(Baohatinh.vn) - Năm 2021, các địa phương, đơn vị và Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng cơ sở các cấp ở Hà Tĩnh đã tập trung cao cho việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; phối hợp, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) trên địa bàn.

Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Năm 2021, các địa phương, đơn vị và Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng cơ sở các cấp ở Hà Tĩnh đã tập trung cao cho việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; phối hợp, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) trên địa bàn.

Sáng 7/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ xây dựng cơ sở tỉnh và đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tổ chức đánh giá kết quả xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS – QP) năm 2022.

Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Thi đua xây dựng cơ sở vững mạnh

Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự hội nghị

Mặc dù phải đối măt với nhiều khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà nên năm 2021, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực.

Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh điều hành hội nghị.

Theo đó, các địa phương, đơn vị đã tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị và củng cố “thế trận lòng dân”. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, các tổ chức đảng được củng cố, kết nạp mới được 1.926 đảng viên.

Bộ máy chính quyền cơ sở phát huy tốt vai trò, chức năng trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp thường xuyên được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động...

Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Công cuộc phát triển KT – XH tiếp tục được đẩy mạnh và kết hợp chặt chẽ với củng cố QP – AN. Cấp ủy, chính quyền, BCĐ xây dựng cơ sở các cấp đã có các giải pháp căn cơ để khắc phục khó khăn nhằm phát triển KT – XH, xây dựng NTM, phòng chống dịch COVID-19 và giữ vững tình hình an ninh chính trị, TTATXH, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Trong năm toàn tỉnh đã phối hợp tiến hành thẩm định 34 dự án phát triển KT – XH có liên quan đến QP – AN.

Các địa phương luôn chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh về mọi mặt để góp phần giữ vững ổn định chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT – XH ở cơ sở. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, DQTV, DBĐB đã được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng lẫn năng lực chiến đấu.

Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng tham luận về tình hình phát triển KT – XH, xây dựng NTM gắn với công tác đảm bảo QP – AN, bảo vệ đường biên, cột mốc và xây dựng tuyến biên giới phồn thịnh.

Các lực lượng thường xuyên phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác bám nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu, luôn sẵn sàng trong mọi tình huống... nên đã ngăn chặn tốt các lọai tội phạm, giữ vững tình hình ANTT, bảo vệ ANBG và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Các địa phương cũng đã quan tâm bố trí ngân sách để đảo đảm cho nhiệm vụ phát triển KT – XH gắn với củng cố, xây dựng QP – AN và thực hiện các chính sách hậu phương quân đội. Cùng với đó là phối hợp tổ chức đón, bàn giao, truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào về nước trang nghiêm, chu đáo...

Năm 2021, giữa cơ quan quân sự với các sở, ngành, đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ QS – QP theo chương trình phối hợp đã ký kết hàng năm. Theo đó, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho 20.209 lượt cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo và 45.445 học sinh.

Ngoài tổ chức nói chuyện truyền thống LLVT cho 1.200 công dân thì giữa Bộ CHQS tỉnh với các cơ quan truyền thông cũng đã thực hiện 18 chuyên mục quốc phòng toàn dân, đăng 1.256 tin bài tuyên truyền có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ QS – QP trên địa bàn.

Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh trao đổi tình hình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xóa đói giảm nghèo, phòng chống COVID-19... trên 2 tuyến biên giới.

Công tác phối hợp để xây dựng LLVT địa phương vững mạnh cũng luôn được quan tâm. Các sở, ngành, đoàn thể và từng địa phương đã phối hợp chăm lo xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên, tuyển gọi thanh nhiên nhập ngũ. Qua đó đã huấn luyện cho 473/473 đơn vị DQTV với 22.025 chiến sỹ, huấn luyện 1.776 người trong lực lượng dự bị động viên, tuyển gọi và bàn giao 1.200 công dân nhập ngũ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 57/57 cơ sở đạt kết quả tốt...

Ngoài ra, giữa Bộ CHQS tỉnh với các sở, ngành, địa phương, đơn vị cũng đã phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; phối hợp tham gia thực hiện chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội...

Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

Năm 2022 nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện sẽ tập trung vào các nội dung như: lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà n­ước và của địa phương về QP – AN; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; linh hoạt thực hiện mục phát triển KT – XH gắn với phòng chống COVID-19; nắm chắc tình hình để triển khai các phương án bảo đảm ANTT, xây dựng nền QPTD gắn với ANND vững chắc; bảo đảm nguồn lực để phát triển KT – XH gắn với củng cố QP – AN...

Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Đại tá Mai Ngọc Việt – Phó Chính ủy BCHQS tỉnh báo cáo chương trình phối hợp năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao sự vào cuộc của BCĐ xây dựng cơ sở các cấp và các sở ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cũng như phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS - QP trong năm qua. Đây được xem là tiền đề, nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM, phòng chống COVID-19, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh...

Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra các vấn đề tồn tại, hạn chế và yêu cầu phải tập trung chấn chỉnh như: công tác xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là phát triển đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo; công tác phối hợp nắm tình hình, chia sẻ thông tin có lúc, có nơi chưa kịp thời, xử lý chưa kiên quyết; một số địa phương chưa phát huy tốt vai trò của BCĐ xây dựng cơ sở, một số thành viên chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm và chưa bám nắm địa bàn được phân công; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS - QP nhiều thời điểm chưa tốt...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu, thời gian tới, BCĐ xây dựng cơ sở các cấp; các đơn vị, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân và lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QS - QP gắn với xây dựng LLVT tinh nhuệ, SSCĐ cao và tham gia hiệu quả nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ rừng...; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh gắn với xây dựng NTM để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân gắn với thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, nhất là trong dịp tết cổ truyền sắp tới...

Xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh

Các sở, ngành, đoàn thể ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS - QP năm 2022.

Tiến Phúc


Tiến Phúc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]