Bão Megi làm 27 người mất tích tại Trung Quốc
27 người đã mất tích sau trận lở đất chôn vùi một ngôi làng thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.
d6f8x16cfcx167d8xee12x103d5x176f5x141baxdccdx179a6xX7xe6d2xedf8x131e4x16dd3x16b2dx119baxX5x10e77xXax17937x16cfdxdb67x151f8xX3x131a5xX10x115b3xXdxX3xX5xebc8x10032xX3x12065xe6ccxX3x13267xX19x136c7x16179xXdxX3xX1exeebaxXexX3xXex1270dxX4xX1xX3xXex16481xXdxX3xXcxe57ex14146xX23xX19xX3x13fc2xX38xe79fxX4xX0xf9d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13cb1xX10xX6x15511xXaxX12xX20xX21xX3xX23xX19xX25xX26xXdxX3x15d13xX14xX3xX1exX2axXexX3xXexX2exX4xX1xX3xX7xX6xX38xX3xXexX37x1742fxX23xX3xX5x11a5fxX3xX5fxX2axXexX3xX4xX1x12764xX23xX3x150e6xd8b3xXdxX3xX1ex132cbxXexX3xX23xX19xX7dxXdxX3xX5xX1dxX23xX19xX3xXexX1xX38xX85xX4xX3xXexeceaxX23xX1xX3xfcd0xX1xXdx114f5xXexX3x10234xXdxX6xX23xX19x14f63xX3xX1exXdx11384xX23xX3x13c07xX7dxX23xX19xX3xXcxX37xX38xX23xX19xX3xX3cxX38xX3exX4x13eedxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX53x10ab8xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xea68xXex11177xX6xX5xXdxX19xX23x1548dxX3x153adxX38xX7xXexXdx10928xXd1x15480xX3xXecxX15xX23xXexXdfxX7xXdx15a14xX10xXe5xX3xX2x103c5xXbxXddxXeexXaxX12x12bf3xX1xX1dxX3xX4xX1xe1f8xX4xX3xXexX37x172c6xX4xX1xX3xX5fxd6fexX6xX3xXbxX1xX25x106e4xX23xX19xX3xX4xX1xX15xX3x1380exXdxXa0xXexX3xXexX37xX71xX23xX3xX5xX75xX3xX5fxX2axXexX3xXddxf3b3xXd1xX3xX37xX6xX3xX80xX1dxX15xX3xed35xX1xX15xX132xX23xX19xX3xX2xX21xX1xX3xX1xX7dxX1exX3x17478xX38xX6xX3x17534xX20x1741dxX41x160edxXa8xX3xXexX1xX10xX15xX3xX19xXdxX26xX3xX5fxX112xX6xX3xXbxX1xX25xX118xX23xX19xf8d1xX3xX7xX6xX38xX3xX13cxX1xXdxX3xX13cxX1xX38xX3xX80x10a2axX4xX3xX23xX1dxXd1xX3xX1xX108xX23xX19xX3xX4xX1xX112xX38xX3xX1exX25xX6xX3xX5x17824xX23xX3xXexe3ccxX3xXexX37xX71xX23xX3xX120xX14xX15xX3xX17xX10xX19xXdxXbexX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX120xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX23xXexX10xX23xXexXdxX1exX19xXaxX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX19xX23xXe5xX3xX4xX10xX23xXexX10xX37xXeexXaxX12xX0xXexX120xX15xX53xXd1xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX53xX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xdbf0xXdxXbxX10xX120xX15xXddxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX102xX19xX25xX26xXdxX3xXcxX37xX38xX23xX19xX3xX3cxX38xX3exX4xX3xX4xX1xX3exX23xX19xX3xX4xX1x16e70xXdxX3xX80xX18exXdxX3xX1xX71xX38xX3xX14bxX38xX132xX3xX120xX14xX15xX3xX17xX10xX19xXdxX3xX14fx129a9xX23xX1xXe5xX3xXcxX50x12244xX169xXaxX3xX1xX37xX10xXecxX9xXaxX1xXexXexXbxXe5xX41xX41xXdxX1exX6xX19xX10xX7xXbexX80xX15xX80xXbexX80xX23xX41xX1f6xee1cx11d6axX260xX41xX38xXbxX5xX15xX6xX53xX10xX53xX41xXdxX38xX25fx11ddfxX53xXfcxX13cxXexX1xX1f6xX41xX20xX260xX2xX25fx1376fxX260xX153xX27bxX20xX151xX41xX120xX6xX15xX27bxX1exX10xX19xXdxX27bx13b26xX3cx10cf4xX13xXbexXe7xXbxX19xXaxX12xX0xXdxX1exX19xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX41xX41xXdxXbexX120xX6xX15xX1xX6xXexXdxX23xX1xXbexX80xX23xX41xX23xX10xX1f6xX7xX41xX2xX25fxXfcxX153xX41xX2xX260x17af4xX53xX26fxX260xX2bcxXexX26fxX20xX151xX26fxX5xX260xXbexXe7xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX1exX10xX19xXdxX3xX5xX6xX1exX3xX20xX21xX3xX23xX19xX38xX15xXdxX3xX1exX6xXexX3xXexXdxX4xX1xX3xXexX6xXdxX3xXexX37xX38xX23xX19xX3xX14bxX38xX15xX4xXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX37xX12xX0xXexX37xX12xX0xXexX53xX3xX7xXexXd1xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexXdfxX6xX5xXdxX19xX23xXe5xX3xX4xX10xX23xXexX10xX37xXeexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxX15xX23xXaxX12xX102xX19xX25xX26xXdxX3xXcxX37xX38xX23xX19xX3xX3cxX38xX3exX4xX3xX4xX1xX3exX23xX19xX3xX4xX1xX21fxXdxX3xX80xX18exXdxX3xX1xX71xX38xX3xX14bxX38xX132xX3xX120xX14xX15xX3xX17xX10xX19xXdxX3xX14fxX238xX23xX1xXe5xX3xXcxX50xX23fxX169xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX37xX12xX0xX41xXexX120xX15xX53xXd1xX12xX0xX41xXexX6xX120xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX53xXd1xXaxX12xXafxX2axXexX3xX5fxX10dxX3xX5fx13256xX3xXddxX38xX3exX23xX19xX3xX5fxX14xX3xX4xX1xX7dxX23xX3xX80xX81xXdxX3xX23xX19xX7dxXdxX3xX5xX1dxX23xX19xX3xd865xX38xXdfxX4xX38xX23xXbexX3xX50xX118xX23xX3xX26fxX260xX260xX3xX23xX1x1026axX23xX3xX80xXdxfad4xX23xX3xX4xX108xX38xX3xX1xX85xX3xX5fxX14xX3xX5fxX25x15389xX4xX3xX1xX38xXd1xX3xX5fxX85xX23xX19xX3xX5fxfb14xX3xXexe039xX1exX3xX13cxXdxXa0xX1exX3xX23xX1x17e09xX23xX19xX3xX23xX19xX25xX26xXdxX3xX5fxX6xX23xX19xX3xX1exX2axXexX3xXexX2exX4xX1xXbexX3xXafxX14xX3xX4x100c6xX3xX20xX3xX23xX19xX25xX26xXdxX3xXbxX1x17097xX3xX23xX41axX3xX5fxX25xX400xX4xX3xX19xXdxX132xXdxX3xX4xX108xX38xX3xX6xX23xX3xXexX15xX1dxX23xXbexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX53xXd1xXaxX12xfd09xX15xX3xX132xX23xX1xX3xX1xX25xX75xX23xX19xX3xX4x14cf5xX6xX3xX120xX14xX15xX3xX17xX10xX19xXdxXa8xX3xX1xX118xX23xX3xX2xX151xXa8xX260xX260xX260xX3xX23xX19xX25xX26xXdxX3xX53xX3ecxX23xX3xXexX33xXdxX3xX9dxX1xXdxXa0xXexX3xXa3xXdxX6xX23xX19xX3xX5fxX14xX3xXbxX1xX132xXdxX3xX7xX118xX3xXexX10dxX23xXbexX3xX3daxX6xX38xX3xX13cxX1xXdxX3xX14bxX38x12ce2xXexX3xX14bxX38xX6xX3xXafxX1dxXdxX3x16275xX15xX6xX23xX3xX14fxXcxX37xX38xX23xX19xX3xX3cxX38xX3exX4xX169xXa8xX3xX5xX1dxX1exX3xX26fxX3xX23xX19xX25xX26xXdxX3xX4xX1xXa0xXexX3xX80xX1dxX3xX23xX1xXdxXacxX38xX3xX23xX19xX25xX26xXdxX3xX120xX112xX3xXexX1xX25xX118xX23xX19xXa8xX3xX120xX14xX15xX3xX17xX10xX19xXdxX3xXexX192xX3xX7xX10dxX23xX19xX3xX7xX18exX1exX3xX14bxX38xX6xX3xX5fxX14xX3xX5fxX3bcxX3xX120xX85xX3xX80xX1dxX15xX3xX5fxX33xXdxX3xX5xX443xX4xX3xX1exX6xX23xX19xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1exX25xX6xX3xX5xX18exX23xX3xX19xX3ecxXd1xX3xX23xX19xX71xXbxX3xX5xX443xXexX3xXexX33xXdxX3xX23xX1xXdxXacxX38xX3xX13cxX1xX38xX3xX80xX178xX4xXbexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3daxX15xX38xX37xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX28dxe184xX28dxX0xX41xXbxX12