UBND tỉnh thông báo về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công điện tử

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 3/6 tới, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh thực hiện đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để thực hiện TTHC, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc thực hiện đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của người dân và doanh nghiệp qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VneID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

133d3213301t86800l0.jpg
UBND tỉnh thông báo, từ ngày 3/6/2024, người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử.

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 8/5/2024 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã hoàn thành việc cấu hình hệ thống và đồng bộ dữ liệu của công dân và doanh nghiệp từ tài khoản sử dụng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân sang tài khoản VneID (làm sạch tài khoản) để thực hiện đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không thực hiện đăng nhập qua căn cước công dân, chứng minh nhân dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VneID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND tỉnh thông báo, từ ngày 3/6/2024, người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử.

Về cách thức đăng nhập, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bằng Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID) đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Ngừng cung cấp đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bằng tài khoản chứa thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân và các tài khoản khác.

UBND tỉnh giao Sở TT&TT; UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm đăng tải thông báo này lên cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý để người dân biết thực hiện.

Công an tỉnh tiếp tục duy trì việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử (VNeID), đảm bảo 100% công dân được cấp thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã chịu trách nhiệm niêm yết, công khai nội dung thông báo này tại trụ sở, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp cách thức chuyển đổi, cách thức đăng nhập.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học) chịu trách nhiệm theo dõi, bố trí cán bộ kỹ thuật vận hành, đảm bảo việc đăng nhập thông suốt; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast