Cập nhật: 18:02 25/10/2022
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10-NQ/ĐUK về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10-NQ/ĐUK về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đại biểu dự hội nghị.

Chiều 25/10, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ khối; tổng kết đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Lệ Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Trọng Vân chủ trì hội nghị.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Chủ trì điều hành hội nghị.

Ngày 29/10/2012, BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa XIV) nay là BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Trần Công Hoan báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ khối.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK, nhận thức và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy cơ sở đã quan tâm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”.

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thế giới và khu vực, những khó khăn của cả nước và trong tỉnh, nhưng tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định. Cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tiên phong gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Hương báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong thời gian 3 tháng (2/7 - 7/10), 110 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ được thực hiện nghiêm túc, công phu, chu đáo, đúng quy định. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các đơn vị đều tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, của đảng ủy cấp trên. Đại hội thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các đảng bộ cơ sở. Thảo luận tại đại hội khá cởi mở, thẳng thắn, tạo không khí dân chủ, đoàn kết.

Công tác nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình, hướng dẫn và được ban chấp hành đảng bộ cơ sở thẩm định phê duyệt; tỷ lệ nữ cấp ủy (29,37%) vượt so với quy định của trung ương. Tổng số ủy viên ban chấp hành được bầu 1.440 đồng chí.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị triển khai các công trình, phần việc chào mừng có ý nghĩa hướng đến đại hội; phát động và tổng kết các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Phó Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Trọng Vân quán triệt chỉ thị của Đảng ủy khối về triển khai, thực hiện phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng.

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về triển khai, thực hiện phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Công Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về nội dung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, Đảng ủy khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh; tích cực tham mưu, hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng đô thị văn minh, văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, thanh tra công vụ...

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, việc thực hiện Nghị quyết 10-NQ/ĐUK nói riêng của Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10-NQ/ĐUK về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên... nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, bên cạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả phần mềm quản lý sinh hoạt Đảng, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần tiếp tục làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trọng tâm là tăng cường công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính; giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn trên địa bàn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Bên cạnh đó, các tổ chức đảng cần rà soát, đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện trong 9 tháng đầu năm, tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022; thực hiện tốt đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm...

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã khen thưởng 16 tổ chức cơ sở đảng đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Lệ Hà trao giấy khen cho các đảng bộ.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Đình Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Trọng Vân trao tặng giấy khen cho các đảng bộ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên Khối CCQ&DN Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải kết luận hội nghị.

Trong đó, các tổ chức đảng trực thuộc cần tập trung kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục quán triệt, thực hiện chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết của trung ương, tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên rà soát các nhiệm vụ chính trị trong năm trên các lĩnh vực; tập trung đánh giá, tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]