Cập nhật: 18:13 01/04/2022 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp sức xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp sức xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh.

Chiều nay (1/4), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì tại điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban Đảng Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh.

Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Công an tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, các xã, phường, thị trấn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Truyền thống văn hóa trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã quán triệt nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, phân tích những truyền thống văn hóa đặc trưng, vừa hài hòa trong nền văn hóa đa dạng Việt Nam, vừa mang những nét riêng vốn có của con người Hà Tĩnh.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng quán triệt các nội dung.

Việc khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và truyền thống văn hóa, con người sẽ trở thành nguồn sức mạnh mềm có giá trị và thành công trong quá trình phát triển. Chính ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và truyền thống văn hóa của quê hương, con người Hà Tĩnh đã trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để Nhân dân tỉnh nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vươn lên chiến thắng thiên tai, địch họa, xây dựng và phát triển.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh.

Hội nghị cũng được nghe các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người đưa Hà Tĩnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chủ trì tại điểm cầu TP Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trong nội dung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy Khối. Ảnh do Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cung cấp.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng phân tích sâu 6 nhóm giải pháp tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như: Tổ chức quán triệt sâu sắc các quy định của Trung ương, của tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt đầu tư công; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thu hút đầu tư đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phát triển văn hóa, các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách của mỗi con người Hà Tĩnh.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Điểm cầu Báo Hà Tĩnh.

Khơi dậy sức mạnh, ý chí thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, chủ đề được quán triệt hôm nay là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bồi đắp ý chí tự lực, tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững

Phó Bí thư Thường trực kết luận hội nghị.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập, triển khai thực hiện chủ đề này đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về nội dung của chủ đề này và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đến các tầng lớp Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung tuyên truyền, khẳng định những kết quả nổi bật đáng tự hào trên các lĩnh vực của tỉnh trong suốt chặng đường hơn 190 năm thành lập, nhất là trong hơn 30 năm tái lập tỉnh. Khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tăng cường giáo dục giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng, bồi đắp ý chí tự lực tự cường, thắp lên ngọn lửa khát vọng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, phải thường xuyên tự soi, tự sửa, thẳng thắn trong góp ý phê bình. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Thực hiện nghiêm Kết luận số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Về nhiệm vụ trước mắt, các địa phương, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh đã ban hành bằng các chương trình hành động, đảm bảo kịp thời. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường.

Tuyên truyền Nhân dân đồng thuận trong thực hiện các dự án trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Hà Tĩnh và các dự án trọng điểm khác của tỉnh.

Quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy nhanh triển khai các tiêu chí tỉnh NTM.

Các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy cần tăng cường bám nắm, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]