Chi tiết Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Bộ GD&ĐT vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ 18 tháng 5 năm 2017 thay thế quy chế ban hành năm 2009 và sửa đổi, bổ sung năm 2012.
851x25aax3ff0x35afx1d86x832ex7f33x5902x6e29xX7x8207xa40ex39f2x3bd8x3ff1x5612xX5x1bc9xXax991fx9f2axX1xXdxX3xXexXdx7d66xXexX3x6801x500dx4203xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1dxX1ex9986xa056xX3xX7xXdxX28xX1xX3xac9x82aaxX3xa0f9xX30x1ed6xX3xXex6f3axX34xX3xXex7f39x2e62xX28xX1xX3xX32x4c4fxX3xXexXdxX19xX28xX3xX7x37a8xX0x5ed6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9222xX10xX6x49f6xXaxX12x5be6xX41xX3x25b5x34c1x9301x3189xXcxX3xX2fx4156xX6xX3xX4xX1xaadfxX28xX1xX3xXexX1x293cxX4xX3x7923xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX30xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX32xX41xX3xXexXdxX19xX28xX3xX7xX49x64dbxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX28xX30xX1exX3xX4x5590xX3xX1xXdx5445xX1dxX3xX5x7792xX4xX3xXexX6axX3xX2x9b1bxX3xXexX1x99c2xX28x8f3exX3x1492xX3xX28x1661x30e6xX3x45c0x46bfxX2x35b5xX3xXexX1xX6xX1exX3xXexX1xX19xX3x6f28xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX78xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX28xXd8xXd9xX3xXdbxXdcxXdcx32b4xX3xX2fxX30xX3xX7x4057xX6xX3xX32x4847xXdx2196xX3xX78xX10bxX3xX7xX1dxX28xXd3xX3xX28xXd8xXd9xX3xXdbxXdcxX2xXdbxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10x5313xXexaa1fxX6xX5xXdxXd3xX28x74f7xX3xX4xX10xX28xXexX10xX3bx74f8xXaxX12xX0xXdxXd9xXd3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5dxXexX1xX1dxXd9xX78xX3xX5dxX1xXdxX5dxX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX10xX3xXexX1dxX1exX10xX28xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX6xX3xX5dxX6xX34xX3xXexX6xX34xX3xXexX3bxXdxX28xX1xX3xX5dxX34xX3xXexXdxX10xX28xX3xX7xXdxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXax9352xXdxX5dxXexX1xX146xXd5xX2xXdcxXbxX13exX14exX1xX10xXdxXd3xX1xXexX146x7af6x9612xXdcxXbxX13exXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4bxX4bxXdxXafxX78xX6xX34xX1xX6xXexXdxX28xX1xXafxX2fxX28xX4bxX28xX10xX1b1xX7xX4bxX2xXdexX2xXd5xX4bxXdexXdexX5dxXdbxXdcxXd5xXexX2xX2xX1c4xXdbxX5xXdcxXafx8234xXbxXd3xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX32xXbexX10dxX3xX4x8a59xX1dxX3xXexX3bx5b9dxX4xX3xX4x798axX6xX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9x4c51xXdxX3xX28xXd3x4c25xX28xX3xXd3xa097xX28xX3xX1x240cxX28xX10dxX3xX32x17e5xXd9xX3xX78xX24bxX34xX3xX28x6b95xX28xXd3xX3xX4xX6xX34xX3xXexXc6xX3xX4xX1xX22dxX3xX2fxX30xX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xXd3xXdxX24bxXdxX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX4xX22dxX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX4xX246xX3xX7x97a0xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xX28xX1x837axX28xXd3xX3xX2fxX239xXdxX3xX4xXd1xX4xX3xX1ex2658xX1dxX3xX4x4c1dxX1dxX3xX4x4c5bxX3xXexX1xX27xX3xX2fx543fxX3xX28xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3x9eb7xX10dxX3xXd9xXdxX28xX1xX3xX4xX1xX75xX28xXd3xX3xX2fxX2b0xX3xX4x68a4xX28xXd3xX3xX78x5a55xX3x19cdxX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX4xX6xX34xX3xX1xX246xX28xX3xX32xX2d1xXdxX3xX2fxX239xXdxX3xX75xX28xXd3xX3xX2fxXdxX2a1xX28xX3xX5dxXc6xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX10dxX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX10dxX3xX28xXd3xX294x343bxXdxX3xX1xX294xX239xX28xXd3xX3xX5dx8dexX28xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX4x33e4xX28xXd3xX3xX78xX10bxX3xX7xX1dxX28xXd3xX3xX28xX1xX2baxX28xXd3xX3xX2fxX224xX28xX3xX32xX2b0xX3xX5xXdxX2a1xX28xX3xXe9xX1dxX6xX28xX3xX32xX19xX28xX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX4xX22dxX6xX3xX4xX246xX3xX7xX288xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xX2fxXdxXc2xX4xX3xXe9xX1dxX24bxX28xX3xX5x87ccxX3x871dxX13x5ffbxX10dxX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX4xX22dxX6xX3xX5axX41xXdxX3xX32x1a17xX28xXd3xX3xX4xX1xX224xXd9xX3xX5xX1dx9c73xX28xX3xXd1xX28xX10dxX3xX4xX22dxX6xX3xX28xXd3xX294xX313xXdxX3xX1xX294xX239xX28xXd3xX3xX5dxX31dxX28xX3xX2fxX30xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xXexX3bxX294xX313xX28xXd3xX3xX1x7e8bxXbxX3xX4xXbexX3xX2d3xX1xXdxX19xX1dxX3xX2d3xXdxXc2xX28xX3xX2fxX2b0xX3xX28xX41xXdxX3xX5dxX1dxX28xXd3xX3xX2fxX30xX3xX4xX1xX224xXexX3xX5xX294xX3f7xX28xXd3xX3xX4xX22dxX6xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX4xX33exX3xXe9xX1dxX1exX3xX32x9388xX28xX1xX3xX28xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3xX2baxX3xX78xX23exXexX3xX78xX1dxX41xX4xX3xX288xX3xX32xX2a5xX1dxX3xX3bxX6xX10dxX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9xX239xXdxX3xX78xX23exXexX3xX78xX1dxX41xX4xX3xX28xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3xX2baxX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX32xX37xXexX3xX4xX1xX1dx9063xX28xX3xX28xX1xX224xXexX3xX32xX453xX28xX1xX3xX28xXd3xX6xX1exX3xXexX6axX3xX32xX2a5xX1dxX3xX2fxX30xX34xXafxX3xX396xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3xX2baxX3xX32xX294xX3f7xX4xX3xX13exX10xXd9xX3xX5xX30xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX4xX2a9xX3xX1x4445xX3xXexX3bxX3f7xX3xX4xX1xX34xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX2fxX3cxX3xX2fxX3bbxX1exX3xXexX3bxX294xX239xX4xX3xX2d3xX1xXdxX3xX78xX23exXexX3xX32xX2a5xX1dxX3xX5xX30xXd9xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX10dxX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xXbexX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX32xX41xX3xX28xXd3xX34xX37xXdxX3xX28xXd3xX2baxX3xX4xX2a5xX28xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX32xX27xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX10dxX3xXexX1xX6xXd9xX3xX2d3xX1xX24bxX34xX3xXexX30xXdxX3xX5xXdxXc2xX1dxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12x15abx2405xXexX3xX2d3xX1xXd1xX4xX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9xX239xXdxX3xX78xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX4xX33exX28xXd3xX3xX32x79b3xXdxX3xX1x8982xXdxX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xX1xX75xX28xXd3xX3xXd9xXdxX28xX1xX3xX32xX294xX3f7xX4xX3xX28xXd8xX28xXd3xX3xX5xXc6xX4xX3xX78xX6xX28xX3xX32xX2a5xX1dxX3xX2fxX2b0xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX2d3xX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX4xX22dxX6xX3xXd9xX3cxX28xX1xX3xXexX1xX2ccxX28xXd3xX3xXe9xX1dxX6xX3xX28xX1xX2baxX28xXd3xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX32x325dxX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX78xX2d1xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xX28xX294xX239xX4xX3xX2fxX30xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xXexX19xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX396xXd3xX34xX30xXdxX3xX3bxX6xX3xX32xX27xX3xX32xX24bxXd9xX3xX78xX24bxX34xX3xX32xX2a5xX1dxX3xX3bxX6xX10dxX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX4xX33exX28xXd3xX3xX1exX2a1xX1dxX3xX4xX2a5xX1dxX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xXbexX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX78xX2d1xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xXexX19xX3xXexX3bxX2a1xX28xX3xX4xXd1xX4xX3xXexX37xXbxX3xX4xX1xX6fxX3xX2d3xX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX4xX1xX1dxX1exX2a1xX28xX3xX28xXd3xX30xX28xX1xX3xX4xXbexX3xXbxX1xX24bxX28xX3xX78xXdxXc2xX28xX3xX1xX34xX584xX4xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX78xX2d1xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xXexX3bxX2a1xX28xX3xX4xXd1xX4xX3xX2d3xa2bxX3xX1exX19xX1dxX3xX1xX41xXdxX3xXexX1xX24bxX34xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xXexX19xX3xX4xXbexX3xXbxX1xX24bxX28xX3xX78xXdxXc2xX28xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xXe9xX1dxXd1xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX5xX30xXd9xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXexX37xXdxX3xX4xX246xX3xX7xX288xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xX2fxX30xX3xXexX3bxX294xX239xX4xX3xXexX1xX313xXdxX3xX32xXdxX27xXd9xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX32xX294xX3f7xX4xX3xXexX1xX2ccxX28xXd3xX3xXe9xX1dxX6xX3xX288xX3xX32xX246xX28xX3xX2fxX453xX3xX4xX1xX1dxX1exX2a1xX28xX3xXd9xX2ccxX28xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9xX239xXdxX3xXe9xX1dxX1exX3xX32xX453xX28xX1xX3xX28xXd3xX294xX313xXdxX3xX1xX294xX239xX28xXd3xX3xX5dxX31dxX28xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX5xX30xX3xX28xXd3xX294xX313xXdxX3xX4xX1xX22dxX3xXexX3bxX3cxX3xX4xXd1xX4xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX2fxX2a9xX3xX2d3xX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX2fxX30xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX28xXd3xX1xXc2xX3xX4xX224xXbxX3xX4xX246xX3xX7xX288xX3xX1xX34xX584xX4xX3xXexX1xX6xXd9xX3xXd3xXdxX6xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX2fxX2a9xX3xX2d3xX1xX34xX6xX3xX1xX242xX4xX3xX2fxX30xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX28xXd3xX1xXc2xX3xX4xX224xXbxX3xX60xX41xX3xXexX3bxX288xX3xX5xX2a1xX28xX10dxX3xX5xX30xX3xXexXd1xX4xX3xXd3xXdxX24bxX3xX1xX34xX584xX4xX3xX32xX3b0xX28xXd3xX3xXexXd1xX4xX3xXd3xXdxX24bxX3xX4xX22dxX6xX3xX4xXd1xX4xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xXexX3bxX3cxX28xX1xX3xX4xX2ccxX28xXd3xX3xX78xX2d1xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xXexX19xX3xXexX1xX1dxX41xX4xX3xX5xX49xX28xX1xX3xX2fxXc6xX4xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX5xXdxX2a1xX28xX3xXe9xX1dxX6xX28xX3xX32xX19xX28xX3xX32xX2b0xX3xXexX30xXdxX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX4xX22dxX6xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xXafxX3xX396xXd3xX294xX313xXdxX3xX1xX294xX239xX28xXd3xX3xX5dxX31dxX28xX3xX2fxX30xX3xX1xX41xXdxX3xX32xX3b0xX28xXd3xX3xX78xX24bxX34xX3xX2fxXc2xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX4xX224xXbxX3xXexX3bxX294xX313xX28xXd3xX4bxX2fxXdxXc2xX28xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xXbexX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xX4x9fe0xX28xXd3xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX2b0xX3xX28xX41xXdxX3xX5dxX1dxX28xXd3xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX2d3xX1xXdxX3xX4xXbexX3xX2d3xX1xXdxX19xX1dxX3xX2d3xXdxXc2xX28xX3xX2fxX2b0xX3xX2fxXdxX3xXbxX1xX37xXd9xX3xX78xX24bxX28xX3xXe9xX1dxX1exX2b0xX28xX3xXexXd1xX4xX3xXd3xXdxX24bxX3xa010xX32xX37xX34xX3xX2fxXd8xX28xb7dxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xXcxX10bxX28xXd3xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xX989xX2d3xX27xX3xX4xX24bxX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xXd3xXdxX6xX3xX1xX37xX28xX991xX3xXexX1xX10xX34xX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXd9xX239xXdxX3xX78xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX32xX294xX3f7xX4xX3xX3bxX229xXexX3xX28xXd3xX23exX28xX3xX1xX246xX28xX3xX32xX27xX3xX32xX24bxXd9xX3xX78xX24bxX34xX3xXbxX1xX932xX3xX1xX3f7xXbxX3xX2fxX239xXdxX3xX13exX1dxX3xXexX1xX19xX3xX4xX1xX1dxX28xXd3xX3xX2fxX30xX3xX2d3xX1xXd1xX4xX3xX28xX1xX6xX1dxX3xX32xX2d1xXdxX3xX2fxX239xXdxX3xXexX6axX28xXd3xX3xX32xX2d1xXdxX3xXexX294xX3f7xX28xXd3xX3xXexX1xX6xXd9xX3xXd3xXdxX6xX3xX5dxXc6xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX3xX989xX4xXbexX3xX78x3914xX28xXd3xX3xX4xX107xX3xX28xX1xX253xX28xX10dxX3xX4xXbexX3xX78xXa64xX28xXd3xX3xXexX1xX37xX4xX3xX7xX49xX991xX10dxX3xX28xX1xX294xX28xXd3xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xXexX2d1xXdxX3xXexX1xXdxX27xX1dxX3xX32xX27xX3xX1xX34xX30xX28xX3xXexX1xX30xX28xX1xX3xX5xX1dxX3bbxX28xX3xXd1xX28xX3xX5xX30xX3xX1c4xX3xX28xXd8xXd9xX3xX989xXexX1xX6xX1exX3xX2fxX3cxX3xXdbxX3xX28xXd8xXd9xX3xX28xX1xX294xX3xXexX3bxX294xX239xX4xX3xX32xX253xX1exX991xX3xXbxX1xX932xX3xX1xX3f7xXbxX3xX2fxX239xXdxX3x2dc1xX1xX1dxX28xXd3xX3xX4xX246xX3xX4xX224xX1dxX3xX1xXc2xX3xXexX1xX2d1xX28xXd3xX3xXd3xXdxXd1xX34xX3xX5dxX2a9xX4xX3xXe9xX1dxX2d1xX4xX3xX5dxX253xX28xXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX5axX3cxX28xX1xX3xXexX1xX75xX4xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xX5xX30xX3xXexX3bbxXbxX3xXexX3bxX1dxX28xXd3xX3xXexX34xX30xX28xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xX2fxX30xX3xX4xX246xX3xX7xX288xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXbxX1xX24bxXdxX3xX4xXbexX3xXexX3bxXd1xX4xX1xX3xX28xX1xXdxXc2xXd9xX3xXe9xX1dxX24bxX28xX3xX5xX394xX3xX28xXd3xX1xXdxX2a1xX28xX3xX4xX75xX1dxX3xX7xXdxX28xX1xX3xXexX3bxX34xX28xXd3xX3xXexX34xX30xX28xX3xX78xX41xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xX28xX30xX1exX3xX396xXd3xX34xX30xXdxX3xX3bxX6xX10dxX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xX4xX33exX28xXd3xX3xX4xXbexX3xXd9xX41xXexX3xX7xX2d1xX3xX32xXdxX2b0xX1dxX3xX4xX1x5144xX28xX1xX3xX2d3xX1xXd1xX4xX3xX28xX1xXa64xXd9xX3xXd3xXdxX24bxXd9xX3xXexX1xXdxX27xX1dxX3xXexX1xX22dxX3xXexX2a9xX4xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX4xX1xX6fxX28xX1xX3xX4xX33exX28xXd3xX3xX28xX1xX294xX3xXd9xX41xXexX3xX7xX2d1xX3xXe9xX1dxX1exX3xX32xX453xX28xX1xX3xXd9xX30xX3xXe9xX1dxX6xX3xXexX1xX313xXdxX3xXd3xXdxX6xX28xX3xXexX1xXc6xX4xX3xX1xXdxXc2xX28xX3xXe9xX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXexX6axX3xXdbxXdcxX2xXdcxX3xX32xX19xX28xX3xX28xX6xX1exX3xX2d3xX1xX2ccxX28xXd3xX3xX4xX5a7xX28xX3xX1xXdxXc2xX1dxX3xXe9xX1dxX24bxXafxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX0xX10xXd9xX12xX140xX3x8727xX10xXd9xX3x54edxX1xX2a9xX3xX5xX2a9xX4xX3xX0xX6xX3xX1xX3bxX10x32e1xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4bxX4bxXd3xXdxX6xX34xX5dxX1dxX4xXexX1xX34xXdxX5dxX6xXdxXafxX2fxX28xX4bxX1dxXbxX5xX34xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX28xXd3xX34xX4xX28xX5dxX4bxXdbxXdcxX2xXdex8027xXdcxX1c5xXcbaxXdcxX101xX4bxXbxX1xX1dxXcbaxX5xX1dxX4xXcbaxX28xX1b1xX78xX5dxXafxXbxX5dxXc8axXaxX12xXcx6c36x2dbfxX3xX66x2e38xaacxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX10xXd9xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX0xX10xXd9xX12xX140xX3xXc78xX10xXd9xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX30xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXexXdxX19xX28xX3xX7xX49xX0xX6xX3xX1xX3bxX10xXc8axX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4bxX4bxXd3xXdxX6xX34xX5dxX1dxX4xXexX1xX34xXdxX5dxX6xXdxXafxX2fxX28xX4bx2dcbxXbxX5xX34xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX28xXd3xX34xX4xX28xX5dxX4bxXdbxXdcxX2xXdexXcbaxXdcxX1c5xXcbaxXdcxX101xX4bxXe9xX1dxX1exXcbaxX4xX1xX10xXcbaxXexX1dxX1exX10xX28xXcbaxX7xXdxX28xX1xXcbaxX2fxX6xXcbaxX5dxX6xX34xXcbaxXexX6xX34xXcbaxXexXdxX10xX28xXcbaxX7xXdxXcbax29b7x8729xX583xX398xXafxXbxX5dxXc8axXaxX12xX3xXcxXcd4xXcd5xX3xX66xXcd8xXcd9xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX10xXd9xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX34xX5dxX1exXaxX12xX0xX10xXd9xX12xX140xX3xXc78xX10xXd9xX3xXcxX1xX2ccxX28xXd3xX3xXexX294xX3xX78xX6xX28xX3xX1xX30xX28xX1xX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xX19xX3xXexX1dxX1exX27xX28xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX2fxX30xX3xX32xX30xX34xX3xXexX37xX34xX3xXexXdxX19xX28xX3xX7xX49xX3xX0xX6xX3xX1xX3bxX10xXc8axX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX4bxX4bxXd3xXdxX6xX34xX5dxX1dxX4xXexX1xX34xXdxX5dxX6xXdxXafxX2fxX28xX4bxXd49xXbxX5xX34xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX28xXd3xX34xX4xX28xX5dxX4bxXdbxXdcxX2xXdexXcbaxXdcxX1c5xXcbaxXdcxX101xX4bxXexX1xX34xX28xXd3xXcbaxXexX1dxXcbaxX78xX6xX28xXcbaxX1xX6xX28xX1xXcbaxXe9xX1dxX1exXcbaxX4xX1xX10xXcbaxXexX1dxX1exX10xX28xXcbaxX7xXdxX28xX1xXcbaxX2fxX6xXcbaxX5dxX6xX34xXcbaxXexX6xX34xXcbaxXexXdxX10xX28xXcbaxX7xXdxXcbaxX396xX64xXd8bxXcd9xXafxXbxX5dxXc8axXaxX12xXcxXcd4xXcd5xX3xX66xXcd8xXcd9xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX10xXd9xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX398xX34xX1dxX3bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX60xXd1xX34xX3xX63xX64xX65xX66xXcxX0xX4bxXbxX12