(Baohatinh.vn) - Thầy giáo Nguyễn Hà Thanh - Trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt giải nhất tuần 15 cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Thầy giáo Hà Tĩnh đạt giải nhất tuần 15 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Thầy giáo Nguyễn Hà Thanh - Trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt giải nhất tuần 15 cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Cũng trong tuần này, Hà Tĩnh tiếp tục là tỉnh dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh tham gia thi và lượt thi với 11.457 người, 30.114 lượt.

Thầy giáo Hà Tĩnh đạt giải nhất tuần 15 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Hà Tĩnh tiếp tục là tỉnh dẫn đầu cả nước về số người dự thi và lượt thi.

Tham gia thi, trả lời đúng 8/8 câu hỏi trong thời gian sớm nhất và dự đoán chính xác số người trả lời đúng 9.326 người, thầy giáo Nguyễn Hà Thanh trở thành người đạt giải nhất tuần.

Đây cũng lần đầu tiên anh Nguyễn Hà Thanh đạt giải trong cuộc thi.

Thầy giáo Hà Tĩnh đạt giải nhất tuần 15 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử Đảng

Anh Nguyễn Hà Thanh - người đạt giải nhất tuần thi 15

Ngoài ra, trong tuần thi này, Hà Tĩnh còn có 1 thí sinh đạt giải nhì là chị Nguyễn Thị Mỹ Âu (Hương Sơn); 2 thí sinh đạt giải ba là anh Phan Khắc Bách (Can Lộc) và Nguyễn Văn Tiến (Hương Sơn); 3 thí sinh đạt giải khuyến khích là chị Phạm Thị Thái (Hương Sơn), anh Nguyễn Văn Á (Hương Sơn) và anh Nguyễn Văn Lương (Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh).

Bắt đầu diễn ra từ ngày 26/8/2019, đến nay, cuộc thi chỉ còn diễn ra trong 3 tuần. Hy vọng, cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

CÂU HỎI DỰ THI TUẦN 16

Câu 1. Bạn cho biết những thành tựu của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX được tổng kết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là gì?

A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

B. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

C. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội D. Thắng lợi của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Câu 2. Nói về bản lĩnh, phẩm chất của người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của người cán bộ là không sợ gì hết, không sợ kẻ địch, không sợ khó khăn gian khổ. Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước". Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại đâu, thời gian nào?

A. Bài nói tại Lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức, ngày 07/8/1953

B. Bài nói chuyện tại Trường chính trị trung cấp quân đội, ngày 25/10/1951

C. Bài nói tại Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, ngày 25/6/1952

D. Bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn các cơ quan Khu I, này 25/8/1953

Câu 3. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được coi là sự kiện chính trị có tầm quan trọng đặc biệt và có ảnh hưởng sâu sắc được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hưởng ứng thực hiện. Bạn cho biết đây là tên gọi của Chỉ thị số bao nhiêu do Bộ Chính trị (khóa X) ban hành?

A. Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 12/02/2001

B. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003

C. Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006

D. Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006

Câu 4. Từ thực tiễn 20 năm đổi mới của đất nước (1986-2006), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu lên một số bài học lớn nào sau đây?

A. Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp

B. Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới

C. Phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới

D. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân

Câu 5. Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam tăng trưởng rõ rệt: Quy mô xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng gấp 3 lần, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 5 lần, tốc độ tăng trưởng thương mại nội địa trung bình giai đoạn 2007-2016 đạt 8,5%... Bạn cho biết, Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của WTO vào thời gian nào?

A. 10/01/1995

B. 11/01/2007

C. 07/11/2007

D. 26/10/2006

Câu 6. Đảng viên được làm kinh tế tư nhân là kết quả đổi mới tư duy của Đảng ta đối với các thành phần kinh tế. Thực tiễn đã chứng minh đó là một chủ trương phù hợp với thực tế của đất nước và thế giới. Bạn cho biết văn kiện nào của Đảng quy định về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân?

A. Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 20/8/2004

B. Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 03/3/2004

C. Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011

D. Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006

Câu 7. Với thu nhập trung bình tính theo đầu người đạt 1.168 USD, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình vào năm nào?

A. Năm 2008

B. Năm 2009

C. Năm 2010

D. Năm 2011

Câu 8. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra những mục tiêu chủ yếu nào sau đây?

A. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7 - 8%/năm GDP bình quân đầu người khoảng 3.000 USD vào năm 2020

B. Tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP.

C. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%.

D. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]