(Baohatinh.vn) - Chiều 7/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập cùng chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2015.

Tuyên dương 69 điển hình đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Chiều 7/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập cùng chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2015.

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện khẳng định: 15 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được triển khai sâu rộng khắp toàn tỉnh, thực sự trở thành một cuộc vận động lớn có tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; được toàn dân đón nhận, hưởng ứng với sức lan tỏa mạnh mẽ, mang tính xã hội cao…

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Phong trào đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa Hà Tĩnh ngày càng lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian qua, nhiều phong trào thi đua đã được phát động rộng rãi trong cán bộ, công nhân, viên chức lực lượng vũ trang và trong tầng lớp nhân dân. Nhiều tiêu chí thi đua được cụ thể hóa, thiết thực, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Điển hình như phong trào xây dựng “người tốt, việc tốt” đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, được các cấp chính quyền và nhân dân tôn vinh; phong trào xây dựng gia đình văn hóa trở thành phong trào sâu rộng với nhiều CLB: phòng chống bạo lực gia đình, gia đình hạnh phúc, gia đình không sinh con thứ 3…

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập báo cáo tổng kết 15 năm xây dựng TDĐKXDĐSVH

Năm 2010, toàn tỉnh có 232.330/344.316 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 67%), đến năm 2015 đã tăng lên 293.960/369.108 gia đình (đạt tỷ lệ 79,64%). Năm 2006 toàn tỉnh có 595 làng, khối phố văn hóa, cuối năm 2015 là 1.338/2.140 thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 64,86%).

Toàn tỉnh có 910 CLB thể thao; 100% số trường học tổ chức các hoạt động ngoại khóa; 100% số lượng các đơn vị trong lực lượng vũ trang tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn chiến sỹ khỏe.

Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư cũng đã thu về nhiều kết quả to lớn, góp phần giúp đỡ 75.560 hộ thoát nghèo, xây dựng được 11.983 mô hình sản xuất kinh doanh có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, vận động được tổng số tiền 244 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo. Nhiều phong trào khuyến học khuyến tài đã làm xuất hiện nhiều gia đình, dòng họ hiếu học đạt các thành tích xuất sắc.

Cùng với đó việc xây dựng đời sống văn hóa trong các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cùng việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng cũng có nhiều thành tích xuất sắc trong việc xây dựng đời sống văn hóa cho quần chúng nhân dân.

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Đại tá Trần Ngọc Thanh – Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phải xác định rõ tính chất, đặc điểm và những nhu cầu thực tế của địa bàn biên giới, bờ biển, vùng sâu, vùng xa để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhất là những vấn đề cần tập trung đột phá

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 500 khu dân cư NTM kiểu mẫu; hơn 1.000 vườn mẫu; 689 đường điện thắp sáng làng quê với tổng chiều dài trên 530km; có 112/262 xã, phường, thị trấn, 1.314/2.140 khu dân cư đạt tiêu chí 3 không; toàn tỉnh có 5.642 tổ liên gia… Trong 3 năm, từ 2014 - 2016, toàn tỉnh đầu tư 21 tỷ đồng hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị văn hóa.

Tại hội nghị, đồng tình với các mục tiêu, phương hướng xây dựng TDĐKXDĐSVH giai đoạn từ nay đến năm 2020, các đại biểu cũng đã thảo luận, chia sẻ cách làm, kinh nghiệm trong xây dựng gia đình, khu dân cư, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa... Đồng thời đề ra mục tiêu cụ thể phấn đấu trong thời gian tới: 85% tổng số gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 65% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký, trong đó có 70% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 100% xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa đồng bộ; 90% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa - khu thể thao, trong đó có trên 80% đạt chuẩn...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng Ban chỉ đạo phong trào khẳng định vai trò to lớn của phong trào TDĐKXDĐSVH trong thành quả sự phát triển của tỉnh nhà thời gian qua.

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những hạn chế trong thực hiện phong trào như: việc triển khai phong trào có nơi, có lúc chưa thường xuyên, liên tục; xây dựng danh hiệu các tập thể, cá nhân còn chạy theo hình thức, chưa thực chất; các đơn vị, cấp ngành phối hợp thiếu nhịp nhàng...

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cơ quan, đơn vị, cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa quê hương, nhân lên nhiều tấm gương tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa. Các cấp, ngành, đơn vị quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh đặc biệt các Chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng văn hóa; đi sâu vào thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động.

Cùng đó, lồng ghép việc xây dựng phong trào với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phát triển kinh tế đảm bảo ANQP, ANXH và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thực hiện nghiêm túc trong đăng ký, xét, công nhận và vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu văn hóa; định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Bố trí nguồn lực cho phát triển văn hóa ngang với phát triển kinh tế đồng thời xã hội hóa xây dựng thiết chế, CSVC văn hóa; tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Trước mắt, các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở cần phát động mạnh mẽ phong trào TDĐKXDĐSVH, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2016.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 6 ngành thành viên ban chỉ đạo phong trào; 12 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 26 thôn, tổ dân phố văn hóa; 13 gia đình văn hóa; 12 tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trong phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2015.

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao bằng khen cho 6 ngành thành viên BCĐ phong trào

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh trao bằng khen cho 12 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện trao bằng khen cho 26 thôn, tổ dân phố văn hóa

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

Trao bằng khen cho 13 gia đình văn hóa

tuyen duong 69 dien hinh doan ket xay dung doi song van hoa

... và 12 tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu

Ngân Giang - Thu Hà


Ngân Giang - Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]