Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội
Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định.
43cex123e9x4a3cxba75xca74x10ffcx11d12x10ffax11e1axX7xcf96x106b2xc7c1x9270xb4a7xe2e0xX5x8d7cxXaxcb93xfbd6xa6a5xfc38xX4xX3xX1x61a6xXdxX3xXexX1xce4bx6a62xddcexX3x8b86xX14xX6xX3xb38bxX20xX1x487fxX3xX22xX14x5154xa2cdxXexX3x1200bxee00xX14xX3xc784xX3xffd9xX1x910dxX3x7542xX1x5cafxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX0x104bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7648xX10xX6xcfbdxXaxX12x10eebxX6xX14xX3x4439xX1xXdxX3xX4xX1exX1fxX20xX3xX31xX15xX3xX66xX2exXexX3xX22xX14xc8d7xX3xX66xXdx78a7xafa6xX3xXbxX1xXdxX2exX14x5d13xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX78x12921xX3xX5xX14x93acxX1fxX84xX3xX31xXdxX7cxX14xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX31xX32xX14xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3x5df8xX15xXdxX3x4545xa9f0xXdxX3xX1exX1fxX20xX3xXcx504cxX32xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3x124fbx788fxX1fxX84xX3xX1exX1fxX20xX3xX26xX20xX14xX2dx11040xX1fxX3x10fa8x81d6xX4xX3xX5cxX78xXdxX84xX3xX1exX1fxX20xX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3x10be0xX1x10923xX4xX3xXfbxX29xX1fxX1x101b9xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127f3xX92xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX7dxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7dxX7x106bdxXbxX1xX92xXexX92xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX2dxa96dxX3xX31xX5xX92xX4xX66x107ccxX3xX7dxX6xXe1xX20xXdxX1fxX13dxX5xX10x10afaxXexX153xX3xX6xX14xXexX92xX15axX3xX7dxX6xXe1xX20xXdxX1fxX13dxXe1xXdxX20xX1xXexX153xX3xX6xX14xXexX92xX15axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX31xX32xX14xX3xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX1x1188dxX1fxX1xX3xX78xX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX118xX31xX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX118xXd8xX1fxX4dxX1fxX10x10404xX7xX4dxd18dxX2xX2xX35xX4dxX2xX1ecxe6a8xX5fxf2b0xX2xX2xde98x107c6xX35xX2xXexc586xX1f9xX1fdxX1ecxX5xX2xX118x1190cxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX31xX32xX14xX3xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxXaxX3xX5fxX6xXexX6xX13dxXbxX1xX92xXexX92xX13dxX92xXe1xXdxX20xXdxX1fxX6xX5xX13dxX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX153xX4dxX4dxX4xX5fxX1fxXdxX7dxX20xX118xXd8xXdxX10xXexX1fxX6xX7dxXbxX5xX14xX7xX118xXd8xX1fxX4dxXex10fcfxX1ecxX1f8xX4dxX14xXbxX5xX92xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX1fxX20xXexX1fxX1fxX1fxX4dxX1ecxX1f8xX1ecxX2xe9d2xX1f8xX1f5xX299xX1f8xX2xX4dxXexXexbec0xXd8xX1fxX299xX1f8xX2xX1f8xX1f5xX22xX14xX92xX4xX1xX92xXdxX2xX118xX204xXbxX20xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xXcxX1xX3dxX3xXexda12xXd9xX1fxX20xX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3x12203xX14x65d1xX1fxX3xX37xX1x9d20xX4xX84xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xa585xX2d7x729cxX1fxX20xX3xXfbxX1c6xX1fxX1xX3xX5cxX14x8fc2xX84xX3xX1fxX20xX14xX2dx9205xX1fxX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xXcxX1xX29xX3xX10fxXdxX7dxX3xX26xX20xX2e5xX1fxX3xXd8xdd46xX3xX4x10771xX4xX3xXd4xe3f0xXdxX3xX31xXdxX7cxX14xX3xX31xabe6xX3xXbxX1xXdxX2exX14xX3xX31xX32xX14xX3xX7dxX19xXexX3xX7xX15xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX118xX3x9244x10512xX1fxX1xX153xX3x8957xX92x12793xX1fxX3xXcx12636xX1fxX4dxXcxXcxX2e3xX300xX26xfcafxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX92xX5fxX2dxXaxX12xXcxXdxX2exXbxX3xXex73c4xX4xX3xX4xX1xX2d7xX302xX1fxX20xX3xXexXe1xX1c6xX1fxX1xX3xX5xX33exX7dxX3xXd8xXdxX30dxX4xX3xX4xX3dxX6xX3xX10fxc321xX3xX1x4881xXbxX3xXexX1xXfcxX3xX2xX2xX84xX3xX7xX341xX1fxX20xX3xX2xX4dxX1f5xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexXdxX2exX1fxX3xX1xX33exX1fxX1xX3xXexX1xX3dxX3xXexX3a8xX4xX3xX31xX32xX14xX3xX7dxX19xXexX3xX7xX15xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX31xe1fexX1fxX20xX3xX1xX1c6xX1fxX1xX3xXexX1xXfcxX4xX3xX31xX34exX3xXbxX1xXdxX2exX14xX3xX66x71e8xX1fxX118xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX92xX5fxX2dxXaxX12xXfbxX32xX14xX3xXbxX1xXdxX314xX1fxX3xX1xX3c9xXbxX3xX7xX341xX1fxX20xX84xX3xd829xX2dxX3xX31xX6xX1fxX3xXcxX1xX2d7x569fxX1fxX20xX3xXd8xX3a8xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX31xX341xX92xX3xX4xX341xX92xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX66xX2exXexX3xX22xX14xX78xX3xXexX1xX78xX92xX3xX5xX14xX96xX1fxX3xXexX345xXdxX3xXfbxX92xX33exX1fxX3xXd8xX33exX3xX20xXdxX78xXdxX3xXexXe1xX1c6xX1fxX1xX84xX3xXexXdxX2exXbxX3xXexX1xX14xX3x10b91xX3xX66xXdxX2exX1fxX3xX4xX3dxX6xX3xXd4xX345xXdxX3xX31xXdxX7cxX14xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXd8xb8e5xX3xX5fxa2ffxX3xX66xXdxX2exX1fxX3xX1fxX1xX2e5xX1fxX3xX7xX4dexX3xXd4xX7cxX3xX31xX32xX14xX3xX7dxX19xXexX3xX7xX15xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX118xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX92xX5fxX2dxXaxX12xX62xX6xX14xX3xXd4xX39xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX78xX92xX3xX5xX14xX96xX1fxX84xX3xX31xXdxX7cxX14xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX5fxX6xX1fxX1xX3xX7xX341xX4xX1xX3xXd4xX7cxX3xX31xX32xX14xX3xX7dxX19xXexX3xX7xX15xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXd8xX33exX3xX31xX32xX14xX3xX31xX41bxX1fxX20xX3xX1xX1c6xX1fxX1xX3xXexX1xXfcxX4xX3xX31xX34exX3xXbxX1xXdxX2exX14xX3xX66xX433xX1fxX118xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX92xX5fxX2dxXaxX12xXcxX345xXdxX3xXbxX1xXdxX314xX1fxX3xX1xX3c9xXbxX84xX3xX7xX6xX14xX3xX66xX1xXdxX3xX4xX1exX1fxX20xX3xX31xX15xX3xX66xX2exXexX3xX22xX14xX78xX3xX66xXdxX7cxX7dxX3xXbxX1xXdxX2exX14xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX78xX92xX3xX5xX14xX96xX1fxX84xX3xX31xXdxX7cxX14xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX31xX32xX14xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXd4xX15xXdxX3xXd8xXd9xXdxX3xX1exX1fxX20xX3xXcxXe1xX32xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXebxXecxX1fxX3xX84xX3xX1exX1fxX20xX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xXfbxXfcxX4xX3xX5cxX78xXdxX3xX84xX3xX1exX1fxX20xX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xX10fxX1xX111xX4xX3xXfbxX29xX1fxX1xX118xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX92xX5fxX2dxXaxX12xX0xXdxX7dxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5fxXexX1xX14xX7dxX31xX3xXdxX3bxX10xX1fxXexX10xXe1xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX2dxX153xX3xX31xX5xX92xX4xX66xX15axX3xX7dxX6xXe1xX20xXdxX1fxX13dxX5xX10xX165xXexX153xX3xX6xX14xXexX92xX15axX3xX7dxX6xXe1xX20xXdxX1fxX13dxXe1xXdxX20xX1xXexX153xX3xX6xX14xXexX92xX15axX3xX1e9xXdxX5fxXexX1xX153xX3xX281xX281xX1f9xXbxX2a2xX15axX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX153xX3xX1f5xX1f5xX35xXbxX2a2xX15axXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX118xX31xX6xX92xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX118xXd8xX1fxX4dxX1fxX10xX1e9xX7xX4dxX1ecxX2xX2xX35xX4dxX2xX1ecxX1f3xX5fxX1f5xX2xX2xX1f8xX1f9xX35xX2xXexX281xX281xX2xX1ecxX5xX1ecxX118xX204xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX31xX32xX14xX3xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxXaxX3xX1e9xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX281xX281xX1f9xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1f5xX1f5xX35xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX92xX1fxXaxX12xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX300xX2d7xX302xX1fxX20xX3xXfbxX1c6xX1fxX1xX3xX5cxX14xX30dxX3xXex5d80xX1fxX20xX3xX1xX92xX6xX3xX4xX1xX2eaxX4xX3xX7dxbd13xX1fxX20xX3xX4xX341xX4xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xXcxXe1xX32xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXebxXecxX1fxX84xX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xX10fxX1xX111xX4xX3xXfbxX29xX1fxX1xX3xXd8xX33exX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xXfbxXfcxX4xX3xX5cxX78xXdxX118xX3xX379xX1fxX1xX153xX3xX37exX92xX380xX1fxX3xXcxX384xX1fxX4dxXcxXcxX2e3xX300xX26xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX92xX5fxX2dxXaxX12xX10fxX2exXexX3xX22xX14xX78xX3xX31xXdxX7cxX14xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX4xX39xX153xX3xX1f5xX1f9xX1f9xX4dxX1f5xX1f9xX281xX3xXd4xX345xXdxX3xX31xXdxX7cxX14xX3xX4xX39xX3xX7dxX7e0xXexX3xX31xXdxX7cxX14xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xXexX341xX1fxX3xXexX1xX33exX1fxX1xX84xX3xX31xX41bxX1fxX20xX3xaa6dxX1f5xX84xX1fdxX8a9x11ac9xX3xXex62a3xX1fxX20xX3xX7xX15xX3xXd4xX345xXdxX3xX31xXdxX7cxX14xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXd4xX380xX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX31xX32xX14xX3xX1exX1fxX20xX3xXcxXe1xX32xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXebxXecxX1fxX84xX3xX45fxX2dxX3xXd8xXdxX314xX1fxX3xX128xX19xX3xX3bxX1xX433xX1fxX1xX3xXexXe1xX29xX84xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX45fxX2dxX3xX31xX6xX1fxX3xXcxXe1xX14xX1fxX20xX3xX2d7xX302xX1fxX20xX3xXebxX7e0xXexX3xXexXe1xX96xX1fxX3xXcxX8b1xX3xX22xX14xX15xX4xX3xX300xXdxX30dxXexX3xX26xX6xX7dxX15axX3xX1exX1fxX20xX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xXfbxXfcxX4xX3xX5cxX78xXdxX84xX3xX45fxX2dxX3xXd8xXdxX314xX1fxX3xXcxXe1xX14xX1fxX20xX3xX2d7xX302xX1fxX20xX3xXfbxX78xX1fxX20xX84xX3xX3bxX1xX3dxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xX45fxX2dxX3xX31xX6xX1fxX3xXcxX33exXdxX3xX4xX1xX433xX1fxX1xX3xX13dxX3xX26xX20xX2e5xX1fxX3xX7xX341xX4xX1xX3xX4xX3dxX6xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX15axX3xX1exX1fxX20xX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xX10fxX1xX111xX4xX3xXfbxX29xX1fxX1xX84xX3xX45fxX2dxX3xXd8xXdxX314xX1fxX3xXcxXe1xX14xX1fxX20xX3xX2d7xX302xX1fxX20xX3xXfbxX78xX1fxX20xX84xX3xX128xX433xX3xXexX1xX2d7xX3xXcx1083cxX1fxX1xX3xX3dxX2dxX3xX10fxX1xX341xX1fxX1xX3xX5cxb02bxX6xX3xX5xX33exX7dxX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX26xX2d7xXd9xX4xX3xX3bxX19xX1fxX20xX3xX1xX9f7xX6xX3xX2a2xX380xX3xX1xX19xXdxX3xX4xX1xX3dxX3xX1fxX20xX1x8a3cxX6xX3xX300xXdxX30dxXexX3xX26xX6xX7dxX118xX4dxX118xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXe1xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexXe1xX92xX1fxX20xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX314xX1fxX3xX22xX14xX6xX1fxX153xX0xX4dxX7xXexXe1xX92xX1fxX20xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13dxXexX1xX14xX7dxX31xX13dxX6xX1fxX5fxX13dxX7xX6xXbxX92xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX20xX33exX2dxX3xX2xX4dxX1f5xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX7x4770xX3xX7dxXdxXf8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xXcxX1xX3dxX3xXexX2d7xXd9xX1fxX20xX3xX3bxX1xX433xX1fxX1xX3xXbxX1xX3dxXaxX3xX1xXe1xX10xX165xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxX22xX14xX2dxX10xX1fxX4dxX1fxX20xX6xX2dxX13dxX2xX13dxX1f5xX13dxX22xX14xX92xX4xX13dxX1xX92xXdxX13dxX7xX10xX13dxX7dxXdxX10xX1fxX13dxX1fxX1xXdxX10xX7dxX13dxXexX1xX14xX13dxXexX14xX92xX1fxX20xX13dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxXbxX1xX14xX4dxX1ecxX1f8xX8a9xX1ecxX1fdxX1fdxX118xX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX20xX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX4dxX7dxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1ecxX1f8xX4dxX1fxX10xX1e9xX7xX4dxX1ecxX2xX2xX35xX4dxX2xX1ecxX1f3xX5fxX1f5xX1f8xX281xX2xX1f3xX1ecxX1f8xXexX35xX281xX281xX1fdxX5xX2xX118xX204xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX31xX32xX14xX3xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXd8xX12xX0xX7xXexXe1xX92xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX20xX33exX2dxX3xX2xX4dxX1f5xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX7xXabaxX3xX7dxXdxXf8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xXcxX1xX3dxX3xXexX2d7xXd9xX1fxX20xX3xX3bxX1xX433xX1fxX1xX3xXbxX1xX3dxXaxX3xX1xXe1xX10xX165xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxX22xX14xX2dxX10xX1fxX4dxX1fxX20xX6xX2dxX13dxX2xX13dxX1f5xX13dxX22xX14xX92xX4xX13dxX1xX92xXdxX13dxX7xX10xX13dxX7dxXdxX10xX1fxX13dxX1fxX1xXdxX10xX7dxX13dxXexX1xX14xX13dxXexX14xX92xX1fxX20xX13dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxXbxX1xX14xX4dxX1ecxX1f8xX8a9xX1ecxX1fdxX1fdxX118xX1xXexX7dxXaxX12xX26xX20xX33exX2dxX3xX2xX4dxX1f5xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX7xXabaxX3xX7dxXdxXf8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xXcxX1xX3dxX3xXexX2d7xXd9xX1fxX20xX3xX3bxX1xX433xX1fxX1xX3xXbxX1xX3dxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXe1xX92xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3xX4xX1xX2d7xX302xX1fxX20xX3xXexXe1xX1c6xX1fxX1xX3xX66xX3c6xX3xX1xX3c9xXbxX3xXexX1xXfcxX3xX2xX2xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX66xX1xX39xX6xX3xX2e3x875axX300xX84xX3xX1fxX20xX33exX2dxX3xX2xX4dxX1f5xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexXdxX2exXbxX3xXexX3a8xX4xX3xX5xX33exX7dxX3xX4xX1exX1fxX20xX3xXexX341xX4xX3xX1fxX1xX2e5xX1fxX3xX7xX4dexX84xX3xXexXe1xX92xX1fxX20xX3xXd4xX39xX3xX4xX39xX3xX1fxX19xXdxX3xX5fxX14xX1fxX20xX3xXd8xX4dbxX3xX7dxXdxXf8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xXcxX1xX3dxX3xXexX2d7xXd9xX1fxX20xX3xX3bxX1xX433xX1fxX1xX3xXbxX1xX3dxX118xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX1xX433xX1fxX1xX3xXexX1xXfcxX4xX3xX7dxXdxXf8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xXcxX1xX29xX3xX10fxXdxX7dxX3xX26xX20xX2e5xX1fxXaxX3xX1xXe1xX10xX165xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxX22xX14xX2dxX10xX1fxX4dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxXexX1xX14xX4xX13dxX7dxXdxX10xX1fxX13dxX1fxX1xXdxX10xX7dxX13dxX4xX1xX14xX13dxXexXdxX4xX1xX13dxX22xX14xX92xX4xX13dxX1xX92xXdxX13dxX1fxX20xX14xX2dxX10xX1fxX13dxXexX1xXdxX13dxX66xXdxX7dxX13dxX1fxX20xX6xX1fxX4dxX1ecxX1f8xX8a9xX2xX8a9xX1f3xX118xX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX20xX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX4dxX7dxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1ecxX1f8xX4dxX1fxX10xX1e9xX7xX4dxX1ecxX2xX2xX35xX4dxX2xX1ecxX1f3xX5fxX1ecxX2xX281xX1ecxX281xX35xX1f3xXexX1f3xX281xX2xX5xX2xX118xX204xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX31xX32xX14xX3xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXd8xX12xX0xX7xXexXe1xX92xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3bxX1xX433xX1fxX1xX3xXexX1xXfcxX4xX3xX7dxXdxXf8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xXcxX1xX29xX3xX10fxXdxX7dxX3xX26xX20xX2e5xX1fxXaxX3xX1xXe1xX10xX165xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxX22xX14xX2dxX10xX1fxX4dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxXexX1xX14xX4xX13dxX7dxXdxX10xX1fxX13dxX1fxX1xXdxX10xX7dxX13dxX4xX1xX14xX13dxXexXdxX4xX1xX13dxX22xX14xX92xX4xX13dxX1xX92xXdxX13dxX1fxX20xX14xX2dxX10xX1fxX13dxXexX1xXdxX13dxX66xXdxX7dxX13dxX1fxX20xX6xX1fxX4dxX1ecxX1f8xX8a9xX2xX8a9xX1f3xX118xX1xXexX7dxXaxX12xX3bxX1xX433xX1fxX1xX3xXexX1xXfcxX4xX3xX7dxXdxXf8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xXcxX1xX29xX3xX10fxXdxX7dxX3xX26xX20xX2e5xX1fxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXe1xX92xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX3bxX1xXdxX4dbxX14xX3xX35xX1f8xX118xX35xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXd4xX380xX3xXexX1xX4dexX4xX3xX1xXdxX30dxX1fxX3xX7dxXdxXf8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX84xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5cxX19xXdxX3xXd4xd311xX1fxX20xX3xX31xX32xX14xX3xX4x6cc5xX3xX22xX14xX15xX4xX3xX20xXdxX6xX118xX3xX10fxX2exXexX3xX22xX14xX78xX84xX3xX4xX39xX3xX1f5xX1ecxX8a9xX4dxX1f5xX1f5xX8a9xX3xXd4xX345xXdxX3xX31xXdxX7cxX14xX3xXexX341xX1fxX3xXexX1xX33exX1fxX1xX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX7dxXdxXf8xX1fxX3xX1fxX1xXdxX30dxX7dxX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX84xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5cxX19xXdxX3xXd4xXfc1xX1fxX20xX3xX31xX32xX14xX3xX4xXfcaxX3xX22xX14xX15xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXd8xXd9xXdxX3xX31xX33exX3xX26xX20xX14xX2dxXf8xX1fxX3xXcxX1xX29xX3xX10fxXdxX7dxX3xX26xX20xX2e5xX1fxX118xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX32xX1fxX3xX1fxX33exX2dxX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX66xX1xX39xX6xX3xX2e3xXccdxX300xX3xX1xX3c9xXbxX3xX66xX3c6xX3xX4xX14xX15xXdxX3xX4xd557xX1fxX20xXaxX3xX1xXe1xX10xX165xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxXexXe1xXdxX4dxXexX14xX6xX1fxX13dxX1fxX6xX2dxX13dxX22xX14xX92xX4xX13dxX1xX92xXdxX13dxX66xX1xX92xX6xX13dxX2a2xXdxXd8xX13dxX1xX92xXbxX13dxX66xX2dxX13dxX4xX14xX92xXdxX13dxX4xX14xX1fxX20xX4dxX1ecxX1f8xX1f3xX1fdxX1f8xX1f8xX118xX1xXexX7dxXaxX12xX0xXdxX7dxX20xX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX4dxX7dxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX1ecxX1f8xX4dxX1fxX10xX1e9xX7xX4dxX1ecxX2xX2xX1ecxX4dxX2xX1f8xX1f3xX5fxX2xX1f8xX1fdxX1f8xX1ecxX35xX1f5xXexX1fdxX35xX1ecxX1f9xX5xX1fdxX13dxXexX92xX6xX1fxX13dxX4xX6xX1fxX1xX13dxX66xX1xX6xXdxX13dxX7dxX6xX4xX118xX204xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX14xX6xX3xX26xX20xX1xX29xX3xX22xX14xX2dxX2exXexX3xX31xX32xX14xX3xX35xX3xX37xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXd8xX12xX0xX7xXexXe1xX92xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX32xX1fxX3xX1fxX33exX2dxX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX66xX1xX39xX6xX3xX2e3xXccdxX300xX3xX1xX3c9xXbxX3xX66xX3c6xX3xX4xX14xX15xXdxX3xX4xX10b3xX1fxX20xXaxX3xX1xXe1xX10xX165xX9xXaxX4dxX4xX1xXdxX1fxX1xX13dxXexXe1xXdxX4dxXexX14xX6xX1fxX13dxX1fxX6xX2dxX13dxX22xX14xX92xX4xX13dxX1xX92xXdxX13dxX66xX1xX92xX6xX13dxX2a2xXdxXd8xX13dxX1xX92xXbxX13dxX66xX2dxX13dxX4xX14xX92xXdxX13dxX4xX14xX1fxX20xX4dxX1ecxX1f8xX1f3xX1fdxX1f8xX1f8xX118xX1xXexX7dxXaxX12xXcxX14xX32xX1fxX3xX1fxX33exX2dxX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xX66xX1xX39xX6xX3xX2e3xXccdxX300xX3xX1xX3c9xXbxX3xX66xX3c6xX3xX4xX14xX15xXdxX3xX4xX10b3xX1fxX20xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXe1xX92xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX345xXdxX3xX10fxX3c6xX3xX1xX3c9xXbxX3xX2xX2xX84xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX3xXexXdxX2exX1fxX3xX1xX33exX1fxX1xX3xX66xXdxX30dxX1fxX3xXexX92xX33exX1fxX3xX1xX33exX1fxX20xX3xX5xX92xX345xXexX3xX4xX1xXfcxX4xX3xX5fxX6xX1fxX1xX3xX26xX1xX33exX3xX1fxX2d7xXd9xX4xX84xX3xXexXe1xX92xX1fxX20xX3xXd4xX39xX3xX4xX39xX3xX31xX32xX14xX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX1fxX2d7xXd9xX4xX84xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX2d7xXd9xX1fxX20xX3xX3bxX1xX433xX1fxX1xX3xXbxX1xX3dxX3xXd8xX33exX3xX3bxX1xX3dxX3xXexX29xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX4xX3xX1xX19xXdxX118xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX14xX5xX12xX0xX5fxXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe1xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xX4dxX5fxXdxXd8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX92xX14xXe1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3xX37exXdxX30dxXbxX3xXcxXe1xX2d7xX302xX1fxX20xX13dxX37xX1xX6xX1fxX3xX37xX1xX2d7xX302xX1fxX20xX3xX378xXcxXcxX2e3xX300xX26xX4dxX300xXdxX10xXexX1fxX6xX7dx10ec3xX38cxX0xX4dxXbxX12