Vì sao Việt Nam nhận lời Thái Lan tham dự giải quốc tế?
ĐT Việt Nam đã quyết định đồng ý với lời mời tham dự giải King’s Cup của Thái Lan vào đầu tháng 6. Mục đích của Việt Nam không đơn giản chỉ là cọ xát chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.
e9f3xf04ax1168cx119d1xf055x10c03x11e8fx10d7fxeb20xX7x147d6x17293x15820x10284x12b48x17813xX5x13c3fxXaxef0ax16ca0x10994xX3xX7xX6x176eexX3xX13xXdxec1bxXexX3x1179cxX6x12e69xX3x123c5xX1x149f6xX23xX3xX5xf0acxXdxX3xXcxX1x167ffxXdxX3x10378xX6xX23xX3xXexX1xX6xX21xX3x13271x13a9exX3x12c07xXdx117b1xXdxX3x11a58x11c19xf448xX4xX3xXex13566x1540cxX0x172f8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13157xX10xX6xX3axXaxX12xf8b6xXcxX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3x10059xf769xX3xX42xX43x15507xX48xXexX3xX6cx13dfdxX23xX1xX3xX6cx1164cxX23xX3dxX3x15287xX3x10d6bx13fbcxXdxX3xX5xX29xXdxX3xX21xX29xXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxX3x134ebxXdxX23xX3dxff22xX7xX3x15e52xX43xXbxX3xX4x16260xX6xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xX3xX81x139ebxX18xX3xX6cx16ddfxX43xX3xXexX1xX2exX23xX3dxX3x1059bx124dfxX3x169f1x11668xX4xX3xX6cx125fcxX4xX1xX3xX4xXa6xX6xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3x15d40xX1x11e88xX23xX3dxX3xX6cx13302xX23xX3xX3dxXdxX3fxX23xX3xX4xX1x14869xX3xX5xXb3xX3xX4xf285xX3x110c4xX2exXexX3xX4xX1xX43x17a17xX23xX3x145acxX76xX3xX4xX1xX18xX3xX81x151f3xX23xX3dxX3xX5xX18x125ecxXdxX3x16caaxX18x14136xX5xX3axX3xXa1xX43xXbxX3x14c92x15ee5xX117xX117xXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX10xX23xXexX10xX10fxXaxX12xX0xXdxX21xX3dxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXax15d46xXdxX3axXexX1x167b6xX3xXc0xX2x10c74xXbxXf2x1713dxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX144xX3x13c49xX2xX118xXbxXf2xX14bxXaxX3xX7xX10fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXc1xXfcxX6xX18xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc1xX81xX23xX4bxX23xX10xX13fxX7xX4bxX2xf819xX2xX118xX4bxX2xX118xXc0xX3axX148xX2xX155xX155xX155xX117x15db6xXexf346xX148xX189xX189xX117xX5xX118xXc1x12babxXbxX3dxX49xX10fxX9xXc0xX148xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX5xX29xXdxX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX4xX3xXexX48xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1376axX18xX3axX71xXaxX12xX1ebxX6xX23xX3xX6cxXb7xX43x1756cxX3xX6cx177c9xXdxX3xXexX43xX71x14c89xX23xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX81xX44xX23xX3xX6cxX6dxX3xXex15c60xX3xX4xX1xX44xXdxX3xX5xX29xXdxX3xX6cxfc12xX3xX23xX3dxX1xX76xX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axX3bxX3xX9axXdxX23xX3dxX9exX7xX3xXa1xX43xXbxX3xXexX215xX3xXbxX1xXc8xX6xX3xX31xX60xX1ebxX60xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xXc1xX3xX31xX7fxX3xX3axX18xX3xX5xXb3xX3xXfcxeb3fxXdxX3xXexX1xX10xX18xX3xXd9xX48xX3xX1xX18xX10axX4xX1xX3xX3axX3bxX3xXd9xXdxX48xX23xX1f8xX3xX9axXdxX23xX3dxX9exX7xX3xXa1xX43xXbxX3xXex154b9xX3xX4xX1x17c71xX4xX3xX81xXb3xX18xX3xXexX1xX2exX23xX3dxX3xX187xXc1xX3xX60x11f50xX3xX5xXb3xX3xXexX1xX29xXdxX3xX3dxXdxX6xX23xX3xX21xXb3xX3xXexX1xX10xX18xX3xX3axX3bxX3xX6cxX76xX23xX1xX1f8xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX7x16df8xX3xX6cx123bfxX43xX3xX81xX82xXdxX3xX5axXb3xX23xX3x16915xX43xX44xX4xX3xX6cxX201xX3xXexX10fxX6xX23xX1xX3xX23xX3dxXdbxXdxX3xX81xXdbxX3xX6cxX76xX4xX1xX3xX5xXdx1612fxX23xX3xXd9xX1xX43xX3xX81xX3bxX4xXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX18xX3axX71xXaxX12xXcxX1xX48xX3xX23xX1x10b35xX23xX3dxX3xX7xX6xX43xX3xX6cxX297xX1f8xX3xXexX10fxX25xX23xX3xX6cxX2c4xX43xX3xXd9xX48xX3xXexX10fxX2ecxX23xX3xXexX10axX21xX3xX1xX18xX6dxX23xX3xX81xXdbxX3xXexX1xX29xXdxX3xX1xX10axX23xXc1xX3xXa1xX104xX23xX3xX9axXdxX23xX3dxX9exX7xX3xXa1xX43xXbxX3xX4x1213fxX23xX3dxX3xX6cxX312xf992xX4xX3xX5x12a57xXdxX3xX5xX10axXdxX3xX6cxX48xX23xX3xXexX1xX2exX23xX3dxX3xXc0xX3xX21xX82xXdxX3xXexX282xX3xX4xX1xX286xX4xXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX18xX3axX71xXaxX12xX60xX2exX23xX1xX3xX3dxXdxX2exX3xX6cxf7e8xX71xX3xX5xXb3xX3xX21xX1fbxXexX3xX3dxXdxX3fxXdxX3xX3dxXdxX6xX18xX3xX1x15c3fxX43xX3xX42xX43xX44xX4xX3xXexX48xX3xX4xX297xX3xX4xX1xX2c4xXexX3xX5xX312xX35bxX23xX3dxX1f8xX3xXexX10axX18xX3xXfcxX312xX82xX4xX3xX6cxXb3xX3xX4xX1xX18xX3xX6cxX1fbxXdxX3xXexX43xX71xX201xX23xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axX3bxX3xXc0xX4bxX2xX118xX3xXexX10fxX25xX23xX3xX6cxX2c4xX43xX3xX25cxX3xX81xX104xX23xX3dxX3xX5xX18xX10axXdxX3xX10dxX18xX10fxX5xX3axX3xXa1xX43xXbxX3xX117xX118xX117xX117xX3xX3axXdx12c61xX23xX3xX10fxX6xX3xXexX215xX3xX148xX4bxX179xX3xX6cxX48xX23xX3xX2xX179xX4bxX2xX2xX4bxX117xX118xX2xX179xX1f8xX3xX31xX60xX1ebxX60xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX4xX35fxX23xX3dxX3xX5axX31xX13xX3xXexX10fxX312xX25cxX23xX3dxX3x17498xX6xX10fxXd9xX3xX5axX6xX23xX3dxX3x12409xX10xX18xX3xX6cxX6dxX3xXfcxXb3xX23xX3xXfcxX10axX4xX3xX81xXb3xX3xX6cxXdxX3xX6cxX48xX23xX3xXexX1xX44xX23xX3dxX3xX23xX1xX2c4xXexX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX7xX2c1xX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axX3bxX3xX9axXdxX23xX3dxXaxX7xX3xXa1xX43xXbxX1f8xX3xX4xX35fxX23xX3dxX3xX81xX82xXdxX3xX4xX1xXa6xX3xX23xX1xXb3xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xX1f8xX3x12e62xX23xX3xX60xX1fbxX3xX81xXb3xX3xXcxX10fxX43xX23xX3dxX3xX2cfxX43xX44xX4xXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX18xX3axX71xXaxX12xXa1xXb7xX23xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX23xX297xXdxX3xXexX1xX2ecxX21xX3xX10fx13f62xX23xX3dxX1f8xX3xX81xXdxX1cxX4xX3xX4xXf0xX3xXf2xX2exXexX3xX81xX82xXdxX3xX4xX2exX4xX3xX6cxX1fbxXdxX3xX21xX10axX23xX1xX3xX25cxX3xX4xX1xX39dxX43xX3x16300xX3xX23xX1xX502xX21xX3xX4xX1xX43xXf9xX23xX3xXfcxX76xX3xX4xX1xX18xX3xX81xX104xX23xX3dxX3xX5xX18xX10axXdxX3xX10dxX18xX10fxX5xX3axX3xXa1xX43xXbxX3xX117xX118xX117xX117xX3xX4xX1xXeaxX3xX5xXb3xX3xX21xX1fbxXexX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xXfcxX6xX3xX5xX7fxX3xX3axX18xX3xX4xX297xX3xX5xXdxX2ecxX23xX3xX42xX43xX6xX23xX3xX6cxX48xX23xX3xX23xX1xX6xX43xX3xXexX215xX3xXbxX1xXc8xX6xX3xX60xXcxX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xXc1xX3xX1fxX1xX312xX3xX45dxX1xX297xX3xX4xX1xXa6xX3xXexX76xX4xX1xX3xXcxX10fxXb7xX23xX3xX2cfxX43xX44xX4xX3xXcxX43xX2c4xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1791cxX3xX81xX82xXdxX3xXfcxX2exX18xX3xX3dxXdxX82xXdxX3xX4xX2exX4xX3xX6cxX39dxX71xX3xX81xXb3xXdxX3xX23xX3dxXb3xX71xX3xXexX1xX14xX3xXd9xX48xXexX3xX42xX43xX3fxX3xX23xX1xX3b2xX23xX3dxX3xXexX10fxX25xX23xX3xX3dxXdxX6xX18xX3xX1xX3b2xX43xX3xX42xX43xX44xX4xX3xXexX48xX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xXexX1xX29xXdxX3xX3dxXdxX6xX23xX3x15f7bx101bbxX61bx10775xX3x116f6xX6xX71xX3x16255xX3axXb3xX23xX1xX3xX4xX1xX18xX3xX4xX2exX4xX3xX60xXcxX2cfx14d12xf306xX3xX4xX355xX23xX3dxX3xX7xX2c1xX3xX6cxX312xX35bxX4xX3xX61bxX61cxX61bxX61exX3xXexXc8xX23xX1xX3xX6cxXdxX201xX21xX3xXexX10fxX2ecxX23xX3xX1ebx11020xX5axX3xX81xXb3xX3xX4xX25xXbxX3xX23xX1xX25xXexX3xX1xXb3xX23xX3dxX3xXexX1xX2exX23xX3dxXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX18xX3axX71xXaxX12xXcxX10fxX18xX23xX3dxX3xXfcxX44xXdxX3xX4xX3fxX23xX1xX3xX21xXb3xX3xX13xX104xX23xX3dxX3xX5xX18xX10axXdxX3xXexX1xX286xX3xX117xX3xX10dxX18xX10fxX5xX3axX3xXa1xX43xXbxX3xX117xX118xX117xX117xX3xXd9xX1xX43xX3xX81xX3bxX4xX3xX4xX1xX39dxX43xX3xX52bxX3xX7xX2c1xX3xX3axX3bxX6xX3xX81xXb3xX18xX3xX1ebxX65axX5axX3xX61bxX61cxX61bxX61exX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xXexX1xX2exX23xX3dxX3xX3dxXb7xX23xX3xX3axXdxX422xX23xX3xX10fxX6xX3xX81xX104xX23xX3dxX3xX5xX18xX10axXdxX3xX624xXexX1xX2exX23xX3dxX3x178f5xX3xX1xX18x173daxX4xX3xX189xX636xX3xX6cxX201xX3xX5xXb3xX21xX3xXexXdxX221xX23xX3xX6cxX221xX3xX4x155d4xX23xX3xX4xX286xX3xXbxX1xX39dxX23xX3xX5xX18xX10axXdxX3xX1xX10axXexX3xX3dxXdxX44xX23xX3dxX3xXd9xX1xXdxX3xXfcxX44xX4xX3xXexX1xX720xX21xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXfcxX3fxX23xX3dxXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX10xX23xXexX10xX10fxXaxX12xX0xXdxX21xX3dxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX3axXexX1xX144xX3xXc0xX2xX148xXbxXf2xX14bxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX144xX3xX155xXc0xX2xXbxXf2xX14bxXaxX3xX7xX10fxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXc1xXfcxX6xX18xX1xX6xXexXdxX23xX1xXc1xX81xX23xX4bxX23xX10xX13fxX7xX4bxX2xX179xX2xX118xX4bxX2xX118xXc0xX3axX148xX2xX155xX155xXc0xX155xX706xXexX706xX189xX2xXc0xX5xX2xXc1xX191xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX5xX29xXdxX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX4xX3xXexX48xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX18xX23xXaxX12xX0xXdxX12xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX21xX43xX44xX23xX3xX23xX502xX21xX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xX23xX1xX297xX21xX3xX1xX10axXexX3xX3dxXdxX44xX23xX3dxX3xX7xX44xX3xX117xX3xXexX10axXdxX3xX81xX104xX23xX3dxX3xX5xX18xX10axXdxX3xX10dxX18xX10fxX5xX3axX3xXa1xX43xXbxX3xX117xX118xX117xX117xX3xX0xX4bxXdxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX18xX3axX71xXaxX12xXc3xXc4xX4xX3xXexXdxX2ecxX43xX3xX4xXa6xX6xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX5xXb3xX3xX23xX502xX21xX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xX23xX1xX297xX21xX3xX7xX44xX3xX117xX3xX6cxX201xX3xX42xX43xX6xX3xX6cxX297xX3xX4xX297xX3xX7xX3bxX3xXexX1xX43xX25xX23xX3xX5xX35bxXdxX3xX6cxX2exX23xX3dxX3xXd9xX201xX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xX1xXb3xX23xX1xX3xXexX10fxX14xX23xX1xX3xX1xX312xX82xX23xX3dxX3xX6cxX48xX23xX3xX3dxXdxX2c4xX4xX3xX21xXe0xX3xX10dxX18xX10fxX5xX3axX3xXa1xX43xXbxXc1xX3xX31x1791fxX4xX3xX23xXb3xX71xX1f8xX3xX3axX3bxX6xX3xXexX1xX10xX18xX3xX1ebxX65axX5axX3xX61bxX61cxX61bxX61exX3xXexX1xX2exX23xX3dxX3xX187xX4bxX117xX118xX2xX179xX1f8xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX6cxX6xX23xX3dxX3xX6cxX286xX23xX3dxX3xXexX1xX286xX3xX179xX189xX3x1798cxX3xXexX1xX286xX3xX1xX10axX23xX3dxX3xX3dxXdxX905xXbxX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX6cxX286xX23xX3dxX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xX23xX1xX297xX21xX3xX1xX10axXexX3xX3dxXdxX44xX23xX3dxX3xX7xX44xX3xX117xXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX18xX3axX71xXaxX12xX9axX48xXexX3xX42xX43xX3fxX3xX25cxX3xX3dxXdxX3fxXdxX3xX9axXdxX23xX3dxX9exX7xX3xXa1xX43xXbxX3xX3axXdxX422xX23xX3xX10fxX6xX3xXexX44xXexX3xX6cx13a61xXbxX3xX7xX2c1xX3xX3dxXdxX905xXbxX3xXexX1xXb7xX71xX3xXexX10fxX104xX3xX5axX31xX13xX3xX45dxX6xX10fxXd9xX3xX5axX6xX23xX3dxX3xX467xX10xX18xX3xX4xXa6xX23xX3dxX3xX4xX44xX3xX81xX3b2xX23xX3dxX3xX4xX1x17a18xX4xX3xX1xXe0xX23xX3xX81xX76xX3xXexX10fxXc8xX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xX23xX1xX297xX21xX3xX23xX1xX312xX3xX21xX18xX23xX3dxX3xX21xX43xX44xX23xXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX18xX3axX71xXaxX12xXcxX1xX2ecxX21xX3xX21xX1fbxXexX3xX5xX7fxX3xX3axX18xX3xXd9xX1xX2exX4xX3xX5xXb3xX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xX6cxX1fbxXdxX3xX1xX14xX23xX1xX3xX60xXcxX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX4xX297xX3xXd9xX1xX18xX3fxX23xX3dxX3xX706xX3xX4xXb7xX43xX3xXexX1xXa6xX3xX23xX502xX21xX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xX5xX286xX6xX3xXexX43xX282xXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axX3bxX3xX467xfa3fxX61exX3xX635xX6xX21xX10xX7xXc1xX3xX13xXb3xX3xX23xX1xX3b2xX23xX3dxX3xXexX10fxX25xX23xX3xX6cxX2c4xX43xX3xX3dxXdxX6xX18xX3xX1xX3b2xX43xX3xX42xX43xX44xX4xX3xXexX48xX3xX81xX82xXdxX3xX4xX2exX4xX3xX6cxX1fbxXdxX3xX21xX10axX23xX1xX3xX4xXa6xX6xX3xX4xX1xX39dxX43xX3xX52bxX3xX3dxXdxX905xXbxX3xX4xX1xX18xX3xX1xXf0xX3xX4xX297xX3xXexX1xX2ecxX21xX3xXd9xXdxX23xX1xX3xX23xX3dxX1xXdxX1cxX21xX3xX81xXb3xX3xXd9xf77axX3xX4xX1xXdxX48xX23xX3xXexX1xX43xX25xXexX3xX4xX1xX18xX3xXfcxX3fxX23xX3xXexX1xX39dxX23xX1f8xX3xX42xX43xX6xX3xX6cxX297xX3xX4xX1xX43xXf9xX23xX3xXfcxX76xX3xX4xX1xX18xX3xX21xXc4xX4xX3xXexXdxX2ecxX43xX3xX3dxXdxXb3xX23xX1xX3xX5axXa1xX13xX3xX25cxX3xX467xXa8exX61exX3xX635xX6xX21xX10xX7xX3xX81xXb3xX18xX3xX4xX43xX44xXdxX3xX23xX720xX21xX3xX23xX6xX71xXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX18xX3axX71xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXexX1xX201xX3xXexX1xX286xX4xX3xX4xXa6xX6xX3xX9axXdxX23xX3dxX9exX7xX3xXa1xX43xXbxX1f8xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX7xX2c1xX3xX3dxX70axXbxX3xX2xX3xXexX10fxX18xX23xX3dxX3xX187xX3xX6cxX1fbxXdxX3xX5xXb3xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xX1f8xX3xX4c6xX23xX3xX60xX1fbxX3xX81xXb3xX3xXcxX10fxX43xX23xX3dxX3xX2cfxX43xX44xX4xXc1xX3xX1fxX48xX43xX3xXexX1xX9f0xX23xX3dxX1f8xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX7xX2c1xX3xX81xXb3xX18xX3xX4xX1xX43xX23xX3dxX3xXd9xX48xXexX3xX81xXb3xX3xX3dxX70axXbxX3xX6cxX1fbxXdxX3xXexX1xX9f0xX23xX3dxX3xX25cxX3xX4xX70axXbxX3xX6cxX2c4xX43xX3xX4xX104xX23xX3xX5xX10axXdxXc1xX3xX1fxX48xX43xX3xXexX1xX43xX6xX1f8xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX7xX2c1xX3xX6cxX2exX3xXexX10fxX6xX23xX1xX3xX1xX10axX23xX3dxX3xX1ebxX6xX3xX81xX82xXdxX3xX6cxX1fbxXdxX3xXexX1xX43xX6xX3xX25cxX3xX4xX70axXbxX3xX6cxX2c4xX43xX3xX4xX104xX23xX3xX5xX10axXdxXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ebxX18xX3axX71xXaxX12xX635xXdxX3fxXdxX3xX7xX2c1xX3xX3axXdxX422xX23xX3xX10fxX6xX3xXexX215xX3xX23xX3dxXb3xX71xX3xX148xX3xX6cxX48xX23xX3xX189xX4bxXc0xX3xX25cxX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xXc1xX3xX1fxX48xX43xX3xX3dxX70axXbxX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xX1f8xX3xX6cxX297xX3xX7xX2c1xX3xX5xXb3xX3xX5xXb7xX23xX3xX6cxXb7xX43xX3xXexXdxX2ecxX23xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX4xX1xX10axX21xX3xXexX10fxX2exX23xX3xX6cxX44xXdxX3xXexX1xXa6xX3xX23xXb3xX71xX3xX7xX6xX43xX3xXexX1xX2c4xXexX3xXfcxX10axXdxX3xX118xX947xX187xX3xX23xX3dxXb3xX71xX3xX2xX148xX4bxX2xX118xX4bxX117xX118xX2xX148xXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xX3axXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX10fxX10xX5xX6xXexX10xX3axXaxX12xX0xX7xXexX10fxX18xX23xX3dxX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX2ecxX23xX3xX42xX43xX6xX23xX144xX0xX4bxX7xXexX10fxX18xX23xX3dxX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX947xXexX1xX43xX21xXfcxX947xX6xX23xX3axX947xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXb7xX71xX3xX45dxX6xX10fxXd9xX3xXexXdxX48xXexX3xX5xX1fbxX3xX5xX7fxX3xX3axX18xX3xXexX25xXbxX3xX1xX43xX2c4xX23xX3xX25cxX3xX5axXb3xX23xX3xX2cfxX43xX44xX4xX3xX5xXb3xX3xX81xX14xXc1xXc1xXc1xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