Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Liên Hợp Quốc công bố hơn 150 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2020. Trong đó, Phần Lan 3 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng này.
4b1bxd8eax7387x510cx9ec4x865fxdbeax8ca0x4b23xX7x857cx5868xc61cx98d8xc237xac74xX5x7ca2xXax88a1xadb2xX1x70e9x4d02xX3x91f4xX6xX16xX3xXexXdxccfdxXbxX3xXex6bdcxX4xX3xX5xe578xX3xa930xa979x8649xX4xX3xa92cxXdxX6xX3xX1xac9fxX16xX1xX3xXbxX1xdcc8xX4xX3xX16xX1x8d64xXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxec47xXdxX0x8ecexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf16xX10xX6xa7a1xXaxX12xX18xXdx7f61xX16xX3xX58xe7c1xXbxX3x6055xX29xX2axX4xX3xX4xecdaxX16xX2dxX3xb229xX2axX3xX1xd193xX16xX3xX2x9f42x634bxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxX3xX16x7724x573cxX3xbfcexX7axXa1xX7ax6ab1xX3xXcx99cbxe1b6xX16xX2dxX3xcfb8xf004xa134xX3xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3x6e35xX3xX16xX9exX9fxX3xX5xXdxX60xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXadx8759xX16xX2dxX3xXadxX15xX29xX3xX71xd109xX16xX2dxX3x8ccdxX1exXbxX3xX1xX32xX16xX2dxX3xX16xX26xe512xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX71xX5xX10xX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX9fxX6xXa8xX2dxXdxX16x4e54xX3xXa1xXbxXd8xX3xX6xX29xXexXa9x863cxXaxX12xX0xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX9fxX2dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa5xX71xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xc38bxX16xX49xX16xX10xec02xX7xX49xXa1xX7axX2xX2xX49xX2xX7axX79xX5bxX7axX2xdd5dxXa1xX144xX144xX79xXexXbax6d25xX79xX7axX5xX2xXa5xacf4xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX22xX4xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a91xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXex9e39xX6xX5xXdxX2dxX16xXfdxX3xX151xX29xX7xXexXdxb0c6xXe3xX107xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xXafxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX16xa081xXdxX3xXexXdxX1exX16xX2dxX3xX131xX46xXdxX3xXexXa8xXd4xXdxX3xX16xX2dxX1xXdx87daxX9fxX3xX71xX75xXdxX3xX5xd530xXdxX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xX71xX9exX16xX2dxXafxX3xXadx5108xX3xXadxd86dxX64xX4xX3xX9fxX201xX16xX1xX3xX5bxX6xX16xX1xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxX3xXexX1xX10xXa9xX3xe41cx5927xXa9xX3xX4xX254xXa9xX3xX58xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX4x6790xX6xX3xX18xXdxX60xX16xX3xX58xX64xXbxX3xX67xX29xX2axX4xXa5xX3x56a2xf267xXe3xX3xX5xX26xX3xX16xX9exX9fxX3xXexX1xXcbxX3xXbaxX3xX5xXdxX60xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXadxX3dxXexX3xX16xX21cxX46xX4xX3xX16xX26xXe3xX3xXd8xX1exXbxX3xX131x801axX3xXexXa8xa89exX3xX7xX2axX3xX9fxX209xXexX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xX71xXd4xX16xX2dxX3xXd8xX1exXbxX3xX1xX32xX16xX2dxXa5xX3xf169xX2dxXa9xX26xXdxX3xXa8xX6xXafxX3xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xX4x4e77xX16xX2dxX3xXadxX21cxX64xX4xX3xX4xX1xXa9xX3xX5xX26xX3xX9fxX209xXexX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xX16xX1x5e72xX16xX2dxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xXadxX254xX16xX2dxX3xX7xX2axX16xX2dxX3xX16xX1xX3dxXexX3xX5bxX26xX16xX1xX3xX4xX1xXa9xX3xXbxX1xX254xXdxX3xX16xX2f7xX3xX16xX9exX9fxX3xXa1xX7axXa1xX7axX3xXexX1xX10xXa9xX3xe6eexd5d0xX3xX2c7xX10xX136xX7xX3xe74cxX3x77bdxXa9xXa8xX5xX5bxX3xa76exX10xXbxXa9xXa8xXexXa5xX3x6518xX16xX1xXfdxX3x7ddbxX6xXdxX5xXe3xX3xbf26xX6xXdxX5xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xX49xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xX49xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXexX6xX71xX5xX10xX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX9fxX6xXa8xX2dxXdxX16xXfdxX3xXa1xXbxXd8xX3xX6xX29xXexXa9xX107xXaxX12xX0xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX9fxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5bxXexX1xX29xX9fxX71xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX5bxXexX1xXfdxX3xX14bxXa1xX7axXbxXd8xX107xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexXfdxX3xX79xX144x4c03xXbxXd8xX107xXaxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa5xX71xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX131xX16xX49xX16xX10xX136xX7xX49xXa1xX7axX2xX2xX49xX2xX7axX79xX5bxX7axX2xX144xXa1xX144xX7axX79xXexXbaxX144xX3dcxX14bx77e2xX5xX7axXa5xX151xXbxX2dx4f59xXa8xX9xX14bxX79xXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX22xX4xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexX1c5xX6xX5xXdxX2dxX16xXfdxX3xX151xX29xX7xXexXdxX1d2xXe3xX107xXaxX12xX278xX6xX16xX3xX355xX32xX4xX1xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXexX1xXcbxX3xXa1xX3xXexXa8xX60xX16xX3xXexXa8xX254xXdxX3xXadxX3dxXexX3xXexX1xX10xXa9xX3xX71xXd4xX16xX2dxX3xXd8xX1exXbxX3xX1xX32xX16xX2dxX3xX4xX266xX6xX3xX18xXdxX60xX16xX3xX58xX64xXbxX3xX67xX29xX2axX4xXa5xX3xX278xX279xXe3xX3xX4xX2dbxX16xX2dxX3xX5xX26xX3xXadxX3dxXexX3xX16xX21cxX46xX4xX3xXadxXcbxX16xX2dxX3xXadxX15xX29xX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xX71xXd4xX16xX2dxX3xXd8xX1exXbxX3xX1xX32xX16xX2dxX3xX4xX254xX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xXexX2axXexX3xX16xX1xX3dxXexX3xXadx9d79xX3xX7xX2axX16xX2dxX3xX131xX26xX3xX5xX26xX9fxX3xX131xXdxX201xX4xX3xX5bxX26xX16xX1xX3xX4xX1xXa9xX3xXbxX1xX22xX3xX16xX2f7xX3xX16xX9exX9fxX3xXa1xX7axXa1xX7axXa5xX3xXcxX46xXdxX3xXadxX279xXe3xXafxX3xX71xX32xX16xX3xX7xb84bxX3xXadxX21cxX64xX4xX3xXexX1xX6xX9fxX3xX28xX29xX6xX16xX3xX16xX1xXdxb3acxX29xX3xX71xX219xXdxX3xX71xXdxX544xX16xX3xXadxb4ecxXbxXafxX3xXexb21axX6xX3xX5xX279xX29xX3xXadxX26xXdxX3xX16xX2dxX29xXe3xX3xX16xX2dxX6xX3xX71xX21cxX46xX4xX3xXa8xX6xX3xXex95dcxX3xX4xX1ebxX3xXexX2a9xX4xX1xXafxX3xX16xX1xX2f7xX16xX2dxX3xcf05xX1xX29xX3xXa8xX5c2xX16xX2dxX3xX16xX2dxX29xXe3xX60xX16xX3xX7xX75xX3xX131xX26xX3xX28xX29xX15xX16xX3xXadxXd4xXa9xX3xXexX1xX75xX3xX9fxX209xX16xX2dxXa5xXa5xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xX49xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xX49xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXexX6xX71xX5xX10xX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX9fxX6xXa8xX2dxXdxX16xXfdxX3xXa1xXbxXd8xX3xX6xX29xXexXa9xX107xXaxX12xX0xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX9fxX2dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa5xX71xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX131xX16xX49xX16xX10xX136xX7xX49xXa1xX7axX2xX2xX49xX2xX7axX79xX5bxX7axX2xX144xXa1xX144xX144xX79xXexX3dcxX144xd2d3xX67exX5xXa1xXa5xX151xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX22xX4xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexX1c5xX6xX5xXdxX2dxX16xXfdxX3xX151xX29xX7xXexXdxX1d2xXe3xX107xXaxX12xXcxX1xX22xXe3xX3xX333xbd5exX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXexX1xXcbxX3xXbaxX3xXexXa8xX60xX16xX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXa5xX3xX13xX1xXa9xX16xX2dxX3xX4xXd4xX16xX1xX3xXexX1xXdxX60xX16xX3xX16xX1xXdxX60xX16xX3xX1xac56xX16xX2dxX3xX131xX70fxXafxX3xXexX29xXe3xX201xXexX3xXadxX5a0xXbxX3xX5xX26xX3xX9fxX209xXexX3xXbxX1xX15xX16xX3xX5d3xX1xXdxX1exX16xX3xX16xX75xXdxX3xXadxX279xXe3xX3xXexXa8x7761xX3xXexX1xX26xX16xX1xX3xXadxXdxX544xX9fxX3xXadxX1exX16xX3xX5xaeaexX3xXexX21cxX782xX16xX2dxX3xX4xX266xX6xX3xX16xX1xXdxX593xX29xX3xX16xX2dxX21cx4dd2xXdxXa5xX3xX355xX46xXdxX3xXadxX279xXe3xXafxX3xXexXa8xX6xX16xX2dxX3xX136xX10xX71xX3xX71xXd4xXa9xX3xX1xXdxX544xX9fxX3xX5bxX29xX3xX5xX2a5xX4xX1xX3x6adfxX16xX7xX29xXa8xX5xXe3xX3xXadxX219xX3xXd8xX1exXbxX3xX1xX32xX16xX2dxX3xXcxX1xX22xXe3xX3xX333xX70fxX3xXadxXcbxX16xX2dxX3xXadxX15xX29xX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xX5bxX6xX16xX1xX3xX7xX254xX4xX1xX3xX4xX254xX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX6xX16xX3xXexXa9xX26xX16xX3xX16xX1xX3dxXexX3xX1xX26xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xXadxX2axXdxX3xX131xX46xXdxX3xX5d3xX1xX254xX4xX1xX3xX5bxX29xX3xX5xX2a5xX4xX1xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xX49xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xX49xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXexX6xX71xX5xX10xX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX9fxX6xXa8xX2dxXdxX16xXfdxX3xXa1xXbxXd8xX3xX6xX29xXexXa9xX107xXaxX12xX0xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX9fxX2dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa5xX71xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX131xX16xX49xX16xX10xX136xX7xX49xXa1xX7axX2xX2xX49xX2xX7axX79xX5bxX7axX2xX144xXa1xX144xX144xX79xXexX412xXbaxXbaxX7axX5xXbaxXa5xX151xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX22xX4xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexX1c5xX6xX5xXdxX2dxX16xXfdxX3xX151xX29xX7xXexXdxX1d2xXe3xX107xXaxX12xX278xX21cxX64xX4xX3xX9fxX201xX16xX1xX3xX5bxX6xX16xX1xX3xX5xX26xX3x6215xX71xX9exX16xX2dxX3xXadxXd4xXa9xcd47xXafxX3xX7d1xX4xX10xX5xX6xX16xX5bxX3xXafxX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXexX1xXcbxX3xX144xX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXafxX3xX7xX57fxX3xX5d3xX1xXdxX1exX16xX3xX71xX32xX16xX3xX16xX2dxb9eaxX3xX16xX2dxX26xX16xX2dxX3xXexXa8xX21cxX46xX4xX3xX5d3xX1xX29xX16xX2dxX3xX4xXd4xX16xX1xX3xX1xXa9xX6xX16xX2dxX3xX5bxX219xXafxX3xX5d3x6b9cxX3xX131xX70fxX3xX16xX1xX21cxX3xX71xX21cxX46xX4xX3xXa8xX6xX3xXexX5c2xX3xX4xX1ebxX3xXexX2a9xX4xX1xX3xX5d3xX1xXdxX3xX9fxX754xX6xX3xXadxX6dxX16xX2dxX3xXadxX1exX16xXa5xX3xX278xXdxX544xX9fxX3xXadxX1exX16xX3xX16xX26xXe3xX3xX4xX2dbxX16xX2dxX3xXadxX21cxX64xX4xX3xX9fxX201xX16xX1xX3xX5bxX6xX16xX1xX3xX5xX26xX3xXexX1xXdxX60xX16xX3xXadxX21cxX7a9xX16xX2dxX3xX5bxX29xX3xX5xX2a5xX4xX1xX3xX5bxX26xX16xX1xX3xX4xX1xXa9xX3xXbxX1xX22xX3xX16xX2f7xXa5xX3xX2c7xX1xX7a9xX3xX4xX1xX38xX3xXexXa8x9679xX16xX2dxX3xX131xX26xXa9xX3xXbxX1xX254xXexX3xXexXa8xXdxX544xX16xX3xX5bxX29xX3xX5xX2a5xX4xX1xX3xX131xX26xX3xX71xXd4xXa9xX3xXexada4xX16xX3xXexX26xXdxX3xX16xX2dxX29xXe3xX60xX16xX3xXexX1xXdxX60xX16xX3xX16xX1xXdxX60xX16xXafxX3xX28xX29xX2axX4xX3xXadxXd4xXa9xX3xX2dxXdxX26xX29xX3xX4xXaexX3xX16xX26xXe3xX3xX4xX26xX16xX2dxX3xX16xX2dxX26xXe3xX3xXexX1xX29xX3xX1xX38xXexX3xX16xX1xXdxX593xX29xX3xX16xX2dxX21cxX7a9xXdxX3xX2dxX1x4ef3xX3xXexX1xX9exX9fxXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xX49xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xX49xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXexX6xX71xX5xX10xX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX9fxX6xXa8xX2dxXdxX16xXfdxX3xXa1xXbxXd8xX3xX6xX29xXexXa9xX107xXaxX12xX0xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX9fxX2dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa5xX71xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX131xX16xX49xX16xX10xX136xX7xX49xXa1xX7axX2xX2xX49xX2xX7axX79xX5bxX7axX2xX144xXa1xX144xX144xX79xXexX2xX144xX7axX14bxX5xX144xXa5xX151xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX22xX4xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexX1c5xX6xX5xXdxX2dxX16xXfdxX3xX151xX29xX7xXexXdxX1d2xXe3xX107xXaxX12xX1b1xX29xX209xX4xX3xX7xX2axX16xX2dxX3xX16xX1xX21cxX3xX9fxX75xX3xX2dxXdxX2f7xX6xX3xXexX1xXdxX60xX16xX3xX16xX1xXdxX60xX16xX3xXa8xX209xX16xX2dxX3xX5xX46xX16xX3xXadxX219xX3xX2dxXaexXbxX3xXbxX1xX15xX16xX3xX2dxXdxX38xXbxX3xX4xX1x9b3fxX3xX7xX2axX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX4xX266xX6xX3xX16xX2dxX21cxX7a9xXdxX3xX5bxX279xX16xX3xX2c7xX6xX3xX332xXe3xX3xX4xX6xXa9xX3xXexX1xXcbxX3xX79xX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXa5xX3xXcxX46xXdxX3xXadxX279xXe3xXafxX3xX71xX32xX16xX3xX7xX57fxX3xXadxX21cxX64xX4xX3xX5d3xX1xX254xX9fxX3xXbxX1xX254xX3xX4xX254xX4xX3xX131xX2a5xX16xX1xXafxX3xXex5f0axX16xX3xX1xX21cxX782xX16xX2dxX3xXexX1xXdxX60xX16xX3xX16xX1xXdxX60xX16xX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xX5xX26xX16xX1xX3xX2dxXdxX2f7xX6xX3xXadxXa6exX16xX2dxX3xX4x59bfxX3xX71xX6xXa9xX3xX5xX6xXa5xX3xX355xX754xX6xX3xX1x5159xXafxX3xX5d3xX1xX6dxX16xX2dxX3xX5d3xX1xX2a9xX3xX9fxX254xXexX3xX9fxbc78xXafxX3xX71xX32xX16xX3xX4xXaexX3xXexX1xX544xX3xX5xX10xXa9xX3xX16xX38xXdxXafxX3xX4xdf3dxX9fxX3xXexXa8xX32xXdxXa5xX3xX355xX754xX6xX3xXadxX6dxX16xX2dxX3xX5xX26xX3xXexX1xX7a9xXdxX3xXadxXdxX544xX9fxX3xXexX1xX2a9xX4xX1xX3xX1xX64xXbxX3xX4xX1xXa9xX3xX16xX1xX2f7xX16xX2dxX3xX1xXa9xX32xXexX3xXadxX209xX16xX2dxX3xXexX1xX544xX3xXexX1xX6xXa9xX3xXexXa8xX60xX16xX3xXexX29xXe3xX1exXexXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xX49xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xX49xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXexX6xX71xX5xX10xX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX9fxX6xXa8xX2dxXdxX16xXfdxX3xXa1xXbxXd8xX3xX6xX29xXexXa9xX107xXaxX12xX0xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX9fxX2dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa5xX71xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX131xX16xX49xX16xX10xX136xX7xX49xXa1xX7axX2xX2xX49xX2xX7axX79xX5bxX7axX2xX144xXa1xX144xX144xX79xXexX14bxX2xX7axXa1xX5xX79xXa5xX151xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX22xX4xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexX1c5xX6xX5xXdxX2dxX16xXfdxX3xX151xX29xX7xXexXdxX1d2xXe3xX107xXaxX12xX58xX26xX3xX18xX6xX16xX3xX5xX26xX3xXadxXdxX544xX9fxX3xXadxX1exX16xX3xX9fxX6xX16xX2dxX3xX5xX32xXdxX3xX4xX1xXa9xX3xX71xX32xX16xX3xX7x8f76xX3xX71xef8cxX16xX1xX3xXe3xX60xX16xX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xXexX279xX9fxX3xX1xXa6exX16xX3xX131xX46xXdxX3xX131xXcbbxX3xXadxX5a0xXbxX3xXexX1xX75xX3xX9fxX209xX16xX2dxX3xX4xX266xX6xX3xX16xX1xX2f7xX16xX2dxX3xX5d3xX60xX16xX1xX3xXadxX26xXa9xXafxX3xX16xX2dxX6dxXdxX3xX5xX26xX16xX2dxX3xX4xX1ebxX3xXexX2a9xX4xX1xXafxX3xX4xX1xXdxX1exX4xX3xX4xX2axXdxX3xXd8xX6xXe3xX3xX2dxXdxXaexXa5xXa5xXa5xX3xX278xXdxX544xX9fxX3xX16xX1ebxXdxX3xX71xXc6fxXexX3xX16xX1xX3dxXexX3xX782xX3xXadxX3dxXexX3xX16xX21cxX46xX4xX3xX16xX26xXe3xX3xX5xX26xX3xX7xXe55xX3xX4xX1xX38xX3xXexXa8xXa4bxX16xX2dxX3xXbxX1xX254xXexX3xXexXa8xXdxX544xX16xX3xX9fxX6dxXdxX3xXexXa8xX21cxX7a9xX16xX2dxX3xXd8xX6xX16xX1xXafxX3xX5d3xX1xX6dxX16xX2dxX3xX5d3xX1xXaexXdxX3xX71xX22xXdxX3xX131xX26xX3xXexXdxX1exX16xX2dxX3xXa6exX16xXa5xX3xd8cexX10xX3xXadxX32xXbxX3xX5xX26xX3xXbxX1xX21cxX75xX16xX2dxX3xXexXdxX201xX16xX3xX4xX1xX2a9xX16xX1xXafxX3xXadxX21cxX64xX4xX3xX5d3xX1xX29xXe3xX1exX16xX3xX5d3xX1xX2a9xX4xX1xX3xX7xf3fdxX3xX5bxX22xX16xX2dxX3xXexX32xXdxX3xX58xX26xX3xX18xX6xX16xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xX49xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xX49xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXexX6xX71xX5xX10xX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX9fxX6xXa8xX2dxXdxX16xXfdxX3xXa1xXbxXd8xX3xX6xX29xXexXa9xX107xXaxX12xX0xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX9fxX2dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXa5xX71xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX131xX16xX49xX16xX10xX136xX7xX49xXa1xX7axX2xX2xX49xX2xX7axX79xX5bxX7axX2xX144xXa1xX144xX144xX79xXexXa1xX144xX3dcxX79xX5xX412xXa5xX151xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX22xX4xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xXexXa8xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b1xX6xXbxXexXdxXa9xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd8xXexX1c5xX6xX5xXdxX2dxX16xXfdxX3xX151xX29xX7xXexXdxX1d2xXe3xX107xXaxX12xXcxX1xX22xXe3xX3xX278xXdxX544xX16xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX16xd84cxX9fxX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xX5bxX6xX16xX1xX3xX7xX254xX4xX1xX3xX6xX16xX3xXexXa9xX26xX16xX3xX16xX1xX3dxXexXafxX3xX4xXaexX3xX16xX2dxX29xXe3xX3xX4xX75xX3xXexX1xX3dxXbxX3xX131xX593xX3xX4xX254xX4xX3xX131xX3dxX16xX3xXadxX593xX3xXe3xX3xXexX1exXafxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX131xX26xX3xX6xX16xX3xXexXa9xX26xX16xX3xXadxX21cxX7a9xX16xX2dxX3xX71xX209xXa5xX3xX2c7xX2dxX21cxX7a9xXdxX3xXcxX1xX22xXe3xX3xX278xXdxX544xX16xX3xX2a9xXexX3xX71xX2a5xX3xX4xX9exX16xX2dxX3xXexX1xa33axX16xX2dxXa5xX3xX58xXa4bxX3xX5bxX26xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX593xX29xX3xXexX1xX7a9xXdxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xX71xX60xX16xX3xX71xX32xX16xX3xX71xXca9xX3xX131xX26xX3xX2dxXdxX6xX3xXadxXe58xX16xX1xXa5xX3xX2c7xX2dxXa9xX26xXdxX3xX9fxX6dxXdxX3xXexXa8xX21cxX7a9xX16xX2dxX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xX5xX26xX16xX1xXafxX3xX4xXa9xX16xX3xX16xX2dxX21cxX7a9xXdxX3xXexX1xX279xX16xX3xXexX1xXdxX201xX16xXafxX3xX4xX6dxX16xX2dxX3xX5bxX279xX16xX3xXcxX1xX22xXe3xX3xX278xXdxX544xX16xX3xX4xX2dbxX16xX2dxX3xX16xX1xXc6fxX16xX3xXadxX21cxX64xX4xX3xXadxXdxX593xX29xX3xX5d3xXdxX201xX16xX3xX7xX2axX16xX2dxX3xX9fxX75xX3xX21cxX46xX4xX3xX16xX1xX21cxX3xXbxX1xX38xX4xX3xX5xX64xXdxX3xX4xX6xXa9xXafxX3xX2dxXdxX254xXa9xX3xX5bxX22xX4xX3xX9fxXdxb60cxX16xX3xXbxX1xX2a9xXafxX3xX2dxXdxX6xXa9xX3xXexX1xX6dxX16xX2dxX3xXbxX1xX254xXexX3xXexXa8xXdxX544xX16xXa5xXa5xXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXa8xX12xX0xX49xXexX71xXa9xX5bxXe3xX12xX0xX49xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX253xXa9xX5bxXe3xXaxX12xX253xX254xXa9xX3xX4xX254xXa9xX3xX58xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXcxX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxX3xX4xX266xX6xX3xX18xXdxX60xX16xX3xX58xX64xXbxX3xX67xX29xX2axX4xX3xXadxX21cxX64xX4xX3xXexX1xXe55xX4xX3xX1xXdxX201xX16xX3xX1xX26xX16xX2dxX3xX16xX9exX9fxX3xX16xX1xX108cxX9fxX3xXd8xX1exXbxX3xX1xX32xX16xX2dxX3xX1xX75xX16xX3xX2xX79xX7axX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xX10xXa9xX3xX9fxXcbxX4xX3xXadxX209xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX4xX266xX6xX3xX4xX6dxX16xX2dxX3xX5bxX279xX16xX3xX4xX254xX4xX3xX16xX21cxX46xX4xXa5xX3xX253xXd4xX16xX2dxX3xX71xX254xXa9xX3xX4xX254xXa9xX3xXadxX21cxX64xX4xX3xXd8xX1exXbxX3xX1xX32xX16xX2dxX3xX5bxXe55xX6xX3xXexXa8xX60xX16xX3xXadxX254xX16xX1xX3xX2dxXdxX254xX3xX4xX266xX6xX3xX16xX2dxX21cxX7a9xXdxX3xX5bxX279xX16xX3xX131xX593xX3xX4xX29xX209xX4xX3xX7xX2axX16xX2dxX3xXexX32xXdxX3xXadxX3dxXexX3xX16xX21cxX46xX4xX3xX1xXa4bxX3xXadxX6xX16xX2dxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX2axX16xX2dxXa5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX253xXa9xX5bxXe3xXaxX12xX2c7xX2dxXa9xX26xXdxX3xX71xXe58xX16xX1xX3xX4xX1xXa4bxX16xX3xX4xX254xX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xXafxX3xX253xX254xXa9xX3xX4xX254xXa9xX3xX58xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXcxX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxX3xX16xX9exX9fxX3xXa1xX7axXa1xX7axX3xX5xX15xX16xX3xXadxX15xX29xX3xXexXdxX60xX16xX3xXd8xX1exXbxX3xX1xX32xX16xX2dxX3xXexX1xX26xX16xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXexX1xX10xXa9xX3xX9fxXcbxX4xX3xXadxX209xX3xX4xX1xX266xX3xX28xX29xX6xX16xXa5xX3xX253xX254xXa9xX3xX4xX254xXa9xX3xX4xX1xXa9xX3xXexX1xX3dxXe3xX3xXexX1xXcbxX3xX1xX32xX16xX2dxX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX4xX266xX6xX3xX4xX254xX4xX3xXexX1xX26xX16xX1xX3xXbxX1xX2axX3xX2dxX15xX16xX3xX16xX1xX21cxX3xXexX21cxX75xX16xX2dxX3xXexXe55xX3xX131xX46xXdxX3xX4xX254xX4xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX9fxX26xX3xX4xX1xX38xX16xX2dxX3xX16xX108cxX9fxXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX131xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXa8xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXa8xXa9xX16xX2dxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX60xX16xX3xX28xX29xX6xX16xXfdxX0xX49xX7xXexXa8xXa9xX16xX2dxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1c5xXexX1xX29xX9fxX71xX1c5xX6xX16xX5bxX1c5xX7xX6xXbxXa9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb78exXe58xX3xX7xX6xXa9xX3xX278xX6xX16xX3xX355xX32xX4xX1xXafxX3xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxX419xXaxX3xX1xXa8xX10xX1d2xX9xXaxX49xX28xX29xXa9xX4xX1c5xXexX10xX49xX131xXdxX1c5xX7xX6xXa9xX1c5xX5bxX6xX16xX1c5xX9fxX6xX4xX1xX1c5xXbxX1xX6xX16xX1c5xX5xX6xX16xX1c5xX1xX6xX16xX1xX1c5xXbxX1xX29xX4xX1c5xX16xX1xX6xXexX1c5xXexX1xX10xX1c5xX2dxXdxXa9xXdxX49xX2xX14bxX79xX144xX14bxX412xXa5xX1xXexX9fxXaxX12xX0xXdxX9fxX2dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX9fxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xXa1xX7axX49xX16xX10xX136xX7xX49xXa1xX7axX7axXa1xX49xX2xX7axX79xX5bxX2xX7axX67exXa1xXa1xXbaxX3dcxXexX3dcxX14bxXbaxX144xX5xXbaxX1c5xX1d2xXdxX16xX6xX5xX5bxX16xX1c5xX2xX79xX3dcxX14bxX412xX79xX7axX144xX14bxX67exX14bxX3dcxXa5xX151xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX22xX4xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX131xX12xX0xX7xXexXa8xXa9xX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1473xXe58xX3xX7xX6xXa9xX3xX278xX6xX16xX3xX355xX32xX4xX1xXafxX3xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxX419xXaxX3xX1xXa8xX10xX1d2xX9xXaxX49xX28xX29xXa9xX4xX1c5xXexX10xX49xX131xXdxX1c5xX7xX6xXa9xX1c5xX5bxX6xX16xX1c5xX9fxX6xX4xX1xX1c5xXbxX1xX6xX16xX1c5xX5xX6xX16xX1c5xX1xX6xX16xX1xX1c5xXbxX1xX29xX4xX1c5xX16xX1xX6xXexX1c5xXexX1xX10xX1c5xX2dxXdxXa9xXdxX49xX2xX14bxX79xX144xX14bxX412xXa5xX1xXexX9fxXaxX12xX1473xXe58xX3xX7xX6xXa9xX3xX278xX6xX16xX3xX355xX32xX4xX1xXafxX3xX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxX419xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXa8xXa9xX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX58xX26xX16xX2dxX3xX16xX9exX9fxXafxX3xX9fxX209xXexX3xX16xX1xXaexX9fxX3xX4xX254xX4xX3xX4xX1xX29xXe3xX60xX16xX3xX2dxXdxX6xX3xX131xX593xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXexXa8xX60xX16xX3xX5d3xX1xXcd3xXbxX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxX3xXd8xX1exXbxX3xX1xX32xX16xX2dxX3xX2xX79xX412xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX5bxXe55xX6xX3xXexXa8xX60xX16xX3xX9fxXcbxX4xX3xXadxX209xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX4xX266xX6xX3xX4xX6dxX16xX2dxX3xX5bxX279xX16xX3xX4xX254xX4xX3xX16xX21cxX46xX4xX3xX16xX26xXe3xX3xX131xX26xX3xX4xX6dxX16xX2dxX3xX71xX2axX3xX5d3xX1exXexX3xX28xX29xXd4xX3xXadxXaexX3xXexXa8xXa9xX16xX2dxX3xX253xX254xXa9xX3xX4xX254xXa9xX3xX58xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xXcxX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX131xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX253xX2a9xX3xX9fxXc6fxXexX3xX131xX593xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX1xXa8xX10xX1d2xX9xXaxX49xX2dxXdxX6xXdxX1c5xXexXa8xXdxX49xX71xXdxX1c5xX9fxX6xXexX1c5xX131xX10xX1c5xX28xX29xXa9xX4xX1c5xX2dxXdxX6xX1c5xX1xX6xX16xX1xX1c5xXbxX1xX29xX4xX1c5xX16xX1xX6xXexX1c5xXexX1xX10xX1c5xX2dxXdxXa9xXdxX49xX2xX14bxX144xX144xX67exX144xXa5xX1xXexX9fxXaxX12xX0xXdxX9fxX2dxX3xX7xXa8xX4xX9xXaxX49xX9fxX10xX5bxXdxX6xX49xX2xXa1xX7axX49xX16xX10xX136xX7xX49xX2xX67exX79xX2xX49xX2xX7axX412xX5bxXbaxXa1xX2xX7axX7axXbaxXa1xXexX3dcxX3dcxX67exX14bxX412xX5xX7axXa5xX151xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX6xX16xX3xXexXdxX1exXbxX3xXexX22xX4xX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX131xX12xX0xX7xXexXa8xXa9xX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX253xX2a9xX3xX9fxXc6fxXexX3xX131xX593xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXaxX3xX1xXa8xX10xX1d2xX9xXaxX49xX2dxXdxX6xXdxX1c5xXexXa8xXdxX49xX71xXdxX1c5xX9fxX6xXexX1c5xX131xX10xX1c5xX28xX29xXa9xX4xX1c5xX2dxXdxX6xX1c5xX1xX6xX16xX1xX1c5xXbxX1xX29xX4xX1c5xX16xX1xX6xXexX1c5xXexX1xX10xX1c5xX2dxXdxXa9xXdxX49xX2xX14bxX144xX144xX67exX144xXa5xX1xXexX9fxXaxX12xX253xX2a9xX3xX9fxXc6fxXexX3xX131xX593xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX16xX1xX3dxXexX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexXa8xXa9xX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12x84f2xX1xX6dxX16xX2dxX3xXbxX1xXd4xXdxX3xX5xX26xX3xX28xX29xX2axX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX2dxXdxX26xX29xX3xX4xXaexX3xX131xX46xXdxX3xX16xX593xX16xX3xX5d3xXdxX16xX1xX3xXexX1exX3xX131xX2f7xX16xX2dxX3xX9fxX32xX16xX1xXafxX3xXexX1xXc6fxX9fxX3xX4xX1xX2a9xX3xX5d3xX1xX254xX3xX4xX6dxX3xX5xXc6fxXbxX3xX131xX46xXdxX3xXexX1xX1exX3xX2dxXdxX46xXdxXafxX3xX16xX1xX21cxX16xX2dxX3xX7xXe55xX3xX1xX32xX16xX1xX3xXbxX1xX38xX4xX3xX9fxX26xX3xX16xX2dxX21cxX7a9xXdxX3xX5bxX279xX16xX3xX253xX1xX29xXexX6xX16xX3xX4xXaexX3xXadxX21cxX64xX4xX3xX5d3xX1xX6dxX16xX2dxX3xXbxX1xXd4xXdxX3xX16xX75xXdxX3xX16xX26xXa9xX3xX4xX2dbxX16xX2dxX3xX4xXaexXa5xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX131xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX29xX5xX12xX0xX5bxXdxX131xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa8xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX131xX12xX0xX49xX5bxXdxX131xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX333xXa9xX29xXa8xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa9xX3x5bfbxXdxX16xX2dxX0xX49xXbxX12