Ngắm mặt trời rực rỡ trên đảo Lý Sơn
Du khách đến đảo Lý Sơn không chỉ thăm di tích lịch sử trên quê hương Hải đội Hoàng Sa, mà còn được ngắm mặt trời buổi sớm, hay đắm mình trong hoàng hôn nhuộm đỏ biển trời.
3bc7x493ax54e8x8b7cxc9d3xb1c1x9061xb509x62dfxX7xb452xc64fx72d1xce7cx68a7x68e0xX5x819bxXaxc3d0x6005x9f49x7b11x7838xX3xX16xaaf3xXexX3xXex59eexa7dfxXdxX3xX1dxd4e4xX4xX3xX1dx841dxX3xXexX1dx6fe0x4f4fxX3x4351x6bdfxc461xX3x4a4bx84f7xX3x9cb6x469exX2bxX0xd2fdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74b4xX10xX6x8180xXaxX12xd2b6x8e9dxX3x9bccxX1x8818xX4xX1xX3xX2dxa204xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX2bxX3xX50xX1x99e5xX2bxX14xX3xX4xX1x74faxX3xXexX1xd563xX16xX3xX4axXdxX3xXex76a4xX4xX1xX3xX5x7f61xX4xX1xX3xX7x64e1xX3xXexX1dxX2axX2bxX3x8e2axX4exX2axX3xX1xc08exX35xX2bxX14xX3xX47xX2exXdxX3xX2dx626axXdxX3xX47xX2fx93c3xX2bxX14xX3xX34xX6x75b6xX3xX16xX9dxX3xX4xabd6xX2bxX3xX2dxX8ex7dbaxX4xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX16xX19xXexX3xXexX1dxX1exXdxX3x9bddxX4ex54f7xXdxX3xX7xa0bbxX16xXa3xX3xX1xX6x72e9xX3xX2dxX15xX16xX3xX16x540dxX2bxX1xX3xXexX1dxX2fxX2bxX14xX3xX1xX2fxX9dxX2bxX14xX3xX1xX67xX2bxX3xX2bxX1xX4exX98xX16xX3xX2dx9fdaxX3xXbfxXdx7091xX2bxX3xXexX1dxX1exXdx5ab9xX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bx5911xX3x998exXbx8222xX3xX6xX4exXexX2fx7ebaxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xcbeexX2bxX38xX2bxX10x4c76xX7xX38xX2x3d7dxce2axc6dfxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexc95dxX179xX185x8837xX5xX17bxXf8x4dfdxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b66xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX13xX14xcd70xX2bxX3xX1xX2exXdxX3xX2dxX71xX2bxX14xX3x96a3xX3xXexX1xX67xX2bxX3x557axX67xX2bxX14xXa3xX3xX115xd50axX3x58ebxX2bxX3xX47xX2exXdxX3xa03axX3xX2bxX35xXdxX3xX2dxa34axX2bxX3xXbfxXd2xX2bxX1xX3xX16xXdxX2bxX1xX3xX2dxb6b0xX4exX3xXexXdxX2axX2bxX3xX1c7xX3xX1xX4exXcbxaa9fxX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX2bxX3xb831x3f96xX4exX2exX2bxX14xX3xX13xX14xX1d5xXdxc4bbxXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX179xX17bx5f9dxX113xX5xX2xXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX13xX1x7cc6xX2bxX14xX3xX4x7957xXcbxX3xX4ax60bbxX6xX3xX4xXc1xX3xXexX1x429dxX3xX2dxX1e5xX2bxX3xX2bxX14xX9dxXcbxX3xX16xXc5xXdxXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX188xX2xX2xX2c3xX5xX113xXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX13xX14xX9dxXcbxX3xX1x7c26xX3xX2bxX15xX2bxX14xX3xX2bxX1e5xX2bxX14xXa3xX3xXexX300xX3xX7xX52xX2bxX14xX3xX7xXc5xX16xXa3xX3xX2bxX67xX2bxX14xX3xX4axX2fcxX2bxX3xX1xX4exXcbxX200xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX2bxX3xX4xX1xX1c7xX3x791exX2bxX14xX3xX2bxX1xX22xX6xX3xX1dxX6xX3xX2dx9fefxX2bxX14xX3xXbfxX35xX16xX3xX2bxX8exXc5xX4xX3xXexX8exXc5xXdxX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX2fcxXcbxX3xX1xX9dxX2bxX1xXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXex851dxX17axX2xX17axX5xX17axXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX1b0xX1xX43cxX2bxX14xX3xX50xb084xX2fxX3xX2dxX26xX3xX42fxX2bxX14xX3xX2bxX1xX22xX6xX3xX4ax9971xX2bxX3xX2bxX8exXc5xX4xXa3xX3xX170xXaexX3xXbfxX35xX16xX3xX2bxX8exXc5xX4xX3xXexX8exXc5xXdxX3xX1dxX4exX98xX2bxX14xX3xX1xX9dxX2bxX1xX3xX4axX8exXc5xXdxX3xX52xX2bxX1xX3xXbfxXd2xX2bxX1xX3xX16xXdxX2bxX1xXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX188xX17axX17bxce5exX5xX188xXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xXcxX300xX2bxX14xX3xX308xX3xX4xX52xXexX3xXexX1xbd8axX2bxX14xX3xXexX15xXbxX3xXexX1xX66bxX2bxX14xX3xXexX15xXbxX3xXexa8f6xX2fxX3xX2bxX2axX2bxX3xXbfxbe8cxX4xX3xXexX1dxX6xX2bxX1xX3xXaxX13xX14xX9dxXcbxX3xX16xXc5xXdxXaxX3xX2dxX98xX4xX3xX2dxX52xX2fxX3xX1c7xX3xX1xX4exXcbxX200xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xXexXdx44b9xX2bxX3xXexXdxX2axX4exXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX62dxX188xX179xX17bxX5xX2c3xXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX13xX1xX1e5xX16xX3xXbfxX67exX2bxX3xXexX1dx9adfxX3xX2bxX67xX3xX2dxd4d5xX6xX3xX2dxX1e5xX2bxX3xXbfxXd2xX2bxX1xX3xX16xXdxX2bxX1xX3xXexX1dxX2axX2bxX3xX2dxX6dxX2bxX1xX3xXexX1dxX1f3xX16xX3xXexX78xX4xX1xX3xX2bxc184xXdxX3xX5xX82xX6xX3xXcxX1xXc5xXdxX3xX31xXc5xXdxXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX62dxX113xX501xX185xX5xX179xXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX1cexX2exX2fxX3xX31xXc5xX2bxXa3xX3xX1xX4exXcbxX200xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX2bxXa3xX3xX5xX1d5xX2bxX14xX3xX2dxX1d5xX2bxX14xX3xXexX1dxX2fxX2bxX14xX3xX7xX8exX35xX2bxX14xX3xX16xX7a3xXa3xX3xX5x74d7xX2bxX3xX50xX1xX4ex7281xXexX3xX14xXdxX2f7xX6xX3xX16xX19xXexX3xXbfxXdxXf1xX2bxX3xX2bxX1xX4exX98xX16xX3xX1xX43cxX2bxX14xX3xXbfxX4exXc1xXdxX3xXbfxX6xX2bxX3xX16xX6xXdxXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX188xX17axX17bxX179xX5xX62dxXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xb52exXd2xX2bxX1xX3xX16xXdxX2bxX1xX3xX2bxX1xX8exX3xX5xX1bbxXexX3xXexX1xXedxX16xXa3xX3xXexXedxX6xX3xX7xX52xX2bxX14xX3xX14xXdxX2f7xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX308xX16xX3xX2dxX52xX3xXexX1dxX1f3xX16xX3xXexX78xX4xX1xX3xX2bxX7c9xXdxX3xX5xX82xX6xX3xX1c7xX3xX115xX1d5xX3xX2dxX2exX2fxX3xX1d7xX2bxX3xX9f2xXd2xX2bxX1xX3xX20exX2dxX2exX2fxX3xX9f2xX53cxX219xXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX501xX188xX501xX185xX5xX185xXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX34xX6xX4exX3xX16xX98xXexX3xX2bxX14xX9dxXcbxX3xX5xX6xX2fxX3xX2dxX98xX2bxX14xX3xX2bxX1xX1bbxX4xX3xX2bxX1xc0d6xX2bxX3xXexX1dxX2axX2bxX3xXbfxXdxXf1xX2bxXa3xX3xX2bxX14xX8exX3xX4axX2fcxX2bxX3xX170xX6b0xX3xX2bxX1xX9dxX3xXexX1dxX2axX2bxX3xX4xXc1xX2bxX14xX3xXexXa9xX3xX170xXa9xX3xX20exXexX1dxX1f3xX16xX3xXexX78xX4xX1xX3xX2bxX7c9xXdxX3xX5xX82xX6xX219xX3xX1dxX22xX4xX3xX52xX2bxX1xX3xX1xX2fxX9dxX2bxX14xX3xX1xX67xX2bxXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX2xX501xX17axX113xX5xX501xXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX1b0xX308xX16xX3xX2dxX52xX3xXexX1dxX67xX2bxX14xX3xX14xXdxX42fxX2bxX14xX3xX5xXdxX2bxX1xX3xX170x5680xXexX3xX16xX6xX2bxX14xX3xXbfxXdxXf1xX4exX3xXexX8exXaexX2bxX14xX3xX50xabb3xX3xX5xX2fcxX2bxX3xX2bxX14xX67exX2fxX3xX2bxX14xX1xccafxX3xX4axX8exXc5xXdxX3xX52xX2bxX1xX3xX1xX2fxX9dxX2bxX14xX3xX1xX67xX2bxXa3xX3xXbfxX2axX2bxX3xX1xX43cxX3xX4xX1xX686xX6xX3xX2bxX8exXc5xX4xX3xXexX1dxX2axX2bxX3xX2dxX6dxX2bxX1xX3xX2bxX7c9xXdxX3xXcxX1xXc5xXdxX3xX31xXc5xXdxXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX179xX179xX62dxX185xX5xX2xX17bxXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX1b0xX1xXdxX57xX4xX3xX14xX1xX10xX3xX2bxX1xXedxX3xXbfxX53cxX3xX14xXdxX2f7xX6xX3xXbfxXdxXf1xX2bxX3xXexX1dxX1exXdxX3xX4xX1xXdxX6b0xX4exX3xX2dxXedxX3xX1dxX22xX4xXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX175xXdxX4axXexX1xX111xX179xX17axX113xXbxX115xX11bxX1xX10xXdxX14xX1xXexX111xX188xX113xX113xXbxX115xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4axXexX1xX4exX16xXbfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX17bxX188xX17bxX188xX179xXexX2xX17axX17axX2xX5xX62dxXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX9f2xX53cxX3xX14xX52xXdxX3xX2bxX67xX3xX2dxX7a3xX6xX3xXexX15xX16xX3xXbfxXdxXf1xX2bxX3xX14xXdxX2f7xX6xX3xX5xX9dxX2bxX3xX2bxX8exXc5xX4xX3xX1dxX22xX4xX3xX1xX43cxX2bxX14xX3xXexX1dxX2fxX2bxX14xX3xXbfxX4exXc1xXdxX3xX1xX2fxX9dxX2bxX14xX3xX1xX67xX2bxXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXexX6xXbfxX5xX10xX3xX7xXexXcbxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX1dxX14xXdxX2bxX111xX3xX113xXbxX115xX3xX6xX4exXexX2fxX11bxXaxX12xX0xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX16xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2bxX14xX6xX16xX3xX16xX6xXexX3xXexX1dxX2fxXdxX3xX1dxX4exX4xX3xX1dxX2fxX3xXexX1dxX10xX2bxX3xX4axX6xX2fxX3xX5xXcbxX3xX7xX2fxX2bxXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX38xX38xXdxXf8xXbfxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf8xX170xX2bxX38xX2bxX10xX175xX7xX38xX2xX179xX17axX17bxX38xX2xX17bxX179xX4axX2xX2xX113xXexX2c3xX185xX185xX17bxX5xX2xX113xXf8xX18cxXbxX14xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b0xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX1cexX57xX2bxX3xX1xX4exXcbxX200xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX2bxXa3xX3xX4axX4exX3xX50xX1xX52xX4xX1xX3xX4xX1e5xX3xXexX1xXf1xX3xX2dxX1e5xX2bxX3xXbfxXd2xX2bxX1xX3xX16xXdxX2bxX1xX3xXexX300xX3xX2c3xX1dexX179xX1xXa3xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX1xX2fxX9dxX2bxX14xX3xX1xX67xX2bxX3xX5xX7c9xX4xX3xX2xX62dxX1dexX2xX185xX1xX3xX16x6d29xXdxX3xX2bxX14xX9dxXcbxX3xX1xX3f7xX3xXexX1dxX2axX2bxX3xX2dxX6dxX2bxX1xX3xX2bxX7c9xXdxX3xXcxX1xXc5xXdxX3xX31xXc5xXdxXa3xX3xX2bxX14xX1bbxX2bxX3xX1xX2exXdxX3xX2dxX71xX2bxX14xX3xX20exXexX1xX67xX2bxX3xX1cexX67xX2bxX14xXa3xX3xX115xX1d5xX3xX1d7xX2bxX3xX47xX2exXdxX219xX3xX1xX6xXcbxX3xX1c7xX3xXexX1xX15xX2bxX14xX3xX4xX2exX2bxX1xX3xXexX1dxX1f3xX16xX3xXexX78xX4xX1xX3xX2bxX7c9xXdxX3xX5xX82xX6xX3xX4xXc1xX2bxX14xX3xXcxXa9xX3xX170xXa9xXa3xX3xX2dxX6dxX2bxX1xX3xX2bxX7c9xXdxX3x3e2axXdxX57xX2bxX14xX3xXcxXdxX6b0xX2bxXa3xX3xX4xX1xX7a3xX6xX3xX1cexX308xX4xX3xX20exXexX1xX67xX2bxX3xXcxX2fcxXcbxXa3xX3xX115xX1d5xX3xX1d7xX2bxX3x56c3x490fxX2bxX1xX219xXf8xX3xX13xX14xX2fxX9dxXdxX3xX1dxX6xX3xX4axX4exX3xX50xX1xX52xX4xX1xX3xX4xX1e5xX3xXexX1xXf1xX3xX2dxX1e5xX2bxX3xXbfxXd2xX2bxX1xX3xX16xXdxX2bxX1xX3xX1xX6xXcbxX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX1xX2fxX9dxX2bxX14xX3xX1xX67xX2bxX3xX1c7xX3xX4axXdxX3xXexX78xX4xX1xX3xX9f2xX1d5xXdxX3xX34xX6xX4exX3xX1xX6xXcbxX3xX1xXa9xX2bxX3xX1cexX308xX2bxXa3xX3xX115xX1d5xX3xX2dxX2exX2fxX3xX1d7xX2bxX3xX9f2xXd2xX2bxX1xX3xX20exX2dxX2exX2fxX3xX9f2xX53cxX219xXa3xX3xX1xX4exXcbxX200xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX2bxXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX1dxX12xX0xX38xXexXbfxX2fxX4axXcbxX12xX0xX38xXexX6xXbfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX2fxX4exX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3x5228xXdxX2bxX14xXf8xX170xX2bxX0xX38xXbxX12