xXaxX3xX1xX10fxX10x14636xX9xXaxX4bxXfcxX18xX23xX3dxX947xX3axX6xX4bxXexX1xX6xX71xX947xXbxX6xX10fxXd9xX947xXexXdxX10xXexX947xX5xX18xX947xX5xX71xX947xX3axX18xX947xXexX6xXbxX947xX1xX43xX6xX23xX947xX18xX947xX1xX6xX23xX947xX42xX43xX18xX4xX947xX5xX6xX947xX81xXdxX947xXexX1xX6xXdxX947xX5xX6xX23xX4bxX2xXc0xX117xX189xX117xX155xXc1xX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX3dxX3xX7xX10fxX4xX9xXaxX4bxX21xX10xX3axXdxX6xX4bxX2xX117xX118xX4bxX23xX10xX13fxX7xX4bxX2xX189xX155xX117xX4bxX2xX118xXc0xX3axXc0xX2xX155xX155xX187xX148xX2xXexX117xX187xX148xX148xX5xX155xXc1xX191xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX5xX29xXdxX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xX3xXexX1xX6xX21xX3xX3axX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxX3xX42xX43xX44xX4xX3xXexX48xX49xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX3axXdxX81xX12xX0xX7xXexX10fxX18xX23xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXb7xX71xX3xX45dxX6xX10fxXd9xX3xXexXdxX48xXexX3xX5xX1fbxX3xX5xX7fxX3xX3axX18xX3xXexX25xXbxX3xX1xX43xX2c4xX23xX3xX25cxX3xX5axXb3xX23xX3xX2cfxX43xX44xX4xX3xX5xXb3xX3xX81xX14xXc1xXc1xXc1xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xXaxX3xX1xX10fxX10xXdb2xX9xXaxX4bxXfcxX18xX23xX3dxX947xX3axX6xX4bxXexX1xX6xX71xX947xXbxX6xX10fxXd9xX947xXexXdxX10xXexX947xX5xX18xX947xX5xX71xX947xX3axX18xX947xXexX6xXbxX947xX1xX43xX6xX23xX947xX18xX947xX1xX6xX23xX947xX42xX43xX18xX4xX947xX5xX6xX947xX81xXdxX947xXexX1xX6xXdxX947xX5xX6xX23xX4bxX2xXc0xX117xX189xX117xX155xXc1xX1xXexX21xXaxX12xXcxX1xXb7xX71xX3xX45dxX6xX10fxXd9xX3xXexXdxX48xXexX3xX5xX1fbxX3xX5xX7fxX3xX3axX18xX3xXexX25xXbxX3xX1xX43xX2c4xX23xX3xX25cxX3xX5axXb3xX23xX3xX2cfxX43xX44xX4xX3xX5xXb3xX3xX81xX14xXc1xXc1xXc1xX3xXcxX1xX2exXdxX3xX31xX6xX23xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX10fxX18xX23xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX5axX31xX13xX3xX45dxX6xX10fxXd9xX3xX5axX6xX23xX3dxX3xX467xX10xX18xX3xX6cxX6dxX3xXexXdxX48xXexX3xX5xX1fbxX3xX81xX82xXdxX3xXexX10fxX43xX71xX221xX23xX3xXexX1xXdbxX23xX3dxX3xX42xX43xX2ecxX3xX23xX1xXb3xX3xX5xX7fxX3xX3axX18xX3xXd9xX1xXdxX48xX23xX3xXdbxX23xX3dxX3xX5xX3bxX6xX3xX4xX1xXf0xX23xX3xX5axXb3xX23xX3xX2cfxX43xX44xX4xX3xX5xXb3xX3xX6cxX76xX6xX3xX6cxXdxX201xX21xX3xXexX25xXbxX3xX1xX43xX2c4xX23xX3xX4xX1xX43xXf9xX23xX3xXfcxX76xX3xX61exX61bxX61bxX3xX467xX43x16373xX43xXd9xXdxX3xXa1xX43xXbxX3xX117xX118xX2xX189xX3xX4xXa6xX6xX3xX60xXcxX3xX13xXdxX1cxXexX3xX1fxX6xX21xXc1xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX3axXdxX81xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX43xX5xX12xX0xX3axXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10fxXaxX12xX0xX4bxX3axXdxX81xX12xX0xX4bxX3axXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX467xX18xX43xX10fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX1ebxX18xX23xX3dxX3axX6x1058bxX0xX4bxXbxX12