Lực lượng an ninh mang súng bảo vệ khách sạn ĐT Việt Nam
An ninh được thắt chặt tại khách sạn Planta Centro, nơi thầy trò HLV Park Hang Seo đóng quân ở Bacolod để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup với Philippines.
e1bax19054x1a4b8x1aa84x13648x1a6f9x197e4x13903x16ddexX7x1afa3x1496ax10e50x18a36x12540x16ce7xX5xe1dexXax19ee6x164f8x1941axX4xX3xX5x15eaax1853dx12ec0x14002xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3x1a530xX6xX1axX1bxX3xX7x119f0xX1axX1bxX3x169e2x15a1fxfd71xX3x17023xfcf2xX3x112b5xX1x122b8xX4xX1xX3xX7x13685xX1axX3x1959cxXcxX3x10d43xXdxX34xXexX3xe77bxX6xX25xX0xe31cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx156c2xX10xX6x18903xXaxX12x1606exX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3x11077xX18xX19xX4xX3xXexX1x173c5xXexX3xX4xX1xe245xXexX3xXexX3dxXdxX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3x15bdexX5xX6xX1axXexX6xX3xf8f5xX10xX1axXex19931xX31x142dcxX3xX1ax156d7xXdxX3xXexX1x160fex10691xX3xXexX91x10600xX3xX5bxX13xX43xX3xX86xX6xX91xX36xX3xX5bxX6xX1axX1bxX3xefe8xX10xX31xX3xX69x15f04xX1axX1bxX3x1246fxf09ex13353xX1axX3x16c7fxX3xf8b2xX6xX4xX31xX5xX31xX5exX3xX69x1ac58xX3xX4xX1xXbax15c1fxX1axX3xX2fx1474dxX3xX4xX1xX31xX3xXexX91x1396dxX1axX3xX2fxX38xX1axX3xX36x17df9xXexX3xX5xX18xX19xXexX3xX69xXdxX3xX61x18cfcxXeexX3xXb0xXbax1af2axXbaxX36xXdxX3xX8dxXbaxXbxX3xX33x1a3e3xXdxX3xX86xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1axX10xX7x17566xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxf269xXdxX5exXexX1x1749dxX3xf160xX2x13f0exXbx18629xe358xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX134xX3x1713dxX2x157eaxXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX134xX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2x13098xX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX145x14626x15627xX138xXexX17bxfda5xX136xX16exX136xX5xX147xX10bx18727xXbxX1bx11f56xX91xX9xX17bxX145xX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX17axX147xX2xX2xX5xX2xX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12x16ca1xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX86xX5xX6xX1axXexX6xX3xX8dxX10xX1axXexX91xX31xX3xX69xX18xX19xX4xX3xX5xX14xX6xX3xX4xX1x1358axX1axX3xX5x16544xX3xX1axX96xXdxX3xX69xXb5xX1axX1bxX3xXb9xXbaxXbbxX1axX3xX4x13624xX6xX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xX3xXexX91xX18xXfdxX4xX3xXexX91xXdaxX1axX3xX2fxX38xX1axX3xX36xXe2xXexX3xX5xX18xX19xXexX3xX69xXdxX10bxX3xX27fxX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX1axX2a6xX9cxX3xX4xX38xX4xX1xX3xXexX91xXbaxX1axX1bxX3xXexXbbxX25xX3xXc0xX6xX4xX31xX5xX31xX5exX3xX138xX36xX25xX3xX33xX2a6xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX7xXbbxX1axX3xXexX1xXdxX3xX69x14165xXbaxX3xX36xX1xX31xX30xX1axX1bxX3xX17bxX147xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX69xXdxX3xX13axX10xX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX17bxX136xX16exX17bxX5xX17bxX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX40xXbbxX9cxX3xX36xX1x1a93fxX1axX1bxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX5xX2a6xX3xX25x18a28xXexX3xXexX91xX31xX1axX1bxX3xX1axX1xef54xX1axX1bxX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xXaxX13axXd2xX1axXaxX3xX1axX1xX31cxXexX3xXbexX3xXc0xX6xX4xX31xX5xX31xX5exX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX69xX18xX19xX4xX3xX69xX38xX1axX1xX3xX1bxXdxX38xX3xX5xX2a6xX3xXbxX1x174afxX3xX1xX19xXbxX3xX33xXfdxXdxX3xX9cx1aba7xXbaxX3xX4xX9bxXbaxX3xX4xX2b7xX6xX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX145xX17fxX2xX17axX5xX17fxX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX27fxX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX86xX5xX6xX1axXexX6xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xXbxX1xX31xX1axX1bxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX36xXdxXe2xX1axX3xXexX91xX2bxX4xX3xX4x13a81xX3xX69xXdxXc9xX1axX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX138xX17axX17bxX2xX5xX145xX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX8dxX38xX4xX3xX4xX9bxXbaxX3xXexX1xX2b7xX3xX69x15255xXbaxX3xXex12e48xX3xX91xX6xX3xX36xX1xX38xX3xXexX1xX31xX30xXdxX3xX25xX38xXdxX3xX36xX1xXdxX3xX5xX18xXbaxX3xXexX91xX2bxX3xXexX3dxXdxX3xX69xXbbxX9cxX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5exXexX1xXbaxX25xX2fxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX12fxXdxX5exXexX1xX134xX3xX136xX145xX147xXbxX13axX13bxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX134xX3xX138xX147xX147xXbxX13axX13bxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX2xX2xX16exX5xX138xX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xXcxf700xX3xX1axX1bxX2a6xX9cxX3xX69xX75xXexX3xX4xX1xXbbxX1axX3xX69xXe2xX1axX3xX86xX5xX6xX1axXexX6xX93xX3xX4xX38xX4xX3xX1xX2a2xX4xX3xXexX91xXa0xX3xX5bxX13xX43xX3xX86xX6xX91xX36xX3xX5bxX6xX1axX1bxX3xXb0xX10xX31xX3xX1axX1xXdaxX1axX3xX69xX18xX19xX4xX3xX7xX14xX3xX4xX1x1666exX25xX3xX7xXb5xX4xX3xX69xX75xX4xX3xX2fxXdxX34xXexX3xX4xX2b7xX6xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX17fxX17bxX16exX17bxX5xX136xX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xXcxX91xX18xXfdxX4xX3xX4xX536xX1axX1bxX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX93xX3xX5xXbaxX3e7xX1axX3xX13axXbaxX31cxXexX3xX1xXdxX34xX1axX3x13a35xXexX3xX1axX1xX31cxXexX3xXexX704xX3xX2x12276xX17bxX3xX1axX1xXbbxX1axX3xX33xXdxX446xX1axX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xXexX1xX10xX31xX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX69xXc9xX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX31xX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX138xX147xX17axX17fxX5xX17axX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX43x1a140xX3xXexX1xXe2xX3xX25xX2a6xX3xX4xX38xX4xX3xX1xX2a2xX4xX3xXexX91xXa0xX3xX5bxX13xX43xX3xX86xX6xX91xX36xX3xX5bxX6xX1axX1bxX3xXb0xX10xX31xX3xX4xX30xX25xX3xXexX1xX31cxX9cxX3xXexX1xX31xX30xXdxX3xX25xX38xXdxX93xX3xX9cxX446xX1axX3xXexXbbxX25xX3xX25x1afe8xXdxX3xX36xX1xXdxX3xX13axXbaxX31cxXexX3xX1xXdxX34xX1axX3xXexX3dxXdxX3xX7xX30xX1axX1xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX69xXc9xX3xX69xXdxX3xX5exX3dxX31xX3xX1xX6xX9cxX3xX69xXdxX3xXexXdaxXbxX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX17fxX16exX17fxX145xX5xX16exX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX43xX74dxX1axX3x178c0xXbaxX9cxXe2xXexX3xX33xX2a6xX3xX4xX38xX4xX3xX69x16df4xX1axX1bxX3xX69xX3f4xXdxX3xX69xX5f7xXbaxX3xXexX1xXc9xX3xX1xXdxX34xX1axX3xX7xX14xX3xX1xX2a6xXdxX3xX5xXa0xX1axX1bxX3xX33xX5f7xX3xX4xXbaxX1axX1bxX3xX4xX38xX4xX1xX3xXbxX1x136f6xX4xX3xX33xXaa1xX3xX4xX2b7xX6xX3xX2fxX3f4xX3xXbxX1xXdaxX1axX3xX1axX1xXbbxX1axX3xX33xXdxX446xX1axX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX138xX17axX16ex125d6xX5xXb12xX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xXcxX3dxXdxX3xX69xXbbxX9cxX93xX3xXexX31xX2a6xX1axX3xX69xX3f4xXdxX3xX69xX18xX19xX4xX3xXbxX1xXaa1xX4xX3xX33xXaa1xX3xX4xX38xX4xX3xX25xXb5xX1axX3xX74dxX1axX3xXexX91xXbaxX9cxX5f7xX1axX3xXexX1x13f4cxX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xX2fxX2bxX1axX3xX4xX1xX30xX10bxX10bxX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX138xX16exX136xX136xX5xX2xX147xX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX10bxX10bxX10bxX3xXbxX1xXbexX3xX2fxXa0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX16exX16exX16exX17fxX5xX2xX2xX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xX40xXc9xX3xX69xX30xX25xX3xX2fxX30xX31xX3xX7xX14xX3xX91xXdxX446xX1axX1bxX3xXexX18xX93xX3xXexX31xX2a6xX1axX3xX69xX3f4xXdxX3xX4xea2dxX1axX1bxX3xX69xX18xX19xX4xX3xX2fxXba7xX3xXexX91xX83dxX3xXbxX1xXa0xX1axX1bxX3xX74dxX1axX3xX91xXdxX446xX1axX1bxX3xXexX91xX446xX1axX3xXexX9bxX1axX1bxX3xX17bxX3xX4xX2b7xX6xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX10xX1axXexX10xX91xXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX10bxX2fxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1axX1xX10bxX33xX1axX4cxX1axX10xX12fxX7xX4cxX2xX16exX145xX16exX4cxX2xX147xX136xX5exX136xX147xX138xX138xX147xX17bxX136xXexX16exX17axX138xXb12xX5xX2xX17bxX10bxX186xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX25xX6xX1axX1bxX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX2fxX30xX31xX3xX33xX34xX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxX31xX1axXaxX12xXc0xX446xX1axX3xXexX91xX31xX1axX1bxX3xX4xX74dxX1axX3xXbxX1xXa0xX1axX1bxX3xX4xX2b7xX6xX3xX40xXcxX3xX43xXdxX34xXexX3xX48xX6xX25xX3xXbexX3xX36xX1xX38xX4xX1xX3xX7xX3dxX1axX3xX86xX5xX6xX1axXexX6xX3xX8dxX10xX1axXexX91xX31xX10bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb0xX31xXbaxX91xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXc0xX31xX1axX1bxX5exX6x1293axX0xX4cxXbxX12