Tất cả F1 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2
(Baohatinh.vn) - Theo kết quả xét nghiệm mới nhất từ Khoa Vi sinh (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh), tất cả các trường hợp F1 của bệnh nhân P.C.C công tác tại BVĐK tỉnh đã âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.
87e5xc541xd2adx8af2xe529x119bfx9dc7x8812x10faexX7x119b3xa748xaf41xc53cxe58dx10522xX5xad7exXax90c0xXcx8dd7xXexX3xX4x10f19xX3x113cbxX2xX3xXexde6exXdxX3xee22xdc9bxd32dxX1xX3x9c5axXdxX22xX23xX3x91eaxX6xX3xf5daxX1x11bd2xX6xX3x9702xf4c9xX3xXcxd9fexX23xX1xX3xcf0axa6b8xX3xXex9c6exX23xX1xX3xX5x11895xX23xX3x94a9xX3xX26xafdfxXdxX3xX26xXdxc2cbxa598xX7xX3xc5fcxdcc9xd710xX53xcddbx11bb1xX30xa202xX57xX47xX0xef32xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6xe1a7xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX2exda19xXexX3xdb27xX50xX18xX3x8dcax9954xXexX3xX23xf0a1xX1xXdxX22xX3cxX3xX3cxX4axXdxX3xX23xX1xX14xXexX3xXexc998xX3xc9a0xX1xX30xX6xX3xX5axXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xb7a7xX21xX5axX2bxX97xX3xXex8f71xX23xX1xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xdc95x11495xX3xXexX14xXexX3xX4xX18xX3xX4x9ab8xX4xX3xXexX4fxa0a8xbedaxX23xX85xX3xX1x11304xXbxX3xX1axX2xX3xX4xf216xX6xX3xbc6dxX22xX23xX1xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xb8ddx11d4fxX58xXe1xX58xX3xX4xd03cxX23xX85xX3xXexXc1xX4xX3xXexX1exXdxX3xX21xX5axX2bxX97xX3xXexXabxX23xX1xX3x11911xfc92xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX5xX44xX23xX3xX47xX3xX26xX4axXdxX3xX26xXdxX4fxX50xX7xX3xX53xX54xX55xX53xX57xX58xX30xX5axX57xX47xXe1xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX30xX70xe1dfxXaxX12xXcxX4fxXc6xX4axX4xX3xXfdxebecxXb7xX3xX26xX34xX30xX3xX7xXc1xX23xX85xX3x9b87xX5excf4bxXb7xX3xX7cxX50xX6xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxX3xXfdxXfexX3xX85xX1xXdxX3xX23xX1xa53bxX23xX3xXexX4fxXc6xXc7xX23xX85xX3xX1xXccxXbxX3xXe0xXe1xX58xXe1xX58xXe1xX3xXa4xXexX4fxfb57xX3xXexX1exXdxX3xXbxX1xXc6xXc7xX23xX85xX3xfee4xX85xX50xX135xbc77xX23xX3x109ecxX50xXb7xX3xXcxXe0xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xXb6xXb7xX3xX4xXe7xX23xX85xX3xXexXc1xX4xX3xXexX4fxX30xX23xX85xX3xX21xX5axX2bxX97xX3xXexXabxX23xX1xX3xX70xXc6xb9efxX23xX85xX3xXexX3fxX23xX1xX3xX26xX4axXdxX3xX26xXdxX4fxX50xX7xX3xX53xX54xX55xX53xX57xX58xX30xX5axX57xX47xXe1xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX30xX70xX135xXaxX12xX53xX6xX50xX3xX2exX1xXdxX3xX80xXc1xX4xX3xXfdx112edxX23xX1xX3xXfdxXc6xXccxX4xX3xX4xX6xX3xXd6xX22xX23xX1xXb7xX3xX23xX85xX34xX23xX1xX3xX4xX1xb62bxX4xX3xX23x97dfxX23xX85xX3xXfdxXfexX3xXexXdxX79xX23xX3xX1xX34xX23xX1xX3xXexX1exX3cxX3xX23xX85xX95xX23xX85xX3xX1xX30xX1exXexX3xXfdxc0d3xX23xX85xX3xX4xXd3xX6xX3xX21xX5axX2bxX97xX3xXexXabxX23xX1xX3xX26xX34xX3xXbxX1xX30xX23xX85xX3xXexee95xX6xX3xX2exX1xX50xX3xX26xcba4xX4xX3xX23xX1c0xXdxX3xXd6xX22xX23xX1xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xcdf2xX23xX85xXe1xX3xX18dxX85xX34xX23xX1xX3xX135xX3xXexX79xX3xX23x10ea5xX3xX5xX263xX4xX3xXexX4fxX50xX135xX3xX26xX79xXexX3xX4xXc1xX4xX3xXexX4fxXc6xXc7xX23xX85xX3xX1xXccxXbxX3xXexX95xX23xX85xX3xXexXdxX79xXbxX3xX80xX180xX4xX3xX26xX4axXdxX3xX4xX6xX3xXd6xX22xX23xX1xXe1xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX30xX70xX135xXaxX12xX0xXdxX3cxX85xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX23xXexX10xX4fxXaxX3xX7xXexX135xX5xX10xX9xXaxfb03xXdxX70xXexX1x119e9xX3xX14dxX2xc79bxXbxX80xb511xX3xX1xX10xXdxX85xX1xXexX2f9xX3x9142xc655xX2xXbxX80xX300xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX5exX5exXdxXe1xXd6xX6xX30xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe1xX26xX23xX5exX23xX10xX2f4xX7xX5exX47xX2xX47x9a3bxX5exX2xX330xX330xX70xX30axX30bxd4b7xX30axX2xX2fdxX338xXexX47xX330xX30axX338xX14bxX5xX30bxXe1xf592xXbxX85x11229xX4fxX9xX47xX330xX330xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX4xX18xX3xX1axX2xX3xXexX1exXdxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xXdxX22xX23xX3xX2bxX6xX3xX2exX1xX30xX6xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX5xX44xX23xX3xX47xX3xX26xX4axXdxX3xX26xXdxX4fxX50xX7xX3xX53xX54xX55xX53xX57xX58xX30xX5axX57xX47xXaxX3xX2f4xXdxX70xXexX1xX9xXaxX14dxX2xX2fdxXaxX3xX1xX10xXdxX85xX1xXexX9xXaxX30axX30bxX2xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX30xX23xXaxX12xX58xXc1xX23xX3xXd6xX23fxX3xX97xX1xX30xX6xX3xX5axXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXa4xX21xX5axX2bxX97xX3xXexXabxX23xX1xXb6xX3xXexX1xX263xX4xX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xXe7xX23xX85xX3xXexXc1xX4xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxXe1xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX30xX70xX135xXaxX12xX21xX5axX2bxX97xX3xXexXabxX23xX1xX3xX4xcf10xX23xX85xX3xXfdxXfexX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX13fxX23xX85xX3xX4fxX34xX3xX7xX30xXc1xXexXb7xX3xX80xXc1xX4xX3xXfdxX200xX23xX1xX3xXfdxXc6xXccxX4xX3xX23xX1xcd3fxX23xX85xX3xX4xXc1xX23xX3xXd6xX23fxXb7xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX26xXdxaeedxX23xXb7xX3xXd6xX22xX23xX1xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xXexX95xX23xX85xX3xX4xX13fxX3xXexXdxX79xXbxX3xX80xX180xX4xX3xXexX4fxX263xX4xX3xXexXdxX79xXbxX3xXa4xX1axX2xXb6xX3xX26xX4axXdxX3xX4xX6xX3xXd6xX22xX23xX1xX3xXfdxe3e2xX3xX4xXc1xX4xX1xX3xX5xX135xXb7xX3xX5xX14xX135xX3xX3cxde97xX50xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxXe1xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX30xX70xX135xXaxX12xX18dxX85xX34xX135xX3xX14bxX5exX14dxXb7xX3xXexX14xXexX3xX4xX18xX3xX4xXc1xX4xX3xX1axX2xX3xX4xX13fxX3xX2exX79xXexX3xX7cxX50xX18xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxX3xX5xX44xX23xX3xX2xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX26xX4axXdxX3xX26xXdxX4fxX50xX7xX3xX53xX54xX55xX53xX57xX58xX30xX5axX57xX47xXe1xX3xX2bxX79xX23xX3xX7xXc1xX23xX85xX3xX23xX6xX135xX3xXa4xX2xX30bxX5exX14dxXb6xXb7xX3xXexX1xX10xX30xX3xX2exX79xXexX3xX7cxX50xX18xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxX3xX3cxX4axXdxX3xX23xX1xX14xXexXb7xX3xXexX14xXexX3xX4xX18xX3xX4xXc1xX4xX3xX1axX2xX3xX4xXd3xX6xX3xXd6xX22xX23xX1xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xXe0xXe1xX58xXe1xX58xX3xXexX1exXdxX3xX21xX5axX2bxX97xX3xXexXabxX23xX1xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexf04bxX4xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX5xX44xX23xX3xX47xX3xX26xX4axXdxX3xX26xXdxX4fxX50xX7xX3xX53xX54xX55xX53xX57xX58xX30xX5axX57xX47xXe1xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX30xX70xX135xXaxX12xX2bxXc6xXccxX4xX3xXd6xXdxX79xXexXb7xX3xXexX4fxX30xX23xX85xX3xX23xX85xX34xX135xX3xX1xXe7xX3cxX3xX23xX6xX135xXb7xX3xX21xX5axX2bxX97xX3xXexXabxX23xX1xX3xX7x89c4xX3xXexXdxX79xX23xX3xX1xX34xX23xX1xX3xX5xX14xX135xX3xX3cxX4bdxX50xXb7xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxX3xX7xX34xX23xX85xX3xX5xcc07xX4xX3xX5xX1exXdxX3xX3cxX23fxXexX3xX5xX44xX23xX3xX23xX45fxX6xX3xXfdxX27axXdxX3xX26xX4axXdxX3xXexX14xXexX3xX4xX18xX3xX4xXc1xX23xX3xXd6xX23fxXb7xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX26xXdxX472xX23xX3xX26xX34xX3xX23xX85xXc6xXc7xXdxX3xX5xX6xX30xX3xXfdxX23fxX23xX85xX3xXexX4fxX30xX23xX85xX3xXd6xX22xX23xX1xX3xX26xXdxX22xX23xXe1xX0xX5exXbxX12xX0xX70xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX70xX4fxX10xX5xX6xXexX10xX70xXaxX12xX0xX50xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX57xXexX1xX50xX3cxXd6xX57xX6xX23xX70xX57xX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX2f9xX3xX55xX34xX3xX7xX30xXc1xXexXb7xX3xX4xX1xXdxX3xXexX4fxX18xX3xXbxX1xX59fxX3xX4xX14xXbxX3xXbxX1x9f1axX23xX85xX3xX4xX1xX27axX23xX85xX3xX70xX200xX4xX1xX3xX2exX200xXbxX3xXexX1xXc7xXdxXb7xX3xXfdxX180xX23xX85xX3xXfdxX27axXdxX3xXexXc6xXccxX23xX85xXaxX3xX1xX4fxX10x10435xX9xXaxX5exX4xX1