Chi tiết Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Bộ GD&ĐT vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ 18 tháng 5 năm 2017 thay thế quy chế ban hành năm 2009 và sửa đổi, bổ sung năm 2012.
ad5bx10039x10587xc2f7xb4eaxd776xc0d2x12e4bx10aa6xX7xe57fx10485xdffdxbbadx13422xbbe3xX5xee8dxXaxcc4axc743xX1xXdxX3xXexXdx10634xXexX3xff04x12e0bxe417xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1dxX1ex13e65xc367xX3xX7xXdxX28xX1xX3x137b3xbc33xX3x13d29xX30xed6axX3xXex10d61xX34xX3xXexeddex113dfxX28xX1xX3xX32xfa42xX3xXexXdxX19xX28xX3xX7x138fcxX0x12903xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb34xX10xX6x104a8xXaxX12xefd0xX41xX3xd35exbb8cxfcb3x10a35xXcxX3xX2fxc85cxX6xX3xX4xX1x10427xX28xX1xX3xXexX1x12608xX4xX3x10b75xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX30xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX32xX41xX3xXexXdxX19xX28xX3xX7xX49xb68fxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX28xX30xX1exX3xX4xe01dxX3xX1xXdx1013bxX1dxX3xX5xd31fxX4xX3xXexX6axX3xX2x11587xX3xXexX1xd406xX28xd1f9xX3xb627xX3xX28xc184xd15cxX3x119d9xdfa8xX2x1058exX3xXexX1xX6xX1exX3xXexX1xX19xX3xd736xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX78xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX28xXd8xXd9xX3xXdbxXdcxXdcxeb36xX3xX2fxX30xX3xX7xf83bxX6xX3xX32xdd73xXdx11799xX3xX78xX10bxX3xX7xX1dxX28xXd3xX3xX28xXd8xXd9xX3xXdbxXdcxX2xXdbxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xb120xXex11a96xX6xX5xXdxXd3xX28xf17dxX3xX4xX10xX28xXexX10xX3bxd812xXaxX12xX0xXdxXd9xXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5dxXexX1xX1dxXd9xX78xX3xX5dxX1xXdxX5dxX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX10xX3xXexX1dxX1exX10xX28xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX6xX3xX5dxX6xX34xX3xXexX6xX34xX3xXexX3bxXdxX28xX1xX3xX5dxX34xX3xXexXdxX10xX28xX3xX7xXdxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax125f8xXdxX5dxXexX1xX146xXd5xX2xXdcxXbxX13exX14exX1xX10xXdxXd3xX1xXexX146xcef7xe911xXdcxXbxX13exXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4bxX4bxXdxXafxX78xX6xX34xX1xX6xXexXdxX28xX1xXafxX2fxX28xX4bxX28xX10xX1b1xX7xX4bxX2xXdexX2xXd5xX4bxXdexXdexX5dxXdbxXdcxXd5xXexX2xX2xX1c4xXdbxX5xXdcxXafxe1b1xXbxXd3xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX32xXbexX10dxX3xX4x13ebaxX1dxX3xXexX3bx1236dxX4xX3xX4xe3edxX6xX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9x10f1cxXdxX3xX28xXd3x10094xX28xX3xXd3xd1edxX28xX3xX1xdd47xX28xX10dxX3xX32xc122xXd9xX3xX78xX24bxX34xX3xX28x11838xX28xXd3xX3xX4xX6xX34xX3xXexXc6xX3xX4xX1xX22dxX3xX2fxX30xX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xXd3xXdxX24bxXdxX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX4xX22dxX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX4xX246xX3xX7x12976xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xX28xX1x116ddxX28xXd3xX3xX2fxX239xXdxX3xX4xXd1xX4xX3xX1exc00exX1dxX3xX4xea4axX1dxX3xX4xc6a6xX3xXexX1xX27xX3xX2fxfb10xX3xX28xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3xd714xX10dxX3xXd9xXdxX28xX1xX3xX4xX1xX75xX28xXd3xX3xX2fxX2b0xX3xX4xf94dxX28xXd3xX3xX78xd8dexX3x12a8exX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX4xX6xX34xX3xX1xX246xX28xX3xX32xX2d1xXdxX3xX2fxX239xXdxX3xX75xX28xXd3xX3xX2fxXdxX2a1xX28xX3xX5dxXc6xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX10dxX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX10dxX3xX28xXd3xX294xb6c9xXdxX3xX1xX294xX239xX28xXd3xX3xX5dxfb2exX28xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX4xb531xX28xXd3xX3xX78xX10bxX3xX7xX1dxX28xXd3xX3xX28xX1xX2baxX28xXd3xX3xX2fxX224xX28xX3xX32xX2b0xX3xX5xXdxX2a1xX28xX3xXe9xX1dxX6xX28xX3xX32xX19xX28xX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX4xX22dxX6xX3xX4xX246xX3xX7xX288xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xX2fxXdxXc2xX4xX3xXe9xX1dxX24bxX28xX3xX5xf90exX3xbcf3xX13x1090fxX10dxX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX4xX22dxX6xX3xX5axX41xXdxX3xX32xdf65xX28xXd3xX3xX4xX1xX224xXd9xX3xX5xX1dxf702xX28xX3xXd1xX28xX10dxX3xX4xX22dxX6xX3xX28xXd3xX294xX313xXdxX3xX1xX294xX239xX28xXd3xX3xX5dxX31dxX28xX3xX2fxX30xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xXexX3bxX294xX313xX28xXd3xX3xX1xbdbdxXbxX3xX4xXbexX3xX2d3xX1xXdxX19xX1dxX3xX2d3xXdxXc2xX28xX3xX2fxX2b0xX3xX28xX41xXdxX3xX5dxX1dxX28xXd3xX3xX2fxX30xX3xX4xX1xX224xXexX3xX5xX294xX3f7xX28xXd3xX3xX4xX22dxX6xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX4xX33exX3xXe9xX1dxX1exX3xX32xe9d0xX28xX1xX3xX28xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3xX2baxX3xX78xX23exXexX3xX78xX1dxX41xX4xX3xX288xX3xX32xX2a5xX1dxX3xX3bxX6xX10dxX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9xX239xXdxX3xX78xX23exXexX3xX78xX1dxX41xX4xX3xX28xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3xX2baxX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX32xX37xXexX3xX4xX1xX1dxe1c0xX28xX3xX28xX1xX224xXexX3xX32xX453xX28xX1xX3xX28xXd3xX6xX1exX3xXexX6axX3xX32xX2a5xX1dxX3xX2fxX30xX34xXafxX3xX396xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3xX2baxX3xX32xX294xX3f7xX4xX3xX13exX10xXd9xX3xX5xX30xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX4xX2a9xX3xX1x130f9xX3xXexX3bxX3f7xX3xX4xX1xX34xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX2fxX3cxX3xX2fxX3bbxX1exX3xXexX3bxX294xX239xX4xX3xX2d3xX1xXdxX3xX78xX23exXexX3xX32xX2a5xX1dxX3xX5xX30xXd9xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX10dxX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xXbexX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX32xX41xX3xX28xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3xX2baxX3xX4xX2a5xX28xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX32xX27xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX10dxX3xXexX1xX6xXd9xX3xX2d3xX1xX24bxX34xX3xXexX30xXdxX3xX5xXdxXc2xX1dxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12x119f0xaef2xXexX3xX2d3xX1xXd1xX4xX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9xX239xXdxX3xX78xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX4xX33exX28xXd3xX3xX32xe0dfxXdxX3xX1xd49exXdxX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xX1xX75xX28xXd3xX3xXd9xXdxX28xX1xX3xX32xX294xX3f7xX4xX3xX28xXd8xX28xXd3xX3xX5xXc6xX4xX3xX78xX6xX28xX3xX32xX2a5xX1dxX3xX2fxX2b0xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX2d3xX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX4xX22dxX6xX3xXd9xX3cxX28xX1xX3xXexX1xX2ccxX28xXd3xX3xXe9xX1dxX6xX3xX28xX1xX2baxX28xXd3xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX32xfea3xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX78xX2d1xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xX28xX294xX239xX4xX3xX2fxX30xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xXexX19xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX396xXd3xX34xX30xXdxX3xX3bxX6xX3xX32xX27xX3xX32xX24bxXd9xX3xX78xX24bxX34xX3xX32xX2a5xX1dxX3xX3bxX6xX10dxX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX4xX33exX28xXd3xX3xX1exX2a1xX1dxX3xX4xX2a5xX1dxX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xXbexX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX78xX2d1xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xXexX19xX3xXexX3bxX2a1xX28xX3xX4xXd1xX4xX3xXexX37xXbxX3xX4xX1xX6fxX3xX2d3xX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX2a1xX28xX3xX28xXd3xX30xX28xX1xX3xX4xXbexX3xXbxX1xX24bxX28xX3xX78xXdxXc2xX28xX3xX1xX34xX584xX4xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX78xX2d1xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xXexX3bxX2a1xX28xX3xX4xXd1xX4xX3xX2d3x1283exX3xX1exX19xX1dxX3xX1xX41xXdxX3xXexX1xX24bxX34xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xXexX19xX3xX4xXbexX3xXbxX1xX24bxX28xX3xX78xXdxXc2xX28xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xXe9xX1dxXd1xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX5xX30xXd9xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXexX37xXdxX3xX4xX246xX3xX7xX288xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xX2fxX30xX3xXexX3bxX294xX239xX4xX3xXexX1xX313xXdxX3xX32xXdxX27xXd9xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX32xX294xX3f7xX4xX3xXexX1xX2ccxX28xXd3xX3xXe9xX1dxX6xX3xX288xX3xX32xX246xX28xX3xX2fxX453xX3xX4xX1xX1dxX1exX2a1xX28xX3xXd9xX2ccxX28xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9xX239xXdxX3xXe9xX1dxX1exX3xX32xX453xX28xX1xX3xX28xXd3xX294xX313xXdxX3xX1xX294xX239xX28xXd3xX3xX5dxX31dxX28xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX5xX30xX3xX28xXd3xX294xX313xXdxX3xX4xX1xX22dxX3xXexX3bxX3cxX3xX4xXd1xX4xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX2fxX2a9xX3xX2d3xX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX2fxX30xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX28xXd3xX1xXc2xX3xX4xX224xXbxX3xX4xX246xX3xX7xX288xX3xX1xX34xX584xX4xX3xXexX1xX6xXd9xX3xXd3xXdxX6xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX2fxX2a9xX3xX2d3xX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX2fxX30xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX28xXd3xX1xXc2xX3xX4xX224xXbxX3xX60xX41xX3xXexX3bxX288xX3xX5xX2a1xX28xX10dxX3xX5xX30xX3xXexXd1xX4xX3xXd3xXdxX24bxX3xX1xX34xX584xX4xX3xX32xX3b0xX28xXd3xX3xXexXd1xX4xX3xXd3xXdxX24bxX3xX4xX22dxX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX78xX2d1xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX41xX4xX3xX5xX49xX28xX1xX3xX2fxXc6xX4xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX5xXdxX2a1xX28xX3xXe9xX1dxX6xX28xX3xX32xX19xX28xX3xX32xX2b0xX3xXexX30xXdxX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX4xX22dxX6xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xXafxX3xX396xXd3xX294xX313xXdxX3xX1xX294xX239xX28xXd3xX3xX5dxX31dxX28xX3xX2fxX30xX3xX1xX41xXdxX3xX32xX3b0xX28xXd3xX3xX78xX24bxX34xX3xX2fxXc2xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX4xX224xXbxX3xXexX3bxX294xX313xX28xXd3xX4bxX2fxXdxXc2xX28xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xXbexX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX4x1089exX28xXd3xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX2b0xX3xX28xX41xXdxX3xX5dxX1dxX28xXd3xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX2d3xX1xXdxX3xX4xXbexX3xX2d3xX1xXdxX19xX1dxX3xX2d3xXdxXc2xX28xX3xX2fxX2b0xX3xX2fxXdxX3xXbxX1xX37xXd9xX3xX78xX24bxX28xX3xXe9xX1dxX1exX2b0xX28xX3xXexXd1xX4xX3xXd3xXdxX24bxX3xfdffxX32xX37xX34xX3xX2fxXd8xX28xccf7xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xXcxX10bxX28xXd3xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xX989xX2d3xX27xX3xX4xX24bxX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xXd3xXdxX6xX3xX1xX37xX28xX991xX3xXexX1xX10xX34xX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9xX239xXdxX3xX78xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX32xX294xX3f7xX4xX3xX3bxX229xXexX3xX28xXd3xX23exX28xX3xX1xX246xX28xX3xX32xX27xX3xX32xX24bxXd9xX3xX78xX24bxX34xX3xXbxX1xX932xX3xX1xX3f7xXbxX3xX2fxX239xXdxX3xX13exX1dxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xX1dxX28xXd3xX3xX2fxX30xX3xX2d3xX1xXd1xX4xX3xX28xX1xX6xX1dxX3xX32xX2d1xXdxX3xX2fxX239xXdxX3xXexX6axX28xXd3xX3xX32xX2d1xXdxX3xXexX294xX3f7xX28xXd3xX3xXexX1xX6xXd9xX3xXd3xXdxX6xX3xX5dxXc6xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX3xX989xX4xXbexX3xX78x11bf5xX28xXd3xX3xX4xX107xX3xX28xX1xX253xX28xX10dxX3xX4xXbexX3xX78xXa64xX28xXd3xX3xXexX1xX37xX4xX3xX7xX49xX991xX10dxX3xX28xX1xX294xX28xXd3xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xXexX2d1xXdxX3xXexX1xXdxX27xX1dxX3xX32xX27xX3xX1xX34xX30xX28xX3xXexX1xX30xX28xX1xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX5xX30xX3xX1c4xX3xX28xXd8xXd9xX3xX989xXexX1xX6xX1exX3xX2fxX3cxX3xXdbxX3xX28xXd8xXd9xX3xX28xX1xX294xX3xXexX3bxX294xX239xX4xX3xX32xX253xX1exX991xX3xXbxX1xX932xX3xX1xX3f7xXbxX3xX2fxX239xXdxX3x13cffxX1xX1dxX28xXd3xX3xX4xX246xX3xX4xX224xX1dxX3xX1xXc2xX3xXexX1xX2d1xX28xXd3xX3xXd3xXdxXd1xX34xX3xX5dxX2a9xX4xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xX5dxX253xX28xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX5axX3cxX28xX1xX3xXexX1xX75xX4xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xX5xX30xX3xXexX3bbxXbxX3xXexX3bxX1dxX28xXd3xX3xXexX34xX30xX28xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xX2fxX30xX3xX4xX246xX3xX7xX288xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xXbexX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xXe9xX1dxX24bxX28xX3xX5xX394xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xXexX34xX30xX28xX3xX78xX41xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xX28xX30xX1exX3xX396xXd3xX34xX30xXdxX3xX3bxX6xX10dxX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX4xX33exX28xXd3xX3xX4xXbexX3xXd9xX41xXexX3xX7xX2d1xX3xX32xXdxX2b0xX1dxX3xX4xX1xb75dxX28xX1xX3xX2d3xX1xXd1xX4xX3xX28xX1xXa64xXd9xX3xXd3xXdxX24bxXd9xX3xXexX1xXdxX27xX1dxX3xXexX1xX22dxX3xXexX2a9xX4xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX4xX1xX6fxX28xX1xX3xX4xX33exX28xXd3xX3xX28xX1xX294xX3xXd9xX41xXexX3xX7xX2d1xX3xXe9xX1dxX1exX3xX32xX453xX28xX1xX3xXd9xX30xX3xXe9xX1dxX6xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xXexX1xXc6xX4xX3xX1xXdxXc2xX28xX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXexX6axX3xXdbxXdcxX2xXdcxX3xX32xX19xX28xX3xX28xX6xX1exX3xX2d3xX1xX2ccxX28xXd3xX3xX4xX5a7xX28xX3xX1xXdxXc2xX1dxX3xXe9xX1dxX24bxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX0xX10xXd9xX12xX140xX3xefb3xX10xXd9xX3xb66axX1xX2a9xX3xX5xX2a9xX4xX3xX0xX6xX3xX1xX3bxX10xb741xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4bxX4bxXd3xXdxX6xX34xX5dxX1dxX4xXexX1xX34xXdxX5dxX6xXdxXafxX2fxX28xX4bxX1dxXbxX5xX34xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX28xXd3xX34xX4xX28xX5dxX4bxXdbxXdcxX2xXdex12baaxXdcxX1c5xXcbaxXdcxX101xX4bxXbxX1xX1dxXcbaxX5xX1dxX4xXcbaxX28xX1b1xX78xX5dxXafxXbxX5dxXc8axXaxX12xXcx113ddx1222dxX3xX66x1140axc686xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX10xXd9xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX0xX10xXd9xX12xX140xX3xXc78xX10xXd9xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX30xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXexXdxX19xX28xX3xX7xX49xX0xX6xX3xX1xX3bxX10xXc8axX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4bxX4bxXd3xXdxX6xX34xX5dxX1dxX4xXexX1xX34xXdxX5dxX6xXdxXafxX2fxX28xX4bx106c7xXbxX5xX34xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX28xXd3xX34xX4xX28xX5dxX4bxXdbxXdcxX2xXdexXcbaxXdcxX1c5xXcbaxXdcxX101xX4bxXe9xX1dxX1exXcbaxX4xX1xX10xXcbaxXexX1dxX1exX10xX28xXcbaxX7xXdxX28xX1xXcbaxX2fxX6xXcbaxX5dxX6xX34xXcbaxXexX6xX34xXcbaxXexXdxX10xX28xXcbaxX7xXdxXcbax10b91x11704xX583xX398xXafxXbxX5dxXc8axXaxX12xX3xXcxXcd4xXcd5xX3xX66xXcd8xXcd9xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX10xXd9xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX0xX10xXd9xX12xX140xX3xXc78xX10xXd9xX3xXcxX1xX2ccxX28xXd3xX3xXexX294xX3xX78xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX30xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXexXdxX19xX28xX3xX7xX49xX3xX0xX6xX3xX1xX3bxX10xXc8axX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4bxX4bxXd3xXdxX6xX34xX5dxX1dxX4xXexX1xX34xXdxX5dxX6xXdxXafxX2fxX28xX4bxXd49xXbxX5xX34xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX28xXd3xX34xX4xX28xX5dxX4bxXdbxXdcxX2xXdexXcbaxXdcxX1c5xXcbaxXdcxX101xX4bxXexX1xX34xX28xXd3xXcbaxXexX1dxXcbaxX78xX6xX28xXcbaxX1xX6xX28xX1xXcbaxXe9xX1dxX1exXcbaxX4xX1xX10xXcbaxXexX1dxX1exX10xX28xXcbaxX7xXdxX28xX1xXcbaxX2fxX6xXcbaxX5dxX6xX34xXcbaxXexX6xX34xXcbaxXexXdxX10xX28xXcbaxX7xXdxXcbaxX396xX64xXd8bxXcd9xXafxXbxX5dxXc8axXaxX12xXcxXcd4xXcd5xX3xX66xXcd8xXcd9xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX10xXd9xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX398xX34xX1dxX3bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX60xXd1xX34xX3xX63xX64xX65xX66xXcxX0xX4bxXbxX12