Tăng cường giám sát, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

(Baohatinh.vn) - Tăng cường giám sát, chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm UBKT các cấp thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh triển khai trong 6 tháng cuối năm 2024.

Chiều 10/7, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

DSC_7035 copy.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra đối với 20 tổ chức đảng và 20 đảng viên. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tập thể, và một số đảng viên; kiểm tra 26 tổ chức đảng, 4 đảng viên về các nội dung khác...

Tích cực giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo đúng quy định, kế hoạch. Cấp ủy các cấp, chi bộ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên. Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp quan trọng trong thời gian tới.

DSC_7057 copy.jpg
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Phan Thị Anh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm thời gian tới.

Theo đó, 6 tháng cuối năm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung này.

Bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, chủ động triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

Tăng cường giám sát, chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo; xem xét, thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Thị Sâm ghi nhận những kết quả UBKT hai cấp đã thực hiện từ đầu năm đến nay.

DSC_s7070.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Thị Sâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Hà Thị Sâm đề nghị, cấp ủy tổ chức đảng và UBKT các cấp cần tập trung rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trên lĩnh vực. Tiếp tục bám nắm, nghiên cứu, triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan để làm tốt nhiệm vụ; kịp thời rà soát bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc.

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, rà soát quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cơ quan UBKT các cấp; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.