Tuyên truyền doanh nghiệp, hợp tác xã Hà Tĩnh sản xuất, tiêu dùng bền vững

(Baohatinh.vn) - Hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh được phổ biến, tuyên truyền về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Tuyên truyền doanh nghiệp, hợp tác xã Hà Tĩnh sản xuất, tiêu dùng bền vững

Sáng 21/9, Sở Công thương tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đại diện các phòng, ngành, địa phương và hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh cùng tham dự hội nghị.

Tuyên truyền doanh nghiệp, hợp tác xã Hà Tĩnh sản xuất, tiêu dùng bền vững

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Xuân Từ nhấn mạnh: Ngày 15/12/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 484/KH-UBND thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để cụ thể hóa kế hoạch, Sở Công thương tổ chức hội nghị này nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Tuyên truyền doanh nghiệp, hợp tác xã Hà Tĩnh sản xuất, tiêu dùng bền vững

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được nghe bà Bùi Thị Xuân Hương - giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thương mại (Bộ Công thương) quán triệt, phổ biến các chuyên đề: Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; giải pháp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững để phát triển KT-XH của địa phương; thực hiện kinh tế tuần hoàn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tuyên truyền doanh nghiệp, hợp tác xã Hà Tĩnh sản xuất, tiêu dùng bền vững

Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh được trang bị những kiến thức cơ bản về sản xuất và tiêu dùng bền vững để từ đó ứng dụng vào đơn vị; qua đó phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Kế hoạch số 484/KH-UBND thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Hà Tĩnh, toàn tỉnh phấn đấu 85% các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; giảm từ 5 - 8% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất như: dệt may, thép, hóa chất, rượu bia, nước giải khát, chế biến thủy sản và một số ngành sản xuất khác;

80% các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng, áp dụng 1-2 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast