Hà Tĩnh tiếp tục triển khai tiêm mũi 4 để tăng cường phòng ngừa dịch COVID-19
(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, việc tiêm mũi 4 vắc-xin phòng COVID-19 là hết sức cần thiết để tiếp tục phòng, chống hiệu quả dịch bệnh. Trên cơ sở sự đồng thuận của người dân, ngành y tế sẽ sớm xây dựng kế hoạch tiêm phòng mũi nhắc lại lần 2 này.
e67x2c4cx5629x6729x875ex4e25x9405x9cc5x7d9axX7x3266xbfd8x85adx5b65xb6c1x6cc4xX5x98b7xXaxX3xX7xXex280axX5xX10xX9xXaxXexX10x726bxXexb219xX6xX5xXdx519cx892cx7a14xX3x7daex2e19xX7xXexXdx178exX15x4bc5xXax8c17x765dx20faxX3xXcxb129xX23xX1xX3xXexXdx6df7xXbxX3xXex2338xX4xX3xXex423bxXdx5dc9xX23xX3xaf6axX1xX6xXdxX3xXexXdx9e72x3327xX3xX4fx95d2xXdxX3x6c6fxX3x8418xX44xX3xXex50d2xX23xX22xX3xX4x6d77x7ecbxX23xX22xX3xXbxX1xb294xX23xX22xX3xX23xX22xa483xX6xX3x240cx258exX4xX1xX3x6340x36cbx3dacx2774x270axX1exX2xa689xX0x6ff2xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX70xXaxX2fx9a98xX22xX31xX23xX1xX3x2fc7xX3xXexX3axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xX1xX27xX15xX3axX23xX3xX4x380exf0bx5298xX3xc04axXdxaf20xX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xXb2x128axX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX5xX31xX3xX1xX3axXexX3xX7x5a50xX4xX3xX4x1e92xX23xX3xXexX1xXdxX3axXexX3xX57xX44xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXbxX1xX67xX23xX22xXb0xX3xX4xX1x28c1xX23xX22xX3xX1xXdxXb4xX27xX3x2719xX27x394fxX3xX70xX71xX4xX1xX3x4378xXb4xX23xX1x60b9xX3xXcxX42xX4exX23xX3xX4x8bebxX3xX7x2b02xX3xX7x2a78xX3xX57x3e34xX23xX22xX3xXexX1xX27x2f05xX23xX3xX4x62d1xX6xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX70xb139xX23xXb0xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX15xX3xXexX3axX3xX7x3f28xX3xX7x3774xX4fxX3xX1cxX13fxX15xX3xX70xX127xX23xX22xX3xX47xX3axX3xX1xXafx888axX4xX1xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX4fxX52xXdxX3xX23xX1xXc3xX4xX3xX5xX163xXdxX3xX5xXe5xX23xX3x239axX3xX23xX31xX15xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4072xXafxX70xX15xXaxX2fx57dbxX44xX3xXexX1x6237xX4xX1xX3xXe1xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexXafxX31xX23xXb0xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX1xXafxX163xXexX3xXb2xX152xXdxX3xX70xX71xX4xX1xX3xX115xXb4xX23xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxXb0xX3xXexX1xX61xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX10cxX27xX6xXb0xX3xX23xX22xXafxX31xXdxX3xXb2xXdxXb4xX4xX3xX23xX13fxX23xX22xX3xX4xX6xXafxX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX5xX127xX4xX3xX1xXb4xX3xXexX1xX103xX23xX22xX3xX15xX3xXexX3axXb0xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xX10cxX27xX15xX3axXexX3xX5xXdxXb4xXexX3xX4x7a6exX23xX22xX3xXexXaexX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX4xX1xXafxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX6dxX3xX2xX183xX3xXexX27x52a4xXdxX3xXexX42xX124xX3xX5xX4exX23xX3xXb2xX31xX3xX4xX1xXafxX3xXexX42x6429xX3xX10xX4fxX3xXexX6dxX3x4930xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX183xX3xXexX27xX255xXdxX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax41a1xXdxX70xXexX1xX24xX3x3bedxX2xX271xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX55xX2x8c0fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX7exX7exXdxX119xX115xX6xXafxX1xX6xXexXdxX23xX1xX119xXb2xX23xX7exX23xX10xX2b5xX7xX7exX183xX183xX183xX2cdxX7exX2xX2cdxX2bcxX70xX2cdxX183x85d0xX55xX2xX55xX2f9xXexX2bcx1488xX2f9xX55xX55xX5xX2cdxX119xX26xXbxX22x9a6fxX42xX9xX2bcxX2xX300xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX44xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX4xX60xX61xX23xX22xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX23xX22xX6dxX6xX3xX70xX71xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxXaxX3xX2b5xXdxX70xXexX1xX9xXaxX2bcxX2xX271xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX55xX2xX2cdxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxXafxX23xXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX57x7d87xX3xX4x2410xX3xXexX42xX4exX23xX3xX7cx2185x731bxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX6dxX3xX2xX183xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX3adxX3xXexX27xX255xXdxX3xX57xX60x2402xX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxXcxX163xXdxX3xX57xX71xX6xX3xX115xX31xX23xX3xXcx59ddxX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xXb0xX3xX57xX3axX23xX3xX23xX6xX15xXb0xX3xX57xX103xXdxX3xXb2xX152xXdxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX42xX4exX23xX3xX2xX3adxX3xXexX27xX255xXdxXb0xX3xXex58cbxX3xX5xXb4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX2xX3xXb2xX31xX3xX4fxX52xXdxX3xX183xX3xX57xX3a2xX3xX57xX163xXexX3xX22xXe5xX23xX3xX2xX2cdxX2cdxX3aexXb0xX3xX4fxX52xXdxX3xX115xX255xX3xX7xX27xX23xX22xX3xX57xX163xXexX3xXexX42xX4exX23xX3xX3adxX271xXb0xX3adxX3aexX119xX3xX19exX103xXdxX3xXb2xX152xXdxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX6dxX3xX2xX183xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX3adxX3xXexX27xX255xXdxXb0xX3xXexX441xX3xX5xXb4xX3xX115xX6xXafxX3xXbxX1xX135xX3xX4fxX52xXdxX3xX2xX3xX57xX163xXexX3xX7cxX7cxXb0xX2bcxX3aexXb0xX3xX4fxX52xXdxX3xX183xX3xX57xX163xXexX3xX7cxX2bcxXb0xX3adxX300xX3aexX119xX3xX77x6d45xX3xXexXdxX3axX23xX3xX57x39bbxX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX4xX1xXafxX3xXexX42xX269xX3xX10xX4fxX3xXexX6dxX3xX271xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX183xX3xXexX27xX255xXdxXb0xX3xX57xX3a2xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xX4xX1xXafxX3xX183xX119xX2xX183xX3adxX3xXexX42xX269xX3xX57xX10exX4fxX3xX115xX10exXafxX3xX6xX23xX3xXexXafxX31xX23xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX93xX22xXafxX31xXdxX3xX57xX71xX6xX3xX115xX31xX23xX3xXexX42xX27xX23xX22xX3xXexX13fxX4fxXb0xX3xX23xX1xXdxX4dfxX27xX3xX1xX27xX15xXb4xX23xXb0xX3xXexX1xX71xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX4xX3a5xX3xXexX441xX3xX5xXb4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX57xX163xXexX3xX4xX6xXafxX119xX3xXcxX1xX10xXafxX3xX4xX131xXbxX3xX23xX1xX131xXexX3xXexX6dxX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xXexX13fxX4fxX3xX99xX3xXexX3axX3xX1xX27xX15xXb4xX23xX3xX30xX60xX121xX23xX22xX3x2ee0xX1xX4exXb0xX3xX57xX3axX23xX3xX23xX6xX15xXb0xX3xX57xX103xXdxX3xXb2xX152xXdxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX6dxX3xX2xX183xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX3adxX3xXexX27xX255xXdxX3xX22xXe5xX23xX3xX2xX2cdxX2cdxX3aexX3xX57xX3a2xX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX183xXb0xX3xX4xX3a5xX3xX7cxX271xX3aexX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX42xX4exX23xX3xX2xX3adxX3xXexX27xX255xXdxX3xX57xX3a2xX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX2f9xX3xXexX1xX10xXafxX3xX57xb972xX23xX22xX3xX10cxX27xX15xX3xX57xX71xX23xX1xX119xX3xX30xXdxXb4xX23xX3xX23xX6xX15xXb0xX3xX57xX71xX6xX3xXbxX1xX60xX121xX23xX22xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX23xX1xX131xX23xX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX57xX44xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX4xX1xXafxX3xXexX42xX269xX3xXexX6dxX3xX271xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX183xX3xXexX27xX255xXdxX3xXexX1xX10xXafxX3xX10cxX27xX15xX3xX57xX71xX23xX1xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2b5xXdxX70xXexX1xX24xX3xX2bcxX2xX271xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX55xX2xX2cdxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX7exX7exXdxX119xX115xX6xXafxX1xX6xXexXdxX23xX1xX119xXb2xX23xX7exX23xX10xX2b5xX7xX7exX183xX183xX183xX2cdxX7exX2xX2f9xX2f9xX70xX2cdxX2xX2bcxX2xX2cdxX183xX271xXexX271xX300xX2f9xX2xX2f9xX5xX2cdxX119xX26xXbxX22xX30axX42xX9xX2xX55xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX44xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX4xX60xX61xX23xX22xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX23xX22xX6dxX6xX3xX70xX71xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxXaxX3xX2b5xXdxX70xXexX1xX9xXaxX2bcxX2xX271xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX55xX2xX2cdxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxXafxX23xXaxX2fxX75xXaexX23xX3xX115xX4e7xX3xX15xX3xXexX3axX3xX1xX27xX15xXb4xX23xX3xXcxX1xX163xX4xX1xX3xX30xX31xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX4xX1xXafxX3xXexX42xX269xX3xX10xX4fxX3xXexX6dxX3xX271xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX183xX3xXexX27xX255xXdxX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXafxX3xX4xX131xXbxX3xX23xX1xX131xXexX3xXexX6dxX3x8baexX124xX3xX99xX3xXexX3axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xXb0xX3xX7xXafxX3xXb2xX152xXdxX3xX7xX103xX3xX5xX60xX3cfxX23xX22xX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xXbxX1xX13fxX23xX3xX115xX255xX3xXb2xX4dfxXb0xX3xX57xX3axX23xX3xX23xX6xX15xXb0xX3xX57xX103xXdxX3xXb2xX152xXdxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX42xX4exX23xX3xX2xX3adxX3xXexX27xX255xXdxXb0xX3xXexXafxX31xX23xX3xXex22dbxX23xX1xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX2xX3xX57xX163xXexX3xXexX42xX4exX23xX3xX2xX2cdxX271xX3aexXb0xX3xX4fxX52xXdxX3xX183xX3xX57xX163xXexX3xXexX42xX4exX23xX3xX7cxX7cxXb0xX2bcxX3aexX3xXb2xX31xX3xX4fxX52xXdxX3xX2f9xX3xX57xX163xXexX3xXexX42xX4exX23xX3xX3adxX2xXb0xX271xX3aexX119xX3xXcxX42xXafxX23xX22xX3xX57xX4e7xX3xXexX27xX255xXdxX3xXexX6dxX3xX2xX183xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX3adxX3xXexX27xX255xXdxXb0xX3xX57xX3a2xX3xX4xX3a5xX3xXexX42xX4exX23xX3xX7cxX7cxXb0xX3adxX3aexX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX2xX3xXb2xX31xX3xXexX42xX4exX23xX3xX7cxX3adxX3aexX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX183xX119xX3xX19exX103xXdxX3xXb2xX152xXdxX3xXexX42xX269xX3xX10xX4fxX3xXexX6dxX3xX271xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX183xX3xXexX27xX255xXdxXb0xX3xXexXafxX31xX23xX3xXexX8c8xX23xX1xX3xX57xX3a2xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xX55xX2xX119xX3adxX300xX7cxX3xX4fxX52xXdxX3xX2xXb0xX3xX57xX163xXexX3xXexX441xX3xX5xXb4xX3xX183xX271xX3aexX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX198xXaexX4xX3xX7xa8f0xX3xX93xX22xX27xX15x540axX23xX3xXcxX27xfc7xX23xX3xX1exX3xbbd5xX27xX15xX4dfxX23xX3x4711xXdxXaexX4fxX3xX57xX103xX4xX3xX863xX124xX3xX99xX3xXexX3axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX23xX1xX9f6xX23xX3xX4fxX163xX23xX1xX24xX3x3e00xX93xX1xX61xX3xX1cxX13fxX15xX3xX70xX127xX23xX22xX3xX47xX3axX3xX1xXafxX163xX4xX1xX3xX4xX1xX27xX3xX57xXaexXafxX3xX4xX1xXafxX3xXexX6dxX23xX22xX3xX57xX3cfxXexX3xXexXdxX4exX4fxX3xX23xX4exX23xX3xX47xX3axXexX3xX10cxX27xX10exX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX135xX23xX22xX3xX4xX135xX6xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX5xX31xX3xX2xX3xXexX42xXafxX23xX22xX3xX23xX1xa44fxX23xX22xX3xXexX8c8xX23xX1xX3xX4xX3a5xX3xXexX441xX3xX5xXb4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX57xX163xXexX3xX4xX6xXafxX3xX23xX1xX9f6xXexX3xX4xX10exX3xX23xX60xX152xX4xX119xX3xX19exX13fxX15xX3xX5xX31xX3xXexXdxX4dfxX23xX3xX57xX4dfxX3xX57xX44xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xX47xX3axX3xX1xXafxX163xX4xX1xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xb35axX4fxX52xXdxX3xX23xX1xXc3xX4xX3xX5xX163xXdxX3xX5xXe5xX23xX3xX183x1327xX3xX4xX1xXafxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX70xX13fxX23xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxXcxX1xX127xX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xXafxX3xXexX1xX9f6xX15xXb0xX3xXexX1xX61xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX22xXe5xX23xX3xX57xX13fxX15xXb0xX3xX4fxX4e7xXexX3xX7xX103xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX70xX13fxX23xX3xX4xX3a5xX3xXexX13fxX4fxX3xX5xb224xX3xX4xX1xX135xX3xX10cxX27xX6xX23xX3xX47xX1xXdxX3xX4xX1xXafxX3xX42x3324xX23xX22xX3xX57xX3a2xX3xX4fxXc3xX4xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX7xX14fxX3xX47xX1xX230xX23xX22xX3xX4fxXc3xX4xX3xX5xX163xXdxXb0xX3xXb2xab62xX3xXb2xX131xX15xXb0xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX121xX3xXexXaexXdxX3xX23xX1xXdxX9f1xX4fxX3xX5xX31xX3xX42xX9f6xXexX3xX5xX152xX23xX119xX3xX198xX4exX23xX3xX4xX163xX23xX1xX3xX57xX3a5xXb0xX3xX23xX1xXdxX4dfxX27xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX57xX3a2xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX2f9xX3xX23xX1xX60xX23xX22xX3xXexX42xX10exXdxX3xX10cxX27xX6xX3xX4fxX4e7xXexX3xXexX1xX61xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX70xX31xXdxXb0xX3xX47xX1xX10exX3xX23xX5bxX23xX22xX3xX4fxXdxX9f1xX23xX3xX70xX71xX4xX1xX3xX7xX14fxX3xX22xXdxX10exX4fxX3xX57xXdxX3xX23xX4exX23xX3xXb2xXdxXb4xX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX5xX31xX3xX1xX3axXexX3xX7xXe1xX4xX3xX4xXe5xX23xX3xXexX1xXdxX3axXexX3xX57xX44xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX47xX1xX10exX3xX23xX5bxX23xX22xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX23xX22xX6dxX6xX3xX1xXdxXb4xX27xX3xX10cxX27xX10exX3xX70xX71xX4xX1xX3xX115xXb4xX23xX1xb0a8xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2b5xXdxX70xXexX1xX24xX3xX2bcxX2xX271xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX55xX2xX2cdxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX7exX7exXdxX119xX115xX6xXafxX1xX6xXexXdxX23xX1xX119xXb2xX23xX7exX23xX10xX2b5xX7xX7exX183xX183xX183xX2cdxX7exX2xX2f9xX2f9xX70xX2cdxX2xX2bcxX2xX2cdxX55xX3adxXexX55xX2bcxX2bcxX2f9xX183xX5xX2cdxX119xX26xXbxX22xX30axX42xX9xX55xX2bcxX2cdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX44xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX4xX60xX61xX23xX22xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX23xX22xX6dxX6xX3xX70xX71xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxXaxX3xX2b5xXdxX70xXexX1xX9xXaxX2bcxX2xX271xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX55xX2xX2cdxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxXafxX23xXaxX2fxX5dcxX3axXexX3xX10cxX27xX10exX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX135xX23xX22xX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xX4xXaexX4xX3xX57xX71xX6xX3xXbxX1xX60xX121xX23xX22xX3xX4xX131xXbxX3xX23xX1xX131xXexX3xX5xXdxX4exX23xX3xXexX3exX4xX3xX5xX4exX23xX3xX1xXb4xX3xXexX1xX103xX23xX22xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXexX6xX115xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2cdxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX70xX70xXdxX23xX22xX9xXaxX271xXaxX2fxX0xXexX115xXafxX70xX15xX2fxX0xXexX42xX2fxX0xXexX70xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXafxX3xX30xX4e7xXdxX3xX57xX12axX23xX22xX3xXexX60xX3xXb2xX9f6xX23xX3xX7x2ec0xX3xX70xX3exX23xX22xX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX198xX4e7xX3xX99xX3xXexX3axXb0xX3xXb2xXdxXb4xX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX23xX1xXc3xX4xX3xX5xX163xXdxX3xX5xXe5xX23xX3xX183xX3xXaf2xX4fxX52xXdxX3xX55xXb05xX3xX7xX14fxX3xX70xX31xX23xX1xX3xX4xX1xXafxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX6dxX3xX271xX2cdxX3xXexX27xX255xXdxX3xXexX42xX124xX3xX5xX4exX23xX2dxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX6dxX3xX2xX3adxX3xXexX27xX255xXdxX3xXexX42xX124xX3xX5xX4exX23xX3xX4xX3a5xX3xX7xX27xX15xX3xX22xXdxX10exX4fxX3xX4fxXdxX9f1xX23xX3xX70xX71xX4xX1xX3xXexX6dxX3xXexX1xX44xX3xXb2xX6dxX6xX3xX57xX3axX23xX3xXexX1xX44xX3xX23x7c2dxX23xX22xX2dxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX42xX4exX23xX3xX2xX3adxX3xXexX27xX255xXdxX3xXexX1xX27xX4e7xX4xX3xX23xX1xX3a5xX4fxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX121xX3xX4xX6xXafxX3xXbxX1xX121xXdxX3xX23xX1xXdxX9f1xX4fxX3xXb2xX152xXdxX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xXaf2xX4xXaexX23xX3xX115xX4e7xX3xX15xX3xXexX3axXb0xX3xX4xXaexX23xX3xX115xX4e7xX3xXexX27xX15xX3axX23xX3xX57xXe5xX27xXb0xX3xX4xX230xX23xX22xX3xX23xX1xX13fxX23xX3xX4xXaexX4xX3xX47xX1xX27xX3xX4xX230xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXb4xXbxXb05xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX77xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX7xXe64xX3xX70xX3exX23xX22xX3xX5xX31xX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX4fx3afaxX93x6f3bxX3xXaf2xX70xXafxX3xX1xX3a2xX23xX22xX3xX410xX2bxXdx8415xX10xX42xX3xX1xXafxXf1dxX4xX3xa9fdxXafxX70xX10xX42xX23xX6xX3xX7xX10exX23xX3xX1cxX27xX9f6xXexXb05xXb0xX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX70xXafxX3xXfd6xX7xXexX42xX6xba77xX10xX23xX10xX4xX6xX3xX7xX10exX23xX3xX1cxX27xX9f6xXexXb0xX3xXb2xXc3xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4x36eexX23xX22xX3xX5xXafxX163xXdxX3xXb2xX152xXdxX3xX4fxX52xXdxX3xX2f9xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX77xX4dfxX3xX47xX1xXafxX10exX23xX22xX3xX4xXaexX4xX1xXb0xX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4xXaexX4xX1xX3xX1a3xXexX3xX23xX1xX9f6xXexX3xX5xX31xX3xX55xX3xXexX1xXaexX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX4fxX52xXdxX3xX2f9xX119xX3xX19exX103xXdxX3xXb2xX152xXdxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX57xX3a2xX3xX4fxXc3xX4xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX7xX6xX27xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX2f9xX3xXexX1xXba3xX3xXbxX1xX10exXdxX3xXexX42xXba3xX3xX1xXafxX3a2xX23xX3xX2f9xX3xXexX1xXaexX23xX22xX3xX7xX6xX27xX3xX47xX1xXdxX3xX4fxXc3xX4xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX119xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exXexX70xX2fxX0xX7exXexX42xX2fxX0xX7exXexX115xXafxX70xX15xX2fxX0xX7exXexX6xX115xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX198xXaexX4xX3xX7xX9ebxX3xX93xX22xX27xX15xX9f1xX23xX3xXcxX42xX60xX61xX23xX22xX3xb6fdxX13fxX4fxX3xX1exX3xXa01xXdxXaexX4fxX3xX57xX103xX4xX3xXcxX42xX27xX23xX22xX3xXexX13fxX4fxX3xX99xX3xXexX3axX3xX1xX27xX15xXb4xX23xX3xX30xX60xX121xX23xX22xX3xX5dcxX1xX4exX3xX47xX1x50e3xX23xX22xX3xX57xX71xX23xX1xX24xX3xXa25xXcxX1xX61xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX10cxX27xX6xXb0xX3xX4xXaexX4xX3xX57xX3cfxXexX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX13fxX23xX3xX115xX255xX3xXb2xX4dfxX3xX4xX1xXafxX3xX57xX71xX6xX3xXbxX1xX60xX121xX23xX22xX3xX57xX4dfxX27xX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX1xX3axXexXb0xX3xX57xX10exX4fxX3xX115xX10exXafxX3xX6xX23xX3xXexXafxX31xX23xX119xX3xX77xXba3xX3xXb2xX131xX15xXb0xX3xXb2xXdxXb4xX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX135xX3xXexX42xX60xX121xX23xX22xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX7xX14fxX3xX23xX1xX131xX23xX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xX7xX127xX3xX57xX12axX23xX22xX3xXexX1xX27xX131xX23xX3xX4xX135xX6xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX70xX13fxX23xX119xX3xX30xXdxXb4xX23xX3xX23xX6xX15xXb0xX3xX23xX22xXafxX31xXdxX3xXb2xXdxXb4xX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX5bxX23xX22xX3xXexX441xX3xX5xXb4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4xX1xXafxX3xXexX42xX269xX3xX10xX4fxX3xXexX6dxX3xX271xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX183xX3xXexX27xX255xXdxXb0xX3xX30xX60xX121xX23xX22xX3xX5dcxX1xX4exX3xX57xX6xX23xX22xX3xX47xX1xX10exXafxX3xX7xXaexXexXb0xX3xX5xX131xXbxX3xX70xX6xX23xX1xX3xX7xXaexX4xX1xX3xX4xXaexX4xX3xXexX42xX60xX61xX23xX22xX3xX1xX3cfxXbxX3xX57xX135xX3xX57xXdxX4dfxX27xX3xX47xXdxXb4xX23xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX44xX3xX47xX1xXdxX3xX4xX3a5xX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX13fxX23xX3xX115xX255xX3xXb2xX4dfxX3xXb2xX31xX3xX4xX3a5xX3xX47xX3axX3xX1xXafxX163xX4xX1xX3xX4xX135xX6xX3xX863xX124xX3xX99xX3xXexX3axX3xX7xX14fxX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX4xX1xXafxX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX70xX13fxX23xXc95xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2b5xXdxX70xXexX1xX24xX3xX2bcxX2xX271xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX55xX2xX2cdxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX7exX7exXdxX119xX115xX6xXafxX1xX6xXexXdxX23xX1xX119xXb2xX23xX7exX23xX10xX2b5xX7xX7exX183xX183xX183xX2cdxX7exX2xX2f9xX2f9xX70xX2cdxX2xX2bcxX2xX2xX2f9xX2xXexX3adxX271xX3adxX3adxX3adxX5xX2cdxX119xX26xXbxX22xX30axX42xX9xX55xX2bcxX300xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX44xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX4xX60xX61xX23xX22xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX23xX22xX6dxX6xX3xX70xX71xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxXaxX3xX2b5xXdxX70xXexX1xX9xXaxX2bcxX2xX271xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX55xX2xX2cdxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxXafxX23xXaxX2fxX1135xX3a2xX23xX1xX3xX57xX163xXafxX3xX863xX124xX3xX99xX3xXexX3axX3xX47xXdxX44xX4fxX3xXexX42xX6xX3xX4xX230xX23xX22xX3xXexXaexX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xXexX163xXdxX3xX1xX27xX15xXb4xX23xX3xX30xX60xX121xX23xX22xX3xX5dcxX1xX4exX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX30xXdxXb4xX23xX3xX23xX6xX15xXb0xX3xXexX9f6xXexX3xX4xX10exX3xX4xXaexX4xX3xX1xX27xX15xXb4xX23xXb0xX3xXexX1xX71xXb0xX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX103xX3xX57xX6xX23xX22xX3xXexXdxX3axX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xX47xX1xX10exXafxX3xX7xXaexXexX3xXb2xX31xX3xX5xX131xXbxX3xX70xX6xX23xX1xX3xX7xXaexX4xX1xX3xX4xXaexX4xX3xXexX42xX60xX61xX23xX22xX3xX1xX3cfxXbxX3xX57xX135xX3xX57xXdxX4dfxX27xX3xX47xXdxXb4xX23xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xXaf2xX4fxX52xXdxX3xX23xX1xXc3xX4xX3xX5xX163xXdxX3xX5xXe5xX23xX3xX183xXb05xX3xX57xX44xX3xX70xX127xX3xXexX42xX102axX3xX23xX1xX27xX3xX4xXe5xX27xX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX115xXaexXafxX3xX4xXaexXafxX3xXb2xX4dfxX3xX863xX124xX3xX99xX3xXexX3axX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxXa25xXcxX42xX4exX23xX3xX4xX121xX3xX7xX124xX3xX47xX3axXexX3xX10cxX27xX10exX3xX47xX1xX10exXafxX3xX7xXaexXexX3xX7xX103xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX4xX135xX6xX3xX4xXaexX4xX3xX57xX71xX6xX3xXbxX1xX60xX121xX23xX22xX3xXb2xX31xX3xX7xX127xX3xX57xX12axX23xX22xX3xXexX1xX27xX131xX23xX3xX4xX135xX6xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX70xX13fxX23xXb0xX3xX863xX124xX3xX7xX14fxX3xX1cxX13fxX15xX3xX70xX127xX23xX22xX3xX47xX3axX3xX1xXafxX163xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3axXexX3xX57xX44xX3xXexXdxX3axX23xX3xX1xX31xX23xX1xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX119xX3xX77xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX7xX14fxX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xX198xX4e7xX3xX99xX3xXexX3axX3xX4xX27xX23xX22xX3xXe1xX23xX22xX3xX57xX135xX3xX57xX44xX3xX4xXaexX4xX3xX57xX71xX6xX3xXbxX1xX60xX121xX23xX22xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXexX1xX10xXafxX3xX7xX103xX3xX5xX60xX3cfxX23xX22xX3xX57xX3a2xX3xX70xX127xX3xXexX42xX102axX119xX3xX93xX22xXafxX31xXdxX3xX42xX6xXb0xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX7x4443xX23xX3xX7xX31xX23xX22xX3xXexXdxX3axXbxX3xX23xX1xX131xX23xXb0xX3xXexX255xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX4xX1xXafxX3xXexX42xX269xX3xX10xX4fxX3xXexX6dxX3xX271xX3xX57xX3axX23xX3xX70xX60xX152xXdxX3xX2xX183xX3xXexX27xX255xXdxX3xX47xX1xXdxX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xXbxX1xX13fxX23xX3xX115xX255xX3xXb2xX4dfxXc95xXb0xX3xX9fbxX27xX15xX4dfxX23xX3xXa01xXdxXaexX4fxX3xX57xX103xX4xX3xX863xX124xX3xX99xX3xXexX3axX3xX93xX22xX27xX15xX9f1xX23xX3xXcxX27xX9f6xX23xX3xX4xX1xXafxX3xX115xXdxX3axXexX3xXexX1xX4exX4fxX119xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX198xXafxX70xX15xXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xXexX1xX27xX4fxX115xX3xX70xX1xXdxX70xX10xX3xXdxX75xX10xX23xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX2b5xXdxX70xXexX1xX24xX3xX2bcxX2xX271xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX55xX2xX2cdxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX7exX7exXdxX119xX115xX6xXafxX1xX6xXexXdxX23xX1xX119xXb2xX23xX7exX23xX10xX2b5xX7xX7exX183xX183xX183xX2cdxX7exX2xX2cdxX2bcxX70xX2cdxX183xX2f9xX271xX2f9xX2f9xX2bcxXexX2bcxX2xX2bcxX300xX5xX271xX1exX2xX2cdxX2bcxX70xX183xX2cdxX7cxX2xX2f9xX2cdxX7cxXexX183xX55xX2f9xX55xX5xX183xX1exX2xX119xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX44xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX4xX60xX61xX23xX22xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX23xX22xX6dxX6xX3xX70xX71xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxXaxX3xX2b5xXdxX70xXexX1xX9xXaxX2bcxX2xX271xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX55xX2xX2cdxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xX70xXdxXb2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX42xX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX4fxX115xX1exX6xX23xX70xX1exX7xX6xXbxXafxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX441xX3xX5xXb4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX135xX23xX22xX3xX57xX163xXexX3xX4xX6xXafxXb0xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX22xXdxX10exX4fxX3xX7xX13fxX27xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX6xX3xX115xXb4xX23xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX57xXdxX4dfxX27xX3xXexX42xX71xX3xXexX163xXdxX3xX4xX121xX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX7exX15xX1exXexX10xX7exXexX15xX1exX5xX10xX1exXexXdxX10xX4fxX1exX4xX1xX27xX23xX22xX1exX70xX6xXexX1exX4xX6xXafxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xXdxX6xX4fxX1exX7xX6xX27xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6xX1exX115xX10xX23xX1xX1exX4xXafxXb2xXdxX70xX1exX2xX7cxX1exX70xXdxX10xX27xX1exXexX42xXdxX1exXexX6xXdxX1exX4xXafxX1exX7xXafxX1exX15xX1exXexX10xX7exX183xX2f9xX2xX55xX2cdxX2f9xX119xX1xXexX4fxXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX7exX4fxX10xX70xXdxX6xX7exX2xX183xX2cdxX7exX23xX10xX2b5xX7xX7exX183xX183xX2xX7cxX7exX2xX2cdxX3adxX70xX183xX2xX2cdxX2f9xX3adxX2f9xX2bcxXexX55xX2bcxX2cdxX3adxX5xX7cxX1exX2xX2f9xX2f9xX70xX2xX183xX2xX2f9xX7cxX183xX300xXexX2f9xX2f9xX2bcxX2xX300xX5xX2cdxX119xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX44xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX4xX60xX61xX23xX22xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX23xX22xX6dxX6xX3xX70xX71xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX70xXdxXb2xX2fxX0xX7xXexX42xXafxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX441xX3xX5xXb4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX135xX23xX22xX3xX57xX163xXexX3xX4xX6xXafxXb0xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX22xXdxX10exX4fxX3xX7xX13fxX27xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX6xX3xX115xXb4xX23xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX57xXdxX4dfxX27xX3xXexX42xX71xX3xXexX163xXdxX3xX4xX121xX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX7exX15xX1exXexX10xX7exXexX15xX1exX5xX10xX1exXexXdxX10xX4fxX1exX4xX1xX27xX23xX22xX1exX70xX6xXexX1exX4xX6xXafxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xXdxX6xX4fxX1exX7xX6xX27xX1exX4xX6xX4xX1exX4xX6xX1exX115xX10xX23xX1xX1exX4xXafxXb2xXdxX70xX1exX2xX7cxX1exX70xXdxX10xX27xX1exXexX42xXdxX1exXexX6xXdxX1exX4xXafxX1exX7xXafxX1exX15xX1exXexX10xX7exX183xX2f9xX2xX55xX2cdxX2f9xX119xX1xXexX4fxXaxX2fxXcxX441xX3xX5xXb4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX135xX23xX22xX3xX57xX163xXexX3xX4xX6xXafxXb0xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX22xXdxX10exX4fxX3xX7xX13fxX27xX3xX4xXaexX4xX3xX4xX6xX3xX115xXb4xX23xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX57xXdxX4dfxX27xX3xXexX42xX71xX3xXexX163xXdxX3xX4xX121xX3xX119xX119xX119xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX42xXafxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX2fxX93xX1xX61xX3xXexX1xX127xX4xX3xX1xXdxXb4xX23xX3xX1xXdxXb4xX27xX3xX10cxX27xX10exX3xX4xX1xXdxX3axX23xX3xX5xX60xX3cfxX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4xX1xX135xX23xX22xX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xX23xX4exX23xX3xX57xX3axX23xX3xX23xX6xX15xXb0xX3xX7xX103xX3xX4xX6xX3xX115xXb4xX23xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX4xX3a5xX3xXexX42xXdxXb4xX27xX3xX4xX1xXe1xX23xX22xX3xXb2xX6dxX6xX3xXb2xX31xX3xX23xXf1dxX23xX22xX3xX124xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX22xXdxX10exX4fxX3xX7xX13fxX27xX119xX3xX75xXaexX4xX3xX4xX121xX3xX7xX124xX3xX15xX3xXexX3axX3xXexX27xX15xX3axX23xX3xXexX8c8xX23xX1xX3xXb2xX31xX3xX1xX27xX15xXb4xX23xX3xX4xX1xX8c8xX3xX4xX67xX23xX3xX4xXaexX4xX1xX3xX5xX15xXb0xX3xX57xXdxX4dfxX27xX3xXexX42xX71xX3xX55xX55xX3xX115xXb4xX23xX1xX3xX23xX1xX13fxX23xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX119xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX70xXdxXb2xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX7exX15xX1exXexX10xX7exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xXafxX1exXexX27xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX1exX42xX6xX1exXexX27xX23xX22xX1exX23xX22xX27xXafxXdxX1exX4xX1xX27xX6xX1exXexXdxX10xX4fxX1exXb2xX6xX4xX1exX1cxXdxX23xX1exXbxX1xXafxX23xX22xX1exX4xXafxXb2xXdxX70xX1exX2xX7cxX7exX183xX183xX3adxX183xX55xX3adxX119xX1xXexX4fxXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX7exX4fxX10xX70xXdxX6xX7exX2xX183xX2cdxX7exX23xX10xX2b5xX7xX7exX183xX183xX2cdxX7cxX7exX2xX2cdxX271xX70xX2cdxX2xX183xX271xX7cxX2xX3adxXexX300xX183xX2bcxX2f9xX5xX300xX1exX2xX2f9xX2xX70xX2f9xX2cdxX7cxX2f9xX55xX2f9xX7cxXexX2xX2cdxX183xX3adxX2f9xX5xX2cdxX119xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX44xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX4xX60xX61xX23xX22xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX23xX22xX6dxX6xX3xX70xX71xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX70xXdxXb2xX2fxX0xX7xXexX42xXafxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX7exX15xX1exXexX10xX7exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX22xXafxX1exXexX27xX23xX22xX1exX23xX1xX6xX1exX42xX6xX1exXexX27xX23xX22xX1exX23xX22xX27xXafxXdxX1exX4xX1xX27xX6xX1exXexXdxX10xX4fxX1exXb2xX6xX4xX1exX1cxXdxX23xX1exXbxX1xXafxX23xX22xX1exX4xXafxXb2xXdxX70xX1exX2xX7cxX7exX183xX183xX3adxX183xX55xX3adxX119xX1xXexX4fxXaxX2fxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXaxX22x79daxX3xXexX6dxX23xX22xX3xX23xX1xX31xXb0xX3xX42xX31xX3xXexX6dxX23xX22xX3xX23xX22xX60xX61xXdxXc95xX3xX4xX1xX60xX6xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX42xXafxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX2fxX19exX44xX3xX1xX163xX23xX3xX4xX1xX3axX3xX4xXaexX4xX3x4e4cxX2cdxX3xX4xX3a5xX3xXexX42xXdxXb4xX27xX3xX4xX1xXe1xX23xX22xX3xX23xXf1dxX23xX22xXb0xX3xX22xXdxX10exX4fxX3xXexX10exXdxX3xX4xX1xXafxX3xX4xXaexX4xX3xX4xX121xX3xX7xX124xX3xX57xXdxX4dfxX27xX3xXexX42xX71xXb0xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX99xX3xXexX3axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX57xX6xX23xX22xX3xX15xX4exX27xX3xX4xXe5xX27xX3xX4xXaexX4xX3xX57xX71xX6xX3xXbxX1xX60xX121xX23xX22xX3xXa25xX57xXdxX3xXexX6dxX23xX22xX3xX23xX22xX1db1xXb0xX3xX22xX1db1xX3xXexX6dxX23xX22xX3xX23xX1xX31xXb0xX3xX42xX31xX3xXexX6dxX23xX22xX3xX23xX22xX60xX61xXdxXc95xX3xX4xX1xX60xX6xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX57xX44xX3xXexX27xX15xX4exX23xX3xXexX42xX27xX15xX4dfxX23xXb0xX3xXb2xX131xX23xX3xX57xX4e7xX23xX22xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX70xX13fxX23xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX47xX71xXbxX3xXexX1xX61xXdxX119xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX70xXdxXb2xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX22xX31xX23xX1xX3xX99xX3xXexX3axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xX1xX27xX15xX3axX23xX3xX4xXaexXafxX24xX3xX93xX22xX60xX61xXdxX3xX57xX3a2xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xXb2x4eccxX23xX3xX4xX3a5xX3xXexX1xX44xX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX7exX15xX1exXexX10xX7exX23xX22xX6xX23xX1xX1exX15xX1exXexX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX47xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX4xX6xXafxX1exX23xX22xX27xXafxXdxX1exX70xX6xX1exXexXdxX10xX4fxX1exXb2xX6xX4xX1exX1cxXdxX23xX1exXbxX1xXafxX23xX22xX1exX4xXafxXb2xXdxX70xX1exX2xX7cxX1exXb2xX6xX23xX1exX4xXafxX1exXexX1xX10xX1exX23xX1xXdxX10xX4fxX1exX115xX10xX23xX1xX1exXb2xX6xX1exX5xX6xX15xX1exX5xX6xX23xX1exX4xX1xXafxX1exX23xX22xX27xXafxXdxX1exX47xX1xX6xX4xX7exX183xX183xX183xX55xX271xX183xX119xX1xXexX4fxXaxX2fxX0xXdxX4fxX22xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX7exX4fxX10xX70xXdxX6xX7exX2xX183xX2cdxX7exX23xX10xX2b5xX7xX7exX183xX2xX55xX271xX7exX2xX2cdxX2bcxX70xX2bcxX2cdxX271xX55xX300xX55xX3adxXexX2xX7cxX55xX2f9xX5xX7cxX1exX2xX183xX300xX70xX55xX2xX55xX183xX3adxX2xX2bcxXexX2f9xX300xX2xX183xX183xX5xX2cdxX119xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xXexX3exX4xX3xXexX42xXdxX44xX23xX3xX47xX1xX6xXdxX3xXexXdxX4exX4fxX3xX4fxX52xXdxX3xX55xX3xX57xX44xX3xXexX5bxX23xX22xX3xX4xX60xX61xX23xX22xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX23xX22xX6dxX6xX3xX70xX71xX4xX1xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX70xXdxXb2xX2fxX0xX7xXexX42xXafxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX93xX22xX31xX23xX1xX3xX99xX3xXexX3axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xX1xX27xX15xX3axX23xX3xX4xXaexXafxX24xX3xX93xX22xX60xX61xXdxX3xX57xX3a2xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xXb2xX1f65xX23xX3xX4xX3a5xX3xXexX1xX44xX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX42xX10xX2bxX9xXaxX7exX15xX1exXexX10xX7exX23xX22xX6xX23xX1xX1exX15xX1exXexX10xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX47xX1xX27xX15xX10xX23xX1exX4xX6xXafxX1exX23xX22xX27xXafxXdxX1exX70xX6xX1exXexXdxX10xX4fxX1exXb2xX6xX4xX1exX1cxXdxX23xX1exXbxX1xXafxX23xX22xX1exX4xXafxXb2xXdxX70xX1exX2xX7cxX1exXb2xX6xX23xX1exX4xXafxX1exXexX1xX10xX1exX23xX1xXdxX10xX4fxX1exX115xX10xX23xX1xX1exXb2xX6xX1exX5xX6xX15xX1exX5xX6xX23xX1exX4xX1xXafxX1exX23xX22xX27xXafxXdxX1exX47xX1xX6xX4xX7exX183xX183xX183xX55xX271xX183xX119xX1xXexX4fxXaxX2fxX93xX22xX31xX23xX1xX3xX99xX3xXexX3axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xX1xX27xX15xX3axX23xX3xX4xXaexXafxX24xX3xX93xX22xX60xX61xXdxX3xX57xX3a2xX3xXexXdxX4exX4fxX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xXb2xX1f65xX23xX3xX4xX3a5xX3xXexX1xX44xX3xX119xX119xX119xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX42xXafxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX2fxX93xX22xX31xX23xX1xX3xX99xX3xXexX3axX3xX30xX31xX3xXcxX34xX23xX1xX3xX47xX1xX27xX15xX3axX23xX3xX4xXaexXafxXb0xX3xX23xX1xXa86xX23xX22xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX4xX6xXafxX3xXexX27xX255xXdxX3xX7xXe1xX4xX3xX57xX4dfxX3xX47xX1xXaexX23xX22xX3xX15xX3axX27xXb0xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xX4xX3a5xX3xX4xXaexX4xX3xX115xXb4xX23xX1xX3xX23xX4dfxX23xXb0xX3xX23xX22xX60xX61xXdxX3xXexX42xX269xX3xX115xX71xX3xX115x1a74xXafxX3xXbxX1xXba3xX3xX70xX102axX3xX57xX3a2xX3xX57xX60xX3cfxX4xX3xXexXdxX4exX4fxX3xX57xX135xX3xX183xX3xX4fxX52xXdxX3xXb2xXc3xX4xX1exX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX67xX23xX22xX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xX23xX1xX60xX23xX22xX3xX23xX3axX27xX3xX57xX44xX3xX23xX1xXdxX9f1xX4fxX3xX75xX76xX77xX78xX79xX1exX2xX7cxX3xXexX1xXba3xX3xX115xXb4xX23xX1xX3xXb2xX1f65xX23xX3xX4xX3a5xX3xXexX1xX44xX3xX70xXdxX9f1xX23xX3xX115xXdxX3axX23xX3xX23xXf1dxX23xX22xXb0xX3xXexX1xX131xX4fxX3xX4xX1xX1a3xX3xXexXe64xX3xXb2xXafxX23xX22xX119xX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX70xXdxXb2xX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX7exX27xX5xX2fxX0xX70xXdxXb2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX2fxX0xX7exX70xXdxXb2xX2fxX0xX7exX70xXdxXb2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfd6xX27xXexX1xXafxX42xXaxX2fxX410xX1xX65fxX4xX3xX9fbxX27xX6xX23xX22xX0xX7exXbxX2f
Phúc Quang