(Baohatinh.vn) - Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở ở Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra

Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở ở Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng quy trình, đúng Điều lệ Đảng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Chiều nay (30/8), Thị ủy Kỳ Anh tổ chức tổng kết công tác đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và kết quả bầu cử thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố (TDP), nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Kỳ Anh và nhiều đảng ủy cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hướng dẫn cụ thể, theo sát tiến độ thời gian để vừa hướng dẫn vừa đôn đốc, kiểm tra nên việc triển khai kế hoạch đại hội ở cơ sở kịp thời, chủ động và tích cực, có thời gian và lộ trình đảm bảo, đạt kế hoạch đề ra.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Anh Ngọc báo cáo tổng kết công tác đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và kết quả bầu cử thôn trưởng, tổ trưởng TDP, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngoài đại hội điểm tổ chức và hoàn thành trong tháng 6, đến ngày 21/8, đã có 172/172 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Thị ủy Kỳ Anh tiến hành xong đại hội.

Trong 172 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã bầu được 495 đồng chí tham gia chi ủy và bí thư, phó bí thư chi bộ; riêng 122 chi bộ xã, phường bầu được 360 đồng chí; 50 chi bộ trong khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; bầu 135 đồng chí trong lực lượng vũ trang. Trong đó, đổi mới 194 đồng chí (chiếm tỷ lệ 39,2%); nữ 158 đồng chí (chiếm tỷ lệ 31,9%); trẻ 151 đồng chí (chiếm tỷ lệ 30,5%); tái cử 301 đồng chí (chiếm tỷ lệ 60,8%).

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh và Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn chủ trì hội nghị.

Đến nay, có 77/78 thôn, TDP của 11 xã, phường đã bầu cử xong, còn 1 TDP sẽ bầu cử sau ngày 2/9. Công tác bầu cử thôn trưởng, tổ trưởng TDP cơ bản đúng định hướng, lựa chọn được nhân sự tâm huyết, phù hợp, có trách nhiệm, được Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã đánh giá: Công tác nhân sự trong đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở cơ bản đúng định hướng chỉ đạo của đảng ủy, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy trình; hầu hết các đồng chí thuộc các chức danh cán bộ đều phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu, xung phong nhận nhiệm vụ khi tổ chức, chi bộ giao, được chi bộ và Nhân dân tín nhiệm.

Việc chuẩn bị báo cáo trình đại hội đã được đa số các chi ủy, chi bộ chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, đầy đủ cả về nội dung và phương pháp cách làm.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra

Ông Đinh Văn Biểu - Bí thư Chi bộ Hưng Lợi (phường Hưng Trí): Sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, với uy tín của mình, gương mẫu đi đầu, luôn đồng hành, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội và bầu cử thôn trưởng, tổ trưởng TDP đảm bảo chu đáo, an toàn. Nhiều chi bộ thực hiện tốt việc xây dựng công trình chào mừng đại hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường để chào mừng đại hội và ngày hội bầu cử, tạo sự vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nhiều đơn vị tổ chức ngày hội bầu cử thôn trưởng, tổ trưởng TDP đồng loạt cùng ngày đảm bảo sự đồng bộ, tạo được sự lan tỏa và sự hưởng ứng sôi nổi của cán bộ, đảng viên và bà con Nhân dân.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành mong muốn, trong thời gian tới, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng TDP tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, với uy tín của mình, gương mẫu đi đầu, luôn đồng hành, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền thị xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tiếp tục vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phát triển kinh tế hộ gia đình sớm giảm nghèo bền vững; giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự; góp phần giúp thị xã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II, quyết tâm xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ thị xã. Ngay sau đại hội và bầu cử kiện toàn thôn trưởng, tổ trưởng TDP, các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết; quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gắn với việc phân công, phân nhiệm cụ thể của tập thể chi ủy, từng đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên.

Nghiêm túc thực hiện sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng lựa chọn nội dung trọng tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/ThU của BTV Thị ủy. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn nắm chắc tình hình và xử lý kịp thời, hiệu quả trong bảo bảm vững chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở.

Tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư vững mạnh gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của cấp trên và của thôn, TDP, tạo động lực cho lao động, sản xuất hiệu quả.

Đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ của mình kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng TDP sau đại hội chi bộ và bầu cử.

Tiến hành rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh, của thị xã đang thực hiện đối với đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP để tiếp tục đề xuất tỉnh bổ sung, điều chỉnh bảo đảm phù hợp với tình hình mới. Định hướng kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; cung cấp kịp thời bản tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng phù hợp với từng loại hình chi bộ;…

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra

Dịp này, BTV Thị ủy Kỳ Anh đã tặng quà cho các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, thôn trưởng trên địa bàn nghỉ, không tái cử.

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra

... và trao quà cho tất cả các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, thôn trưởng, nhiệm kỳ 2022-2025. Trong ảnh: các đồng chí Thường trực Thị ủy trao quà cho các đồng chí ở phường Hưng Trí.

Tin liên quan:
  • Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra
    Tưng bừng Hội thi Bí thư chi bộ toàn tỉnh

    Chưa đến 7 giờ sáng ngày 28/10, gần 1.000 ghế trong hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã chật kín khán giả. Tất cả đang tập trung hướng lên sân khấu chờ khai màn chung kết Hội thi Bí thư chi bộ toàn tỉnh năm 2014.

  • Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TX Kỳ Anh đảm bảo kế hoạch đề ra
    Hội thi Bí thư Chi bộ cấp tỉnh cụm số 4 để lại nhiều dấu ấn đẹp

    Sáng nay (18/10), tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Hội thi Bí thư chi bộ cấp tỉnh cụm số 4 được tổ chức với sự tham gia của 10 Bí thư Chi bộ đến từ các đảng bộ: Khối Các cơ quan tỉnh, Đại học Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khoáng sản & Thương mại Hà Tĩnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Vũ Viễn


Vũ Viễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]