Sơn Trường đủ điều kiện xét duyệt công nhận xã nông thôn mới năm 2019

(Baohatinh.vn) - Ngày 9/12, Văn phòng NTM tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức đánh giá, thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí 20 – Khu dân cư mẫu, vườn mẫu và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại các xã Sơn Trường, Sơn Kim 1 (Hương Sơn – Hà Tĩnh).

Sơn Trường đủ điều kiện xét duyệt công nhận xã nông thôn mới năm 2019

Hạ tầng giao thông, điện, đường, trường trạm... xã Sơn Trường được đầu tư đồng bộ

Xã Sơn Trường có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho phát triển kinh tế trang trại, vườn đồi, chăn nuôi, cùng với nỗ lực, quyết tâm cao, đồng thuận của cán bộ, nhân dân, Sơn Trường đã đạt kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, theo đánh giá thẩm định của các sở, ngành theo từng tiêu chí, Sơn Trường đã hoàn thành và cơ bản hoành thành 20/20 tiêu chí.

Sơn Trường đủ điều kiện xét duyệt công nhận xã nông thôn mới năm 2019

Người dân xã Sơn Trường đã biết phát huy thế mạnh kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp, chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đến trên 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2019, Sơn Trường đã lập phương án dự toán xây dựng KDC mẫu cho 10/10 thôn; tiến hành vẽ sơ đồ quy hoạch, xây dựng phương án triển khai cho 1016/1051 vườn hộ trên địa bàn. Đến nay, các thôn đã đạt và cơ bản đạt 10/10 tiêu chí.

Sơn Trường đủ điều kiện xét duyệt công nhận xã nông thôn mới năm 2019

Lãnh đạo Văn phòng NTM tỉnh và lãnh đạo huyện Hương Sơn, xã Sơn Trường đi kiểm tra, khảo sát tại khu dân cư mẫu

Người dân Sơn Trường rất hồ hởi, chung sức, đồng thuận trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện và kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Kết quả lấy ý kiến có trên 97% ý kiến người dân Sơn Trường hài lòng.

Sơn Trường đủ điều kiện xét duyệt công nhận xã nông thôn mới năm 2019

Cơ sở vật chất văn hóa...

Sơn Trường đủ điều kiện xét duyệt công nhận xã nông thôn mới năm 2019

... hạ tầng giao thông, môi trường ở xã Sơn Trường đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp

Trước đó, Đoàn công tác Văn phòng NTM tỉnh và UBMTTQ tỉnh cũng đã đi kiểm tra, thẩm định mức độ đạt chuẩn tiêu chí 20 xã NTM nâng cao đối với xã Sơn Kim 1.

Sơn Trường đủ điều kiện xét duyệt công nhận xã nông thôn mới năm 2019

Lãnh đạo Văn phòng NTM tỉnh và lãnh đạo huyện Hương Sơn, xã Sơn Kim 1 kiểm tra, khảo sát khu dân cư mẫu

Năm 2014, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, cán bộ, nhân dân xã Sơn Kim 1 không thỏa mãn, dừng lại với những kết quả đạt được mà tiếp tục huy động nguồn lực củng cố, nâng cấp các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2019.

Để hoàn thành tiêu chí 20, các tổ chức đoàn thể cấp xã, thôn đã tự đảm nhiệm xây dựng các đoạn đường liên thôn, liên xã đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, hàng tháng các thôn tự phát động toàn dân làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và khuôn viên vườn hộ.

Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, có trên 94% ý kiến người dân hài lòng.

Sơn Trường đủ điều kiện xét duyệt công nhận xã nông thôn mới năm 2019

Qua kiểm tra, thẩm định tiêu chí 20 và lấy ý kiến hài lòng người dân, đại diện Văn phòng NTM tỉnh và UBMTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thành tiêu chí.

Đặc biệt, người dân xã Sơn Trường đã biết phát huy thế mạnh kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp, chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đến trên 1 tỷ đồng.

Sơn Trường đủ điều kiện xét duyệt công nhận xã nông thôn mới năm 2019

Vườn mẫu ở xã NTM Sơn Kim 1

Cùng với đó là hạ tầng giao thông, kênh mương thoát nước khu dân cư, chuồng trại, nhà cửa được quy hoạch, sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng; hệ thống hàng rào xanh được quan tâm đầu tư, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp.

Đoàn đã thống nhất đề xuất xã Sơn Trường đủ điều kiện được bỏ phiếu công nhận xã nông thôn mới năm 2019.

Đối với xã Sơn Kim 1, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện tiêu chí 20, đồng thời lưu ý, địa phương tiếp tục phát động nhân dân ra quân chỉnh trang vườn hộ, trồng thêm hàng rào xanh, vệ sinh cảnh quan môi trường... để có thể đề nghị bỏ phiếu công nhận xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast