(Baohatinh.vn) - Chỉ đạo nhiệm vụ ngành tuyên giáo năm 2022, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống...

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chỉ đạo nhiệm vụ ngành tuyên giáo năm 2022, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống...

Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng chủ trì hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì.

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Chủ động, linh hoạt, đổi mới, hoàn thành nhiệm vụ

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, sớm tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị đã thu hút hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên ở 7.903 điểm cầu tham gia. Nhiều đảng viên ở cơ sở và đặc biệt, có cả các đảng viên ở nước ngoài cùng lúc được học tập, quán triệt nghị quyết với cấp tỉnh và Trung ương.

Toàn nghành cũng tham mưu cấp ủy tổ chức các hội nghị lớn như: sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị khóa XII; triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn. Sau Hội nghị, ngành tuyên giáo đang tích cực quán triệt, tuyên truyền những nội dung hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trong toàn quốc.

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham gia công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện tốt công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý báo chí, qua đó kịp thời định hướng dư luận; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch...

Thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh tham dự hội nghị trực tuyến.

Năm 2022, toàn ngành xác định phương hướng: tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cổ vũ, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo thời gian qua và trao đổi các giải pháp, nhóm nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp trong năm 2022.

Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, năm 2021, toàn ngành tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Ngành tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Phân tích những vấn đề còn tồn tại và bối cảnh tình hình năm 2022, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị toàn ngành cần tiếp tục tập trung quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; tích cực tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trong nội bộ ngành, các cơ quan báo chí, xuất bản, khoa học công nghệ... cần nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gương mẫu góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống, những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh chủ nghĩa cá nhân...

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

“Học tập lý luận chính trị không chỉ để nâng cao trình độ mà còn áp dụng lý luận đó vào thực tiễn, tạo sự chuyển biến thực sự trong mỗi hành động, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên” - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm văn hóa được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nội dung hội nghị văn hóa toàn quốc; tập trung tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng đạo đức, tư tưởng, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết trong tổ chức Đảng, trong từng gia đình.

Chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội... phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nắm tình hình dịch bệnh COVID-19 để chủ động tham mưu chủ trương, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch; bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân...

Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; đấu tranh ngăn chặn, xử lý hiệu quả, kịp thời các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy...

Năm 2021, công tác tuyên giáo Hà Tĩnh đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của các địa phương, đơn vị trong năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện đa dạng, hiệu quả.

Công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai tích cực, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp từng bước phát huy hiệu quả. Hoạt động báo chí được quan tâm chỉ đạo. Công tác xuất bản được duy trì nền nếp, đảm bảo các quy định. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở... Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các quy định về nêu gương của Trung ương, của tỉnh được thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học.

Năm 2022, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh tiếp tục tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại; tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh “điểm nóng” về tư tưởng chính trị trên địa bàn; tăng cường cung cấp thông tin, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị theo nội dung chuyên đề toàn khóa...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]