Cách ly 2 xe khách đi từ Bình Dương về Hà Tĩnh chở hành khách có yếu tố dịch tễ
(Baohatinh.vn) - 2 chuyến xe chở hành khách từ Bình Dương về Hà Tĩnh có yếu tố dịch tễ đã được cách ly phòng riêng tại khu cách ly tập trung Mitraco (TX Kỳ Anh) để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.
f48cx1215dx169d1x101f3x14776x173b5x117aex15567x160c3xX7x17b07x16218x14684x10f8dx1820ax10492xX5x11f5cxXax158dex16145xf5e9xX4xX1xX3xX5x123d2xX3x18ad2xX3x14b22xX10xX3x14af3xX1xX14xX4xX1xX3x17aa7xXdxX3xXex192ddxX3x15657x15e0cx16d14xX1xX3x1617ex12d8fx11dc1xX2ex17a28xX3x1024bx11103xX3x1307dx14e00xX3xXcx148f7xX2exX1xX3xX4xX1x18111xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4x11566xX3xX19xf798xf4e8xX3xXex106b1xX3x11562x13fedxX4xX1xX3xXex18dbfxX0x133c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xX5bxXaxX12xX1bxX3xX4xX1xX56xX19xX55xX2exX3xX1dxX10xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX4xX52xX3xX19xX55xX56xX3xXexX59xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexX61xX3xX26x1883bxX3xX26xX32x18a7bxX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXbxX1x13400xX2exX35xX3x19cc4xXdx1097cxX2exX35xX3xXex14d1cxXdxX3xX20xX1xX56xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXex13184xXbxX3xXexXd4xX56xX2exX35xX3x14abfxXdxXexXd4xX6xX4x10b92xX3x177ecxXcx16ed9xX3x1919ex1a092xX3xf99bxX2exX1x19fadxX3xX26x184d7xX3xXexXdxX55xX2exX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX5x16695xX19xX3x18877x11956xX56xX3xX1dx13b8axXexX3xX2exX35xX1xXdx19604xX119x16634xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12xX0xXdxX119xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2exXexX10xXd4xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax176dcxXdxX5bxXexX1x10beaxX3x11cd9xX2x16c83xXbxX1dx14a89xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX15exX3x12f83xX2x15817xXbxX1dxX165xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15exX63xX63xXdxX127xf6e1xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2exX1xX127xX37xX2exX63xX2exX10xX159xX7xX63xX1bxX2xX171xX162xX63xX2xX16fxX160xX5bxX1bxX171x1886fxX16fxX1a2xX1bxX1a2xXexfd38xX1bxX162xX1a8xX5xX2xX171x118a9xX2x140afxX1b1xX5bxX1bxX1bxX1bxX171xX1a2xX16fxX16fxXexX162xX1b1xX16fxX16fx1160dxX5xX171xX127x1a042xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX26xXdxX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4xX52xX3xX19xX55xX56xX3xXexX59xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexX61xXaxX3xX159xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX160xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX16fxX2xX171xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfaxX2exXaxX12xX100xX1xX56xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXexXebxXbxX3xXexXd4xX56xX2exX35xX3xXf4xXdxXexXd4xX6xX4xXfaxX3xX44xX3xXcxXfexX3xX100xX101xX3xX103xX2exX1xX3xXfcxX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX106xX127xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12xXcxX1xX10xXfaxX3xX26xX52x15813xX3xXexX59xXdxX3xX2exX35xX3bxX19xX3xX2xX63xX1bxX2a2xX3xX5x187fdxX4xX3xX5xX32xXc3xX2exX35xX3xX13xf8dexX2exX35xX3xX6xX2exX3xXexX1xX5cxX3xX1dxXbfxX3xX100xX101xX3xX103xX2exX1xX3xX185xX3bxX2exX3xX35xXdxX6xXfaxX3xX4xX1xXfaxX3xX20xX1xX56xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXexXebxXbxX3xXexXd4xX56xX2exX35xX3xXf4xXdxXexXd4xX6xX4xXfaxX3xX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4x1364fxX6xX3x1817cxX1xX3bxX3xX1dxX10xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3x131a9xX33xX2exX3xX4xX1xXdbxX19xX3xXexX56xX19xX55xX2exX3xX318xX3bxXdxX3x19ba2xXd0xX2exX3xX1afxX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX127xX0xX63xXbxX12xX0xX5bxXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXd4xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xXcxXdxX2exX3xX5xXdxXd6xX2exX3x192cbxX56xX6xX2exX15exX0xX63xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xX56xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1afxXexX1xX56xX119xX185xX1afxX6xX2exX5bxX1afxX7xX6xXbxXfaxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX318xX44xX3x165c1xX3xXexX55xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX1xX32x14169xX2exX35xX3xX5bxX11axX2exX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX2a2xX3xX1dxX11exXexX3xX2exX35xX1xXdxX125xX119xX2a2xX3xXexXd4xX56xX19xX3xX37xX55xXexX3xX2exX35xX32x10b68xXdxX3xX26xX55xX2exX63xX37xX38xX3xXexX2axX3xX26xX5cxX6xX3xX127xX127xX127xXaxX3xX1xXd4xX10x18340xX9xXaxX63xX19xX1afxXexX10xX63xX7xXfaxX1afxX19xX1afxXexX10xX1afxX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxX1xX56xXfaxX2exX35xX1afxX5bxX6xX2exX1afxX4xX6xX4xX1xX1afxX5xX19xX1afxX1dxX10xXexX1afxX2exX35xX1xXdxX10xX119xX1afxXexXd4xX56xX19xX1afxX37xX10xXexX1afxX2exX35xX56xXfaxXdxX1afxX5bxX10xX2exX1afxX37xX10xX1afxXexX56xX1afxX5bxXdxX6xX1afxX5bxXdxX10xX119xX1afxX4xXfaxX1afxX5bxXdxX4xX1xX63xX1bxX171xX160xX1bxX1a8xX1c0xX127xX1xXexX119xXaxX12xX0xXdxX119xX35xX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX63xX119xX10xX5bxXdxX6xX63xX2xX1bxX171xX63xX2exX10xX159xX7xX63xX1bxX2xX171xX162xX63xX2xX171xX160xX5bxX1bxX2xX2xX2xX16fxX16fxX2xXexX1a8xX1b1xX171xX1c0xX5xX160xX1afxX160xX1c0xX5bxX171xX2xX160xX162xX1a8xX16fxX2xXexX1b1xX160xX2xX1b1xX171xX5xX171xX127xX1c4xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX26xXdxX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4xX52xX3xX19xX55xX56xX3xXexX59xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX5bxXdxX37xX12xX0xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX318xX44xX3xX3a4xX3xXexX55xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX1xX32xX3b3xX2exX35xX3xX5bxX11axX2exX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX2a2xX3xX1dxX11exXexX3xX2exX35xX1xXdxX125xX119xX2a2xX3xXexXd4xX56xX19xX3xX37xX55xXexX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX26xX55xX2exX63xX37xX38xX3xXexX2axX3xX26xX5cxX6xX3xX127xX127xX127xXaxX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX63xX19xX1afxXexX10xX63xX7xXfaxX1afxX19xX1afxXexX10xX1afxX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxX1xX56xXfaxX2exX35xX1afxX5bxX6xX2exX1afxX4xX6xX4xX1xX1afxX5xX19xX1afxX1dxX10xXexX1afxX2exX35xX1xXdxX10xX119xX1afxXexXd4xX56xX19xX1afxX37xX10xXexX1afxX2exX35xX56xXfaxXdxX1afxX5bxX10xX2exX1afxX37xX10xX1afxXexX56xX1afxX5bxXdxX6xX1afxX5bxXdxX10xX119xX1afxX4xXfaxX1afxX5bxXdxX4xX1xX63xX1bxX171xX160xX1bxX1a8xX1c0xX127xX1xXexX119xXaxX12xX3ax1287exX6xX3xXexX59xX4xX15exX3xX31xX6xX2exX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4xX14xX4xX3xX26xXdxX109xX119xX3xX26xX55xX2exX63xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xXbxX1x10794xXdxX3xXexX1xX2b3xX4xX3xX1xXdxX125xX2exX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX19xX3xXexX55xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX318xX44xX3xX3a4xX3xXexX55xX3xX1afxX3xX13xX33xX3xX364xX56xX6xX2exX3xXexX1xX32xX3dcxX2exX35xX3xXexXd4xX2b3xX4xX3xX2cxX13x14872xX3x181aaxX1xXd0xX2exX35xX3xX4xX1xX59xX2exX35xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexf659xX2exX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX26xX38xX3xX2exX35xX1xX5cxX3x19e8cxX2cxX30cxX31xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX56xX19xX125xX2exX2a2xX3xXexX1xX3bxX2exX1xX3xXbxX1xX59xX2a2xX3xXexX1xX5cxX3xX1dxXbfxX3xX37xX3bxX3xX4xX14xX4xX3xX26xX33xX2exX3xX37xX5cxX3xXexXd4xXfaxX2exX35xX3xX2exX35xX3bxX2exX1xX3xXexXebxXbxX3xXexXd4xX56xX2exX35xX3xX4xX1xX675xX3xX26xXdbxXfaxX3xXexX1xX2b3xX4xX3xX1xXdxX125xX2exX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX26xX59xXdxX3xX37xX3b3xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexXd4xX32xX3dcxX2exX35xX3xX1xXc3xXbxX3xX26xX55xX2exX63xXexXd4xX44xX3xX37xX38xX3xXexX2axX3xX37xf588xX2exX35xX3xX4xX52xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexXd4xXfaxX2exX35xX3xX37xXd0xX2exX35xX3xX2xX16fxX3xX2exX35xX3bxX19xX127xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX5bxXdxX37xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX56xX5xX12xX0xX5bxXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd4xXaxX12xX0xX63xX5bxXdxX37xX12xX0xX63xX5bxXdxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12xXcxXd4xXfaxX2exX35xX3xX26xX52xX2a2xX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX318xX33xX2exX3xX119xX6xX2exX35xX3xX185xXdxX109xX2exX3xX20xXdxX109xX119xX3xX7xXfaxX14xXexX3xX162xX2xX2cxX1afxX1bxX1a2xX1a2xX1c0xX1c0xX3xX4xX1xX44xX3xX1a2xX2xX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xXfcxX160xX160xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX2a2xX3xX162xX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX2exX1xX3bxX3xX1dxX10xX106xX2a2xX3xXexXd4xXfaxX2exX35xX3xX26xX52xX3xX1a2xX171xX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX364xX56xXd6xX3xX44xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX2a2xX3xX2xX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX364xX56xXd6xX3xX44xX3xX663xX1x164a6xX3xXcxX1x145e2xX2a2xX3xX4xX60bxX3xX1a2xX2xX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX26xX38xX56xX3xX5xX3bxX119xX3x16776xX2exX3xX44xX3xXcxX663xX3xX3ax10bbaxX3xX13xX1x126c9xX3xXf4xXdxX2exX1xX2a2xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX2a2xX3xX661xX82dxX2exX35xX3xX30cxX6xXdxX127xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12xX0xXdxX119xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX2exXexX10xXd4xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX159xXdxX5bxXexX1xX15exX3xX160xX2xX162xXbxX1dxX165xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX15exX3xX16fxX2xX171xXbxX1dxX165xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15exX63xX63xXdxX127xX185xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2exX1xX127xX37xX2exX63xX2exX10xX159xX7xX63xX1bxX2xX171xX162xX63xX2xX171xX1a8xX5bxX1bxX171xX1c0xX1b1xX1b1xX171xX1c0xXexX1bxX1bxX1b1xX1b1xX16fxX5xX171xX127xX1c4xXbxX35x1027dxXd4xX9xX162xX171xX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX26xXdxX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4xX52xX3xX19xX55xX56xX3xXexX59xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexX61xXaxX3xX159xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX160xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX16fxX2xX171xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12xX0xXdxX119xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXexX1xX56xX119xX185xX3xXdxX13xX10xX2exXexX10xXd4xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX159xXdxX5bxXexX1xX15exX3xX160xX2xX162xXbxX1dxX165xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX15exX3xX16fxX2xX171xXbxX1dxX165xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15exX63xX63xXdxX127xX185xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2exX1xX127xX37xX2exX63xX2exX10xX159xX7xX63xX1bxX2xX171xX162xX63xX2xX171xX1a8xX5bxX1bxX171xX1c0xX1b1xX1b1xX1bxX1b1xXexX160xX1b1xX171xX1bxX1b1xX5xX171xX127xX1c4xXbxX35xX8d9xXd4xX9xX1a2xX1bxX160xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX26xXdxX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4xX52xX3xX19xX55xX56xX3xXexX59xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexX61xXaxX3xX159xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX160xX2xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX16fxX2xX171xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXfaxX2exXaxX12xX30cxX1x10226xX2exX3xX37xXdxXd6xX2exX3xX19xX3xXexX55xX3xX5xX116xX19xX3xX119xX11axX56xX3xX1dxX11exXexX3xX2exX35xX1xXdxX125xX119xX3xX26xX59xXdxX3xX37xX3b3xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX2bdxX2exX35xX3xX5bxXa77xX2exX3xXexXd4xXd6xX2exX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX127xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12xXcxXd4xXd6xX2exX3xX1dxX10xX3xX2exX3bxX19xX3xX4xX52xX3xX2xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX661x13949xX2exX35xX3xX3axXdxX38xX2exX3x11558xX127xX3xX26xXbfxX3xXexXdxX55xXbxX3xX1dxX809xX4xX3xX37xX3b3xXdxX3xX37xXc3xX3xXexX2axX2exX35xX3xX26xX55xX2exX3xX5xX3bxX119xX3xXexX52xX4xX3xXexXdbxXdxX3xXexXdxX125xX119xX3xX3axX70fxX2exX35xX3xXcxXfaxX20xX19xXfaxX3xX44xX3xXexX675xX2exX1xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xXfcxXexXdxX125xX119xX3xX5xX3bxX119xX3xXexX52xX4xX3xX3axX70fxX2exX35xX3xXcxXfaxX20xX19xXfaxX3xX5xX3bxX3xX2exX33xXdxX3xX7xXdxX2exX1xX3xX37xXdxXd6xX2exX3x197acxX171xX3xXexX2axX2exX35xX3xX26xX55xX2exX3xX5xX3bxX119xX3xXexX52xX4xX106xX127xX3xX3axXdxX125xX2exX3xX2exX6xX19xX3xX4xX2bdxX2exX35xX3xX5bxXa77xX2exX3xX661xXaecxX2exX35xX3xX3axXdxX38xX2exX3xXaf5xX127xX3xX26xX32xXc3xX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXbxX1xXd0xX2exX35xX3xXd4xXdxXd6xX2exX35xX3xXexXdbxXdxX3xX20xX1xX56xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXexXebxXbxX3xXexXd4xX56xX2exX35xX3xXf4xXdxXexXd4xX6xX4xXfaxX127xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12xXf4x1156exXexX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX20xX1xX14xX4xX3xX4xX309xX6xX3xX2exX1xX3bxX3xX1dxX10xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX318xX33xX2exX3xX119xX6xX2exX35xX3xX185xXdxX109xX2exX3xX20xXdxX109xX119xX3xX7xXfaxX14xXexX3xX162xX2xX2cxX1afxX2xX1c0xX162xX16fxX1a2xX3xX4xX1xX44xX3xX160xX1b1xX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xXfcxX162xX1c0xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX2a2xX3xX16fxX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX2exX1xX3bxX3xX1dxX10xX106xX2a2xX3xX26xX38xX56xX3xX364xX56xXd6xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX2a2xX3xX5xX3bxX119xX3xX824xX2exX3xX44xX3xXcxX663xX3xX3axX82dxX3xX13xX1xX831xX3xXf4xXdxX2exX1xX2a2xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX2a2xX3xX661xX82dxX2exX35xX3xX30cxX6xXdxX127xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12xXcxXd4xXd6xX2exX3xX1dxX10xX3xX2exX3bxX19xX3xX4xX52xX3xX1bxX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX5xX3bxX3xX4xX1xX5cxX3xX30cxX35xX56xX19xX61xX2exX3xXcxX1xX5cxX3xXcxX127xX3xX37xX3bxX3xX30cxX35xX56xX19xX61xX2exX3xXcxX1xX5cxX3xX103xX3xX26xXbfxX3xX26xX55xX2exX3xXexXdxX125xX119xX3xX5xX3bxX119xX3xXexX52xX4xX3xX3axX70fxX2exX35xX3xXcxXfaxX20xX19xXfaxX3xXexXdbxXdxX3xXexX675xX2exX1xX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xXfcxX2exX33xXdxX3xX7xXdxX2exX1xX3xX37xXdxXd6xX2exX3xXb6cxX171xX3xXexX2axX2exX35xX3xX26xX55xX2exX3xX5xX3bxX119xX3xXexX52xX4xX106xX127xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12xX3axXdxX125xX2exX3xX30cxX35xX56xX19xX61xX2exX3xXcxX1xX5cxX3xXcxX127xX3xX4xX70fxX2exX35xX3xX37xX3b3xXdxX3xX4xX1xX82dxX2exX35xX3xX37xX3bxX3xX119xXbf2xXexX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX4xXfaxX2exX165xX3xX4xX1xX5cxX3xX30cxX35xX56xX19xX61xX2exX3xXcxX1xX5cxX3xX103xX127xX3xX4xX70fxX2exX35xX3xX37xX3b3xXdxX3xX2xX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX4xXfaxX2exX3xX26xX6xX2exX35xX3xX26xX32xXc3xX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXbxX1xXd0xX2exX35xX3xXd4xXdxXd6xX2exX35xX3xX20xX1xX56xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXexXebxXbxX3xXexXd4xX56xX2exX35xX3xXf4xXdxXexXd4xX6xX4xXfaxX3xXcxXfexX3xX100xX101xX3xX103xX2exX1xX127xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxXfaxX5bxX19xXaxX12x1173dxX2exX35xX3xX30cxX35xX56xX19xX61xX2exX3xX13xX1xX831xX3xXcxX1xX6xX2exX1xX3xX1afxX3xX663xX1xX52xX3xX32bxXdxX14xX119xX3xX26xX59xX4xX3xXcxXd4xX56xX2exX35xX3xXexXa77xX119xX3xX20xXdxX109xX119xX3xX7xXfaxX14xXexX3xX185xX125xX2exX1xX3xXexXebxXexX3xXexX675xX2exX1xX3xX4xX1xXfaxX3xX185xXdxX55xXexX15exX3x11eecxX13xX60bxX3xX160xX3xXexXd4xX32xX3dcxX2exX35xX3xX1xXc3xXbxX3xX26xX6xX2exX35xX3xX26xX32xXc3xX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXexX1xX10xXfaxX3xXbxX1xXd0xX2exX35xX3xXd4xXdxXd6xX2exX35xX3xXexXdbxXdxX3xX20xX1xX56xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xXexXebxXbxX3xXexXd4xX56xX2exX35xX3xXf4xXdxXexXd4xX6xX4xXfaxX3xX37xX3bxX3xXexXdxX55xX2exX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX5xX116xX19xX3xX119xX11axX56xX3xX1dxX11exXexX3xX2exX35xX1xXdxX125xX119xX127xX3xX3axXdxX125xX2exX2a2xX3xXexXd4xX56xX2exX35xX3xXexXa77xX119xX3xX26xX6xX2exX35xX3xXexXdxX55xX2exX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX26xXdxX38xX56xX3xXexXd4xX6xX2a2xX3xX1dxX14xX4xX3xX119xXdxX2exX1xX3xX5xXdbxXdxX3xXexX1xX2bdxX2exX35xX3xXexXdxX2exX3xX5bxXdxX3xX4xX1xX56xX19xX109xX2exX3xX4xX309xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexXd4xX32xX3dcxX2exX35xX3xX1xXc3xXbxX3xX2exXd6xX56xX3xXexXd4xXd6xX2exX3xX26xX109xX3xX1dxX14xX4xX3xX26xX5cxX2exX1xX3xX4xX1xX831xX2exX1xX3xX1dxX14xX4xX3xXb6cxX2xX2a2xX3xXb6cxX1bxX3xX37xX3b3xXdxX3xXexXd4xX32xX3dcxX2exX35xX3xX1xXc3xXbxX3xXb6cxX171xX3xXexXdbxXdxX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX1xX6xX19xX3xX20xX1xX2bdxX2exX35xX3xX26xX109xX3xX4xX52xX3xXbxX1xX32xX33xX2exX35xX3xX14xX2exX3xX1dx12a88xX3xX5x184e3xX3xXbxX1xX70fxX3xX1xXc3xXbxXaxX127xX0xX63xXbxX12xX0xX5bxXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxXd4xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xX6xX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15exX63xX63xX185xX6xXfaxX1xX6xXexXdxX2exX1xX127xX37xX2exX63xXexXfaxXbxXdxX4xX63xX1a2xX1b1xX2xX63xXbxX1xXfaxX2exX35xX1afxX4xX1xXfaxX2exX35xX1afxX5bxXdxX4xX1xX1afxX4xXfaxX37xXdxX5bxX1afxX2xX1c0xX63xXaxX3xXexX6xXd4xX35xX10xXexX9xXax14a91xX185xX5xX6xX2exX20xXaxX3xXd4xX10xX5xX9xXaxX2exXfaxXfaxXbxX10xX2exX10xXd4xXaxX12xX663xX1xXd0xX2exX35xX3xX4xX1xX59xX2exX35xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX13xXfaxX37xXdxX5bxX1afxX2xX1c0xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xX56xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1afxXexX1xX56xX119xX185xX1afxX6xX2exX5bxX1afxX7xX6xXbxXfaxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100xX1xX6xXdxX3xX185xX14xXfaxX3xX19xX3xXexX55xX3xX20xX1xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xXexX2axX3xX4xX14xX4xX3xX37xX70fxX2exX35xX3xX4xX52xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX1afxX3xX2exX1xXdxX125xX119xX3xX37x183b9xX3xX4xX116xXbxX3xX185xX14xX4xX1xX3xX2exX35xX824xX2exX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX127xX127xX127xXaxX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX63xX19xX1afxXexX10xX63xX20xX1xX6xXdxX1afxX185xX6xXfaxX1afxX19xX1afxXexX10xX1afxX20xX1xXdxX1afxX37xX10xX1afxX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxXexX56xX1afxX4xX6xX4xX1afxX37xX56xX2exX35xX1afxX4xXfaxX1afxX5bxXdxX4xX1xX1afxX2exX1xXdxX10xX119xX1afxX37xX56xX1afxX4xX6xXbxX1afxX185xX6xX4xX1xX1afxX2exX35xX6xX2exX1afxX5bxXdxX4xX1xX1afxX1dxX6xX119xX1afxX2exX1xX6xXbxX63xX1bxX171xX160xX2xX1c0xX1a8xX127xX1xXexX119xXaxX12xX0xXdxX119xX35xX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX63xX119xX10xX5bxXdxX6xX63xX2xX1bxX171xX63xX2exX10xX159xX7xX63xX1bxX2xX171xX162xX63xX2xX1b1xX1b1xX5bxX2xX171xX1a8xX1bxX16fxX1bxX1a8xXexX1c0xX2xX1c0xX1a2xX162xX5xX171xX127xX1c4xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX26xXdxX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4xX52xX3xX19xX55xX56xX3xXexX59xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX5bxXdxX37xX12xX0xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX100xX1xX6xXdxX3xX185xX14xXfaxX3xX19xX3xXexX55xX3xX20xX1xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xXexX2axX3xX4xX14xX4xX3xX37xX70fxX2exX35xX3xX4xX52xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX1afxX3xX2exX1xXdxX125xX119xX3xX37xX10c2xX3xX4xX116xXbxX3xX185xX14xX4xX1xX3xX2exX35xX824xX2exX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX127xX127xX127xXaxX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX63xX19xX1afxXexX10xX63xX20xX1xX6xXdxX1afxX185xX6xXfaxX1afxX19xX1afxXexX10xX1afxX20xX1xXdxX1afxX37xX10xX1afxX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxXexX56xX1afxX4xX6xX4xX1afxX37xX56xX2exX35xX1afxX4xXfaxX1afxX5bxXdxX4xX1xX1afxX2exX1xXdxX10xX119xX1afxX37xX56xX1afxX4xX6xXbxX1afxX185xX6xX4xX1xX1afxX2exX35xX6xX2exX1afxX5bxXdxX4xX1xX1afxX1dxX6xX119xX1afxX2exX1xX6xXbxX63xX1bxX171xX160xX2xX1c0xX1a8xX127xX1xXexX119xXaxX12xX100xX1xX6xXdxX3xX185xX14xXfaxX3xX19xX3xXexX55xX3xX20xX1xXdxX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xXexX2axX3xX4xX14xX4xX3xX37xX70fxX2exX35xX3xX4xX52xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX1afxX3xX2exX1xXdxX125xX119xX3xX37xX10c2xX3xX4xX116xXbxX3xX185xX14xX4xX1xX3xX2exX35xX824xX2exX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX127xX127xX127xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX30cxX35xX32xX3dcxXdxX3xX5xX6xXfaxX3xX26xXbf2xX2exX35xX2a2xX3xX7xXdxX2exX1xX3xX37xXdxXd6xX2exX3xX44xX3xX4xX14xX4xX3xXexX675xX2exX1xX2a2xX3xXexX1xX3bxX2exX1xX3xX4xX52xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX26xX6xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX824xX2exX3xXexX55xXexX3xX2exX35xX3bxX19xX3xX4xX3bxX2exX35xX3xX26xX2bdxX2exX35xX127xX3xX30cxX55xX56xX3xX1xX80dxX3xX20xX1xX2bdxX2exX35xX3xXexX2b3xX3xX35xXdxX14xX4xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX185xX14xXfaxX3xX19xX3xXexX55xX2a2xX3xX26xX5cxX6xX3xXbxX1xX32xX33xX2exX35xX3xX20xX1xX2bdxX2exX35xX3xX2exf8afxX119xX3xX26xX32xXc3xX4xX3xX7xX59xX3xX5xX32xXc3xX2exX35xX3xX2exX3bxX19xX3xX26xX109xX3xX4xX52xX3xX35xXdxX60bxXdxX3xXbxX1xX14xXbxX3xXbxX1xX70fxX3xX1xXc3xXbxX3xXexX1xX2dxX3xX2exX35xX56xX19xX3xX4xX33xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX185xX70fxX2exX35xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexXd4xXfaxX2exX35xX3xX4xXbf2xX2exX35xX3xX26xX82dxX2exX35xX3xXd4xX116xXexX3xX5xX3b3xX2exX127xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX5bxXdxX37xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2bdxX2exX35xX3xX6xX2exX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX1xX32xX3b3xX2exX35xX3xX5bxX11axX2exX3xX1dxXfa0xX3xXbxX1xXdbxXexX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX20xX1xX2bdxX2exX35xX3xX26xX10xXfaxX3xX20xX1x1134exX56xX3xXexXd4xX6xX2exX35xX3xX2exX33xXdxX3xX4xX2bdxX2exX35xX3xX4xXbf2xX2exX35xXaxX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX63xXbxX1xX6xXbxX1afxX5xX56xX6xXexX1afxX5bxXfaxXdxX1afxX7xXfaxX2exX35xX63xX4xXfaxX2exX35xX1afxX6xX2exX1afxX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxX1xX56xXfaxX2exX35xX1afxX5bxX6xX2exX1afxX1dxX56xX1afxXbxX1xX6xXexX1afxX2exX35xX56xXfaxXdxX1afxX20xX1xXfaxX2exX35xX1afxX5bxX10xXfaxX1afxX20xX1xX6xX56xX1afxXexXd4xX6xX2exX35xX1afxX2exXfaxXdxX1afxX4xXfaxX2exX35xX1afxX4xXfaxX2exX35xX63xX1bxX171xX160xX1bxX16fxX1a8xX127xX1xXexX119xXaxX12xX0xXdxX119xX35xX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX63xX119xX10xX5bxXdxX6xX63xX2xX1bxX171xX63xX2exX10xX159xX7xX63xX1bxX2xX171xX162xX63xX2xX171xX160xX5bxX2xX2xX1c0xX2xX160xX2xX1a8xXexX2xX1c0xX162xX1b1xX160xX5xX171xX127xX1c4xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX26xXdxX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4xX52xX3xX19xX55xX56xX3xXexX59xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX5bxXdxX37xX12xX0xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX2bdxX2exX35xX3xX6xX2exX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX1xX32xX3b3xX2exX35xX3xX5bxX11axX2exX3xX1dxXfa0xX3xXbxX1xXdbxXexX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX20xX1xX2bdxX2exX35xX3xX26xX10xXfaxX3xX20xX1xX1468xX56xX3xXexXd4xX6xX2exX35xX3xX2exX33xXdxX3xX4xX2bdxX2exX35xX3xX4xXbf2xX2exX35xXaxX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX63xXbxX1xX6xXbxX1afxX5xX56xX6xXexX1afxX5bxXfaxXdxX1afxX7xXfaxX2exX35xX63xX4xXfaxX2exX35xX1afxX6xX2exX1afxX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxX1xX56xXfaxX2exX35xX1afxX5bxX6xX2exX1afxX1dxX56xX1afxXbxX1xX6xXexX1afxX2exX35xX56xXfaxXdxX1afxX20xX1xXfaxX2exX35xX1afxX5bxX10xXfaxX1afxX20xX1xX6xX56xX1afxXexXd4xX6xX2exX35xX1afxX2exXfaxXdxX1afxX4xXfaxX2exX35xX1afxX4xXfaxX2exX35xX63xX1bxX171xX160xX1bxX16fxX1a8xX127xX1xXexX119xXaxX12xX13xX2bdxX2exX35xX3xX6xX2exX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX1xX32xX3b3xX2exX35xX3xX5bxX11axX2exX3xX1dxXfa0xX3xXbxX1xXdbxXexX3xX2exX35xX32xX3dcxXdxX3xX20xX1xX2bdxX2exX35xX3xX26xX10xXfaxX3xX20xX1xX1468xX56xX3xXexXd4xX6xX2exX35xX3xX2exX33xXdxX3xX4xX2bdxX2exX35xX3xX4xXbf2xX2exX35xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX661xXdbxXdxX3xXexX14xX3xX661xXaecxX2exX35xX3xX3axXfaxX3bxXdxX3xX318xX33xX2exX3xX1afxX3xX663xX1xX52xX3xX32bxXdxX14xX119xX3xX26xX59xX4xX3xX13xX2bdxX2exX35xX3xX6xX2exX3xXexX675xX2exX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX37xX2axX6xX3xX20xXfa3xX3xX37xX824xX2exX3xX185xX60bxX2exX3xX1xX32xX3b3xX2exX35xX3xX5bxX11axX2exX3xX364xX56xX19xX3xXexXd4xX2dxX2exX1xX3xX1dxXfa0xX3xX5xXfa3xX3xX37xXdxX3xXbxX1xXdbxX119xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX4xX1xX831xX2exX1xX3xXexXd4xXfaxX2exX35xX3xX5xX3exX2exX1xX3xX37xX2b3xX4xX3xX19xX3xXexX55xX127xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX5bxXdxX37xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX119xX3b3xXdxX3xX4xX52xX3xX35x13bedxX2exX3xX2xX1a8xX3xX37xXdbxX2exX3xXexX1xX56xXd6xX3xX185xX6xXfaxX3xX4xX3bxXdxX3xX26xXaecxXexX3x10702xX2exX35xX3xX5bxX10c2xX2exX35xX3xX2cxX5xX56xX10x153d8xXfaxX2exX10xXaxX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX63xXexX1xXdxX10xXexX1afxX185xXdxX1afxX7xXfaxX63xX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxX119xXfaxXdxX1afxX4xXfaxX1afxX35xX6xX2exX1afxX2xX1a8xX1afxX37xX6xX2exX1afxXexX1xX56xX10xX1afxX185xX6xXfaxX1afxX4xX6xXdxX1afxX5bxX6xXexX1afxX56xX2exX35xX1afxX5bxX56xX2exX35xX1afxX185xX5xX56xX10xX179exXfaxX2exX10xX63xX1bxX171xX160xX1bxX1b1xX16fxX127xX1xXexX119xXaxX12xX0xXdxX119xX35xX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX63xX119xX10xX5bxXdxX6xX63xX2xX1bxX171xX63xX2exX10xX159xX7xX63xX1bxX2xX171xX162xX63xX2xX1b1xX1bxX5bxX2xX2xX1bxX1b1xX2xX162xX162xXexX1b1xX171xX171xX1a2xX162xX5xX171xX127xX1c4xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX26xXdxX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4xX52xX3xX19xX55xX56xX3xXexX59xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX5bxXdxX37xX12xX0xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX119xX3b3xXdxX3xX4xX52xX3xX35xX1776xX2exX3xX2xX1a8xX3xX37xXdbxX2exX3xXexX1xX56xXd6xX3xX185xX6xXfaxX3xX4xX3bxXdxX3xX26xXaecxXexX3xX1791xX2exX35xX3xX5bxX10c2xX2exX35xX3xX2cxX5xX56xX10xX179exXfaxX2exX10xXaxX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX63xXexX1xXdxX10xXexX1afxX185xXdxX1afxX7xXfaxX63xX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxX119xXfaxXdxX1afxX4xXfaxX1afxX35xX6xX2exX1afxX2xX1a8xX1afxX37xX6xX2exX1afxXexX1xX56xX10xX1afxX185xX6xXfaxX1afxX4xX6xXdxX1afxX5bxX6xXexX1afxX56xX2exX35xX1afxX5bxX56xX2exX35xX1afxX185xX5xX56xX10xX179exXfaxX2exX10xX63xX1bxX171xX160xX1bxX1b1xX16fxX127xX1xXexX119xXaxX12xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX119xX3b3xXdxX3xX4xX52xX3xX35xX1776xX2exX3xX2xX1a8xX3xX37xXdbxX2exX3xXexX1xX56xXd6xX3xX185xX6xXfaxX3xX4xX3bxXdxX3xX26xXaecxXexX3xX1791xX2exX35xX3xX5bxX10c2xX2exX35xX3xX2cxX5xX56xX10xX179exXfaxX2exX10xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxX1xX10xXfaxX3xXexX1xX59xX2exX35xX3xX20xXd6xX3xX119xX3b3xXdxX3xX2exX1xX116xXexX2a2xX3xXexXdbxXdxX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX119xX3b3xXdxX3xX4xX52xX3xX2xX1a2xX1c0xX127xX1a2xX16fxX1b1xX3xX7xX59xX3xX26xXdxX125xX2exX3xXexX1xXfaxXdbxXdxX3xX4xX3bxXdxX3xX26xXaecxXexX3xX1791xX2exX35xX3xX5bxX10c2xX2exX35xX3xX2cxX5xX56xX10xX179exXfaxX2exX10xX3xX2exX1x19523xX119xX3xXbxX1xXd0xX2exX35xX2a2xX3xX4xX1xX59xX2exX35xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xX13xXfaxX37xXdxX5bxX1afxX2xX1c0xX3xXexX1xX10xXfaxX3xX20xX1xX56xX19xX55xX2exX3xX2exX35xX1xX5cxX3xX4xX309xX6xX3xX4xX33xX3xX364xX56xX6xX2exX3xX4xX1xX56xX19xXd6xX2exX3xX119xX2bdxX2exX127xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX5bxXdxX37xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX20xXdxX109xX119xX3xX7xXfaxX14xXexX3xX4xX1xXaecxXexX3xX4xX14xX4xX3xXexX56xX19xX55xX2exX3xX185xXdxXd6xX2exX3xX35xXdxX3b3xXdxX2a2xX3xX2exX35xX824xX2exX3xX2exX35xX56xX19xX3xX4xX33xX3xX2exX1xXebxXbxX3xX4xX60bxX2exX1xX3xXexXd4xX14xXdxX3xXbxX1xX11exXbxXaxX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX63xX5xX56xX4xX1afxX5xX56xXfaxX2exX35xX1afxX37xX56xX1afxXexXd4xX6xX2exX35xX63xX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxX20xXdxX10xX119xX1afxX7xXfaxX6xXexX1afxX4xX1xX6xXexX1afxX4xX6xX4xX1afxXexX56xX19xX10xX2exX1afxX185xXdxX10xX2exX1afxX35xXdxXfaxXdxX1afxX2exX35xX6xX2exX1afxX2exX35xX56xX19xX1afxX4xXfaxX1afxX2exX1xX6xXbxX1afxX4xX6xX2exX1xX1afxXexXd4xX6xXdxX1afxXbxX1xX10xXbxX63xX1bxX171xX160xX2xX1a8xX1b1xX127xX1xXexX119xXaxX12xX0xXdxX119xX35xX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX63xX119xX10xX5bxXdxX6xX63xX2xX1bxX171xX63xX2exX10xX159xX7xX63xX1bxX2xX171xX16fxX63xX2xX1b1xX1b1xX5bxX171xX2xX160xX162xX16fxX1b1xX1c0xXexX162xX160xX1a2xX160xX5xX1bxX1afxX2xX1b1xX171xX5bxX160xX2xX1a2xX16fxX2xX1b1xX162xXexX162xX160xX1b1xX160xX162xX5xX171xX127xX1c4xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX3xX1dxX10xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX26xXdxX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX2exX1xX3xX31xX32xX33xX2exX35xX3xX37xX38xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX4xX1xX44xX3xX1xX3bxX2exX1xX3xX20xX1xX14xX4xX1xX3xX4xX52xX3xX19xX55xX56xX3xXexX59xX3xX5bxX5cxX4xX1xX3xXexX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX5bxXdxX37xX12xX0xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX20xXdxX109xX119xX3xX7xXfaxX14xXexX3xX4xX1xXaecxXexX3xX4xX14xX4xX3xXexX56xX19xX55xX2exX3xX185xXdxXd6xX2exX3xX35xXdxX3b3xXdxX2a2xX3xX2exX35xX824xX2exX3xX2exX35xX56xX19xX3xX4xX33xX3xX2exX1xXebxXbxX3xX4xX60bxX2exX1xX3xXexXd4xX14xXdxX3xXbxX1xX11exXbxXaxX3xX1xXd4xX10xX3f5xX9xXaxX63xX5xX56xX4xX1afxX5xX56xXfaxX2exX35xX1afxX37xX56xX1afxXexXd4xX6xX2exX35xX63xX1xX6xX1afxXexXdxX2exX1xX1afxX20xXdxX10xX119xX1afxX7xXfaxX6xXexX1afxX4xX1xX6xXexX1afxX4xX6xX4xX1afxXexX56xX19xX10xX2exX1afxX185xXdxX10xX2exX1afxX35xXdxXfaxXdxX1afxX2exX35xX6xX2exX1afxX2exX35xX56xX19xX1afxX4xXfaxX1afxX2exX1xX6xXbxX1afxX4xX6xX2exX1xX1afxXexXd4xX6xXdxX1afxXbxX1xX10xXbxX63xX1bxX171xX160xX2xX1a8xX1b1xX127xX1xXexX119xXaxX12xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX3xX20xXdxX109xX119xX3xX7xXfaxX14xXexX3xX4xX1xXaecxXexX3xX4xX14xX4xX3xXexX56xX19xX55xX2exX3xX185xXdxXd6xX2exX3xX35xXdxX3b3xXdxX2a2xX3xX2exX35xX824xX2exX3xX2exX35xX56xX19xX3xX4xX33xX3xX2exX1xXebxXbxX3xX4xX60bxX2exX1xX3xXexXd4xX14xXdxX3xXbxX1xX11exXbxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexXd4xXfaxX2exX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX13xX3bxX2exX35xX3xX35xX1776xX2exX3xXcxX55xXexX3xX30cxX35xX56xX19xXd6xX2exX3xX26xX14xX2exX2a2xX3xX7xX59xX3xX5xX32xXc3xX2exX35xX3xX4xX2bdxX2exX35xX3xX5bxXa77xX2exX3xX2exX1xXebxXbxX3xX4xX60bxX2exX1xX3xX364xX56xX6xX3xX13xXfa0xX6xX3xX20xX1xX1468xX56xX3xX364xX56xX59xX4xX3xXexX55xX3xX13xX1776xX56xX3xXcxXd4xX10xXfaxX3xXfcxX3axX32xX33xX2exX35xX3xX318xX33xX2exX2a2xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX2exX1xX106xX3xX4xX3bxX2exX35xX3xX35xXdxX60bxX119xX3xX119xXdbxX2exX1xX2a2xX3xXexXd4xXfaxX2exX35xX3xX20xX1xXdxX3xX26xX52xX2a2xX3xX5xX2b3xX4xX3xX5xX32xXc3xX2exX35xX3xX4xX1xX1791xX4xX3xX2exX824xX2exX35xX3xX37xX11axX2exX3xXexXdxX55xXbxX3xXexX10c2xX4xX3xXexX824xX2exX35xX3xX4xX32xX3dcxX2exX35xX3xX20xXdxX109xX119xX3xX7xXfaxX14xXexX2a2xX3xX2exX35xX824xX2exX3xX4xX1xXaecxX2exX3xX2exX35xX56xX19xX3xX4xX33xX3xX2exX1xXebxXbxX3xX4xX60bxX2exX1xX3xXexXd4xX14xXdxX3xXbxX1xX11exXbxX3xX2exX1xX19fbxX119xX3xXexXd4xX59xX2exX3xX4xX14xX4xX1xX3xX5xX19xX3xX26xX109xX3xX37xX38xX3xX26xX52xX2exX3xXexX55xXexX127xX0xX63xXbxX12xX0xX63xX5bxXdxX37xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX56xX5xX12xX0xX5bxXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd4xXaxX12xX0xX63xX5bxXdxX37xX12xX0xX63xX5bxXdxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX56xXexX1xXfaxXd4xXaxX12xXcxX1xX56xX3xXcxXd4xX6xX2exX35xX0xX63xXbxX12
Thu Trang