5 lý do vì sao Real Madrid chọn Julen Lopetegui
Đêm qua ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam), Real Madrid đã chính thức ra thông báo xác nhận bổ nhiệm Julen Lopetegui vào vị trí HLV trưởng sau khi World Cup 2018 kết thúc.
3aexe84x2c7dxf71x54c0x12dex38ecx7cf0x67c0xX7x6a0x8046x199ex1577x158dx5c55xX5x2f60xXax161ex7ea0xX3xX5x6ed7xX3x4967x1e86xX3x7d2fx7f42xX3xX7xX6xX19xX3x9adxX10xX6xX5xX3x53dexX6xX18x1227xXdxX18xX3xX4xX1x3c7dx3079xX3x2183x7343xX5xX10xX31xX3x5a7fxX19xXbxX10xXexX10x312exX34xXdxX0x404cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx50a4xX10xX6xX18xXaxX12x4fdx8390x7542xX3x36b5xX34xX6xX3xX31xX3fx47a1x27a6xX3xX2x176axX43x1196xX3x65f6xXexX1xX10xX19xX3xX3fxXdx31edxX3x75c6xXdx6496xXexX3x7b8cxX6xX5ax5324x7c55xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3x1151x7cb6xX3xX4xX1x7111xX31xX1xX3xXexX1x2a1dxX4xX3xX2axX6xX3xXexX1x7b0fxX31xX3fxX3x155ex458bxX19xX3x2810xXa3xX4xX3xX31xX1x5469xX31xX3xXa2x58f9xX3xX31xX1xXdxX76xX5axX3xX33xX34xX5xX10xX31xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX1bxX62xX19xX3xX1bx4669xX3xXexX2axX90xX3xX52xX39xX74xX3xXexX2ax4107x4d1xX31xX3fxX3xX7xX6xX34xX3x312dxX1xXdxX3x4ef3xX19xX2axX5xX18xX3x52a9xX34xXbxX3xX66x1aebxX2x1750xX3xXe2x5266xXexX3xXexX1x3cc3xX4x7b7axX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7c36xX19xX18xX63xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXexX1xX9exX31xX3fxX3xXa2xXa3xX19xX7dxX3xX33xX34xX5xX10xX31xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX7x7191xX3xX8bx439xXexX3xXa2xXfbxXexX3xXe2xX16xX3xX1x1855xXbxX3xX8bx708cxX31xX3fxX3xX4x4af6xX3xXexX1xX72xXdxX3xX1x42b2xX31xX3x7befxX3xX31x110bxX5axX3xX1bx32a0xXdxX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX7dxX3xX4x483dxX31xX3fxX3xX5axX96xX4xX3xX5xXd9x3855xX31xX3fxX3xXe2xX1xX9exX31xX3fxX3xX8bxXd9xX142xX4xX3xXexXdxXf6xXexX3xX5xbd4xXfdxX3xX74xXdxX76xX4xX3xX4xX1xXdxXf6xX31xX3xX5xXd9xX142xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xXcx413exX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xX8bxXd9xX142xX4xX3xXa2xXb0xX3xX31xX1xXdxX76xX5axX3xX5xX62xX3xX5axX18dxXexX3xXa2x6c0fxXexX3xX31xX3fxX72xX3xX5xX15dxX31xX3xXa2xXdaxXdxX3xXexX2axXd9xX15dxX4xX3xX8bxX14bxX3xXe2xX1xX9exX31xX3fxX3xX1x39ecxX3xXa6xX34xX1c6xXexX3xX1xXdxX76xX31xX3xXexX1xX9exX31xX3fxX3xXexXdxX31xX3xX31xX62xX19xX3xX1bxX1e5xX3xX1bxXdxX76xX4xX3xX5xXdxX59xX31xX3xX1xX76xX3xX1bxX15dxXdxX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xXfdxX3xXcxX34xX63xX3xX31xX1xXdxX59xX31xX3xX5cxX34xX63xXf6xXexX3xX8bxXcdxX31xX1xX3xX4x636xX6xX3xX10dxX39xX58xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xXe2xX1xX9exX31xX3fxX3xXbxX1x39dfxXdxX3xX5xX62xX3xXe2xX1xX9exX31xX3fxX3xX4xX14bxX3xX5xX16xX3xX18xX19xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX2xXfdxX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX8bxX8cxX3xX7x26fexX31xX3xX7xX62xX31xX3fxX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxX5axX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXax48a1xXdxX18xXexX1x711cxX3xX68xX68xXf1xXbxXa6x1e8fxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2f5xX3xX68xX68xXf1xXbxXa6xX2fcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f5xX43xX43xXdxXfdxXa2xX6xX19xX1xX6xXexXdxX31xX1xXfdxX1bxX31xX43xX31xX10xX2f0xX7xX43xX2xXf3xX66x7acdxX43xX2xXf1xXf3xX18xX156xXf1x32e2xX331xX13xX2xX66xXexX2xX339xX66xX331xX5xX2x19bbx5b94xX34xX5xX10xX31xX331xXfdxXbxX31xX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX6xX19xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX5xX10xX31xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX43xXbxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xXcxX2axXd9xX15dxX4xX3xX8bxX14bxX3xX4x1774xX31xX3fxX3xX8bxX8cxX3xXa6xX34xX1c6xXexX3xX1xXdxX76xX31xX3xX1xX62xX31xX3fxX3xX5xX19xX153xXexX3xXexX1xX9exX31xX3fxX3xXexXdxX31xX3xX1bxX1e5xX3xX1bxXdxX76xX4xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX5axX34x5ea3xX31xX3xX4xX1xXdxX59xX34xX3xX5axX18dxX3x410dxX2axX7xX10xX31xX10xX3xXe6xX10xX31xX3fxX10xX2axX7dxX3xX27xX6xX34xX2axXdxX4xXdxX19xX3x26b6xX19xX4xX1xX10xXexXexXdxX31xX19xX7dxX3xX33xX19xX6xX4xX1xXdxX5axX3xX39xX19xX2f0xX7dxX3xX33xX34xX2axX3fxX10xX31xX3x7631xX5xX19xXbxXbxX7dxX3xX27xX6xX7xX7xXdxX5axXdxX5xXdxX6xX31xX19xX3xX3fexX5xX5xX10xX3fxX2axXdxX7dxX3xX3fexX31xXexX19xX31xXdxX19xX3xXecxX19xX31xXexX10xX7dxX3x1243xX34xXexXdxX3xXexX1xXacxX5axX3xX4xX1xX90xX3xX4xX251xX3xX52xX39xX74xX3xX8bxX6xX31xX3fxX3xXexX1xX1c6xXexX3xX31xX3fxX1xXdxX76xXbxX3xX74xXdxX5xX5xX6xX7xX345xX10dxX19xX6xX7xXfdxX3xXcxX34xX63xX3xX31xX1xXdxX59xX31xX3xXexX1c6xXexX3xX4xX251xX3xX31xX1x28cdxX31xX3fxX3xX4xX1xXdxXf6xX31xX3xX5xXd9xX142xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xX31xX62xX63xX3xX8bxX1e5xX34xX3xX8bxX8cxX3xXex2526xX3xX4xX1xX3f2xXdxX7dxX3xX1xX19xX137xX4xX3xXe2xX1xX9exX31xX3fxX3xX8bxXdxX3xX8bxXf6xX31xX3xXexX1xX19xX251xX3xXexX1xX34xXacxX31xX3xX4xX34xX3f2xXdxX3xX4xX16exX31xX3fxX3xX1bxX15dxXdxX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xXcxX2axX19xX31xX3fxX3xXe2xX1xXdxX3xX8bxX14bxX7dxX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX1bxX4c7xX6xX3xX3fxXdxX6xX3xX1xX153xX31xX3xX1xX142xXbxX3xX8bxX146xX31xX3fxX3xX66xX3xX31xX159xX5axX3xX1bxX15dxXdxX3xX39xX58xX10dxX58xX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xX4xXa3xX4xX1xX3xX8bxX1a5xX63xX3xX1xX178xX31xX3xX66xX3xXexX34x11b4xX31xXfdxX3x5869xX16exX3xX1bxXacxX63xX7dxX3xXexX1a5xX31xX3xXecxX1xX236xX3xXexXcdxX4xX1xX3xX39xX58xX10dxX58xX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xX345xX3xX39xX34xXdxX7xX3xX22xX34xXa2xXdxX6xX5xX10xX7xX3xXe2xX1xX9exX31xX3fxX3xX4xX251xX5axX3xXexX1xX1c6xX63xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX4xX14bxX3xXexX1x325fxX3xX8bxX251xX5axX3xXa2xX251xX19xX3xX1bxXcdxX3xXexX2axX90xX3xX1xX34xX1c6xX31xX3xX5xX34xX63xX76xX31xX3xX1bxXdxX59xX31xX3xXexX2axXd9xXdaxX31xX3fxX3xX5axX18dxXexX3xX4xXa3xX4xX1xX3xX5xX1a5xX34xX3xX18xX62xXdxXfdxX3xX58xXd9xX142xX4xX3xXa2xXdxXf6xXexX7dxX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX8bxX8cxX3xX4xX1xX1c6xXbxX3xX31xX1xXacxX31xX3xX4xX1xXdxX3xX2axX6xX3xX66xX3xXexX2axXdxX76xX34xX3xX10xX34xX2axX19xX3xXexXdxX1e5xX31xX3xXbxX1xXa3xX3xX1bx5ad3xX3xX1xX142xXbxX3xX8bxX146xX31xX3fxX3xX3fxXdxX4a8xX6xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX1bxX62xX3xX39xX58xX10dxX58xX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX66xXfdxX3xX52xX19xX62xX31xX3xXexX1xX62xX31xX1xX3xXa6xX34xX1c6xXexX3xX7x5543xX4xX3xX4xX9exX31xX3fxX3xX1bxXdxX76xX4xX3xX1bxX15dxXdxX3xX58xXcxX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxX5axX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX2f0xXdxX18xXexX1xX2f5xX3xX68xX68xXf1xXbxXa6xX2fcxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2f5xX3xX156xX339xX331xXbxXa6xX2fcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f5xX43xX43xXdxXfdxXa2xX6xX19xX1xX6xXexXdxX31xX1xXfdxX1bxX31xX43xX31xX10xX2f0xX7xX43xX2xXf3xX66xX331xX43xX2xXf1xXf3xX18xX156xXf1xX339xX331xX13xX156x69d8xXexX2xX2xX339xX339xX5xX2xXf1xX345xXexXa2xX31xX2xXfdxX346xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX6xX19xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX5xX10xX31xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX43xXbxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xX79xX3fxX6xX63xX3xXexX4c7xX3xXe2xX1xXdxX3xX8bxXd9xX142xX4xX3xXa2xXb0xX3xX31xX1xXdxX76xX5axX3xXexX1xX6xX63xX3xXexX1xXf6xX3xX74xXdxX4xX10xX31xXexX10xX3xX18xX10xX5xX3xX10dxX19xX7xX5cxX34xX10xX7dxX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX8bxX8cxX3xXa2xXdxXf6xXexX3xX4xXa3xX4xX1xX3xX3fxX1a5xX63xX3xX1c6xX31xX3xXexXd9xX142xX31xX3fxXfdxX3xXecxX1xXdxXf6xX31xX3xX5xXd9xX142xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xX13xX2xX3xXexX34xXb0xXdxX3xX31xX62xX63xX3xX8bxXd9xX6xX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xX8bxXf6xX31xX3xX74xXecxX436xX3xXe6xX19xX2axX5xX18xX3xXecxX34xXbxX3xX66xXf1xX2xXf3xX3xX7xX6xX34xX3xX339xX3xX4xX1xXdxXf6xX31xX3xXexX1xX69bxX31xX3fxX3xX1bxX62xX3xX2xX3xXexX2axXacxX31xX3xX1xX19xX62xX7dxX3xX3fxX1xXdxX3xXexX15dxXdxX3xX156xX68xX3xXa2xX62xX31xX3xXexX1xX69bxX31xX3fxX3xX1bxX62xX3xX4xX1xb3axX3xX8bxX5ccxX3xXexX1xX236xX31xX3fxX3xX5xXd9xX15dxXdxX3xX156xX3xXa2xX62xX31xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xXcxX90xX31xX1xX3xXa6xX6xX3xX1xX178xX31xX7dxX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xX8bxX8cxX3xXa2xX1c6xXexX3xXa2xX153xXdxX3xXexX2axX19xX31xX3fxX3xX4xX251xX3xX66xXf1xX3xXexX2axXacxX31xX3xX8bxX1c6xX34xX3xX4xX14bxX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xXexX2axX59xX31xX3xXa2xX159xX31xX3fxX3xX3fxX1xXf6xX3xX4xX1xX8b0xX3xX8bxX153xX19xX2f5xX3xX2xX331xX3xX4xX1xXdxXf6xX31xX3xXexX1xX69bxX31xX3fxX3xX1bxX62xX3xX68xX3xXexX2axXacxX31xX3xX1xX19xX62xXfdxX3xX58xX1a5xX63xX3xX5xX62xX3xX5axX18dxXexX3xXexX1xX62xX31xX1xX3xXexX90xX4xX1xX3xX8bxXa3xX31xX3fxX3xX31xX5ccxX7dxX3xX1bxX62xX3xX5xX62xX3xXa2xX62xX31xX3xX8bxX153xXbxX3xX8bxX5ccxX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xXexXdxXf6xX31xX3xX8bxXf6xX31xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX1bxX9exX3xX8bxXcdxX4xX1xX3xXe6xX19xX2axX5xX18xX3xXecxX34xXbxX3xX66xXf1xX2xXf3xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX156xXfdxX3xXcxX4c7xX31xX3fxX3xX3fxX69bxX31xX3xXa2xX14bxX3xX1bxX15dxXdxX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxX5axX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX2f0xXdxX18xXexX1xX2f5xX3xX68xX156xX331xXbxXa6xX2fcxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2f5xX3xX68xX156xX768xXbxXa6xX2fcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f5xX43xX43xXdxXfdxXa2xX6xX19xX1xX6xXexXdxX31xX1xXfdxX1bxX31xX43xX31xX10xX2f0xX7xX43xX2xXf3xX66xX331xX43xX2xXf1xXf3xX18xX156xXf1xX339xX331xX339xX2xX339xXexX768xX339xX156xX339xX5xX331xX345xX346xX34xX5xX10xX31xX156xXfdxXbxX31xX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX6xX19xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX5xX10xX31xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xXcxX2axX19xX31xX3fxX3xX7x5ef2xX3xX31xX3fxX1xXdxX76xXbxX3xX4xX574xX34xX3xXexX1xX236xX7dxX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xXexX4c7xX31xX3fxX3xXexX1xXdxX3xX8bxX1c6xX34xX3xX4xX1xX19xX3xXecxX6xX7xXexXdxX5xX5xX6xX3xXdaxX3xX1bxXcdxX3xXexX2axX90xX3xXexX1xX236xX3xX5axX9exX31xX3xX1bxX62xX3xX4xX14bxX3xX18xX34xX63xX3xX31xX1xX1c6xXexX3xX2xX3xX5xX574xX31xX3xX2axX6xX3xX7xX1a5xX31xX3xX4xX16exX31xX3fxX3xX8bxX18dxXdxX3xX5axX18dxXexX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xXdaxX3xX5axX16exX6xX3xX3fxXdxX251xXdxX3xX2xX339xXf3xX339xX345xX2xX339xX339xXf1xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xX10dxX59xX31xX3xX4xX153xX31xX1xX3xX8bxX14bxX7dxX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xXexX4c7xX31xX3fxX3xX18x20e2xX31xX3xX18xX69bxXexX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xXecxX6xX7xXexXdxX5xX5xX6xX3xXdaxX3xX5axX16exX6xX3xX3fxXdxX251xXdxX3xX66xXf1xXf1xXf3xX345xX66xXf1xXf1xX339xXfdxX3xXcxX1xX62xX31xX1xX3xXexX90xX4xX1xX3xX4xX236xX6xX3xX4xX1xXdxXf6xX31xX3xX5xXd9xX142xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xX5xX62xX3xX2xXf3xX3xX4xX1xXdxXf6xX31xX3xXexX1xX69bxX31xX3fxX7dxX3xX339xX3xXexX2axXacxX31xX3xX1xX19xX62xX3xX1bxX62xX3xX2xX2xX3xXexX1xX1c6xXexX3xXa2xX153xXdxXfdxX0xX43xXbxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX331xXfdxX3xX436xXdxX31xX1xX3xX31xX3fxX1xXdxX76xX5axX3xX1bxX15dxXdxX3xX416xX19xX2axXexX19xX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX18xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxX5axX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xXexX1xX34xX5axXa2xX3xXdxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX2f0xXdxX18xXexX1xX2f5xX3xX68xX2xX13xXbxXa6xX2fcxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2f5xX3xX331xX2xXf1xXbxXa6xX2fcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f5xX43xX43xXdxXfdxXa2xX6xX19xX1xX6xXexXdxX31xX1xXfdxX1bxX31xX43xX31xX10xX2f0xX7xX43xX2xXf3xX66xX331xX43xX2xXf1xXf3xX18xX156xXf1xX339xX331xX768xX331xXf1xXexX68xX68xX768xX331xX5xX66xX345xX346xX34xX5xX10xX31xX66xXfdxX346xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX6xX19xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX5xX10xX31xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xXcxX90xX31xX1xX3xX8bxXf6xX31xX3xXexX1xX72xXdxX3xX8bxXdxX5ccxX5axX3xX31xX62xX63xX7dxX3xX52xX39xX74xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX5axX15dxXdxX3xX4xX1xX8b0xX3xX18xXbcdxX31xX3xX18xX69bxXexX3xX66xX3xX4xX1a5xX34xX3xX5xX153xX4xX3xXa2xX18dxX3xX5xX62xX3xX22xX6xX63xX19xX3xX74xX6xX5xX5xX10xX4xX6xX31xX19xX3xX31xX159xX5axX3xX66xXf1xXf1xX156xX3xX1bxX62xX3xX416xX19xX2axXexX19xX3xXexX2axX19xX31xX3fxX3xX3fxXdxX6xXdxX3xX8bxX19xX153xX31xX3xX66xXf1xX2xX331x3f11xX66xXf1xX2xX68xXfdxX3xX52xX39xX74xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xXexX4c7xX31xX3fxX3xX3fxXdxXfbxXbxX3xX416xX19xX2axXexX19xX3xX3fxXdxX62xX31xX1xX3xX4xX1xXdxXf6xX31xX3xXexX1xX69bxX31xX3fxX3xX156xX345xX2xX3xXexX2axXd9xX15dxX4xX3xX10dxX6xX63xX10xX2axX31xX3xX27xX34xX31xXdxX4xX1xX3xX4xX236xX6xX3xX416xX10xXbxX3xX462xX34xX6xX2axX18xXdxX19xX5xX6xX3xXexX153xXdxX3xXecxX1xX6xX5axXbxXdxX19xX31xX7xX3xX39xX10xX6xX3fxX34xX10xX3xX1xX146xXdxX3xXexX1xXa3xX31xX3fxX3xX156xX43xX66xXf1xX2xX13xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xXcxX34xX63xX3xX31xX1xXdxX59xX31xX3xX52xX39xX74xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX8bxX8cxX3xXa2xXcdxX3xX7xX6xX3xXexX1xX251xXdxX3xX7xX6xX34xX3xX4xX1xX34x35efxXdxX3xXexX1xX62xX31xX1xX3xXexX90xX4xX1xX3xXexX76xX3xX1xX153xXdxX3xX4xX236xX6xX3xX416xX19xX2axXexX19xX3xXdaxX3xX3fxXdxX251xXdxX3xX74xX58x26d9xX462xX3xX10dxX146xX3xX58xX62xX19xX3xX79xX1xX6xX7dxX3xX4xX16exX31xX3fxX3xXexX1xX1c6xXexX3xXa2xX153xXdxX3xX2xX345xX68xX3xXexX2axXd9xX15dxX4xX3xX10dxX6xX63xX10xX2axX31xX3xX27xX34xX31xXdxX4xX1xX3xXexX2axX19xX31xX3fxX3xXexX2axXacxX31xX3xX5xXd9xX142xXexX3xX1bxX1e5xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX13xXfdxX3xX52xXdxX5ccxX34xX3xX4xX574xX34xX3xXexX1xX236xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX12xX0xXdxX5axX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXecxX10xX31xXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX2f0xXdxX18xXexX1xX2f5xX3xX68xX68xXf1xXbxXa6xX2fcxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX2f5xX3xX331xX156xX339xXbxXa6xX2fcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2f5xX43xX43xXdxXfdxXa2xX6xX19xX1xX6xXexXdxX31xX1xXfdxX1bxX31xX43xX31xX10xX2f0xX7xX43xX2xXf3xX66xX331xX43xX2xXf1xXf3xX18xX156xXf1xX339xX331xX68xX331xX13xXexX66xX331xX768xX68xX5xX13xX345xXexXa2xX31xXfdxX346xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX6xX19xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX5xX10xX31xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX19xX18xX63xXaxX12xXecxX14bxX3xXexX15dxXdxX3xX68xX3xX4xX574xX34xX3xXexX1xX236xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX4xX14bxX3xXexX59xX31xX3xXexX2axX19xX31xX3fxX3xX18xX6xX31xX1xX3xX7xXa3xX4xX1xX3xXexX1xX6xX5axX3xX18xXb05xX3xXe6xX19xX2axX5xX18xX3xXecxX34xXbxX3xX66xXf1xX2xXf3xX3xX4xX236xX6xX3xX58xXcxX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xX3fxX146xX5axX2f5xX3x4cbxX10xX2axX3fxXdxX19xX3xX22xX6xX5axX19xX7xX7dxX3xX578xX6xX31xXdxX3xXecxX6xX2axX1bxX6xX346xX6xX5xX7dxX3xX79xX6xX4xX1xX19xX7dxX3x5ef7xX7xX4xX19xX7dxX3xX27xX6xX2axX4xX19xX3xX3fexX7xX10xX31xX7xXdxX19xX3xX1bxX62xX3xX39xX34xX4xX6xX7xX3xX74xX6x5b85xX5cxX34xX10xX1123xXfdxX52xXdxX76xX31xX3xXexX153xXdxX7dxX3xX8bxX18dxXdxX3xX4xX1xX236xX3xX7xX1a5xX31xX3xX10e0xX6xX31xXexXdxX6xX3fxX19xX3xX10dxX10xX2axX31xX6xXa2xX10xX34xX3xX4x35e4xX31xX3xX8bxX6xX31xX3fxX3xXexX1xXb05xX4xX3xX1xXdxX76xX31xX3xX4xX1xX90xX31xX1xX3xX7xXa3xX4xX1xX3xXexX2ax4ddexX3xX1xX19xXa3xX3xX8bxX18dxXdxX3xX1xX1cxX31xX1xX3xXa2x80e6xX31xX3fxX3xX31xX1xX4a8xX31xX3fxX3xXexX62xXdxX3xX31xX159xX31xX3fxX3xXexX2axX1171xX3xX31xX3fxXd9xX72xXdxX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xX31xX1xXd9xX3xX33xX10xX7xX34xX7xX3xX74xX6xX5xX5xX10xX346xX19xX7dxX3xX578xX6xX31xXdxX3xXecxX10xXa2xX6xX5xX5xX19xX7xX7dxX3xX27xX6xX2axX4xX19xX7xX3xX39xX5xX19xX2axX10xX31xXexX10xX3xX1bxX62xX3xX10dxX19xX2axX346xX6xX3xX27xX6xX63xX19xX2axX6xX5xXfdxX3xXcxX2axX19xX31xX3fxX3xXe2xX1xXdxX3xX8bxX14bxX7dxX3xXecxX6xX7xX10xX5axXdxX2axX19xX3xX4xX3b7xX31xX3fxX3xXexX4c7xX31xX3fxX3xXexX1xXdxX3xX8bxX1c6xX34xX3xX18xXd9xX15dxXdxX3xX7xXb05xX3xX4xX1xX8b0xX3xX8bxX153xX19xX3xX4xX236xX6xX3xX52xX39xX74xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xXe2xX1xXdxX3xXdaxX3xX416xX19xX2axXexX19xX3xX31xX159xX5axX3xX66xXf1xX2xX13xXfdxX79xX3fxX19xX62xXdxX3xX2axX6xX7dxX3xX7xXb05xX3xXa6xX34xX1c6xXexX3xX1xXdxX76xX31xX3xX4xX236xX6xX3xX52xX39xX74xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX4xX14bxX3xXexX1xX5ccxX3xXa6xXfbxX4xX3xXexXa3xX4xX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xXd9xX178xX31xX3fxX3xX1bx651cxX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX4xX1xXdxX59xX34xX3xX5axX18dxX3xXexX1xX236xX3xX5axX9exX31xX3xX578xX6xX1bxXdxX18xX3xX578xX10xX3xX462xX10xX6xX3xXexX2axX19xX31xX3fxX3xXe2x7eedxX3xX4xX1xX34xX63xX5ccxX31xX3xX31xX1xXd9xX142xX31xX3fxX3xX5axX16exX6xX3xX52x73f6xX3xX66xXf1xX2xXf3xXfdxX0xX43xXbxX12xX0xX18xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX2axX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX345xXexX1xX34xX5axXa2xX345xX6xX31xX18xX345xX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xXa2xXb0xX3xX31xX1xXdxX76xX5axX3xX52xX39xX74xX3xXexX34xX63xX5ccxX31xX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xXexX1xX6xX63xX3x3c08xXdxX18xX6xX31xX10xXaxX3xX1xX2axX10x3a4exX9xXaxX43xXa2xX19xX31xX3fxX345xX18xX6xX43xX2axX10xX6xX5xX345xX5axX6xX18xX2axXdxX18xX345xXa2xX19xX345xX31xX1xXdxX10xX5axX345xX1xX5xX1bxX345xXexX34xX63xX10xX31xX345xXexX6xX63xX345xXa2xX6xX31xX345xX31xX1xX6xX345xXexX1xX6xX63xX345xX1123xXdxX18xX6xX31xX10xX43xX2xX13xX68xX156xX66xX68xXfdxX1xXexX5axXaxX12xX0xXdxX5axX3fxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX43xX5axX10xX18xXdxX6xX43xX2xX66xXf1xX43xX31xX10xX2f0xX7xX43xX2xXf3xX66xX331xX43xX2xXf1xXf3xX18xX66xX66xX66xX13xX2xX66xX13xXexX13xX156xX768xX68xX5xXf3xX345xXexXdxX10xX31xX345xXbxX1xX19xX31xX3fxX345xX2f0xX19xX2axX5xX18xX345xX4xX34xXbxXfdxX346xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX5xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xX6xX19xX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX4xX1xX30xX31xX3xX33xX34xX5xX10xX31xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX18xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xXa2xXb0xX3xX31xX1xXdxX76xX5axX3xX52xX39xX74xX3xXexX34xX63xX5ccxX31xX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xXexX1xX6xX63xX3xX135axXdxX18xX6xX31xX10xXaxX3xX1xX2axX10xX1365xX9xXaxX43xXa2xX19xX31xX3fxX345xX18xX6xX43xX2axX10xX6xX5xX345xX5axX6xX18xX2axXdxX18xX345xXa2xX19xX345xX31xX1xXdxX10xX5axX345xX1xX5xX1bxX345xXexX34xX63xX10xX31xX345xXexX6xX63xX345xXa2xX6xX31xX345xX31xX1xX6xX345xXexX1xX6xX63xX345xX1123xXdxX18xX6xX31xX10xX43xX2xX13xX68xX156xX66xX68xXfdxX1xXexX5axXaxX12xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xXa2xXb0xX3xX31xX1xXdxX76xX5axX3xX52xX39xX74xX3xXexX34xX63xX5ccxX31xX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX3xXexX1xX6xX63xX3xX135axXdxX18xX6xX31xX10xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX2axX19xX31xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXcxX2axX19xX31xX3fxX3xX18xXdx666bxX31xX3xXa2xXdxXf6xX31xX3xX4xXb05xX4xX3xXe2xX12c5xX3xXa2xX1c6xXexX3xX31xX3fxX72xX7dxX3xX22xX10xX6xX5xX3xX27xX6xX18xX2axXdxX18xX3xX8bxX8cxX3xX4xX1xX90xX31xX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xXa2xXb0xX3xX31xX1xXdxX76xX5axX3xX52xX39xX74xX3xXexX2axXd9xXdaxX31xX3fxX3xX58xXcxXef3xX462xX3xXcxX1a5xX63xX3xX10dxX6xX31xX3xX79xX1xX6xX7dxX3xX33xX34xX5xX10xX31xX3xX39xX19xXbxX10xXexX10xX3fxX34xXdxX3xX5xX62xX5axX3xX31xX3fxXd9xX72xXdxX3xXexX1xX6xX63xX3xXexX1xXf6xX3xX135axXdxX31xX10xX18xXdxX31xX10xX3xX135axXdxX18xX6xX31xX10xX3xXdaxX3xX5axX16exX6xX3xX3fxXdxX251xXdxX3xXexX15dxXdxXfdxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX34xX5xX12xX0xX18xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10e0xX19xX34xX2axX4xX10xXaxX12xX3xXcxX1xX10xX19xX3xXcxXcx751bxX74xX52xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX18xXdxX1bxX12