Tập trung xử lý kịp thời các vụ việc tồn đọng

(Baohatinh.vn) - Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Tập trung xử lý kịp thời các vụ việc tồn đọng

Chiều 25/11, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, giai đoạn 2019-2021, ngành THADS Hà Tĩnh luôn hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, về việc, tổng số việc phải thi hành là 14.216 việc (ủy thác 145 việc), đã thi hành xong 11.057/12.270 việc có điều kiện thi hành, còn 1.946 việc chưa có điều kiện thi hành.

Về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 2.719,3 tỷ đồng (có 573,3 tỷ đồng ủy thác), hiện nay đã thi hành xong gần 501,1/706,4 tỷ đồng có điều kiện thi hành, còn lại chưa có điều kiện thi hành.

Cũng trong giai đoạn này, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã cưỡng chế THA thành công 134/154 trường hợp, có 1 trường hợp cưỡng chế không thành công, 19 việc chưa tổ chức cưỡng chế.

Tập trung xử lý kịp thời các vụ việc tồn đọng

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Văn Đình Minh tiếp thu, giải trình một số vấn đề liên quan đến công tác THADS trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện nay, tổng số việc bán đấu giá thành là 85 việc, với số tiền 89,8 tỷ đồng; còn 6 vụ việc bán đấu giá thành với tổng số tiền 7,8 tỷ đồng chưa giao được tài sản và 5 việc với số tiền 9 tỷ đồng bán đấu giá chưa thành. Các cơ quan THADS toàn tỉnh cũng đã xây dựng hồ sơ xét miễn giảm đối với 111 việc với tổng số tiền là 558,2 triệu đồng; đã thực hiện xét miễn, giảm được 93 việc với số tiền 445,9 triệu đồng; số việc chưa xét miễn giảm là 18 việc với số tiền 112,3 triệu đồng.

Thời gian qua, trên địa bàn toàn tỉnh có 8 bản án của cơ quan Tòa án có nội dung tuyên không rõ, khó thi hành đến nay đã giải quyết xong 5/8 vụ việc; 1 bản án chuẩn bị cưỡng chế thi hành án, 2 bản án của tòa án tuyên không rõ, khó thi hành.

Giai đoạn 2019-2021, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã có 45 kiến nghị và 6 kháng nghị; THADS các cấp đã nghiêm túc khắc phục sai sót, hạn chế, đạt tỷ lệ 95%.

Tập trung xử lý kịp thời các vụ việc tồn đọng

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia: Trong quá trình hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương để có giải pháp xử lý đối với các vụ việc thực tế không thể thi hành án.

Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan THADS Hà Tĩnh đã tiếp tổng số 503 lượt công dân; tiếp nhận 169 đơn thư các loại, trong đó 69 đơn thuộc thẩm quyền (30 đơn tố cáo và 39 đơn khiếu nại), đã ban hành 30 kết luận tố cáo, 34 quyết định giải quyết khiếu nại (có 5 đơn khiếu nại công dân tự nguyện rút).

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự cho rằng, công tác THADS trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Nhìn chung số việc, tiền chuyển kỳ sau hàng năm còn tương đối lớn và có xu hướng tăng; số việc, tiền chưa có điều kiện thi hành vẫn còn chiếm tỉ lệ cao; vẫn còn tình trạng thiếu sót, vi phạm của Chấp hành viên, công chức trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành.

Tập trung xử lý kịp thời các vụ việc tồn đọng

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Đề nghị ngành THADS cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong ngành; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ngành, cương quyết xử lý cán bộ và chấp hành viên có sai phạm

Đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS phát sinh nhiều và tăng theo từng năm; còn một số bản án, quyết định của Tòa án tuyên có nội dung tuyên không rõ, khó thi hành án; đến 30/9/2021 còn 13 vụ án trọng điểm chưa giải quyết xong; các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng với số tiền phải thi hành lớn nhưng điều kiện thi hành án gặp nhiều khó khăn; tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp còn một số hạn chế…

Tập trung xử lý kịp thời các vụ việc tồn đọng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng THADS trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị ngành THADS cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong ngành. Tập trung giải quyết các vụ án tuyên không rõ, khó thi hành; xử lý kịp thời các vụ việc tồn đọng.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ ngành, cương quyết xử lý cán bộ và chấp hành viên có sai phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra nghiệp vụ. Quan tâm việc xác minh, tổ chức thi hành án kịp thời, chính xác, khách quan. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Rà soát các việc tồn đọng, người trúng đấu giá mua được tài sản THA nhưng chưa được bàn giao tài sản hoặc đang vướng mắc, tồn tại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast