(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng về triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng về triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Sáng 27/7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hà Văn Hùng, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh.

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, công tác nhân đạo

Những tháng đầu năm 2020, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù đã triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh báo cáo kết quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững...

Thông qua MTTQ tỉnh đã có hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ số tiền và hiện vật với 66,6 tỷ đồng.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đào Văn Tinh: Nên xem xét lấy tiêu chuẩn dưới 70 tuổi đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong.

Từ đầu năm lại nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở 8 đơn vị cấp huyện, 16 đơn vị cấp xã, 64 khu dân cư và 192 hộ dân... Đồng thời, tổ chức hàng trăm cuộc giám sát đối với các dự thảo luật, chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh: Đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT vào cuộc quyết liệt hơn nhằm đạt hiệu quả trong xây dựng trung tâm học tập cộng đồng.

Duy trì và triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Xây dựng 5 không, 3 sạch”; “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Quang Tiến: Mong muốn Tỉnh ủy sớm cho ý kiến về việc tiến hành Đại hội của Hội; đối với việc sáp nhập nếu thực hiện sáp nhập đề nghị thực hiện khẩn trương, đồng bộ và thống nhất trong toàn tỉnh.

Trong công tác nhân đạo, từ thiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ vì người nghèo hơn 22 tỷ đồng, khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 55 nghìn lượt đối tượng; trao tặng 6.788 suất quà, hỗ trợ xây mới 316 nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, nhà tình nghĩa trị giá hơn 13,2 tỷ đồng...

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức: Đề nghị Tỉnh ủy quan tâm ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Những tháng cuối năm 2020, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, tư tưởng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động hội; chọn nội dung trọng tâm sát yêu cầu thực tiễn ở địa phương, các hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, hội viên làm trung tâm; tiếp tục thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở...

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó chú trọng siết chặt quản lý từ bên ngoài vào. MTTQ sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, giám sát các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương...

Tại hội nghị, đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác đoàn thể ở thôn, xóm, tổ dân phố; việc sắp xếp tổ chức hội quần chúng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cần thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh.

Các cơ quan liên quan cần phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ....

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, vì vậy đề nghị các đoàn thể, tổ chức cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động. Song song với đó cần đề cao cảnh giác, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cần kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng từ địa phương, cơ sở

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhận định, từ đầu năm lại nay, MTTQ và các hội, đoàn thể đã triển khai nhiệm vụ trong điều kiện rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thông tin một số nội dung liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Hà Tĩnh thời gian qua; công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp huyện trên địa bàn.

Ghi nhận những kết quả đạt được của MTTQ, các hội, đoàn thể thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ, hội, đoàn thể cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại như: một số hoạt động thiếu chiều sâu; tổ chức hội họp còn nhiều; thiếu đấu tranh với các thông tin sai trái trên mạng xã hội...

Nhiệm vụ thời gian tới, ngoài các nội dung trọng tâm đã được xác định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ, các hội đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên, hội viên hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn, âm mưu của thế lực thù địch.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng từ địa phương, cơ sở; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; giám sát đối với đạo đức, lối sống của đoàn viên, hội viên... Đặc biệt, trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, MTTQ, các hội, đoàn thể cần tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên, Nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan giải đáp các nội dung đại biểu đề xuất.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]