(Baohatinh.vn) - Hôm nay (27/11), các đơn vị, địa phương của Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII).

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Hôm nay (27/11), các đơn vị, địa phương của Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII).

* Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII) cho gần 150 đại biểu là các đồng chí báo viên Đảng ủy khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Đại biểu tham gia hội nghị

Mở đầu hội nghị, đại biểu đã được nghe Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Đình Hải quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” và Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Đình Hải quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW và Nghị quyết số 52-NQ/TW

Nghị quyết số 51-NQ/TW nêu rõ các mục tiêu tổng quát, cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; đặc biệt là nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Nghị quyết số 52-NQ/TW khẳng định vai trò quan trọng của việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 buổi sáng

Cũng trong buổi sáng, hội nghị nghe quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

Các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc quán triệt, học tập các nghị quyết, quy định, kết luận để tiếp tục triển khai đến các cán bộ, đảng viên tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

* Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy chế, kết luận của Trung ương cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hải báo cáo nội dung chủ yếu dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và quán triệt Quy định số 208-QĐi/TW

Trong thời gian 1 ngày, 255 đại biểu là cán bộ cốt cán thị xã Hồng Lĩnh được nghe truyền đạt những nội dung căn bản trong Nghị quyết Hội nghị Trương ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy chế, kết luận của Trung ương như: Báo cáo nội dung chủ yếu dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, sửa đổi năm 2011); Quy định số 208-QĐi/TW, ngày 8/11/2019 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm (2021-2025); Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Lê Văn Bình truyền đạt nội dung các báo cáo, nghị quyết

Quy định số 205-QĐi/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; nội dung chủ yếu dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các nghị quyêt, quy chế, kết luận của Trung ương

Thông qua học tập hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trương ương 11, khóa XII và các nghị quyết, quy chế, kết luận của Trung ương, cán bộ cốt cán thị xã Hồng Lĩnh sẽ triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và các tổ chức của hệ thống chính trị kịp thời, hiệu quả.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Việc học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu sâu và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần nghị quyết, quy định của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên internet và mạng xã hội.

Thu Hà - Giang Nam


Thu Hà - Giang Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]