UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nâng tầm cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp

(Baohatinh.vn) - Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành yêu cầu nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

Năm 2020 dự báo có 5 - 6 cơn trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thiên tai năm 2020 còn diễn biến phức tạp với khoảng 11 - 13 cơn bão trên biển Đông, trong đó có 5 - 6 cơn trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền cùng với nắng nóng, hạn hán, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...; đặc biệt nguy cơ xuất hiện mưa lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra sau các đợt khô hạn kéo dài tương tự như các năm 2006, 2010 và 2016.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nâng tầm cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp

Người dân Hương Khê khuân vác đồ đạc tránh đợt mưa lũ hồi tháng 9 năm 2019.

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở NN&PTNT (Cơ quan Thường trực Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh) tham mưu tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 một cách sát thực và hiệu quả.

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến của thiên tai, khí tượng, thủy văn để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng phương án ứng phó với thiên tai; tổ chức tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm để chủ động ứng phó.

Phối hợp các địa phương trong việc bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, bảo vệ sản xuất, né tránh thiên tai, thích nghi ở những vùng thường xuyên bị thiên tai...

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai chuyên nghiệp

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương theo chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương và của Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nâng tầm cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp

UBND tỉnh yêu cầu nâng tầm hoạt động của cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiện có. Ảnh tư liệu

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh.

Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ tỉnh đến cơ sở. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tập trung, thống nhất, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo.

Nâng tầm hoạt động của cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiện có, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu để triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường; bảo vệ sản xuất, xoá đói giảm nghèo, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

Nâng cao năng lực dự báo khí hậu, thời tiết, cảnh báo thiên tai, trên cơ sở củng cố, nâng cấp và hiện đại hóa các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn đã có; xây dựng mới các trạm cảnh báo lũ đầu nguồn và các trạm đo sóng ven biển. Đầu tư trang bị hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành và liên lạc với các tàu thuyền đánh bắt trên biển khi dự báo có khả năng hoặc xảy ra thiên tai.

Làm tốt công tác thường trực chỉ huy trong mùa bão, lũ từ tỉnh đến cơ sở, cập nhật, nắm bắt diễn biến thiên tai, kịp thời cảnh báo cho Nhân dân chủ động phòng, tránh và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quyết định các biện pháp ứng phó.

Chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu tại các vùng miền, địa phương để triển khai ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các ngầm tràn, các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt, cô lập. Kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng, chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc, khai thác khoáng sản...

Xử lý dứt điểm các sự cố thiên tai xảy ra gần đây

Xác định các trọng điểm xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra, sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của Nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nâng tầm cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp

Tràn đập Cửa Ải ở xã Thạch Xuân (Thạch Hà) đang hư hỏng nặng

Quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa, nhất là các hồ đã xảy ra sự cố, các hồ có nguy cơ cao, do tư nhân quản lý. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công.

Huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các sự cố thiên tai đã xảy ra trong những năm gần đây, chú trọng công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường quản lý, kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không để các tàu đánh bắt thủy, hải sản hết hạn đăng kiểm; trang thiết bị không an toàn, thông tin liên lạc không đảm bảo; thuyền trưởng, máy trưởng thiếu chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ ra khơi.

Kiểm tra rà soát hiện trạng các khu neo đậu, chủ động sửa chữa các hư hỏng, nạo vét luồng lạch và cung cấp thông tin liên quan để tàu thuyền ra vào tránh trú bão thuận lợi, an toàn. Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu nuôi trồng thủy, hải sản trên sông, trên biển.

Rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm cho người và tài sản tại các khu vực dân cư có nguy cơ rủỉ ro cao khi xảy ra các tình huống thiên tai, như: bão; bão mạnh, siêu bão, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... nhất là đối với Nhân dân, khách du lịch tại các khu du lịch ven biển và vùng thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai và tổ chức thu, quản lý sử dụng quỹ đúng quy định, phát huy hiệu quả, tạo nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai và thiệt hại, công tác chỉ đạo ứng phó, nhu cầu về nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hiệu quả về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Văn phòng thường trực) để tổng hợp.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast