Tăng 7 bậc trong bảng xếp hạng, Hải quan Hà Tĩnh giữ top đầu cải cách hành chính toàn ngành
(Baohatinh.vn) - Theo đánh giá mới đây của Tổng Cục Hải quan, năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã vươn lên xếp vị trí thứ 4/35 đơn vị khối cục hải quan tỉnh/thành phố trên cả nước, tăng 7 bậc so với đánh giá kết quả cải cách hành chính toàn ngành năm 2020.
7933x7f8axa5ccxa911x7f95x9b43xadcfx9cbfx7a60xX7xd716x101d3xe760x91c4xba88x10753xX5xcb7fxXaxX3xX7xXexe447xX5xX10xX9xXaxXexX10xa004xXex108ccxX6xX5xXdxbb47xb305xf6f6xX3xbaebxab59xX7xXexXdxd576xX15x1007dxXax7e4axXcxe514xX23xX22xX3x10835xX3xd4ecxd936xX4xX3xXexd076x1062exX23xX22xX3xX37xa6f1xX23xX22xX3xX1cxc4a6xXbxX3xX1xb52cxX23xX22x104acxX3xc097xX42xXdxX3xa998xX27xX6xX23xX3xX50xc92bxX3xXcxacc0xX23xX1xX3xX22xXdxeb7fxX3xXexX3dxXbxX3x8f99xfd1fxX27xX3xX4xX42xXdxX3xX4xf73fxX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xb53cxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xX0x10238xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6xc1b1xXaxX2fxXcxX1xX10xX3dxX3xX69xX72xX23xX1xX3xX22xXdxX72xX3xbda9xcefcxXdxX3xX69x8728xX15xX3xX4xf1a0xX6xX3xXcxe3f9xX23xX22xX3xed92xa5a8xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX4exX3xX23xX31xXafxX3xdbd2xee25xXd2xX2xX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexd7a9xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX69x86a9xX3x9cabx9a75xc242xX23xX3xX5xf06fxX23xX3xX1cxX47xXbxX3xXf5xcd3dxX3xXexX3cxX7dxX3xXexX1x10bb1xX3xcb89xX8cxecf6x9bb4xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xec80xX1x8388xXdxX3xX4xXc1xX4xX3xX1xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX8cxXexX1xX5axX23xX1xX3xXbxX1xX11bxX3xXexX3cxXfbxX23xX3xX4xX42xX3xX23xXf6xXb0xX4xX4exX3xXexX31xX23xX22xX3xX35xX3xX37xX38xX4xX3xX7xX3dxX3xXf5xXb0xXdxX3xX69xX72xX23xX1xX3xX22xXdxX72xX3xX119xX47xXexX3xX54xX27xX42xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xX3xX23xX31xXafxX3xXd2xXd3xXd2xXd3xb41fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6aaxX3dxX9exX15xXaxX2fxX0xXdxXafxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxec86xXdxX9exXexX1xX24xX3x8286xXd2xXd3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX10dxX1cbxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX192xX37xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX192xXf5xX23xX8cxX23xX10xX1c4xX7xX8cxXd2xXd2xX10fxX2xX8cxX2xX2xX35xX9exX10fxX2xX35xX10dxXd2xXd3xX10fxXexX10dx94dbxX35xX2xX35xX5xXd3xX192xX26xXbxX22xe34cxX3cxX9xX20fxX110xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX22xX3xX35xX3xX37xX38xX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX4exX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX22xXdxX63xX3xXexX3dxXbxX3xX69xX6axX27xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xXaxX3xX1c4xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1cbxXd2xXd3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX10dxX1cbxXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx92b8xXf3xX23xX1xX3xX69xX4bxX3dxX3xXcxXbcxX23xX22xX3xX4xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX4exX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xXex1031axX23xX22xX3xX1xX3dxX6xX3xX4xX1x1085fxX4xX3xXafxeba0xX23xX22xX3xX69xa58cxX23xX22xX3xX4xX1xX7dxX3xX1a2xb997xXdxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xb349xX6xX23xX3xX69xXf6x88d2xX4xX3xX37xXbcxX3xX23xX1xXdx7b5bxXafxX3xXc0xXc1xX4xX3xXexX3cxXf6x7a7fxX23xX22xX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX3dxX3xX119xX47xXexX3xX54xX27xX42xX3xX69xXf6xX328xX4xX3xX4xadc8xX23xX22xX3xX37xX11bxX3xXexX4bxXdxX3xf855xX27xX15xX47xXexX3xX69xX103xX23xX1xX3xX7xX11bxX3xX2xX110xX35xX10dxX8cxX38bx87f6xX1exXcxXc0xX50xX38bxX3xX23xX22xX5axX15xX3xXd2xXd2xX8cxX35xX8cxXd2xXd3xXd2xXd2xX3xa95cxXf5x8b52xX3xXf5xXdxX331xX4xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX37xX11bxX3xX4xX1xXe6xX3xX7xX11bxX3xXexX1xX10xX3dxX3xX9exfa68xXdxX4exX3xX69xX72xX23xX1xX3xX22xXdxX72xX3xX119xX47xXexX3xX54xX27xX42xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xX23xX31xXafxX3xXd2xXd3xXd2xX2xX3xX4xXb8xX6xX3xX4xX72xX4xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xXexX1xX27x10709xX4xX3xXf5xX5axX3xXexX3cxc9dexX4xX3xXexX1xX27xX417xX4xX3xXcxXbcxX23xX22xX3xX4xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23x933axX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX69xX10bxX23xX22xX3xXf5xX103xX3xXexX3cxX7dxX3xXexX1xX10bxX3xX10dxX8cxX10fxX110xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xX119xX1xX11bxXdxX3xX4xXc1xX4xX3xX1xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX8cxXexX1xX5axX23xX1xX3xXbxX1xX11bxX3xXexX3cxXfbxX23xX3xX4xX42xX3xX23xXf6xXb0xX4xX192xX3xfbe0xXb0xXdxX3xX119xX47xXexX3xX54xX27xX42xX3xXexX3cxXfbxX23xX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xXexXdxX47xXbxX3xXexXc1xX4xX3xX22xXdxX63xX3xXf5xX63xX23xX22xX3xXf5xX103xX3xXexX3cxX7dxX3xXexX11bxXbxX3xX69xX6axX27xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxXcxX3cxXf6xXb0xX4xX3xX69xae90xX4exX3xX23xX31xXafxX3xXd2xXd3xXd2xXd3xX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX1cxX47xXbxX3xXexX1xX10bxX3xX2xX2xX8cxX10fxX110xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX3xX4xXb8xX6xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xX4exX3xXexX31xX23xX22xX3xX10fxX3xX37xX38xX4xX3xX7xX3dxX3xXf5xXb0xXdxX3xX23xX31xXafxX3xXd2xXd3xX2x8759xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxXc0xXc1xX3xXexX1xdbc9xX4exX3xXexX1xX10xX3dxX3xX119xX47xXexX3xX54xX27xX42xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX37xX11bxX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX5xX5axX3xX2xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX1cbxX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX3xX23xX1xb2ffxXexX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xX4exX3xX69xX4bxXexX3xX1cbxX59bxX8cxX59bxXd3xX3xX69xXdxX5b7xXafxX3xXexX3cxXfbxX23xX3xX4xX72xX4xX3xXafxX2fdxXexX24xX3xX4xX1xXe6xX3xX69xX4bxX3dxX3xX69xXdxX3b7xX27xX3xX1xX5axX23xX1xX2dxX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exX41fxX23xX22xX3xXf5xX5axX3xXexXbcxX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX331xX23xX3xXexX1xX5b7xX3xX4xX1xX47xX3xXexX1xX27xX417xX4xX3xXbxX1xX4bxXafxX3xXf5xXdxX4exX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX54xX27xX42xX23xX3xX5xe1c7xX3xX23xX1xX5axX3xX23xXf6xXb0xX4xX3xX4xXb8xX6xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX2dxX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xXexX1xXb8xX3xXexXc1xX4xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX2dxX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xXexXbcxX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX37xX417xX3xXafxX72xX15xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xX4xXb8xX6xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX2dxX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exX41fxX23xX22xX3xXf5xX5axX3xX23xXb4xX23xX22xX3xX4xX6xX3dxX3xX4xX1xX609xXexX3xX5xXf6xX328xX23xX22xX3xX69xX417xXdxX3xX23xX22xb07fxX3xX4xX380xX23xX22xX3xX4xX1xX10bxX4xX4exX3xXf5xXdxXfbxX23xX3xX4xX1xX10bxX4xX2dxX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xXexX5axXdxX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX4xXb8xX6xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX2dxX3xX1xXdxX331xX23xX3xX69xX4bxXdxX3xX1xX529xX6xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxX0xXdxXafxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX9exXexX1xX24xX3xX1cbxXd2xXd3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX10dxX35xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX192xX37xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX192xXf5xX23xX8cxX23xX10xX1c4xX7xX8cxXd2xXd2xX10fxX2xX8cxX2xX2xX35xX9exX10fxX2xX35xX10fxXd2xX110xXd2xXexX20fxX20fxX2xX2xX2xX5xXd3xX192xX26xXbxX22xX219xX3cxX9xX2xX110xX1cbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX22xX3xX35xX3xX37xX38xX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX4exX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX22xXdxX63xX3xXexX3dxXbxX3xX69xX6axX27xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xXaxX3xX1c4xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1cbxXd2xXd3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX10dxX35xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX2fxXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xXexX1xXf6x7fecxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXfbxX23xX3xX4xXc1xX3xXexX1xX5b7xX3xX1xX3dxX72xX3xX23xX1xXdxX331xXafxX3xXf5xXc1xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX27xX417xX4xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xX37xX6xX23xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fx89b0xX23xX22xX3xX39fxXdxX23xX1xX3xX4a1xX31xX23xX3xX50xX3dxX5axX3xX1exX3x103d8xX1xX529xX3xXc0xXc1xX4xX3xXexX3cxXf6xX33bxX23xX22xX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xX37xXdxX47xXexX24xX3xX3b5x9f60xX72xX4xX3xX69xX103xX23xX1xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xX5xX5axX3xX23xX1xXdxX331xXafxX3xXf5xXc1xX3xXexX3cx81c5xX23xX22xX3xXexXb4xXafxX3xX69xX417xXexX3xXbxX1xX72xX4exX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xX5xX27xX380xX23xX3xXexX3cxXdxX5b7xX23xX3xX119xX1xX6xXdxX3xX4xX380xX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xX4xX1xXe6xX3xX69xX4bxX3dxX4exX3xX69xXdxX3b7xX27xX3xX1xX5axX23xX1xX3xXf5xX3b7xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXafxX417xXexX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1cxX27xX15xXfbxX23xX3xX7xX27xX11bxXexX192xX3xX1a2xX72xXafxX3xX7xX72xXexX3xX4xX72xX4xX3xX4xX1xXe6xX3xX69xX4bxX3dxX3xX4xXb8xX6xX3xc996xX1a2xa6dcxa636xX3xXexXe6xX23xX1xX4exX3xXcxXbcxX23xX22xX3xX4xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX4exX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX30bxX3xX69xX6axX27xX3xX23xX31xXafxX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX69xXf3xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exX41fxX23xX22xX4exX3xXexX3cxXdxX5b7xX23xX3xX119xX1xX6xXdxX3xX4xX72xX4xX3xX119xX47xX3xX1xX3dxX4bxX4xX1xX3xXf5xX3b7xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXf5xX5axX3xX4xX72xX4xX3xX119xX47xX3xX1xX3dxX4bxX4xX1xX3xX5xXdxXfbxX23xX3xX54xX27xX6xX23xX3xX69xX307xX23xX22xX3xXexX1xX8b0xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX54xX27xX15xX3xX69xX103xX23xX1xX2dxX3xX69xX42xXafxX3xX37xX42xX3dxX3xX4xX1xX47xX3xX69xX417xX3xX37xX72xX3dxX3xX4xX72xX3dxX3xX69xX6axX15xX3xX69xXb8xX192xX3xX50xcea2xX23xX22xX3xXexX1xX72xX23xX22xX4exX3xX7xX6xX27xX3xX4xX72xX4xX3xX37xX27xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX3dxX3xX37xX6xX23xX3xX69xX3b7xX27xX3xX4xX529xX3xXexX1xX380xX23xX22xX3xX37xX72xX3dxX3xX119xX47xXexX3xX5xX27xX38xX23xX3xXf5xX5axX3xX22xXdxX6xX3dxX3xX23xX1xXdxX331xXafxX3xXf5xXc1xX3xX4xXc1xX3xXexX1xX5b7xX3xX69xX11bxXdxX3xXf5xXb0xXdxX3xX4xX72xX4xX3xXbxX1xe133xX23xX22xX3xX37xX6xX23xX4exX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xXexX3cxX41fxX4xX3xXexX1xX27xX417xX4xX439xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxX39fxX72xXbxX3xX10bxX23xX22xX3xX15xXfbxX27xX3xX4xX6axX27xX3xX23xX22xX5axX15xX3xX4xX5axX23xX22xX3xX4xX6xX3dxX3xX4xXb8xX6xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX4xX27xX417xX4xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX4exX3xX1xXdxX331xX23xX3xX69xX4bxXdxX3xX1xX529xX6xX4exX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX69xXf3xX3xX10bxX23xX22xX3xX9exXc1xX23xX22xX3xX4xX529xX3xX1xXdxX331xX27xX3xX54xX27xX42xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX331xX3xXexX1xX380xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX4xX380xX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xX4xX1xX27xX15xXfbxX23xX3xXafxX380xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX331xXbxX3xXf5xXc1xX4exX3xX54xX27xX42xX23xX3xX5xX693xX192xX3xX39fxX47xX23xX3xXexX1xX8b0xXdxX3xX69xXdxX5b7xXafxX3xX23xX5axX15xX4exX3xX4xX72xX23xX3xX37xX417xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX69xXf3xX3xX10bxX23xX22xX3xX9exXc1xX23xX22xX3xXexX11bxXexX3xXbxX1xX6axX23xX3xXafxX3b7xXafxX3xXc0xX5xX3dxX27xX9exX1ex8284xX2bxX2bxXdxX4xX10xX2dxX3xX2xXd3xXd3xa4e8xX3xXexX1xXb8xX3xXexXc1xX4xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xX69xX4bxXexX3xX9exX103xX4xX1xX3xXf5xXc1xX3xX4xX380xX23xX22xX3xXafxX10bxX4xX3xX69xX417xX3xX10fxX4exX3xX10dxX2dxX3xX2xXd3xXd3xXc5axX3xX9exX103xX4xX1xX3xXf5xXc1xX3xX4xX380xX23xX22xX3xXexX3cxX41fxX4xX3xXexX27xX15xX47xX23xX3xXafxX10bxX4xX3xX69xX417xX3xX10fxX4exX3xX10dxX3xX69xXf6xX328xX4xX3xX69xXf6xX6xX3xX5xXfbxX23xX3xXc0xXbcxX23xX22xX3xXa0cxX103xX4xX1xX3xXf5xXc1xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX54xX27xX11bxX4xX3xX22xXdxX6xX2dxX3xX54xX27xX15xX3xXexX3cx98d4xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX15xXfbxX23xX3xXafxX380xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX331xXbxX3xXf5xXc1xX3xX69xX42xXafxX3xX37xX42xX3dxX3xX4xX1xX27x10957xX23xX3xX1xX3dxX72xX3xXexX1xX10xX3dxX3xX119xX1xX27xX23xX22xX3xXafxX380xX3xX1xXce5xX23xX1xX3xXexXdxXfbxX27xX3xX4xX1xX27xXd09xX23xX3x90fbxX322xXc4fxX3xX59bxXd3xXd3xX2xX24xXd2xXd3xX2xX110xX3xX4xXb8xX6xX3xXcxXbcxX23xX22xX3xX4xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxX0xXdxXafxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX9exXexX1xX24xX3xX1cbxXd2xXd3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX10dxX20fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX192xX37xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX192xXf5xX23xX8cxX23xX10xX1c4xX7xX8cxXd2xXd2xX10fxX2xX8cxX2xX2xX35xX9exX10fxX2xX35xX10fxX35xX2xXd3xXexX1cbxX110xX2xX35xXd2xX5xXd3xX192xX26xXbxX22xX219xX3cxX9xX59bxX10dxX10dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX22xX3xX35xX3xX37xX38xX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX4exX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX22xXdxX63xX3xXexX3dxXbxX3xX69xX6axX27xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xXaxX3xX1c4xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1cbxXd2xXd3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX10dxX20fxXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX2fxX4a1xXb0xXdxX3xX4xX72xX4xX3xX1xX331xX3xXexX1xX11bxX23xX22xX3xX1xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX69xXdxX331xX23xX3xXexafb9xX4exX3xX9exX3dxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX331xXbxX3xX3cxX307xXexX3xX23xX22x10958xX23xX3xX69xXf6xX328xX4xX3xX23xX1xXdxX3b7xX27xX3xXexX1xX8b0xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX4exX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX7dxX3xXexX1xX380xX23xX22xX3xX54xX27xX6xX23xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxX3b5xX39fxXdxX5b7xXafxX3xX23xXbcxXdxX3xX37xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX4xX380xX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xX4xXb8xX6xX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX5xX5axX3xX9exX27xX15xX3xXexX3cxXce5xX3xXf5xX38xX23xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX1xX331xX3xXexX1xX11bxX23xX22xX3xXexX1xX380xX23xX22xX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexX41fxX3xX69xX417xX23xX22xX3xX4a1xXa0bx96b5xXc0xXc0xX322xX8cxX4a1xXc0xXd2exX322xX3xXf5xX5axX3xX4xX72xX4xX3xX1xX331xX3xXexX1xX11bxX23xX22xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX331xX3xXexX1xX380xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXbxX1xXc1xX4xX3xXf5xXc1xX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX331xX23xX3xX54xX27xX15xX3xXexX3cxXce5xX23xX1xX3xXexX1xXb8xX3xXexXc1xX4xX3xX1xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX4exX3xX2xXd3xXd3xXc5axX3xX4xX72xX4xX3xX9exX3dxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX331xXbxX3xXexX1xX27xX3xX23xX417xXbxX3xXexX1xX27xX47xX3xX37xXacbxX23xX22xX3xXbxX1xXf6xXf7xX23xX22xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX69xXdxX331xX23xX3xXexXe95xX4exX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX331xX23xX3xX4xXf7xX3xX4xX1xX47xX3xXafxX417xXexX3xX4xXe95xX6xX3xX54xX27xX11bxX4xX3xX22xXdxX6xX3xXexX4bxXdxX3xXexX609xXexX3xX4xX42xX3xX4xX72xX4xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xX69xX42xXafxX3xX37xX42xX3dxX3xXbcxX23xX3xX69xX103xX23xX1xX4exX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX4exX3xX6xX23xX3xXexX3dxX5axX23xX3xXd2xX10dxX8cxX35xX192xX3xXcxX3cxX3dxX23xX22xX3xX35xX3xXexX1xX72xX23xX22xX3xX69xX6axX27xX3xX23xX31xXafxX3xXd2xXd3xXd2xXd2xX4exX3xXexX3dxX5axX23xX3xXc0xXc1xX4xX3xX69xXf3xX3xXexX1xX41fxX4xX3xX1xXdxX331xX23xX3xXexX1xXb8xX3xXexXc1xX4xX3xX1xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX69xX11bxXdxX3xXf5xXb0xXdxX3xX35xX192xX35xX35xX110xX3xXexX8b0xX3xX119xX1xX6xXdxX3xX4xXb8xX6xX3xX10fxX2xX2xX3xX9exX3dxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX331xXbxX3xX54xX27xX6xX3xX1xX331xX3xXexX1xX11bxX23xX22xX3xX4a1xXa0bxXf6cxXc0xXc0xX322xX8cxX4a1xXc0xXd2exX322xX3xXf5xXb0xXdxX3xX119xXdxXafxX3xX23xX22xX4bxX4xX1xX3xX1cxX27xX609xXexX3xX23xX1xX38xXbxX3xX119xX1xXd09xX27xX3xX69xX4bxXexX3xXexX3cxXfbxX23xX3xXd2xX4exX20fxX3xXexc51bxX3xXa09xX322xXa0cxX439xX3x8db2xX3xX4xX1xX103xX3xXa0bxX22xX27xX15xbba1xX23xX3xc42bxX1xX72xX23xX1xX3xXc0xX1xXdxX4exX3xX4xX72xX23xX3xX37xX417xX3xX4a1xX31xX23xX3xXbxX1xXb2cxX23xX22xX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX6xX15xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxX112bxX1xX380xX23xX22xX3xX23xX22xX30bxX23xX22xX3xX69xXd09xX15xX3xXafxX4bxX23xX1xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX4exX3xX35xX3xXexX1xX72xX23xX22xX3xX69xX6axX27xX3xX23xX31xXafxX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX69xXf3xX3xXexXdxX47xXbxX3xX23xX1xX38xX23xX4exX3xX22xXdxX42xXdxX3xX54xX27xX15xX47xXexX3xX1xXf7xX23xX3xX110xX10dxX192xXd3xXd3xXd3xX3xX37xX417xX3xX1xX310xX3xX7xXf7xX3xXexX1xXb8xX3xXexXc1xX4xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX5xX5dxX23xX1xX3xXf5xX41fxX4xX3xX1xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX4exX3xX119xX1xX380xX23xX22xX3xX4xX529xX3xX1xX310xX3xX7xXf7xX3xX22xXdxX42xXdxX3xX54xX27xX15xX47xXexX3xX54xX27xX72xX3xX1xX4bxX23xX3xX1xX3dxX2fdxX4xX3xX119xX1xX380xX23xX22xX3xX22xXdxX42xXdxX3xX54xX27xX15xX47xXexX192xX3xXc0xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xXexXbcxX3xX4xX1xX10bxX4xX3xX37xX417xX3xXafxX72xX15xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXa0bxX1xX5axX3xX23xXf6xXb0xX4xX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xXbxX1xX11bxXdxX3xX1xX328xXbxX3xXf5xXb0xXdxX3xXcxXbcxX23xX22xX3xX4xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX1xX3dxX5axX23xX3xXexX1xX5axX23xX1xX3xXexX1xXb8xX3xXexXc1xX4xX3xX69xXdxX3b7xX27xX3xX69xX417xX23xX22xX4exX3xX37xXbcxX3xX23xX1xXdxX331xXafxX3xX2xX3xX5xXf3xX23xX1xX3xX69xX4bxX3dxX3xX4xX609xXbxX3xXc0xXc1xX4xX2dxX3xX1xX3dxX5axX23xX3xXexX1xX5axX23xX1xX3xX69xXdxX3b7xX27xX3xX69xX417xX23xX22xX4exX3xX37xXbcxX3xX23xX1xXdxX331xXafxX3xX69xX11bxXdxX3xXf5xXb0xXdxX3xX2xX35xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX4xX1xX10bxX4xX3xXexX4bxXdxX3xX4xX72xX4xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xXexX1xX27xX417xX4xX3xXf5xX5axX3xXexX3cxX41fxX4xX3xXexX1xX27xX417xX4xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxXa0bxX1xX63xX23xX22xX3xX22xXdxX42xXdxX3xXbxX1xX72xXbxX3xX69xX417xXexX3xXbxX1xX72xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX4xX380xX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xX4xXb8xX6xX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX69xXf3xX3xX22xX529xXbxX3xXbxX1xX6axX23xX3xX3cxX307xXexX3xX23xX22xXeabxX23xX3xXexX1xX8b0xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xX380xX23xX22xX3xX54xX27xX6xX23xX3xX1xX5axX23xX22xX3xX1xX529xX6xX4exX3xXexX4bxX3dxX3xXexX1xX27xX38xX23xX3xX5xX328xXdxX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX3dxX4bxXexX3xX69xX417xX23xX22xX3xX1cxX27xX609xXexX3xX23xX1xX38xXbxX3xX119xX1xXd09xX27xX4exX3xX69xX6axX27xX3xXexXf6xX4exX3xX9exX27xX3xX5xX103xX4xX1xX3xXexX3cxXfbxX23xX3xX69xX103xX6xX3xX37xX5axX23xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxX35xX3xXexX1xX72xX23xX22xX3xX69xX6axX27xX3xX23xX31xXafxX4exX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xX69xXf3xX3xXexX1xX27xX3xX23xX417xXbxX3xX23xX22xXb4xX23xX3xX7xX72xX4xX1xX3xXa0bxX1xX5axX3xX23xXf6xXb0xX4xX3xX1xXf7xX23xX3xX20fxX192xX110xX20fxX20fxX4exX1cbxX2xX3xXexX1117xX3xX69xX310xX23xX22xX4exX3xX69xX4bxXexX3xX35xX35xX4exX35xX2xXc5axX3xX7xX3dxX3xXf5xXb0xXdxX3xX9exX41fxX3xXexX3dxX72xX23xX3xX69xXf6xX328xX4xX3xX1a2xX417xX3xXcxX5axXdxX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xf195xX1cbxX192xXd3xXd3xXd3xX3xXexX1117xX3xX69xX310xX23xX22x8246xX4exX3xX69xX4bxXexX3xX35xX35xX4exXd2xX20fxXc5axX3xX9exX41fxX3xXexX3dxX72xX23xX3xX50xX39fxXa0bxXa0cxX3xX22xXdxX6xX3dxX3xX14baxX1cbxX192xX110xXd3xXd3xX3xXexX1117xX3xX69xX310xX23xX22xX14c8xX4exX3xX69xX4bxXexX3xX35xX10dxX4exX20fxXd2xXc5axX3xX4xX1xXe6xX3xXexXdxXfbxX27xX3xXbxX1xX609xX23xX3xX69xX609xX27xX3xX9exX3dxX3xXcxXbcxX23xX22xX3xX4xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xX14baxX1cbxX192xX1cbxXd3xXd3xX3xXexX1117xX3xX69xX310xX23xX22xX14c8xX3xXf5xX5axX3xXexX31xX23xX22xX3xX10fxX1cbxX4exX10fxXc5axX3xX7xX3dxX3xXf5xXb0xXdxX3xX4xX319xX23xX22xX3xX119xc563xX3xX23xX31xXafxX3xXd2xXd3xXd2xX2xX3xX14baxX4xX319xX23xX22xX3xX119xX155bxX3xX69xX4bxXexX3xX10dxX192xX35xX10dxX1cbxX4exX10fxX2xX3xXexX1117xX3xX69xX310xX23xX22xX14c8xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxX0xXdxXafxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX9exXexX1xX24xX3xX1cbxXd2xXd3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX10dxX35xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX192xX37xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX192xXf5xX23xX8cxX23xX10xX1c4xX7xX8cxXd2xXd2xX10fxX2xX8cxX2xX2xX35xX9exX10fxX2xX35xX10dxX10fxX10dxX10fxXexX10dxX20fxX35xX10dxX1cbxX5xXd3xX192xX26xXbxX22xX219xX3cxX9xX110xXd3xX10dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX22xX3xX35xX3xX37xX38xX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX4exX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX22xXdxX63xX3xXexX3dxXbxX3xX69xX6axX27xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xXaxX3xX1c4xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1cbxXd2xXd3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX10dxX35xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX3dxX23xXaxX2fxX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xXexXdxX47xXbxX3xXexXc1xX4xX3xX69xXd09xX15xX3xXafxX4bxX23xX1xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX4exX3xXexX4bxX3dxX3xXexX1xX27xX38xX23xX3xX5xX328xXdxX3xX4xX1xX3dxX3xX9exX3dxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX331xXbxX3xXexX1xX380xX23xX22xX3xX54xX27xX6xX23xX3xX1cxX27xX609xXexX3xX23xX1xX38xXbxX3xX119xX1xXd09xX27xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxX39fxX5b7xX3xX22xXdxX63xX3xXf5xX63xX23xX22xX3xXf5xX103xX3xXexX3cxX7dxX3xXexX11bxXbxX3xX69xX6axX27xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX7xfd38xX3xXexXdxX47xXbxX3xXexXc1xX4xX3xXbxX1xX72xXexX3xX1xX27xX15xX3xXf5xX6xXdxX3xXexX3cxXb2cxX4exX3xXexX3cxX72xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX331xXafxX3xX4xXb8xX6xX3xX23xX22xXf6xX8b0xXdxX3xX69xX10bxX23xX22xX3xX69xX6axX27xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xXf5xX3b7xX3xX4xX1xXe6xX3xX69xX4bxX3dxX4exX3xX119xXdxX5b7xXafxX3xXexX3cxX6xX4exX3xX22xXdxX72xXafxX3xX7xX72xXexX2dxX3xX4xX1xX307xX3xXexX3cxX981xX23xX22xX3xX4xX1xX609xXexX3xX5xXf6xX328xX23xX22xX3xX4xX380xX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xXexX1xX6xXafxX3xXafxXf6xX27xX4exX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exX41fxX23xX22xX3xX4xX72xX4xX3xX119xX47xX3xX1xX3dxX4bxX4xX1xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX2fxX0xXdxXafxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9exXexX1xX27xXafxX37xX3xX9exX1xXdxX9exX10xX3xXdxXc0xX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1c4xXdxX9exXexX1xX24xX3xX1cbxXd2xXd3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX110xX10dxX35xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX8cxX8cxXdxX192xX37xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX192xXf5xX23xX8cxX23xX10xX1c4xX7xX8cxXd2xXd2xX10fxX2xX8cxX2xXd3xX20fxX9exX10dxXd2xXd2xXd3xX59bxX110xX10fxXexX35xX20fxX35xX2xXd2xX5xXd3xX192xX26xXbxX22xX219xX3cxX9xX1cbxX20fxX10dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX22xX3xX35xX3xX37xX38xX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX4exX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX22xXdxX63xX3xXexX3dxXbxX3xX69xX6axX27xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xXaxX3xX1c4xXdxX9exXexX1xX9xXaxX1cbxXd2xXd3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX110xX10dxX35xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxXbxX2fxX0xX37xX5xX3dxX4xX119xX54xX27xX3dxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX3cxXdxX4xX1xX9exX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX3dxX9exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxdc52xXdxX42xXdxX3xXbxX1xX72xXbxX3xXexX3cxX981xX23xX22xX3xXexXb4xXafxX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX4xX380xX23xX22xX3xXexX72xX4xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX1xX8b0xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexXb0xXdxX3xX4xXb8xX6xX3xX69xXf7xX23xX3xXf5xX103xX3xX5xX5axX3xXbxX1xX72xXexX3xXexX3cxXdxX5b7xX23xX3xXafxX11bxXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX1xX331xX3xX69xX11bxXdxX3xXexX72xX4xX3xX9exX3dxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX331xXbxX3xX1exX3xX1xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX22xXeabxX23xX3xXf5xXb0xXdxX3xX69xXf7xX23xX3xX22xXdxX42xX23xX3xX1xX529xX6xX3xXexX1xXb8xX3xXexXc1xX4xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX4exX3xX23xXb4xX23xX22xX3xX4xX6xX3dxX3xX4xX1xX609xXexX3xX5xXf6xX328xX23xX22xX3xX9exX103xX4xX1xX3xXf5xXc1xX3xX4xX380xX23xX22xX4exX3xXexX4bxX3dxX3xX69xXdxX3b7xX27xX3xX119xXdxX331xX23xX3xXexX1xX27xX38xX23xX3xX5xX328xXdxX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX3dxX4bxXexX3xX69xX417xX23xX22xX3xX1cxX27xX609xXexX3xX23xX1xX38xXbxX3xX119xX1xXd09xX27xX192xX3xXa0bxX22xX5axX23xX1xX3xX4xX71cxX23xX22xX3xX7xX1789xX3xXexX38xXbxX3xXexX3cxX27xX23xX22xX3xXexX27xX15xXfbxX23xX3xXexX3cxX27xX15xX3b7xX23xX4exX3xX23xXb4xX23xX22xX3xX4xX6xX3dxX3xX23xX1xX38xX23xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX69xX417xXdxX3xX23xX22xX71cxX3xX4xX72xX23xX3xX37xX417xX3xX4xX380xX23xX22xX3xX4xX1xX10bxX4xX4exX3xX23xX22xXf6xX8b0xXdxX3xX9exXb4xX23xX4exX3xX9exX3dxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX331xXbxX3xX23xX1xXacbxXafxX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX1cxXb4xX15xX3xX9exX41fxX23xX22xX3xXafxX417xXexX3xX23xX3b7xX23xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX15xXfbxX23xX3xX23xX22xX1xXdxX331xXbxX3xX1exX3xXafxXdxX23xX1xX3xX37xX4bxX4xX1xX3xX1exX3xX1xXdxX331xX27xX3xX54xX27xX42xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xX9exXdxXf5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX3dxX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX3cxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX90fxX23xX22xX3xX39fxXdxX23xX1xX3xX4a1xX31xX23xX3xX50xX3dxX5axX0xX8cxX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX0xX8cxX9exXdxXf5xX2fxX0xX9exXdxXf5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX3dxX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX3cxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX10xXafxX2fxX3xX922xX1xX529xX3xXc0xXc1xX4xX3xXexX3cxXf6xX33bxX23xX22xX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX0xX8cxX10xXafxX2fxX0xX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX0xX8cxX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX0xX8cxX9exXdxXf5xX2fxX0xX8cxX37xX5xX3dxX4xX119xX54xX27xX3dxXexX10xX2fxX0xX9exXdxXf5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9exX3cxX10xX5xX6xXexX10xX9exXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXafxX37xX1exX6xX23xX9exX1exX7xX6xXbxX3dxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX417xXbxX3xX23xX22xXb4xX23xX3xX7xX72xX4xX1xX3xXa0bxX1xX5axX3xX23xXf6xXb0xX4xX3xX1xXf7xX23xX3xX20fxX192xXd3xXd3xXd3xX3xXexX1117xX3xX69xX310xX23xX22xXaxX3xX1xX3cxX10xX2bxX9xXaxX8cxX9exX6xX27xX1exXexX27xX8cxX1xX6xXdxX1exX54xX27xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exX23xX3dxXbxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX23xX1xX6xX1exX23xX27xX3dxX4xX1exX1xX3dxX23xX1exX20fxX1exXd3xXd3xXd3xX1exXexX15xX1exX9exX3dxX23xX22xX8cxXd2xX10fxX10fxX59bxX10fxX10fxX192xX1xXexXafxXaxX2fxX0xXdxXafxX22xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX8cxXafxX10xX9exXdxX6xX8cxX2xXd2xXd3xX8cxX23xX10xX1c4xX7xX8cxXd2xXd3xX110xX2xX8cxX2xX2xX35xX9exXd3xX2xX110xX110xX35xXd3xX2xXexX1cbxX110xX20fxX2xX5xX59bxX1exX2xX2xX35xX9exX20fxX2xXd3xX10dxX2xX110xX20fxXexX35xX59bxX10dxX59bxXd2xX5xXd3xX192xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX22xX3xX35xX3xX37xX38xX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX4exX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX22xXdxX63xX3xXexX3dxXbxX3xX69xX6axX27xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX6xX2fxX0xX9exXdxXf5xX2fxX0xX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX417xXbxX3xX23xX22xXb4xX23xX3xX7xX72xX4xX1xX3xXa0bxX1xX5axX3xX23xXf6xXb0xX4xX3xX1xXf7xX23xX3xX20fxX192xXd3xXd3xXd3xX3xXexX1117xX3xX69xX310xX23xX22xXaxX3xX1xX3cxX10xX2bxX9xXaxX8cxX9exX6xX27xX1exXexX27xX8cxX1xX6xXdxX1exX54xX27xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX1exX23xX3dxXbxX1exX23xX22xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX23xX1xX6xX1exX23xX27xX3dxX4xX1exX1xX3dxX23xX1exX20fxX1exXd3xXd3xXd3xX1exXexX15xX1exX9exX3dxX23xX22xX8cxXd2xX10fxX10fxX59bxX10fxX10fxX192xX1xXexXafxXaxX2fxX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX417xXbxX3xX23xX22xXb4xX23xX3xX7xX72xX4xX1xX3xXa0bxX1xX5axX3xX23xXf6xXb0xX4xX3xX1xXf7xX23xX3xX20fxX192xXd3xXd3xXd3xX3xXexX1117xX3xX69xX310xX23xX22xX0xX8cxX6xX2fxX0xX8cxX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9exXaxX2fxXcxX7dxX23xX1xX3xX69xX47xX23xX3xX1xX47xXexX3xX23xX22xX5axX15xX3xX10fxXd3xX8cxX20fxX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX69xXf3xX3xXexX1xX27xX3xX23xX417xXbxX3xX23xX22xXb4xX23xX3xX7xX72xX4xX1xX3xXa0bxX1xX5axX3xX23xXf6xXb0xX4xX3xX14baxXa0bxX322xXa0bxXa0bxX14c8xX3xX69xXf6xX328xX4xX3xX20fxX192xXd3xX10dxX2xX4exX10dxX20fxX3xXexX1117xX3xX69xX310xX23xX22xX4exX3xX69xX4bxXexX3xX35xX2xX4exX110xXc5axX3xX9exX41fxX3xXexX3dxX72xX23xX3xX69xXf6xX328xX4xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xXf5xX5axX3xXexX31xX23xX22xX3xX20fxX110xX4exX10fxXd2xXc5axX3xX7xX3dxX3xXf5xXb0xXdxX3xX4xX319xX23xX22xX3xX119xX155bxX3xX23xX31xXafxX3xXd2xXd3xXd2xX2xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxX9exXdxXf5xX2fxX0xX8cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX69xX529xX23xX3xX23xX1xX38xX23xX3xX50xX27xXb4xX23xX3xX4xX1xXf6xXf7xX23xX22xX3xX2d3xX6xX3dxX3xX69xX417xX23xX22xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXa0bxX1xX609xXexXaxX3xX1xX3cxX10xX2bxX9xXaxX8cxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX54xX27xX15xX10xX23xX8cxX4xX27xX4xX1exX1xX6xXdxX1exX54xX27xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX9exX3dxX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX3dxX23xX22xX1exX5xX6xX3dxX1exX9exX3dxX23xX22xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX23xX1xX6xXexX8cxXd2xX10fxXd2xX20fxX35xX10fxX192xX1xXexXafxXaxX2fxX0xXdxXafxX22xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX8cxXafxX10xX9exXdxX6xX8cxX2xXd2xXd3xX8cxX23xX10xX1c4xX7xX8cxXd2xXd2xXd2xXd2xX8cxX2xX2xX35xX9exX110xX2xX20fxXd3xX2xX10fxX10fxXexX20fxX1cbxX10dxX1cbxXd2xX5xXd3xX192xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX22xX3xX35xX3xX37xX38xX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX4exX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX22xXdxX63xX3xXexX3dxXbxX3xX69xX6axX27xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX6xX2fxX0xX9exXdxXf5xX2fxX0xX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX69xX529xX23xX3xX23xX1xX38xX23xX3xX50xX27xXb4xX23xX3xX4xX1xXf6xXf7xX23xX22xX3xX2d3xX6xX3dxX3xX69xX417xX23xX22xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXa0bxX1xX609xXexXaxX3xX1xX3cxX10xX2bxX9xXaxX8cxX4xX1xXdxX23xX1xX1exX54xX27xX15xX10xX23xX8cxX4xX27xX4xX1exX1xX6xXdxX1exX54xX27xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX9exX3dxX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX1xX27xX6xX23xX1exX4xX1xX27xX3dxX23xX22xX1exX5xX6xX3dxX1exX9exX3dxX23xX22xX1exX1xX6xX23xX22xX1exX23xX1xX6xXexX8cxXd2xX10fxXd2xX20fxX35xX10fxX192xX1xXexXafxXaxX2fxXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX69xX529xX23xX3xX23xX1xX38xX23xX3xX50xX27xXb4xX23xX3xX4xX1xXf6xXf7xX23xX22xX3xX2d3xX6xX3dxX3xX69xX417xX23xX22xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXa0bxX1xX609xXexX0xX8cxX6xX2fxX0xX8cxX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9exXaxX2fxX112bxX1117xX3xX23xXdxX331xXafxX3xX10fxXd3xX3xX23xX31xXafxX3xXexX1xX5axX23xX1xX3xX5xX38xXbxX3xX14baxX20fxX8cxX20fxX8cxX2xX59bxX59bxXd2xX3xX111exX3xX20fxX8cxX20fxX8cxXd2xXd3xXd2xXd2xX14c8xX4exX3xXc0xXc1xX4xX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xXexXe6xX23xX1xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xXf5xXdxX23xX1xX3xX9exX41fxX3xX69xX529xX23xX3xX23xX1xX38xX23xX3xX50xX27xXb4xX23xX3xX4xX1xXf6xXf7xX23xX22xX3xX2d3xX6xX3dxX3xX69xX417xX23xX22xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXa0bxX1xX609xXexX3xX4xXb8xX6xX3xXc0xX1xXb8xX3xXexX103xX4xX1xX3xX23xXf6xXb0xX4xX3xXexX3cxX6xX3dxX3xXexX2fdxX23xX22xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxX9exXdxXf5xX2fxX0xX8cxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa0bxX1xX6xX23xX3xX7xXeabxX4xX3xX50xX3dxX6xX3xX1xX38xX27xX3xX9exX27xX3xX5xX103xX4xX1xX3xX4a1xXdxX331xXexX3xXa0bxX6xXafxX3xXexX3dxX5axX23xX3xX4xX6axX27xXaxX3xX1xX3cxX10xX2bxX9xXaxX8cxX22xXdxX6xXdxX1exXexX3cxXdxX8cxX23xX1xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1exX1xX3dxX6xX1exX1xX6xX27xX1exX9exX27xX1exX5xXdxX4xX1xX1exXf5xXdxX10xXexX1exX23xX6xXafxX1exXexX3dxX6xX23xX1exX4xX6xX27xX8cxXd2xX10fxXd2xXd3xX1cbxX10fxX192xX1xXexXafxXaxX2fxX0xXdxXafxX22xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX8cxXafxX10xX9exXdxX6xX8cxX2xXd2xXd3xX8cxX23xX10xX1c4xX7xX8cxXd2xXd2xXd2xXd3xX8cxX2xXd3xX20fxX9exXd3xX2xX10fxX2xX10dxX10fxX110xXexX59bxX2xX110xX10fxX59bxX5xXd3xX192xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX23xX22xX3xX35xX3xX37xX38xX4xX3xXexX3cxX3dxX23xX22xX3xX37xX42xX23xX22xX3xX1cxX47xXbxX3xX1xX4bxX23xX22xX4exX3xX50xX42xXdxX3xX54xX27xX6xX23xX3xX50xX5axX3xXcxX5dxX23xX1xX3xX22xXdxX63xX3xXexX3dxXbxX3xX69xX6axX27xX3xX4xX42xXdxX3xX4xX72xX4xX1xX3xX1xX5axX23xX1xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xXexX3dxX5axX23xX3xX23xX22xX5axX23xX1xXaxX3xX8cxX2fxX0xX8cxX6xX2fxX0xX9exXdxXf5xX2fxX0xX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa0bxX1xX6xX23xX3xX7xXeabxX4xX3xX50xX3dxX6xX3xX1xX38xX27xX3xX9exX27xX3xX5xX103xX4xX1xX3xX4a1xXdxX331xXexX3xXa0bxX6xXafxX3xXexX3dxX5axX23xX3xX4xX6axX27xXaxX3xX1xX3cxX10xX2bxX9xXaxX8cxX22xXdxX6xXdxX1exXexX3cxXdxX8cxX23xX1xX6xX23xX1exX7xX6xX4xX1exX1xX3dxX6xX1exX1xX6xX27xX1exX9exX27xX1exX5xXdxX4xX1xX1exXf5xXdxX10xXexX1exX23xX6xXafxX1exXexX3dxX6xX23xX1exX4xX6xX27xX8cxXd2xX10fxXd2xXd3xX1cbxX10fxX192xX1xXexXafxXaxX2fxXa0bxX1xX6xX23xX3xX7xXeabxX4xX3xX50xX3dxX6xX3xX1xX38xX27xX3xX9exX27xX3xX5xX103xX4xX1xX3xX4a1xXdxX331xXexX3xXa0bxX6xXafxX3xXexX3dxX5axX23xX3xX4xX6axX27xX0xX8cxX6xX2fxX0xX8cxX7xXexX3cxX3dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9exXaxX2fxX2d3xX693xX3xX112bxXdxXafxX3xXcxX1xX42xX3dxX3xX1exX3xX50xX3dxX6xX3xX1xX38xX27xX3xXa0cxX27xX3xX5xX103xX4xX1xX3xX4a1xXdxX331xXexX3xXa0bxX6xXafxX3xXexX3dxX5axX23xX3xX4xX6axX27xX3xXd2xXd3xXd2xXd2xX3xX1exX3xX4xX6xX3dxX3xX2xX4exX3xX35xXd2xX3xXafxX4exX3xX23xX2fdxX23xX22xX3xX110xXd3xX3xX119xX22xX4exX3xX5xX5axX3xX23xX22xXf6xX8b0xXdxX3xXafxd192xX27xX3xXexX3cxXf6xXb0xX4xX3xX119xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX23xX1xX6xX23xX3xX7xXeabxX4xX192xX0xX8cxXbxX2fxX0xX8cxX9exXdxXf5xX2fxX0xX8cxX5xXdxX2fxX0xX8cxX27xX5xX2fxX0xX9exXdxXf5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX2fxX0xX8cxX9exXdxXf5xX2fxX0xX8cxX9exXdxXf5xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6cxX27xXexX1xX3dxX3cxXaxX2fxX922xX1xX6xX23xX3xXcxX3cxXb4xXafxX0xX8cxXbxX2f
Phan Trâm