Yamaha Exciter 150 phiên bản giới hạn tại Việt Nam giá 48 triệu đồng
Exciter 150 phiên bản mới này được đặt tên là The Four Kings, có 4 lựa chọn màu sắc với giá bán 48 triệu đồng.
775fx8aebxcf38xcd2dxa4baxcb60x9eadx794axe7a3xX7x7eacx8477x97c3xdf65xec8cx8977xX5x8aadxXaxaae9x864bxX6xb74cxX6xX1xX6xX3xbda7x9a03xX4xXdxXexX10xebc3xX3xX2xd3d4xab5bxX3xXbxX1xXdx8b3dxc623xX3x84b4xe1d4xX2axX3xf5e2xXdxad49xXdxX3xX1xe033xX2axX3xXexX36xXdxX3xe6daxXdxf18axXexX3x8ccexX6xX15xX3xX30xXdxab4cxX3x94c5xa0c8xX3xXexX20xXdxX3fxdf1dxX3xc3baxb8afxX2axX30xX0xc1edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf43exX10xX6xc78cxXaxX12xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX15xX32xXdxX3xX2axc863xf352xX3xX53xab23x7a9axX4xX3xX53xcf06xXexX3xXexX29xX2axX3xX5xX88xX3xXcxX1xX10xX3x85d5xef6cxX51xX20xX3xcee1xXdxX2axX30xX7xeaccxX3xX4xa2c7xX3xX4axX3xX5xe40fxX6xX3xX4xX1xec49xX2axX3xX15xX88xX51xX3xX7xa8b9xX4xX3xd263xX32xXdxX3xX30xXdxX48xX3xX2cxX48xX2axX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xda43xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axd361xX3x8e97xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0x8292xXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxc2dexX10xX2axXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxb9b5xXdxX6axXexX1xXf3xX3xdc63xX2xX23xXbxX1bxXfdxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexXf3xX3xX4axX2xX24xXbxX1bxXfdxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxfe1cxX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2x7789xX23xbc3bxX24xX24xXexX1baxX1baxX2xX4axX1bcxX5xX24xXdaxf13exXbxX30x7d3bxX20xX9xX2xX1bcxX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX12cxXdxX6axXexX1xX9xXaxX133xX2xX23xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX4axX2xX24xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexfdcbxX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxb952xX89xXfdxXaxX12xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX53xd803xX3xX4xX1xbbd1xX2axX1xX3xXexX1xaa00xX4xX3xX30xXdxX32xXdxX3xXexX1xXdxX3fxX51xX3xX4axX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX15xX88xX51xX3xX7xXbexX4xX3xX15xX32xXdxX3xX4xce66xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXexX20xXa0xX2axX30xX3xX15xadb0xXexX3xX7xXb1xX3x9a6axXdxX3fxX2axX3xX6axXdxbc7exX2axX3xX20xX6xX3xXexX36xXdxX3xe239xXa0xX2axX30xX3xa6cexX2axXdaxX3xXcxX29xX2axX3xX30xXb6xXdxX3xX4xX2bexX6xX3xX4axX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX15xX88xX51xX3xX7xXbexX4xX3xX2axX88xX89xX3xXexb13bxX3xXexX20xX48xXdxX3xe5a2xX51xX6xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX5xfe7axX2axX3xX5xX8cxX8dxXexX3xX5xX88xX3xX42xXdxX30xX1xXexX3xX9fxX5xX6xX7xX1xXa9xX3xe039xX5xX51xX10xX3xfacexX6xXbxXexXa0xX20xXa9xX3xee7cxX20xX10xX10xX2axX3xX342xX10xX6xX7xXexX3xXc1xX88xX3xX9fxXdxX20xX10xX3xe1e1xX51xX7xXexXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axXf3xX3xXf5xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0xXfdxXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xXf5xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexXf5xX4bxXf5xX1bcxX5xX2xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX1bcxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexX133xXf5xX1bcxX1bcxX5xXf5xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX26axX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxX277xX89xXfdxXaxX12xb1faxXa0xX3xXc1xX32xXdxX3xX2axX1x85d8xX2axX30xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX2daxX1xX48xX4xX3xX53xX6xX2axX30xX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xXbxX1xad18xX2axX3xXbxX1x77bcxXdxXa9xX3xXcxX1xX10xX3xX9fxXa0xX51xX20xX3xXa4xXdxX2axX30xX7xX3xX4xXacxX3xX4xX48xX4xX1xX3xXbxX1xX5cexXdxX3xX15xX88xX51xX3xXexX20x8732xX3xXexX20xX51xX2axX30xX3xX1x9c58xX2axX3xX2axX1xc25dxX3xX7x7946xX3xX6axfac6xX2axX30xX3xX4xX48xX4xX3xX1xXb6xX6xX3xXexXdxa33fxXexX3xXexX20xX6xX2axX30xX3xXexX20xX291xX3xX30xXacxX4xX3xX4xX36xX2axX1xXdaxX3xXcxX36xXdxX3xX2daxX1xX51xX3xXc1xXb1xX4xX3xXexX20xX51xX2axX30xX3xX2cxX88xX89xXa9xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX1bxX6xX2axX1xX58xX53xX10xX2axX58xX4xX6xX15xX3xX342xX5xX51xX10xX3xX347xX6xXbxXexXa0xX20xX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xX2daxX1xX48xX4xX1xX3xX1xX88xX2axX30xX3xX320xX51xX6xX2axX3xXexX5c9xX15xX3xX2axX1xcbb7xXexX3xX2axX1xX602xX3xX2cxX2d4xX3xXexX10xX15xX3xX53xX32axX89xX3xX15xX88xX51xX3xX7xXbexX4xXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axXf3xX3xXf5xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0xXfdxXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX4axXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexX1bcxada0xX4bxX2xX5xX1bcxXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX26axX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxX277xX89xXfdxXaxX12xd148xX1xX32axX2axX3xX53xX32axX51xX3xX1bxX10xX3xX7xX605xX3xX6axX608xX2axX30xX3xXexXa0xX2axX10xX3xX15xX88xX51xX3xX4xX1xX2bexX3xX53xX36xXa0xX3xX5xX88xX3xX1bxX6xX2axX1xX3xX6axX8cxX5fdxX2axX30xX3xXc1xX32xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX53xXdxdf8exX15xX3xX2axX1xX682xX2axX3xX15xX88xX51xX3xX4xX6xX15xX3xXc1xX88xX3xX53xX10xX2axX3xb042xX3xX2daxX1xX51xX3xXc1xXb1xX4xX3xX89xX616xX15xX3xXexX20xX8cxX32xX4xXdaxX3xX67xX3fxX3xXexX1xX5cexX2axX30xX3xX53xc5aexX2axX3xX4xX1xXdxX616xX51xX3xX7xX48xX2axX30xX3xX4xX1xX291xX2axX1xX3xX5xX88xX3xX5xXa0xX36xXdxX3xX2ebxX1axX363xX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX88xX2axX1xX3xX1bcxX3xXbxX1xX32axX2axXa9xX3xX53xX874xX2axX3xX2cxX48xXa0xX3xX20x82d3xX3xXc1x7a71xX2axX3xX7xX605xX3xX6axX608xX2axX30xX3xX2cxXacxX2axX30xX3xX1xX6xX5xXa0xX30xX10xX2axX3xXexX20xX51xX89xde65xX2axX3xXexX1xX5cexX2axX30xXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axXf3xX3xXf5xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0xXfdxXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX23xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXf3xX58xX58xee92xX2axX10xX12cxX7xX26axXbxX1xXa0xXexXa0xXdaxX987xX6xX6axX2axXdaxXc1xX2axX58xX12cxX2xX24xXf5xX4axX58xa949xXbxX5xXa0xX6xX6axX10xX6axX58xX6axX320xXc1xXbxX1bxXbxX4xX2daxX58xXf5xX24xXf5xX24xd2baxX2xX24xX9b7xXf5xX23xX58xX2xX24xX9b7xX13xX9fxX1axX5a1xXcxXf5xX24xXf5xX24xX9b7xX987xXdxX2axX30xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX11dxX6xX2axX3xX4xX6xX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX10xX2axX3xX2cxX6xX2axX3xX30xXdxXa0xXdxX3xX1xX6xX2axX3xXexX6xXdxX3xX3dxXdxX10xXexX3xX42xX6xX15xX3xX6xX2axX1xX3xX23xXaxX3xX58xX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX133xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexX1bcxX133xX766xX24xX5xX23xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX26axX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxX277xX89xXfdxXaxX12xd784xX51xX5c9xX89xX3xX30xXdxXacxX3xXf5xX3xX2cxX29xX2axX3xX4xX2bexX6xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX342xX5xX51xX10xX3xX347xX6xXbxXexXa0xX20xX3xX2ax9f5exXdxX3xX2cxX152xXexX3xXc1xX32xXdxX3xX4xXa0xX2axX3xX7xX5cexX3xX2xX23xX24xX3xX15xX88xX51xX3xX4xX6xX15xXa9xX3xXexX8cxX8dxX2axX30xX3xXexX20xX8cxX2axX30xX3xX4xX1xXa0xX3xX6axX51xX2axX30xX3xXexX291xX4xX1xX3xX1bxX89xX26axX5xX6xX2axX1xX3xX4xX2bexX6xX3xX15xX8b8xX51xX3xX1bxX10xX3xX2axX88xX89xXdaxX3xX342xX6xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX4xfb77xX2axX3xX5xX36xXdxX3xX4xXacxX3xXbxX1xX32axX2axX3xXexX10xX15xX3xX320xX51xX5c9xX89xX3xX30xXdxXacxX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xXdxX2axX3xX4xX1xX5aaxX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX30xXdxX5cexX2axX30xX3xX2axX1xX6xX51xXa9xX3xX53xXdxX3xX2daxX874xX15xX3xX5xX88xX3xX6axXbbfxX2axX30xX3xX4xX1xX5aaxX3xX5a1xXbxX10xX4xXdxX6xX5xX3xX1axX6axXdxXexXdxXa0xX2axX3xXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axXf3xX3xXf5xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0xXfdxXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX766xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexX23xX1baxX1baxX23xX5xX133xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX26axX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxX277xX89xXfdxXaxX12xXa4xXdxX83exX51xX3xX6axX48xX2axX30xX3xXbxX1xX32axX2axX3xX53xX51xcb09xXdxX3xX4xX2bexX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xX2axX88xX89xX3xX2daxX1xXd95xX2axX30xX3xX4xXacxX3xX30xd713xX3xXexX1xX6xX89xX3xX53xXb60xXdxXa9xX3xXc1xX8b8xX2axX3xX5xX88xX3xX53xX874xX2axX3xX2cxX48xXa0xX3xX20xX8b5xX3xX53xX91xXexX3xX2axX1xXd95xX3xX20xX6xX3xX2axX30xXa0xX88xXdxX3xXc1xX88xX3xX6axX874xX3xX4xX1xXbexX2axX3xX2cx9c92xX2axX3xXf5xX3xXexXa0xX2axX10xX3xX15xX88xX51xXdaxX3xX67xX32axX51xX3xX1xX616xXexX3xX2daxX1xX48xX4xX1xX3xX1xX88xX2axX30xX3xX15xX51xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXexX1xX8cxX602xX2axX30xX3xX2axX5c9xX2axX30xX3xX4xX682xXbxX3xX5xXa0xX36xXdxX3xX53xX874xX2axX3xX4xX1xXdxX616xX51xX3xX1xX152xX51xX3xXexX291xX4xX1xX3xX1xX8dxXbxX3xX53xX874xX2axX3xX2cxX48xXa0xX3xX20xX8b5xX3xX30xXdxd0afxXbxX3xXbxX1xX32axX2axX3xX53xX51xXd95xXdxX3xXexX20xXd95xX2axX30xX3xX30xXb6xX2axX3xX30xX88xX2axX30xX3xX1xX5fdxX2axXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axXf3xX3xXf5xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0xXfdxXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX4bxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexX2xX2xX1baxX24xX5xX766xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX26axX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxX277xX89xXfdxXaxX12xX801xX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX9fxXdxX20xX10xX3xX363xX51xX7xXexX3xX4xXacxX3xX2cxX2d4xX3xX15xX5c9xX15xX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xX7xX5fdxX2axX3xX15xX88xX51xX3xX4xX6xX15xXa9xX3xX4xX48xX4xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX15xX88xX51xX3xX7xXbexX4xX3xX4xXbbfxX2axX3xX5xX36xXdxX3xX4xX2bexX6xX3xXcxX1xX10xX3xX9fxXa0xX51xX20xX3xXa4xXdxX2axX30xX7xX3xX4xX1x7eebxX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xX2cxXb60xX3xX7xX51xX2axX30xX3xXexX1xX29xX15xX3xXexX10xX15xX3xX6axX48xX2axX3xXc1xXdxX8d4xX2axX3xX15xX5c9xX15xXdaxX3xXcxX291xX2axX1xX3xX53xX616xX2axX3xXexX1xX602xXdxX3xX53xXdxX83exX15xX3xX1xXdxX3fxX2axX3xXexX36xXdxXa9xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xX9fxXdxX20xX10xX3xX363xX51xX7xXexX3xX5xX88xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX6axX51xX89xX3xX2axX1xX682xXexX3xX4xX2bexX6xX3xX6axXbbfxX2axX30xX3xX1bxX10xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xXbxX1xX5c9xX2axX3xXbxX1xX5cexXdxX3xX4xX1xX291xX2axX1xX3xX1xX28dxX2axX30xX3xX4xXacxX3xX2cxX2d4xX3xX15xX5c9xX15xX3xX2daxX1xXd95xX2axX30xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX5xX88xX3xX15xX88xX51xX3xX53xX10xX2axXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axXf3xX3xXf5xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0xXfdxXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX1baxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexX1baxXf5xX1baxX23xX5xX4bxXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX26axX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxX277xX89xXfdxXaxX12xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xXexXdxX616xXbxX3xXexX608xX4xX3xXexX20xX6xX2axX30xX3xX2cx8418xX3xX4xX1xXa0xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xX2axX88xX89xX3xX53xX2d4xX2axX30xX3xX4xX5fdxX3xX4axX3xXexX1xXdc9xXa9xX3xX6axX51xX2axX30xX3xXexX291xX4xX1xX3xX2xX23xX24xX3xX4xX4xXa9xX3xX5xX88xX15xX3xX15xX48xXexX3xX2cx8f8bxX2axX30xX3xX6axX51xX2axX30xX3xX6axX1294xX4xX1xXdaxX3xXa4xX1xX5cexXdxX3xX53xX2d4xX2axX30xX3xX4xX5fdxX3xX2axX88xX89xX3xX7xX2dxX2axX3xX7xXdxX2axX1xX3xX4xXd95xX2axX30xX3xX7xX51xX682xXexX3xX2xX23xXa9xX2xX3xX15xX28dxX3xX5xXb1xX4xX3xXexX36xXdxX3xX4bxXdaxX23xX24xX24xX3xXc1xXbbfxX2axX30xX58xXbxX1xXe6fxXexXa9xX3xX15xXd95xX26axX15xX10xX2axX3xX1bxXa0xXbexX2axX3xX4xXb1xX4xX3xX53xX36xXdxX3xX2xX1bcxXa9xX4bxX3xX42xX15xX3xXexX36xXdxX3xX766xXdaxX24xX24xX24xX3xXc1xXbbfxX2axX30xX58xXbxX1xXe6fxXexXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axXf3xX3xXf5xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0xXfdxXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX2xX24xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexXf5xX766xXf5xX24xX5xX4axXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX26axX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxX277xX89xXfdxXaxX12xXcxXacxX15xX3xX5xX36xXdxXa9xX3xXcxX1xX10xX3xX9fxXa0xX51xX20xX3xXa4xXdxX2axX30xX7xX3xX4xX1xX1057xX3xX5xX88xX3xX15xX2d4xXexX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xXexX1xX6xX89xX3xX53xXb60xXdxX3xX6axXdxX3fxX2axX3xX15xX36xXa0xXa9xX3xX2daxX1xXd95xX2axX30xX3xX4xXacxX3xX2cxX682xXexX3xX2daxf37dxX3xX2axX5c9xX2axX30xX3xX4xX682xXbxX3xX2axX88xXa0xX3xXc1xX8d4xX3xXexX1xXdxX616xXexX3xX2daxX616xX3xXc1xX88xX3xX53xX2d4xX2axX30xX3xX4xX5fdxXdaxX3xX67xXdxX3fxX2axX3xXc1xX8b8xX2axX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX4xXacxX3xXexX1xXd95xX2axX30xX3xXexXdxX2axX3xXc1xX8d4xX3xX15xX8b8xX51xX3xX1bxX10xX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xX4xX1xXa0xX3xX5xX88xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX23xX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX1294xX3xXexX20xX8cxX602xX2axX30xX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xXa9xX3xX53xX36xXdxX3xX6axXdxX3fxX2axX3xX4xX2bexX6xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xXexX319xX2axX30xX3xX4xX1xXa0xX3xX2cxXdxX616xXexX3xX4xX32axX2axX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX53xX8dxXdxX3xX291xXexX