Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 15

(Baohatinh.vn) - Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (8 - 10/7/2020) tại hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020.

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 15

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra tại hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Đặc biệt, kỳ họp cũng sẽ bàn và ban hành các nghị quyết chuyên đề, tiêu biểu như: Nghị quyết thông qua nhóm chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh và kinh tế trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn Hà Tĩnh…

Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh về: Kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; kết quả các cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình, giai đoạn 2014 - 2020.

Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

Xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

Xem xét báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp lần này sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác nhân sự của HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (8 - 10/7/2020) tại hội trường tầng 1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh.

Trong thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Chủ đề Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast