Ả Rập Xê Út và Uzbekistan vào chung kết U23 châu Á 2022
Hai đội bóng mạnh nhất VCK U23 châu Á 2022 đã chính thức được xác định sau hai trận bán kết.
48a2x11cb1xbb7cx931dxb831xbf7bxa96exf2acxc894xX7xda70x68e4xf8c1xd380x985ax723fxX5x7533xXaxd269x8e6bxX3xc974x10ef6xXbxX3x8e3fx89ccxX3x7aadxXexX3xd9a8x4982xX3xf3a1xfccfx11ad5xX10xffc3xXdxX7xXexX6x7d44xX3xX1fxX20x7941xX3xX4xX1xa270xX2bxb777xX3xX26x1130cxXexX3xX22xcf5axcb57xX3xX4xX1x619cxX33xX3x647exX3xX3cxf079xX3cxX3cxX0xf67exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa546xX10xX6x5a17xXaxX12xX5axX6xXdxX3xd039xc9ddxXdxX3xX24x96e2xX2bxX35xX3x5c22xc4a0xX2bxX1xX3xX2bxX1x5131xXexX3x5a09x8d29x108acxX3xX22xX3cxX3dxX3xX4xX1xX41xX33xX3xX44xX3xX3cxX47xX3cxX3cxX3xX64xb8f4xX3xX4xX1x1054axX2bxX1xX3xXexX1xc7ebxX4xX3xX64x6e76x90aexX4xX3xba8bxc3fdxX4xX3xX64x555bxX2bxX1xX3xX7xX6xX33xX3xX1xX6xXdxX3xXex115e0xX16xX2bxX3xX24xX9fxX2bxX3xX26xX38xXex7900xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf48fxX2fxX5dxffd1xXaxX12x93fcxX38xX2bxX3xXexX1x7f97xXdxX3xX64xXdx7674xX6dxX3xX1xXdx6d6fxX2bxX3xXexX6exXdxef74xX3xX77xX78xX79xX3xX22xX3cxX3dxX3xX4xX1xX41xX33xX3xX44xX3xX3cxX47xX3cxX3cxX3xX64xX8cxX3xX64xXdxX3xX35xa88axX2bxX3xX1xX38xXexX3xX4xX1xe6d8xX2bxX35xX3xX64xX9axXd7xX2bxX35xXbbxX3xc571x948cxX3xX4xX1x5c60xX3xX4x74bfxX2bxX3xX6dxX65xXexX3xXexXb0xX16xX2bxX3xX64xX74xX33xX3xX2bx547exX6xX3xX64xXdcxX3xX9exX9fxX4xX3xX64xXa3xX2bxX1xX3xXexX41xX2bxX3xX1fxX9ax6861xX2bxX35xX3xX4xee0fxX6xX3xX35xXdxf1cfxXdxX3xX64xX74xX33xX3xX2bxa702xX6dxX3xX2bxX6xXcexXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX2fxX5dxXcexXaxX12xX118xX6xX33xX3xX26xX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexXb0xX16xX2bxX3xX24xX9fxX2bxX3xX26xX38xXexX3xX26xX1x10849xXbxX3xX5xX6exXdxX3xX1fxX20xX2fxX3xXexf1fdxXdxX3xX2bxX35xX20xXcexX3xX2x1008exX4bxa332xX3xX64xX8cxX3xX9exX9fxX4xX3xX64xXa3xX2bxX1xX3xX64xX9axX9bxX4xX3xX1xX6xXdxX3xX64xX65xXdxX3xX24xX69xX2bxX35xX3xX6dxX6exX2bxX1xX3xX2bxX1xX74xXexX3xX4xX14bxX6xX3xX77xX78xX79xX3xX22xX3cxX3dxX3xX4xX1xX41xX33xX3xX44xX3xX3cxX47xX3cxX3cxXbbxX3xXcxX1xX10xX2fxX3xX64xX69xXe7xX3xX4xX150xX3xX13xX3xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX10xX26xXdxX7xXexX6xX2bxX3xX64x817dxX33xX3xX5dxc3c3xX3xX5dxX20xX2bxX35xX3xX64xX9fxX2bxX1xX3xX24xX6exXdxX3xX4xX9fxX4xX3xX64xX19bxXdxX3xXexX1xX14bxX3xX5xX20xX3xX22xX3cxX3dxX3xX1cxX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX3cxX3dxX3x116bdxX1xX16xXexX3xXcbxX150xX2bxX3xX1fx98aexXdxX3xX4x95e7xX2bxX35xX3xXexX11dxX3xX7xX19bxX3xX3cx9f25xX47xX3xX64xXdcxX3xX35xX69xXbxX3xX6dxX10dxXexX3x5973xX3xXexXb0xX16xX2bxX3xX64xX74xX33xX3xX4xX33xX19bxXdxX3xX4xX24fxX2bxX35xXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX0xX6xX3xX1xXb0xX10x7231xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xc85bxX4bxX4bxX4xX5dxX2bxX25axXdxX6dxX35xXbbxXexX1xX10xXexX1xX6xX2fxX3cxc956x10e9exXbbxX1fxX2bxX4bxX2fxXb0xXdxX35xXdxX2bxc27ax57e9xX1a6xX1a4xX9exX47xX4bxX7xXexX2fxXb0xX6xX35xX10xX4bxX29bxXdxX5xX10xX7xX4bxX2bxX35xX6xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX4bxX3cxX47xX3cxX3cxX4bxX47xX1a6xX4bxX2xX1a6xX4bxX3cxX2c3xX1a4xX47xX1a4xX3dxX2xX3dxX1a6xX2c2xX3dx121b3xX47xX2b6xX2f8xX2b7xX1a6xX2c3xX2f8xX2b7xX2c3xX1a4xX2b6xX2b6xX2b6xX2c2xX2c3xX3cxX1a4xX3cxX2xX2c3xX2f8xX2c3xX3dxX3cxX2xX3dxX2xX3cxX2c3xX2b7xX2f8xX2b6xX2f8xX2c2xX2bxX25axX2xX1a6xX1a4xX1a4xX3dxX2xX2b7xX2c3xX2b7xX2xXbbxcf92xXbxX10xX35xXaxX3xXb0xX10xX5xX9xXaxX2bxX2fxX29bxX2fxX5xX5xX2fxb686xX3xX2bxX2fxX2fxXbxX10xX2bxX10xXb0xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX25axX4xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxX9xXaxX22xX3cxX3dxX3xX13xX3xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXexX3xXexX1xXdxX3xX64xX74xX33xX3xXexX1xX158xX2bxX35xX3xX1xX2fxX6xX3xX268xX3xX35xXdxX150xXdxX3xX64xX74xX33xX3xX2bxX158xX6dxX3xX2bxX6xXcexXbbxXaxX3xX5dxX6xXexX6xX25axX6xXexX25axX2xX3dxX1a6xX1a6xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2a3xX4bxX4bxX4xX5dxX2bxX25axXdxX6dxX35xXbbxXexX1xX10xXexX1xX6xX2fxX3cxX2b6xX2b7xXbbxX1fxX2bxX4bxX2fxXb0xXdxX35xXdxX2bxX2c2xX2xX3dxX1a6xX1a6xX9exX47xX4bxX7xXexX2fxXb0xX6xX35xX10xX4bxX29bxXdxX5xX10xX7xX4bxX2bxX35xX6xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX4bxX3cxX47xX3cxX3cxX4bxX47xX1a6xX4bxX2xX1a6xX4bxX3cxX2c3xX1a4xX47xX1a4xX3dxX2xX3dxX1a6xX2c2xX3dxX2f8xX47xX2b6xX2f8xX2b7xX1a6xX2c3xX2f8xX2b7xX2c3xX1a4xX2b6xX2b6xX2b6xX2c2xX2c3xX3cxX1a4xX3cxX2xX2c3xX2f8xX2c3xX3dxX3cxX2xX3dxX2xX3cxX2c3xX2b7xX2f8xX2b6xX2f8xX2c2xX2bxX25axX2xX1a6xX1a4xX1a4xX3dxX2xX2b7xX2c3xX2b7xX2xXbbxX328xXbxX10xX35xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX25axX6xXexX25axX2xX2f8xX3cxX47xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2a3xX4bxX4bxX4xX5dxX2bxX25axXdxX6dxX35xXbbxXexX1xX10xXexX1xX6xX2fxX3cxX2b6xX2b7xXbbxX1fxX2bxX4bxX2fxXb0xXdxX35xXdxX2bxX2c2xX2xX2f8xX3cxX47xX9exX47xX4bxX7xXexX2fxXb0xX6xX35xX10xX4bxX29bxXdxX5xX10xX7xX4bxX2bxX35xX6xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX4bxX3cxX47xX3cxX3cxX4bxX47xX1a6xX4bxX2xX1a6xX4bxX3cxX2c3xX1a4xX47xX1a4xX3dxX2xX3dxX1a6xX2c2xX3dxX2f8xX47xX2b6xX2f8xX2b7xX1a6xX2c3xX2f8xX2b7xX2c3xX1a4xX2b6xX2b6xX2b6xX2c2xX2c3xX3cxX1a4xX3cxX2xX2c3xX2f8xX2c3xX3dxX3cxX2xX3dxX2xX3cxX2c3xX2b7xX2f8xX2b6xX2f8xX2c2xX2bxX25axX2xX1a6xX1a4xX1a4xX3dxX2xX2b7xX2c3xX2b7xX2xXbbxX328xXbxX10xX35xXaxX12xX0xXdxX6dxX35xX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2a3xX4bxX4bxX4xX5dxX2bxX25axXdxX6dxX35xXbbxXexX1xX10xXexX1xX6xX2fxX3cxX2b6xX2b7xXbbxX1fxX2bxX4bxX2fxXb0xXdxX35xXdxX2bxX2c2xX2c3xX1a6xX1a4xX9exX47xX4bxX7xXexX2fxXb0xX6xX35xX10xX4bxX29bxXdxX5xX10xX7xX4bxX2bxX35xX6xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX4bxX3cxX47xX3cxX3cxX4bxX47xX1a6xX4bxX2xX1a6xX4bxX3cxX2c3xX1a4xX47xX1a4xX3dxX2xX3dxX1a6xX2c2xX3dxX2f8xX47xX2b6xX2f8xX2b7xX1a6xX2c3xX2f8xX2b7xX2c3xX1a4xX2b6xX2b6xX2b6xX2c2xX2c3xX3cxX1a4xX3cxX2xX2c3xX2f8xX2c3xX3dxX3cxX2xX3dxX2xX3cxX2c3xX2b7xX2f8xX2b6xX2f8xX2c2xX2bxX25axX2xX1a6xX1a4xX1a4xX3dxX2xX2b7xX2c3xX2b7xX2xXbbxX328xXbxX10xX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3cxX2c3xX1a4xX47xX1a4xX3dxX2xX3dxX1a6xX2c2xX3dxX2f8xX47xX2b6xX2f8xX2b7xX1a6xX2c3xX2f8xX2b7xX2c3xX1a4xX2b6xX2b6xX2b6xX2c2xX2c3xX3cxX1a4xX3cxX2xX2c3xX2f8xX2c3xX3dxX3cxX2xX3dxX2xX3cxX2c3xX2b7xX2f8xX2b6xX2f8xX2c2xX2bxXaxX3xX33axXdxX5dxXexX1xX9xXaxX3cxX47xX2b6xX2c3xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX2xX1a6xX2xX3dxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX3xX22xX3cxX3dxX3xX13xX3xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXexX3xXexX1xXdxX3xX64xX74xX33xX3xXexX1xX158xX2bxX35xX3xX1xX2fxX6xX3xX268xX3xX35xXdxX150xXdxX3xX64xX74xX33xX3xX2bxX158xX6dxX3xX2bxX6xXcexXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX2fxX5dxXcexXaxX12xX22xX3cxX3dxX3xX13xX3xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXexX3xX64xX6xX2bxX35xX3xXexX6exX2fxX3xX2bxX1axX2bxX3xX6dxX65xXexX3xX1xX20xX2bxX1xX3xXexXb0x9de2xX2bxX1xX3xX64xX104xXcexX3xX74xX2bxX3xXexX9axX9bxX2bxX35xX3xXexXb0xX9axX24bxX4xX3xX26xX1xXdxX3xX64xX65xXdxX3xX24xX69xX2bxX35xX3xX2bxX20xXcexX3xf4bexX33xXcexX38xXexX3xX64xX74xX33xX3xX1fxX24bxXdxX3xX64xX65xXdxX3xX4xX1xX14bxX3xX2bxX1xX20xX3xX268xX3xX4xX1xX33xX2bxX35xX3xX26xX38xXexXbbxX3xXcxX6exXdxX3xX1fxX120xX2bxX35xX3xX24xX150xX2bxX35xXe7xX3xX5dxX24fxX3xXbxX1xX150xXdxX3xX2bxe7d3xX6dxX3xX4xX1xX33xX2bxX35xX3xX24xX150xX2bxX35xX3xX1fxX24bxXdxX3xX2bxX1xX131xX2bxX35xX3xX64xX19bxXdxX3xXexX1xX14bxX3xXb0xX74xXexX3xX6dxX6exX2bxX1xX3xX5xX20xX3xX22xX3cxX3dxX3xX241xX1xX16xXexX3xXcbxX150xX2bxX3xX1fxX20xX3xX22xX3cxX3dxX3xX22xb34dx51f0xXe7xX3xXexX33xXcexX3xX2bxX1xXdxX1axX2bxX3xX78xX1xXdxX6dxX3xa8afxX2bxX35xX3xX19xX6xX2bxX1xX3xX1fx977dxX2bxX3xX5dxX214xX3xX5dxX20xX2bxX35xX3xX64xXdxX3xXexXdxX38xXbxX3xX1fxX24bxXdxX3xX1fxXa3xX3xXexXb0xX90xX3xX2bxX1xX74xXexX3xX24xX150xX2bxX35xX3x6300xXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX2fxX5dxXcexXaxX12x11129xX3xXexX96xX3xX26xX38xXexXe7xX3xX22xX3cxX3dxX3xX13xX3xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXexX3xX4x7f40xX2bxX35xX3xX5dxX214xX3xX5dxX20xX2bxX35xX3xX64xX9fxX2bxX1xX3xX24xX6exXdxX3xX22xX3cxX3dxX3xX77xXdxXe1xXexX3xX241xX6xX6dxX3xX268xX3xXexX1xX38xX3xX1xX146xX2bxX3xX2bxX35xX9axXd7xXdxX3xX26xX1xXdxX3xXexX1xX14bxX3xX6dx11561xX2bxX3xb25cxX33xX6xX2bxX3xX77xX158xX2bxX3xX78xX1xX33x10df1xX2bxX3xXbxX1xX150xXdxX3xX2bxX1xX16xX2bxX3xXexX1xf0e6xX3xX64xe7f1xX3xXb0xXd7xXdxX3xX7xX41xX2bxX3xX7xX24bxX6dxXbbxX3xXd1xX38xX2bxX3xXexXb0xX16xX2bxX3xX24xX9fxX2bxX3xX26xX38xXexXe7xX3xX64xX65xXdxX3xX24xX69xX2bxX35xX3xX2bxX20xXcexX3xXexXdxX38xXbxX3xXexd9f9xX4xX3xXexX1xXdcxX3xX1xXdxXe1xX2bxX3xX7xX96xX4xX3xX6dxX6exX2bxX1xX3xX1xX14bxXcexX3xX5dxXdxXe1xXexX3xX4xX14bxX6xX3xX6dxX62dxX2bxX1xX3xX26xX1xXdxX3xX1fxX9axX9bxXexX3xX655xX33xX6xX3xX96xX2bxX35xX3xX4x1173exX3xX1fxXdxX1axX2bxX3xX22xX3cxX3dxX3xX1cxX4xX3xX1fxX24bxXdxX3xX4xX9fxX4xX1xX3xX24xXdxXe1xXexX3xX3cxX3xX24xX20xX2bxXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX2fxX5dxXcexXaxX12xXcxXb0xX2fxX2bxX35xX3xX26xX1xXdxX3xX64xX69xXe7xX3xX5dxX24fxX3xXexX1xXdxX3xX64xX74xX33xX3xXexX1xX158xX2bxX35xX3xX1xX2fxX6xX3xX268xX3xX24xX150xX2bxX35xX3xX64xX74xX33xX3xX4xX69xX3xX7x90bcxX3xX35xX69xXbxX3xX6dxX10dxXexX3xX4xX14bxX6xX3xX4xX150xX3xb557xXb0xX6xX2bxX3xX1fxX20xX3xX78axX6xXexX6xXb0xX3xX2bxX1xX9axX2bxX35xX3xX22xX23xX24xX10xX26xXdxX7xXexX6xX2bxX3xX5xX6exXdxX3xX35xX41xXcexX3xXexX1xX74xXexX3xX1fxcfd7xX2bxX35xX3xX1fxX24bxXdxX3xX1xX62dxX2bxX1xX3xX150xX2bxX1xX3xX9exX74xX33xX3xX9exX90xX3xX268xX3xXexXb0xX16xX2bxX3xX24xX9fxX2bxX3xX26xX38xXexX3xX35xX10dxXbxX3xX22xX3cxX3dxX3xX88fxXb0xX6xX655xXbbxX3xX71axX24fxX3xX1fxX16xXcexXe7xX3xX7xX6xX33xX3xX2xX3cxX47xX3xXbxX1x1186axXexX3xX24xX69xX2bxX35xX3xX5xX158xX2bxXe7xX3xX64xX65xXdxX3xX24xX69xX2bxX35xX3xX2bxX20xXcexX3xX1fxX6f2xX2bxX3xX4xX69xX3xX64xX9axX9bxX4xX3xX64xXdxX210xX33xX3xX6dxX62dxX2bxX1xX3xX4xX104xX2bxX3xX5xX20xX3xXexX74xX6dxX3xX1fxX18fxX3xX35xX69xXbxX3xX6dxX10dxXexX3xX268xX3xX24xX9fxX2bxX3xX26xX38xXexX3xX26xX1xXdxX3xX1fxX9axX9bxXexX3xX655xX33xX6xX3xX64xX19bxXdxX3xXexX1xX14bxX3xX268xX3xX5xX2fxX6exXexX3xX5xX33xX41xX2bxX3xX5xX9axX33xXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX2fxX5dxXcexXaxX12xX0xXdxX6dxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX2bxXexX10xXb0xX3xX5dxXexX1xX33xX6dxX24xXaxX3xX7xXexXcexX5xX10xX9xXaxX33axXdxX5dxXexX1xX2a3xX3xX3cxX47xX2b6xX2c3xXbxX9ex59eexX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX2a3xX3xX2xX3dxX1a6xX1a4xXbxX9exX9bdxXaxX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXbbxX24xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX2bxX1xXbbxX1fxX2bxX4bxX2bxX10xX33axX7xX4bxX3cxX3cxX3cxX2b6xX4bxX2xX47xX1a4xX5dxX2b6xX47xX1a4xX3cxX2f8xX1a4xX2b7xXexX3dxX3dxX2b6xX2xX5xX3cxX25axX3cxX2c3xX2xX1a6xX47xX2xX1a6xX2b6xX3dxX25axX2xX47xX2c3xX3cxX47xX2c3xX2b7xX2f8xX3cxX3cxXbbxX328xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX10xX26xXdxX7xXexX6xX2bxX3xX1fxX20xX2fxX3xX4xX1xX33xX2bxX35xX3xX26xX38xXexX3xX22xX3cxX3dxX3xX4xX1xX41xX33xX3xX44xX3xX3cxX47xX3cxX3cxXaxX3xX33axXdxX5dxXexX1xX9xXaxX3cxX47xX2b6xX2c3xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX2xX3dxX1a6xX1a4xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX12xX78xX1xX11dxX3xXexXb0xX2fxX2bxX35xX3xX6dxX65xXexX3xX26xX1xX2fxX150xX2bxX1xX3xX26xX1xedd7xX4xX3xX22xX3cxX3dxX3xX241xX1xX16xXexX3xXcbxX150xX2bxX3xX24xX7a8xX3xX655xX33xX1axX2bxX3x4ef2xX6xX5xX2fxX5xXdxX5dxX5dxXdxX2bxX2fxX1fxXe7xX3xX1xX8bcxX3xX64xX8cxX3xXbxX1xX150xXdxX3xXexXb0xX150xX3xX35xXdxX9fxXbbxX3xX13xX2bxX1xX2a3xX3xX0xX10xX6dxX12xX6d5x57f7xX78xX0xX4bxX10xX6dxX12xXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX23xX25axXbxX1xX2fxXexX2fxX1fxXdxX10xX33axX10xXb0xX25axX33axXb0xX6xXbxXbxX10xXb0xX3xX23xX25axX1xX6xX7xX25axX4xX6xXbxXexXdxX2fxX2bxXaxX3xX6xX5xXdxX35xX2bxX9xXaxX4xX10xX2bxXexX10xXb0xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX2fxX5dxXcexXaxX12xXd1xX38xX2bxX3xX24xX9fxX2bxX3xX26xX38xXexXe7xX3xX5dxX24fxX3xXbxX1xX150xXdxX3xX64xX19bxXdxX3xX64xX104xX33xX3xX1fxX24bxXdxX3xX6dxX65xXexX3xX22xX3cxX3dxX3xX241xX1xX16xXexX3xXcbxX150xX2bxX3xX1fxX9axX9bxXexX3xXexXb0xX65xXdxX3xX1fxX210xX3xXexX1xXdcxX3xX5xX87exX4xX3xX4xX74cxX2bxX35xX3xX2bxX1xX9axX3xX4xX69xX3xX64xX9axX9bxX4xX3xXexXdxX2bxX1xX3xXexX1xX104xX2bxX3xXexX19bxXexX3xX7xX6xX33xX3xX4xX1xXdxX38xX2bxX3xXexX1xXaa7xX2bxX35xX3xXexXb0xX9axX24bxX4xX3xX5axX20xX2bxX3xX78axX33xX19bxX4xXe7xX3xXexX33xXcexX3xX2bxX1xXdxX1axX2bxX3xX22xX3cxX3dxX3xX22xX23xX24xX10xX26xXdxX7xXexX6xX2bxX3xX5xX6exXdxX3xX5xX65xXexX3xX9exX9fxX4xX3xX1xX2fxX20xX2bxX3xXexX2fxX20xX2bxXbbxX3xXd1xX65xXdxX3xX4xX1xX14bxX3xX2bxX1xX20xX3xXexX1xXdxX3xX64xX74xX33xX3xX5xX74xX2bxX3xX5xX9axX24bxXexX3xX1xX2fxX20xX2bxX3xXexX2fxX20xX2bxX3xX7xX2fxX3xX1fxX24bxXdxX3xX64xX6exXdxX3xX5dxXdxXe1xX2bxX3xX64xX38xX2bxX3xXex9bc1xX3xXd1xX787xX2bxX35xX3xX44xX3xX1fxX20xX3xX4xX69xX3xX4xX1xXdxX38xX2bxX3xXexX1xXaa7xX2bxX35xX3xX4xX1xX33xX2bxX35xX3xX4xX33xX65xX4xX3xX3cxX25axX47xXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX2fxX5dxXcexXaxX12xX5axX6xXdxX3xX64xX65xXdxX3xX24xX69xX2bxX35xX3xX2bxX20xXcexX3xX7xX119xX3xX4xX69xX3xX2b6xX3xX2bxX35xX20xXcexX3xX2bxX35xX1xX11dxX3xX2bxX35xX146xXdxX3xXexXb0xX9axX24bxX4xX3xX26xX1xXdxX3xX24xX9axX24bxX4xX3xX1fxX20xX2fxX3xXexXb0xX16xX2bxX3xX64xX74xX33xX3xXexXb0xX6xX2bxX1xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX1fxX787xX3xX64xXa3xX4xX1xX3xX5dxXdxX214xX2bxX3xXb0xX6xX3xX1fxX20xX2fxX3xX2bxX35xX20xXcexX3xX2xX2f8xX4bxX1a6xXbbxX3xXcxXb0xX9axX24bxX4xX3xX64xX69xX3xX6dxX65xXexX3xX2bxX35xX20xXcexX3xX7xX119xX3xX5xX20xX3xX4xX33xX65xX4xX3xX64xX8bcxX3xX7xX96xX4xX3xX35xXdxX131xX6xX3xX22xX3cxX3dxX3xX241xX1xX16xXexX3xXcbxX150xX2bxX3xX1fxX20xX3xX22xX3cxX3dxX3xX1cxX4xX3xX268xX3xXexXb0xX16xX2bxX3xXexXb0xX6xX2bxX1xX3xX1xX33xXcexX3xX4xX1xX9axX146xX2bxX35xX3xX64x7886xX2bxX35xXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxXb0xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexXb0xX2fxX2bxX35xX12xXcxXdxX2bxX3xX5xXdxX1axX2bxX3xX655xX33xX6xX2bxX2a3xX0xX4bxX7xXexXb0xX2fxX2bxX35xX12xX0xX33xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX25axXexX1xX33xX6dxX24xX25axX6xX2bxX5dxX25axX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1xX9axX6xX3xX22xX3cxX3dxX3xX77xXdxXe1xXexX3xX241xX6xX6dxX3xX1fxX20xX2fxX3xXexX96xX3xX26xX38xXexXe7xX3xX5ax11dc2xX77xX3x6606xX2fxX2bxX35xX3xb961xX1xX3xX79xXcexX33xX2bxX3xX2bxX1xX16xX2bxX3xX6dxX9axX6xX3xX5xXd7xXdxX3xX26xX1xX10xX2bxX3xX4xX14bxX6xX3xX24xX9fxX2fxX3xX4xX1xX90xX3xX5axX20xX2bxX3xXbbxXbbxXbbxXaxX3xX1xXb0xX10xX29bxX9xXaxX4bxX24xX2fxX2bxX35xX25axX5dxX6xX4bxX5dxX33xX6xX25axX33xX3cxX3dxX25axX1fxXdxX10xXexX25axX2bxX6xX6dxX25axX1fxX6xX2fxX25axXexX33xX25axX26xX10xXexX25axX1xX5xX1fxX25axX35xX2fxX2bxX35xX25axX2fxX1xX25axX26xXcexX33xX2bxX25axX2bxX1xX6xX2bxX25axX6dxX33xX6xX25axX5xX2fxXdxX25axX26xX1xX10xX2bxX25axX4xX33xX6xX25axX24xX6xX2fxX25axX4xX1xXdxX25axX1xX6xX2bxX25axX655xX33xX2fxX4xX4bxX3cxX3dxX3cxX2f8xX1a6xX2b6xXbbxX1xXexX6dxXaxX12xX0xXdxX6dxX35xX3xX7xXb0xX4xX9xXaxX4bxX6dxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX3cxX47xX4bxX2bxX10xX33axX7xX4bxX3cxX3cxX3cxX3dxX4bxX2xX47xX1a6xX5dxX2b6xX2xX2b6xX3cxX3cxX3cxX2c3xXexX3dxX2xX2b7xX2xX1a4xX5xX47xXbbxX328xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX16xXbxX3xX19xX1axX3xX1cxXexX3xX1fxX20xX3xX22xX23xX24xX10xX26xXdxX7xXexX6xX2bxX3xX1fxX20xX2fxX3xX4xX1xX33xX2bxX35xX3xX26xX38xXexX3xX22xX3cxX3dxX3xX4xX1xX41xX33xX3xX44xX3xX3cxX47xX3cxX3cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX1fxX12xX0xX7xXexXb0xX2fxX2bxX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd1xX9axX6xX3xX22xX3cxX3dxX3xX77xXdxXe1xXexX3xX241xX6xX6dxX3xX1fxX20xX2fxX3xXexX96xX3xX26xX38xXexXe7xX3xX5axXdd0xX77xX3xXdd3xX2fxX2bxX35xX3xXdd8xX1xX3xX79xXcexX33xX2bxX3xX2bxX1xX16xX2bxX3xX6dxX9axX6xX3xX5xXd7xXdxX3xX26xX1xX10xX2bxX3xX4xX14bxX6xX3xX24xX9fxX2fxX3xX4xX1xX90xX3xX5axX20xX2bxX3xXbbxXbbxXbbxXaxX3xX1xXb0xX10xX29bxX9xXaxX4bxX24xX2fxX2bxX35xX25axX5dxX6xX4bxX5dxX33xX6xX25axX33xX3cxX3dxX25axX1fxXdxX10xXexX25axX2bxX6xX6dxX25axX1fxX6xX2fxX25axXexX33xX25axX26xX10xXexX25axX1xX5xX1fxX25axX35xX2fxX2bxX35xX25axX2fxX1xX25axX26xXcexX33xX2bxX25axX2bxX1xX6xX2bxX25axX6dxX33xX6xX25axX5xX2fxXdxX25axX26xX1xX10xX2bxX25axX4xX33xX6xX25axX24xX6xX2fxX25axX4xX1xXdxX25axX1xX6xX2bxX25axX655xX33xX2fxX4xX4bxX3cxX3dxX3cxX2f8xX1a6xX2b6xXbbxX1xXexX6dxXaxX12xXd1xX9axX6xX3xX22xX3cxX3dxX3xX77xXdxXe1xXexX3xX241xX6xX6dxX3xX1fxX20xX2fxX3xXexX96xX3xX26xX38xXexXe7xX3xX5axXdd0xX77xX3xXdd3xX2fxX2bxX35xX3xXdd8xX1xX3xX79xXcexX33xX2bxX3xX2bxX1xX16xX2bxX3xX6dxX9axX6xX3xX5xXd7xXdxX3xX26xX1xX10xX2bxX3xX4xX14bxX6xX3xX24xX9fxX2fxX3xX4xX1xX90xX3xX5axX20xX2bxX3xXbbxXbbxXbbxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexXb0xX2fxX2bxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX5axXdd0xX77xX3xXdd3xX2fxX2bxX35xX3xXdd8xX1xX3xX79xXcexX33xX2bxX3xX64xX8cxX3xX2bxX1xX16xX2bxX3xX6dxX65xXexX3xX4xX146xX2bxX3xX6dxX9axX6xX3xX5xXd7xXdxX3xX26xX1xX10xX2bxX3xXexXc40xX3xX24xX9fxX2fxX3xX4xX1xX90xX3xX5axX20xX2bxX3xX78axX33xX19bxX4xX3xX7xX6xX33xX3xX26xX1xXdxX3xX35xXdxX903xXbxX3xX22xX3cxX3dxX3xX77xXdxXe1xXexX3xX241xX6xX6dxX3xX1fxX20xX2fxX3xXexX96xX3xX26xX38xXexX3xX35xXdxX150xXdxX3xX22xX3cxX3dxX3xX4xX1xX41xX33xX3xX44xX3xX3cxX47xX3cxX3cxXbbxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX1fxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX33xX5xX12xX0xX5dxXdxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb0xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX1fxX12xX0xX4bxX5dxXdxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xX2fxX33xXb0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xXcxX1xX10xXexX1xX6xX2fxX3cxX2b6xX2b7xX0xX4bxXbxX12