xXdxX23xX1xX57xX7xX6xX4xX1xX57xX80xX6xX57xX1xX30xXdxX5exX1xX6xX57xXexXdxX23xX1xX57xX4fxX6xX57xX7xX30xX6xXexX57xX4xX1xXdxX57xXexX4fxX6xX57xXbxX1xX50xX57xX4xX6xXbxX57xXbxX1xX30xX23xX85xX57xX4xX1xX30xX23xX85xX57xX70xXdxX4xX1xX57xX2exXdxXbxX57xXexX1xX30xXdxX57xX70xX50xX23xX85xX57xX70xX30xXdxX57xXexX50xX30xX23xX85xX5exX47xX2xX330xX30axc281xX14bxXe1xX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX85xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX5exX3cxX10xX70xXdxX6xX5exX2xX47xX30bxX5exX23xX10xX2f4xX7xX5exX47xX2xX47xX330xX5exX2xX30bxX14dxX70xX30axX30bxX338xX330xX30bxX2fdxX47xXexX47xX2fdxX30bxX30axX5xX30bxX57xX2xX47xX338xX70xX30axX2xX14dxX2fdxX77cxX30axX30axXexX2fdxX2fdxX14bxX2fdxX330xX5xX30bxXe1xX346xXbxX85xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX4xX18xX3xX1axX2xX3xXexX1exXdxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xXdxX22xX23xX3xX2bxX6xX3xX2exX1xX30xX6xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX5xX44xX23xX3xX47xX3xX26xX4axXdxX3xX26xXdxX4fxX50xX7xX3xX53xX54xX55xX53xX57xX58xX30xX5axX57xX47xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX26xX12xX0xX7xXexX4fxX30xX23xX85xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX2f9xX3xX55xX34xX3xX7xX30xXc1xXexXb7xX3xX4xX1xXdxX3xXexX4fxX18xX3xXbxX1xX59fxX3xX4xX14xXbxX3xXbxX1xX6edxX23xX85xX3xX4xX1xX27axX23xX85xX3xX70xX200xX4xX1xX3xX2exX200xXbxX3xXexX1xXc7xXdxXb7xX3xXfdxX180xX23xX85xX3xXfdxX27axXdxX3xXexXc6xXccxX23xX85xXaxX3xX1xX4fxX10xX719xX9xXaxX5exX4xX1xXdxX23xX1xX57xX7xX6xX4xX1xX57xX80xX6xX57xX1xX30xXdxX5exX1xX6xX57xXexXdxX23xX1xX57xX4fxX6xX57xX7xX30xX6xXexX57xX4xX1xXdxX57xXexX4fxX6xX57xXbxX1xX50xX57xX4xX6xXbxX57xXbxX1xX30xX23xX85xX57xX4xX1xX30xX23xX85xX57xX70xXdxX4xX1xX57xX2exXdxXbxX57xXexX1xX30xXdxX57xX70xX50xX23xX85xX57xX70xX30xXdxX57xXexX50xX30xX23xX85xX5exX47xX2xX330xX30axX77cxX14bxXe1xX1xXexX3cxXaxX12xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX2f9xX3xX55xX34xX3xX7xX30xXc1xXexXb7xX3xX4xX1xXdxX3xXexX4fxX18xX3xXbxX1xX59fxX3xX4xX14xXbxX3xXbxX1xX6edxX23xX85xX3xX4xX1xX27axX23xX85xX3xX70xX200xX4xX1xX3xX2exX200xXbxX3xXexX1xXc7xXdxXb7xX3xXfdxX180xX23xX85xX3xXfdxX27axXdxX3xXexXc6xXccxX23xX85xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX4fxX30xX23xX85xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xf5eaxX21xX18dxX194xX3xXexXabxX23xX1xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xXb7xX3xXexX1xXc7xXdxX3xX85xXdxX6xX23xX3xX7cxX50xX6xXb7xX3xX26xXdxX22xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX4fxX18xX3xXbxX1xX59fxX3xX4xX14xXbxX3xXbxX1xX6edxX23xX85xX3xX4xX1xX27axX23xX85xX3xX70xX200xX4xX1xX3xX4xX1xX30xX3xX4xXc1xX4xX3xX5xX263xX4xX3xX5xXc6xXccxX23xX85xX3xXexX4fxX472xX23xX3xXfdxX200xX6xX3xXd6xX34xX23xX3xXexXabxX23xX1xX3xX4xX1c0xX3xXd6xX18xX23xX3xX2exX200xXbxX3xXexX1xXc7xXdxX3xX26xX34xX3xXfdxX180xX23xX85xX3xXfdxX27axXdxX3xXexXc6xXccxX23xX85xXb7xX3xX23xX1xXc6xX23xX85xX3xXexX1exXdxX3xX3cxX23fxXexX3xX7xX27axX3xXfdxX200xX6xX3xXbxX1xXc6xX1c0xX23xX85xXb7xX3xX26xXdxX22xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX4fxX18xX3xX4xX6edxX23xX3xX4xX1xX168xX3cxXb7xX3xXd6xX25bxX3xX7xX13fxXexX3xXfdxX27axXdxX3xXexXc6xXccxX23xX85xX3xXfdxXc6xXccxX4xX3xX1xXc6xd92cxX23xX85xXb7xX3xX2exX1xXe7xX23xX85xX3xXfdxX180xX23xX85xX3xXfdxX200xX23xX1xX3xX3cxX21axX4xX3xX7cxX50xX135xX3xXfdxX200xX23xX1xXe1xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX26xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexX59fxX4xX3xX1xX50xX135xX3xXfdxX23fxX23xX85xX3xXex985fxX23xX85xX3xX5xX263xX4xX3xXexX4fxX50xX135xX3xX26xX79xXexXb7xX3xX5xX14xX135xX3xX3cxX4bdxX50xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxX3xXfdxX4adxX3xX2exX1xX30xX6xX23xX1xX3xX26xcd53xX23xX85xXb7xX3xXe1xXe1xXe1xXaxX3xX1xX4fxX10xX719xX9xXaxX5exX135xX57xXexX10xX5exX1xX6xX57xXexXdxX23xX1xX57xXexXdxX10xXbxX57xXexX50xX4xX57xX1xX50xX135xX57xX70xX30xX23xX85xX57xXexX30xX23xX85xX57xX5xX50xX4xX57xXexX4fxX50xX135xX57xX26xX10xXexX57xX5xX6xX135xX57xX3cxX6xX50xX57xX80xX10xXexX57xX23xX85xX1xXdxX10xX3cxX57xX70xX10xX57xX2exX1xX30xX6xX23xX1xX57xX26xX50xX23xX85xX57xX2exX1xX30xX23xX85xX57xX4xX1xX10xX57xX70xXdxX4xX1xX5exX47xX2xX330xX30axX2fdxX14bxXe1xX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX85xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX5exX3cxX10xX70xXdxX6xX5exX2xX47xX30bxX5exX23xX10xX2f4xX7xX5exX47xX2xX47xX330xX5exX2xX330xX330xX70xX330xX47xX330xX47xX30axX47xX330xXexX14dxX2xX47xX30axX30axX5xX30bxXe1xX346xXbxX85xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX4xX18xX3xX1axX2xX3xXexX1exXdxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xXdxX22xX23xX3xX2bxX6xX3xX2exX1xX30xX6xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX5xX44xX23xX3xX47xX3xX26xX4axXdxX3xX26xXdxX4fxX50xX7xX3xX53xX54xX55xX53xX57xX58xX30xX5axX57xX47xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX26xX12xX0xX7xXexX4fxX30xX23xX85xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexX59fxX4xX3xX1xX50xX135xX3xXfdxX23fxX23xX85xX3xXexXa9axX23xX85xX3xX5xX263xX4xX3xXexX4fxX50xX135xX3xX26xX79xXexXb7xX3xX5xX14xX135xX3xX3cxX4bdxX50xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxX3xXfdxX4adxX3xX2exX1xX30xX6xX23xX1xX3xX26xXacaxX23xX85xXb7xX3xXe1xXe1xXe1xXaxX3xX1xX4fxX10xX719xX9xXaxX5exX135xX57xXexX10xX5exX1xX6xX57xXexXdxX23xX1xX57xXexXdxX10xXbxX57xXexX50xX4xX57xX1xX50xX135xX57xX70xX30xX23xX85xX57xXexX30xX23xX85xX57xX5xX50xX4xX57xXexX4fxX50xX135xX57xX26xX10xXexX57xX5xX6xX135xX57xX3cxX6xX50xX57xX80xX10xXexX57xX23xX85xX1xXdxX10xX3cxX57xX70xX10xX57xX2exX1xX30xX6xX23xX1xX57xX26xX50xX23xX85xX57xX2exX1xX30xX23xX85xX57xX4xX1xX10xX57xX70xXdxX4xX1xX5exX47xX2xX330xX30axX2fdxX14bxXe1xX1xXexX3cxXaxX12xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexX59fxX4xX3xX1xX50xX135xX3xXfdxX23fxX23xX85xX3xXexXa9axX23xX85xX3xX5xX263xX4xX3xXexX4fxX50xX135xX3xX26xX79xXexXb7xX3xX5xX14xX135xX3xX3cxX4bdxX50xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxX3xXfdxX4adxX3xX2exX1xX30xX6xX23xX1xX3xX26xXacaxX23xX85xXb7xX3xXe1xXe1xXe1xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX4fxX30xX23xX85xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xXfdxXfexX3xX1xX30xX34xX23xX3xXexX1xX34xX23xX1xX3xX5xX14xX135xX3xX3cxX4bdxX50xX3xXexX4fxX472xX23xX3xX70xXdxX22xX23xX3xX4fxX23fxX23xX85xX3xXa40xX3xXcxXe0xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xX26xX34xX3xXfdxX6xX23xX85xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexX59fxX4xX3xXexX4fxX50xX135xX3xX26xX79xXexXb7xX3xX5xX14xX135xX3xX3cxX4bdxX50xX3xX26xX34xX3xX80xX81xXexX3xX23xX85xX1xXdxX22xX3cxX3xXfdxX27axXdxX3xX4xXc1xX4xX3xX1axX2xXb7xX3xX1axX47xX3xX26xX34xX3xX4xXc1xX4xX3xXfdxX27axXdxX3xXexXc6xXccxX23xX85xX3xXexX4fxX30xX23xX85xX3xX2exX1xX50xX3xX26xX263xX4xX3xX4xXc1xX4xX1xX3xX5xX135xXb7xX3xXbxX1xX30xX23xX85xX3xXexX25bxX6xXe1xX3xX5axX4axXdxX3xX26xXdxX22xX4xX3xX4xXc1xX4xX3xX4xX6xX3xXd6xX22xX23xX1xX3xX3cxX4axXdxX3xXexXdxX79xXbxX3xXexX59fxX4xX3xXfdxXc6xXccxX4xX3xXbxX1xXc1xXexX3xX1xXdxX22xX23xXb7xX3xX23xX1xXdxX22xX3cxX3xX26xX59fxX3xX23xX34xX135xX3xX4xX34xX23xX85xX3xXexX4fxXa40xX3xX23xX472xX23xX3xX4xX14xXbxX3xXd6xXc1xX4xX1xXe1xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX26xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax109cdxX472xX50xX3xX23xXc6xX4axX4xX3xX5xX34xX3xX7cxX50xX135xX79xXexX3xXexX3bxX3cxX3xXfdx8d90xX135xX3xX5xXacaxXdxX3xX70xX200xX4xX1xX3xX58xX30xX26xXdxX70xX57xX2xX338xXaxX3xX1xX4fxX10xX719xX9xXaxX5exX23xX50xXdxX57xX1xX30xX23xX85xX57xX7xX30xX23xX85xX57xX5xX6xX5exX135xX10xX50xX57xX23xX50xX30xX4xX57xX5xX6xX57xX7cxX50xX135xX10xXexX57xXexX6xX3cxX57xX70xX6xX135xX57xX5xX50xXdxX57xX70xXdxX4xX1xX57xX4xX30xX26xXdxX70xX57xX2xX338xX5exX47xX2xX330xX30axX2fdxX330xXe1xX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX85xX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX5exX3cxX10xX70xXdxX6xX5exX2xX47xX30bxX5exX23xX10xX2f4xX7xX5exX47xX2xX47xX330xX5exX77cxX30bxX70xX330xX47xX2xX330xX14dxX30bxX77cxXexX330xX330xX2xX30axX14bxX5xX30bxXe1xX346xXbxX85xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX4xX18xX3xX1axX2xX3xXexX1exXdxX3xX21xX22xX23xX1xX3xX26xXdxX22xX23xX3xX2bxX6xX3xX2exX1xX30xX6xX3xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX5xX44xX23xX3xX47xX3xX26xX4axXdxX3xX26xXdxX4fxX50xX7xX3xX53xX54xX55xX53xX57xX58xX30xX5axX57xX47xXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX70xXdxX26xX12xX0xX7xXexX4fxX30xX23xX85xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXe48xX472xX50xX3xX23xXc6xX4axX4xX3xX5xX34xX3xX7cxX50xX135xX79xXexX3xXexX3bxX3cxX3xXfdxXe5fxX135xX3xX5xXacaxXdxX3xX70xX200xX4xX1xX3xX58xX30xX26xXdxX70xX57xX2xX338xXaxX3xX1xX4fxX10xX719xX9xXaxX5exX23xX50xXdxX57xX1xX30xX23xX85xX57xX7xX30xX23xX85xX57xX5xX6xX5exX135xX10xX50xX57xX23xX50xX30xX4xX57xX5xX6xX57xX7cxX50xX135xX10xXexX57xXexX6xX3cxX57xX70xX6xX135xX57xX5xX50xXdxX57xX70xXdxX4xX1xX57xX4xX30xX26xXdxX70xX57xX2xX338xX5exX47xX2xX330xX30axX2fdxX330xXe1xX1xXexX3cxXaxX12xXe48xX472xX50xX3xX23xXc6xX4axX4xX3xX5xX34xX3xX7cxX50xX135xX79xXexX3xXexX3bxX3cxX3xXfdxXe5fxX135xX3xX5xXacaxXdxX3xX70xX200xX4xX1xX3xX58xX30xX26xXdxX70xX57xX2xX338xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX4fxX30xX23xX85xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX70xXaxX12xX58xX1xXc6xX6xX3xXd6xX6xX30xX3xX85xXdxXc7xX3x118abxX4xX50xX23fxX4xX3xX4xX1xXdxX79xX23xd3aaxX3xXbxX1xX6edxX23xX85xXb7xX3xX4xX1xX27axX23xX85xX3xX70xX200xX4xX1xX3xX58xX30xX26xXdxX70xX57xX2xX338xX3xXexX4fxX30xX23xX85xX3xX4xX18xX3xX23xXc6xX4axX4xX3xX26xX34xX3xXexX1exXdxX3xX33xX34xX3xXcxX37xX23xX1xX3xX5xX1exXdxX3xX23xX13fxX23xX85xX3xXd6xX25bxX23xX85xX3xX23xX1xXc6xX3xX23xX1xX45fxX23xX85xX3xX23xX85xX34xX135xX3xX23xX34xX135xXe1xX3xX5axX34xX3xX4xX433xX23xX85xX3xX4xX1xXc6xX6xX3xXd6xX6xX30xX3xX85xXdxXc7xXb7xX3xX3cxX27axXdxX3xX70xX3bxX135xX3xX4fxX34xX23xX85xX3xX4fxX200xXexX3xX85xXdxX45fxX6xX3xX4xXc1xX3xX23xX1xX3bxX23xX3xX26xX4axXdxX3xX4xX23fxX23xX85xX3xXfdxdd3exX23xX85xX3xX5xX1exXdxX3xX7cxX50xX6xX23xX3xXexX4fxX62axX23xX85xX3xX23xX1xXc6xX3xX5xX180xX4xX3xX23xX34xX135xXe1xX0xX5exXbxX12xX0xX5exX70xXdxX26xX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX50xX5xX12xX0xX70xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4fxXaxX12xX0xX5exX70xXdxX26xX12xX0xX5exX70xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX50xXexX1xX30xX4fxXaxX12xXe0xX1xX180xX4xX3xfcf2xX50xX6xX23xX85xX0xX5exXbxX12
Phúc Quang