(Baohatinh.vn) - Sáng 7/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát

Sáng 7/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái chủ trì hội nghị

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng thiết thực, hiệu quả. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 1.041 đảng viên, 1.062 tổ chức đảng; giám sát 952 đảng viên, 926 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận có 81 đảng viên, 74 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt các nội dung được kiểm tra; trong đó phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên, 2 tổ chức đảng. Qua giám sát, cấp ủy phát hiện 33 đảng viên, 24 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, đã nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng.

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

UBKT các cấp đã kiểm tra 183 đảng viên, 41 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của 823 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng của 436 tổ chức đảng; thực hiện giám sát 680 tổ chức đảng, 599 đảng viên.

UBKT các cấp cũng tiếp nhận 295 đơn thư các loại, kết quả giải quyết 35 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 90 đơn, hướng dẫn trả 73 đơn, chuyển lưu theo quy định 34 đơn.

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng: Cần đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu

Kết quả, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng với các hình thức: khiển trách 3, cảnh cáo 3. Có 548 đảng viên bị thi hành kỷ luật với các hình thức: khiển trách 438, cảnh cáo 75, cách chức 7, khai trừ 28. Trong đó, nhiều nhất là vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình (chiếm 72,9%); nội dung vi phạm nhỏ nhất ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản (chiếm 4,9%).

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân: Nên có đánh giá, tổng kết nội dung đối thoại trong nhân dân để từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng những cách làm hay

Hội nghị cũng thống nhất 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: cấp ủy, UBKT các cấp tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của trung ương và địa phương; cấp ủy các cấp sớm ban hành chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp về kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, xử lý dứt điểm các trường hợp tố cáo, khiếu nại...

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát

Thừa ủy quyền UBKT Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao kỷ niệm chương của UBKT Trung ương cho Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái tặng giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao những kết quả toàn diện của UBKT các cấp thời gian qua. Công tác kiểm tra, giám sát đã được thực hiện thường xuyên, mở rộng, toàn diện, hiệu quả; gắn với nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tiếp tục đổi mới phương pháp, cải cách hành chính mạnh mẽ, tăng cường đối thoại, công khai hóa để nhân dân có quyền kiểm tra, giám sát

Phân tích nguyên nhân một số hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tự soi mình trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Thời gian tới, người đứng đầu các tổ chức đảng cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ tương, nghị quyết của Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, cải cách hành chính mạnh mẽ, tăng cường đối thoại, công khai hóa để nhân dân có quyền kiểm tra, giám sát; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phối hợp giữa UBKT các cấp với tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; đấu tranh hiệu quả với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, làm trái quy định của Đảng và nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, các dự án, tài nguyên khoáng sản, chính sách an sinh xã hội...

 • Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát
  Gia đình Chủ tịch phường Sông Trí xây dựng công trình trái phép

  Đã 3 tháng kể từ khi BTV Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Văn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sông Trí, công trình xây dựng trái phép của gia đình vị chủ tịch phường vẫn chưa được tháo dỡ, khiến người dân bất bình...

 • Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát
  Phòng chống tham nhũng 2018: Không còn “trên nóng dưới lạnh”

  Một “căn bệnh” khá phổ biến trong hệ thống chính trị nói chung, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở Việt Nam lâu nay, đó là tình trạng Trung ương thì quyết liệt, trong khi địa phương, cơ sở chậm chuyển biến.

 • Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy vai trò người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát
  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 20

  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa họp kỳ thứ 20. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại Kỳ họp thứ 17 và Kỳ họp thứ 18 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]