(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải nhấn mạnh: TX Kỳ Anh cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng cách đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; huy động nguồn lực tập trung xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải nhấn mạnh: TX Kỳ Anh cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng cách đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; huy động nguồn lực tập trung xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Chiều 28/2, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 3/2/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là NQ 02); 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ThU, ngày 1/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo" (gọi tắt là NQ 09).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh báo cáo kết quả thực hiện NQ 02 và NQ 09.

Sau 2 năm thực hiện NQ 02 đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đối với việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bước đầu đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đồng thời nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Toàn cảnh hội nghị.

Gần 100% chi bộ, cấp ủy thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; số lượng đảng viên dự sinh hoạt ở hầu hết các chi bộ được duy trì đảm bảo.

Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đã được các chi bộ cơ bản triển khai thực hiện nghiêm túc; 100% chi bộ thực hiện tốt việc chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 1193-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có trên 95% số chi bộ thôn, tổ dân phố đã tổ chức sinh hoạt điểm...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Phó Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Liên Nguyễn Thị Kim Cúc tham luận tại hội nghị.

Năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của NQ 02 được thị xã Kỳ Anh đặt ra là: bổ sung, điều chỉnh trong cách triển khai các nhóm nhiệm vụ giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tính đặc thù của mỗi loại hình chi bộ trên cơ sở lấy sinh hoạt chi bộ điểm làm trung tâm; rà soát lại chức năng, nghiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng để đổi mới; xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần đổi mới của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên.

Xây dựng mô hình và các tiêu chí về chi bộ “bốn tốt” và chi bộ kiểu mẫu gắn với các hình thức sinh hoạt theo quy định hiện hành (sinh hoạt theo hình thức trực tuyến, sinh hoạt theo tổ Đảng) để thí điểm triển khai thực hiện....

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành: Năm 2023 là năm thị xã Kỳ Anh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của tỉnh; là năm bản lề để tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Cũng tại hội nghị, Thị ủy Kỳ Anh cũng tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ThU, ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo" (gọi tắt là NQ 09).

Sau 1 năm thực hiện NQ 09, cho thấy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền thể hiện rõ nét hơn; sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chi ủy, chi bộ trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết sâu sát hơn, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động và phát huy vai trò của mình ở cơ sở.

Đến nay, 100% cán bộ MTTQ, các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở; trên 90% đoàn viên, hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành lập được 303 mô hình, câu lạc bộ, tổ đội nhóm; công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ từng bước được quan tâm...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đánh giá cao những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền thị xã Kỳ Anh trong đảm bảo phát triển kinh tế, giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, một thể chế bền vững phải có nền tảng vững chắc, chi bộ chính là hạt nhân, đảng viên chính là nhân tố để phát triển công tác Đảng của địa phương, chi bộ tốt gắn với việc sinh hoạt đảng phải tốt...

Trên cơ sở thực hiện NQ 02, NQ 09, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đề nghị thị xã Kỳ Anh cần tập trung tạo sự hấp dẫn cho sinh hoạt chi bộ bằng việc đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; tập trung tiến hành GPMB các dự án; huy động nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào 2025; chú trọng công tác an sinh xã hội; xây dựng văn hoá con người Kỳ Anh “nhân văn, nghĩa tình, văn minh, hiện đại”...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

Dịp này, Thị ủy Kỳ Anh trao giấy khen cho các tập thể...

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 02 và NQ 09.

Tin liên quan:

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]