Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Trong phiên làm việc chiều 27/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà đã bầu 39 Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu ông Trần Nhật Tân tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự phiên làm việc chiều nay có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Mở đầu phiên làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX đã triển khai các bước bầu 39 đồng chí tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau khi chia thành 4 tổ mạn đàm về cơ cấu, tiểu sử nhân sự bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu những người xứng đáng nhất.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp đó, đại hội nghe thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến nghiêm túc, trách nhiệm và có chất lượng.

Toàn Đảng bộ đã tổ chức được 842 buổi sinh hoạt, thu hút hơn 8.780 đảng viên tham gia. Qua tổng hợp, đã có 1.268 ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Trung ương, 1.112 ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo và các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Các ý kiến bày tỏ nhất trí với nội dung văn kiện và có đề nghị sửa đổi, bổ sung một số vấn đề; góp ý làm sáng tỏ một số điểm và đề xuất, kiến nghị.

Góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu Thạch Hà đề nghị chủ đề đại hội cần diễn đạt gọn chủ đề nhằm khái quát, dễ nhớ hơn; đánh giá thực hiện nghị quyết cần rõ hơn trong công tác quản lý tài nguyên, quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Phần chỉ tiêu cần xem xét kỹ, đặt ra chỉ tiêu phù hợp...

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp đó, đại hội đã tiến hành giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới và bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy; bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Huyện ủy Thạch Hà khóa XXX

Kết quả, ông Trần Nhật Tân tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thạch Hà khóa XXX với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,89%.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn...

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

... cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân nêu rõ, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện nguyện đoàn kết đem hết tâm huyết, năng lực, trí tuệ, nỗ lực, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Mỗi một đồng chí Ủy viên Ban chấp hành sẽ luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ luôn thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác là “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện xa dân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác, bám sát cơ sở, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xin hứa sẽ học tập, kế thừa những thành tựu đạt được của các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ; phát huy truyền thống của quê hương Thạch Hà anh hùng để cùng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Tiếp nối chương trình làm việc, đại hội cũng tiến hành bầu 20 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sau phần nhân sự, Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà tiếp tục thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ hoạt động 2020 - 2025.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lê Nguyên Dũng tham luận về dự báo tình hình tác động đến nhiệm vụ quốc phòng địa phương và các giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà Nguyễn Văn Duy tham luận giải pháp để xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh của huyện.

Kết thúc phiên làm việc chiều 27/5, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và bầu các Phó Bí thư Huyện ủy.

Ra mắt 39 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng mai (28/5), Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX bước vào phiên bế mạc với các nội dung: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng hộ huyện khóa XXX; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội, biểu quyết Nghị quyết. Đại hội cũng tiếp tục thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast