX3dxX4xX3xXbcxXdxX32xX2cxX3xXexXf1xX29xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX2xX97xXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xX26xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xXdxX24fxXbxX3xX31xX22xX3xX90xX1xX1d4xXexX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX16xX449xX16xX27xX3xXexX1xX449xX16xX3xX1dxX297xX47xX3xXbcxX297xXefxX3xX5xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX39xX3xXexX1xX46cxX4xX3xXbxX1xX361xXefxX3xX4xX1xX47xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXexX1c4xXdxX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX2xX13axXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xX103fxX2exX3xX1xX47xX1c4xX4xX1xX3xX31xX22xX3xXd33xX5d6xX2cxX3xXexX1bdxX3xX4xX453xX3xX31xX357xX16xX3xX1dxX297xX16xX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX3xX39bxX29xXbxX3xXexX1xX40bxXdxX3xXf9xX97dxX3xX5xX2e0xX3xX4xX1d4xX4xX3xX31xX1bdxX1bexX16xX27xX3xXefxX205xX4xX3xX5xXdxXa4xX16xX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xXbcxX2exX16xX3xXefxX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xX2bxX2cxX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xXexX1xX270xX4xX3xXbcxX3b5xX2cxX3xXexX1xX5d6xX2cxX39xX3xXefxX2cxX6xX3xX7xX205xXefxX3xXexX201xXbxX3xXexXf1xX2cxX16xX27xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX2xX143xXdcxX3xX204xX302xX3xXexXf1xX1bdxX2abxX16xX27xX3xX204xX302xX3xXcxX22xXdxX3xX16xX27xX2cxX2dxXa4xX16xX3xX31xX22xX3xX1c7xX449xXdxX3xXexXf1xX1bdxX40bxX16xX27xX3xX4xX1xX1bxX3xXexXf1xXc41xX39xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX1xX57cxXbxX3xX31xX1bexXdxX3xX204xX302xX3xXaaexX3xXexX2exX3xX31xX22xX3xX4xX1d4xX4xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xX5xXdxXa4xX16xX3xX2bxX2cxX6xX16xX3xX27xXdxX297xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX4xX1d4xX4xX3xX31xX3b5xX16xX3xXbcxX32xX3xX31xX32xX3xX1dxX297xX47xX3xX31xX24fxX3xXefxX449xXdxX3xXexXf1xX1bdxX40bxX16xX27xX39xX3xX16xX1xX3b5xXexX3xX5xX22xX3xXf9xX97dxX3xX5xX2e0xX3xXf1xX1d4xX4xX3xXexX1xX297xXdxX3xX2dxX3xXexX2exX39xX3xXexX1c4xXdxX3xX39bxX1xX2cxX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xX5xX2dxXdcxXdcxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX2xX138xXdcxX3xX13xX1xX1bxX3xXexX29xX4xX1xX3xXd6xXdxX24fxX16xX3xX5exX22xX16xX3xX5xX40fxXefxX3xX39bxX1xX47xX6xX3xX1xXa8xX4xX3xX31xX22xX3xX4xX449xX16xX27xX3xX16xX27xX1xX24fxX3xXd6xXdxX24fxXexX3xX26xX6xXefxX3xXexX1xX422xX4xX3xXbcxX361xX2dxX3xX16xX27xX1xXdxXa4xX16xX3xX4xX270xX2cxX3xX7xX297xX16xX3xXf9xX2cxX3b5xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX361xXefxX39xX3xXexX1xX2cxX3dxX4xX3xX4xX1xX458xX6xX3xX1dxX24fxX16xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxX3xXbxX1xX2e6xX4xX3xX31xX2e6xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX2xX145xXdcxX3xX13xX1d4xX4xX3xX1dxX302xX39xX3xX4xX28dxX3xX2bxX2cxX6xX16xX39xX3xXbcxX29xX6xX3xXbxX1xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX4xX453xX3xX31xX357xX16xX3xX1dxX297xX16xX3xX1xX1bdxX1bexX16xX27xX3xX41xX497xX16xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xXexX1xX10xX47xX3xX4xX1d4xX4xX3xX13xX1xX30cxX3xXexX1xX29xX39xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXbcxX1bdxX57cxX4xX3xX1dxX6xX16xX3xX1xX22xX16xX1xX3xXexX1xX10xX47xX3xXexXf1xXc41xX16xX1xX3xXexX46cxX39xX3xXexX1xX1bxX3xXexX2e6xX4xX3xXf1xX422xXexX3xX27xXa8xX16xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX204xX47xX41xX2dxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXbcxX32xX3xX16xX27xX1xX29xX3xX1c7xX2a0xXexX3xXexXf1xX201xX16xX3xXcxX892xX3xX2bxX2cxX3dxX4xX3xXd6xXdxX24fxXexX3xX26xX6xXefxX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xXexX892xX3xX4xX1xX270xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexXf1xX29xX3xX4bxX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX39xX3xX4xX1d4xX4xX3xXbcxX47xX22xX16xX3xXexX1xX1d9xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX3xXexXdxX2exXbxX3xXexX2e6xX4xX3xX31xX201xX16xX3xXbcxX302xX16xX27xX3xX16xX1xX40fxX16xX3xX41xX40fxX16xX39xX3xX41xX47xX6xX16xX1xX3xX16xX27xX1xXdxX24fxXbxX3xXbxX1xX1d4xXexX3xX1xX2cxX2dxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX5d6xX16xX3xXbcxX1c4xXdxX3xXbcxX47xX22xX16xX3xX39bxX2exXexX39xX3xX1bxX16xX27xX3xX1xX302xX39xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3b27xX39xX3xXexX46cxX3xX27xXdxX1d4xX4xX3xX31xX22xX3xXexX15xX4xX1xX3xX4xX46cxX4xX3xXexX1xX46cxX4xX3xX1xXdxX24fxX16xX3xX4xX1d4xX4xX3xX2dxXa4xX2cxX3xX4xX5d6xX2cxX39xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXbcxX29xX16xX1xX3xX31xX32xX3xX27xXdxX2d9xX16xX3xX4xX1d4xX4xX1xX3xXf9xX2d9xX3xX1xX302xXdxX3xX16xX1xX34exXefxX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xXffxX3xXbcxX40fxX2dxX3xX39bxX1xX449xX16xX27xX3xX4xX1xX30cxX3xX5xX22xX3xXexXf1xX1d4xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX24fxXefxX39xX3xX16xX27xX1xX177dxX6xX3xX31xX2e6xX3xXefxX22xX3xX4xX36xX16xX3xX5xX22xX3xX2bxX2cxX2dxX32xX16xX3xX5xX57cxXdxX3xX4xX1bxX6xX3xXefxX179axXdxX3xX16xX27xX1bdxX40bxXdxX3xX41xX40fxX16xX39xX3xX31xXc41xX3xX5xX57cxXdxX3xX15xX4xX1xX3xX4xX302xX16xX27xX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3xX31xX22xX3xX31xXc41xX3xX7xX46cxX3xXbxX1xX1d4xXexX3xXexXf1xXdxX1d9xX16xX3xX4xX1bxX6xX3xXbcxX3b5xXexX3xX16xX1bdxX1bexX4xXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xX41xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXf1xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXa4xX16xX3xX2bxX2cxX6xX16xXf5xX0xX4fxX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4bxXexX1xX2cxXefxX1dxX4bxX6xX16xX41xX4bxX7xX6xXbxX47xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3xX2e0xX3xX7xX97dxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xX16xX27xX2cxX2b8xX16xX3xX39bxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1bxX16xX27xX3xX1xX302xX3xXbcxX1d9xX3xXefxX2cxX6xX3xX31xX205xX4xX4bxXf9xXdxX16xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX13xX47xX31xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX1xXf1xX10xcd36xX9xXaxX4fxX2dxX4bxXexX10xX4fxX4xX1xXdxX16xX1xX4bxXbxX1xX2cxX4bxX41xX47xX16xX27xX4bxX2dxX4bxX7xX2cxX4bxX41xX2cxX16xX27xX4bxX16xX27xX2cxX47xX16xX4bxX39bxXdxX16xX1xX4bxXbxX1xXdxX4bxX2cxX16xX27xX4bxX1xX47xX4bxX41xX10xX4bxXefxX2cxX6xX4bxX31xX6xX4xX4bxXf9xXdxX16xX4bxXbxX1xX47xX16xX27xX4bxX4xX47xX31xXdxX41xX4bxX2xX4dxX4fxX97xX2xX97xX97xX13axX13axXdcxX1xXexXefxXaxX12xX0xXdxXefxX27xX3xX7xXf1xX4xX9xXaxX4fxXefxX10xX41xXdxX6xX4fxX2xX97xX98xX4fxX16xX10xX12exX7xX4fxX97xX2xX97xX98xX4fxX2xX98xX8axX41xX138xX2xX2xX138xX2xX13axX98xXexX145xX89xX143xX2xX5xX98xX4bxXexXdxX10xXefxX4bxX31xX6xX4xXf9xXdxX16xX4bxX2xXdcxX149xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX1dxX6xX16xX3xX1xX22xX16xX1xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXexX3xX31xX32xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xX47xX31xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX41xXdxX31xX12xX0xX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3xX2e0xX3xX7xX97dxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xX16xX27xX2cxX2b8xX16xX3xX39bxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1bxX16xX27xX3xX1xX302xX3xXbcxX1d9xX3xXefxX2cxX6xX3xX31xX205xX4xX4bxXf9xXdxX16xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX13xX47xX31xXdxX41xX4bxX2xX4dxXaxX3xX1xXf1xX10xX42fcxX9xXaxX4fxX2dxX4bxXexX10xX4fxX4xX1xXdxX16xX1xX4bxXbxX1xX2cxX4bxX41xX47xX16xX27xX4bxX2dxX4bxX7xX2cxX4bxX41xX2cxX16xX27xX4bxX16xX27xX2cxX47xX16xX4bxX39bxXdxX16xX1xX4bxXbxX1xXdxX4bxX2cxX16xX27xX4bxX1xX47xX4bxX41xX10xX4bxXefxX2cxX6xX4bxX31xX6xX4xX4bxXf9xXdxX16xX4bxXbxX1xX47xX16xX27xX4bxX4xX47xX31xXdxX41xX4bxX2xX4dxX4fxX97xX2xX97xX97xX13axX13axXdcxX1xXexXefxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXbcxX2b8xX16xX27xX3xX2e0xX3xX7xX97dxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xX16xX27xX2cxX2b8xX16xX3xX39bxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1bxX16xX27xX3xX1xX302xX3xXbcxX1d9xX3xXefxX2cxX6xX3xX31xX205xX4xX4bxXf9xXdxX16xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX13xX47xX31xXdxX41xX4bxX2xX4dxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexXf1xX47xX16xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXd6xX357xX16xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX31xX6fxX6xX3xX4xX453xX3xX31xX357xX16xX3xX1dxX297xX16xX3xX1xX838xX6xX3xXexX3dxX4xX3xX31xX32xX3xX31xXdxX24fxX4xX3xX7xX97dxX3xX41xX2e6xX16xX27xX3xX39bxXdxX16xX1xX3xXbxX1xX15xX3xX41xX47xX3xXb53xX2dxX3xX1dxX6xX16xX3xXcxXf1xX2cxX16xX27xX3xX1bdxX28dxX16xX27xX3xX1c7xXcxXcxX8dxX3xXd6xXdxX24fxXexX3xX26xX6xXefxX3xXexXdxX2exXbxX3xX16xX1xX201xX16xX3xX1bxX16xX27xX3xX1xX302xX3xX4xX1xX47xX3xXbxX1xX36xX16xX27xX3xX4xX1xX3dxX16xX27xX3xX41xX29xX4xX1xX3xX13xXd5xXd6xXd7xXd8xX4bxX2xX4dxXdcxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX41xXdxX31xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX2cxX5xX12xX0xX41xXdxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf1xXaxX12xX0xX4fxX41xXdxX31xX12xX0xX4fxX41xXdxX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb51xX47xX2cxXf1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xXd6xX1fcxX90xX0xX4fxXbxX12