(Baohatinh.vn) - Kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là 1 trong 4 nhóm giải pháp trọng tâm được Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Hà Tĩnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là 1 trong 4 nhóm giải pháp trọng tâm được Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Nhìn lại gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực trong việc đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hà Tĩnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

UBKT Tỉnh ủy tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thạch Hà (tháng 3/2021).

Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, nhân rộng nhiều cách làm hay, sáng tạo; đồng thời đã xử lý nghiêm minh và công khai một số tập thể, cá nhân, ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Vào giữa năm 2020, qua kiểm tra, giám sát tại TX Kỳ Anh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Thị ủy đã quan tâm nghiên cứu, ban hành nghị quyết chuyên đề và tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ, đưa lại hiệu quả tích cực. Qua đó, góp thêm giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng để các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh có thể học hỏi, nhân rộng.

Hà Tĩnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Thị ủy Kỳ Anh tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ đưa lại hiệu quả tích cực. (Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt chi bộ điểm của Chi bộ Tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên vào tháng 9/2020).

Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát cũng là cơ sở quan trọng để thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tại các kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã khách quan, công tâm xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên để ban hành các quyết định thi hành kỷ luật nghiêm minh.

Các kết quả thi hành kỷ luật tại các kỳ họp đều được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hà Tĩnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì kỳ họp lần thứ 7, khóa XIX của UBKT Tỉnh ủy (ngày 15/4/2021).

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 22 đoàn; các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã thành lập hàng trăm đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát hàng ngàn lượt tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật 47 tổ chức đảng và 3.066 đảng viên.

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Số liệu này cao hơn cả nhiệm kỳ trước đó, cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt, nghiêm túc trong việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ngoài ra, việc công khai, minh bạch vi phạm, hình thức xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên. Nhất là đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được dư luận và Nhân dân đồng thuận cao”.

Hà Tĩnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành tham luận về giải pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nhờ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy và UBKT các cấp có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để ban hành, hoàn thiện các quy định, quy trình như: Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; tăng cường phối hợp giữa UBKT với các cơ quan thanh tra, điều tra, tư pháp, báo chí; quy định về thẩm định trong công tác cán bộ; các quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý và giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật đảng…

Hà Tĩnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Các kết quả thi hành kỷ luật tại các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy đều được công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành cho biết: “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi vậy, thời gian tới, nội dung này cần được quan tâm hơn nữa với tinh thần kiên trì, quyết tâm, quyết liệt để công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thực sự đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Muốn vậy, trước hết phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp. Đồng thời, các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng và phối hợp chặt chẽ với công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra của Nhà nước, giám sát, kiểm tra của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế của Đảng nhằm đổi mới và hoàn thiện các phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, công tâm, khách quan, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]