3xX2axX1xX682xXexX3xXf5xX3xX2axbe3axX15xX3xX2axX5aaxX6xX3xX53xX83exX3xX30xXdxX32xXdxX3xXexX1xXdxX3fxX51xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xXexX1xX616xX3xX1xX3fxX3xX15xX32xXdxXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axXf3xX3xXf5xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0xXfdxXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexX4bxX24xX133xX133xX5xX1baxXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX26axX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxX277xX89xXfdxXaxX12xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2axXdxX29xX15xX3xX89xX616xXexX3xX30xXdxX48xX3xX2cxX48xX2axX3xX4xX2bexX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXcxX1xX10xX3xX9fxXa0xX51xX20xX3xXa4xXdxX2axX30xX7xX3xX5xX88xX3xX4axX766xXa9xX1baxX1baxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXa9xX3xXexX8cxX5fdxX2axX30xX3xX53xX8cxX5fdxX2axX30xX3xXc1xX32xXdxX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX363xXa0xX1bxXa0xX51xXa9xX3xfcb2xXa0xXc1xXdxX7xXexX6xX20xX3xXc1xX88xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX2dax80d0xX3xX2axXdxX3fxX15xX3xXf5xX24xX3xX2axX15dfxX15xXdaxX3x7c86xX10xX3xX7xX8b5xX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xX15xX6xX2axX30xX3xXc1xX8d4xX3xXexX20xX8cxX2axX30xX3xX2cxX88xX89xX3xXexX36xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX53xX36xXdxX3xX5xe980xX3xX4xX2bexX6xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xXexX319xX3xX2axX30xX88xX89xX3xX2xX58xX2xX2xXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX20xX30xXdxX2axXf3xX3xXf5xXbxX1bxX3xX6xX51xXexXa0xXfdxXaxX12xX0xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX15xX30xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX152xX2axX3xX4xX2dxX2axX1xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX2dxX2axX1xX3xX2xXf5xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX58xXdxXdaxX2cxX6xXa0xX1xX6xXexXdxX2axX1xXdaxXc1xX2axX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axXf5xX58xX2xX24xX4bxX6axX24xX2xX1baxX23xX23xX2xX23xXexX766xX24xX4bxX1baxX5xX2xX24xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxXa0xX2axXaxX3xX7xXexX89xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1bxXexX26axX6xX5xXdxX30xX2axXf3xX3xX1c8xX51xX7xXexXdxX277xX89xXfdxXaxX12xX3dxX32xXdxX3xXc1xXdxX3fxX4xX3xX2cxXb60xX3xX7xX51xX2axX30xX3xXexX1xX29xX15xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xXcxX1xX10xX3xX9fxXa0xX51xX20xX3xXa4xXdxX2axX30xX7xXa9xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX1xXdxX3fxX2axX3xX4xXacxX3xXexXb60xX2axX30xX3xX4xX2d4xX2axX30xX3xX766xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axXdaxX3xX5a1xXa0xX3xXc1xX32xXdxX3xX53xX5cexXdxX3xXexX1xX2bexX3xX67xXa0xX2axX6axX6xX3x7978xXdxX2axX2axX10xX20xX3xX1809xXa9xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xX4xXacxX3xX2axX1xXdxX8d4xX51xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX1xX5fdxX2axX3xX2axX1xX8cxX2axX30xX3xX5xX36xXdxX3xXexX1xXdxX616xX51xX3xX53xXdxX3xXexX20xX6xX2axX30xX3xX2cxX1294xX3xXbxX1xX6xX2axX1xX3xX2f0xX342xX5a1xXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX20xX12xX0xX58xXexX2cxXa0xX6axX89xX12xX0xX58xXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xX6axXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX20xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX29xX2axX3xX320xX51xX6xX2axXf3xX0xX58xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xX0xX51xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX26axXexX1xX51xX15xX2cxX26axX6xX2axX6axX26axX7xX6xXbxXa0xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX1xX5aaxX2axX30xX3xX15xX8b8xX51xX3xX1bxX10xX3xX15xX48xX89xX3xX6axX8cxX32xXdxX3xXf5xX24xX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xX3xX53xX48xX2axX30xX3xX4xX1xXe6fxX3xX1833xX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xXaxX3xX1xX20xX10xX277xX9xXaxX58xX1bxX10xX58xX2axX1xX51xX2axX30xX26axX15xX6xX51xX26axX1bxX10xX26axX15xX6xX89xX26axX6axX51xXa0xXdxX26axXf5xX24xX26axXexX20xXdxX10xX51xX26axX6axXa0xX2axX30xX26axX6axX6xX2axX30xX26axX4xX1xX51xX26axX89xX26axXexX6xXdxX26axXc1xXdxX10xXexX26axX2axX6xX15xX58xX2xX1baxX1baxX4bxX2xX2xXdaxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX15xX10xX6axXdxX6xX58xX2xXf5xX24xX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axX24xX58xX2xXf5xX4bxX6axX23xX2xXf5xX24xX24xX23xX24xXexX23xX1bcxX24xX5xX2xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc1xX12xX0xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX1xX5aaxX2axX30xX3xX15xX8b8xX51xX3xX1bxX10xX3xX15xX48xX89xX3xX6axX8cxX32xXdxX3xXf5xX24xX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xX3xX53xX48xX2axX30xX3xX4xX1xXe6fxX3xX1833xX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xXaxX3xX1xX20xX10xX277xX9xXaxX58xX1bxX10xX58xX2axX1xX51xX2axX30xX26axX15xX6xX51xX26axX1bxX10xX26axX15xX6xX89xX26axX6axX51xXa0xXdxX26axXf5xX24xX26axXexX20xXdxX10xX51xX26axX6axXa0xX2axX30xX26axX6axX6xX2axX30xX26axX4xX1xX51xX26axX89xX26axXexX6xXdxX26axXc1xXdxX10xXexX26axX2axX6xX15xX58xX2xX1baxX1baxX4bxX2xX2xXdaxX1xXexX15xXaxX12xX42xX1xX5aaxX2axX30xX3xX15xX8b8xX51xX3xX1bxX10xX3xX15xX48xX89xX3xX6axX8cxX32xXdxX3xXf5xX24xX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xX3xX53xX48xX2axX30xX3xX4xX1xXe6fxX3xX1833xX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX5a1xXdxX20xXdxX51xX7xXa9xX3xX67xXa0xX2axX6axX6xX3xX342xX5xX6xX6axX10xXa9xX3xX5a1xX13xX17e3xX3xX2f0xX2axX30xX10xX5xX3xX2xX2xX24xX347xX3xX5xX88xX3xX2axX1xX5aaxX2axX30xX3xX15xX8b8xX51xX3xX1bxX10xX3xX7xX5cexX3xX53xX48xX2axX30xX3xX4xX1xXe6fxX3xX1833xX3xXexX20xXa0xX2axX30xX3xXexX32axX15xX3xX30xXdxX48xX3xX6axX8cxX32xXdxX3xXf5xX24xX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa0xXbxX3xX23xX3xX1bxX10xX3xXexX6xX89xX3xX30xX6xX3xX7xX6xX2axX30xX3xX4xX1xX2dxX2axX1xXa9xX3xX53xX48xX2axX30xX3xX15xX51xX6xX3xX2axX1xX682xXexX3xX1xXdxX3fxX2axX3xX2axX6xX89xXaxX3xX1xX20xX10xX277xX9xXaxX58xX1bxX10xX58xXexXa0xXbxX26axX23xX26axX1bxX10xX26axXexX6xX89xX26axX30xX6xX26axX7xX6xX2axX30xX26axX4xX1xX6xX2axX1xX26axX6axX6xX2axX30xX26axX15xX51xX6xX26axX2axX1xX6xXexX26axX1xXdxX10xX2axX26axX2axX6xX89xX58xX2xX1baxX1baxX766xX4bxX24xXdaxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX15xX10xX6axXdxX6xX58xX2xXf5xX24xX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX4axX24xX58xX2xXf5xX4bxX6axX4axXf5xX2xX23xXf5xX23xX4axXexX1bcxX133xX24xX24xX5xX2xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc1xX12xX0xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa0xXbxX3xX23xX3xX1bxX10xX3xXexX6xX89xX3xX30xX6xX3xX7xX6xX2axX30xX3xX4xX1xX2dxX2axX1xXa9xX3xX53xX48xX2axX30xX3xX15xX51xX6xX3xX2axX1xX682xXexX3xX1xXdxX3fxX2axX3xX2axX6xX89xXaxX3xX1xX20xX10xX277xX9xXaxX58xX1bxX10xX58xXexXa0xXbxX26axX23xX26axX1bxX10xX26axXexX6xX89xX26axX30xX6xX26axX7xX6xX2axX30xX26axX4xX1xX6xX2axX1xX26axX6axX6xX2axX30xX26axX15xX51xX6xX26axX2axX1xX6xXexX26axX1xXdxX10xX2axX26axX2axX6xX89xX58xX2xX1baxX1baxX766xX4bxX24xXdaxX1xXexX15xXaxX12xXcxXa0xXbxX3xX23xX3xX1bxX10xX3xXexX6xX89xX3xX30xX6xX3xX7xX6xX2axX30xX3xX4xX1xX2dxX2axX1xXa9xX3xX53xX48xX2axX30xX3xX15xX51xX6xX3xX2axX1xX682xXexX3xX1xXdxX3fxX2axX3xX2axX6xX89xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX1809xX10xX3xXexX6xX89xX3xX30xX6xX3xX5xX88xX3xX5xXa0xX36xXdxX3xX1xXdc9xX2axX1xX3xX1bxX10xX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX48xX2axX1xX3xX53xX6xX2axX30xX3xX20xX682xXexX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xX8cxX6xX3xX4xX1xX51xX2d4xX2axX30xX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX1294xX3xXexX20xX8cxX602xX2axX30xX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX1xXdxX3fxX2axX3xX2axX6xX89xX3xXc1xX32xXdxX3xX7xXb1xX3xX1bxX51xX682xXexX3xX1xXdxX3fxX2axX3xX2axX30xX88xX89xX3xX4xX88xX2axX30xX3xX2axX1xXdxX8d4xX51xX3xX4xX48xX4xX3xX6axXbbfxX2axX30xX3xX1bxX10xX3xX53xac05xXbxXa9xX3xX7xX6xX2axX30xX3xXc1xX88xX3xXexX20xX6xX2axX30xX3xX2cxX1294xX3xX53xX48xX2axX30xX3xd75dxX53xX54xX2axX30xX3xXexXdxX8d4xX2axX3xX2cxX48xXexX3xX30xX36xXa0x94f9xXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX1xXdxX3xXexXdxX616xXexX3xX3dxX10xX7xXbxX6xX3xX5a1xXbxX20xXdxX2axXexX3xX2xX23xX24xX3xX347xX6xX4xXdxX2axX30xX3xX5a1xXdxX1bxXexXdxX10xX7xX3xX30xXdxX48xX3xX1baxX4axXa9xX1baxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xXaxX3xX1xX20xX10xX277xX9xXaxX58xX1bxX10xX58xX4xX1xXdxX26axXexXdxX10xXexX26axXc1xX10xX7xXbxX6xX26axX7xXbxX20xXdxX2axXexX26axX2xX23xX24xX26axX20xX6xX4xXdxX2axX30xX26axX7xXdxX1bxXexXdxX10xX7xX26axX30xXdxX6xX26axX1baxX4axX26axX1baxX26axXexX20xXdxX10xX51xX26axXexX6xXdxX26axXc1xXdxX10xXexX26axX2axX6xX15xX58xX2xX1baxX1baxX4axX4axX1baxXdaxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX15xX10xX6axXdxX6xX58xX2xXf5xX24xX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX1bcxX1baxX58xX2xX24xX4bxX6axX23xX24xX1baxXf5xX2xX1bcxX2xXexX4axX766xX1bcxX1baxX766xX5xX24xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc1xX12xX0xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11dxX1xXdxX3xXexXdxX616xXexX3xX3dxX10xX7xXbxX6xX3xX5a1xXbxX20xXdxX2axXexX3xX2xX23xX24xX3xX347xX6xX4xXdxX2axX30xX3xX5a1xXdxX1bxXexXdxX10xX7xX3xX30xXdxX48xX3xX1baxX4axXa9xX1baxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xXaxX3xX1xX20xX10xX277xX9xXaxX58xX1bxX10xX58xX4xX1xXdxX26axXexXdxX10xXexX26axXc1xX10xX7xXbxX6xX26axX7xXbxX20xXdxX2axXexX26axX2xX23xX24xX26axX20xX6xX4xXdxX2axX30xX26axX7xXdxX1bxXexXdxX10xX7xX26axX30xXdxX6xX26axX1baxX4axX26axX1baxX26axXexX20xXdxX10xX51xX26axXexX6xXdxX26axXc1xXdxX10xXexX26axX2axX6xX15xX58xX2xX1baxX1baxX4axX4axX1baxXdaxX1xXexX15xXaxX12xX11dxX1xXdxX3xXexXdxX616xXexX3xX3dxX10xX7xXbxX6xX3xX5a1xXbxX20xXdxX2axXexX3xX2xX23xX24xX3xX347xX6xX4xXdxX2axX30xX3xX5a1xXdxX1bxXexXdxX10xX7xX3xX30xXdxX48xX3xX1baxX4axXa9xX1baxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xdbfcxXdxX83exX15xX3xX2axX1xX682xX2axX3xX4xX2bexX6xX3xX5a1xXbxX20xXdxX2axXexX3xX2xX23xX24xX3xX347xX6xX4xXdxX2axX30xX3xX5a1xXdxX1bxXdxXexX10xX7xX3xX2axX12e7xX15xX3xX855xX3xX2cxX2d4xX3xXexX10xX15xX3xX15xX32xXdxX3xXc1xX88xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX616xXexX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xXbxX1xX2bexX3xX15xX88xX51xX3xX7xX5fdxX2axX3xX53xX10xX2axX3xX15xX602xXdaxX3xXa4xX1xX2dxX3xX2axX15dfxX2axX30xX3xXc1xX152xX2axX3xX1xX88xX2axX1xX3xX4xX2bexX6xX3xX1bxX10xX3xX2daxX1xXd95xX2axX30xX3xX53xXb60xXdxX3xX7xXa0xX3xXc1xX32xXdxX3xX2cxX2dxX2axX3xXexXdxX29xX51xX3xX4xX1xX51xf2a3xX2axXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX342xX2dxX2axX30xX3xX30xXdxX48xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xXexX1xX48xX2axX30xX3xX1baxX58xXf5xX24xXf5xX24xXa9xX3xX30xXdxX2dxX15xX3xX2cxX8d4xX2axX3xXc1xX5aaxX2axX30xXaxX3xX1xX20xX10xX277xX9xXaxX58xX1bxX10xX58xX2cxX6xX2axX30xX26axX30xXdxX6xX26axX89xX6xX15xX6xX1xX6xX26axX10xX1bxX4xXdxXexX10xX20xX26axXexX1xX6xX2axX30xX26axX1baxX26axXf5xX24xXf5xX24xX26axX30xXdxX6xX15xX26axX2cxX10xX2axX26axXc1xX51xX2axX30xX58xX2xX1baxX4bxX2xX23xX23xXdaxX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX30xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX58xX15xX10xX6axXdxX6xX58xX2xXf5xX24xX58xX2axX10xX12cxX7xX58xXf5xX24xX1bcxX23xX58xX2xXf5xX4bxX6axX133xXf5xX1bcxX24xX2xX24xX133xXexX1bcxX4axX2xX766xX5xX2xXdaxX1c8xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX2xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX30xXdxX32xXdxX3xX1xX36xX2axX3xXexX36xXdxX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xX30xXdxX48xX3xX4axX4bxX3xXexX20xXdxX3fxX51xX3xX53xX54xX2axX30xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc1xX12xX0xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX342xX2dxX2axX30xX3xX30xXdxX48xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xXexX1xX48xX2axX30xX3xX1baxX58xXf5xX24xXf5xX24xXa9xX3xX30xXdxX2dxX15xX3xX2cxX8d4xX2axX3xXc1xX5aaxX2axX30xXaxX3xX1xX20xX10xX277xX9xXaxX58xX1bxX10xX58xX2cxX6xX2axX30xX26axX30xXdxX6xX26axX89xX6xX15xX6xX1xX6xX26axX10xX1bxX4xXdxXexX10xX20xX26axXexX1xX6xX2axX30xX26axX1baxX26axXf5xX24xXf5xX24xX26axX30xXdxX6xX15xX26axX2cxX10xX2axX26axXc1xX51xX2axX30xX58xX2xX1baxX4bxX2xX23xX23xXdaxX1xXexX15xXaxX12xX342xX2dxX2axX30xX3xX30xXdxX48xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xXexX1xX48xX2axX30xX3xX1baxX58xXf5xX24xXf5xX24xXa9xX3xX30xXdxX2dxX15xX3xX2cxX8d4xX2axX3xXc1xX5aaxX2axX30xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX20xXa0xX2axX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX34fxXdxX48xX3xX6axXbbfxX2axX30xX3xX1bxX10xX3xX4xXd95xX2axX3xXexX6xX89xX3xX13xX6xX15xX6xX1xX6xX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX1294xX3xXexX20xX8cxX602xX2axX30xX3xX3dxXdxX3fxXexX3xX42xX6xX15xX3xXexX20xXa0xX2axX30xX3xX53xX32axX51xX3xXexX1xX48xX2axX30xX3xX1baxX58xXf5xX24xXf5xX24xX3xXc1xX8b8xX2axX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX4xXacxX3xX30xXdc9xX3xX2daxX1xX2dxX3xX320xX51xX6xX2axXdaxX3xX67xX32axX51xX3xX1xX616xXexX3xX4xX48xX4xX3xXbxX1xXdxX29xX2axX3xX2cxX2dxX2axX3xX1axX1bxX4xXdxXexX10xX20xX3xX1xXdxX3fxX2axX3xX53xX8cxX8dxX4xX3xX2cxX48xX2axX3xX20xX6xX3xXc1xX32xXdxX3xX30xXdxX48xX3xXexX1xXb1xX4xX3xXexX616xX3xXexX1xX682xXbxX3xX1xX5fdxX2axX3xX1xa740xX2axX3xX30xXdxX48xX3xX53xX8d4xX3xX1bxX51xX682xXexXdaxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX51xX5xX12xX0xX6axXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xX58xX6axXdxXc1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5a1xXa0xX51xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3x9f2cxXdxX2axX30xX0xX58xXbxX12