Việt Nam nằm ở bảng nhẹ tại VCK Futsal châu Á
Bầu Tú - tân Chủ tịch VPF và Tổng giám đốc VPF, đang liên tiếp mỉm cười khi kết quả bốc thăm vòng chung kết futsal châu Á 2018 đã đưa Việt Nam rơi vào bảng đấu không nặng.
1f9fx63dexceefx2e95x3243x2badx5e6cxa172x8690x3c6cx7671xa532xb40dx85cex6456x9c70xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxa3c4x7263x23d0xXexX0x9833xXaxX17xX18xX19xXexX0xdc60xbb41xX19x5720xXexX0xXax8b6bxX9x38ccxXdxX18x6a72xX2fxc8e2x7db6x93aaxX5x854fxXbxXdxX17xX32xXexca45xX35xd09cxXbxX9x6077xX18xXcxX9xdef7x2342xXcxX9x4ec6xX9xX23x7e0bxX44x508dxX9xX44xXax588axX9xXbx67caxX35xX9xX3bxX4x907bxX9xbe64x3e94xXbxX2fxX18xXdxX9xX2cxXaxa87fxX5cxX9x7b57xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa66axX17xX18xX19xX32xXex51ebx54dcxX5cxX9xX5xd406xX9x8e64xX9xXbxX64xX44xX9xX4xXax4543xX9xXbxb493xX2cxXaxX9xX3bxX7xX5bxX9x9ce2x5b19xX9xX5x4053xX44xX4dxX9xX4dxX35x7914xXcxX9xaea8xd41cxX2cxX9xX3bxX7xX5bx50ebxX9xXa5xX18xX44xX4dxX9xXdxX35x3317xX44xX9xXbxX35x9ca3xX33xX9xXcx6d59xXcxX9xX2cxaed6x5a4dxX35xX9x5e7dxXaxX35xX9xXc6xXbaxXbxX9x9faaxX5cxX4bxX9xX23xXa6xX2cxX9xXbxXaxa1d3xXcxX9xX98xa1a1xX44xX4dxX9xX2cxXaxX5cxX44xX4dxX9xXc6xXbaxXbxX9x46c3xX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX2cxXaxX64xX5cxX9xX67xX9x2e3bx91cbxX2axdc71xX9xXa5x5847xX9xXa5xXc2xX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xc1ddx5bdbxX35xX9xX98xX99xX24xX9xX23xX4bxX44xX4dxX9xXa5x5acexX5cxX9xXc6xXax3a51xX44xX4dxX9xX44xbef7xX44xX4dxc694xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX18xXdxXbxX31xX32xX98xX35xX17xXbxX9xX44xX18xXcxX9xX44xX18xXcxX9xX24xX9xX23xX18xX44xX4dxX9xX44xXaxX17xX9xXbxX18xX35xX9xX98xX2cxXc6xX9xXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX2cxXaxX18xX5cxX9xX18xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x8375xX35xX19xXbxXax8413x37cfxXf9xXfbxX33x602fx5e58xXaxX17xX35xX4dxXaxXbxX183x5db4xX191x8f7fxX33xX188xX32xX9xX2fxX10dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX183xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX128xX98xX44xX1cxX44xX17xX17exX2fxX1cxX2axbdd9xX184xXf9xX1cxX2axXf9xX184xX19xXf8xX2axXf8xX191xX191xXf8xXf8xXbxX191xX184xX184xXfbxXdxXf9xX128x3cdfxX33xX4dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXc6xXbaxXbxX9xXcexX5cxX4bxX9xX23xXa6xX2cxX9xXbxXaxXd8xXcxX9xX98x2200xX18xX9xXc6xXbaxXbxX9xXbxXaxX83xX2cxX9xX2fxXa2xX44xX4dxX9xX44xX18xX26xXacxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX44xX45xXcxX9xX2cxXaxX5cxX44xX4dxX9xX23xX4bxX44xX4dxX9xbfdexX9xX98xcfdexX35xX9x8a53xX99xX35xX9xX7ex9eb5xX2cxX9xX5xX10dxX5cxX44xX4dxX9xX78xX24xX18xXacxX9x9ad3xX18xXdxX18xX26xX2fxX35xX18xX9xX98xX99xX9xX7exX18xXaxX10dxX18xX35xX44xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX237xX64xX26xX9xXdxX99xX9xX23xX4bxX44xX4dxX9xXa5xXc2xba85xX2cxX9xX188xX17xXcxX9xXdxX99xX9xXc6xXaxXa2xX9xX44xXaxX51xX9xX44xXbaxX5cxX9xX44xXax22dexX44xX9xX2fxX18xX44xX4dxX9xX23xX4bxX44xX4dxX9xX7exX9xX2cx8da2xX9x33c9x3d20xX23xX17xXc6xX35xX2fxXbxX18xX44xXacxX9xX40xXaxa860xXbxX9xX7exX4bxX44xXacxX9xX5xX18xX1d0xX35xXc6xX35xX2fxXbxX18xX44xX9xX98xX99xX9xX78xX99xX44xX9x7397xX5cxXa6xX2cxX128xX9xX78xX24xX125xX2cxX9xX23xX4bxX44xX4dxX9xX4xX9xX2cxX2a9xX9xXa5x979exX35xX9xXa5xX18xX44xX4dxX9xX44xX23cxXcxX9xXbxX10dxX24xX44xX4dxX9xXbxX18xX26xX9xX2axX2axX9xX2cxXax421cxX2cxX9xX98xX120xX9xXa5xX90xX2cxXaxX9x5c44xX10dxX18xX44xXacxX9xX30fxX10dxX18xXcexXacxX9xX5xX10dxX5cxX44xX4dxX9xX2d3xX5cxXa6xX2cxX9xX98xX99xX9xX24axX26xX18xX44xXcxX18xX10dxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX7exX4bxX44xX4dxX9xX2xX9xX2cxX2a9xX9xX2fx667axX9xXaxX35xX3dxX44xX9xX19xX35xX3dxX44xX9xX2cxX8dxX18xX9xXc6xX299xX44xXaxX9xXa5xX90xX2cxXaxX9xX5xXaxXa2xX35xX9xcbe6xX18xX44xX9xX98xX99xX9xX59xX26xX10dxX4dxX26xX2acxX2fxXbxX18xX44xXacxX9xX370xX17xX23xX18xX44xX24xX44xX9xX98xX99xX9xb92exX24xX10dxX19xX18xX44xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX5xX10dxX2b9xX44xX9xXc6xXaxX18xX35xX9xXcxX54xX2cxX9xX2cxX8dxX18xX9xX4dxX35xX4bxX35xX9xXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX2cxXaxX64xX5cxX9xX67xX9xX2fx8ce0xX9xX19xX35x370bxX44xX9xX10dxX18xX9xX44xX4dxX99xX26xX9xX2axX128xXf8xX128xXf8xXf9xX2axXfbxX128xX9xX5xX10dxX2b9xX44xX9xX2cxXaxX5cxX44xX4dxX9xXc6xXbaxXbxX9xX2fxX3d0xX9xX19xX35xX3d4xX44xX9xX10dxX18xX9xX44xX4dxX99xX26xX9xX2axX2axX128xXf8xX128xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXa5xX35x712dxX5cxX9xXdxX3dxXacxX9xXaxX18xX35xX9xXa5xX2e9xX35xX9xX188xXbaxX33xX9xXa5xX7fxX5cxX9xXcx5021xX35xX9xX23xX4bxX44xX4dxX9xXa5xX11bxX5cxX9xX2fxX3d0xX9xXa5xX24xX54xXbxX9xX98xa25exX9xX98xX99xX24xX9xXbxX304xX9xXc6xXbaxXbxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX5xX5cxX26x8bb9xX44xX9xXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX2fxX3d0xX9xXbxX2b9xX33xX9xXbxX10dxX5cxX44xX4dxX9xX98xX99xX24xX9xX2cxX5cxXa6xX35xX9xXbxXaxXa2xX44xX4dxX9xX2axXf8xX9xXbxX54xX35xX9xX44xXaxX99xX9xXbxXaxX35xX9xXa5xX11bxX5cxX9xX5xXaxXa2xX35xX9x6a65xX10exX44xX9xX40xX18xXcxXacxX9xXcexX5cxX2b9xX44xX9xXfbxXacxX9xX5xX7xX128xX78xX4xX24axX128xX9xX2xX351xX9xXc6xX35xXbaxX44xXacxX9xXa5xX2e9xX35xX9xX2fxX3d0xX9xX2cxX2a9xX9xXa5xX281xXbxX9xXbxX2b9xX33xX9xXaxX5cxX11bxX44xX9xXbxX54xX35xX9xX40xXaxX2b9xXbxX9xX7exX4bxX44xX9xX98xX99xX9xX2cxXa6xX9xX4dxX23cxX44xX4dxX9xX2cxX2a9xX9xXf8xX9xXbxX10dxX2b9xX44xX9xX4dxX35xX18xX24xX9xXax8dd5xX5cxX9xXbxX54xX35xX9xXa5xX64xX26xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXc6xXbaxX9xXaxX24xX54xX2cxXaxXacxX9xXbxX5cxX26xX467xX44xX9xXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xXdxXb5xX44xX9xXa5xXc2xXc3xX44xX4dxX9xXa5xX35xX9xX237xX99xX35xX9xX370xX24xX18xX44xX9xX44xX4dxX99xX26xX9xX2axX184xX128xX2axX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX3bxX203xX18xX9xXcexX5cxX18xX9xX48xX9xX4dxX35xX4bxX35xX9xX98xX120xX9xXa5xX90xX2cxXaxX9xX237xX120xX44xX4dxX9xX40xX18xXcxX9xX67xX9xXbxX10dxXb5xX44xX9xX2fxX64xX44xX9xX44xXaxX99xXacxX9xXbxX5cxX26xX467xX44xX9xXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXa5xXfexX9xX2cxXaxX10exX35xX9xXc6xXaxX120xX44xX4dxX9xXbxXaxX99xX44xXaxX9xX2cxX120xX44xX4dxXacxX9xX23xX90xX9xXdxX24xX54xX35xX9xX48xX9xX23xXa2xX44xX9xXc6xXbaxXbxX9xX98xX99xX9xXbxX10dxX23cxX44xX4dxX9xXbxX18xX26xX9xX2fxX18xX5cxX9xXc6xXaxX35xX9xXbxXaxX5cxX18xX9xX24axX26xX18xX44xXcxX18xX10dxX9xX48xX9xXdxX24xX54xXbxX9xXa5xXa2xX9xXdxX5cxX64xX44xX9xXdxXc2xX5cxX9xXbxX10dxX24xX44xX4dxX9xXbxX10dxX2b9xX44xX9xXbxX10dxX18xX44xXaxX9xXaxX54xX44xX4dxX9xX7exX18xX128xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xXcxX18xX4dxX17xXeaxX5cxXdxXdxX9xX19xX24xX44xX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17exX35xX19xXbxXaxX183xX9xX2axXf9xXf9x5807xX189xX9xXaxX17xX35xX4dxXaxXbxX183xX9xX18xX5cxXbxX24xX189xX32xX9xX18xXdxX35xX4dxX44xX31xX32xX2cxX17xX44xXbxX17xX10dxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX10dxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXeaxX5cxXdxXdxX2fxX2cxX10dxX17xX17xX44xX85xX35xXcxX4dxX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX59xXbaxXbxX9xXcexX5cxX4bxX9xX23xXa6xX2cxX9xXbxXaxXd8xXcxX9xX3bxX4xX59xX9xX5bxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX2cxXaxX64xX5cxX9xX67xX9xXf8xXf9xX2axXfbxX9xX231xX5bxX4xX32xX9xXaxX10dxX17xXeaxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX183xX1cxX1cxX35xXcxX18xX4dxX17xX128xXbxXaxX18xX44xXaxX44xX35xX17xX44xX128xX98xX44xX1cxcd39xXfbxX184xX1cxX5cxX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxXcexX5cxX24xX2cxX98xX35xX17xXbxX1cxXf8xXf9xX2axX1b9xa28cxX2axXf8xX73dxX2axXf8xX1cxXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX1cxXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX2cxXaxX18xX5cxX18xX73dxXdxXc6xX4dxX17xX128xX33xX44xX4dxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX85xX2fxX35xX2acxX17xX31xX32xX2axb54exXf9xXf9xX188xXfbxX193xX723xX32xX9xX19xX18xXbxX18xX85xXcxX17xX19xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX183xX1cxX1cxX35xXcxX18xX4dxX17xX128xXbxXaxX18xX44xXaxX44xX35xX17xX44xX128xX98xX44xX1cxX723xXfbxX184xX1cxX5cxX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxXcexX5cxX24xX2cxX98xX35xX17xXbxX1cxXf8xXf9xX2axX1b9xX73dxX2axXf8xX73dxX2axXf8xX1cxXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX1cxXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX2cxXaxX18xX5cxX18xX73dxXdxXc6xX4dxX17xX128xX33xX44xX4dxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX85xXcxX17xX19xX85xX2fxX35xX2acxX17xX31xX32xX2axXf8xXf9xXf9xX188xX76dxX1b9xX2axX32xX9xX19xX18xXbxX18xX85xX33xX2fxX17exX33xX85xX5cxX35xX19xX31xX32xXf8xX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX18xXdxXbxX31xX32xX98xX35xX17xXbxX9xX44xX18xXcxX9xX44xX18xXcxX9xX24xX9xX23xX18xX44xX4dxX9xX44xXaxX17xX9xXbxX18xX35xX9xX98xX2cxXc6xX9xXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX2cxXaxX18xX5cxX9xX18xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17exX35xX19xXbxXaxX183xX723xXfbxX184xX33xX188xX189xXaxX17xX35xX4dxXaxXbxX183xX18xX5cxXbxX24xX32xX9xX2fxX10dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX183xX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX128xX98xX44xX1cxX44xX17xX17exX2fxX1cxX2axX1b9xX184xXf9xX1cxX2axXf9xX184xX19xXf8xX2axXf8xX191xX191xXf8xXf8xXbxX191xXf8xXf9xX184xXdxX2axX128xX1d0xX33xX4dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX44xX32xXexX59xXbaxXbxX9xXcexX5cxX4bxX9xX23xXa6xX2cxX9xXbxXaxXd8xXcxX9xX3bxX4xX59xX9xX5bxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX2cxXaxX64xX5cxX9xX67xX9xXf8xXf9xX2axXfbxX9xX231xX5bxX4xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX10dxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX59xXbaxXbxX9xXcexX5cxX4bxX9xX44xX99xX26xX9xXc6xX442xX24xX9xX19xX99xX35xX9xX2cxXaxX5cxX42dxX35xX9xXbxXaxX99xX44xXaxX9xXbxa0bexX2cxXaxX9xXc6xXaxX120xX44xX4dxX9xXbxXaxX99xX44xXaxX9xX2cxX120xX44xX4dxX9xX2cxX8dxX18xX9xXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX48xX9xX2cxXa2xX2cxX9xXa5xX11bxX5cxX9xXbxX10dxXc2xXc3xX44xX4dxX9xXcexX5cxXa6xX2cxX9xXbxXbaxXacxX9xXbxX203xX9xX30fxX44xX19xX24xX24xX10dxX9xa5d3xX18xXcxX17xX2fxX9xXa5xXbaxX44xX9xX4aexX8xX231xX9xX980xX18xXcxX17xX2fxX9xXf8xXf9xX2axX1b9xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX980xX7fxX44xX9xXa5xX64xX26xXacxX9xX23xX7fxX5cxX9xX5xX83xX9xXa5xX18xX44xX4dxX9xXa5xX304xX44xX4dxX9xXbxX10dxXc2xX234xX2cxX9xX2cxX10exX9xXaxX2e9xX35xX9xX98xX99xX9xXbxXaxXa2xX2cxXaxX9xXbxXaxX304xX2cxX9xXcxX234xX35xX9xXc6xXaxX35xX9xX120xX44xX4dxX9xX23xX7fxX5cxX9xXbxX64xXcxX9xXaxX5cxX26xXbaxXbxX9xX4dxX23cxX44xX9xX23xX2a9xX9xX98xX234xX35xX9xXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX23xXc2xX234xX2cxX9xX10dxX18xX9xX2fxX64xX44xX9xX2cxXaxX10exX35xX9xX2axX2axX9xX44xX4dxXc2xXc3xX35xX9xXbxX10dxX24xX44xX4dxX9xX98xX18xX35xX9xXbxX10dxXdcxX9xX4xXaxX8dxX9xXbxX90xX2cxXaxX9xXc6xX35xXb5xXcxX9xX5xX9cxX44xX4dxX9xX4dxX35xXa2xXcxX9xXa5xXa6xX2cxX9xX3bxX7xX5bxX128xX9xX237xX35xX415xX5cxX9xX44xX99xX26xX9xX2cxd624xX44xX4dxX9xXa5xX125xXbxX9xX10dxX18xX9xX44xXaxX50fxX44xX4dxX9xX19xX11bxX5cxX9xXax8472xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXeaxX5cxXbxX2fxX18xXdxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX98xX299xX9xXcexX5cx83b9xX9xXbxXaxXc3xX35xX9xX4dxX35xX18xX44xX9xX2cxX8dxX18xX9xX120xX44xX4dxX9xX2fxX3d0xX9xX17xX24xX9xXaxX51xX33xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7exX24xX19xX26xX32xXexX40xXaxXc2xX44xX4dxX9xXbxX10dxXc2xX234xX2cxX9xX44xXaxX11bxXbxXacxX9xX2cxXaxX83xX44xX4dxX9xXbxX18xX9xXa5xX18xX44xX4dxX9xXbxXaxX5cxX2b9xX44xX9xXdxX281xX35xX9xX48xX9xX23xXc2xX234xX2cxX9xXc6xXaxX48xX35xX9xXa5xX7fxX5cxX9xXc6xXaxX35xX9xXc6xXbaxXbxX9xXcexX5cxX4bxX9xX23xXa6xX2cxX9xXbxXaxXd8xXcxX9xXa5xXc2xX281xX2cxX9xX2cxX24xX35xX9xXdxX99xX9xXbxXa6xXbxX128xX9xX3bxX11bxX44xX9xXa5xX415xX9xX2cxXdcxX44xX9xXdxX54xX35xXacxX9xX78xX370xX3bxX9xX24axX35xX4dxX5cxX17xXdxX9x6ba0xX24xX19xX10dxX35xX4dxX24xX9xX2fxX3d0xX9xX2cxX7fxX44xX9xX33xXaxX4bxX35xX9xX2cxXaxX304xX44xX4dxX9xXcxX35xX44xXaxX9xXa5xXc2xX281xX2cxX9xX44xXd8xX44xX4dxX9xXdxX351xX2cxX9xX48xX9xX2cxX10exX9xXaxX2e9xX35xX9xX44xX99xX26xXacxX9xXa5xX125xX2cxX9xX23xX35xX3dxXbxX9xX4dxX35xX4bxX35xX9xXcexX5cxX26xXbaxXbxX9xX23xX99xX35xX9xXbxX24xXa2xX44xX9xXbxX35xX44xXaxX9xXbxXaxX7fxX44xX9xX2cxXaxX24xX9xXa5xX2e9xX35xX9xXbxX5cxX26xX467xX44xX9xX2fxX18xX5cxX9xXcxX2e9xXbxX9xXdxX24xX54xXbxX9xXbxXaxX11bxXbxX9xX23xX54xX35xX9xXbxX10dxXc2xX234xX2cxX9xXa5xX2a9xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4aexX24xX5cxX10dxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX40xX3xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe