Xử phạt 14 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
(Baohatinh.vn) - Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP của tỉnh và các địa phương ở Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm tra 457 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh, phát hiện 14 cơ sở vi phạm.
98ecx1131axe9c9x10157x12e47xea93x1308ex10bfbxf77cxX7x10f05x133faxa3e6xea89xdadfxa54exX5xd6d9xXaxfc55x9b15xc141xX3xXbxX1xf17cxXexX3xX2x12971xX3xX4x120c9xX3xX7xe217xX3xe578xXdxX3xXbxX1xX18xc088xX3xX6x1142fxX3xXexfe38xb565xX2dxX3xX24xfc80xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xXexX1xed90xX4xX3xXbxX1xdc16xX2axX0xd653xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11837xX10xX6x12356xXaxX12xd6faxX30xX31xX2dxX3xfc11xXdxe150xX2axX3xXex10d43xX6xX3xX5xXdxb524xX2dxX3xX2dxed62xX31xX2dxX1xX3xea6fxXcx1341cxf412xXcxe0dexX3xX4x128f5xX6xX3xXexd327xX2dxX1xX3xX24xX31xX3xX4x12cd2xX4xX3xde68xadb1xX6xX3xXbxX1x111a5xX1fxX2dxX6fxX3xX22xX3xX55xX31xX3xXcx11391xX2dxX1xX3xX8bxc3f0xX3xXex1225dxX3xX4xX1xe2e7xX4xX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX1cx10081xcb6cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX7xffb0xX2dxX3xd434xf8d9xb47exXexb2baxX3xX4xX1xe86cxX3xae5exXdxXcaxX2dxX3xX24xX31xX3xX60xXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xXc6xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX35xX2dxX3xX2xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2ax131b7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7bfxX30xX58x12f0bxXaxX12xX0xXdxX2axX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe30fxX10xX2dxXexX10xX66xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxfa78xXdxX58xXexX1xa475xX3xd8e3xX2xXb5xXbxXc2xa702xX3xX1xX10xXdxX6fxX1xXexX131xX3xX1cxX2xa8bbxXbxXc2xX138xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX46xX46xXdxXfaxXccxX6xX30xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXfaxX24xX2dxX46xX2dxX10xX12cxX7xX46xe1d5xX2xX144xX1cxX46xX2xX144xd78dxX58xX16axX2xXb5xX16axXb6xXb5xX2xXexX16axX16axX171xX1cxX1cxX5xX144xXfaxb4d4xXbxX6fxe865xX66xX9xX133xXb6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX2xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xX24xX35xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axXaxX3xX12cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX133xX2xXb5xXaxX3xX1xX10xXdxX6fxX1xXexX9xXaxX1cxX2xX144xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX30xX2dxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXc2xXex1335bxX6xX5xXdxX6fxX2dxX131xX3xX183xXc3xX7xXexXdxd5b6xX10dxX138xXaxX12xX5bxX30xX31xX2dxX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX5xXdxX6bxX2dxX3xX2dxX6fxX31xX2dxX1xX3xX74xXcxX76xX77xXcxX79xX3xXexX80xX2dxX1xX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX55xXcxX13xX3xXcxX1xXc3xX3xX2axXc3xX6xX3xX24xX31xX3xX4xX1xXcaxX3xXccxXdxXcaxX2dxX3xXexX1xX7cxX10dxX3xX1xXbfxXdxX3xX7xXbfxX2dxX3xX11dxX1xXdxXcaxX2dxX3xXcxX1xac88xX2dxX6fxX3xX22xX3xXc2xXa1xX3x12b12x130ecxX3x11cc2xXdxX2dxX1xXc6xX3xXexX1xX8cxX3xXc2xXa1xX3xX27bxX27cxX3xX74xX2dxX1xXfaxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX30xX58xX10dxXaxX12xX11dxX1xXdxX3xX11dxf7dcxX4xX3xXexX66xX91xX22xX2dxX6fxX3xX11dxX1xXdxX3xX4xX2acxX4xX3xX74xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xX24xX35xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axX3xX55xX31xX3xXcxX9cxX2dxX1xX3xX79xX1xX6xX2dxX3xX76xf088xX2dxX3xX55xad05xX2dxX6fxX3xX4xX1xX30xX3xXccxXdxXcaxXexXc6xX3xXexX1xX3exX4xX3xX1xXdxX35xX2dxX3x105ddxXc3xX10dxXcaxXexX3xX8bxX8cxX2dxX1xX3xX7xe1adxX3xX16axX144xX171xX46xX302xX5bxX205xb5d9xX10axX27exa2a9xXc6xX3xX2dxX6fxX31xX10dxX3xX2xXb5xX46xX2xX46xX16axX144xX16axX2xX3xX4xX7cxX6xX3xX317xX10axX27exX31axX3xXexX80xX2dxX1xX3xX55xX31xX3xXcxX9cxX2dxX1xX3xX24xe772xX3xX24xXdxX35xX4xX3xXexX1xX31xX2dxX1xX3xX5x9f48xXbxX3xX5bxX30xX31xX2dxX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX5xXdxX6bxX2dxX3xX2dxX6fxX31xX2dxX1xX3xX74xXcxX76xX77xXcxX79xX3xXexX66xX30xX2dxX6fxX3xX58xX8cxXbxX3xXexXcaxXexX3xX27exX6fxXc3xX10dxX6bxX2dxX3xX8bxX88xX2dxX3xXcx10aa4xX2dxX3xX7xX14xXc3xX3xX2dxX2e6xX2axX3xX16axX144xX16axX2xXc6xX3xXexf03fxX3xX2dxX6fxX31xX10dxX3xX2xXb5xX46xX2xX3xX8bxXcaxX2dxX3xX2dxX6xX10dxXc6xX3xX8bxX30xX31xX2dxX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX5xXdxX6bxX2dxX3xX2dxX6fxX31xX2dxX1xX3xX74xXcxX76xX77xXcxX79xX3xX4xX88xX4xX3xX4xXc4xXbxX3xX8bxXa1xX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX1cxXb5xXb6xX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX7xXbfxX2dxX3xXc2xXc3xXc4xXexXc6xX3xX4xX1xXcaxX3xXccxXdxXcaxX2dxX3xX24xX31xX3xX60xXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axX3xXexX66xX6bxX2dxX3xX8bxX8cxX6xX3xXccxX31xX2dxX3xXexX80xX2dxX1xX3x117bfxXexX66xX30xX2dxX6fxX3xX8bxd514xXc6xX3xX8bxX30xX31xX2dxX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX5xXdxX6bxX2dxX3xX2dxX6fxX31xX2dxX1xX3xX4xXc4xXbxX3xX1xXc3xX10dxX35xX2dxXc6xX3xXc2xXa1xX3xX8bxXa1xX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX1cxX1cxX16axX3xX4xX1fxX3xX7xX22x11ceaxXfaxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX30xX58xX10dxXaxX12xX0xXdxX2axX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX11dxX10xX2dxXexX10xX66xX3xX58xXexX1xXc3xX2axXccxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX58xXexX1xX131xX3xX133xX2xXb5xXbxXc2xX138xX3xX1xX10xXdxX6fxX1xXexX131xX3xX1cxX2xX144xXbxXc2xX138xXaxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX46xX46xXdxXfaxXccxX6xX30xX1xX6xXexXdxX2dxX1xXfaxX24xX2dxX46xX2dxX10xX12cxX7xX46xX16axX2xX144xX1cxX46xX2xX144xX171xX58xX16axX2xXb5xX16axc6e9xX2xX2xXexX133xX16axee29xX133xX503xX5xX144xXfaxX183xXbxX6fxX186xX66xX9xXb5xXb5xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX2xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xX24xX35xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axXaxX3xX12cxXdxX58xXexX1xX9xXaxX133xX2xXb5xXaxX3xX1xX10xXdxX6fxX1xXexX9xXaxX1cxX2xX144xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX30xX2dxXaxX12xX5bxX30xX31xX2dxX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX60xXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axX3xXexX18xXdxX3xX4xX1x12edbxX3xX55xf7b2xXdxXc6xX3xX1xXc3xX10dxX35xX2dxX3xX11dxX43xX2axX3xX13xXc3xX10dxX6bxX2dxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX30xX58xX10dxXaxX12xX302xXc3xX6xX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xXc6xX3xX4xX88xX4xX3xX8bxX30xX31xX2dxX3xX8bxXa1xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX35xX2dxX3xX24xX31xX3xXc2xX14xX3xX5xb036xX3xX2xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX74xXcxX76xX77xXcxX79xXfaxX3xXcxX66xX30xX2dxX6fxX3xX8bxX438xXc6xX3xX8bxX30xX31xX2dxX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xX3xX5xXdxX6bxX2dxX3xX2dxX6fxX31xX2dxX1xX3xX74xXcxX76xX77xXcxX79xX3xXexX80xX2dxX1xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX35xX2dxX3xX24xX31xX3xXc2xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX16axX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX6fx12daaxX2dxX3xX171xX3xXexX66xXdxX35xXc3xX3xX8bxdcb3xX2dxX6fxX138xX3xX8bxX30xX31xX2dxX3xX4xXc4xXbxX3xX1xXc3xX10dxX35xX2dxXc6xX3xXc2xXa1xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX35xX2dxX3xX24xX31xX3xXc2xX14xX3xX5xX605xX3xX2xX16axX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX74xXcxX76xX77xXcxX79xX3xX24xa7e5xXdxX3xX7xX30exX3xXexXdxX343xX2dxX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xX1fxX2dxX3xX503xX2xX3xXexX66xXdxX35xXc3xX3xX8bxX679xX2dxX6fxXfaxX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX66xX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexX66xX30xX2dxX6fxX12xXcxXdxX2dxX3xX5xXdxX6bxX2dxX3xc90axXc3xX6xX2dxX131xX0xX46xX7xXexX66xX30xX2dxX6fxX12xX0xXc3xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX205xXexX1xXc3xX2axXccxX205xX6xX2dxX58xX205xX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27bxXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xX3xX1xX31xX2dxX6fxX3xe6cbxX1xXcaxXexX3xX8bxX88xXexe96cxXc6xX3xX2xXb6xX3xXexX66xX91x114cfxX2dxX6fxX3xX1xX5afxXbxX3xX22xX3xX55xX91xX1fxX2dxX6fxX3xX27bxX1xX6bxX3xXccxX8cxX3xXc2xX14xX3xXbxX1xX18xXexXaxX3xX1xX66xX10xX212xX9xXaxX46xX6xX2dxX205xX2dxXdxX2dxX1xX205xXexX66xX6xXexX205xXexXc3xX46xX60xXdxX2dxX1xX205xX58xX30xX6xX2dxX1xX205xX1xX6xX2dxX6fxX205xX1xX10xXexX205xX58xX6xXexX205xX2xXb6xX205xXexX66xXc3xX30xX2dxX6fxX205xX1xX30xXbxX205xX30xX205xX1xXc3xX30xX2dxX6fxX205xX60xX1xX10xX205xXccxXdxX205xXc2xXc3xX205xXbxX1xX6xXexX46xX16axX144xXb5xX133xX1cxXb6xXfaxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX6fxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX46xX2axX10xX58xXdxX6xX46xX2xX16axX144xX46xX2dxX10xX12cxX7xX46xX16axX2xX144xX503xX46xX2xX16axX16axX58xXb5xX16axX144xX503xX144xX2xX4fdxXexX4fdxX16axX2xXb6xX2xX5xX144xXfaxX183xXbxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX2xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xX24xX35xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX24xX12xX0xX7xXexX66xX30xX2dxX6fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27bxXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xX3xX1xX31xX2dxX6fxX3xX757xX1xXcaxXexX3xX8bxX88xXexX75fxXc6xX3xX2xXb6xX3xXexX66xX91xX768xX2dxX6fxX3xX1xX5afxXbxX3xX22xX3xX55xX91xX1fxX2dxX6fxX3xX27bxX1xX6bxX3xXccxX8cxX3xXc2xX14xX3xXbxX1xX18xXexXaxX3xX1xX66xX10xX212xX9xXaxX46xX6xX2dxX205xX2dxXdxX2dxX1xX205xXexX66xX6xXexX205xXexXc3xX46xX60xXdxX2dxX1xX205xX58xX30xX6xX2dxX1xX205xX1xX6xX2dxX6fxX205xX1xX10xXexX205xX58xX6xXexX205xX2xXb6xX205xXexX66xXc3xX30xX2dxX6fxX205xX1xX30xXbxX205xX30xX205xX1xXc3xX30xX2dxX6fxX205xX60xX1xX10xX205xXccxXdxX205xXc2xXc3xX205xXbxX1xX6xXexX46xX16axX144xXb5xX133xX1cxXb6xXfaxX1xXexX2axXaxX12xX27bxXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xX3xX1xX31xX2dxX6fxX3xX757xX1xXcaxXexX3xX8bxX88xXexX75fxXc6xX3xX2xXb6xX3xXexX66xX91xX768xX2dxX6fxX3xX1xX5afxXbxX3xX22xX3xX55xX91xX1fxX2dxX6fxX3xX27bxX1xX6bxX3xXccxX8cxX3xXc2xX14xX3xXbxX1xX18xXexX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX66xX30xX2dxX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX27exX6fxX31xX2dxX1xX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX2dxX2e6xX2dxX6fxX3xX1xXc3xX10dxX35xX2dxX3xX55xX91xX1fxX2dxX6fxX3xX27bxX1xX6bxX3xX430xX55xX31xX3xXcxX9cxX2dxX1xX477xX3xX24xX3a0xX6xX3xXc2xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xX31xX2dxX1xX3xX4xX1xa14bxX2dxX1xX3xX2xXb6xX3xXexX66xX91xX768xX2dxX6fxX3xX1xX5afxXbxXc6xX3xX7xX30exX3xXexXdxX343xX2dxX3xX16axX503xXc6xXb5xX3xXexX66xXdxX35xXc3xX3xX8bxX679xX2dxX6fxX3xX24xX6bdxXdxX3xX4xX88xX4xX3xX5xefb1xXdxX3xX60xXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xX3xX1xX31xX2dxX6fxX3xX70axXc3xX88xX3xX1xX18xX2dxX3xX7xX14xX3xX58xX2acxX2dxX6fxXc6xX3xX1xX31xX2dxX6fxX3xX60xX1x9c55xX2dxX6fxX3xX8bxXbfxX2axX3xXccxXbfxX30xX3xX24xX35xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axXfaxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX24xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27exX6fxX1xXdxX3xX13xXc3xX38exX2dxX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX35xX2dxX3xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xXbxX1xX88xXbxX3xX5xXc3xX351xXexX3xXexX66xX30xX2dxX6fxX3xX60xXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xXaxX3xX1xX66xX10xX212xX9xXaxX46xXbxX1xX6xXbxX205xX5xXc3xX6xXexX205xX58xX30xXdxX205xX7xX30xX2dxX6fxX46xX2dxX6fxX1xXdxX205xXc2xXc3xX6xX2dxX205xXbxX1xX6xXexX205xX1xXdxX10xX2dxX205xX1cxX205xX4xX30xX205xX7xX30xX205xX24xXdxX205xXbxX1xX6xX2axX205xXbxX1xX6xXbxX205xX5xXc3xX6xXexX205xXexX66xX30xX2dxX6fxX205xX60xXdxX2dxX1xX205xX58xX30xX6xX2dxX1xX46xX16axX144xXb5xXb5xXb5xXb5xXfaxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX6fxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX46xX2axX10xX58xXdxX6xX46xX2xX16axX144xX46xX2dxX10xX12cxX7xX46xX16axX2xX144xX503xX46xX2xX503xXb5xX58xX1cxX2xX1cxX2xXb6xXb5xXb6xXexX1cxX133xX2xX133xX5xXb6xX205xX171xX16axX58xX1cxX2xX16axX2xX1cxX16axX144xXexXb5xX4fdxX503xX1cxX4fdxX5xX144xXfaxX183xXbxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX2xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xX24xX35xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX24xX12xX0xX7xXexX66xX30xX2dxX6fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27exX6fxX1xXdxX3xX13xXc3xX38exX2dxX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX35xX2dxX3xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xXbxX1xX88xXbxX3xX5xXc3xX351xXexX3xXexX66xX30xX2dxX6fxX3xX60xXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xXaxX3xX1xX66xX10xX212xX9xXaxX46xXbxX1xX6xXbxX205xX5xXc3xX6xXexX205xX58xX30xXdxX205xX7xX30xX2dxX6fxX46xX2dxX6fxX1xXdxX205xXc2xXc3xX6xX2dxX205xXbxX1xX6xXexX205xX1xXdxX10xX2dxX205xX1cxX205xX4xX30xX205xX7xX30xX205xX24xXdxX205xXbxX1xX6xX2axX205xXbxX1xX6xXbxX205xX5xXc3xX6xXexX205xXexX66xX30xX2dxX6fxX205xX60xXdxX2dxX1xX205xX58xX30xX6xX2dxX1xX46xX16axX144xXb5xXb5xXb5xXb5xXfaxX1xXexX2axXaxX12xX27exX6fxX1xXdxX3xX13xXc3xX38exX2dxX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX35xX2dxX3xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xXbxX1xX88xXbxX3xX5xXc3xX351xXexX3xXexX66xX30xX2dxX6fxX3xX60xXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX66xX30xX2dxX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX77xX6xXc3xX3xXb5xX3xX2dxX6fxX31xX10dxX3xX66xX6xX3xX70axXc3xX38exX2dxX3xX60xXdxX62xX2axX3xXexX66xX6xXc6xX3xX4xX88xX4xX3xX5xX3exX4xX3xX5xX91xX5afxX2dxX6fxX3xX4xX1xXa8xX4xX3xX2dxX2e6xX2dxX6fxX3xX22xX3xX1xXc3xX10dxX35xX2dxX3xX27exX6fxX1xXdxX3xX13xXc3xX38exX2dxX3xX430xX55xX31xX3xXcxX9cxX2dxX1xX477xX3xX8bxXa1xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX35xX2dxX3xX1cxX3xXexX66xX91xX768xX2dxX6fxX3xX1xX5afxXbxX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xXbxX1xX88xXbxX3xX5xXc3xX351xXexX3xXexX66xX30xX2dxX6fxX3xX60xXdxX2dxX1xX3xX58xX30xX6xX2dxX1xXc6xX3xXbxX1xX18xXexX3xXexXdxX343xX2dxX3xX2xX16axXc6xXb5xX3xXexX66xXdxX35xXc3xX3xX8bxX679xX2dxX6fxXfaxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX24xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xX31xX2dxX1xX3xX4xX1xX9b0xX2dxX1xX3xXb6xX2xXb5xX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axX3xX22xX3xX55xX31xX3xXcxX9cxX2dxX1xXaxX3xX1xX66xX10xX212xX9xXaxX46xX10dxX205xXexX10xX46xXc2xXc3xX205xXbxX1xX6xXexX205xX1xX6xX2dxX1xX205xX4xX1xXdxX2dxX1xX205xXb6xX2xXb5xX205xX4xX30xX205xX7xX30xX205xX24xXdxX205xXbxX1xX6xX2axX205xX6xX2dxX205xXexX30xX6xX2dxX205xXexX1xXc3xX4xX205xXbxX1xX6xX2axX205xX30xX205xX1xX6xX205xXexXdxX2dxX1xX46xX16axX144xX2xXb5xX4fdxX503xXfaxX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX6fxX3xX7xX66xX4xX9xXaxX46xX2axX10xX58xXdxX6xX46xX2xX16axX144xX46xX2dxX10xX12cxX7xX46xX16axX144xX1cxX1cxX46xX2xX503xX503xX58xXb5xX16axX144xX1cxX133xX2xX133xXexX4fdxX2xX144xX4fdxX5xX144xX205xX171xX1cxX58xX16axX144xX133xX503xX4fdxX2xX144xXexXb5xX133xX503xX16axX1cxX5xX144xXfaxX183xXbxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX2xX1cxX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xX24xX35xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxX24xX12xX0xX7xXexX66xX30xX2dxX6fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xX31xX2dxX1xX3xX4xX1xX9b0xX2dxX1xX3xXb6xX2xXb5xX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axX3xX22xX3xX55xX31xX3xXcxX9cxX2dxX1xXaxX3xX1xX66xX10xX212xX9xXaxX46xX10dxX205xXexX10xX46xXc2xXc3xX205xXbxX1xX6xXexX205xX1xX6xX2dxX1xX205xX4xX1xXdxX2dxX1xX205xXb6xX2xXb5xX205xX4xX30xX205xX7xX30xX205xX24xXdxX205xXbxX1xX6xX2axX205xX6xX2dxX205xXexX30xX6xX2dxX205xXexX1xXc3xX4xX205xXbxX1xX6xX2axX205xX30xX205xX1xX6xX205xXexXdxX2dxX1xX46xX16axX144xX2xXb5xX4fdxX503xXfaxX1xXexX2axXaxX12xX13xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xX31xX2dxX1xX3xX4xX1xX9b0xX2dxX1xX3xXb6xX2xXb5xX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axX3xX22xX3xX55xX31xX3xXcxX9cxX2dxX1xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX66xX30xX2dxX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXcxX3a0xX3xX8bxX66dxXc3xX3xX2dxX2e6xX2axX3xX8bxXcaxX2dxX3xX2dxX6xX10dxXc6xX3xX10axX6xX2dxX3xX11dxX1xX80xX3xX8bxX18xX30xX3xX5xXdxX6bxX2dxX3xX2dxX6fxX31xX2dxX1xX3xX24xX343xX3xX24xX35xX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axX3xX55xX31xX3xXcxX9cxX2dxX1xX3xX8bxXa1xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX35xX2dxX3xX2xXfaxX144xXb5xX16axX3xX4xX1fxX3xX7xX22xX3xX24xXdxX3xXbxX1xX18xX2axX3xX4xX88xX4xX3xX70axXc3xX10dxX3xX8bxX8cxX2dxX1xX3xX24xX343xX3xX6xX2dxX3xXexX30xX31xX2dxX3xXexX1xX3exX4xX3xXbxX1xX43xX2axXc6xX3xXexX66xX30xX2dxX6fxX3xX8bxX438xX3xXc2xX14xX3xXbxX1xX18xXexX3xX1xX31xX2dxX1xX3xX4xX1xX9b0xX2dxX1xX3xXb6xX2xXb5xX3xX4xX1fxX3xX7xX22xXfaxX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxX24xX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xXc3xX5xX12xX0xX58xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX66xXaxX12xX0xX46xX58xXdxX24xX12xX0xX46xX58xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xXc3xXexX1xX30xX66xXaxX12xX27exX6xX2axX3x1325bxXdxX6xX2dxX6fxX0xX46xXbxX12
Nam Giang